Oekraïne–De foto’s van The New York Times

Dat in een oorlog het eerste slachtoffer de waarheid is, is een klassiek gezegde. Het wordt ook direct bij het uitbreken van een conflict geschreven door de klassieke media voor wie het maken van propaganda nochtans de tweede natuur is.

Van Georgië naar Oekraïne

Geen door het westen gevoerde oorlog, al of niet met de wapens, kan er gevoerd worden of hup daar zijn The New York Times, The Economist, de NRC of De Morgen klaar om die nieuwe vijand – wie dat ook wezen mogen – te bekladden. Tonnen modder, geen journalistiek werk, ziet men dan verschijnen. Het is een traditie, en dat is nu met de strijd in Oekraïne niet anders.

Het is voor onze pennenlikkers een ware verslaving. Dat het ook hun intellectueel bankroet betekent willen ze echter niet inzien. Zelfs al klagen massa’s lezers in lezersbrieven en reacties op het internet over die propaganda, dan blijven zij toch, hardleers als ze zijn, ongestoord voortdoen.

Zo had The New York Times recent het ‘bewijs’ zwart op wit dat er Russische troepen in het oosten van Oekraïne aanwezig zijn. En dat bewijs waren dan een set foto’s genomen in 2008 tijdens de oorlog tussen Rusland en Georgië om Zuid-Ossetië en recente genomen in Oekraïne. Kijk, stelde men daar, mannen die voorheen in Georgië voor de Russen vochten vechten nu in Oekraïne.

Het artikel verscheen op maandag 21 april onder de titel: ‘Photos Link Masked Men in East Ukraine to Russia.’ (Foto’s linken gemaskerde mannen in Oost-Oekraïne aan Rusland.) en dat was gebaseerd op foto’s die de krant had gekregen van de Amerikaanse regering.

Maxim Dondyuk - Slavyansk 12 april 2014 - US State Department en de NYT

De foto’s van Maxim Dondyuk in Paris Match dezelfde dag dat De Standaard die bovenste foto echter in 2008 in Georgië plaatste. De fameuze man met de baard staat in het midden bovenaan. Hij is van Slavjansk zelf. Maxim Dondyuk was natuurlijk razend over dit misbruik van zijn foto. Blijkbaar zoekt de VS overal, zelfs op Instagram, waar ze maar kan om toch iets te vinden.

Primeur

Geen twijfel bij de krant, dit was een scoop om niet te missen en dus kwam het prominent in het dagblad. Vragen bij die regeringsgift? Geen enkele blijkbaar, snel werken was de boodschap want dit is een primeur die niet mag ontbreken op het palmares van de krant.

Zie dat de regering van Obama de volgende maal met haar primeurs naar The Washington Post of The Wall Street Journal, aartsrivalen, stapt? Dat kan ‘s werelds leidinggevende krant toch niet hebben. The New York Times is nu eenmaal de vriend van de Democraten in het parlement. En vrienden moet men vertrouwen.

En dus schreef de krant, victorie kraaiend:

For two weeks, the mysteriously well-armed, professional gunmen known as “green men” have seized Ukrainian government sites in town after town, igniting a brush fire of separatist unrest across eastern Ukraine. Strenuous denials from the Kremlin have closely followed each accusation by Ukrainian officials that the world was witnessing a stealthy invasion by Russian forces.

Now, photographs and descriptions from eastern Ukraine endorsed by the Obama administration on Sunday suggest that many of the green men are indeed Russian military and intelligence forces — equipped in the same fashion as Russian special operations troops involved in annexing the Crimea region in February. Some of the men photographed in Ukraine have been identified in other photos clearly taken among Russian troops in other settings.

Al twee weken lang hebben mysterieuze goed en professioneel bewapende lui, gekend als Groene Mannetjes, Oekraïense overheidsgebouwen bezet, de ene stad na de andere. Waarbij zij als een stokebrand het separatistische vuur overal in Oost-Oekraïne aansteken. Herhaalde ontkenningen van de Russische regering werden steeds weer gevolgd door almaar nieuwe beschuldigingen van de Oekraïense regering dat de wereld een invasie meemaakte van de Russische strijdkrachten.

Nu suggereren op zondag door de regering Obama correct bevonden foto’s en beschrijvingen dat veel van die Groene Mannen inderdaad Russische militairen en inlichtingenofficieren zijn, uitgedost op dezelfde wijze als de speciale troepen die betrokken waren bij de annexatie van de Krim in februari. Sommige van de mannen die in Oekraïne gefotografeerd zijn werden elders geïdentificeerd als zijnde leden van het Russische leger.

Dergelijk smeuïg verhaal over de ‘vijand’ kon men ook bij De Standaard, die andere kwaliteitskrant, natuurlijk niet negeren en dus bracht ze op 22 april het verhaal breed aangedikt in de krant. (2)

Zo schrijft de krant:

Bij het conflict in Georgië in 2008 droeg hij nog een uniform van de elitetroepen van het Russische leger. Dit jaar dook dezelfde bebaarde man in een anoniem uniform op bij de pro-Russische troepen in de Oekraïense steden Kramatorsk en Slavjansk.

Paris Match

Er was echter een probleem. De foto van die Russische troepen die zogenaamd genomen was tijdens de oorlog met Georgië in 2008 was getrokken op…. 12 april 2014 in Slavjansk door beroepspersfotograaf Maxim Dondyuk.

Die had die foto op zijn link bij Instagram gezet met daarbij ook heel zichtbaar de datering en de plaats waar hij genomen was. Het was daar op die site duidelijk ontdekt door de propaganda-afdeling van de VS. De VS hield hem dus goed in de gaten.

Vladimir Poetin - 5

Als we The New York Times en De Morgen mogen geloven dan is deze man hier mogelijks 70 miljard dollar rijk. Wie meer? Steven Vanacker of Moshe Friedman?

Het probleem was echter dat de foto voorheen op 17 april was verschenen bij Russian Reporter, een Russischtalig magazine. Nog erger was echter dat hij op 22 april verscheen bij Paris Match, de dag dat De Standaard met haar schokkend verhaal kwam en de dag na The New York Times het bracht.

Dat Russisch magazine was geen probleem, geen kat hier die dat zou zien. Maar niet beseffend kwam daar dan Paris Match met diezelfde – trouwens erg mooie – foto. En dat zou wel gezien worden natuurlijk. Pech.

Verkeerde archivering

The New York Times kon dan ook niet anders dan nog meer eens haar excuses aanbieden, uiteraard ergens onderaan en achterin de krant. Maar volgens Joseph Kahn, hoofdredacteur buitenland van de krant, was het allemaal gewoon een simpele vergissing. (3)Moshe Friedman

Na het bekladden van de Antwerpse rabbijn Moshe Friedman (foto) en Steven Vanackere is het nu bij De Morgen de beurt aan Vladimir Poetin.

Zo zegt hij in “Aftermath of Ukraine Photo Story Shows Need for More Caution’ van Margareth Sullivan:

‘He rejects the idea that The Times’s coverage has lacked skepticism and sees this instance as a result of a simple mistake: the State Department’s mislabeling.’

‘Hij verwierp het idee dat de manier waarop de krant de toestand daar verslaat te weinig kritisch is en ziet dit voorval vooral als een gevolg van een simpele vergissing, het gewoon verkeerd archiveren door Buitenlandse Zaken van een foto.’

Een versie die natuurlijk alleen goed is voor ultranaïevelingen en die vooral aantoont hoe die man toch nog poogt zijn vrienden in de Amerikaanse regering te redden. Hoe kan hij trouwens weten dat het gewoon een kwestie van een foute archivering is?

Hij kan dat nu eenmaal alleen maar hoogstens vermoeden. En dan nog. Het bewijst of zijn kwade trouw, vermoedelijk, of een zo verregaande kritiekloosheid dat hij best nu stopt als journalist.

Maar voor de krant is het nog maar eens een door het stof wentelen. Na de leugens over de massavernietigingswapens van Irak met Judith Miller, de leugens over de gifgasaanval nabij Damascus van 21 augustus 2013 van C.J. Chivers  – de man is na Syrië ook verslaggever voor Oekraïne – is er nu dit verhaal.

Hoe dom moet men zijn om die krant nog zomaar te geloven? Erg dom. Telkenmale als de VS ten oorlog trekt springt de krant voor haar regering in de bres. Dat is toch allemaal geen toeval meer zeker.

De Standaard heeft ook een verhaal

Russische soldaten in Oekraïne - De Standaard 22 april 2014

Het ‘schokkende’ verhaal van De Standaard, eindelijk was er het bewijs dat Poetin een oorlogsstoker was, een bandiet, een smeerlap, dictator, enzovoort. Iemand een spiegel voor de krant?

En dat De Standaard dit allemaal klakkeloos blijkbaar zonder een seconde nadenken overnam zegt alles over ook die krant. Na al die leugens die The New York Times al schreef past elk deftig journalist en krant de naam waardig gewoon op. Vergeet het. Modder gooien naar Rusland is tegenwoordig een ‘journalistieke’ plicht geworden.

En terwijl The New York Times op 24 februari verborgen in de krant nog een rechtzetting publiceerde vertikte De Standaard dit ook te doen. Het belasteren van  mensen is voor die krant dus geen enkel probleem. Ethiek? Die van de riool.

Er zijn al honderden verhalen verschenen binnen het circuit der alternatieve en Russische media over Amerikaanse huurlingen e.a. Maar daarover schrijven The New York Times en De Standaard nu juist niet. Dat is dus verboden terrein voor de klassieke media.

De man van 70 miljard dollar

Maar De Morgen is natuurlijk niet beter. Terwijl ze dit verhaal onopgemerkt liet passeren had ze het wel vorige week over Poetin als mogelijks de rijkste man ter wereld (4). Een verhaal wederom geschreven door The New York Times. Poetin zou volgens de krant tot 70 miljard dollar crimineel geld hebben weggestopt.

Een verhaal vol insinuaties, roddel, ongefundeerde beweringen en ongetwijfeld lasterlijke aantijgingen. Maar geen probleem voor De Morgen, die na haar al even ‘onthullende’ verhalen over rabbijn Moshe Friedman en gewezen minister van Financiën Steven Vanacker zich beter De Modder zou noemen.

Hoeft het te verwonderen dat deze krant behoudens een korte verwijzing op 7 april 2010 en een ook hier geplaatste lezersbrief op 24 maart 2014 nooit de naam van de Oekraïense fascistenleider Stepan Bandera – een man die nauw betrokken was bij de holocaust en de held is voor die junta en haar aanhang in Kiev – liet vallen. Het is nochtans een centraal figuur om de huidige onrust goed te kunnen begrijpen.

Stepan Bandera

Stepan Bandera, de sleutelfiguur van het Oekraïense fascisme voor en tijdens W.O. II en actief betrokken bij de holocaust en de afslachting van massa’s Oekraïners, is een held voor de aanhangers van de junta in Kiev. De Morgen slaagt erin om tijdens deze al maanden aanslepende crisis zijn naam niet eens te noemen. Te gênant?

Bewijs van het tegendeel

Maar terwijl die foto’s van The New York Times werden gebruikt om leugens te verspreiden bewijst dit verhaal juist het tegenovergestelde. Immers, van de VS is geweten dat ze wereldwijd alle communicatie afluistert en ook nog opslaat.

Dat Washington dus een dergelijke lompe vervalsing gebruikte in haar propagandaoorlog toont dat men feitelijk geen enkel bewijs heeft dat Rusland op een of andere illegale manier die rebellie dirigeert of zelfs maar indirect steunt.

Hier geen Russische Verhofstadt die de rebellen in Donetsk zit aan te porren, geen Bernard-Henri Lévy Strauss die zijn steun komt betuigen of een Russische diplomaat die, zoals de Amerikaanse Staatssecretaris voor Europese Zaken Victoria Nuland, er koekjes gaat uitdelen. Neen, er verschijnen in die regio geen Russische politici. Wat een verschil met de houding van de EU en de VS.

Ware die inmenging wel het geval geweest dan hadden de afluisteraars van de NSA daarover al lang geleden een dik dossier aan Obama gegeven. Maar neen, er was alleen die fotovervalsing. Met andere woorden: deze episode toont eerder aan dat Rusland zich niet mengt in die zaak behoudens dan op het diplomatieke vlak.

Spionnen op de redactie

Maar het optreden van de media hier wekt geen enkele verbazing. Het is altijd hetzelfde verhaal met journalisten die voor geen enkele leugen terugschrikken, soms amper weten waar het land juist ligt en geen kaas gegeten hebben van de cultuurhistorische achtergrond van het verhaal.

Maar uit een verhaal van de Nederlandse krant De Telegraaf over Nederlandse journalisten die in 2008 de Olympische Spelen van Beijing versloegen weten we dat er directe lijnen lopen van de pers naar de spionagediensten.

De krant publiceerde toen het feit dat 8 journalisten na een gewoon simpele vraag bereid waren gebleken om er voor de Nederlandse spionagedienst AIVD te werken. Een wou het zelfs gratis doen. Het verhaal van De Telegraaf werd nooit ontkend.

Svoboda - Herdenking gevallen SS strijders uit WO II - In Yaseniv 2013

Herdenking in West-Oekraïne voor de tijdens W.O. II gevallenen van de SS divisie Galicië. Dankzij westerse steun kon het fascisme in het land een steviger voet aan de grond krijgen. Geen enkele krant wil het schrijven.

En als perslui al voor iets redelijks onschuldig als dit sportgebeuren willen spioneren wat dan met al die Nederlandse verslaggevers die nu rondlopen in Syrië en Oekraïne waar de westerse belangen duizendmaal groter zijn.

En als dat in Nederland zo is dan zal dat zeker ook voor andere landen een feit zijn. Nederlandse journalisten zijn nu eenmaal niet veel anders dan Amerikaanse, Belgische of Franse.

Is dat de verklaring voor de teneur van die journalistiek? Men moet soms niet ver zoeken om een oorzaak voor dat journalistiek beleid te vinden. En een welke bovendien dan ook nog logisch is.

Zeker is dat de klassieke journalistiek intellectueel zo bankroet is als maar kan zijn. Nu nog een curator.

Willy Van Damme

1) http://www.nytimes.com/2014/04/21/world/europe/photos-link-masked-men-in-east-ukraine-to-russia.html?_r=0. Het verhaal is van de journalisten Andrew Higgins, Michael R. Gordon en Andrew E. Kramer.

2) ‘Gisteren in Rusland, vandaag in Oekraïne’, De Standaard, pagina 2 & 3, Dries De Smet.

3) https://www.google.be/search?q=Aftermath+of+Ukraine+Photo+Story+shows+Need+for+more+caution&rls=com.microsoft:nl-BE:IE-Address&ie=UTF-8&oe=UTF-8&sourceid=ie7&rlz=1I7MEDC_nl&gfe_rd=cr&ei=wx5pU5fjHumH8Qe5yIGIAg

4) ‘Sancties blazen zoektocht naar geheime fortuin van Russische president nieuw leven in’, De Morgen, 29 april 2014. Vertaling van The New York Times ‘Sanctions Revive Search for Secret Putin Fortune’ geschreven door Peter Baker, 27 april 2014.

Het stond eveneens, wat dacht je, op de voorpagina van de krant. Het verhaal doet denken aan wat de Amerikaanse Tea Party en haar fans mordicus blijven beweren over Obama als zou die een moslim zijn die niet in de VS werd geboren. http://www.nytimes.com/2014/04/27/world/sanctions-revive-search-for-secret-putin-fortune.html?emc=edit_th_20140427&nl=todaysheadlines&nlid=57225455

Advertenties

19 thoughts on “Oekraïne–De foto’s van The New York Times

 1. Dag Willy,
  goed onderbouwd als altijd, en fataal voor de officiële media, zou je denken als je niet beter wist.

  Willy, er is een video beschikbaar over de Odessa brand. Hij is wel door Russen gemaakt, maar je kunt niet àlles in scene zetten. Deze video is echt, dat zult U ook beamen.

  Gisteravond was er nog geen engelse ondertiteling, maar wel een wat moeilijk te begrijpen vertaling ( tekst) op de blog van The Saker.
  Die tekst heb ik naar het Nederlands vertaald, en wat begrijpelijker gemaakt.
  Hij is hier te lezen: http://www.joop.nl/leven/detail/artikel/26741_1_op_de_3_nederlanders_heeft_foute_voorouders/ Jan Verheul heet daar ineens Johan Vermeulen, en hij lijkt op Putin, maar dat is niet van belang.
  Dit is het artikel het om gaat : Johan Vermeulen, wo 07 mei 2014 00:09

  Een samenvatting:
  De leider van de Maidan-opstand, leider Parubiy, heeft in samenwerking met de politie van Odessa een groep hooligans zodanig woedend gemaakt, dat die groep een aanval heeft gepleegd op de demonstranten die al weken met een tent bij hun Vakbondsgebouw demonstreren tegen de Kiev junta.
  De ‘agent provocateurs’/ raddraaiers waarmee de politie samenwerkte deden zich als Pro Russische voor door opvallend een Georgisch Lint te dragen. En door op de hooligans te schieten en er enkele te doden. Toen trokken die provocateurs zich terug, richting van de èchte Pro Rusland demonstranten.
  De hooligans renden er achter aan en staken de tenten in brand. Ook gooiden ze brandbommen naar het Vakbondsgebouw.
  Dat laatste is wel bekend. En ook weten we dat daardoor 40 mensen zijn gestikt, door de rook. Wat we niet wisten is dat in dat gebouw al eerder Pravy Sektor moordenaars aanwezig waren die binnen in , ook op de hogere verdiepingen, brand stichtten en zelfs mensen dood schoten. En verstikkende gassen verspreidden.
  Na afloop was het Pravy Sektor die de paspoorten van de doden ‘vond’ en op camera toonde dat dit Russen waren. Maar ze maakten een fout: enkele van die paspoorten hadden ze al op 16 april elders in het land gebruikt om te bewijzen dat er Russische infiltranten waren. Het waren gewoon mensen van Odessa die tegen de junta portesteerden op vreedzame wijze, en hier vermoord werden.
  ———
  Intussen is de video voorzien van Engelse ondertitels, maar het gaat zo snel dat het onmogelijk is om te lezen en de beelden te bekijken.
  Hier de video: http://www.youtube.com/watch?v=xZUEBIoZu0w

  Vriendelijke groet, J V.
  Jan verheul
  Antwoord:
  Bedankt Jan voor die informatie met die video. Het verhaal lijkt conform eerdere getuigenissen alleen is het op deze beelden duidelijk wat er exact aan de hand was.

  Natuurlijk krijgen wij dit soort foto’s niet in de New York Times of in andere massamedia te zien. Die brengen alleen wat Washington ons wil wijsmaken.

  Gruwelijk en typisch. Zoals men gruwels in Syrië steunt zo helpt men gruwels in Oekraïne. En ondertussen dan maar Europese verkiezingen organiseren waar iedereen lekker rond dit heen draait. Het is bijna niet te geloven.
  Geen journalist die het onderwerp serieus wil aanraken.
  Willy Van Damme

  • Tja, wie weet er tenslotte nog wat er op 2 mei 1933 in Duitsland gebeurde? Toen werden alle vakbondsgebouwen bezet. Maar als er mensen op 2 mei 2014 in een vakbondsgebouw in Odessa levend worden verbrandt door neo-nazi’s, mag je daar nooit een link tussen leggen en berust dat enkel op een complot-theorie, er zit tenslotte 81 jaar tussen. Maar wij weten wel dat Svoboda en Pravy Sektor neo-nazi’s zijn.

   “Natuurlijk krijgen wij dit soort foto’s niet in de New York Times of in andere massamedia te zien. Die brengen alleen wat Washington ons wil wijsmaken.”

   Nee, bij Willy van Damme krijg je ook geen foto’s te zien van een Amerikaans Marine gebouw in de vorm van een Swastika. Of het SS-NAVO Hoofdkwartier te Brussel, in het symbool van de SS. Dank voor het vertrouwen in mij. Enige uitleg waarom die foto’s niet zijn geplaatst zou welkom geweest zijn.

   Op 10 September 2001 verkondigde Donald Rumsfeld via een persconferentie, dat er $2,1 biljoen werd vermist uit het Pentagon. Op 11 September 2001 vliegt er een (vliegtuig) raket in het Pentagon, die de vleugel van de accountantsafdeling van het Pentagon treft. Hieruit mag men dus niet de conclusie trekken dat Donald Rumsfeld op 10 September 2001 wist, wat er op 11 September 2001 stond te gebeuren. Ik wist dat er relatie bestond tussen de persconferentie van Donald Rumsfeld en de aanval op het Pentagon, ik wist alleen niet welke.

   Zuiver toeval, evenals de $5 miljard van Victoria Nuland, de €12 miljard van de EU, de $17 miljard van het IMF en het neo-nazi regime in Oekraïne. Smedley Butler, de bruikbare nazi’s die naar de VS zijn overgebracht, Leo Strauss, Carl Schmitt, de neo-cons, Gladio, PNAC en het streven van de VS naar een wereldhegemonie, berust allemaal op toeval. Gelukkig, wat zal ik een heerlijke nachtrust hebben. The Redirection van Seymour Hersh wordt de hemel in geprezen, maar als hij zich bemoeit met de gifgasaanvallen in Syrië, dan is hij volgens sommigen, rijp voor het bejaardentehuis (James Corbett, Sibel Edmonds) met dank aan Walter Baeyens.
   Joop de Jong
   Antwoord:
   Je reacties zijn toch in hun geheel geplaatst. Verder vond ik sommige van de kritiek op Seymour Hersh niet bepaald van een hoog niveau. Maar op bepaalde plaatsen, o.a. bij de fans van de Syrische jihadisten, sloeg men helemaal onder de gordel.
   Kritiek is nodig maar moet goed stevig onderbouwd zijn.
   Willy Van Damme

   • Beste Joop de Jong,

    Als jij deze zaken noemt: ” Smedley Butler, de bruikbare nazi’s die naar de VS zijn overgebracht, Leo Strauss, Carl Schmitt, de neo-cons, Gladio, PNAC en het streven van de VS naar een wereldhegemonie.”
    dan kan ik je helemaal volgen, en ook voor mij zijn dat de basisstenen waarmee ik de wereld begrijp.
    Maar de vorm van die gebouwen, daar zou ik geen waarde aan hechten.
    Zelfs als de architect en de besluitvormers in volle ernst de symbolen in deze gebouwen wilden weergeven, dan nog zou ik er geen bewijskracht aan willen ontlenen. Dat is echt niet meer nodig als je de zaken kent die je eerder noemde.

    Je zult ook nooit zeker weten of dit toeval was of gewoon een praktische oplossing voor de taak van een gebouw, of toch opzet en symbolisch bedoeld.
    Jan verheul
    Antwoord:
    Men dient ook goed te beseffen dat de swastika een van oorsprong Indisch teken is. Geen boeddhistische tempel of je ziet een swastika wel ergens.
    Willy Van Damme

   • Ik ben U een excuus schuldig! Mijn reactie was voorbarig en geschreven voor de desbetreffende reactie van mij was geplaatst. Ik hoop echter wel dat U overtuigd bent van mijn oprechte intenties.
    Joop de Jong
    Antwoord:
    Ik had achteraf al een vaag vermoeden dat je al gedacht had dat alle binnengekomen reacties al geplaatst waren, maar dat was nog niet.
    Verder geen enkel probleem.
    Willy Van Damme

   • Ook het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam is (lijkt?) in de vorm van een hakenkruis. Ik betwijfel of dat zo opgevat moet worden. Maar bij die andere gebouwen zou het best kunnen. Machtsvertoon en laten zien wat ze willen. De geschiedenis herhaalt zich momenteel immers weer.
    Gerrit
    Antwoord:
    Ik zou daar niet te veel aandacht aan besteden. Zoals ik ook al schreef is de Swastika een oud hindoeïstisch teken. Het kan in sommige gevallen wel zo met politieke bijbedoelingen gebouwd zijn maar dan noch is dit een in wezen onbelangrijk element in elke serieuze analyse.
    Willy Van Damme

   • Beste Jan Verheul,

    Prima Jan, dan hebben wij waarschijnlijk ook dezelfde bronnen geraadpleegd? Wat Leo Strauss, Carl Schmitt en de neo-cons betreft was dat voor mij de Amerikaans historicus Webster Griffin Tarpley, die verder nog iets opmerkelijks zei over neo-cons. Hij zei namelijk dat neo-cons in de VS worden gezien als neo-fascisten en dan krijgt de vorm van dat gebouw ineens een andere betekenis, maar ik zou er natuurlijk naast kunnen zitten en is het fascisme geen ideologie meer maar een religie. Gladio, dezelfde Tarpley en Daniele Ganser. PNAC, PNAC zelf, want zij doen er niet eens meer de moeite voor om het te verbergen. Maar er komt nog meer bij kijken. Wij hebben ook nog Peter Dale Scott, een oud Canadees diplomaat, die onderzoek heeft gedaan naar een Amerikaans “Shadow Government” ook wel “The Deep State” genoemd. En wie worden daarmee bedoelt? Ik verwijs hierbij naar een memo die aan Barack Obama was gericht omtrent Oekraïne en die mede was ondertekend door o.a. Ray McGovern, voormalig CIA analist. In die memo stond een opmerkelijke zin, waarin expliciet stond dat John Kerry niet spreekt uit de mond van Obama, maar opdrachten aanneemt van neo-cons (Willy kan dit beamen). De $5 miljard waar Victoria Nuland over sprak zal niet aan Janoekowitz over zijn gemaakt maar meer in de richting van Svoboda en Pravy Sektor. Hans van Baalen werd jaren geleden door Frits Bolkenstein gedwongen als fractievoorzitter van de VVD terug te treden, omdat hij er in zijn jongensjaren nogal rechtsextremistische denkbeelden op na hield. Wie staat er op het Maidan en voor wie stond hij daar, voor de gewone Oekraïense burger?

    Daarnaast doet het mij genoegen jou op Joop.nl te zien. Roelf Turksema, ik zei de gek en nog een paar anderen, leggen het daar af tegen een stel naïevelingen en de censuur.
    Joop de Jong
    Antwoord:
    Het PNAC (Project for a New American Century) is gewoon de aloude imperialistische strategie in een nieuwe verpakking, niet meer. Het is niet fascistisch maar wil de absolute Amerikaanse macht die het (foutief) dacht in 1991 te hebben voor lang bestendigen.
    Daarbij zijn alle middelen goed – het doel heiligt de middelen – en dat is incluis alle vormen van geweld zoals het gebruik van jihadisten (Syrië) en fascisten (Oekraïne).
    Willy Van Damme

   • @Jan Verheul

    “Je zult ook nooit zeker weten of dit toeval was of gewoon een praktische oplossing voor de taak van een gebouw, of toch opzet en symbolisch bedoeld.:”

    Het was in ieder geval géén “accident”.

    http://www.globalresearch.ca/nazi-symbols-in-the-us-military-accidental-giant-us-navy-swastika-building-was-no-accident/5382069

    En hiermee blijft er van “toeval” helemaal niets meer over. Laat staan dat wij het nooit zeker zullen weten.

    http://www.globalresearch.ca/the-white-houses-nazis-from-hitlers-germany-in-the-1930s-to-kiev-today-the-us-disturbing-partnerships-with-nazis/5382188
    Joop de Jong
    Antwoord:
    De swastika is als teken duizenden jaren oud en komt uit de Induscultuur en is in die cultuur steeds alom gebruikt geweest, ook nu. Ze staat in het boeddhisme, janaïsme en hindoeïsme voor rijkdom, welvaart en voorspoed.

    Het werd pas sinds 1920 door de Duitse fascisten gebruikt als hun symbool. Voor de meerderheid van de wereld, en die zit in Azië, is de swastika dus een symbool die het goede voorstelt, niet iets kwaadaardigs als het fascisme. Elke tempel gewijd aan die godsdiensten bevat trouwens meerdere swastika’s.

    Dat sommigen bewust nu een gebouw zo construeerden kan wel zijn maar in veel gevallen is dit zeker niet het geval. Architecten gebruiken allerlei geometrische figuren en beseffen niet altijd dat die geometrische figuren soms een bijkomende bezwarende betekenis hebben. Dit dan in de westerse cultuur, niet elders.

    Verder telt in essentie niet hoe het gebouw er uitziet maar wat men in dat gebouw doet. Daarover gaat het, de rest is bijkomstig.
    Willy Van Damme

   • “Ik zou daar niet te veel aandacht aan besteden. Zoals ik ook al schreef is de Swastika een oud hindoeïstisch teken. Het kan in sommige gevallen wel zo met politieke bijbedoelingen gebouwd zijn maar dan noch is dit een in wezen onbelangrijk element in elke serieuze analyse.”

    De vraag is natuurlijk wel wat een “oud hindoeïstisch teken” voor een functie heeft in een Amerikaans legergebouw? Om Hindoes te eren? Sinds wanneer maakt het Militair Industrial Complex (U mag daar elke Amerikaanse politieke stroming voor invullen) zich druk om een religie, laat staan de mensen die deze religie aanhangen? Maakt het M.I.C. zich druk om mensen in Libië, Syrië of Irak? Volgens Wiki-Leaks niet, daar worden journalisten door een Apachehelikopter gunship naar de andere wereld geholpen.
    Met wat voor een religie is de vorm van het nieuwe NAVO gebouw in Brussel dan te vergelijken? De SS religie? Volgens U was het een prima onderkomen voor Oekraïense rechts-extremisten (cynisch). De VS heeft voor niets bruikbare Nazi’s van Nazi-Duitsland naar de VS over laten brengen? Dat was om in de toekomst democratie naar andere landen over te brengen.

    Haha en prins Charles van het VK vergelijkt Poetin met Hitler, terwijl hij zelf een afstammeling is van het huis van Saxen Gotha. Inmiddels Windsor, maar wij dienen de geschiedenis te vergeten.
    Joop de Jong
    Antwoord:
    Het ontwerpen van een gebouw door een architect hoeft niet altijd politieke bedoelingen te hebben. Deze kan zijn inspiratie zowat overal opdoen, dus ook bij het bezoeken van een boeddhistische tempel in Taipei of New Delhi.

    Verder heeft de VS geen enkele interesse in het verspreiden van iets als mensenrechten of democratie maar in het versterken van haar macht. En dan is het steunen van lokaal politiek sterke figuren uit den boze.
    Daarom wou men van president Janoekovitsj af. Hij was wel plooibaar maar voor de VS en de EU toch nog niet genoeg.
    Quislings en extremisten daarentegen wel.
    Willy Van Damme

 2. Willy,

  de video over Odessa is complex rn gaat erg snel, en daarom heb ik een korte samenvatting in het engels geschreven. Die wil ik hier ook graag plaatsen als U het goed vindt.
  Hij is kort en beschrijft de hoofdzaken, niet in chronologie van de video, maar wel begrijpelijker.

  The leader of the Maidan-revolt, Parubiy, has worked together with the Odessa police to infuriate a group of football hooligans.
  Parubiy and the police used a group of agressive young men who all wore a Russian symbol ( orange ribbon) to make the hooligans believe that they were pro-Russians.
  This group I call the AP: agents provocateurs.
  From the AP shots were fired at the hooligans, to infuriate them.
  Some hooligans were killed.
  Then the AP retracted towards the square with the peaceful pro-Russia demonstrators, and the furious hooligans followed them.
  The infuriated hooligans saw the real pro-Russian demonstrators and attacked them and put fire on their tents. These attacked people fled into the Union building, which was their home base. In that building they were murdered by Right Sektor men who were already inside, with guns, knives or gas or by smoke from the fire. Then the Right Sector planted Russian passports on the dead people, to prove that they were Russian infiltrants.
  The cooperation between the police and the AP was visible: they all used red bands around the arms. Also we see the policemen giving instructions to the AP-mob. This was planned and organised and the junta-police was involved in killing civilians: pro Kiev hooligans as well as pro-Russian peaceful demonstrators.

  Hier de blog van The Saker, die in de laatste weken erg veel over de Ukraïne publiceert: http://vineyardsaker.blogspot.nl/

  Gegroet, JV
  Johan Verheul
  Antwoord:
  Het probleem is natuurlijk dat die filmpjes in het Russisch zijn en voor ons leek onverstaanbaar. Beelden spreken soms wel voor zichzelf. Het is duidelijk dat er in die regio een diepgewortelde haat is voor die bende die in Kiev de macht greep.
  Willy Van Damme

 3. Beste Willy, ik meen me te herinneren dat De Morgen vroeger een progressieve krant was. Als dat klopt, weet je dan ook hoe dat veranderd is? is het vergelijkbaar met de Nederlandse partij SP? Deze was ook bijzonder progressief, tot onder leiding van de CIA agent Hans van Heijningen de partij geinfiltreerd werd. Het resultaat is meer dan zichtbaar. Enkelen, waaronder ook Jan Marijnissen hebben nog geprobeerd de partij te redden, maar het aantal verraders dat voor hun baantje koos was te groot. Waarom Marijnissen daarna als een blad om de boom is omgedraaid is mij nooit duidelijk geworden. Vermoedens heb ik wel, maar vermoedens zijn geen bewijzen.
  Gerrit
  Antwoord:
  De Morgen was het resultaat van de fusie tussen de Antwerpse Volksgazet en de Gentse De Vooruit. Het was dus van origine een sociaaldemocratische krant met wel een pluralistisch karakter. Hoofdredacteur Paul Goossens was bijvoorbeeld wel een man van zogenaamd links maar geen sociaaldemocratisch figuur en stond ook los van de loge. Wat zorgde voor veel interne heibel.

  Financieel was het echter voor de sociaaldemocratie onhoudbaar geworden. Het is dit probleem dat zorgde voor het corruptieschandaal rond de Augusta helikopters.
  Wijlen SP-voorzitter Karel Van Miert heeft er de benen van onder zijn lijf voor gelopen.

  Na het debacle en veel individuele pogingen, o.m. van Hugo Claus, verdween de krant in de handen van de familie Van Thillo, niet katholiek maar wel rechts liberaal. En dus kregen we na verloop een rechts liberale krant die om haar linkse lezers te behouden wanhopig poogt wat alternatieve ‘linkse’ thema’s te behouden zoals homo’s, euthanasie en vrouwen. Zaken die er in liberale kringen ook wel ingaan.

  Wie echter de krant echt goed volgt ziet hoe ze soms gebruikt wordt voor interne liberale afrekeningen en hoe ze soms bijna systematisch vakbonden aanvalt of zich voor de zionistische kar laat spannen.
  De hetzes tegen rabbijn Moshe Friedman en Steven Vanackere, een CD’V’er met vakbondswortels, tonen dit goed aan..
  Willy Van Damme

  • Er speelt nog veel meer bij de SP. In 2006 was Harry van Bommel uitgenodigd voor een lezing van David Ray Griffin over 9/11. In datzelfde jaar, de SP stond hoog in de peilingen voor de komende verkiezingen, werd de SP, vertegenwoordigd door Jan Marijnissen en Harry van Bommel, uitgenodigd bij de Amerikaanse ambassadeur in Nederland (Wikileaks, Julian Assange, is op het weblog van Harry van Bommel na te lezen. Zo trots was hij.). Harry van Bommel heeft de lezing van David Ray Griffin aan zich voorbij laten gaan, met het excuus dat hij wel iets beters te doen had. Mag ik even over mijn nek gaan? Ik heb hem hier trouwens persoonlijk mee geconfronteerd, wat resulteerde in een permanente email ban.
   Joop de Jong
   Antwoord:
   Le nouveau PVDA est arrivé.
   Willy Van Damme

 4. Ik heb ook nog twee leuke foto’s.

  Dit is een satellietfoto van een Amerikaanse Marinebasis in Coronado, Californië. Het symbool komt U wellicht bekend voor?

  Google Map of Swastika-Shaped Building

  Dit is het nieuwe gebouw van de NAVO in Brussel. Herkent U er het SS-symbool in?
  Joop de Jong
  Antwoord:
  Dus zo gaat het gebouw in Brussel er uitzien. Ze kunnen er direct de vrienden van Pravy Sektor huisvesten en zullen zich direct thuis voelen.
  Willy Van Damme

  • Gelukkig ziet U het insigne van de SS er wel in, sommige Nederlanders hebben er moeite mee. Daarom heb ik hen het volgende beeld voor gehouden. Het gaat om een beeld van een jonge en een oude vrouw, ziet U het ook?


   Joop de Jong

 5. Zoals altijd inhoudelijk zeer goed en kwalitatief schrijfwerk!
  Bert
  Antwoord:
  Bedankt voor het compliment.
  Willy Van Damme

 6. Een dramatische, maar prachtige fotoreportage op Russia Today (RT). Voor wie nog denkt dat het westen de moffen heeft verslagen.
  http://rt.com/news/157904-soviet-union-ww2-pictures/
  Zou verplichte kost moeten zijn op alle middelbare scholen, speciaal nu in West Oekraine
  Gerrit
  Antwoord:
  De wijze waarop hier over WO II wordt geschreven is inderdaad een grote vervalsing. Het is niet de VS of het Verenigd Koninkrijk dat Duitsland versloeg maar de Sovjetunie.
  En de VS heeft in Europa in essentie maar twee grote veldslagen gevoerd, de landing in Normandië met de slag om Caen en de slag om de Ardennen.

  Eventueel mag men daar nog Market Garden met de landing in Arnhem en de slag om het Italiaanse Monte Cassino bijrekenen.
  Maar vergeleken bij de waslijst aan veldslagen in het oosten was dat klein bier. Washington had trouwens schrik dat Rusland ook West-Europa zou bevrijden. Het is dat welke men ten alle koste wou vermijden.
  Maar daarover hoort of ziet men amper iets.

  Verder waren de verslagen over de herdenking van 9 maart in onze media leuk. Zie je Pravy Sektor, Svoboda en Ons Oekraïne al de slachtoffers van de Duitse agressie herdenken? Betreuren dat men er niet meer over de kling kon jagen misschien. Maar dat verzweeg men natuurlijk.

  • Presies Willy, Duitsland mocht niet in handen van de Russen vallen. De moffen en de geallieerden lagen in een patstelling. Pas toen Rusland de grote doorbraak forceerde en daardoor heel Duitsland zou ‘veroveren’, braken de geallieerden ook door. De soldaten kregen zelfs bevel de Russen aan te vallen, wat de soldaten weigerden. In de roman ‘Lente aan de Oder’ staat het prachtig beschreven.

   Wat betreft Oekraine. Ik las dat de fascistische coupregering de bevolking verboden heft om de overwinning van de Russen op Duitsland te vieren. Ik weet niet of het waar is, maar het zou me niet verbazen.
   Gerrit
   Antwoord:
   Onder de zogenaamde geallieerden is er steeds veel ruzie geweest rond de strategie. Stalin was woest toen de Britten en Amerikanen eerst in Marokko landen en daarna op Sicilië en nog daarna in Zuid-Italië. Pas nadien kwam de landing in Normandië. Hij vroeg om zo snel mogelijk in Frankrijk aan te vallen om zo de druk op zijn troepen te verlichten.

   Het lijkt aan te tonen dat Stalin geen echte interesse had om gans Europa te veroveren maar gewoon wou samenwerken. De Britten en de Amerikanen keken liever zo lang mogelijk de kat uit de boom.
   Kwestie dat ze zo elkaar zouden afslachten en zij als derde nadien met de buit konden gaan lopen.
   Zij stelden tegen Stalin dit die strategie essentieel was om de Middellandse Zee onder controle te krijgen en zo de toegang tot het Suezkanaal, het Midden-Oosten met zijn olie en het Verre Oosten.

   Het is hierbij ook interessant om te herinneren aan de grote veldslag tussen de Sovjetunie en Japan aan de Chinees-Mongoolse grens van 20 augustus 1939.
   Het betreft de slag bij Khalkhin Gol, een rivier aan de Mongools-Chinese grens, waar de Sovjets in de toen grootste tankslag – er namen vele honderden Sovjettanks aan deel alsmede honderden bommenwerpers – het zesde Japanse leger in de pan hakten.

   Het Sovjetleger daar stond toen onder leiding van generaal Georgi Zjoekov, de latere maarschalk en veroveraar van Berlijn.
   Tot dan plande het Japanse leger een offensief om gans Siberië te veroveren maar dat stopte men in de diepvriezer. Waarna het aan de Japanse zeemacht kwam om in actie te komen…. tegen de VS, Nederland en Groot-Brittannië.

   Hier kent praktisch niemand dit verhaal. Wat nog maar eens aantoont hoe slecht de kennis van ons verleden en het geschiedenisonderricht is.

   Wat betreft de viering van de 9de mei is het mij onduidelijk. De berichtgeving in onze media is zo propagandistisch en dit is zo delicaat dat men er mijlenver rond fietst. Ik vernam alleen dat men het in mineur vierde. Het negeren zal men vermoedelijk niet hebben durven.

   Ik weet dat het in Letland een door de Russischtaligen gevierde dag is waarbij ze aan hun monument feest vieren. Men heeft dat monument wel laten staan.
   Zoals men het monument ter ere van de Letse soldaten die Lenin en de Bolsjewieken in 1917 hielpen niet heeft afgebroken.
   Het staat dan pal naast het door de Letse nationalisten gebouwde museum om de wandaden van Rusland/Sovjetunie aan te tonen. Best komisch.
   Willy Van Damme

 7. Geachte meneer Van Damme, complimenten voor uw blog.Ik ben blij dat er nog mensen zijn die niet alles geloven wat er op het journaal verschijnt maar zelf onderzoek doen.
  Ik heb echter 1 opmerking, het gaat niet om pro Rusland betogers die protesteren maar een betere benaming is mijns inziens anti-Maydan betogers. Het zijn gewonen Oekrainse burgers die niet onder de fascisische ongekozen door geweld geinstalleerde regerering geregeerd willen worden. Ik heb ook een mailtje naar het NOS journaal gestuurd, die spreken over seperatisten wat ook onjuist is. Dank u voor uw informatie en ik zal hier blijven lezen.

  Met vriendelijke groeten,

  Theo
  Antwoord:
  Sorry voor het late plaatsen. De reden is heel simpel. Dit is een éénmansoperatie en het kan hier ontzettend druk zijn en dan vallen bepaalde zaken in de file.

  Bedankt verder voor je bloementuil. Het benoemen van groepen is uiteraard een steeds moeilijke opgave en je moet erg voorzichtig zijn met het geven van namen. Het moet zo correct mogelijk zijn.
  Als ik bijvoorbeeld schrijf over de jihadisten in Syrië dan is dat ook zo. Het verhaal over een ‘gematigde’ oppositie daar is immers gewoon een sprookje uitgevonden door PR-bureaus die werken voor Washington.

  Wat betreft die protestbeweging/rebellie in het oosten van Oekraïne heb je deels wel gelijk. Het probleem is echter dat er zeer veel beweegreden zijn waarom die mensen daar in opstand komen.

  Dat gaat van boosheid om reden dat het aanhangers van fascistenleider Stepan Bandera zijn – en die was mede verantwoordelijk voor de dood van hun grootouders en ouders – over razernij betreffende de economische achterstand, de behandeling van Russischtaligen als tweederangsburgers tot protesten tegen de corruptie, de macht van die plunderende miljardairs (oligarchen) en de invloed van de VS en de EU.

  Ook dromen ongetwijfeld een groot aantal mensen van een nieuwe eenheid met Rusland, wat zij zien als het echte vaderland. Wat gezien de geschiedenis gewoon logisch is.

  Daarom dat pro-Russisch inderdaad een deels verkeerde voorstelling is. Het lijkt mij wel een der beste namen die je er kan opplakken. Velen hopen trouwens dat Poetin hen als een nieuwe tsaar zal komen helpen bevrijden uit wat zij zien als een penibele toestand.
  Maar zeker bedankt voor de kritische opmerking.
  Willy Van Damme

 8. De foto’s van Paris Match van het referendum op 11 Mei 2014 in Krasnoarmeysk.

  http://www.parismatch.com/Actu/International/Revelations-on-the-Krasnoarmeysk-killing-564127
  Joop de Jong
  Antwoord:
  Bedankt voor deze interessante info. Blijkbaar durft Paris Match wat bijvoorbeeld Le Monde en de andere massamedia in Frankrijk en elders niet durven. Als ik de Belgische pseudokwaliteitskranten en de NRC hierover lees dan is het om te schreien of…. te vloeken.
  Willy Van Damme

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s