Syrië–Nieuwe overwinning Syrisch leger en Hezbollah

Het Syrische leger lijkt steeds meer vooruitgang te maken in zijn strijd tegen de door het westen bewapende jihadisten van al Qaeda en consoorten. Zondag werd nu ook de stad Yabroed in het Qalamoengebergte met steun van Hezbollah door het leger ingenomen. De gehele zuivering van dit onherbergzame aan Libanon grenzende gebied lijkt nu nog maar een kwestie van hooguit enkele weken. Intussen daalt het moreel onder de jihadisten tot een nieuw dieptepunt.

Bergtoppen

Dat de strijd voor de controle van dit deel van Syrië een lastige karwei ging zijn was duidelijk. De streek rond Yabroed is hooggebergte met vele bergtoppen die qua hoogte tot bijna 2700 meter kunnen oplopen. Yabroed zelf ligt op 1500 meter hoogte in een vallei omgeven door bergtoppen.

En dus diende men om Yabroed te bevrijden eerst de bergtoppen rondom de stad zuiveren van de jihadisten die vooral behoorden tot de officieel aan al Qaeda gelieerde Jabhat al Nusra. Een gevaarlijke karwei die volgens sommige berichten ook aan de kant van Hezbollah en het leger nogal wat slachtoffers maakte.

Yazbroud - Slag om Yabroud - 16 maart 2014

Het groene gebied is dat wat overblijft van het door die jihadisten bezette stuk gebergte. De gele vlekken zijn de posities van Hezbollah. Het stadje Rankoes ligt onderaan, juist boven de pijl. Merk verder dat het Syrische leger ook vanuit het zuiden oprukt. Rankoes ligt op een 80 kilometer van Yabroed, het stadje Maaloela ligt in het midden ervan.

Maar eens midden vorige week de omringende bergtoppen veroverd waren was de bevrijding van de normaal ongeveer 40.000 inwoners tellende stad zelf vrij gemakkelijk. Hezbollah en het leger vielen de stad vanuit het noorden en oosten aan en gebruikten daarbij naar verluidt ook een afleidingsmanoeuvre.

Zaterdagochtend trok het leger vanuit het noordoosten de stad binnen waarna Hezbollah volgens sommige berichten vanuit het noordwesten optrok. Al de dag nadien was de strijd gestreden.

Kloosterzusters

Hoeveel doden er hier langs beide kanten vielen is niet geweten maar het zullen er mogelijks wel enkele honderden zijn. Ook werden er door het leger een aantal jihadisten gevangen genomen.

Opmerkelijk was de moord op Azzam al Kuwaiti, lokaal de nummer twee van Jabhat al Nusra en gezien zijn alias vermoedelijk een Koeweiti. Hierbij werd ook Abu Malek, de nummer een van die groep, zwaar gewond.

Beiden vielen klaarblijkelijk in een hinderlaag. Azzam al Kuwaiti leidde midden vorige week de operatie rond de vrijlating van de door de terreurgroep gekidnapte nonnen uit het nabije stadje Maaloela. Die waren midden vorige week vrijgelaten, officieel als onderdeel van een gevangenenruil.

Het vermoeden is dat de vrijlating van die kloosterzusters en de val van Yabroed met elkaar te maken hebben. Het viel op dat het leger Yabroed, in tegenstelling tot eerdere officieuze verklaringen, dan toch niet geheel had omsingeld. Ook lieten de rebellen bij hun vlucht de meeste zware wapens achter. (1)

Yabroud - Front op 3 maart 2014

De militaire toestand op 3 maart. Door de val van Yabroed is ook de autoweg tussen Damascus en het noorden van het land met steden als Aleppo, Homs en Latakia terug geheel veilig. Yabroed lag op 5 km van die autostrade. Wat cruciaal is voor zowel het leger als voor de nodige heropbouw van Syrië. De rode pijl rechts toont de richting van de hoofdaanval op de stad.

Op de vlucht

En dus konden de meeste jihadisten dit weekend Yabroed ontvluchten en wist het leger en Hezbollah een veel leed kostende strijd om de stad te vermijden. Het spaarde de gebouwen en zorgde zo voor minder doden. Mogelijks was dit ook een geheim onderdeel van het akkoord rond de vrijlating van de nonnen.

Het is een tactiek die men ook elders in Syrië trouwens lijkt toe te passen zoals bij de verovering van de noordelijker gelegen stad Qusair eind verleden jaar. Een verovering die het begin was van de grotere slag om dit gebergte. Die lijkt nu een vier maanden na de start naar haar eindfase te gaan.

De overgebleven jihadisten zijn of noordwestelijker richting Falita en de Libanese stad Arsal gevlucht of zuidelijker in de richting van het stadje Rankoes. (zie kaart). Om hoeveel jihadisten het hier gaat is onduidelijk maar vermoedelijk betreft het hier enkele duizenden deels buitenlandse strijders.

In de Syrische media was er sprake van veel buitenlanders onder de gesneuvelden maar daarbij ging het in essentie om mensen uit de Arabische wereld zoals Egyptenaren, Saoedi’s, Marokkanen en Tunesiërs. Van Tsjetsjenen, Europeanen of andere westerlingen was er voor zover geweten tot heden geen sprake.

Syrië - Kaart - M5 - Damascus-Homs (3)

De kaart toont de strategische ligging aan van het Qalamoengebergte tussen Damascus en Libanon. Voor het beveiligen van Damascus was het verjagen van die jihadisten uit deze streek daarom essentieel.

Goede zaak voor Libanon

Wel is er ook hier nog maar eens een hevige ruzie ontstaan tussen de verschillende groepen jihadisten die nu steeds meer elkaar de schuld geven voor de serie opeenvolgende debacles. Iedereen geeft iedereen de schuld voor de snelle val van de stad. De al slechte interne cohesie – zo die er ooit heeft bestaan – zal alleen nog maar toenemen. Wat de slagkracht van die jihadisten nog verder zal doen verminderen.

Het betekent wel dat Syrië de grens met Libanon nu in essentie terug onder controle (2) heeft. Wat drie jaar lang praktisch niet het geval is geweest. Het heeft duidelijk in de periode voor 2011 ook veel te laks opgetreden tegen de infiltratie van jihadisten, wapens en westerse instructeurs die de opstand vanaf maart 2011 in gang staken.

Zelfs haatpredikanten zoals de aan al Qaeda gelieerde en tot recent in Brussel wonende Sjeik Bassam al Ayachi konden jarenlang ongehinderd hun ondermijningswerk doen. Men liet hen allen begaan. Het is een fout die het land duur heeft moeten bekopen.

Voor Libanon is deze overwinning natuurlijk een goede zaak. Zo is de synthetische drugs producerende fabriek in het Qalamoengebergte nu opgedoekt – de productie ervan ging grotendeels naar Libanon – en is het voor jihadisten nu uiterst moeilijk om nog tussen Libanon en Syrië te reizen.

Yabroed

Een foto van Yabroed getrokken vanuit oostelijke richting. Het toont waarom men eerst de bergtoppen die de stad als het ware omsingelen moest veroveren. Eens dat gedaan kon de stad snel ingenomen worden. De stad zelf ligt op iets meer dan 1.500 meter hoogte.

Veel van de bomaanslagen in Libanon waren immers het werk van jihadisten die in Syrische steden zoals Yabroed ongehinderd hun bomauto’s in elkaar staken en nadien via het hun bevriende Libanese grensstadje Arsal naar Beiroet, Sidon of Tripoli trokken.

Hezbollah

Duidelijk is dat het Syrische leger en Hezbollah de strijd hier tot het einde gaan verderzetten. De regio, gelegen tussen de hoofdstad Damascus en Libanon en langsheen de cruciale autoweg M1 is te strategisch. Bovendien wil Hezbollah op die wijze ook Libanon beveiligen tegen verdere terreuraanslagen.

Volgens onbevestigde bronnen zouden sommige rebellengroepen trouwens de verdere vernieling van de paar nog door hen bezette dorpen en stadjes in de regio willen sparen van verdere vernielingen. De kan is dus groot dat het ganse gebied al eind deze maand geheel bevrijd is van deze jihadisten.

Ondertussen groeit in Israël het besef dat het hoofddoel van de ganse operatie tegen Syrië geheel mislukt is. Het doel was immers om door eerst Assad te doen vallen nadien dan Hezbollah geheel uit te schakelen.

Een grotesk eind 2006 ontstaan plan dat ontdaan was van niet alleen elke moraliteit maar ook van enig realiteitsbesef. Het typeert de mentaliteit bij haar ontwerpers in de VS onder Bush Jr., Israël en Saoedi Arabië. En dat Barack Obama het liet uitvoeren zegt alles over de man, de zwarte Bush Jr.

Als er moet gezocht worden naar oorlogsmisdadigers dan dient men die hier en nergens anders te gaan zoeken. Zij betaalden de koppensnellers, folteraars en verkrachters en gaven hen ook instructies.

Het gevolg is dat Hezbollah niet alleen na de oorlog tegen Israël van de zomer van 2006 ook deze nu opnieuw won. Hun soldaten deden bovendien veel gevechtservaring op en lijken zegezekerder dan ooit en zodoende voorzien van een zeer hoge moreel. Kortom een sterke vijand.

Hezbollah zit ook terug in de nieuwe Libanese regering, iets wat men met alle mogelijke middelen poogde te vermijden. Al wat Israël wou verhinderen gebeurde. Een enorm fiasco dus. De sfeer in Israëlische regeringskringen is er dan ook naar.

Yabroed met Syrische vlag

En zoals dat steeds gaat met legers plant men snel de eigen vlag over het nieuwe veroverde gebied. Hier de Syrische vlag in Yabroed.

Assad had het midden 2012 redelijk lastig, zeker toen de VS vanuit Jordanië vele duizenden jihadisten stuurde om de hoofdstad te veroveren. Het faalde echter geheel en rondom Damascus lijkt de strijd grotendeels gestreden. Op een paar verzetsaarden na is alles er nu rustig zodat de wederopbouw kan beginnen en de vluchtelingen terug huiswaarts kunnen keren.

Vredesconferentie

De vredesconferentie in Genève lijkt dan ook dood en begraven. Het leidde ook tot niets. Het westen had daar een verzameling op hun kosten in peperdure hotels levende Quislings bij elkaar gebracht die echter geen enkel contact hadden met de jihadisten in het land zelf.

Waarom zou men dan in ‘s hemelsnaam met hen moeten onderhandelen? Over wat? Een ministerpost in een regering? Een vet contract? Bovendien bleken het ook geen echte onderhandelingen de naam waardig.

Het was niets meer dan een door westerse PR-bureaus en instellingen, waaronder het Nederlandse Clingendael, georkestreerde mediashow. Een feitelijk wansmakelijk te noemen gedoe.

Maar onderhandelingen als dit gebeuren in alle discretie en zeker niet voor de camera’s en microfoons van bevriende zenders zoals CNN, BBC en al Jazeera. Verdere gesprekken als dit zijn dan ook een verspilling van tijd en leiden tot nergens. Damascus ziet dat.

Dat het westen die show in elkaar stak toont nogmaals aan hoever hun beleid los staat van niet alleen elke moraliteit maar ook van welke realiteit ook. Alleen de westerse media hadden dit zoals kon verwacht worden niet door. Die kakelden de verhalen van de vooral Londense PR-bureaus gewoon na. Verder raakten ze niet. Geen verbazing.

Babila - provincie Damascus - Verzoening leger en rebellen - Februari 2014

Hier een vorige maand in februari 2014 genomen foto in het stadje Babila bij Damascus. En plots worden het vrienden. Maar de heropbouw kan er wel starten.

In Syrië werkt men ondertussen wel verder aan een oplossing van het conflict door lokaal akkoorden te sluiten met plaatselijke groepen. Dat werkt vrij goed in de regio rond Damascus. Wat voor de regering voorheen terroristen waren blijken in de Syrische media nu plots ex-gewapende verzetsstrijders te zijn.

Centrale voorwaarden voor zo’n staakt-het-vuren zijn dat men in het centrum van de verzetsaard de officiële vlag laat wapperen, de niet tot die wijk behorende jihadisten doet vertrekken en de zware wapens inlevert. In ruil belooft het leger geen soldaten in de wijk te sturen en vrij voedsel en medicijnen toe te laten.

Salim Idris

Salim Idriss is een van de weinige generaals van het Syrische leger die naar het westen overliep. Ongetwijfeld met de belofte zo niet president dan toch minister te worden in het ‘vrije en blije’ Syrië. Deze Quisling zal het echter zonder moeten stellen, zelfs als commandant van het ‘Vrije Syrische Leger’ heeft hij afgedaan. Hopelijk voor hem heeft hij al wat schaapjes op het droge. Anders is er nog steeds het OCMW of de kogel omdat hij in de weg loopt en teveel weet.

Opmerkelijk is ook sommige van die rebellen als onderdeel van die akkoorden deels hun controleposten mogen behouden en zelfs in loondienst van de regering komen. Iets wat bij vele Syriërs erg moeilijk ligt.

Velen verdwenen soms voor futiliteiten in de cel en kregen zware straffen. Zoals het verhaal van de man die uien vervoerde en op vraag van soldaten aan een controlepost schertsend zei dat het granaten waren.

En dan zien zij die jihadisten die plots hun kar keren en voor de regering gaan werken. Wat natuurlijk wringt. Maar het plan lijkt te werken. En uiteindelijk is het dat wat telt. Rechtvaardigheid is voor later. Eventueel. (3)

Willy Van Damme

1) Om een idee te krijgen van hun vlucht naar het hooggebergte zie dit merkwaardig filmpje van een column met jihadisten die in de nacht van zaterdag op zondag wegtrokken uit Yabroed. Merk in het tweede gedeelte van de film ook de sneeuw die er nu nog steeds volop ligt. Zij moeten dus erg hoog in de bergen zitten. Gezellig bij elkaar? http://www.liveleak.com/view?i=d99_1395130717

2) Aan de noordergrens met Libanon wordt nu nog gevochten om het stadje al Hosn en de erbij gelegen Kruisvaardersburcht Krak des Chevaliers. De val van dit stadje lijkt ook hier een kwestie van dagen. Ook in Homs is het verzet trouwens grotendeels opgeruimd.

3) Wie een verslag over Yabroed van Robert Fisk, correspondent voor de regio van de Britse krant The Independent, wil lezen kan terecht op dit webadres: http://www.almanar.com.lb/english/adetails.php?eid=141227&frid=31&seccatid=91&cid=31&fromval=1 .

Bij De Morgen is hij tegenwoordig duidelijk persona non grata en dus krijg je hem hier.

Advertenties

7 thoughts on “Syrië–Nieuwe overwinning Syrisch leger en Hezbollah

 1. Tja, die taktiek om bestaande vijandige organisaties intact te laten en te laten versmelten met de hoofdregering is een beproefd recept in het Midden-Oosten. Totaal tegengesteld aan het Westen dat alles platlegt (Dresden, Fallujah) en alleen het ministerie van olie beschermt, m.a.w. schaamteloos laat zien voor geen moer geïnteresseerd te zijn in de plaatselijke bevolking.
  Edith Legrand
  Antwoord:
  Met rechtvaardigheid heeft dat natuurlijk niet veel te maken. Maar in oorlog is dat niet haalbaar. Het is zo in normale omstandigheden al een onhaalbare zaak. De essentie is dat de wapens zwijgen en er zo terug verzoening kan komen. De voorwaarde voor de wederopbouw van het land.
  Ondertussen verloopt de militaire campagne in de regio voor het leger en Hezbollah voorspoediger dan verwacht.

  Zo is nu ook het stad al Hosn ingenomen en wordt er nu (mogelijks is dat zelfs al voorbij) gevochten voor de Krak des Chevaliers. De schade aan dit mooi stuk werelderfgoed is natuurlijk enorm.
  Er werden in de buurt bij twee hinderlagen ook tientallen jihadisten vermoord. Deels waren die op de vlucht en deels was het een vergeefse poging om al Hosn nog te versterken tegen het Syrische leger.

  Verder gaat de Syrische pletwals zuidelijker in het Qalamoengebergte eveneens gestaag verder. Het lijkt wel het Duitse leger in de meidagen van 1940. Zo is Ras al Ain, gelegen pal ten zuiden van Yabroed, nu ook bevrijd.
  Bovendien wist dat Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten (waarachter vermoedelijk MI6 en de Syrische Moslimbroederschap schuil gaan) te melden dat er ook al gevochten wordt in Rankoes, een der allerlaatste stadjes in de regio dat in handen is van die jihadisten.

  Ook schreef de Financial Times deze week dat steeds meer buitenlandse jihadisten Syrië verlaten. Met een kater.
  Maar nu ons Belgisch leger Mali gaat bewaken kunnen ze er ginds misschien wat uit Syrië gevluchte jihadisten tegenkomen. Nog een geluk dat Guy Jihad Verhofstadt geen minister van Defensie is. Hij wou die jihadisten immers toch bewapenen.

  Nagekomen bericht:
  De kruisvaardersburcht Krak des Chevaliers is deze ochtend ingenomen door het Syrische leger. En, wat dacht je, er wappert opnieuw de Syrische vlag. Wat nu betekent dat de regio tussen Libanon en de stad Homs, de derde grootste van het land, geheel onder controle staat van het leger.

  De volgende stap is dan duidelijk het verjagen van die resterende groepjes jihadisten uit Homs. En dat zou dus wel eens snel kunnen gaan. De val van het stadje al Hosn en die burcht is dan ook zeer belangrijk. Ook werden enkele tientallen vluchtende jihadisten gedood vlakbij de Libanese grens.
  Willy Van Damme

 2. Hier nog eentje om in het oog te houden. Ik heb daar geen goed oog in: http://www.jta.org/2014/03/18/news-opinion/united-states/kerry-names-daniel-rubinstein-as-chief-syria-envoy
  Edith Legrand
  Antwoord:
  De houding van de VS is op dit ogenblik erg onduidelijk. Wel toonden een aantal gebeurtenissen de voorbije week dat Turkije en Jordanië nog steeds die oorlog tegen Syrië voeden.
  Zo waren er recent invallen vanuit die buurlanden. Onduidelijk is echter welke andere mogendheid die gewapende agressie dan steunt. Saoedi Arabië? De VS? Frankrijk?

  Zeker in het geval van Jordanië moet er een andere macht achter de schermen aan de touwtjes trekken. Jordaniër is immers te zwak om dat op eigen houtje te doen. Het is immers een marionet van andere mogendheden.

  Ook de recente aanval van Israël op Syrië toont dat men het voorlopig nog niet wil opgeven.
  Willy Van Damme

 3. Ze geven het nog niet op. Uit gelekte audio blijkt dat de Turken een ‘false flag’ aanval op
  eigen troepen planden om dan de Syriërs ervan te beschuldigen. Dat zou dan de aanleiding zijn voor een regelrechte oorlog tegen Syrië. Erdogan liet YouTube blokkeren, maar de tekst was natuurlijk al de wereld rond. Een synthese:

  Walter Baeyens
  Antwoord:
  Een boeiend verhaal dat de radeloosheid van de Turkse premier Erdogan aantoont. Mooi is ook de hier gemaakte analyse van de berichtgeving door de grote namen in de media van dit verhaal. Men draait het zo dat men uiteindelijk in veel gevallen het tegenovergestelde schrijft van wat er juist aan de hand is.

  Wat ik mij wel afvraag is wie dit gesprek opnam en dan liet lekken. Kringen binnen het Turks leger? Figuren uit de omgeving van die predikant Fethullah Gülen, de CIA of de Russen? Kandidaten genoeg. Het is wel leuk, na Wikileaks en Snowden nu telefoongesprekken à la volonté.

  Vandaag nog bij Reuters een verhaal over Kazakhstan gelezen en het feit dat het de kant koos van Rusland. Liet men daar in dat stuk een lokaal als politiek analist omschreven figuur aan het woord die vragen stelde bij die vriendschap met Rusland.

  Bleek de man gewoon een door de VS gesteunde politieke activist te zijn. De mediastrategie van Reuters steekt dan ook perfect in elkaar. Men denkt, kijk een analist terwijl het een door Washington betaalde Quisling is.

  In het eerste geval klinkt de man geloofwaardig, in het tweede geval al veel minder.
  Ik heb echter tegenwoordig de onhebbelijke gewoonte om die namen van allerlei door Reuters, BBC enzovoort geciteerde figuren eens te controleren. Levert boeiende resultaten op.
  Wat betreft Timosjenko, zij noemde dat telefoongesprek vandaag vals.
  Willy Van Damme

  • Meer info over het Turkse audio-lek:
   http://www.zerohedge.com/news/2014-03-27/here-youtube-false-flag-attack-syria-clip-erdogan-wanted-banned
   Walter Baeyens
   Antwoord:
   Normaal zouden er op dit verhaal zware verklaringen moeten volgen vanuit de NAVO en haar lidstaten. Uiteindelijk zat men in Turkije een complot te smeden om via een geënsceneerde aanval een oorlog met Syrië uit te lokken.
   En gezien het NAVO-verdrag zouden alle lidstaten dan Turkije ter hulp moeten komen. Wij gingen dus mee opdraaien voor hun smeerlapperij.
   Wat een gangsters. Ze zouden hiervoor uit de NAVO moeten gegooid worden en de onderhandelen met de EU stopgezet.

   Ook diende men minstens een diplomatiek incident te creëren. Dit kan in geen geval door de beugel.
   Het toont wel de algehele radeloosheid van Erdogan met betrekking tot de evolutie van zijn oorlog tegen Syrië.
   Willy Van Damme

   • Ikzelf ga er van uit dat de Turken hun US en NATO-vrienden hier een dienst wilden mee bewijzen. Honi soit qui mal y pense?
    Walter Baeyens
    Antwoord:
    Ik vermoed eerder dat dit een solo van Erdogan zelf was. De relatie tussen die zogenaamde ‘Vrienden van Syrië’ is tegenwoordig minstens zo ‘goed’ als die tussen de VS en Rusland.
    De VS willen de wereld omvormen tot een grote vazalstaat, maar het probleem met vazallen is dat ze soms erg nukkig kunnen zijn, eigen grillen hebben en andere vazallen van de heer haten. En dan moet de heerser tussenbeide komen, wat niet altijd simpel is.

    Maar dat is een onderdeel van het spel: ‘Hoe wordt ik keizer over de wereld.’
    Hij mag nu die feodale olieboeren in Saoedi Arabië gaan sussen. Die klagen tegenwoordig ook al.
    Willy Van Damme

   • @Willy

    “Normaal zouden er op dit verhaal zware verklaringen moeten volgen vanuit de NAVO en haar lidstaten. Uiteindelijk zat men in Turkije een complot te smeden om via een geënsceneerde aanval een oorlog met Syrië uit te lokken.
    En gezien het NAVO-verdrag zouden alle lidstaten dan Turkije ter hulp moeten komen. Wij gingen dus mee opdraaien voor hun smeerlapperij.
    Wat een gangsters. Ze zouden hiervoor uit de NAVO moeten gegooid worden en de onderhandelen met de EU stopgezet.”

    Dit is nu juist het probleem! Het complot kan dan wel in Turkije bekokstoofd zijn, maar hij komt uit de koker van de NAVO. De opdrachtgever(s) kunnen wij zoeken in een groepje neo-cons waarvan William Kristol, Robert Kagan en Richard Perle (ook wel “The Black Prince” genoemd) wel zo’n beetje de belangrijkste zijn. Deze figuren, die aan de basis stonden van de denktank “Project for the New American Century” en hun wens van een algehele Amerikaanse wereldhegemonie na te streven. Het zal niet toevallig zijn dat de neo-cons in Amerika neo-fascisten worden genoemd, dat Victoria Nuland getrouwd is met super neo-con Robert Kagan en zij zal van haar huwelijkspartner wel instructies in ontvangst hebben genomen wie er in Oekraïne de baas zou moeten worden. Het is mij erg lang onduidelijk geweest wie er in Amerika nu eigenlijk de “Shadow Government” waren maar na dit verhaal wordt ook dat duidelijk. Neo-cons vinden wij verder terug bij zowel Republikeinen als Democraten en Hillary Clinton is er één van.

    Waar hadden wij verwacht dat het “Vierde Rijk” op zou staan? Toch niet in Amerika?
    Joop de Jong
    Antwoord:
    Ik gaf al deels een antwoord op die kwestie bij de voorgaande reactie van Walter Baeyens.
    Zo’n mis-en-scène als die welke de Turken in elkaar wilden steken is zo oud als de geschiedenis en geen uitvinding van een Richard Perle. Die heeft dat simpelweg afgekeken.

    Hetzelfde voor dat ‘project for a new American Century’. Het is gewoon een andere verpakking voor het klassieke imperialisme. Alleen ziet men het nog wat groter, maar zo is de mentaliteit bij vele machthebbers in de VS.

    Belangrijk in het verhaal is echter ook dat hier de zoveelste aanwijzing te vinden is voor de steun van de Turkse regering aan al Qaeda. Het recente neerschieten van dat Syrische vliegtuig gebeurde vermoedelijk dan ook in het Syrische luchtruim. Het tegenovergestelde zou verbazen.
    Willy Van Damme

   • Sorry, vergeet de linken te plaatsen.

    http://landdestroyer.blogspot.nl/2014/03/confirmed-natos-plans-for-false-flag.html

    http://landdestroyer.blogspot.nl/2014/03/natos-proxy-offensive-continues-in.html
    Joop de Jong
    Antwoord:
    Bedankt hiervoor.
    Weet je, het moet bij een normale mens toch opvallen dat de meeste Belgen en andere Europeanen als ze in Syrië gaan vechten terecht komen bij de ultra-extremisten van de Islamitische Staat van Irak en Sham (ISIS) en niet bij een van de zogenaamde ‘gematigde’ groepen.

    Dat kan toch alleen maar betekenen dat deze hier in West-Europa over een erg goed uitgebouwd netwerk van ronselaars beschikt.
    En toch blijft dat netwerk functioneren zoals met het recente verhaal van die 13-jarige Brusselaar die met zijn 24-jarige broer nu ginds bij ISIS zit.

    En zoiets opzetten kan alleen maar het werk zijn van een inlichtingendienst die hier overal in alle landen actief is. Een inlichtingendienst die moet behoren tot de westerse alliantie. Want anders was dat netwerk reeds lang dood en begraven.

    De conclusie kan dus alleen maar zijn dat ISIS in wezen een onderdeel is van zo’n goed uitgebouwde westerse spionagedienst als de Mossad, CIA, MI6 of de Saoedische. De Belgische Staatsveiligheid of de AIVD zal het zeker niet zijn. Die zijn veel te klein voor deze gigantische taak.
    Willy Van Damme

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s