Syrië – Berichten uit Qara van Daniel Maes

Christenen van de Latijnse Kerk over de hele wereld, hebben Aswoensdag gevierd. Zo deden ook wij het. Zelfs Fadia, de baby van goed 1 jaar oud kreeg een kruisje met de woorden:”Gedenk dat ge stof zijt en tot stof zult wederkeren!” In feite zijn er volgens de Byzantijnse traditie al op maandag de grote vasten begonnen. Dat betekent dat we proberen nog wat soberder en meer in stilte te leven en te werken.

Veel te lange Vespers en de nog langere Completen bevatten een 12-tal psalmen, litanieën, smeekbeden en mooie gezangen. Het zijn boetediensten met veel afwisseling waarbij ieder, klein en groot zijn inbreng heeft.

Het is de bedoeling dat we in de vastentijd, meer vanuit onze diepste Bronnen gaan leven, ook tot welzijn van de anderen. Er komen steeds meer hulpgoederen toe, van uit België alweer een hele reeks containers, wat ons erg bemoedigt. Hartelijk dank!!!

Ook door de ononderbroken inzet van Moeder Agnes-Mariam komt er veel, zelfs vanwege de Rode Halve Maan. De goederen worden hier opgeslagen en door een groep vrijwilligers over de hele streek verdeeld. Deze mannen doen echt goed werk.

Het zijn moslims en christenen, jongeren en ouderen, universitairen en ongeletterden, onder leiding van een vurige christen die niets anders dan christenliefde wil verspreiden. En de anderen werken enthousiast mee. Er is veel nood.

In onze streek van Qalamoen wordt nog zwaar gevochten (1). Sommige dorpen zijn zich al goed aan het herstellen om een broederlijke gemeenschap te worden. Nu maken deze vrijwilligers een lijst op van de meest behoeftigen en trachten tevens elders een gelijkaardige ploeg op te richten.

Ik noem ze de 12 apostelen omdat ze me doen denken aan de primitieve Kerk en de stichting van de eerste christelijke gemeenschappen. Ondertussen is het leger de streek aan het zuiveren, geleidelijk en zeer systematisch.

De overwinning van Syrië is onomkeerbaar. Rebellen kunnen de regering, het volk en het land niet meer ten val brengen. Ze hebben ook blijkbaar geen planning. Ze trachten lukraak te moorden en te vernielen, geholpen door hun buitenlandse “broodheren”.

Wel kunnen ze hiermee Syrië enkele decennia terug van de geschiedenis werpen tot genoegen van onze kleine gebuur die een aardsmessianisme als wereldheerschappij blijft nastreven. Toch zal Syrië nooit de onwettige bezetting van zijn land aanvaarden.

Iedereen weet nu onderhand wel dat de blijvende toestroom van rebellen naar Syrië als dringendste noodzaak moet verhinderd worden, wat de “internationale gemeenschap” blijkbaar niet wil, integendeel. En dat is juist zo frustrerend en ontmoedigend. Syrië wordt vanuit het buitenland wel steeds meer gesteund, zoals nu blijkt uit de hulp van Irak, dat zelf van buitenaf ontwricht werd.

Toch zijn er nog teveel Westerlingen die aan de kant van de rebellen blijven staan wat ze mogelijk zelf niet eens beseffen. Zolang naamloze wereldheersers achter de schermen “nieuwe wereldorde” als een noodzakelijke ontwikkelingshulp in de openbare opinie kunnen verspreiden, zullen ze Syrië blijven ontwrichten, en helaas niet alleen Syrië…

Moge de waarheid in liefde eens overwinnen.

Van harte.

P. Daniël.

1) De Strijd om Qalamoen

Ondertussen gaat de strijd voor controle om het Qalamoengebergte duidelijk zijn laatste fase in. De jihadisten waaronder de aan al Qaeda gelieerde Jabhat al Nusra worden door het leger steeds meer in het nauw gedreven en zijn in essentie in enkele omsingelde enclaves samengedreven.

Buffer met Libanon

Het Qalamoengebergte loopt ten westen van de autostrade die van Damascus loopt naar de grote steden in het noorden zoals Aleppo, Homs en Latakia. Het is de voornaamste verbindingsweg van het land die ook Turkije linkt met Jordanië en het Arabisch schiereiland. Controle hiervan is dus essentieel voor de Syrische economie en het leger.

Syrië - Kaart - M5 - Damascus-Homs (3)

Een deel van het zuidwesten van het land met de M1, de centrale as rond welke het leven in Syrië grotendeels draait. Die weg tot Homs en westelijker richting de kust lijkt nu geheel onder regeringscontrole te zijn. Wat essentieel is voor legermanoeuvres en de economie. 

Het gebergte vormt ook de buffer tussen Damascus en Libanon en gaat tot 2700 meter hoog. Het is uiteraard zeer dun bevolkt en er lopen ook amper wegen door. Het is wel al drie jaar de door de VS, Saoedi Arabië en Israël gebruikte route om jihadisten, wapens, communicatiemateriaal en voorraad vanuit Libanon het land en de regio rond Damascus binnen te smokkelen.

Het offensief voor het heroveren van dit gebied begon vorig najaar met de succesvolle verovering van de in het noorden van het gebergte gelegen stad Quasar. Dit was belangrijk omdat men zo de bevoorrading van die rebellen naar het vlakbij gelegen Homs kon afsnijden.

Yabroed - Slag om Yabroud - 1 maart 2014

De posities van de legers een paar weken terug. Geel is Hezbollah, blauw en rood het leger en groen die jihadisten. Veel van de gevechten draaien rond heuveltoppen die rond Yabroed nu grotendeels in legerhanden zijn. Punt 2 is cruciaal. Het is hier dat de verbindingsweg loopt van Yabroed via Falita naar het Libanese Arsal.

Homs is de derde grootste stad van het land en was tot midden vorig jaar nog voor de helft in handen van die rebellen. Nu blijven er alleen nog kleine grotendeels omsingelde door rebellen bezette zones over.

Hezbollah

De val van Quasar wordt gezien als het begin van het succesvolle legeroffensief om het land terug onder controle te krijgen. Sindsdien rukte het Syrische leger vanuit het oosten en het noorden verder op richting het gebergte. Daarbij geholpen door Hezbollah die niet alleen zoveel mogelijk de grens afsloot maar ook oprukte vanuit Libanon.

Die heeft ook goede reden om zich hier in de strijd te werpen. Vooreerst is de tegen Syrië opgestarte jihadistische oorlog er vooral gekomen om indirect zo Hezbollah te kunnen kraken. Uit het hier al herhaalde malen geciteerde artikel The Redirection van Seymour Hersh blijk dat.

Slag om Yabroed - 12 februari 2014

De militaire toestand rond Yabroed op 12 februari. In het groene gebied links onderaan is er op een paar bergdorpen na geen bewoning de naam waardig. 

Valt Assad dan komt Hezbollah onder meer druk te staan. Bovendien is de clan rond de Saoedisch-Libanese familie Hariri in Libanon verantwoordelijk voor de levering van al die jihadisten, wapens en materieel bestemd voor die oorlog.

Drugs 

Daarbij is gebleken dat jihadisten die in Syrië actief zijn ook in Libanon steeds meer terreuraanslagen plegen. Veel in Libanese steden gebruikte bomauto’s werden bijvoorbeeld klaargemaakt in de stad Yabroed. En daarbij komt er vanuit die streek ook nog een stroom van synthetische drugs binnen in Libanon en zo naar elders in de wereld.

De Libanese website al Akhbar ontdekte het lab in een van de bergdorpen tussen Yabroed en de Libanese stad Arsal. Deze laatste is zowat het voornaamste bevoorradingspunt voor jihadisten in die regio.

In het gebied rond Yabroed zitten op dit ogenblik echter vele duizenden jihadisten. Hoeveel is echter gehaal onduidelijk. Bij de slag om Quasar liet het leger een opening zodat de verdedigers deels konden vluchten…. naar  Yabroed.

Yabroud - Front op 3 maart 2014

Merk de evolutie tussen 12 februari (boven) en die op 3 maart. Falita en Yabroed zijn nu praktisch geheel omsingeld. Hoe lang de verdedigers het er nog gaan volhouden is natuurlijk de vraag. Ze zitten echter met de rug tegen de muur en zouden dus wel eens tot de laatste man kunnen vechten.

Die fout wil men ditmaal niet maken en de strijd daar is er dan ook een van leven en dood met duizenden soldaten en rebellen aan beide kanten. Met het leger dat beschikt over zware artillerie, tanks en bombardementsvliegtuigen.

Bergachtig

Het probleem met het gebied is dat het erg bergachtig is en doorsneden door vele bergtoppen. Ideaal voor hinderlagen dus om zo de aanvallers te ontmoedigen. Yabroed zelf ligt op een 1500 meter hoogte en is omgeven door enkele bergtoppen.

Met in essentie een hoofdweg die via het stadje Falita zo door de bergen naar Arsal in Libanon loopt. De stad ligt op een 5 km van de autostrade die zo nog deels in het schutsveld ligt van de rebellen in Yabroed.

Hezbollah - begrafenis - Maart 2014

Ook Hezbollah heeft tijdens de strijd om het Qalamoengebergte al wat manschappen verloren. Het boekt echter vooruitgang en loopt van de ene overwinning naar de andere. De moraal zal er vermoedelijk dan ook groot zijn. De partij zit bovendien terug op sleutelposities in de Libanese regering. Het gaat hen dus voor de wind.

Om elke heuvelkop wordt dan ook heel zwaar gevochten met tientallen doden langs beide zijden tot gevolg. Wel maakt het Syrische leger zoals uit bijgevoegde kaarten blijkt gestaag vooruitgang en is de inname van Yabroed een kwestie van weken of zelfs maar dagen.

Veel hangt af van de sterkte van de verdedigers en van hun voorraden aan voedsel, materiaal, munitie en wapens. Het probleem voor de verdedigers is tweeërlei: het ontbreekt hen aan voldoende zwaar geschut, mede om de bombardementsvliegtuigen uit te schakelen. En verder is sinds zeker vorige week ook de hoofdweg via Falita en zo naar Arsal geheel afgesneden. Ze zitten dus in de val. 

Krak des Chevaliers

Ondertussen wordt er ook aan de Libanese noordgrens zwaar gevochten voor de controle over dit grensgebied. Centraal punt is hier de fameuze Kruisvaardersburcht Krak des Chevaliers en het ernaast gelegen stadje al Hosn.

De voorbije dagen werd nu de vlakbij de burcht gelegen stad Zara door het leger ingenomen zodat de weg naar die burcht en al Hosn geheel open licht. Ook hier zijn de rebellen omsingeld en is het een kwestie van dagen voor die burcht valt.

Soldaten regringsleger - Yabroud - Februari 2014

Syrische militairen vlakbij Yabroed. Een voor aanvallende legereenheden gevaarlijk gebied dat verdedigers uitstekende kansen geeft om hinderlagen te leggen.

Ze staat op de lijst van werelderfgoed van Unesco en was voor de oorlog in betrekkelijke goede staat. De bezetting ervan door die rebellen maakte haar echter tot een militair doelwit met alle gevolgen van dien. Hoe groot de schade hier is valt op dit ogenblik nog moeilijk in te schatten.

Ook elders maakt het regeringsleger goede vorderingen. Zo is al een deel van de zeer grote industriële zone ten noordoosten van Aleppo deels in handen gevallen van het leger zodat men ook de al lang omsingelde legereenheid rond de centrale gevangenis van Aleppo kon ontzetten. Het leger lijkt hier vanuit het zuiden, oosten en westen bezig met een tangbeweging om die rebellen daar te omsingelen.

Damascus

Ook in de omgeving rond Damascus wordt de rebellie steeds meer teruggedrongen. In Babila, Moadamiya, Qudsaya, Beit Sahm, Yalda, Barze, Yarmoek, Harasta en Daraya werden er met de rebellen zogenaamde lokale staakt-het-vuren getekend. In wezen een vorm van overgave door die jihadisten.

Daarbij wordt in het centrum van de verzetsaard de nationale vlag gehesen, geeft men alle zware wapens af en dienen de van buiten die stad of wijk komende jihadisten, dus ook de buitenlandse, te vertrekken. In ruil worden dan de nutsvoorzieningen terug in orde gebracht en laat men de verdeling van voedsel en medicijnen toe.

Zarra - Syrisch leger - Maart 2014

Ook in Zara vlakbij de Libanese noordgrens en de Kruisvaardersburcht Krak des Chevaliers boekte het Syrische leger grote vooruitgang. Gans de grens met Libanon lijkt nog deze maand geheel terug onder Syrische controle te vallen.

Blijkbaar laat men die jihadisten dus gewoon vertrekken in het kader van een soort amnestiemaatregel. Een die wel zeer effectief is, zelfs al bleek bijvoorbeeld in Yarmoek dat andere jihadisten dan tijdelijk terug in de wijk infiltreerden om er nieuwe gevechten op te starten. Maar dat lijkt eerder een achterhoedegevecht.

Nog meer ruzies

De bewering van die rebellen dat ze vanuit Jordanië en voorzien van zwaardere en betere wapens een nieuw offensief gingen starten lijkt intussen op een sisser af te lopen. Reeds tijdens de ‘vredesconferentie’ in Genève van begin vorige maand liep men daar mee te pochen.

Het enigste significante wat in dit milieu sindsdien dan wel gebeurde was het afzetten van hun zogenaamde opperbevelhebber Salim Idriss met Abdel Ilah Bashir als nieuwe ‘baas’. Die blijkt echter, ook volgens Israëlische media, tijdens deze oorlog ooit voor verzorging in Israël geweest te zijn. Gênant natuurlijk.

Salim Idris

Ondanks zijn afzetting vorige maand blijven bepaalde rebellengroepen hem trouw en weigeren ze Abdel Ilah Bashir als nieuwe ‘opperbevelhebber’ te erkennen. Met als gevolg nog meer interne gevechten.

Het gevolg van die afzetting is niet verwonderlijk nog meer onderlinge ruzies tussen ditmaal voor en tegenstanders van Idriss. Naast de vele gevechten over de oorlogsbuit en deze met ISIS, de Islamic State of Iraq & al Sham. Sham is de salafistische naam voor Syrië. En dat zootje stelt dan Syrië te willen gaan besturen.

Willy Van Damme

Advertenties

One thought on “Syrië – Berichten uit Qara van Daniel Maes

  1. Pingback: Siria, Bosnia, Libia, Ucraina, Venezuela, Russia / BARCELLONA15M – BRUXELLES16M – WASHINGTON30M | L'angolo dei cittadini

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s