Guy Verhofstadt de windhaan van Mariakerke

Je moet het toegeven, Open VLD’er en Europarlementslid Guy Verhofstadt uit het Gentse Mariakerke is al jaren een meer dan opvallend figuur. Zijn optreden de voorbije week in de Oekraïense hoofdstad Kiev toonde dat nog maar eens aan.

De turbogeneratie

Hij was al een fenomeen van toen hij in 1982 zich als piepjonge advocaat op 29-jarige leeftijd via zijn politieke peetvader Willy De Clercq wist op te werken tot liberaal partijvoorzitter. Hij werd wat men in die periode een vernieuwer noemde, een soort stormram die met zijn jeugdige dadendrang de wereld ging veranderen.

Reeds als voorzitter creëerde hij het imago van de turbogeneratie, de mensen voor wie het allemaal niet snel genoeg kon gaan en voor wie rijkdom en ermee pronken een absolute must was. Het was Guy Verhofstadt als de yuppie, de geslaagde rijke jonge man die met dedain neerkijkt op de rest van de wereld. De perfecte ik-mens dus.

Guy Verhofstadt - Brookings Institute

Van tegenstander van de vakbonden tot regeerder met diezelfde vakbonden. Eerst homorechten in België invoeren om nadien dan in het Midden-Oosten allerlei jihadisten te steunen, typetjes die homo’s ter plekke zo executeren. 

En dat ik zijn toonde hij ten volle toen zijn politieke peetvader Willy De Clercq als minister van Financiën wegens gesjoemel rond voetbalclub AA Gent in opspraak kwam en dan maar verhuisde naar het Europees parlement.

Geen probleem, Guy Verhofstadt stond achter de schermen mee te duwen en kon zo al in 1985 minister worden. Van Begroting dan. Wat er hem niet van weerhield om in 2011 op de begrafenis van Willy De Clercq in tranen bewogen een lofrede over de man te houden.

In de regering

Ook hier in de regering was het weer prijs en was hij zo rigide en onbuigzaam dat hij met zowat iedereen binnen de regering in ruzie raakte. En toen in die periode de ogenschijnlijk oppermachtige Generale Maatschappij in het zicht van overnamespeculant Carlo De Benedetti en zijn Amerikaanse financiers kwam gebaarde hij als vicepremier alsof er niets aan de hand was. Hij en de regering, mede onder zijn invloed, lieten betijen.

Het gevolg is dat een groot deel van onze economie sindsdien in Franse handen is, incluis onze energievoorziening. Wat dat betekent zagen wij recent toen de CREG, de toezichthouder van de energiesector, onthulde hoe de groep Suez, met als hoofdaandeelhouder de Franse staat, Electrabel volgens hen had zitten pluimen.

Wat een financiële aderlating was voor vele lokale besturen en de fiscus. Ook hier staat de vingerafdruk op van de windhaan van Mariakerke. Dat men bij CD&V en zeker het ACW die man – da joenk – daarom in 1987 dumpte was dan ook niet meer dan begrijpelijk.

Burgermanifest

En dat ging verder. In 1989 kwam er immers zijn eerste burgermanifest. Niet door hem geschreven natuurlijk maar door Sus (Frans) Verleyen, toen hoofdredacteur van het weekblad Knack. Waarna diezelfde Sus Verleyen het werk en Verhofstadt maandenlang de hemel in prees. Wat had je gedacht.

En opnieuw ging hij als een volbloed revolutionair de maatschappij aanpakken en verbeteren. Gedaan met vakbonden en de georganiseerde basisbeweging met haar duizend-en-een organisaties. De autonoom agerende burger moest de macht krijgen en het zogenaamde vrij ondernemerschap verklaarde hij heilig.

Het leek wel een remake van de Franse revolutie toen vakorganisaties gewoon verboden werden. Muziek naar de oren natuurlijk van diegenen die altijd al klaagden over de almacht van de vakbonden, de permissiviteit, de te dure sociale lasten en de andere verworven rechten van het ‘gepeupel’.

Overlopers

En dat trok wel wat volk aan. Mensen die alleen zichzelf zagen als zijnde het centrum van het universum. En hup daar kwam figuren als een Jean-Marie Dedecker als ware het vliegen op een pot stroop.

En zo trok hij, voorzien van de door de media rijkelijk verschafte toeters en bellen, op veroveringstocht. Hij moest met zijn VLD de grootste worden en zo de almacht van de verfoeide katholieken breken en de vakbonden en mutualiteiten opruimen.

Het leek ook aan te slaan, zeker dankzij de mooie praatjes van de zich goed verkopende politicus/advocaat die hij is. Iedereen waarvan hij en zijn acolieten vermoeden dat ze – om welke reden dan ook – wilden overlopen werd aangezocht.

Karel De Gucht

Partijgenoot Karel De Gucht ging samen met Verhofstadt al die overlopers wel tot goede liberalen kneden. Het draaide wel wat anders uit.

En dat lukte. Zo lokte hij toenmalig CVP-voorzitter Johan Van Hecke, Volksunievoorzitter Jaak Gabriels en bekende Vlamingen genre Jean-Marie Dedecker tot en met Annemie Turtelboom, onze huidige minister van Justitie, naar zijn blauwe schaapstal.

Zelfs bij een politieke nul als de Baasroodse ex-schepen Alfons Hermans (ex-CVP) ging hij langs. Bij iedereen die boos was om bijvoorbeeld een gemiste promotie liep hij langs. Hij zou desnoods een straathond met een hoed op hebben aangesproken. 

Hij maakte van het politieke overlopen zo een stiel. Dat hij het politiek beroep zo in een nog slechter daglicht bracht was hem worst. Wie gelooft nu eenmaal nog politici die op maandag zeggen dat voorstel A verderfelijk is om het op woensdag, maar dan gehuld in een blauw kleed, plots met veel passie te omhelzen?

Homorechten

En eens die opportunisten en vakbondshaters binnen trok deze Belgische Thatcher in 1999 dan in zee met…. Groen en de SP/PS, dus met links. Het leverde wel mooie initiatieven op op het vlak van euthanasie en homorechten maar dat was het dan praktisch gezien wel. De macht van CD&V leek gebroken en voor Verhofstadt, de eerste en enige liberale premier in de vorige eeuw, leek een gouden toekomst in het verschiet.

Het probleem was echter dat hij met zijn Thatcheriaanse antivakbondspraatjes een aantal soms dubieuze figuren had aangetrokken voor wie het afbreken van de vakbondsmacht en de sociale voorzieningen het voornaamste doel van het politieke handelen was. En alhoewel Karel De Gucht toen tijdens een privaat gesprek arrogant stelde dat hij van dat clubje overlopers goede liberalen zou maken, draaide het uiteraard anders uit.

De herrie rond Dedecker en het opkomen van nog beter pratende vakbondshaters als eerst die Dedecker en later De Wever toonden een politiek alternatief voor ons ‘joenk’. Zijn partij klapte dan ook in elkaar. En dus stuikte Verhofstadt als een moderne Icarus neerwaarts. Hij mag sindsdien het Europees parlement onveilig maken. De instelling voor gebuisde politici waarheen hij ooit zijn peetvader duwde.

Arabische lente

Maar Verhofstadt lijkt in Europa een nieuw leven gevonden te hebben. En met zo te zien nog meer energie dan voorheen stortte hij zich dan maar op de EU en de buitenlandse politiek. En ook nu is het weer prijs.

Salim Idris, tot midden deze maand de officieel door de VS en de EU erkende Syrische rebellenleider. Hij werd recent op vraag van de VS en Saoedi Arabië afgezet. Een man die zij aan zij vocht met al Qaeda en door Guy Verhofstadt als zijnde een heldhaftige vrijheidsstrijder naar het Europees parlement werd gebracht.

Zo steunt hij met al zijn breedsprakigheid de zogenaamde Arabische Lente. Als we de man moesten geloven dan lonkt hier voor de Arabische wereld een gouden toekomst. Dictatoriale figuren als de Egyptische president Hosni Moebarak en zijn Tunesische collega Zine el Abidine Ben Ali die voordien van hem nog alle lof kregen, werden nu plots wrede dictators die men volgens zijn praatjes onmiddellijk diende te verjagen.

En als dan in hun plaats allerlei om de sharia smekende islamisten met geweld de macht namen was er voor hem geen enkel probleem. Trompetgeschal alom in Mariakerke. Had hij voorheen als premier met vuur en vlam homorechten zitten verdedigen dan stond hij nu pal achter de volgelingen van terrorist Bin Laden en al Qaeda. Van kontendraaierij gesproken.

Jihadisten

Typerend was het schokkend verhaal van zijn rechterhand en jarenlange woordvoerder Koert Debeuf. Deze verbleef in die periode voor zijn partij in Egypte en stelde in De Morgen dat hij een gesprek over Syrië ging hebben met een ginds vechtende veteraan van de Afghaanse oorlog tegen de Sovjetunie. Een goede man hoor, stelde hij, want hij dronk wel eens een goed glas alcohol.

Dat die Afghaanse jihadisten toen in Afghanistan onder meer schooldirecteurs onthoofden omdat ze gemengd onderwijs gaven was blijkbaar geen probleem. Onthoofden is trouwens zoals geweten een passie voor die Syrische jihadisten. Ze zijn er wereldkampioenen in. Geen zorg echter voor Verhofstadt die pal achter deze ‘vrijheidsstrijders’ ging staan.

Legaliseerde hij in België eerder euthanasie en maakte hij het homohuwelijk mogelijk dan ging hij nu met verve die jihadisten verdedigen. Het werden zijn nieuwe helden, zijn voorbeelden. Salim Idris, een uit het Syrische leger gedeserteerde generaal, Quisling in dienst van de VS en Israël en tot recent leider van van het zogenaamde Opperste Militaire Commando, werd zijn vriend, en de opstandelingen steunen werd zijn missie.

Sharia

Hij bracht Idris zelfs naar het Europees parlement waar hij hem liet bejubelen als ware deze de redder van zijn Syrische vaderland. Voor Verhofstadt moet men die liefst zo snel mogelijk alle nodige wapens geven.

Dat Idris allerlei jihadistisch uitschot met woord en daad steunde bij het kapot slaan van zijn vaderland was uiteraard geen zorg. Dat deze een bondgenoot van al Qaeda is leek onze windhaan van Mariakerke gewoon niet te weten.

Proces BBET Dendermonde 3

Toen Dyab Abou Jahjah in Antwerpen opriep om te protesteren tegen het welig woekerende racisme eiste Verhofstadt in het parlement dat men de man onmiddellijk zou arresteren. Nu steunt Verhofstadt groepen die de invoering van de sharia in het Midden-Oosten willen.

Dat Idris dus het onthoofden van opposanten, het invoeren van de strengste vorm van de sharia, de handel in vrouwen, verkrachtingen, plunder, folteringen en massamoord steunde was voor Verhofstadt geen probleem. Neen, de man was een ‘vrijheidsstrijder’. Of hoe Verhofstadt in de praktijk ook de strijd van Belgische jihadisten in Syrië en dus Fouad Belkacem steunt.

Toen hij nog premier was en Dyab Abou Jahjah in Antwerpen wat teveel naar zijn goesting betoogde brulde hij in het parlement dat men die man moest en zou arresteren. De scheiding der machten, basis van onze democratie, aan zijn blauwe laars lappend. Nu in Syrië kon men niet genoeg betogen, niet genoeg de jihadist spelen.

Naar Oekraïne

Het hoeft dan ook niet te verbazen dat Guy Verhofstadt zich – het is in mei verkiezingen en hij is de kandidaat Commissievoorzitter voor de Europese liberalen – ook in Oekraïne toonde. En schaarde hij zich in Syrië en Libië achter al Qaeda & Co dan ging hij nu pal staan achter de Oekraïense versie van de ‘vrijheidsstrijders’.

En dat zijn uiteraard het soort lui dat voluit door de VS en de EU worden gesteund. Lokale Quislings die ijveren om hun vazal te worden. Maar aangezien de VS en EU ook hier geweld moeten gebruiken om hun wil door te drijven zijn dat groepen van eenzelfde slag als die welke in Libië en Syrië opdoken, vechtersbazen, extremisten puur sang.

Welke respectabele de wet respecterende mens gaat immers geweld gebruiken om zijn wil aan de anderen met geweld op te leggen en de regering te doen vallen? Alleen extremisten met een van natuur gewelddadig karakter doen dat. Maar dit is Oost-Europa en Oekraïne en niet de Arabische wereld en dus krijg je hier geen jihadisten maar andere geweldenaars.

Tot 2003 het logo van de Oekraïense partij Svoboda. De ontwerper ervan is blijkbaar twee horizontale lijnen vergeten. Maar zoals de Britse fascisten van de British National Party tegenwoordig geen gevechtstenue meer dragen maar pak en das, zo gooide ook Svoboda die duidelijke verwijzing naar haar ideologie overboord. Op vraag van haar buitenlandse vrienden die hen wat beter verkoopbaar willen maken?

Voor wie de geschiedenis van de regio een beetje kent is het echter geen verrassing hier ditmaal fascistische bendes te zien verschijnen. Deze waren onder de Sovjetunie na 1945 morsdood gemaakt maar sinds de val van die Sovjetunie terug tot leven gekomen, dromend van een voortzetting van het Derde Rijk en een nieuwe Hitler.

Jodenhaters

Zo is er Svoboda (Vrijheid), geleid door Oleh Tyahnybok, die vrij succesrijk aan de voorbije verkiezingen deelnam en duidelijk buitenlandse steun krijgt. Maar die is blijkbaar niet gewelddadig genoeg en op het Kievse Onafhankelijkheidsplein wordt de dienst nu vooral uitgemaakt door knokploegen van Pravy Sektor (Rechtse Sector) van Dmitryo Jarosh en Spilna Sprava (Gemeenschappelijke Zaak) van Oleksandr Danylyuk.

Het zijn alle drie aanhangers van een zekere Stepan Bandera, een Oekraïense ultranationalist en collaborateur met Nazi-Duitsland, wiens aanhangers in de tweede wereldoorlog deelnamen aan het massale uitroeien van joden en andere ongewenste Oekraïners. Later, om reden dat de Duitsers hem wantrouwden, viel hij dan weer in ongenade. Zijn aanhangers deden echter rustig voort.

De leiders van die drie bewegingen riepen in het recente verleden dan ook op tot acties tegen joden en Russen en om etnische zuiveringen in Oekraïne. Lees het uitdrijven van Russischtaligen en politieke tegenstanders. Geweld lijkt daarbij hun tweede natuur. En het omverwerpen van een democratisch gekozen regering is daarom duidelijk ook geen probleem. Maar daar lijkt onze Guy Verhofstadt ook hier geen oog voor te hebben.

Guy Verhofstadt bij zijn politieke vrienden op het Onafhankelijkheidsplein in Kiev.

De man is lijststrekker van Open VLD voor de Europese verkiezingen en zelfs de liberale kandidaat om voorzitter te worden van de Europese Commissie. En dus trok hij naar Kiev om zich als verkiezingskandidaat wat te profileren met de hem zo eigen demagogische prietpraat.

Zo stelde hij aan die vooral uit aanhangers van die nazistische partijen bestaande betogers dat hij hen: “De meest dappere en moedige mensen ter wereld acht …. en de verdedigers van de Europese waarden, principes en democratie.”

Als Dyab Abou Jahjah in Antwerpen betoogt tegen het racisme moet hij snel in de cel gegooid worden, als in Kiev jodenhaters met geweld een democratisch verkozen regering omverwerpen dan juicht hij dat toe. Zoals hij in Syrië ook de jihadisten zit te bejubelen.

Blijkbaar hebben de Open VLD en de andere Europese liberale partijen dan geen probleem met de invoering van de sharia en jodenhaat? Dat lijkt toch de logische conclusie te zijn.

Want de windhaan van Mariakerke is uiteindelijk toch hun lijsttrekker en kandidaat commissievoorzitter. En niemand bij de partij, in België of elders in Europa, stelde voor zover geweten zijn optreden in deze kwesties al ter discussie.

Willy Van Damme

Advertenties

6 thoughts on “Guy Verhofstadt de windhaan van Mariakerke

 1. De éne keer wild tekeer gaan, de drama queen uithangen met Joden en homo’s als inzet, speerpunt om de volgende keer even dramatisch hun tegenstanders op te vrijen, dat is typisch voor extremistische egoïsten. Eigenlijk zijn liberalen psychopaten. Jaren terug heb ik een tijdje als identiteit op facebook opgegeven ‘authentieke liberaal’ om duidelijk het onderscheid te maken met die psychotische egoïsten. Maar ik heb dat na een paar jaar weer verwijderd omdat geen kat begrijpt wat authentiek liberalisme inhoudt. De meesten geloven dat je dan zoals de meeste liberalen GELOOFT in de onzinnige, kwaardaardige dogma’s, kortom kwaadsprekerij, die in de loge gepredikt wordt. Niet dat ik daar ooit kom, ik ben niet gemakzuchtig, maar ik heb Asselbergh en zijn vrienden van miserie van mijn facebook moeten gooien omdat hun haatdragendheid te vermoeiend was. Het vraagt bakken energie om een constructief gesprek met die mensen te voeren, altijd weer bots je op dat egoïsme, die psychopathologie, waar je dan niets zou mogen van zeggen, want het is ook een ongeschreven wet in hun krijgen dat zij zich in de pikorde een trap hoger wanen dan iedereen en geen tegenspraak noch kritiek dulden. Ik bots daar dan wél mee omdat ik ervan uitga: “Ha, ze beweren dat zij de Verlichting in pacht hebben, wel ik zal mij eens wiskundig consequent Verlicht gedragen.” Vuurwerk natuurlijk.

  Opmerkelijk is ook dat ze wel Russisch geld willen voor Oekraïne en Rusland zou ook de Oekraïnse economie moeten blijven doen draaien, want Europa heeft sedert 2008 nauwelijks nog bestellingen geplaatst in Oekraïne. Het is allemaal té gek voor woorden. Nog niet zo lang geleden wilden de egoïsten Griekenland uit de EU gooien, nu willen ze een nog armer land met een nog grotere schuld erbij nemen, en kraait er geen haan over de conditie waarin dat land zich bevindt. Als de Russen de geldkraan toedraaien, wat logisch zou zijn, want infeite voert de EU daar in Oekraïne oorlog tegen de Russen, dan kijken ze naar de Amerikanen en het IMF, maar die halen hun geld bij de Chinezen. Hoe lang gaan de Chinezen dat nog pikken? De VS hebben in 2008 al een gigantisch pak Chinees geld in rook doen opgaan, gaan die dat niet beu worden?
  Edith Legrand
  Antwoord:
  Wat hier gebeurde is een vrij klassiek stramien dat de VS voorheen toepaste in Guatemala met de staatsgreep tegen de verkozen president Jacobo Arbenz in 1954 en tegen de democratisch verkozen regering van premier Mohammad Mossadegh in Iran in 1953. Het waren zelfs bijna exacte koppies ervan. En van beiden geeft tegenwoordig zelfs de CIA toe dat het door hen georganiseerde staatsgrepen waren.

  Maar ondertussen maken onze pennenlikkers van Yanoekovitsj een zoveelste monster en een dictator. Alsof die man niet door democratische verkiezingen aan de macht is gekomen. Dat de man niet Mr Proper is zal wel, maar zijn mensen als David Cameron, Angela Merkel of een Radek Sikorski, de Poolse minister van Buitenlandse Zaken, dat dan wel?

  Die laatste zei na het akkoord van de EU tegen die betogers in Kiev dat ze huiswaarts moesten keren want dat ze anders door de veiligheidsdiensten wel eens allen vermoord zouden kunnen worden. Van bedreigingen gesproken. Maar dat is geen enkel probleem, een Pool mag daar komen dreigen met een massaslachting. Poetin had het eens moeten doen.

  Ik werk aan een stuk waarin ik de zaak wat nader bekijk.
  Willy Van Damme

 2. Het “verhofstadtverhaal” zal snel eindigen met een schamele noot in de Europese geschiedenis. Daar zullen de Britten wel voor zorgen.
  Peter Beeckman
  Antwoord:
  Ik zie het eerder als een soort grap en zou met de man nog medelijden krijgen. Naar Syrië sturen en hij mag kiezen, Jabhat al Nusra of ISIS (de Islamitische Staat van Irak en al Sham).
  Dat sommige liberalen die men toch serieus mag nemen de fratsen van die man tolereren is schokkend.
  Wel was zijn premierschap niet geheel negatief hoor. Sociaaleconomisch deed hij gewoon het werk van de eerdere premiers voort. Maar wat er positief uitsprong was die euthanasie en homorechten.

  De fout was dat hij eerst vakbondshaters aan boord nam om dan met diezelfde vakbonden scheep te gaan. En dan kon het in zijn partij alleen maar in slechte zin evolueren, van Ward Beysen tot Dedecker. Het werd puin en dat is zijn fout.
  Willy Van Damme

 3. Nog twee puntjes: a) de journalistiek is dood, b) Fouad Belkacem is een mythe.
  a) De pagina van Nietzsche op facebook heeft meer dan 2.4 miljoen aanhangers omdat ze GELOVEN dat de man hen bevrijdt heeft van het ‘God’-concept en hun egootje zijn gang ongebreideld mag gaan. Maar de man kloeg alleen maar over hetzelfde als waar wij wakker van liggen, het vermogen van mensdieren om boven hun roofdiernatuur uit te stijgen is dood. De journalistiek is dood, de psychologie is zo goed als dood. Vooral met achterlijke creaturen als Goedele Liekens als boegbeeld. Het is in de kranten al oorlogspropaganda wat de klok slaat en op TV kan er hooguit eens hier of daar een uiterst bescheiden wenk in de goede richting vanaf, maar de doorsnee kijker merkt dat niet eens op, en ondermeer Kathleen Cools culturaliseert ook de propaganda inplaats van het hogere denken. Als ze al iets van serieuze journalistiek leveren, dan culturaliseren de journalisten van de VRT nagenoeg altijd het tegendeel. Doen ze dat uit vrije wil of moeten ze mee met een stroom? Ik weet het niet.

  b) Fouad Belkacem zit in het gevang omdat hij op zijn stuntelig Islamitisch hetzelfde uitlegde als wat Bakker en Bakker, de experten inzake de territorialiteitstheorie, ook hebben uitgelegd. Je hebt niet alleen het recht je te verdedigen, je hebt ook de morele plicht. Relatietherapeut, Fons Vansteenwegen legde het uit aan de hand van een voorbeeld met tuintjes. De man met zijn verzorgd tuintje kon het onkruid in de verwaarloosde tuin van zijn buur niet aanzien, klom over het hek en ruimde de tuin van zijn buur op. Dat is ‘trespassing’ en het is goed dat die buur met dat verwaarloosde tuintje de man wegstuurt. Het Ierse probleem ontstond op die manier, de Britten kwamen ‘helpen’. Liberale egoïsten verstaan dat echter niet, het gaat hun verstandelijke vermogens te boven en dus moet de dorpsidioot als symbool voor de stoerheid van de hersenlozen in het gevang blijven.
  Edith Legrand
  Antwoord:
  Je opmerking wat betreft de journalistiek deel ik grotendeels. Wat Belkacem betreft niet. De man is natuurlijk een zwanzer, een extremistische zot maar hij hielp zo te zien wel actief bij het rekruteren van jihadisten die in Syrië als schietend van de ene slachtpartij naar de andere lopen.

  Hij is dan ook medeplichtig aan die misdaden en hoort daarom naar mijn mening ook in een cel. In veel opzichten is hij natuurlijk een soort domme kracht die door andere veel gevaarlijker figuren gebruikt worden. Of Belkacem die manipulaties wel snapt weet ik natuurlijk niet.
  Willy Van Damme

 4. Pingback: MeerVrijheid Blog » Blog Archive » Guy Verhofstadt de windhaan van Mariakerke

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s