Syrië–De barbaarse vrienden van het westen

Dat de Syrische jihadisten op veel gebieden gewoon barbaren zijn zonder enig respect voor cultuur, mensen of hun eigendommen is al herhaaldelijk via door henzelf op het internet geplaatste filmpjes bewezen.

De toestand in de Syrische stad Rakka is typerend voor dit door het westen gesteunde barbarendom. Hier werden eind vorige week twee ongeveer 2800 jaar oude stenen beelden kort en klein geslagen.

ISIS

Rakka is de belangrijkste Syrische stad die bijna geheel in handen is van de Jihadisten. Ze ligt in het oosten aan de Eufraat en voor de oorlog uitbrak had ze een goeie 230.000 inwoners. De overgrote meerderheid ervan is sindsdien natuurlijk gevlucht voor de oorlog en de jihadistenterreur.

De stad viel op 4 maart 2013 op amper iets meer dan een dag in handen van de jihadisten. Zonder dat er zelfs veel geschoten werd, waarbij de lokale bevelhebbers volgens de degelijke Libanese nieuwssite al Akhbar nadien naar het buitenland zijn gevlucht of verdwenen. Het was de laatste grote overwinning der jihadisten.

Rakka - Jihadisten

Jihadisten in Rakka. De stad was na de val in handen van onder meer Ahrar al Sham, Jabhat al Nusra, het Syrische Islamitisch Front en de Islamistische Staat van Irak en al Sham die het nu nog steeds bezet.

Al Akhbar vermoedde hierbij verraad. (1) Sommige lokale leidende figuren van de regering werden wel vermoord. Alleen buiten de stad is er nog de zeer grote basis van de 17de divisie van het Syrische leger met daarbij ook een luchthaven.

De stad is al in handen geweest van een assortiment van jihadisten en wordt sinds mei vorig jaar vooral gecontroleerd door De Islamistische Staat van Irak en al Sham (ISIS). Sham is de jihadistische naam voor Syrië. De bezetters wisselen al naar gelang de krijgskansen wel eens. ISIS bezet de stad nu al enkele maanden geheel alleen en verdreef met geweld haar jihadistische rivalen.

Rakka - Straatbeeld onder ISIS

Een straatbeeld in het huidige Rakka. Bemerkt de zwarte vlaggen met witte letters. Wee diegene die hun waanzinnige interpretatie van de sharia niet strikt volgt.

Abbasieden

Rakka werd rond 244 voor Christus gesticht door de Griekse vorst Seleucis II van de Seleucidendynastie en noemde origineel Kallinikos (in het Latijn Callinicum). Pas bij de Arabische verovering van de stad in 693 kreeg het zijn huidige naam Rakka.

De stad is ook nadien altijd een belangrijk orthodox christelijk centrum gebleven en bisschopszetel. Deze is verbonden met de Maronitische kerk en zo dus met het Vaticaan. Van die kerken blijft er natuurlijk nu niet veel meer over. Daar zorgden de vrienden van Pax Christi & Co wel voor.

Rakka - Armeense kerk van de Martelaren bezet door ISIS

De Armeens christelijke Kerk van de Martelaren in Rakka. Bemerk de slogans van de jihadisten ook boven in de toren van de kerk. Het interieur werd geheel vernield.

De oude naam blijft via de christelijke kerk wel deels behouden. Het is het enige Maronitische bisdom buiten Libanon. Rakka kenden haar hoogtepunt toen het onder impuls van kalief Haroen al Rasheed (Haroen de Rechtvaardigde) van 796 tot 809 de hoofdstad werd van het enorme Abbasiedenrijk.

Dit gebeurde vooral wegens zijn ligging, niet ver van de Byzantijnse bezittingen, Irak en Iran en langs de bevaarbare Eufraat. De hoop was het erg grote en zeer diverse imperium zo beter onder controle te kunnen houden. Een vergeefse hoop.

Klok

Reeds eind vorig jaar vernielde het ISIS het standbeeld van Haroen de Rechtvaardigde, naast dan natuurlijk veel ander cultureel en zuiver religieus erfgoed. Dit beeld stond in het naar hem genoemde centrale park dat de stad beheerst.

Rakka - Vernieling standbeeld Haroen de Rechtvaardige ( alias Haroen al Rasheed) - 1

Het vernielde standbeeld van Haroen de Rechtvaardige. Het is een van de vele standbeelden van belangrijke historische figuren die in het land sneuvelden onder het beulenwerk van deze ‘vrijheidsstrijders’.

Haroen de Rechtvaardige is een der voornaamste Arabische kaliefen geweest en is wereldwijd in de volksmond gekend als de kalief uit de sprookjes van duizend-en-een-nacht die trouwens mee door hem waren bedacht.

Hij gaf in het kader van de diplomatieke onderhandelingen in 799 ook een klok ten geschenke aan de Frankische keizer Karel de Grote. Een toen hier totaal onbekend instrument.

Haroen leefde van 763/766 (2) tot 809 en heerste vanaf 786 tot zijn dood over een rijk dat liep van het huidige Afghanistan en Pakistan tot delen van wat nu Turkije en Algerije zijn. Hij wordt gezien als de laatste grote vorst der Abbasieden onder wiens heerschappij het rijk ook uiteenviel.

Rakka - Baghdadpoort

De resten van de Bagdadpoort in Rakka. Bagdad werd als grootstad gesticht door de Abbasieden en Rakka werd gezien als voldoende dichtbij om die stad onder controle te houden. Voordien woonden er in Bagdad wel al enkele kleine Aramese christelijke gemeenschappen. 

Haroen was de vierde kalief van deze Arabische dynastie die rechtstreeks afstamden van een oom van de profeet Mohammed. Alhoewel zij de steun van de vele minderheden kregen om hun macht te vestigen is het vooral onder de Abbasieden dat de Arabisering van dit enorme gebied zich gestaag doorzette.

Assyrische periode

Dat de jihadisten zijn standbeeld vernielden zegt natuurlijk veel over het niveau van die jihadisten. Vorige week hebben ze nu ook twee 2800 jaar oude stenen beelden met bulldozers kort en klein geslagen.

Rakka - Vernieling Leeuwen van Sheeran

De beelden werden onder de Baath regering van de vorige president Hafez al Assad na hun verplaatsing naar Rakka netjes proper gemaakt met de nodige herstellingen. De jihadisten bouwden ongetwijfeld een feestje nadat ze het vernielden. Luid roepend Allah akhbar?

Het zijn, of beter waren, de zogenaamde Leeuwen van Sheeran (Assad Sheeran) die dateren uit de Assyrische periode en die dan sinds 1983 de toegang tot het Haroen al Rasheedpark versierden.

Deze beelden kwamen oorspronkelijk uit de buurt van Sheeran, een plaatsje dat tegenwoordig ligt in het iets stroomopwaarts gelegen Tishreenmeer. Ze werden in 1983 om veiligheidsreden overgebracht naar Rakka. De Tishreendam op de Eufraat werd gebouwd tussen 1991 en 1999. De dam zelf werd in november 2012 door de jihadisten bezet.

De westerse interventie in Syrië zorgde er nu voor dat die beelden voor het nageslacht dan toch verdwenen zijn. De mensen in Rakka en Syrië zullen het in de toekomst in het beste geval dus maar moeten stellen met replica’s.

Opstanden

Het hoeft dan ook niet te verbazen dat de overgebleven bewoners die veelal buitenlandse jihadisten, waaronder een pak Europeanen, gewoon haten. Verscheidene opstanden van de lokale bevolking tegen hun nieuwe heersers werden ook steevast brutaal onderdrukt. Met daarbij de klassieke publieke onthoofdingen en kruisingen.

Rakka - Kruisiging door jihadisten

De overgebleven bevolking is al herhaalde malen in opstand gekomen tegen die jihadisten maar die werd hondsbrutaal steeds neergeslagen. Hier een kruisiging door de vrienden van de Europese Unie en Pax Christi.

Het is voor hen echter gewoon wachten op de komst van het Syrische leger uit het westen en de Koerdische YPG (De Volksbeschermingseenheden) die vanuit het oosten nadert. Dat kan wel nog een tijd op zich laten wachten.

Het verhaal van Rakka toont nogmaals aan wat een uitzonderlijk rijk historisch verleden het land heeft. Een erfgoed dat met steun van onze regeringen, de media, wat bewust liegende pseudo-experten en ngo’s genre Human Rights Watch nu voor een belangrijk deel verloren is. Ze mogen het op hun rekening schrijven. Hun houding is onuitwisbaar voor altijd in de geschiedenisboeken beschreven.

Willy Van Damme

1) ‘The Misterious fall of Raqqa, the Syrian Kandahar.’  http://english.al-akhbar.com/content/mysterious-fall-raqqa-syria%E2%80%99s-kandahar-i.

2) Er is discussie over zijn juiste geboortedatum.

Advertenties

5 thoughts on “Syrië–De barbaarse vrienden van het westen

 1. De dame in de video noemt zichzelf ‘Syrian Girl’. Haar echte naam is Mimi Al-Laham en is woonachtig in Dubai. Zij is wel Syrische.

  Er is een hele tijd twijfel geweest over haar intenties, maar zij is oké en een welkome informatiebron.

  http://www.davidicke.com/headlines/new-video-alleges-evidence-of-rebel-chemical-weapons-attack-in-syria/
  Joop de Jonge
  Antwoord:
  Vermoedelijk een erg sympathieke meid die met de beste bedoelingen ageert, maar het niveau is echt slecht. Spijtig. Zo zegt ze op zeker ogenblik dat Seymour Hersh bewijzen aanbracht dat Saoedi Arabië en Turkije sarin leverden aan Jabhat al Nusra.
  Dat klopt echter niet, Hersh had het alleen over Turkije.

  Verder is dat filmpje wel interessant maar een ‘bewijs’ is dat niet. Videofilmpjes kan men te gemakkelijk manipuleren om ze betrouwbaar te achten. Er is over dit incident meer informatie nodig dan dit filmpje.
  Ze brengt voor het debat echter verder ook niets nieuws aan. Wel is haar verontwaardiging en haar amateurisme echt ontroerend. Maar welke beschaafde mens zou niet kwaad worden als hij dit ziet gebeuren.
  Willy Van Damme

 2. Het is nu wel duidelijk wat we uit de geschiedenisboeken te leren hadden, de geschiedenis van de mensheid is er één van verbroken afspraken, waarbij het de machtigste partij steeds weer is, die de overeenkomsten eenzijdig verbreekt. De bestudering van het heden, werpt ook een
  ander, minder simplistisch licht op de tweede wereldoorlog en andere simplistische verhalen in onze geschiedenisboeken.

  Knap van jou dat je dat soort van nuances kan maken: “Wee diegene die hun waanzinnige interpretatie van de sharia niet strikt volgt.” De dominante media zouden zeggen: “Wee diegene die hun sharia niet strikt volgt.” Bij de begrafenis van mijn oom was er een theoloog van het bisdom aanwezig, die een toespraak hield. Hij zei onder meer: “Christenen geloven dat Jezus …” Mijn schoonzoon, die Moslim is en ik hadden dat gemerkt, maar als je aan de uitgang van de kerk aan de mensen zou gevraagd hebben wat de pastoor gezegd had, dan zouden ze naar alle waarschijnlijkheid geantwoord hebben: “Jezus is …” Er is een belangrijk verschil tussen wat wij geloven en wat realiteit is en we kunnen hopen dat de tegenstelling niet al te groot is en eraan werken om ze te verminderen. De Moslim luistert nog in de kerk omdat het iets vreemds is voor hem, ik luister vanuit mijn wetenschappelijke belangstelling, maar de rest zit alleen maar te wachten tot het voorbij is en luistert niet. Zo komen we dan bij die psychopaten die daar in Syrië dood en vernieling zaaien. Het is systematisch het psychologisch laagst ontwikkeld schorremorrie dat er van nature in iedere samenleving is, dat door de machtstop gebruikt wordt om hun bodemloze hebzucht, machtshonger en egoïsme te lenigen.

  Sharia betekent ‘weg naar God’, en ‘God’ en ‘goed’ hebben dezelfde wortel. Meer dan de wiskunde van het lagere middelbaar hebben we infeite niet nodig om de realiteit te begrijpen, maar het zijn onze trauma’s die de belangrijkste hinderpaal vormen.

  We leven echter in tijden waar aan iedere goede intentie een draai ten kwade wordt gegeven. Als ik lees hoe mensen elders in de wereld het liberalisme beschouwen, dan is dat compleet het tegengestelde aan wat ik hier om mij heen zie.
  Edith Legrand
  Antwoord:
  Wat je schrijft over verbroken akkoorden en de lessen uit de geschiedenis klopt natuurlijk geheel.

  Verder is het voor een ietwat verstandig mens duidelijk dat er niet zoiets als een katholicisme, een christelijke leer, sharia of islam bestaat. Elk individu maakt er steevast zijn eigen heel individuele versie van.
  Dat allemaal op een hoop gooien laat ik aan demagogen als Dewinter, Le Pen en Wilders. Ik voel mij veel te schoon om daarmee vergeleken te worden.

  En het is uiteraard alleen uitschot dat zoiets wil doen als wat die jihadisten daar in Syrië doen. Het wekt dan ook geen verbazing dat een relatief groot aantal onder hen zoals die Brian De Mulder en Faoud Belkacem voorheen in de criminaliteit zaten. Ze voelen zich dan ook geheel thuis in hun nieuw vaderland.
  Willy Van Damme

 3. Pingback: Syrië–De barbaarse vrienden van het ...

 4. Pingback: MeerVrijheid Blog » Blog Archive » Syrië–De barbaarse vrienden van het westen

 5. Pingback: Syrië: De barbaarse vrienden van het Westen | Mediawerkgroep Syrië

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s