Oekraïne – De charge van de Light Brigade of de imperialistische waanzin

Het was 25 oktober 1854 toen Britten, Fransen en troepen uit het koninkrijk Piëmont-Sardinië de Turken ter hulp kwamen om hen te helpen bij de verovering van de Krim. Rusland moest zo klein mogelijk worden gehouden en dus kwam men Turkije ter hulp. Die wilde de Krim, dat al sinds 980 Russisch was, onder controle krijgen.

De Turken helpen

Die 25ste oktober reed de top der Britse cavalerie met enkele honderden soldaten voorwaarts om in Balaklava, vlakbij Sebastopol de Russen een vernederende nederlaag toe te brengen. Dapper met veel bravoure en geleid door edelman en luitenant-generaal James Brudenell stormden zij met hun paarden voorwaarts tot zij de Russische kanonnen voor zich zagen.

Sebastopol - Haven

De diepzeehaven van Sebastopol is van enorm strategisch belang voor Rusland. Het is haar uitweg naar de Middellandse Zee en zo zuidwaarts en herbergt bovendien een groot deel van de Russische marine. De stad, toen een ballingsoord voor opposanten, werd in 980 door grootvorst Vladimir van Kiev Rus op de Byzantijnen veroverd.

Het werd een van de meest bekende slachtpartijen uit de geschiedenis van het Britse imperialisme. Van de Light Brigade schoot er nadien niet veel meer over. Zo werden er 118 soldaten gedood, 60 gevangen genomen en waren er 127 gewonden. Van het elitekorps bleven er maar 195 ongedeerd. Het werd nadien in de analen omschreven als een typevoorbeeld van militaire overmoed.

De erg strategische havenstad Sebastopol, waar het de Turken en de anderen om te doen was bleef echter Russisch. Een vergeefse nutteloze oorlog die alleen maar miserie bracht. En ook nu weer pogen de Britten en Fransen maar ditmaal met Amerikaanse, Poolse en Duitse steun Sebastopol te veroveren. En ook nu weer tevergeefs.

Miljarden om een oppositie te creëren

De huidige verovering van Oekraïne door de westerse alliantie is een werk van veel jaren geweest en heeft een fortuin gekost. Victoria Nuland, Amerikaans staatsecretaris voor Europese Zaken, stelde tijdens een door de Amerikaanse oliemaatschappij Chevron mee gefinancierde conferentie dat de VS de voorbije twee decennia er 5 miljard dollar hadden uitgegeven.

En dat is alleen voor de VS. Hoeveel bijvoorbeeld Duitsland uitgaf is niet geweten maar ook dat moet een fortuin zijn. Zo is er bokser Vitali Klitsjko, leider van de Oedar partij, die in Duitsland woont, tot onlangs geen woord Oekraïens sprak en er ook niet geboren is maar in Belovodsk in Kirgizië. Hij is een Rus dus.

En zoals de Vaderland partij van Julia Timosjenko lid is van de door de Duitse CDU geleide Europese Volkspartij (EVP) zo is ook Oedar van de ooit op doping betrapte Klitsjko lid van deze alliantie. Men kan er dus gif op nemen dat beide partijen de voorbije jaren gul hebben kunnen genieten van de Duitse vrijgevigheid.

Steeds Russisch

Maar wat de EU en de VS hier doen is de overname van een gebied dat, op het uiterst westen rond Lviv na, steeds Russisch is geweest. Delen ervan waren wel tijdelijk bezet door Turken, Mongolen met de Gouden Horde en het Pools-Litouwse Gemenebest, maar dat was tijdelijk want de gebieden bleven cultureel steeds Russisch.

Oekraïne - Religies 16de eeuw

Een kaart die de verspreiding van de christelijke kerken in 1573 in het Pools-Litouws Gemenebest toont. Blauw is lutheraans, geel is katholiek, paars is calvinistisch en groen orthodox. Kijow is de Poolse naam voor het huidige Kiev.

Neem Kiev, de hoofdstad gelegen aan de Dnjepr. Dit vormde met de staat Kiev Rus vanaf de negende eeuw de bakermat van de Russische beschaving. Het was hun grootvorst Vladimir die zich in 988 tot de orthodoxe kerk liet bekeren in wat toen Chersonesos noemde en nu gekend is als Sebastopol.

Vladimir had de stad Chersonesos in 980 weten te veroveren. Het was toen vooral een ballingsoord voor foute Byzantijnen. Vladimir eiste bij de verovering een Byzantijnse prinses als vrouw waarop Byzantium dan weer eiste dat hij zich eerst liet dopen.

Die bekering was ook niet onlogisch want Rusland is ontstaan uit de handelsstromen die vertrokken vanuit Scandinavië en de Oostzee en die via de Dnjepr richting de Zwarte Zee en zo het machtige rijke Byzantium liepen. En dus werd Rusland zoals Byzantium orthodox en niet katholiek of moslim.

Mongolen en Polen

Onder meer als gevolg van onderlinge bloedige conflicten viel Kiev, die met honderdduizenden inwoners toen een der grootste Europese steden was, in 1240 in handen van de Mongolen van Batu Khan die de stad ook geheel verwoesten.

Ze werd dan in 1320 veroverd door de Litouwers die het echter alleen als een vazalstaat van de Gouden Horde mochten beheren. In 1654 werd het door de Russen dan heroverd. De orthodoxie en de taal was echter ook onder de Mongolen als culturele machtsfactor gebleven.

En wat voor Kiev telt is nog meer waar voor oostelijker gelegen steden als Kharkiv, Donetsk, Odessa en Dnjepropetrovsk. Dit is Rusland, alleen maakte Jozef Stalin er in het kader van zijn nationaliteitenpolitiek Oekraïne van, een geheel kunstmatige creatie van gebieden die deels katholiek-orthodox waren, deels gewoon orthodox en moslim in het geval van de zogenaamde Krim Tartaren. Die laatsten zochten immers steun bij de Turken.

Een gebied met ook een erg verwarde geschiedenis. Delen waren bezet geweest door de Gouden Horde, anderen dan weer door het Pools-Litouwse Gemenebest terwijl nog andere regio’s nooit bezet waren geweest. Ook duurde de herovering door Rusland van dit gebied vele tientallen jaren en gebeurde dit deels vrij spontaan, zijnde het werk van opstandige kozakken.

Een etnische Oekraïner

Pas in 1939 door het verdrag tussen Nazi-Duitsland en de Sovjetunie kwam de regio rond Lviv, het laatste stuk deels Russisch sprekend gebied bij Oekraïne. In die zin is het dan ook merkwaardig dat men in de media steeds spreekt van etnische Russen en etnische Oekraïners.

Pools-Litouws Gemenebest - 1569

Een Poolse kaart die de grenzen van het Pools-Litouws Gemenebest in 1569 toont. Onderaan rechts ligt Kiev (Kijow in het Pools). Merk hoe dichtbij toen de grens met Rusland al liep. Groen is Oostenrijk-Hongarije en Paars het Ottomaanse rijk.

Hoe men die twee groepen op etnisch vlak dan uit elkaar kan halen is een van de vele mysteries in dit verhaal. Het is alsof men zou spreken van etnische Limburgers en etnische West-Vlamingen. Of nog beter, etnische Dendermondenaars en etnische Aalstenaars. Ridicuul gewoon.

Hetzelfde voor de taal waarbij Russisch en Oekraïens evenveel van elkaar verschillen als bepaalde Nederlandstalige dialecten, het Limburgs met het taaltje van de Westhoek. Er zijn zeker verschillen maar er is een duidelijke stam.

Maar voor de ultra nationalisten in Oekraïne zijn dit uiteraard twee verschillende talen. Het is als met het Catalaans en het Castiliaans of het Kroatisch en het Servisch. Ooit één taal maar na de vooral door Duitsland en de VS georkestreerde burgeroorlog van een twintig jaar terug officieel opnieuw twee aparte talen. Want men legt de klemtoon op de verschillen tussen beiden.

Russische nederlaag

De feitelijke verovering door de EU en de VS van Oekraïne is voor de Russische natie dan ook een grote nederlaag en een gevolg van de instorting in 1991 van Rusland, toen verkleed als de Sovjetunie, onder Michail Gorbatsjov, een der in Rusland en ook in Oekraïne meest verfoeide Russische leiders aller tijden.

Alhoewel er tussen de landen van de NAVO en Rusland in 1994 een soort neutraliteitsverdrag betreffende Oekraïne was afgesloten werd dit uiteraard door de VS en de EU niet gerespecteerd. Getuige de massale geldstromen om daar een aan de VS en de EU getrouwe oppositie te creëren. Een oppositie die essentieel was om het land hun wil op te leggen.

Fascistische symbolen in parlement Oekraïne - Maart 2014

Een beeld uit het nieuwe door het westen als democratisch bestempelde Oekraïens parlement. Merk de fascistische slogans. En in zo’n situatie moet de democratie dan werken. Kom nou!

Zoals blijkt uit de verklaringen van Victoria Nuland begon men onmiddellijk na 1991 met het pompen van miljarden dollars in het stimuleren van een toen nog amper  bestaand Oekraïens nationalisme. Een nationalisme dat historisch ook bijna steeds gelieerd was aan het fascisme uit de periode voor en tijdens de tweede wereldoorlog.

De gevolgen laten zich zien. Wat voorheen een vrij rustige samenleving was zonder grote tegenstellingen werd een kruitvat waarbij de door vooral de VS gesteunde ultranationalisten de wind in de zeilen hebben en de rest op hun tellen moeten passen. De kiemen voor een burgeroorlog zijn gezaaid.

Stepan Bandera

Hun held werd Stepan Bandera, een fascistenleider die lang collaboreerde met de Duitse bezetter en wiens partijleden enthousiast deelnamen aan de vele massaslachtingen die de tweede wereldoorlog hier zo kenmerkten. Ook van Polen trouwens. Tot afgrijzen van zelfs de meeste inwoners van Lviv die die man haten.

Toen de VS in 2005 via de Oranje Revolutie  – in wezen zoals nu een ordinaire staatsgreep – hun mannetje Viktor Joesjtsjenko en zijn ultranationalistische partij Ons Oekraïne aan de macht brachten werd Stepan Bandera zelfs officieel uitgeroepen tot nationale held van de natie en werd het Russisch als officiële taal naast het Oekraïens gewoon verboden.

Laurent Fabius

Laurent Fabius, de Franse sociaaldemocratische minister van Buitenlandse Zaken (rechts) heeft er plezier in. Hij bracht via een staatsgreep in Kiev dan ook fascisten aan de macht. Proficiat. In Syrië steunt hij al Qaeda & Co.

Het is pas in 2012 onder president Viktor Janoekovitsj dat het Russisch terug officieel als tweede taal in bepaalde gebieden werd aanvaard. Toen de door ultranationalisten en fascisten gedomineerde regering aan de macht kwam was die taalregel dan ook zowat het eerste dat men afschafte. Het typeert de minachting voor hun medemens van die door de VS en de EU gefinancierde ultra’s.

Alleen met geweld

Het probleem voor de VS en de EU is echter steeds geweest dat zij parlementsverkiezingen in Oekraïne in normale omstandigheden nooit konden winnen. De Partij der Regio’s van Janoekovitsj was samen met de lokale Communistische Partij te sterk. Reden waarom men via straatoproer en geweld zowel in 2005 als nu de macht moet overnemen.

Want uiteindelijk is de Partij der Regio’s al veel jaren veruit de grootste partij in het land. En zeker na het falen van Viktor Joesjtsjenko en zijn Ons Oekraïne werd die partij onklopbaar. En dus diende er een nieuw rondje van geweld te komen. En dat was duidelijk goed voorbereid.

Arseni Jatsenjoek, premier van Oekraïne

Arseni Jatsenjoek, de nieuwe democratische premier van het land. De lieveling van de VS. Hij komt origineel uit de als ultranationalistisch te bestempelen en met de fascist Stepan Bandera dwepende partij Ons Oekraïne maar is nu lid van de Vaderland partij van Timosjenko. Het is verre van de enige link tussen de Vaderlandpartij en het fascisme. Links van hem Oleh Tyahnybok, leider van Svoboda, en rechts Vitali Klitsjko. Brengt hij hier een groet aan vriend Guy Verhofstadt? Of is het Herman Van Rompuy? Fascisten in Kiev? Allemaal propaganda van het Kremlin klinkt het in onze media.

Met fascistische knokploegen die stiekem een militaire training hadden ondergaan en ook van vuurwapens waren voorzien. En als de politie tegen hen wou optreden dan dreigde men in de EU en de VS de nochtans democratisch gekozen regering af. Zij moest van Washington en Brussel die bendes gewoon laten begaan.

En trad Janoekovitsj toch op dan reageerde men in Brussel, Washington en in onze media woedend en klonk het unisono: ‘brutale repressie’ door een ‘corrupte dictator’. Europees commissaris Karel De Gucht stelde zelfs vlakaf dat die man geen president meer kon zijn. Hij zegt dus niet alleen wie burgemeester in zijn Berlare mag zijn maar wie Oekraïne moet besturen. Van imperialistische arrogantie gesproken.

Vervlochten met Rusland

Maar Oekraïne is niet alleen historisch en daarom cultureel gewoon een deel van Rusland, het is er niet verrassend ook economisch geheel mee vervlochten. Het is de grootste afzetmarkt van Oekraïne en zonder Russisch aardgas valt de industrie van het land grotendeel stil en vriezen de mensen in de winter allen dood.

Vraagt Rusland aan Oekraïne de klassieke commerciële prijs voor haar aardgas dan stuikt die Oekraïense industrie zo in elkaar. Het al failliete land wordt dan helemaal bankroet. Het kan nu al zijn gasrekeningen niet meer betalen. Vooral een gevolg van de crisis in West-Europa waar Oekraïne nu veel minder kan verkopen. Ook dat vergeet men hier gemakkelijk.

Het is trouwens geen toeval dat president Janoekovitsj na eerst voor het associatieverdrag met de EU te willen kiezen uiteindelijk voor Rusland koos. Die offerde immers goedkoop gas en een 15 miljard euro aan leningen aan. De EU een paar miljard. En dan is de keus vlug gemaakt.

Oleh Tyahnybok met John McCain

De Amerikaanse vechtjas en senator John McCain (midden) poseert hier met fascist Oleh Tyahnybok (rechts) van Svoboda. In Syrië ging McCain op de foto staan met fans van al Qaeda die betrokken waren bij ontvoeringen. Hij kiest dus graag voor vies volk.

Nu deze week echter beloofde de EU onder druk van de evolutie aan Oekraïne officieel en onder strenge voorwaarden 11 miljard euro aan plus dan nog een miljard dollar van de VS. Alleen echter op voorwaarde dat men de dictaten van het IMF naleeft.

Sterven van ontbering

Een vrijgevigheid die toch merkwaardig is en het niveau toont. Op dit ogenblik lijden niet alleen massaal mensen in Griekenland, Portugal en Spanje honger. Zelfs in het ogenschijnlijk schatrijke Verenigd Koninkrijk is het leven zoals onder Charles Dickens bezig aan een wel heel spectaculaire terugkeer.

Massa’s mensen zitten er zonder enig inkomen, met honderdduizenden die alleen in leven blijven dankzij de voedselbedelingen door o.m. kerken. Waarbij een ooit praktisch verdwenen ziekte als TBC aan een al even spectaculaire opgang bezig is.

De negentiende eeuw in al zijn ‘glorie’ dus. Ook gaat men nu ook nog hard snoeien in het systeem van gratis juridische bijstand. De gevangenissen zullen dus volgeraken met arme stakkers.

Bedelaar aan de kathedraal in Sevilla, Spanje

Een bedelaar aan de kathedraal in de Spaanse stad Sevilla. Terwijl de armoede en de honger in de EU de voorbije jaren enorm toenamen wil men miljarden euro’s uitgeven om een nieuw land te veroveren. Mensen sterven van ontbering. Imperialistische waanzin.

Op dat ogenblik dus van een groeiende armoede en een in bepaalde landen instortende infrastructuur gaat men om zijn imperialistische dromen te verwezenlijken Oekraïne veroveren. Dat de in het Europees parlement vertegenwoordigde zich sociaal noemende partijen hiertegen niet protesteren toont de ware aard van deze instelling.

Wat Europa op dit ogenblik nodig heeft is de creatie van meer interne cohesie, het verbeteren van de sociale voorzieningen en een betere infrastructuur. Maar als Barroso zijn zin krijgt gaat het geld richting een stelletje Oekraïense Quislings, oligarchen en fascisten.

En of de gemiddelde Oekraïner hiervan beter zal worden is ook maar de vraag. Hoeveel van die 11 miljard is reëel en wat met het industriële oosten van het land dat afhangt van de prijs van Russisch aardgas?

Kijk naar de grote puinhoop in Roemenië en Bulgarije. Die lijken ook niet beter geworden te zijn onder de Europese paraplu. Het zou bij diegenen in Kiev en elders die dromen van Europese gouden bergen wel eens een raar ontwaken kunnen worden.

Corruptiebestrijding

Een Europees parlement waar gesjoemel met vergoedingen en dubieus lobbywerk schering en inslag zijn, die gaat dan Janoekovitsj helpen verdrijven want hij is ‘corrupt’. Maar geen zorg, als onderdeel van die 11 miljard steun moet Oekraïne van de EU de corruptie dan aanpakken. Grapjassen!

Ondertussen is oligarch Julia Timosjenko, lieveling van de Duitse CDU, een der sterke figuren in de regering en benoemde men in het onrustige oosten als gouverneurs allerlei oligarchen van de goede signatuur (lees: de vrienden) om de regio onder controle te krijgen.

Om van de rest van dit gezelschap maar te zwijgen. Zo wist Wikileaks te vertellen dat de nieuwbakken president Oleksandr Toertsjynov in 2005 als hoofd van de inlichtingendienst documenten liet verdwijnen die de link aantoonden tussen de maffia en zijn toenmalige bazin Timosjenko. Dat de EU eist dat men de corruptie gaat bestrijden getuigt dan ook wel van heel veel hypocrisie. Ze zal alleen maar toenemen.

Fascistische staatsgreep

En als dan het trio bestaande uit de ministers van Buitenlandse Zaken van Polen, Frankrijk en Duitsland (1) in Kiev arriveren – officieel om te bemiddelen – is dat gewoon om een ultimatum te stellen. Janoekovitsj moet verdwijnen, liefst naar Rusland, zo niet zal zijn leven niet meer veilig zijn. Want daar zijn de knokploegen van onder meer Svoboda en Pravy Sektor.

Pravy Sektor - Jonge militanten

De frisse jongens van Pravy Sektor met de gestrekte arm. Merk de jonge leeftijd die binnen die groep gemiddeld 17 jaar zou bedragen. Het zijn jongeren zonder veel levenservaring die dan ook gemakkelijker te manipuleren zijn. Eenzelfde fenomeen doet zich trouwens voor in Syrië.

Men tekent wel een akkoord voor de vorming van een coalitieregering maar nog voor de inkt van dat verdrag droog is jaagt men de president weg. Men kan zich al inbeelden onder welke druk parlementsleden van zijn partij nadien overliepen. Of hoe de handtekeningen van EU-ministers geen cent waard zijn.

Het is ook typerend dat Rusland van de EU gewoon het uitvoeren van dit akkoord vraagt en dat de EU dit simpelweg negeert. Het gevolg is natuurlijk dat die ultranationalisten en fascisten nu geheel vrij spel hebben, ze hebben immers de oproerpolitie laten ontbinden.

Zo levert Svoboda met hun topideoloog Oleksandr Sych een vicepremier en de ministers van Defensie, Landbouw en Milieu. Ook de post van de opperste parketmagistraat, zijnde de procureur generaal wordt met Oleh Machnitsky door hen bezet.

Pravy Sektor (Rechtse Sector) levert dan weer met hun leider Dmitro Jarosh de adjunct-directeur van de Nationale Veiligheidsraad. Die wordt geleid door Andrij Parubij van de Vaderlandpartij en voorheen stichter van de fascistische Sociaal-Nationale Partij, voorloper van Svoboda. En die Veiligheidsraad controleert alle veiligheids- en inlichtingendiensten. Dit is in wezen daarom ook een bijna fascistisch te noemen staatsgreep.

Fascisten controleren behoudens het ministerie van Binnenlandse Zaken dus alle veiligheidsdiensten. En dat betekent in Oekraïne nog gruwelijker volk dan wat hier het Franse Front National, Vlaams Belang, de British National Party en de Duitse Nationaalpartij voorstelt. Het zijn in vergelijking hiermee gewoon koorknapen, brave jongens en meisjes.

Mein Kampf

Zo noemde een topman van Svoboda Russen: “Aziatische honden die hun vuile bek moeten houden”, en ziet men er de holocaust als: “Een lichtpunt in de Europese beschaving.” Extreme vormen van jodenhaat, vulgair racisme en een oproep tot etnische zuiveringen zijn in dit milieu schering en inslag.

En dan is er nog Yuriy Mykhalchyshyn, de nummer twee van Svoboda, die een studiecentrum oprichtte dat hij oorspronkelijk het Josef Goebbels Onderzoeksinstituut noemde. En bij de lectuur die op het Maidanplein werd rondgedeeld kon je ook zo een exemplaar krijgen van Mein Kampf.

Fascisten in Oekraïne

Nog meer gestrekte armen in Kiev. Dat volbloed fascisten er alle veiligheidsposten in handen hebben wordt hier zonder problemen verzwegen. In Frankrijk is het kot te klein omdat komiek Dieudonné de Qeunelle maakt en wordt zijn optreden overal verboden. Maar hier… zijn het voor Frankrijk vrijheidsstrijders.

Geen verbazing dus dat geweld voor hun een twee natuur is. De aanhang bestaat ook voor een groot deel uit erg jonge voetbalhooligans die hun ware aard reeds herhaalde malen toonden tijdens voetbalmatchen.

Maar in het westen zit men natuurlijk wel wat verveeld met die fascistische knokploegen en hun vulgaire voor elke serieuze burger schokkende uitlatingen. En dus wordt het zoveel mogelijk verzwegen. Of men poogt het te minimaliseren.

Zoals die Vlaams-Oekraïense aanhanger van deze nieuwe regering die de bijna voorbije week op Radio 1 tijdens het programma van Jan Hautekiet alleen wou toegeven dat er maar een paar extremisten onder die betogers waren, onbetekenend dus. Hij was de zoon van na 1945 in België verzeilde Oekraïners en dus mogelijks gelieerd aan die oude fascistische beweging.

Nieuws manipuleren

De Morgen en De Standaard zullen dan wel de Russische Tv-zender Russia Today omschrijven als een propagandazender die de waarheid verzwijgt en de feiten manipuleert, een studie van hun berichtgeving toont perfect aan hoezeer het dit soort kranten zijn die cruciale feiten verzwijgen en het nieuws manipuleren.

Bewijs de wijze waarop zij de voorbije drie maanden fascistische groepen als Svoboda en Pravy Sektor omschrijven. Dat zij nu in de regering en dan nog op cruciale plaatsen zitten zal men er niet kunnen lezen (2), nog niet met een elektronenmicroscoop.

Oleh Tyahnybok met Victoria Nuland

Van links naar rechts: ‘Oleh Tyahnybok van het fascistische Svoboda, Victoria Nuland, Amerikaans staatssecretaris voor Europese Zaken,Vitali Klitsjko en premier Arseni Jatsenjoek, de man met de gestrekte arm van daarboven. De Amerikaanse inspecteur met haar nieuw gevonden knechten. Of gaat de EU met de buit lopen?

En evenmin zal men lezen over hun uitlatingen over democratie, hun gehechtheid aan Hitler, voorbeelden zien van hun virulente joden- en Russenhaat of hun oproepen voor etnische zuiveringen. Fascistenleider Stepan Bandera, hun held, komt in De Morgen niet eens ter sprake. En nochtans is die als symbool een der grote splijtzwammen in het land en dus belangrijk.

Een bloemlezing over hoe onze zogenaamde kwaliteitskranten Pravy Sektor, Svoboda en Stepan Bandera omschrijven toont dit. Het woord fascisme of Hitler zal nooit vallen. Hoogstens zijn ze ‘extreem-rechts’, meer niet. Over hun sleutelposities in de regering zal men dus uiteraard hier niets vernemen. Censuur heet zoiets.

De Morgen:

‘Pravy Sektor, de grootste van de radicale verzetsbewegingen’ (DM 19 februari 2014), ‘de ultra-nationalistische Svoboda-partij en het extreem rechtse Pravy Sektor’ (DM 20 februari 2014), ‘de schimmige extreem rechtse organisatie Pravy Sektor. Leider Dmitro Yarosh schuwt geweld niet.’ (DM 20 Februari 2014), ‘radicale jongeren van de Pravy Sektor-beweging.’ (DM 22 februari 2014)

‘En dan heb je die kleine groep van radicalen. Zijn werden pas zichtbaar vanaf 23 januari, de dag dat de eerste gewelddadige rellen uitbraken. Het gaat om groepen die eigenlijk niet in politiek geïnteresseerd zijn: jonge heethoofden, extreem rechtse Oekraïense nationalisten, die vaak dwepen met nazi-collaborateurs uit de Tweede Wereldoorlog. De bekendste groepering is Pravy Sektor.’ (DM, Column van Lien Verpoest, 22 februari 2014).

‘de ultrarechtse partij Svoboda en een nieuwe verzameling nationalisten die zich de Rechtse Sector (Pravyi Sektor) noemen’ (DM, Column van Timothy Snyder, 22 februari 2014), ‘extreem rechtse nationalistische groeperingen zoals de Rechtse Sector, een nieuwe extremistische beweging, en Svoboda, een openlijk antisemitische groepering die momenteel de derde grootste oppositiepartij is.’ (DM, 21 februari 2014), ‘de groepering Rechtse Sector’ (DM 27 februari 2014) en ‘de groepering Rechtse Sector ….De activisten van Rechtse Sector…..de jongens van Rechtse Sector’ (DM 24 februari 2014).

Vladimir Poetin - 9jpg

Volgens Jan Hunin, Pools correspondent, in De Volkskrant, De Morgen en De Standaard schreef is Poetin gewoon een nieuwe Hitler. Over het echte fascisme in Kiev echter geen woord.

De Standaard

Bij De Standaard is het dezelfde politieke lijn die men doordrukt. Hier komt wel viermaal de vroegere fascistenleider Stepan Bandera ter sprake, namelijk op 1/2/2014, 3/3/2014, 4/3/2014 en op 6/3/2014. Zonder hem echter ooit goed te duiden. 

Het verhaal van die fascistische groepen volgens De Standaard:

‘de extreem-rechtse jongeren van de Pravy Sektor,‘ (DS 6 februari 2014), ‘De jongens van de Pravy Sektor’ (DS 24 februari 2014), ‘De Pravy Sektor, de extreemrechtse organisatie’ (DS 24 februari 2014), ‘de beweging Pravy Sektor (DS 27 januari 2014) en ‘’Pravy Sector’ (Rechtse Sector), een groep radicale, nationalistische jongeren…Volgens de BBC zijn veel aanhangers van Pravy Sector voetbalhooligans’ (DS 1 februari 2014).

Het Laatste Nieuws

Wie pleegt weeral censuur, wie verdraait de waarheid, wie liegt? Ongetwijfeld zal een Herman Van Rompuy heel tevreden zijn over onze kwaliteitskranten. En misschien is dat ook zo bij Svoboda en Pravy Sektor, de nieuwe vrienden van onze (sic) kwaliteitspers.

De enige krant die erg occasioneel dit beeld vrij correct weergeeft is merkwaardig genoeg Het Laatste Nieuws waar redacteur Guy Van Vlierden op 6 maart het verhaal bracht over: ‘Het nieuwe Oekraïense bewind – Ministers die holocaust goedkeuren en president die bedrog pleegt.’

Een ontluisterend stuk waar de lezers van de ‘kwaliteitspers’ alleen maar van kunnen dromen. Eerder al bracht men hier ook het verhaal over een met hakenkruisen en het naar Hitler verwijzende cijfer 88 beklad interieur van het stadhuis van Kiev.

Israël zwijgt

En alhoewel zionistische organisaties twee jaar geleden hard protesteerden tegen de aanwezigheid van Svoboda in het Oekraïense politiek en de Amerikaanse steun ervoor, zwijgen die nu geheel.

Oleh Tyahnybok met Catherine Ashton

Van links naar rechts: ‘Oleh Tyahnybok van het fascistische Svoboda, Vitali Klitsjko, Catherine Ashton, verantwoordelijke voor de Europese buitenlandse politiek, en premier Arseni Jatsenjoek, de man met het stijve armpje. Ashton is lid van de Britse Labour partij en heeft er duidelijk geen bezwaar mee om met een volbloed fascist op de foto te staan.

Maar geen zorg ditmaal. Igor Kolomoysky, a Oekraïens-Israëlisch zakenman en naar verluidt de derde rijkste van het land, werd door de nieuwe bewindvoerders aangesteld tot gouverneur van Dnjepropetrovsk, een groot industrieel en politiek centrum in het oosten van het land. De kassa kan rinkelen.

En dan is er Dmitro Yarosh, leider van Pravy Sektor die aan Doku Umarov, de salafistische Tsjetsjeense terrorist, vraagt om nog meer aanslagen tegen de Russen te plegen. Want, stelde hij, hun strijd is de zijne.

En dus is de cirkel rond. Van jihadisten tot fascisten, steeds kunnen ze op westerse steun rekenen. Zolang men maar hondsbrutaal is, is alles O.K. Dat was zo in de jaren tachtig van de vorige eeuw toen men in Cambodja de Rode Khmer bewapende.

Hetzelfde in die periode in Afghanistan met drugproducent Gulbuddin Hekmatyar, de man die onder jihadisten naast heroïne ook het koppensnellen introduceerde. Het verschijnen van Pravy Sektor en Svoboda zijn dus geen verrassing. Integendeel.

Willy Van Damme

1): Het valt hierbij op dat hun collega William Hague van het Verenigd Koninkrijk niet mee was op die cruciale missie. Het toont nogmaals de kloof aan tussen Londen en de rest van de EU. Zelfs de Poolse minister van Buitenlandse Zaken Radek Sikorski leunt nu meer aan bij Duitsland en Frankrijk.

William Hague - 1

De Britse conservatieve minister voor Buitenlandse Zaken William Hague werd er netjes buiten gehouden toen de EU in Oekraïne een staatsgreep pleegde. Zijn sociaal-democratische collega’s Laurent Fabius en Frank-Walter Steinmeier hadden er dan weer geen problemen mee om er zo fascisten aan de macht te brengen.

Dit is vermoedelijk een gevolg van de toestand in Oekraïne waar de VS vooral die fascistische groepen en ultranationalisten steunde. En die zijn even anti-Pools als anti-Russisch.

Hun held Stepan Bandera heeft in de jaren dertig van vorige eeuw nogal wat Poolse gezagsdragers vermoord. Waarna hij vanaf 1939 de kant van Hitler koos en mee de concentratiekampen hielp bevolken en de gaskamers werk gaf. De Polen vergaten dit niet.

Sikorski droomt er uiteraard van om de oude Poolse invloed over die regio te herstellen. Hij was ooit lid van de Britse Conservatieve Partij en week nadien uit naar de Verenigde Staten waar hij ging werken voor The American Enterprise Institute, de studiedienst gelieerd aan de vorige Amerikaanse vicepresident Dick Cheney.

Daarna trok hij dan maar terug naar zijn Polen om er eerst minister van Defensie te worden en nu minister van Buitenlandse Zaken. De vazal die voor de VS op Polen moest letten maar die, zoals veel vazallen voor hem, geleidelijk aan een eigen koers wil varen.

2) Vandaag brengt De Standaard wel een overzicht van een aantal leden van de regering en maakt daarbij voor het eerst wel melding van de aanwezigheid van Dmitro Janosh, leider van Pravy Sektor, als vice nationale veiligheidsleider.

Hij wordt er omschreven als: ‘De leider van de knokploeg op Maidan, Pravi Sektor (Rechtse Sector) een militante ultrarechtse groepering….. Jarosh dweept met de Oekraïense nationalist en fascist Stepan Bandera die tijdens de tweede wereldoorlog vocht tegen de Sovjet-Unie.’

Verder durft men niet gaan en de ware aard van die functie wordt eveneens verzwegen. Hij vraagt nu trouwens voor zijn knokploegen toegang tot de legervoorraden en die lijkt hij te zullen krijgen.

Advertenties

7 thoughts on “Oekraïne – De charge van de Light Brigade of de imperialistische waanzin

 1. In het vuur van je betoog beweer je ten onrechte dat Catalaans een ‘dialect’ van Spaan is. Dat is niet zo, Catalaans lijkt meer op Frans. Zowel Frans, Spaans als Catalaans komen uit het Latijn. Zie ook
  http://answers.yahoo.com/question/index?qid=20130922143257AAPGUG9 voor een voorbeeld.
  Dirk Vermeir
  Antwoord:
  Bedankt voor je opmerking. Je zult hier wel gelijk hebben vrees ik.
  Een taal vormen is een proces van eeuwen natuurlijk en van interculturele besmetting.

  Mij kwam het Catalaans over als een vorm van Castiliaans maar dat het in veel zaken ook op Frans lijkt zal wel. De regio van Barcelona is altijd sterk verbonden geweest met de regio om Perpignan. De uitbouw van Frankrijk zorgde voor die splitsing.

  De Franse taal is er ook pas na veel eeuwen gekomen en op zeker ogenblik besliste een of andere commissie dat dit de standaard taal is die men overal moet leren en dus kwam er een einde althans officieel aan die taalverschillen. De veralgemening van het onderwijs zorgde hiervoor.

  Men had voor hetzelfde geld in de Benelux twee of drie vormen van Nederlands kunnen hebben, maar dat kwam er niet.
  Ik geef wel ridderlijk toe dat ik geen taalexpert ben en dus hier fout zat.
  Willy Van Damme

 2. Wily,

  U schreef een grondige analyse!

  Mag ik nog wat inzichten toevoegen?

  1. In een gesprek met de pers zegt Putin dat hij de opstandelingen op Maidan begrijpt, want het bestuur in Ukraïne is extreem corrupt. Nog veel corrupter dan in zijn eigen Rusland, zegt hij in feite. Maar wat niet kan is dat je een legitiem president op illegale manier weg stuurt. En wat ook niet kan is dat er nu fascisten de dienst uit maken die mensen neerschieten, martelen of levend verbranden. Putin zegt dat de officiële president, Yanukovich, aan Rusland gevraagd heeft om de Russen in zijn land te beschermen. http://tiny.cc/g06fcx

  2. De fascisten zijn inderdaad bijzonder angstwekkend en gaan gruwelijk te werk. Daar moet volgens mij een oorzaak voor zijn. Ik denk dat ik die oorzaak ken.
  De ketting van actie en reactie die leidt tot dit extreem fascisme.
  Kort samengevat: In dat Pools-Litouwse Gemenebest werden alle bedrijven en instellingen door de adel en de geestelijken verhuurd aan Arendars. Arendars waren bijna uitsluitend joden die uit West Europa waren verdreven. Drie eeuwen lang hadden de joden in feite een eigen staat in dat Pools-Litouwen, zo schrijft Fernand Braudel. ( La Mediterranéé, pag 137). Ze exploiteerden zelfs de rechtspraak. De Polen en Ukraïnse mensen waren lijfeigenen, en werden veel slechter behandeld dan slaven, omdat een Arendar slechts een 3 jarige lease kon afsluiten. Als na 3 jaar het personeel half dood was, dan had dat geen nadeel voor de Arendar. Zelfs de rabbi’s waarschuwden voor de wraak van de Polen , die onvermijdelijk was. Hier staat het hele verhaal, met 60 litteratuur verwijzingen: http://www.thepeoplesvoice.org/TPV3/Voices.php/2009/05/26/holocaust-holodomor-origins-of-anti-semi?page=1
  3. In 1648 kwamen de poolse lijfeigenen in opstand en werden 250000 joden vermoord, en nog veel meer niet-joodse bezetters. Maar onder joden was het heel lang taboe om de geschiedenis te kennen ( schrijft Paul Johnson in History of the jews). Hun geschiedenis-kennis bestaat slechts uit een lange reeks van pogroms, waarvan ze er niet één vergeten. ( In de film Defamation van Yaov Shamir zien we dat in het huidige Israel de jeugd nog steeds precies zo wordt gebrainwashed.)
  4. Het communistisch bewind was grotendeels joods, en werd zeker door de Polen als een joods regime ervaren. Toen de Ukraïnse boeren weigerden om aan de collectivisering mee te doen, en de oogst door het weer tegen viel, besloot ‘Moskou’ om al het graan uit de Ukraïne weg te halen: om de Ukraïners te straffen en te dwingen. En omdat men de deviesen nodig had. Het gevolg was dat er tussen 7 en 10 miljoen Ukraïeners stierven van de honger in 1932 en 1933. Ook dit keer waren het meestal joodse agenten die het graan weg haalden. Maar de schrijver Lev Kopolev ( joods) schaamde zich er later niet voor: hij deed datgene wat ‘historisch noodzakelijk’ was. ( Slezkine 2005)
  Norman Cantor was nog duidelijker in “ The Jewish Experience”, ( 1996) pag. 364 It was a species of striking back .
  5. Na de holocaust in 1932 op 8 miljoen Ukraïners waren deze mensen uiteraard heel blij dat de Duitsers hun land bezetten. Dat daar uitgebreid wraak is genomen op de joden dat is algemeen bekend. In elk geval veel meer bekend dan de wraak op de Duitsers tussen 1945 en 1947, toen volgens het plan van de joodse minister Henry Morgenthau in Duitsland ongeveer 1 tot 3 miljoen Duitsers van honger en ellende stierven. ( Morgenthau heeft nog jaren gestreden om zijn plan te mogen voortzetten zodat er ongeveer 20 miljoen Duitsers zouden sterven. Freda Utley schatte dat er dan 30 miljoen zouden zijn gestorven. Maar de VS werd bang van Stalin en wilde nu toch een sterk Duitsland als buffer, dus in plaats van ze te vermoorden stuurde men vanaf 1948 Marshall hulp. Uit eigenbelang dus. De wraak schoot er bij in.
  6. Na 1948 was de invloed van joden in Rusland aanmerkelijk minder, en ik weet niet of de Ukraïners toen nog veel wraak hebben ondergaan.
  7. Dit is een heel korte impressie van de relatie tussen Ukraïners en joden, die een beetje begrijpelijk maakt waar dat extreme fascisme zijn oorsprong kan vinden. ( Leerzaam, want wat de VS momenteel in de moslim-landen aan haat zaait zal ook niet binnen enkele generaties vergeten zijn.) Ik denk dat er pakweg 30 miljoen Ukraïners zijn gedood onder joodse heerschappij (Een arbitrair gekozen getal, maar ik denk dat drie eeuwen als lijfeigenen onder de Arendars minstens 22 miljoen doden zal hebben veroorzaakt) , en dat er pakweg 400.000 joden zijn omgekomen tijdens pogroms.
  8. Nu, tijdens deze opstand, zien we de fascisten en de joodse politici en oligarchen zij aan zij ten strijde trekken tegen de Russen. Voor even beschouwt men alle ellende die de Ukraïners werd aan gedaan als van *Russische* oorsprong.
  Opportunisme ( van de fascisten èn van de joden) van een niveau dat volgens mij zelden eerder vertoond is. Dit kan nooit goed aflopen, en dat is ideaal voor de VS, want hun doel is heel simpel: laat de Ukraïne zichzelf vernietigen, zoals dat ook voor Irak, Libië en Syrië het enige doel was van de Amerikaanse inmenging.
  Als de Ukraïne weg valt zal Rusland sterk verzwakt zijn. En daar gaat het maar om.
  Jan Verheul
  Antwoord:
  Op veel zaken kan ik geen antwoord geven omdat ik die materie onvoldoende of niet ken. En dan pas ik liever. Maar wat je zegt is uiteraard boeiende materie. En een man als Fernand Baudel is zo’n autoriteit dat ik hiervoor gewoon nederig buig.

  Wel kan dat wat ergens in 1600 gebeurde wel een verklaring geven maar het nooit vergoelijken. Bovendien zien wij nu dat die fascistische groepen nauw samenwerken met Israël en zionistische groepen van allerlei slag. Ook pleegden die Oekraïense groepen in WWII zo’n grote misdaden, niet alleen tegen joden maar ook tegen Polen en Russen. Tuig van de richel is geloof ik de naam hiervoor.

  En zonder die miljarden die de VS in die politieke oppositie stopte had die nooit veel populariteit gekend. De VS gebruikt hier zoals in Syrië en Libië het ergste crapuul dat er voorhanden is om de macht te grijpen. Het dilemma van de VS was dat ze de macht wilden grijpen en dat alleen met geweld konden doen. En dan was er de vraag: Creëer je een grote knokploeg en oppositie of stuur je het eigen leger.
  In het verleden koos de VS regelmatig voor die eerste oplossing. Zie Iran (1954), Iran (1953), enzovoort.

  Verder zijn de ontwikkelingen in Oekraïne angstaanjagend. De VS en de Eu brengen hier volbloed fascisten aan de macht en noemen het bevrijders. Verder noemt men in de media Obama steeds meer en meer een slappeling die harder tegen Poetin moet optreden. Een goed voorbeeld was Maarten Rabaey in De Morgen vandaag met ‘Schakers aan de afgrond’. Hij roept nog niet op tot oorlog maar komt al aardig dichterbij.

  En dan heb je de Amerikaanse politica Sarah Palin die vandaag al zegt dat men bereid moet zijn om tegen Poetin de atoombom te gebruiken. OK, het is een geflipte zottin, maar ze zegt het toch maar in de media en op een politiek forum.

  Het gevolg zal zijn dat de BRICS-landen dichterbij elkaar zullen kruipen. Het was ook geen toeval dat die Dalai Lama plots in de VS op het toneel verscheen. En zeker met die toenemende islamistische terreur in China zal ook dat land zich logischerwijze harder moeten gaan opstellen.

  Verder ben ik nog volop bezig met de studie van deze complexe materie. Ik heb een paar jaar geleden gelukkig Letland bezocht en dat zorgde ervoor dat ik de geschiedenis van deze regio wat beter leerde kennen.
  Ik publiceerde hier trouwens toen een analyse van de nationaliteitenkwestie in Letland. Maar ik moet echt nog veel leren en vrees soms al eens om figuurlijk op te dun eis te staan. En ik wil alleen zo perfect mogelijk zijn.
  Willy Van Damme

 3. Het lijkt erop dat de oude garde van het grootkapitaal zoals de meester-manipulators Kissinger en Soros stilaan hun new-style protégés in het spel brengen. Een van de grote financiers van het Oekraïense embroglio blijkt Pierre Omidyar te zijn. De ‘self-made’ miljardair van E-Bay en PayPal. Het internet en de nieuwe media als Facebook en Twitter spelen een snel groeiende rol in de moderne propaganda en in het organiseren van zgn. ‘spontane revoluties’. Omidyar is gek genoeg ook financier van het Intercept project van Glenn Greenwald, de aalgladde advokaat van Snowden.
  Greenwald, die in naam van Snowden zogezegd de NSA aanvalt, werkt dus samen met Omidyar, die in samenwerking met NSA/CIA de coup in Oekraïne financiert! Het is duidelijk dat men ons hier opnieuw een oor probeert aan te naaien.
  .http://pando.com/2014/02/28/pierre-omidyar-co-funded-ukraine-revolution-groups-with-us-government-documents-show/
  Het past allemaal in het kader van de ‘privatisering’ van de Amerikaanse buitenlandse politiek.
  Dat de IT sector hier van groot belang is (subcontractor van de NSA / CIA) is duidelijk.
  Coming men in deze arena zijn ook Thiel & Karp. Hou ze in de gaten, deze golden boys.

  http://www.bilanz.ch/unternehmen/spionage-unheimlich-kooperativ
  Walter Baeyens
  Antwoord:
  Interessante informatie en die website Pando was mij onbekend. Er zijn er ook zoveel. Ik heb ook de reactie daarop van journalist Greenwald gelezen en ik moet hem 100% gelijk geven. De essentie is dat alleen dat wat Greenwald en andere journalisten schrijven het belangrijkst is, niet wie de eigenaar is van deze media.

  Natuurlijk is het verdacht dat die man in Oekraïne een staatsgreep mee organiseerde en dan serieuze journalistiek zit te financieren. Ik vermoed dat Greenwald zich ook in zijn koffie verslikte. Je zou voor minder.

  Thiel & Karp zijn mij onbekend. Maar we noteerden het hier al.
  Willy Van Damme

  • Ikzelf vind de reactie van Greenwald niet zo overtuigend, maar hij krijgt het voordeel van de twijfel. Toch denk ik dat men er rekening moet mee houden dat Greenwald (en zelfs Snowden!) ons op een zeer geraffineerde wijze om de tuin leiden.
   Walter Baeyens
   Antwoord:
   We kunnen alleen afgaan op de feiten zoals ze zijn. En daarbij is het essentieel dat we ook met een argwanend oog en zeer kritisch naar alle zaken kijken die op ons afkomen.
   Maar we moeten oppassen met paranoïde te gaan reageren en overal achter elke hoek een misdadiger of een sjoemelaar te zien.

   Greenwald kon ook alleen zo reageren. Wat kan hij anders zeggen dan dat? Het was bovendien hem nog maar minder dan een uur ervoor te horen gekomen. Ik zou langer gewacht hebben om te reageren.
   En het kan ook zo zijn dat een Snowden gebruikt wordt zonder het te beseffen. Dat is in dit soort zaken vrij klassiek. In de realiteit van het leven is alles mogelijk en moeten we dit ook voorzien.
   Willy Van Damme

   • Ik kan me niet voorstellen dat Greenwald NIET wist welk vlees hij in de kuip had met Omidyar. Slechts 2% van de Snowden documenten zijn vrijgegeven. Met de rest heeft Greenwald geprobeerd te marchanderen voor honderden miljoenen dollar. http://www.boilingfrogspost.com/2013/12/11/bfp-breaking-news-omidyars-paypal-corporation-said-to-be-implicated-in-withheld-nsa-documents/

    “Sibel Edmonds, the founder and director of National Whistleblowers Coalition (NSWBC) which represents over 150 government national security whistleblowers, states:

    We have been told that these journalists have had over one hundred meetings with U.S. government officials in order to clear what “could be” or “could not be” released. That’s a fact, and it is highly disturbing. On one hand they say the government considers these documents and revelations highly classified and stolen property. Yet, we see a mainstream publisher offering millions of dollars to the journalist, and getting a ‘go ahead’ from the US government to publish it. We see a billionaire corporate man, never known for being pro civil liberties or Human Rights, and someone who is implicated in these illegal government activities paying off the journalists and getting ownership of the NSA documents. We see a government sanctioned Hollywood mega-million movie deal. We see lies, inconsistencies, contradictions, censorship, voluntary withholding, exploitation of a whistleblower … This smoke and mirrors filled fakery stinks to high heaven!”
    Walter Baeyens
    Antwoord:
    Bedankt voor dit verhaal en vooral voor die link. Het lijkt er inderdaad op dat we hier te maken hebben met een van de grootste oplichterszaken in de journalistiek ooit.
    Ik heb nu echt geen tijd om dieper op de zaak in te gaan maar ik raad alle lezers hier aan dit goed te lezen. Als dit klopt dan is de fameuze topcarrière van journalist Greenwald nu voorbij.

    Het is nu wachten hoe Greenwald verder gaat reageren, zijn financier en anderen zoals Julian Assange en natuurlijk Snowden zelf.
    Mogelijks hebben wij hier dus te maken met een geniaal spelletje bedrieg de buitenwereld georkestreerd door de NSA zelf.

    Het lijkt er dan ook op dat zijn fameuze arrestatie op Heathrow van enkele maanden geleden gewoon een mis-en-scene was om de buitenwereld om de tuin te leiden. Met als bedoeling zijn geloofwaardigheid te redden. Een scenario goed voor de thriller.

    Het is zo te zien als steeds met die veiligheidsdiensten dat hetgene wat je ziet niet de werkelijkheid is maar iets totaal nep.
    Je moet maar durven natuurlijk. Dit dient men zeker nog op te volgen.
    Willy Van Damme

 4. Pingback: Siria, Bosnia, Libia, Ucraina, Venezuela, Russia / BARCELLONA15M – BRUXELLES16M – WASHINGTON30M | L'angolo dei cittadini

 5. Erg leuk dat je zomaar kunt reageren. Als musicus heb ik niet al die inzichten als het over politiek gaat. Wel vind ik Poetin een zeer intelligent man. Zelf hou ik me veel bezig met de Russische cultuur en heb ik veel bewondering voor hun cultuur. Als het om macht en geschiedenis gaat dan denk ik dat ik dat er heel veel leeft onder de mensen daar, waar ik geen flauw benul van heb.
  Wat ik zie is dat de Westerse cultuur een enorme invloed heeft op oude culturen die dreigen hun identiteit te verliezen. Zo vergaat het helaas ook onder de rijke Europese cultuur. Ieder land in Europa dreigt zijn eigen cultuur te verliezen. Onder invloed van de USA dreigen we een identiteit crisis te ondergaan. Dat is jammer want Iedereen is begeesterd met een vinding van de USA.
  N.L. Het internet en de mobiele telefoon. Niemand beseft dat de USA alle macht heeft te doen met het internet en de mobiele tel. met wat zij willen. (Zie Noord Korea)
  Logisch dat Rusland zich bedreigt voelt in haar identiteit. Het Westen belooft niet veel goeds voor de mens.
  Arjen Seinen
  Antwoord:
  Weet je wat ik altijd eigenaardig vind is dat men pakken boeken en artikels over Rusland en Poetin schrijft maar het NOOIT heeft over de nochtans grote parlementaire oppositie. Die partijen komen nooit aan bod.
  Als er critici van Poetin aan het woord komen dan is het een dubieuze clown als Gerri Kasparov of uiterst verdachten figuren als een Alexei Navalny en Mikhail Khodorkovsky. Mensen waarvan het vast staat dat ze op goede voet leven met figuren in de VS of er geld van krijgen zoals die Soldatenmoeders van Rusland.

  Rusland is een land als een ander met veel problemen zoals de armoede versus de extreme armoede, problemen met de infrastructuur, de gebrekkige sociale voorzieningen. Maar daarover praat men evenmin. Evenmin praat men over dat toch belangrijk succes, namelijk de demografische ontwikkeling waarbij er nu voor het eerst sinds 1990 terug meer geboorten zijn dan er mensen sterven.

  Maar over randfenomenen als Pussy Riot of homoseksualiteit lees je tonnen literatuur, alhoewel men hier beter over scheldproza zou moeten spreken. Stephen Fry stak het vuur aan de lont rond de homoseksualiteit in Rusland. Waar blijft echter zijn tirade over de situatie in de VS, om over Saoedi Arabië maar te zwijgen.

  Zoals ik al eerder schreef, men maakt over Rusland geen verhaal maar een karikatuur.
  En inderdaad is het internet een Amerikaanse uitvinding die het ook misbruikt voor haar criminele praktijken.

  Het is geen toeval dat in het recent gesloten akkoord tussen Cuba en de VS het eerste punt gaat over wat de VS de ‘vrije toegang tot het internet’ noemt.
  Moest ik een van de Cubaanse leiders zijn dan zou ik dat internet haarscherp in de gaten houden en elke vorm van subversie vanuit de VS of de EU kordaat afstraffen.
  Willy Van Damme

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s