Het pijpen van Amerika

Grote sensatie in Polen waar vandaag nog maar eens een privaat gesprek onder regeringsleden uitlekte. En ditmaal betrof het de buitenlandse politiek van het land en het werd gevoerd door Radek Sikorski, vroeger minister van Defensie en nu minister van Buitenlandse Zaken in Polen. Waarbij die zich zeer negatief uitliet over de VS.

American Enterprise Institute

Sikorski is een man met grote invloed in de Poolse politiek die in de Britse kranten van mediamagnaat Rupert Murdoch zelfs getipt wordt als opvolger van Catherine Ashton, verantwoordelijke voor het Buitenlands Beleid van de EU.

De man trok in juni 1981 naar het Britse Oxford om er te studeren en werd er lid van de studentenvereniging van de Britse Conservatieve partij. Hij kreeg er ook de Britse nationaliteit maar verhuisde na zijn Britse studies naar de VS waar er uiteraard meer geld te rapen valt.

Daar ging hij aan de slag deels als journalist en deels als lid van het American Enterprise Institute (AEI). Het was de periode van de aanval op het WTC in New York en de oorlogen tegen Afghanistan en Irak. De periode van de hoogmoed toen men in Washington dacht iedere weerstand tegen haar alleenheerschappij vlot de mond te kunnen snoeren.

Zijn American Enterprise Institute was ook zowat de leverancier van die ideologie. In die periode had hij trouwens een interview met toenmalig vicepresident Dick Cheney, man van het AEI en de invallen in die landen. Het gesprek met een hoog hagiografisch gehalte raakte zelfs geplaatst in het weekblad Humo.

Radek Sikorski

Radek Sikorski stelde in een privaat gesprek dat Polen niets te winnen heeft met een alliantie met de VS. Het levert hen volgens hem bij de buren alleen maar vijanden op.

Nadat hij in 2005 terugkeerde naar Polen werd hij onmiddellijk minister van Defensie in de regering van de ultrakatholieke tweeling, de gebroeders Kaczynski. Hij was toen duidelijk het oog van Washington die deze natie in de pas van Washington moest doen lopen. Wat ogenschijnlijk ook lukte.

IN 2007 stapte hij dan over van de Wet en Rechtvaardigheidspartij van de gebroeders Kaczynski naar Burger Platform, de meer seculiere partij van Premier Donald Tusk en werd er minister van Buitenlandse Zaken. De man van Washington dus die er het Amerikaans beleid tegen Rusland moest gestalte geven en samen met de Britten en o.m. de Zweden Europa onder controle houden.

Speculatiegolf tegen de euro

Ten tijde van de Amerikaanse speculatiegolf tegen de euro speelde hij op zeker ogenblik een belangrijke rol. Toen de top van de EU met Van Rompuy en Barroso in Washington met Obama gingen praten werd er nadien zelfs geen perscommuniqué uitgegeven. Er was voor de pers hoogstens alleen de mogelijkheid geweest om kort voor het begin van die onderhandelingen vlug wat beelden te maken.

De volgende dag verscheen dan plots van zijn hand een column over die zaak in de Financial Times waarin hij opperde dat men in die kwestie de Duitsers moesten volgen en die eisten meer Europese samenwerking. Het betekende het einde van de Amerikaanse pogingen om de euro en zo de EU kapot te maken. De speculatie verdween sneller dan ze gekomen was.

Stepan Bandera

Stephan Bandera, stichter van de fascistische organisatie OUN-B en held van de huidige Oekraïense regering, heeft ten tijde van het interbellum en WOII niet alleen joden, verzetslui en Russen laten vermoorden maar ook heel wat Polen.

Nu blijkt de man volgens het Poolse weekblad Wrpost in een gesprek met de toenmalige minister van Financiën Jacek Rostowski, een Brits economist en minister van 16 november 2007 tot 27 november 2013, zich zeer negatief te hebben uitgesproken over zijn Amerikaanse meesters.

Zo stelde hij volgens het in dit weekblad uitgelekt gesprek dat Polen niets te winnen heeft met een alliantie met de VS daar het hen bij de buren in Rusland en Duitsland alleen maar vijanden oplevert.

“Je weet dat de Pools-Amerikaanse alliantie niets voorstelt. Zij is zelfs schadelijk, want ze geeft Polen een vals gevoel van veiligheid. …. complete bullshit….We komen in conflict met Duitsland, met Rusland en we vinden dat allemaal super, want wij pijpen de Amerikanen. Dat is volkomen naïef.’

Wanneer dit gesprek plaats had is nog niet duidelijk maar het weekblad beloofde de integrale tekst van dit gesprek publiek te maken. Geheel verrassend zijn die uitlatingen zeker niet. Vooreerst kloppen ze met de realiteit waarbij de VS duizenden kilometers van haar grenzen overal conflicten zit te organiseren. Conflicten waar de betrokkenen geen enkele baat bij hebben.

Jean-Claude Juncker

Dat is ook zo trouwens met Oekraïne waar de VS de aanhangers van fascistenleider Stephan Bandera, OUN-B steunt. En Stephan Bandera en de door hem opgerichte OUN-B, die nauw samenwerkte met de SS en mee kampen als Auschwitz hielp bewaken, voerde ook een terreurcampagne tegen de Polen in Galicië.

Geen enkel serieus Pools politicus kan dus blij zijn met het in Oekraïne aan de macht komen van die adepten van het fascisme uit het interbellum en WOII. Wat men in Polen dan natuurlijk met allerhande harde publieke verklaringen tegen Rusland poogt te maskeren.

Verder is het minstens heel opmerkelijk te noemen dat de Britse premier David Cameron, mogelijks de zwakste Britse regeringsleider ooit, tot heden uit Polen blijkbaar geen enkele steun kreeg voor zijn harde campagne tegen de Luxemburger Jean-Claude Juncker voor het voorzitterschap van de Europese Commissie.

David Cameron en Barack Obama

David Cameron, hier met Barack Obama, poogt tevergeefs een Amerikaanse pion als voorzitter van de Europese Commissie te laten benoemen. Maar Duitsland legt haar wil op en Radek Sikorski laat gebeuren. Een koude douche voor Londen en Washington.

En als er iemand de Britten en de Amerikanen hier te hulp had moeten komen dan was het toch de Britse Pool Radek Sikorski. Maar hij, evenals onder meer de Zweden, vertikte het zo te zien gewoon om Cameron ter hulp te komen.

Radek Sikorski lijkt dan ook het zoveelste verhaal van de Quisling, de lokale vazal die eens zich de gelegenheid voordoet zijn heer en meester gewoon dumpt om meer op eigen benen te gaan staan.

Willy Van Damme

Advertenties

13 thoughts on “Het pijpen van Amerika

 1. Jacek Rostowski (zonder i na de R) is de naam.
  Gerard
  Antwoord:
  Je hebt gelijk en het is al aangepast. Officieel was de naam van deze Brit Jan Vincent Rostowski en hij is de zoon van de in 1975 overleden Roman Rostowski die lid was van de Poolse regering die in Londen tijdens de tweede wereldoorlog in ballingschap verbleef.

  Hij was er de private secretaris van eerste-minister Tomasz Arciszewski. Roman Ostrowski werkte nadien in de jaren ’50 voor het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken en het Gemenebest in het noordoosten van Afrika o.m. in Kenya waar men toen hondsbrutaal een antikoloniale opstand van de Mau Mau neersloeg.

  Het verhaal toont ook aan hoe sterk de Brits-Amerikaanse invloed is in Oost-Europa. De president van Estland is bijvoorbeeld een Amerikaanse Est.
  Geen verassing dus dat die overal het Russisch gevaar opmerken en het gewoontjes vinden om Russischtaligen in hun land te discrimeneren. In de Balten verloren ze zelfs hun nationaliteit zonder dat iemand van de EU protesteerde.

  En zonder dat al die mensenrechtenschreeuwers binnen het corrupte wereldje van de ngo’s protesteerde. Russischtaligen hebben in hun ogen immers geen rechten en alleen de plicht om braaf Uncle Sam te gehoorzamen.
  Willy Van Damme

 2. Zeer interessant gezichtspunt.
  Mercury Traveller
  Antwoord:
  Het was geen nieuws voor De Morgen en amper nieuws voor De Standaard. De mensen zouden het eens kunnen snappen wat er in werkelijkheid aan de hand is.
  Ze vertonen liever een toneelvoorstelling. Alhoewel men bij de Morgen hiervoor zeker niet meer het Brusselse KVS zal kiezen. Teveel Afrikanen?
  Willy Van Damme

 3. Dag Willy,

  Het is zeker opmerkelijk nieuws. Het stond overigens wel op de website van de Volkskrant: http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2664/Nieuws/article/detail/3676836/2014/06/22/Afgeluisterde-Poolse-minister-Bondgenootschap-met-VS-is-schadelijk.dhtml

  Je weet dat zijn echtgenote de fanatiek joodse Anne Applebaum is die allerlei negatieve boeken over Rusland schrijft: http://nl.wikipedia.org/wiki/Anne_Applebaum
  Ze is een belangrijke schakel in de Rusland-bashing campagne.

  Nu valt er heel veel negatiefs over Rusland te melden natuurlijk ( de Goelag concentratiekampen bijvoorbeeld), maar dat die kampen grotendeels door joden werden geleid zal wel niet uit haar boeken blijken.
  Die Brits-Amerikaanse invloed in Oost Europa, waar je terecht op wijst, is trouwens niet van de laatste decennia.
  Mijn favoriete quote hieromtrent is van Bertrand Russel ( filosemiet èn met een warm hart voor het communisme) . Hier is wat hij schreef aan zijn vriendin toen hij in 1920 op terugreis naar huis was, na een bezoek aan St. Petersburg, waar de revolutie 2,5 jaar oud was:

  Bertrand Russell , in zijn autobiografie, pag. 354. Brief 25 juni 1920:

  “Bolshevism is a close tyrannical bureaucracy, with a spy system more elaborate and terrible than the Tsar’s, and an aristocracy as insolent and unfeeling, composed of Americanised Jews. No vestige of liberty remains, in thought or speech or action.”

  Vertaling:
  Het bolsjewisme is een gesloten bureaucratische organisatie die tirannie uitoefent, met een spionage en verklikker-systeem dat uitgebreider en vreselijker is dan ten tijde van de Tsaar. De leiders zijn onbeschaamd en gevoelloos en het zijn joden die in Amerika gewoond hebben. Er is geen spoor meer te vinden van vrijheid, niet in gedachte, in spraak en niet in daad.

  De idee voor het communisme kwam van Marx ( zijn ouders waren als joden geboren). Het geld kwam van Jacob Schiff c.s. en de uitvoering lag in handen van een groepje joodse mensen die eerder uit Rusland naar de VS waren geëmigreerd. Dat is dus de Russische Revolutie: geen opstand van het volk tegen de Tsaar, maar een opstand van de joden tegen de Tsaar. De rest werd meegetrokken, al dan niet onder dwang.
  (Volgens prof. Rummel vielen er 60 miljoen doden. Dat zou wel een aanwijzing voor dwang kunnen zijn, natuurlijk.)
  Jan Verheul
  Antwoord:
  Als Ik U zou moeten geloven dan is het communisme een uitvinding van ‘joden’ en is dat ook zo voor het ‘marxisme’ en zelfs de ‘sociaaldemocratie’.

  Dat de Bolsjewieken in 1917 een staatsgreep pleegden is een feit. Men mag daarbij echter nooit uit het oog verliezen dat ze op heel veel plaatsen ook steun hadden, o.a. op het platteland, in de bedrijven en bij het leger.
  Het Rusland van de tsaren was gewoon als rot hout, een duwtje was voldoende om dit te doen instorten. Wat wil je, het was incompetentie en corruptie ten volle uit. Politiek was het reeds in 1905 wezenlijk morsdood.

  Veel had te maken met het feit dat de Bolsjewieken de enigen waren die de oorlog tegen Duitsland en Oostenrijk-Hongarije wilden stoppen. Een voorstel dat enorm populair was bij een doodgebloede natie.
  En die beleidsoptie had niets van doen met het feit dat Lenin geld van de Duitsers had gekregen.

  De alliantie Duitsland en de bolsjewieken was er een van plat opportunisme. Niets speciaals trouwens. die vredespolitiek was gewoon een logische en politiek zeer handige en gedurfde zet. Meer niet.
  Dat verklaart waarom hun staatsgreep een succes was en zij ook de aanval van de zogenaamde wit-Russen, de Duitsers, Polen, Engelsen, Fransen en Baltische nationalisten grotendeels met succes konden afslaan.

  Dat heeft niets te maken met ‘joodse’ steun uit de VS of wat dan ook. Verder bestond het Centraal Comité van de Bolsjewieken uit Russen van diverse pluimage, er waren dus ook joden bij waaronder Trotski. Dat was ook zo voor het politbureau en voor de regering.
  U lijkt dat allemaal te negeren.
  De observaties van Bertrand Russel zijn wat ze zijn, de observaties van een Brits intellectueel. Dat is het evangelie niet.

  Verder heeft Marx, armoezaaier als hij was, bij velen geld gaan lenen. De voornaamste was, dacht ik, Friedrich Engels, een patroon. Was hij dan een zetbaas van het patronaat? Als ik jouw soort redeneringen moet volgen wel. Marx was een economist, een politiek agitator en een politiek filosoof.

  Zijn grootste verdienste, ook nu nog, is dat hij de dialectiek van George Wilhelm Friedrich Hegel verfijnde en dat alles samenvatte in wat men toen en ook nu nog noemt, het historisch materialisme.
  Het laat toe op een coherente, logische wijze de maatschappij te analyseren en verbanden te zien. Zelfs al dient men ook dit te actualiseren.
  Ook economisch en politiek had hij in zijn periode een zeer grote verdienste. De man was op die vlakken gewoon een genie. Veel van de laatste zaken zijn nu wel geheel voorbijgestreefd, maar zijn vooral historisch belangrijk.

  Het marxisme als politieke leer is eigen aan de negentiende eeuw zoals ook het nationalisme, liberalisme en de sociaalchristelijke leer dat waren. Het was de periode van de industrialisering toen de maatschappij diepgaande veranderingen onderging.

  Omdat Marx joodse wortels heeft en wel eens bij een jood geld schooide dat een ‘joodse samenzwering’ noemen is feitelijk te zot voor woorden.
  Dergelijke blindheid voor de feiten maakt elke serieuze maatschappelijke analyse gewoon onmogelijk en maakt van de geschiedenis een karikatuur.

  Het verhaal over Radek Sikorski is vooral door de Britse pers opgepikt om reden dat hij ook ongezouten zijn mening gaf over de Britse premier David Cameron en die komt in wezen grotendeels overeen met wat hier reeds werd geschreven. Cameron is de grootste domkop die Downingstreet 10 bewoonde sinds zeker 100 jaar. Het verhaal werd ook opgepakt door NRC en Le Monde. Onze ‘kwaliteitspers’ bleef op een kort stukje in De Standaard zwijgen.

  Het verhaal van die Anne Applebaum was mij onbekend maar typerend. Het doet denken aan andere vazallen in bijvoorbeeld Georgië of Jordanië die eerst een Brit of Amerikaan tot echtgenote moeten nemen voor ze lokaal voor Quisling mogen spelen. Het is zoiets als die huwelijken aan de vorstenhuizen uit de middeleeuwen.

  Maar de dame is dan ook een ‘topjournaliste’, werkt voor The Economist – het blad dat als een der beste ter wereld kan liegen en bedriegen – en kreeg zelfs al de Pulitzerprijs voor haar ongetwijfeld baanbrekend journalistiek werk.
  Die prijs is genoemd naar Joseph Pulitzer, een der grootste boeven die de Amerikaanse media ooit kende. Een prijs dus om fier op te zijn, zelfs al stinkt hij meer dan welke riool ook.
  Willy Van Damme

  • Voor wat betreft ‘het joodse karakter’ van de revolutie der Bolsjevieken heb ik de neiging mij aan te sluiten bij de visie van Jan Verheul. Nu zelfs de definitie van ‘joods’ onduidelijk is, kan men hierover oeverloos debatteren natuurlijk.
   Ik denk dat men het erover eens kan zijn dat de machtscentra die na de revolutie ontstaan zijn (bv KGB) bevolkt waren door een buitengewoon groot aantal ‘joodse figuren’. ‘Buitengewoon groot’= niet in verhouding tot het percentage van ‘joden’ onder de bevolking. Hier liggen de roots van de allianties KGB-Israël-Mossad en van de heruitgave van de joodse exodus uit Rusland in de jaren 1980. Hier ook de roots van allianties tussen Israël-Likoed-Mossad en de joodse rode maffiya uit Lower East Manhattan ( en haar samenwerking met B’Nai B’Rith, de Italiaanse maffia, United Fruit, Guatemala 1954, CIA, Lansky, Vesco, Cali-Cartel, Costa Rica, Rosenbaum, Boesky en de nieuwste generatie Balagula, Brandwain, Nayfeld, Mogilevitsj, Chodiev, Mikhailov…om Leon Deferm niet vergeten…)
   Walter Baeyens
   Antwoord:
   Het simpel omschrijven van de Russische revolutie en de Sovjetunie als een ‘joods complot’ is het negeren van het essentiële, zijnde het sociaaleconomische en politieke karakter. In wezen was de Sovjetunie een vorm van wat men staatskapitalisme kan noemen.

   De overheid beheerde immers in naam van de ‘werkende massa’s’ alle productiemiddelen. Wat op termijn ook haar dood betekende. Een moderne industriële maatschappij steunt in essentie immers op de individuele creativiteit van de mens.
   En dat ontbrak door het strakke bureaucratische systeem in de Sovjetunie in grote mate.

   Dat er goede contacten waren in het zogenaamd linkse politieke milieu en joodse intelligentia is natuurlijk bij kenners goed geweten. Camille Huysmans liet bijvoorbeeld de smokkel van wapens vanuit Antwerpen naar zionistische terreurgroepen toe.

   En Stalin stond niet echt negatief tegenover de oprichting van Israël. Gezien de vele links ogende zionisten dacht hij dat die staat positief zou staan tegenover de Sovjetunie. Met de Palestijnen, en andere volkeren van de derde wereld werd toen, ook bij links, amper rekening gehouden.

   Velen langs links zagen in het zionistische project iets sociaal met als goed voorbeeld o.m. de kibboetsen. Ben Goerion & Co wisten hun project in dit milieu erg goed te verkopen. Pas later met de dekolonisatie groeide bij links meer aandacht voor die kwestie.

   Wat betreft die exodus vanuit de Sovjetunie maakte die deel uit van een belangrijk politiek akkoord tussen Washington en Moskou. De VS wou Israël zou sterk mogelijk maken daar het haar voornaamste vazalstaat was in die olierijke en dus belangrijke regio.
   Door van de emigratie vanuit de Sovjetunie een kernonderdeel te maken van die wederzijdse akkoorden liet men toe dat Israël extra immigranten kreeg. Russisch is trouwens de tweede taal onder Israëlische joden.
   De VS is zelf een immigratieland, en dus kolonisator, en weet daarom heel goed wat dit als resultaat kan geven.

   En dat er tussen de Amerikaanse koosjer maffia, de Sovjetunie, nu Rusland, en Israël goede contacten zijn is natuurlijk een feit. Het is ook logisch. Veel van dat soort ‘zakenlui’ werkt immers met vertrouwen en onder kennissen en familie is het vertrouwen makkelijker te vinden. Kijk ook naar de Cosa Nostra en de vele lijnen die er lopen tussen de VS en Italië.
   Willy Van Damme

   • Compliment voor beide antwoorden Willy. Waarom zouden joden geen groot aandeel mogen hebben in een maatschappijverandering ten gunste van de massa? Het is treurig om te zien hoe de anti-joodse gevoelens weer de kop op steken. Ook weldenkende mensen als Jan en Walter trappen in de val zonder dat ze onderscheid maken tussen de ”Joden” en het (huidige?) Zionisme, of dat in ieder geval niet inzien.
    Gerrit
    Antwoord:
    Sommigen lijken bij het zien van wat zij denken een jood te zijn reeds een complot te ontwaren.
    Karl Marx als een ‘joods complot? Zou hij dan misschien de auteur geweest zijn van de fameuze ‘Protocollen van Zion’?

    Wat blijkbaar moeilijk is, is dat men bij het bestuderen van bronnenmateriaal ook aan bronnenkritiek moet doen. Mensen kunnen van alles neerpennen, soms goed menend, maar men moet ook kijken wie dat geschreven heeft, wat zijn achtergrond is en waarop hij zich baseerde.

    Het is een essentieel onderdeel van wat een schrijver hoort te doen.
    Je kunt op het internet van alle verhalen vinden, de kunst is ze te controleren op hun kwaliteiten.
    Willy Van Damme

   • Over het joodse karakter van het Bolsjevisme.
    Uit de Illustrated Sunday Herald, 8 februari 1920,
    ‘Zionism versus Bolshevism. The Struggle for the Soul of the Jewish People’ van de hand van Winston Churchill. (Mijn vertaling)

    ‘…het joodse volk heeft een duidelijk herkenbare rol gespeeld in de tragedie van de Franse Revolutie. Het is de drijvende kracht geweest achter elke subversieve beweging in de negentiende eeuw; en nu heeft deze bende van ongewone figuren uit de onderwerelden van de grote Europese en Amerikaanse steden het Russische volk bij het hoofdhaar gegrepen en zijn ze praktisch de onbetwiste meesters geworden over dit enorme rijk.’
    En verder, onder de hoofding ‘Terroristische Joden’, schreef Churchill dat ‘het niet verder nodig is de rol te overdrijven die deze internationale en meestal atheïstische joden hebben gespeeld bij de creatie van het Bolsjevisme en bij het uitlokken van de Russische Revolutie. Hun rol is zonder enige twijfel bijzonder groot en stelt waarschijnlijk alle andere invloeden in de schaduw. Alle leidende figuren, met uitzondering van Lenin, zijn joden. Bovendien wordt de belangrijkste inspiratie en de drijvende kracht aangeleverd door joodse aanvoerders.’

    Churchill kan, gezien zijn ondersteuning van de Balfour Declaration (een Rothschild project) van 1917, gerekend worden tot de vroege sympathisanten van het Zionisme. Een eigen joodse staat werd gezien als een mogelijke oplossing van het ‘joodse probleem’ in Europa. Aanvankelijk ook door Hitler. De (Duitse) Zionisten waren dan ook erg close met Hitler, Goering, Eichmann… en hoopten erkend te worden als de enige rechtmatige vertegenwoordigers van de nieuwe joodse staat. Het vroege Zionisme ( in essentie terreurbewegingen) in Palestina was in se fascistisch en onderhield goede contacten (en uitwisselingen) met Mussolini ’s zwarthemden. Churchill was ook in 1920 reeds een bewonderaar van Mussolini.
    Op deze vroege extreem-rechtse voedingsbodem ontstonden in Palestina de ‘Stern Gang’, Irgun, Betar…de Freedom Party en Likoed. De eerste politieke leiders van Israël waren vaak de ex-terroristen en gangsters van het eerste uur. Voorbeeld: Yitzhak Shamir, die ontsnapte uit een Britse gevangenis in Eritrea en op voorspraak van de Franse minister Robert Schuman ( één van de ‘vaders’ van de EU) in 1948 naar Israël werd gesmokkeld. Dat Schuman een fascistische figuur steunde was overigens geen verrassing. Schuman was een van de rechtse Vichy-collabo ’s tijdens WOII. Dat Schuman ondanks zijn oorlogsverleden in de regering zetelde in ’48 was al evenmin een verrassing. Hetzelfde gebeurde in Italië en Duitsland. Dat was allemaal erg naar de zin van de USA.
    Walter Baeyens
    Antwoord:
    Jodenhaat was typerend voor veel leden van het Britse establishment van die periode en Winston Churchill was er een exponent van.

    Het is niet omdat die regering de Balfourverklaring ondertekende dat er daar geen jodenhaat meer was of dat ze het zionisme omarmden. Ze tekenden dit omdat ze financieel totaal aan de grond zaten en Rothschild en zijn vrienden nog voldoende fondsen konden vrijmaken zodat Londen kon verder vechten.

    Dat was de enige reden waarom de regering van Lloyd George die verklaring tekende. Zij wisten perfect dat ze daardoor op termijn dat gebied zouden moeten prijsgeven.
    En de Britse elite wilde geen vierkante centimeter kolonie opgeven. Reden genoeg dus voor Churchill om het zionisme en joden te haten. Het citaat bewijst trouwens die jodenhaat. Het lijkt wel Adolf Hitler die aan het woord is.

    Verder heeft Nazi-Duitsland inderdaad samengewerkt met het Joods Agentschap in het Britse mandaatgebied Palestina. Pas in 1941 werd die samenwerking definitief gestopt. Zionisten waren trouwens tegen de Britse aanwezigheid in Palestina.
    Willy Van Damme

  • “Dat heeft niets te maken met ‘joodse’ steun uit de VS of wat dan ook. Verder bestond het Centraal Comité van de Bolsjewieken uit Russen van diverse pluimage, er waren dus ook joden bij waaronder Trotski. Dat was ook zo voor het politbureau en voor de regering.”

   Willy,
   Ik ben geneigd mij achter de reacties van Jan Verheul en Walter Baeyens te plaatsen.
   -Trotsky (Bronstein);
   -Zinovyev (Apfelbaum)
   -Kamenyev (Rosenfeld)
   In 1920 zegt de Britse journalist Robert Wilton in het boek “Les Derniers Jours des Romanoffs” het volgende;
   “Hierbij geef ik de ledenlijst van de Bolsjewistische Partij, van het Centraal Comité, van de Geheime Politie ofwel Cheka en van de Raad van Commissarissen zoals deze bestaat ten tijde van de moord op de koninklijke familie.”

   Wilton publiceert de volgende gegevens:

   -Het Centraal Comité bestaat uit 62 leden, onder wie 5 Russen, 1 Oekraïener, 6 Litouwers, 2 Duitsers, 1 Tsjech, 2 Armeniërs, 3 Georgiërs, 1 Karaiet (een joodse sekte) en 41 joden,

   -De Buitengewone Commissie (de geheime dienst Cheka) in Moskou, bestaat uit 36 leden, onder wie 1 Duitser, 1 Pool, 1 Armeniër, 2 Russen, 8 Litouwers en 23 joden.

   -De Raad van het Volk (het Russische kabinet) bestaat uit 22 leden, onder wie 2 Armeniërs, 3 Russen en 17 joden.

   -De 556 belangrijkste overheidsfunctionarissen bestaan in 1918 en 1919 uit 17 Russen, 2 Oekraïeners, 11 Armeniërs, 35 Litouwers, 15 Duitsers, 1 Hongaar, 10 Georgiërs, 3 Polen, 3 Finnen, 1 Tsjech, 1 Karaiet en 457 joden.
   Joop de Jong
   Antwoord:
   Zie mijn antwoord op je tweede reactie.
   Willy Van Damme

   • Vervolg

    Binnen de Centrale Comités van de verschillende politieke partijen, dus de plek waar de werkelijke macht is gevestigd, signaleert hij het volgende:

    Bolsjewistische partij: 12 leden, waaronder 9 joden.
    Sociaal Democraten (Mensjewieken): 11 leden, allen joden.
    Volkscommunisten: 6 leden, waarvan 5 joden.
    Sociale Revolutionairen (rechtervleugel): 15 leden, waaronder 13 joden.
    Sociale Revolutionairen (linkervleugel): 12 leden, waaronder 10 joden.
    Comité van de Anarchisten van Moskou: 5 leden, waaronder 4 joden.
    Poolse Communistische Partij: 12 leden, allen joden.

    Wilton becommentariëert:
    Met deze samenstelling is het voor de Russen onmogelijk zichzelf te regeren. De revolutionaire regering draagt een joods karakter.

    Verder merkt hij op:
    De joden hebben de hand in de moord op Russische koninklijke familie, maar dat zal niemand, gezien het aandeel van de joden in de Russische administratie, verbazen.

    Bron: De Boogeyman, de geschiedenis als complot, Peter Stuivenberg, 2008.
    Joop de Jong
    Antwoord:
    De Britse journalist Robert Archibald Wilton is zeker geen betrouwbare bron te noemen. De man had dienst in het tsaristische leger en vervoegde nadien een van de witte legers die tegen de bolsjewieken vocht.
    De cijfers zijn mij onbekend en bewijzen feitelijk ook amper iets. Ze passen wel in de anti-joodse sfeer die wereldwijd toen heerste.

    Maar voor een complot moet er een centraal orgaan zijn die met een uitgewerkt plan die samenzwering tot een goed einde poogt te brengen.
    Het feit dat het volgens Wilton ook bij de mensjewieken krioelede van de joden doet mij dan, om je redenering te volgen, het complot ook betekende dat die samenzwerende joden elkaar moesten vermoorden.
    Eerlijk gezegd.
    Dit is prietpraat en doet ook een zekere walg ontstaan. Wilton werd dan ook jodenhaat aangewreven.
    Willy Van Damme

 4. Wederom interessante lectuur.

  Ik merkte 2 schrijffoutjes aangegeven tussen sterretjes: …in dit weekblad uitgelekt gesprek dat de **VS** niets te winnen heeft met een alliantie met de VS daar het hen bij de buren in Rusland en Duitsland alleen maar vijanden oplevert.

  (Moet dus Polen zijn)

  David Cameron, hier met Barack Obama, poogt tevergeefs een Amerikaanse pion als voorzitter van de Europese Commissie te laten **benomen**.

  (Moet dus “benoemen” zijn.)

  Je hoeft deze reactie overigens niet te publiceren!
  Pieter
  Antwoord:
  Doe ik toch en bedankt voor je hulp. De wijzigingen zijn aangebracht.
  Het verhaal kreeg in Groot-Brittannië toch een redelijk ruime aandacht. Vooral dan over de uitlatingen van Sikorski, ex-Brit en ex-Tory, over David Cameron die voor de Britse media, zeker die der modder gooiers van Rupert Murdoch, tegenwoordig aangeschoten wild is.
  Veel succes met de jacht zou ik zeggen.
  Willy Van Damme

 5. Willy,

  over de oorzaak van de Russische Revolutie schrijft U dat het een logische zaak was: “Wat wil je, het was incompetentie en corruptie ten volle uit. ”
  Maar de meerderheid van de landen voldoen aan die beschrijving. Dan wordt er nog niet altijd met succes een revolutie gepleegd.
  En dat de revolutionairen op veel plaatsen steun kregen, dat geldt ook bijna in elk land: er is altijd heel veel – terechte- onvrede, en rebellen worden vaak gesteund, meestal vanwege een – onterechte- hoop op een betere toekomst.

  Nadat de joden 300 jaar lang bijna de baas waren in Polen/Litouwen/Ukraïne toen het Arendar systeem fungeerde, kwamen ze onder Russische heerschappij en werden ze afgezonderd in de Pale. Alleen de heel succesvolle en de heel rijken mochten in de grote steden wonen.

  Vanzelf was er een grote motivatie onder de joden om de Tsaar te verdrijven en het land over te nemen. Dat lukte in 1917, en onmiddellijk maakte men werk van het vernietigen van alle weerstanden: de religie werd zo goed als verboden. De adel en priesters en het middenkader werd onschadelijk gemaakt. Nu konden ze met hun ‘medestanders’ het land controleren. De half-joodse prof. Yuri Slezkine heeft er een mooi informatief boek over geschreven: ‘The Jewish Century”. Ik heb het duchtig bestudeerd. Mijn conclusie is: De Russische Revolutie was een joodse aangelegenheid. En het Russische volk was haar grootste slachtoffer. Daarbij vergeleken is de holocaust klein bier. We praten immers over 5,1 miljoen doden versus 60 miljoen doden.

  In de jaren 20 was het algemeen bekend en aanvaard dat de Russische Revolutie een joodse aangelegenheid was. Ambassadeur Oudendijke deed verslag vanuit Petersburg, en hij fungeerde toen eveneens als contact voor Engeland. Zijn bevindingen resulteerden in een White Paper. Churchill beschreef het in 1920 in een krant: http://www.mosaisk.com/revolution/Winston-Churchill-Zionism-Versus-Bolshevism.php
  Enfin, er waren heel wat bronnen voor dit gegeven: http://tinyurl.com/4cluv3b

  Ik zou het nog helemaal niet zo erg vinden als een groep, een clan of anderszins een deel van een volk de lakens uit deelt. In vele landen is dat het geval. Maar als joodse groepen de macht in handen nemen dan is daar altijd de vernietiging van de bevolking, dan zijn daar de duizenden of miljoenen doden. Dan is daar de destructie van de bestaande cultuur.

  Dat is waarom ik vind dat er op zijn minst een discussie over moet zijn: Hebben Churchill, Oudendijke, Robert Wilton, George Simons, Bertrand Russell en al die anderen gelijk, òf zitten ze er naast?
  Churchill en Russel waren filosemiet.
  Oudendijke, Simons, Wilton en Russell waren ter plaatse ‘as it happened.’

  Dat er duizend boeken bestaan die een ander beeld scheppen over die Russische Revolutie is voor mij niet zo van belang. Ik word nu ook omringd door duizenden artikelen en boeken die beweren dat de oorlog tegen Irak ‘per vergissing’ is gestart, maar wel met goede bedoelingen.

  Waarom de ware toedracht van de Russische Revolutie is verdoezeld door de mensen die onze werkelijkheid creëren, dat begrijp ik wel. ( De Masters of Discourse, zo noemt Israel Shamir hen.)

  Maar waarom Churchill, Russell en Oudendijke zouden liegen, dat kan ik niet goed begrijpen. Hun motieven om te liegen kan ik niet bedenken.

  Groet, Jan Verheul.
  Antwoord:
  We hebben deze discussie al enkele malen gevoerd en blijkbaar heb je een obsessie met wat je denkt dat ‘joods’ is.

  Als ik je zou moeten geloven dan is het marxisme en de socialistische beweging een joods complot geweest. Ja, want Karl Marx had joodse wortels en kreeg wel eens geld van een jood. Wow.
  Dus de strijd voor vakbondsrechten, het stakingsrecht, tegen de kinderarbeid, voor het algemeen enkelvoudig stemrecht en de sociale zekerheid waren allemaal onderdeel van een groot complot.

  Verder zie je in het feit dat de Russische revolutie wel slaagde eveneens een ‘joods complot’. Het is te zot voor woorden. Waarom slaagde de Franse, Amerikaanse en Belgische revolutie en mislukten die van 1848 overal in Europa, die in Duitsland van 1918 (onder meer onder leiding van de jodin – ho gruwel – Rosa Luxemburg) en die in Spanje? Maar daarvoor moet je verder kijken dan een vermeend joods complot.

  Maar wie wel zo dacht was Adolf Hitler en zijn kornuiten. En mensen als Wilton en Churchill stonden toen bekend wegens hun anti-joodse houding. Wat je doet is die verhalen eruit halen die je theorieën bevestigen en het negeren van de rest.

  De Russische revolutie slaagde om meerdere reden en daarover zijn ganse bibliotheken vol geschreven. Zo was het ontbreken van een sterke middenklasse eveneens een belangrijk element.
  En die boeken bevatten echte analyses en degelijk feitenmateriaal, niet de onzin van een Wilton of een Churchill.

  Deze heren waren fanatiek tegen de Russische revolutie omdat ze in dat politiek systeem een gevaar zagen voor hun macht. Ze waren antidemocraten en tegen elke vorm van arbeidersmacht.
  In wezen verschilden zij hierin niet van Hitler en zijn NSDAP die eveneens in het marxisme, socialisme en de Russische revolutie een groot joods complot zagen.
  Winston Churchill had trouwens enige sympathie voor het gedachtengoed van Hitler.

  Verder is je getal van 60 miljoen doden lachwekkend? Waarom niet 100 miljoen? Ook was het Rusland van de tsaren en 1917 een straatarme onderontwikkelde natie waar mensen stierven van honger. Dat was wel wat anders in 1940.

  Zie maar hoe de Sovjetunie er in slaagde om het economisch toch oersterke Duitsland te verslagen. Een land dat economisch sterker was dan het Verenigd Koninkrijk.
  Zonder de onder Stalin gerealiseerde economische groei en industriële en economische revolutie had het Duitsland toen nooit kunnen verslaan.
  En uiteraard gebeurde die groei op een zeer dictatoriale wijze waarbij zeker veel doden vielen. Dat kan men evenmin ontkennen.

  Verder ging dit artikel over de Poolse buitenlandse politiek niet over ‘joden, het marxisme en de Oktoberrevolutie’. En aangezien wij deze discussie al enkele malen voerden wens ik die nu definitief te beëindigen.
  Dit vergt veel van mijn tijd en het is nu gezien de vele crisissen in het Midden-Oosten, Oekraïne en de gebeurtenissen in België al meer dan druk genoeg.
  Willy Van Damme

  • Goed, Willy,

   U ontneemt mij de mogelijkheid om uw betoog van commentaar te voorzien, maar ik neem aan dat ik hier wel iets kan schrijven over de Ukraïne.
   U bent niet zo naïef dat U denkt dat de opstand in de Ukraïne nog steeds een gewone volksopstand is.
   Ooit, ergens in november, was er wellicht een onvrede bij de burgers.
   Maar er was dan ook 5 miljard dollar besteed om die burgers te doen geloven dat een verdrag met de EU hen uit de ellende zou helpen.

   Die opstand is, zoals U weet, vrij snel overgenomen door een kleine gewelddadige groep die zich verwant voelt met Bandera.
   En Bandera reageerde in 1940 zeer waarschijnlijk op het dood hongeren van een kwart van zijn mede-landgenoten door de Russen, en dan zeker door de joodse leiders van Cheka en andere instanties die deze uithongering uitvoerden.
   In Slezkine’s boek citeert Slezkine de joodse agent Lev Kopolev die speeches hield in het Ukraïne van 1931 om de boeren te overtuigen dat ze echt al hun graan moesten afgeven. De boeren riepen: “Maak ons dan liever meteen dood.” Maar Kopolev verdedigde zijn werk decennia later nog steeds: Wat hij deed was niets anders dan noodzakelijk: om de nieuwe wereld te realiseren.

   Het is dit soort gedrag dat oorzaak was van de Bandera beweging.
   Van mij mag U best zeggen dat Bandera een vreselijke fascist was. Maar U heeft de plicht om te weten wat de oorzaken waren, wat zijn motieven waren.

   En wat zien we in 2013-2014 gebeuren? De volgelingen van Bandera worden door onze joodse vrienden gewoonweg gebruikt om de wettige regering te verdrijven. ( Geen goede regering, maar wel wettig en redelijk democratisch verkozen).
   Er is een foto waarop vier van de vijf hoofdrolspelers van de Ukraïense opstand staan: de nieuwe machthebbers van het land: Poroshenko ( joods), Yatsenjuk ( joods, bankier, premier) Klitschko (Joods , voor de volkse aanhang), Kerry ( Joods, man op de achtergrond). Mevrouw de minister, Victoria Nuland ( joods) ontbreekt helaas op de foto.

   Willy, U weet donders goed wat daar in de Ukraïne gebeurt: helemaal niets waar het volk baat bij heeft.
   Maar wel iets waar de 1% baat bij heeft.
   En de media ( U weet ook donders goed wie die controleert) verzwijgt alles en vind alles normaal.

   Hoe lang nog wil U uw ogen sluiten voor iets wat àltijd en àltijd en àltijd opnieuw gebeurt, beste Willy ?
   Jan Verheul
   Antwoord:
   U wil blijkbaar via de achterdeur toch verder doordrammen over uw obsessie met joden. En om die reden alleen zou ik deze reactie moeten weigeren. Verder is deze reactie zoals feitelijk ook de voorgaande lasterlijk. Een tweede reden om die te weigeren want laster kan hier niet. Dit is dus de allerlaatste in dit genre.

   Ik noem het lasterlijk omdat U bepaalde personen bepaalde zaken toedicht die verre van bewezen zijn of die gewoon vals zijn. Zo is de bewering dat de nieuwe Oekraïense president Petro Peroshenko joods is verre van bewezen. Zo wordt gedaan door bepaalde fascistische groepen om de man zo politiek in diskrediet te brengen.
   Het is niet omdat Pravy Sektor, Svoboda, Der Sturmer, David Duke en Daily Sturmer of een of andere Russische zender dat wisten te melden dat dit ook nog klopt.

   Hetzelfde voor Vitali Klitschko. Het kan, maar er zijn geen bewijzen voor en dat dus affirmatief stellen zoals jij dat hier doet is gewoon pure laster. En dat kan niet. Alleen wat betreft premier Arsenyi Jatsenjoek lijken er meer aanwijzingen te zijn om de simpele reden dat niet alleen fascistische groepen en enkele politieke opponenten het stellen maar omdat het ook elders wordt gedaan. Maar zelfs hier is het verre van zeker. En dat moet je steeds de twijfel laten gelden.

   Wat betreft John Kerry maak je het helemaal te grof. Zijn in 1824 in Moravië geboren overgrootvader Benedikt Kohn was inderdaad een jood, maar zijn overgrootvader Friedrich (Fritz) Kohn en Ida Loewe lieten zich dopen en werden katholiek.
   Om die reden veranderde Friedrich Kohn in 1897 (117 jaar geleden dus!!) zijn naam in Kerry. Dat kwam mede wegens de vervolging van joden in Midden-Europa in die periode. Denk ook daar eens aan!
   John Kerry en zijn ouders waren en zijn praktiserend rooms-katholiek.

   Hoe in ’s hemelsnaam kun je John Kerry dan een ‘jood’ noemen? Je fantaseert en uit beschuldigingen alsof dat geen probleem is.
   Alleen Victoria Nuland is met zekerheid joodse. En dan, ze voert alleen maar de bevelen van Barack Obama uit en dat is toch geen jood. Of hebt U dat ook al ‘ontdekt’?

   Wat betreft Stephan Bandera was de man actief in het toen nog in Pools bezit zijnde Galicië, de regio rond Lviv/Lvov. In de jaren dertig specialiseerde hij en zijn kompanen zich in het vermoorden van Polen.
   Zijn beweging OUN B was een van de vele typische fascistische bewegingen uit het interbellum zoals trouwens ook Irgoen van zionist Vladimir (Ze’ev) Jabotinsky die in het begin van de twintigste eeuw in Rusland actief was. Hij werkte op bepaald ogenblik ook samen met het Italië van Benito Mussolini.

   De OUN B heeft ten aanzien van de joodse kwestie steeds een dubbelzinnige houding aangenomen. Zo waren een aantal joden in die beweging actief maar hielp ze tijdens de Duitse invasie van de regio mee bij het uitroeien van onder meer joden in vernietigingskampen als Auschwitz. Die dubbelzinnigheid is ook vandaag nog merkbaar bij Svoboda, Ons Oekraïne en Pravy Sektor, breed gemeten de aanhangers van Stephan Bandera.

   Zijn optreden tegen de Sovjetunie tijdens de Duitse invasie had dan ook niets te maken met de verplichte collectivisering onder Stalin in Oekraïne maar gewoon met puur racisme tegen Russen, de liefde voor geweld en de fascistische ideologie. Het had niets met joden te maken en was gewoon een politiek fenomeen uit die periode.
   Willy Van Damme

 6. Over die brave meneer Juncker, Atlantist-bankier, CIA-vriend, die braaf zijn rol speelt binnen het rechtse ‘project EU’.

  https://www.apache.be/2014/07/03/luxemburgse-geheimen-spionagenest-aan-de-achterdeur/
  Walter Baeyens
  Antwoord:
  Een leuk en goed verhaal van George zoals je er in onze ‘kwaliteitspers’ nooit zult tegenkomen. Geen verrassing dus dat hij bij De Morgen op straat vloog. Onze veiligheidsdiensten zullen misschien zelfs weten waarom.

  In de Britse pers schopte men schandaal omdat Jean-Claude Juncker teveel drinkt. Wat Winston Churchill, die bij het opstaan al een vloeibaar ontbijt nam, ook deed maar waarover ze nooit moeilijk deden. Waar de Britse propagandapers echter helemaal over zwegen was dat Juncker jarenlang een geldwasserette beheerde.
  Maar dat is uiteraard nooit een probleem in de media, behalve als het hen goed uitkomt.

  Verder blijkt uit de affaire rond zijn benoeming dat het Duitsland is die in de EU aan alle touwtjes trekt. De 19de eeuwse droom van prins Otto von Bismarck is dus uitgekomen.
  Het is zeer merkwaardig te noemen dat de pro-Amerikaanse zetbazen in de EU zoals de Zweedse minister van Buitenlandse Zaken Carl Bildt en zijn Poolse collega Radek Sikorski allen plooiden naar de Duitse dictaten.

  Ik vermoed dan ook dat er de komende jaren toenemende conflicten zullen ontstaan tussen de EU en de VS. De herrie rond de euro, Oekraïne en nu met BNP Paribas tonen dat de VS feitelijk niet alleen de oorlog verklaarden aan Rusland en China maar ook aan de EU.
  Ik vrees dat Duitsland nu ze de EU op een rij achter haar heeft gekregen de VS de wacht zal aanzeggen. Dat staat naar mijn gevoel in de sterren geschreven.

  Verder toont gans die affaire met de veiligheidsdiensten aan hoezeer de VS en haar Britse poedel alles in Europa infiltreerde, incluis de veiligheidsdiensten.
  Dat ze daarbij er zelfs in slaagden die piepkleine Luxemburgse dienst te ‘kopen’ wekt daarom geen verbazing. Ik vermoed dat al die heisa in de Luxemburgse media hierover als bedoeling heeft hier orde op zaken te stellen.

  Bedankt alleszins voor dit mooie verhaal van onze George. De man toont nogmaals zijn kwaliteiten. En de andere ‘specialisten’ van die diensten in de media reiken qua kwaliteit niet eens tot aan zijn enkels.
  Willy Van Damme

 7. https://www.apache.be/2014/07/09/luxemburgse-geheimen-2-waarom-juncker-weg-moest/

  “Waarom moest Jean-Claude Juncker vorig jaar aftreden als premier van het Groothertogdom Luxemburg? Wellicht omdat Juncker door de top van ‘zijn’ eigen inlichtingendienst in de val werd gelokt. Toen het deksel van de beerput vloog en een parlementaire onderzoekscommissie de omvang en de aard van de wantoestanden bij de Luxemburgse geheime dienst blootlegde, was zijn positie onhoudbaar.”
  De Loden Jaren, Luxemburgse versie.
  Walter Baeyens
  Antwoord:
  Dat wellicht zou wel eens zeker kunnen zijn. Alhoewel natuurlijk ook politici wel eens vuile spelletjes kunnen spelen. De macht nietwaar. Alleszins bedankt voor die bijkomende informatie.
  Willy Van Damme

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s