Syrië–Al Qaeda in Homs geeft strijd op

Gisteren woensdag kondigden de overgebleven jihadisten die zich nog in het oude stadscentrum van Homs verscholen aan dat ze zich gaan overgeven aan het Syrische leger. Het gaat hier in essentie om leden van de extreem salafistische groep Jabhat al Nusra welke officieel verbonden is met al Qaeda.

Copieuze maaltijd

Het betreft hier een klein al vele maanden lang geheel omsingeld gebied. De laatste bekende beelden vanuit deze zone waren die waarbij leden van de groep stoer insecten verzamelden en die dan lachend zaten te verorberen alsof het een copieuze maaltijd betrof.

Frans van der Lugt - 1

De Nederlandse jezuïet Frans van der Lugt was steeds een tegenstander van die rebellie van wie hij alleen maar slechts verwachte.

De aankondiging die gebeurde via een lange vol verwijzingen naar Allah staande tekst komt er twee dagen na de laffe executie van de 75-jarige Nederlandse pater Frans Van der Lugt, een jezuïet die al sinds 1971 in Syrië verbleef en er als Syriër onder de Syriërs leefde.

Wie hem vermoordde is onduidelijk maar het is praktisch zeker het werk van een lid van Jabhat al Nusra of een der andere er actieve jihadistische groepen van het (sic) Vrije Syrische leger. (2) De moord gebeurde als een standrechtelijke executie met een kogel door het hoofd en zonder dat er sprake was van een diefstal. De moord was dus zuiver politiek van aard.

De pater was in het door jihadisten bezette stadsdeel gebleven om er bij de overblijvende door die jihadisten gegijzelde mensen te blijven. Het typeerde de man maar werd hem nu ook fataal. Maar zijn geprezen sociaal werk zal gezien zijn heldendaad zeker blijven bestaan, zowel in de geesten als in de dagelijkse praktijk.

Lijkenpikkerij

Hij was ook een radicaal tegenstander van die rebellie en daarom grotendeels persona non grata voor onze media. Pas nu met zijn dood ontdekte onze pers de man en prees hem als het ware in de hemel. Een toonvoorbeeld van schaamteloze lijkenpikkerij.

Alhoewel Jabhat al Nusra elke verantwoordelijkheid ontkende en ISIS, de extreem salafistische Islamitische Staat voor Irak en al Sham, de verantwoordelijkheid opeiste blijft een lid van het Jabhat al Nusra de grootste kanshebber voor die moord op Frans van der Lugt.

Voorheen kwam alleen de Italiaanse jezuïet Paolo Dall’Oglio in onze pers aan het woord, voor zover geweten de enige pater of priester die er die jihadisten verdedigde. Over hem verscheen ooit zelfs een verhaal in Kerk en Leven. Frans van der Lugt of onze Daniel Maes nooit. Deze voor de media ‘goede’ katholiek werd dan maar in Rakkah door die jihadisten vermoord. Uit dankbaarheid?

Zo had het Nederlandse NRC Handelsblad er eergisteren zelfs twee pagina’s voor over met daarbij lofbetuigingen voor de man van de Nederlandse bisschoppen, het Vaticaan, VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon en Frans Timmermans, Nederlands minister van Buitenlandse Zaken.

Zelfs Jorn De Cock in de Standaard, een rebellenfan van het eerste uur, en De Morgen prezen hem figuurlijk in de hemel. Allen tot heden verdedigers van die jihadisten die mee verantwoordelijk zijn voor deze laffe moord. Van flexibiliteit gesproken.

Maar blijkbaar heeft deze gruweldaad geleid tot zo’n interne ruzies bij deze er overgebleven jihadisten dat overgave zo te zien de enige overblijvende optie is. Blijkens hun verklaring zouden ze allen mogen vertrekken met ieder een individueel wapen.

Of dat in de praktijk ook zo zal zijn is af te wachten. De haat van de bevolking voor deze niet zelden buitenlandse jihadisten is zo groot dat hen gewoon zonder meer laten gaan voor het leger en de regering een politiek moeilijke zaak zou kunnen zijn. De eis voor bloedwraak onder de miljoenen Syrische slachtoffers zal ook hier wel groot zijn.

Rankoes 

Met de nakende val van Homs blijft in het westen van Syrië als grote steden alleen nog Aleppo en Daraa over waar er gevochten wordt. Het betekent een grote vooral symbolische overwinning voor het Syrische leger en de regering van Bashar al Assad.

Rankoes - 9 April 2014 - 1

En zoals steeds plant het leger in het door hen veroverde gebied van Rankoes zijn vlag, een eeuwenoud symbool.

De bewering van de regering Assad dat militair de strijd dit jaar zal gestreden zal zijn kan wat overmoedig klinken maar met de praktisch ganse verovering van het Qalamoengebergte en het grensgebied met Libanon en nu de op handen zijnde bevrijding van de laatste verzetsaard in Homs klinkt dit al realistischer.

In het Qalamoengebergte werd woensdagochtend eindelijk ook de stad Rankoes veroverd. Er blijkt hier stevig gevochten te zijn. Zo verloor de door Saoedi-Arabië geleide Liwa al Islam volgens eigen zeggen 140 manschappen.

Zoals elders in dit gebied diende het leger gesteund door troepen van Hezbollah en de Nationale Verdedigingskrachten, een vrijwilligersleger, eerst de omringende bergen in te nemen voor men de stad aanviel. De strijd om Rankoes zou 18 uur geduurd hebben en woensdagochtend succesvol te zijn afgerond.

Weinig schade

Volgens onbevestigde berichten van de Syrische TV zou ook het iets noordoostelijker gelegen christelijke stadje Maaloela zijn heroverd. Bevestiging van dit bericht via beelden van oorlogscorrespondenten of andere bronnen is er voorlopig echter nog niet. 

De strijd hier in dit gebied lijkt, op enkele bergdorpen na, nu geheel gestreden. De jihadisten in dit gebied zijn nu uiteengevallen in kleine geïsoleerde groepen zonder coherente leiding en serieuze bevoorrading. Wel poogden ze tevergeefs nog een dorp in de omgeving van de stad Yabroed met een zelfmoordaanslag aan te vallen. Vele aanvallers bekochten het blijkbaar met hun leven. 

Bashar al Assad - Met soldaten - 3 - Instagram

Langzaam maar zeker rukt het Syrische leger op en duwt het de Syrische rebellen steeds meer in de verdrukking.

Wel leek zoals op TV te zien was de schade aan de gebouwen in Rankoes vrij goed mee te vallen, zeker in vergelijking met de toestand in bepaalde wijken van steden als Aleppo en Homs.

Maar in Homs is men ondertussen al begonnen met de heropbouw. En daar kan de erg moorddadige aanslag van gisteren met die twee bomauto’s weinig aan verhelpen. Men weet er dat het ergste voorbij is en dan deert dit al veel minder. Het lijkt dan eerder een achterhoedegevecht, eentje uit wanhoop.

Willy Van Damme

1) http://www.syrianperspective.com/2014/04/nusra-announces-handover-of-all-old-homs-to-saa.html. SAA is het Syrian Arab Army, het regeringsleger.

Voor wie een beter begrip wil krijgen van de mentaliteit is die moeilijk leesbare tekst waar zij hun wens tot overgave kenbaar maakten erg interessant. Het toont hoe die jihadisten mentaal als het ware op een andere planeet leven. Het verklaart hun extreem fanatisme en de grote succesvolle indoctrinatie waaraan men die jongeren blootstelde.

De website Syrian Perspectieve staat 100% achter de Syrische regering maar beschikt over goede doorgaans betrouwbare informatie. Wel eventjes door het erg ruwe propagandataaltje heen kijken.

2) Tijdens een gesprek met een correspondent in Syrië van de Mediawerkgroep Syrië ontkende Jabhat al Nusra elke betrokkenheid bij de zaak en namen leden van ISIS dan weer de moord op zich.

Volgens de Syrische gouverneur voor Homs dient de dader wel degelijk bij Jabhat al Nusra te worden gezocht. Wat logisch lijkt want ISIS is voor zover geweten praktisch geheel naar de vallei van de Eufraat verdreven, ver weg van Homs.

Advertenties

5 thoughts on “Syrië–Al Qaeda in Homs geeft strijd op

 1. Tja, die ‘flexibiliteit’ … Ik heb er verhalen over gehoord van tijdens de tweede wereldoorlog. Mijn grootvader heeft de hele tijd in het verzet gezeten en zijn halfbroer is zelfs overleden aan de gevolgen van Breendonk. Na de oorlog moest mijn grootvader attesten schrijven voor al die collaborateurs met de Nazi’s en even van harte ging dat niet altijd. Ons journaille is opportunistisch en het is nog maar de vraag of dat wel anders kan. Wij zijn blijkbaar een zwaar defecte diersoort die gedoemd is om alle leven op aarde te vernietigen.

  De machthebbers hebben altijd zo’n reservoir van compleet waanzinnige woedend kanonnenvoer dat voor hen de kastanjes uit het vuur haalt. Het enige wat verandert, is de kracht van de vernielingen, en de omvang van de bloedstromen neemt alleen maar toe.
  Edith Legrand
  Antwoord:
  Wie als wetenschapper goed wil leven, promotie wil maken en uiteindelijk professor wil worden kan maar best de heren dienen. Anders blijft er de marge, de marginaliteit en de dissidentie.

  En mensen, dat weten de heren heel goed, zijn nu eenmaal hebzuchtig en leven liever in luxe als slaaf dan als meester van zijn eigen zaak. In wezen heet dit corruptie. Het is de basis waarop de maatschappij zich weet te handhaven.
  Willy Van Damme

 2. kijk wat Sylvain Ephimenco in de Trouw schrijft: Van der Lugt was vooral hinderlijk voor het regime van president Assad. Hij getuigde via video’s en Skype-verbindingen van de wreedheid van zijn leger dat de stad omsingelt en inwoners laat verhongeren. Hij bleef maar hameren en hopen op bemoeienis van ‘de wereld’, die ‘niet kan blijven toekijken’. Waarom zouden de djihadisten die het lot van de pater deelden en ook gras moeten eten, hem executeren?
  Levend was de met internationale media communicerende pater van een zeker nut voor de belegerde djihadisten. Deze moord heeft gisteren internationaal enorme weerklank gekregen. Voor het regime van Assad is dit een welkome ontwikkeling. Het betekent wat extra (morele) steun in zijn strijd tegen djihadisten die vreedzame goddienaars zomaar vermoorden. .
  http://www.trouw.nl/tr/nl/6849/Sylvain-Ephimenco/article/detail/3630907/2014/04/08/Patermoord.dhtml
  Stehlova
  Antwoord:
  Ach, het journaille. Zo schrijft de journalist dat de man veelvuldig in de media kwam. Tiens? Alleen toen hij zijn beklag maakte over de toestand in het belegerde oude stadscentrum van Homs. Waarom? Simpel, men kon dan zijn woorden zo draaien dat ze negatief waren voor de Syrische regering.

  Natuurlijk kan je nooit iets uitsluiten en ook bij deze moord moet je alle opties openhouden, ook die van een zogenaamde false flag. Maar het is toch wel merkwaardig dat men hier de optie van een moord door de regering naar voren schuift.

  Toen er bijvoorbeeld die gifgasaanval was klonk het in de media unisono dat de regering dit had gedaan. De optie van een false flag werd dan nergens in de klassieke media opengehouden. Toch merkwaardig niet.

  In wezen is dit soort journalistiek dan ook ‘false’ en bewust malafide, niet omdat men een bepaalde optie mogelijk acht maar doordat men dit principe alleen toepast wanneer het in het propagandaplaatje past.

  Verder stond er dit weekend in De Standaard een stuk van twee pagina’s over de positie van de Syrische christene geloofsgemeenschap waarbij rebellenvriend Jorn De Cock krampachtig poogde te stellen dat er een grote stroming van christenen is die wel met die rebellen doet.

  Geen verbazing natuurlijk dat in dat toch grote verhaal de naam van de Belgische al jaren in Syrië wonende pater Daniel Maes niet ter sprake kwam. Iets anders, dat zou verbazen.
  Maar zoals Frans van der Lugt is hij eveneens steeds een tegenstander van die rebellen geweest. En de geschiedenis gaf hun 100% gelijk. Maar zij zijn bewust persona non grata.

  Maar echt waar hoor, er is geen censuur in België. Want er is geen ministerie van Censuur en de grondwet stelt dat dit niet mag. Dus is er geen censuur. Punt. Wie anders zegt is een fantast.
  Willy Van Damme

  • In onderstaande link is een brief van Frans van der Lugt te lezen en in de andere link komt hij even aan het woord over hoe de situatie in Syrië toendertijd was.
   http://community.dewereldmorgen.be/blog/mario-bergen/2011/09/12/jezu-etenpater-frans-van-der-lugt-informeert-vanuit-syri
   http://www.eo.nl/ditisdedag/reportage/item/christenen-in-syrie-leven-in-angst/

   Hij (Frans van der Lugt) zegt juist dat hij zich stoort aan de westerse berichtgeving die te eenzijdig is en geen goed woord over de Syrische regering vermeld. Hij geeft voorbeelden van goede daden die Assad heeft begaan. Verder zegt hij heel duidelijk: ik vind dat het regering moet blijven. Hieronder zijn de laatste drie alinea’s van zijn tekst te lezen.
   —————-
   ”Persoonlijk vind ik dat deze regering moet blijven, ondanks alle moeilijkheden, en door moet gaan op de weg van de hervormingen. Het grote probleem is wel de gewapende groeperingen die alles doen om de regering ten val te brengen om dan een soennitisch bewind te krijgen.

   Maar de val van de regering houdt niet per se de val van de alawieten in. Dan komt er waarschijnlijk een ware burgeroorlog die kan uitlopen op een wereldoorlog in deze streek. En dat allemaal om een “Nieuw Midden-Oosten”, het troetelkind van de buitenstaanders, die ons alsmaar uit eigenbelang de les willen lezen op een huichelachtige paternalistische manier. Ze hebben het voor ons uitgevonden: “de Arabische lente”. Maar het gaat hier niet over onze lente, maar over hun lente hier, als verlengstuk en vermomming van hun winter.

   We moeten proberen met deze regering verder te gaan, met het oog op de verkiezingen na drie jaar. In die jaren kan er ook meer nagedacht worden over een nieuwe politieke structuur, in overeenstemming met de infrastructuur van het land.. Misschien kan het goede, dat huist in deze regering, een waarborg zijn voor eerlijke pogingen ondanks alle tegenstand. En laat ons dan ook samenwerken met diegenen van de oppositie die eerlijk streven naar een rechtvaardige samenleving. Maar bij dit alles is het moeilijk te voorzien hoever de macht van de gewapende soennitische groeperingen zal reiken en in hoeverre machten van buitenaf de situatie hier zullen beïnvloeden.”
   ————
   In onderstaande link is een vrij recent interview met Assad te beluisteren.

   Misschien interessant om te beluisteren. Assad ontkend stellig dat er mensenrechten worden geschonden in Syrië. In hoeverre die ontkenningen terecht zijn laat ik over aan de experts over dit onderwerp.
   Martin Oei
   Antwoord:
   Ik heb Frans van der Lugt nooit gekend zoals dat met Daniel Maes het geval is. In katholieke kringen zou men hem zeker een martelaar voor zijn geloof moeten noemen. En hij stond ook voor de kleine Syrische man en vrouw.

   Men moet het bewind van vader en zoon Assad ook niet bewieroken. Er is bovendien een hemelsbreed verschil tussen beiden. Er was en is corruptie in het land en het schenden van de zogenaamde mensenrechten – Maar wat is dat juist? – gebeurde wel.

   Het is bovendien volop oorlog en dan telt het winnen van de veldslagen, niet het probleem van de mensenrechten. De twee gaan in geen geval samen. Het is het een of het ander.

   Maar wie vrij is van zonde werpe de eerste steen. Ik denk niet dat een van die regeringen uit de door de VS geleide alliantie, media of organisaties zoals AI hier enig recht van spreken hebben. De VS is een duizendmaal veel grotere mensenrechtenschender dan Syrië ooit was.

   De kwestie is simpelweg dat er geen alternatief is voor de huidige regering. Het is of de gehele chaos zoals in Libië, of een overwinning van al Qaeda of ISIS. En dan lijkt mij de keuze simpel hoor.
   Willy Van Damme

   • Dank voor uw reactie.
    Vandaag las ik onderstaand artikel in de nrc waarin een interview met Koos van Dam te lezen is.
    http://www.nrc.nl/nieuws/2016/07/29/europa-preekt-maar-kan-beter-met-assad-praten-3399567-a1514004

    Misschien vindt u het interessant.
    Martin Oei
    Antwoord:
    Ik heb het stuk gelezen, ook in de NRC zelf. Merkwaardig is op de voorpagina van de krant de oproep van Nikolaos van Dam om met de regering Assad te praten. Ik vermoed dat dit bij sommigen op de redactie op veel weerstand stuitte.

    Met salafistische Syrische terreurgroepen praten en steunen is dan weer voor de redactie al vijf jaar lang nooit een probleem geweest. De moordenaars van een Theo van Gogh, Charlie Hebdo en anderen hebben in de NRC dan ook steeds een betrouwbare bondgenoot gevonden.

    Verder vraag ik mij af of die man zoals de krant schrijft ‘een van de grootste Syriëkenners ter wereld’ is. Toen de televisiezender RT bij de eerste gesprekken vroeg hoe zij mij aan de kijker moesten voorstellen vroegen ze of dat was als expert, kenner of specialist. Ik heb steeds gesteld dat ik een man ben die het dossier volg en poog te begrijpen, meer niet. Het is een essentieel verschil in attitude.

    Van Dam lijkt zichzelf ook hoog te prijzen. Zijn recht natuurlijk. Maar de man is naast dan ’s ‘werelds grootste expert’ ook altijd diplomaat geweest. En een diplomaat moet analyseren, informatie verzamelen, contacten leggen en daar in het geheim met zijn bazen op Buitenlandse Zaken over spreken.

    Meer mag niet. Alles blijft binnenskamers, ver weg van het publiek die nochtans, gezien de democratie die we zogezegd zijn, horen te weten wat er exact aan de hand is. Maar vergeet dat. Onze democratie is nep. Bovendien zal hij, zoals dat bij een loonwerker als van Dam past, zijn bazen nooit voor het hoofd stoten. Het kan je promotie of zelfs ontslag en meer kosten. Verwacht daar dus niet veel van.

    Wat hij zegt is daarom ook niet verrassend, eerder schokkend en zelfs schandelijk. We weten nu allemaal via documenten, een uitgebreid feitenrelaas en getuigenissen dat de VS bewust Syrië heeft aangevallen en daarbij salafistische terreurgroepen als al Qaeda in Irak (nu ISIS) en de Syrische Moslimbroeders inschakelde.

    Of van Dam is iemand die er maar op los lult, zonder veel kennis van zaken, of iemand die heel bewust zit te liegen en de lezers ligt te bedriegen dat het niet mooi is. Walgelijk zelfs. Ik tip natuurlijk op dit laatste. Hij is een westerse topdiplomaat en kent zeker wat van het land. Hoeveel is natuurlijk iets dat ik niet weet en uiteraard altijd ook vatbaar voor discussie.

    Maar over het westerse, Nederlandse beleid, zeggen: “Wij denken puur ethisch, in termen van rechtvaardige oplossing is gezien wat er gebeurde te grof voor woorden.” Ook zijn bewering dat Boris Johnson, de nieuwe Britse minister van Buitenlandse zaken, gelijk had toen hij zegde dat “het lijden van het Syrische volk niet kan eindigen zolang Assad aan de macht is,” is gewoon te schandelijk voor woorden. Zeker ook als we weten dat Johnson voor hij minister was pleitte voor samenwerking met diezelfde Assad.

    Uiteraard zal Assad het paradijs niet brengen, dat beweren is onzin. Maar blijkbaar heeft van Dam geen enkel probleem dat al Qaeda in het land aan de macht komt. Want Assad kan dan wel veel slecht zijn maar er is gewoon geen alternatief in dat land. Het is ISIS, al Qaeda of Assad. De rest is prietpraat van mensen die willen verhullen, zoals van Dam hier doet, dat ze feitelijk en heel bewust al Qaeda steunen.

    Als hij dan wat verder stelt dat hij met enkele collega’s zogenaamde niet-dodelijke hulp levert aan opposanten van Assad dan valt zijn masker. Bijvoorbeeld is er hier dan de cruciale vraag: Wat is ‘niet-dodelijke hulp’? Communicatiemateriaal voor die jihadisten zodat ze beter oorlog kunnen voeren, geneeskundig materiaal om hen terug op te benen te helpen, nachtkijkers om de vijanden goed te kunnen neerknallen of voeding voor die jihadisten zodat zij na het onthoofden nog een lekker stukje vlees kunnen eten?

    Vooreerst is dat leveren aan die jihadisten een oorlogsmisdaad want in tegenstrijd met de internationale rechtsregels. Wat hij zeker weet. En bovendien gaat de niet-dodelijke hulp hoe dan ook direct of indirect naar al Qaeda. De goede man geeft hier dus feitelijk toe dat hij al Qaeda, een verboden terreurorganisatie steunt. Men moest Nikolaos van Dam dan ook voor de rechtbank sleuren.
    Willy Van Damme

 3. Pingback: Syrië–Al Qaeda in Homs geeft strijd op | Mediawerkgroep Syrië

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s