Oekraïne – Niet Ernstig

Naar aanleiding van een stuk van …. (1) over Poetin en zijn samenwerken met allerlei rechtse en uiterst rechtse partijen verscheen op Uitpers schreef een auteur (1) dit onderstaande stuk op zijn Facebookpagina.

Daarbij schreef hij: “…… (1) :”Moskou heeft goede redenen om de uiterst-rechtse invloed in Kiev aan te klagen. Het zou echter veel geloofwaardiger zijn indien het niet in hetzelfde bedje ziek was. Want zowel in de Russische Federatie zelf als in de rest van Europa bakt het Kremlin zoete broodjes met uiterst-rechts.”

Het zou sommige virulente- maar terechte – aanklagers van het (neo)fascistische geweld in Oekraïne, zoals ……. (1) en Willy Van Damme, eveneens sieren indien ze ook oog hadden voor de even zorgwekkende ideologie en drijfveren van sommige ‘antifaschisten’ in Oekraïne.

Retrograde communisten die nog steeds en openlijk dwepen met Staling lijken me niet bepaald een garantie voor door een democratische samenleving in Oekraïne die oog heeft voor de (culturele en andere) aspiraties van haar bewoners.

En bij uitbreiding zou door deze commentatoren alsmede door een deel van de linkerzijde (de PVDA is in deze oorverdovend stil) een ondubbelzinnige veroordeling van de imperiale en reactionaire denkbeelden – en de daden die daar uit voort vloeien – van de Russische heersers ook op hun plaats zijn. Maar aan aanstellerig gedrag en grootspraak a la Guy Verhofstadt heeft ook niemand wat.

P.S.:

Een correct begrip van de situatie in Oekraïne, alsmede van de diepgewortelde anti-Russische sentimenten van een groot deel van haar bevolking, is pas begrijpelijk vanuit de kennis van haar geschiedenis.

Meer bepaald van de gedwongen collectivisering van landbouwbedrijven aldaar door het Stalin-regime, maatregel die leidde tot een grootschalige hongersnood waardoor 5 tot 10 miljoen mensen het leven lieten.

Ook de weinig elegante manier waarop het Sovjet-regime – niet enkel dat van dictator Stalin – omging met de rechtmatige verzuchtingen van de Oekraïnse bevolking naar culturele en bestuurlijke autonomie, is een belangrijk element om de complexe situatie aldaar te begrijpen.

….. (1)

Antwoord:

De auteur van dit stuk gaat geheel voorbij aan de essentie van wat daar in Oekraïne aan de hand is en begint dan maar over ‘linkerzijde’ en ‘reactionaire krachten’ te praten. Zaken die totaal naast de kwestie zijn.

Verdrag van 1994

De essentie is dat de VS hier samen met de EU een staatsgreep pleegde en daarbij gebruik maakte van fascistische knokploegen. Dit terwijl in 1994 in Budapest tussen de EU, Oekraïne, de VS en Rusland was overeengekomen dat Oekraïne neutraal zou blijven.

De staatsgreep van 21 februari 2014 was een schending van dat verdrag. Zoals de openlijke inmenging in de binnenlandse aangelegenheden van Oekraïne door de VS en EU een schending is van de internationale wetgeving die stelt dat andere staten zich niet mogen moeien met de interne zaken van andere landen.

Het fascistische karakter van sommige van die groepen is dan ook maar bijzaak. Door van Oekraïne een vazalstaat te maken staat de NAVO nu vlakbij Moskou en had men zo ook Vladivostok kunnen overnemen. Wat de Russische Zwarte Zeevloot naar de schroothoop had doen belanden.

Geostrategisch

Bovendien zijn steden als Kiev, Odessa, Charkow en Donetsk praktisch altijd Russisch geweest. Op een soms korte bezetting door de Mongolen of de Polen na. Men hoeft geen specialist in de geostrategie te zijn om in te zien dat dit een enorme omwenteling ten nadele van Rusland is.

Dat Rusland daarop dan reageert en boos wordt is toch logisch. Hen dan hier in deze kwestie komen beschuldigen van imperialisme is grof en lachwekkend. Maar het is de prietpraat die vanuit Washington komt en hier nogal kritiekloos wordt overgenomen. Papegaaiwerk noem ik dat.

697068582468210965_654936683

Betogers in Oost-Oekraïne, retrograde communisten en stalinisten volgens Marc Ernst.

Maar dan moet je natuurlijk wel wat meer van de geschiedenis van de regio kennen dat wat hier geschreven staat. Dit is gewoon, wederom, een herhalen van de propaganda die Washington tegenwoordig vertelt en die ze overnam van partijen als Ons Oekraïne, Svoboda en Pravy Sektor.

Prietpraat

Het is het soort van prietpraat die ultranationalisten nu eenmaal graag vertellen. Zij zijn de sukkelaars en de anderen de smeerlappen. Kijk maar naar de geschiedschrijving door onze Vlaamse nationalisten over België. Vooreerst is er niet zoiets als het ‘Oekraïense volk”. De geschiedenis van deze regio is te complex om zich te laten definiëren door dat soort onzin.

En ja Stalin was Stalin maar voor vele Russen is hij de man die Hitler versloeg en het land machtig maakte. Juist zoals Winston Churchill voor sommigen een massamoordenaar is en voor vele Britten de ‘redder des vaderlands’.

En inderdaad er stierven onder die verplichte collectivisatie en de export van voedsel zeer veel mensen. Je cijfers zijn zoals men al opmerkte goed aangedikt zoals alleen nationalisten dat kunnen.

Maar toen Rusland met Boris Jeltsin onder Amerikaanse voogdij stond stierven er van ontbering in Rusland zelf minstens 1 miljoen mensen. Een gevolg van de politiek van het IMF. Een aantal Britse universiteitsprofessoren maakten hierover een nooit echt betwiste studie. Maar dat was dan in onze boekskes ‘een bevrijding’.

Haat en vrees

En of de mensen het sinds de ‘bevrijding’ in Oekraïne beter hebben weet ik niet. Misschien, maar niet zeker. Dat mensen dan terug verlangen naar vroeger en met symbolen van de oude Sovjetunie zwaaien kan er bij jou niet in. Maar om dat te begrijpen moet je de mensen kennen.

Dit zijn geen ‘bloeddorstige communisten’ maar mensen die verlangen naar een beter leven, weg van de miserie en de plunder door die oligarchen. Verder komen die mensen daar in Oost-Oekraïne spontaan in opstand – er is geen enkel bewijs dat dit een manipulatie zou zijn – omdat ze groepen als Svoboda, Ons Oekraïne en Pravy Sektor haten.

Logisch natuurlijk want die groepen haten die mensen uit Donetsk & Co ook want ze spreken Russisch. De drie voornoemde groepen zijn dan ook extreem racistisch. Het is simpel actie (van de VS) en reactie (van die mensen in Donetsk & Co). Toch niet moeilijk om te begrijpen.

John Kerry en Jatseniuk

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry komt kijken of hun premier Arseni Jatsenjoek wel goed naar de bevelen van Uncle Sam luistert.

Meer ‘ideologie’ is er niet, en de enige binding tussen al die opstandelingen is hun haat en vrees voor die groepen die nu in Kiev de macht hebben. Wat wil je als deze Stephan Bandera opnieuw tot ‘held des Vaderlands’ willen doen uitroepen. Ook dat is een deel van de geschiedenis die je blijkbaar niet kent. Gelukkig voor jou dat dit geen examentekst is.

Bovendien is de essentie van mijn teksten die van analyse en concentreer ik mij op de internationale diplomatieke gevolgen die zeer ernstig zijn. Dan afkomen met ‘de PVDA reageert niet’ is zo dom als kan zijn. Blijf bij de essentie.

Essentieel  is dat de grote politieke partijen en een Karel De Gucht, Herman Van Rompuy en Guy Verhofstadt een imperialistisch beleid voeren die de stabiliteit in Europa zeer ernstig in gevaar brengt en zo onze economie zware schade toebrengt.

Dat is wat andere koek dan dat kinderachtig gedoe over de PVDA. Maar misschien gaan die wel de weg op van de Nederlandse PS. Die vliegen straks met de Joint Strike Fighter. Wie weet. En dan is het voor de PVDA zwijgen het beste wat men kan doen.

Poetin als nationalist

En dat Poetin een Russisch nationalist is zal wel. Maar dat gaat op voor elke regeringsleider en staatshoofd waar ook. Het is een zoveelste domme opmerking. Regeringsleiders en staatshoofden worden geacht de belangen van hun land te verdedigen.

Het is ook een klassieke reactie van Poetin. Van Rompuy & Co steunen dubieuze figuren als Navalny en Kasparov, en hij steunt van de weeromstuit dan groepen met een geurtje in Europa.

Zeker, men kan veel opmerken aan Poetin – de nog steeds schrijnende armoe en het belastingsysteem bijvoorbeeld – maar tot heden heeft de man hier correct gereageerd ondanks de zware provocaties van de VS die duidelijk het conflict op de spits wil drijven.

En daar gaat het hem over, de VS wil een zo diep mogelijke wig drijven tussen Rusland en de EU. Maar dat soort zaken zie je niet. Zoals je ook de door mij herhaaldelijk aangekaarte grove manipulaties van de media onder tafel veegt.

Verder ging mijn schrijven ook over het feit dat de EU onder het mom van democratie en mensenrechten een fascistische staatsgreep organiseerde en aan die bende 11 miljard euro wil spenderen.

Dit terwijl er in de EU massa’s mensen sterven van ontbering en het de EU tegenwoordig aan voldoende cohesie ontbreekt. Eveneens belangrijke zaken waarvoor U niet de minste aandacht heeft.

Willy Van Damme

1) De auteur van bovenstaande tekst vroeg om zijn naam en die van derden niet te vernoemen.

Advertenties

8 thoughts on “Oekraïne – Niet Ernstig

 1. Beste meneer van Damme,

  Heeft u misschien deze artikel of kijk bij onze Minister van Buitenlandse zaken / andere Ministeries voorgelegd?
  Vriendelijke groet!
  Matilda
  Antwoord:
  De essentie van uw vraag ontgaat mij. Deze blog wordt wel veel gelezen, ook door politici en journalisten. En een toelating vragen aan minister van Buitenlandse Zaken Didier ‘kinderontvoeringen’ Reynders is niet aan de orde.
  Willy Van Damme

 2. Over de wreedheden in Oekraïne:
  http://www.veteranstoday.com/2014/05/06/genocide-in-novorossiya-and-swan-song-of-ukrainian-statehood/
  Walter Baeyens
  Antwoord:
  Bedankt voor deze belangrijke informatie. Het wordt stilaan duidelijk hoe de vork daar in Odessa aan de steel zat. Een klassieke ‘fals flag’ operatie dus. Een te lezen artikel.

  Het is als steeds: de geschiedenis blijft zich herhalen. En dat men in het Europees parlement bleef zwijgen en dat geen enkel kandidaat voor dat parlement zich hier tegen uitspreekt is alles zeggend. Het zijn gitzwarte maanden voor de EU.
  Willy Van Damme

 3. Om te begrijpen waarom in hemelsnaam ‘fascisten’ uitgerekend in Oekraïne opduiken om ‘onze’ westerse plannen te realiseren is het wellicht nuttig na te gaan wat ‘fascisme’ in essentie is.
  In de kern is fascisme een economische doctrine, uitvinding en instrument van het internationale bankenkartel.
  We vinden dezelfde basics ervan terug bij Mussolini, Franco en Hitler. Hoofddoel van het fascisme is het mogelijk maken van uitbuiting en plundering door de elites en het verhinderen van iedere weerstand vanwege het volk:
  -verbieden of breken van stakingen;
  -verbieden van linkse / communistische partijen;
  -uitschakelen van syndicaten;
  – doorvoeren van ‘besparingen’, t.t.z. verminderen van de lonen, pensioenen, sociale uitkeringen
  hetgeen resulteert in maximale winsten voor het grootkapitaal;
  -openen van de markten: zodat het bankenkartel de lokale bedrijven kan opkopen;
  -privatisering van de profitabele staatsbedrijven;
  -het opzetten van kartels en monopolies;
  -het veiligstellen van de uitstaande schulden aan de grootbanken;
  -opdringen van nieuwe onbetaalbare reuzenkredieten (IMF);
  -controle over de media om de massa om de tuin te leiden;
  -het instellen van een klassenjustitie om dissidente stemmen te smoren.

  In Oekraïne gaat het in essentie over (het in beslagnemen van) petroleum en gas door de BIG FOUR van de olie-industrie. Geen wonder dat ‘fascisten’ hier worden ingezet. Aan de Moslim Broederschap zit overigens ook een (historisch) fascistisch randje.
  De marcherende, gewelddadige neo-nazi ‘s, xenofoben en jodenhaters die voor velen onterecht het fascisme kenmerken zijn in wezen enkel de knuppelaars die op het laagste niveau zorgen voor de doorvoering van het (kapitalistische) programma.
  Zowel Mussolini als Hitler werden aan de macht gebracht om te garanderen dat de uitstaande schulden aan de grootbanken zouden worden terugbetaald.
  De Europese Unie is in wezen een fascistisch project (in economische zin), made in USA.
  Nu ‘nieuw links’ in realiteit kruipt voor het grote geld en het wilde kapitalisme geen enkele weerstand meer wordt geboden is het niet verwonderlijk dat ‘extreem-rechts’ overal terrein wint.
  Het actuele Duitse economische succesmodel berust op de afwezigheid van enig acceptabel minimumloon en op een onmenselijke recruterings-afdankings-loontaktiek. En dan komt de CEO van Siemens in België pleiten om hier het ‘Duitse model’ in te voeren. Waar hebben we dat nog gehoord? In de 1930s, als ik me niet vergis.
  Walter Baeyens
  Antwoord:
  Zoals I.G. Farben, Krupp en andere Duitse kapitaalgroepen schuil gingen achter Hitler zo gaan er ook hier achter het tuig van Pravy Sektor & Co ogenschijnlijk respectabele heren en dames schuil. Ze heten Mark Rutte, Elio di Rupo, Barack Obama, Angela Merkel en de mediabaronnen die het allemaal netjes weten te verstoppen.
  Dat een mens dit allemaal moet meemaken. Het is feitelijk te schokkend om het onder woorden te brengen.
  Willy Van Damme

  • Het is enigszins ‘off topic’ maar toch belangrijk in deze context te melden dat het IMF de leningen aan Oekraïne verrekent in SDRs. =Special Drawing Rights. Deze betaal-units zijn in essentie ‘warme lucht’ gebaseerd op een korf van valuta en een spaarpot waarin de leden wat geld hebben gedeponeerd. De IMF leningen zijn echter een veelvoud van de beschikbare reserves (tja, fractional banking heet dat). SDRs zijn dus eigenlijk nog meer fake dan US Dollars.
   Het gevaar hierbij is dat het IMF nu een wisselkoers tussen haar eigen SDR en de Dollar/Euro/Yuan/Yen kan vastleggen. De SDR wordt dus geprofileerd als de eerste nieuwe ‘globale munteenheid’ (onder de controle van het IMF, dat in wezen, net als de Bank for International Settlements BIS, een filiaal is van het internationale bankenkartel !). De natte droom van de globalisten dus.
   Dit gebeurt op het moment dat de hegemonie van de US Dollar en van de petrodollar onder grote druk staan vanwege Rusland en de BRICS landen, die de dollar-truuk meer dan spuugzat zijn. Indien men er in slaagt de SDR als globaal betaalmiddel door te drukken, wordt het door het Anglo-Amerikaanse establishment gecontroleerde IMF opgewaardeerd tot een variante van de Federal Reserve, maar dan op wereldschaal.
   Ook dit is een zeer belangrijk element in de huidige hetze tegen Poetin, die het spelletje beheerst en die Washington al aardig voor schut heeft gezet.
   Walter Baeyens
   Antwoord:
   Ik ben onvoldoende beslagen in monetaire zaken om er veel over te schrijven of commentaar op te geven. Wel weet ik voldoende om te zien dat het huidige monetaire systeem op drijfzand is gebouwd.

   Alles draait rond het feit of men de dollar als internationaal betaalmiddel blijft aanvaarden. Stopt dat dan is de grote vraag hoeveel 1 dollar nog waard is. De waarde van het papier?

   Verder heb ik het vermoeden dat men Dominique Strauss Kahn bij het IMF verving door Christine Lagarde omdat ze meer pro-Amerikaans was dan haar voorganger en dat dit de reden was voor de enscenering daar in dat New Yorks hotel.
   Willy Van Damme

 4. Het verbaast mij altijd dat, vaak intelligente mensen, die een bepaalde hedendaagse situatie, bijvoorbeeld Syrie en/of Oekraine juist beoordelen en daarmee dwars door de niet aflatende propaganda van kranten en TV heenprikken, zo een naieve, domme kijk op het verleden hebben en hun mening volledig laten beinvloeden.
  Een Nederlandse zanger zong ooit over de gemiddelde nederlander (hoeft geen nederlander te zijn trouwens) ‘’Die zijn mening over ALLES uit het ochtendblaadje heeft’‘
  Een perfecte benadering. Vraag hem wat hij vindt over Chavez en hij zal zeggen dat die slecht was. Lenin, Stalin, Mao, Castro en noem ze maar op, het zijn allemaal boeven volgens ‘hem’ (of ‘haar’).
  Het Marxisme? Brrrr. DAAR moet hij niets van hebben.
  Totaal ongehinderd door enige studie en kennis hierover weet ‘hij’ zijn mening hierover te verkondigen.
  En wie de grootste boef allertijde was? Natuurlijk Stalin. DAT weet toch iedereen, DAT staat toch vast, DAAR twijfelt toch niemand aan!
  Ook de schrijver van het bovenstaand artikel die zijn naam niet durft te noemen (dan bedoel ik dus niet Willy van Damme), haalt de gruwelen van Stalin aan.

  ‘’Meer bepaald van de gedwongen collectivisering van landbouwbedrijven aldaar door het Stalin-regime, maatregel die leidde tot een grootschalige hongersnood waardoor 5 tot 10 miljoen mensen het leven lieten.

  Ook de weinig elegante manier waarop het Sovjet-regime – niet enkel dat van dictator Stalin – omging met de rechtmatige verzuchtingen van de Oekraïnse bevolking naar culturele en bestuurlijke autonomie, is een belangrijk element om de complexe situatie aldaar te begrijpen.’‘

  Het ergste van alles is dat deze persoon zichzelf ook nog deskundig durft te noemen.

  ‘’Een correct begrip van de situatie in Oekraïne, ……… is pas begrijpelijk vanuit de kennis van haar geschiedenis.’‘

  Nu wil het juist zijn dat de grote hongersnood van 1932-33 in Oekraine een van de grootste leugens in de geschiedenis is geweest. Bedoeld om het communisme zwart te maken en het te betitelen als massamoordenaars (deze leugen heeft zich steeds herhaald zoals de lezer zou kunnen weten.

  Er zijn meerdere goede studies over geweest. Meestal in het Russisch, maar vaak vertaald in het engels. De belg Ludo Martens heeft ooit een uitstekend boek geschreven ‘’Een andere kijk op Stalin’‘ Nog steeds hebben de critici (schatting) 90% hiervan niet kunnen weerleggen. Het is een studie boordevol met documentatie.

  Martens heeft in het boek ook een hoofdstuk gewijd aan de ‘hongersnood’ ‘’De collectivisatie en de oekraiense holocaust’‘ Haarfijn toont hij aan hoe groot de leugen is en ook waarvoor de leugen van zo een groot belang is geweest voor het kapitalisme.

  En wees niet bang, de leugen werkt nog steeds door zoals mijnheer of mevrouw X weer bewijst

  Ik heb eens van iemand die kritiek had op het boek de uitspraak gelezen ‘’Ik heb het boek niet gelezen, maar zijn bewijzen zullen wel vals zijn’‘

  Deze uitspraak typeert nu exact de mate waarin de mensen zijn gehersenspoeld door de kranten en de TV.

  En leg me nu niet de woorden in de mond dat er nooit wat fout is gegaan en dat er nooit misdaden zijn gepleegd, ik wil alleen aantonen dat zelfs progressieve intelligente mensen zich makkelijk laten misleiden.

  PS. Als je het hoofdstuk uit het boek van Martens hebt gelezen, dan begrijp je pas goed de huidige situatie in Oekraine. De geschiedenis herhaalt zich namelijk weer eens.
  Gerrit
  Antwoord:
  Je raakt daar een van de sleutelproblemen aan. Mensen kennen de meeste zaken alleen van horen zeggen en baseren hun opinie op iets wat ze hoorden of lazen in de krant, op TV of de radio.

  Het is klassiek en was mede de reden waarom ik het plaatste. Het gebrek aan basiskennis was onmiddellijk duidelijk. Je zal mij hier nooit verhalen zien schrijven waarover ik onvoldoende kennis heb.

  Voor ik Oekraïne aanpakte of Syrië heb ik mij eerst voldoende geïnformeerd en pas dan begon ik te schrijven. Daarbij zorgden ik ook dat ik een voldoende open geest wist te behouden om zo zoveel mogelijk fouten te vermijden.

  De domme heeft alle antwoorden, de slimme alle vragen.
  Willy Van Damme

 5. Om het te begrijpen moet je geïnteresseerd zijn in de mensen, …..is geïnteresseerd in zichzelf. Zijn stuk gaat vooral over hemzelf, de situatie in Oekraïne is daarbij decor.
  Edith Legrand
  Antwoord:
  De tekst is zonder zijn expliciete toestemming van zijn facebookpagina gehaald. Ik had hem wel vooraf verwittigd maar hij vroeg achteraf om zijn naam en die van derden niet te plaatsen. Waarop ik uiteraard onmiddellijk inging.

  Kun jij dan ook zijn naam van je facebookpagina verwijderen? Ik verwijderde alleszins al zijn naam uit je reactie. Het is wat laat je dit te vragen maar het is hier echt druk, en ik heb pas nu een beetje tijd om te antwoorden op de vele reacties.

  Verder zou hij moeten begrijpen dat een blog niet tot taak heeft om zoals een krant streng objectief te berichten. Het zijn, zoals ik op de voorpagina van deze blog afdrukte, allemaal persoonlijke observaties. Verhalen die ik wel zo professioneel als mogelijk wil maken.

  Er is in de klassieke media een massale modderstroom over figuren als Poetin en Assad dat ik hieraan niet moet meewerken.
  Wie mijn teksten goed leest weet perfect dat ik geen grote fan ben van een Poetin of een Assad. Maar meedoen met dat moddergooien is niets voor mij.
  Ik breng het andere verhaal dat de massamedia vertikken te geven. Daar en nergens anders ligt mijn taak.
  Willy Van Damme

 6. Sorry, ‘k heb de naam van die idioot wel over mijn facebook gesmeerd 🙂
  Edith Legrand:
  Zoals eerder geschreven zou ik gaarne zien dat je zijn naam verwijderd. Ik plaatste hem om reden dat het een kritiek is die typisch is voor een soort milieu. Het gaf mij de gelegenheid om daarop te antwoorden.
  Willy Van Damme

 7. Beste Willy, in aansluiting op Walter Baeyens observatie kan ik u mededelen dat het Europese volk gisteravond unaniem de bijpassende hymne heeft gekozen, gezongen door Kutje Worst.

  Herrijs als een feniks

  Ontwakend in rotzooi*
  Lopend over glas
  Buren zeggen dat wij moeilijk zijn
  Welnu, die tijd is gepasseerd

  Starend naar de spiegel
  Nee, dat ben ik niet
  Een vreemdeling komt dichterbij
  Wie kan deze persoon zijn

  Jij zou me vandaag totaal niet herkennen
  Ik vlieg uit het vervagende licht

  Herrijs als een feniks
  Uit de as
  Eerder wraak zoekend
  Dan vergelding
  Jij was gewaarschuwd
  Als ik eenmaal getransformeerd ben
  Als ik eenmaal herboren ben
  Jij weet dat ik zal herrijzen als een feniks
  Maar jij bent mijn vlam

  Houd je met je eigen zaken bezig
  Doe alsof je vrij bent
  Niemand zou kunnen hebben getuigd
  Wat jij mij hebt aangedaan

  Want je zou me vandaag niet herkennen
  And je moet zien
  Om te geloven
  Ik vlieg uit het vervagende licht

  Herrijs als een feniks
  Uit de as
  Eerder wraak zoekend
  Dan vergelding
  Jij was gewaarschuwd
  Als ik eenmaal getransformeerd ben
  Als ik eenmaal herboren ben

  Ik stijg op naar de hemel
  Jij vernederde mij, maar
  Ik zal gaan vliegen

  Herrijs als een feniks
  Uit de as
  Eerder wraak zoekend
  Dan vergelding
  Jij was gewaarschuwd
  Als ik eenmaal getransformeerd ben
  Als ik eenmaal herboren ben
  Jij weet dat ik zal herrijzen als een feniks
  Maar jij bent mijn vlam
  Jan

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s