Vernietiging PRUP Dendermondse gevangenis

PERSBERICHT

De actiecomités Oud Klooster en Krijgem hebben via hun advocaat kennis gekregen van het arrest nr. 226144 van de Raad van State.
Deze definitieve uitspraak bevestigt de integrale vernietiging van het ruimtelijk uitvoeringsplan.
De Raad van State had al in 2009 het eerste plan voor de bouw van een gevangenis op de site Oud Klooster te Dendermonde vernietigd omdat het onwettig tot stand was gekomen.
In een tweede procedure tegen een tweede plan op dezelfde locatie bracht de auditeur van de Raad van State op 20 juni 2011 een voor de overheid ongunstig advies uit wat tot de schorsing leidde. Deze schorsing werd dus op 21 januari 2014 een vernietiging.
De overheid lijkt nu van plan om voor een derde maal een PRUP op te stellen met het oog op de inplanting van de gevangenis op dezelfde site in Dendermonde.
Momenteel werd de inspraakfase plan-MER hieromtrent net afgerond.
Dit nieuwe plan roept echter nog meer vragen op dan het vorige.
Een nieuwe, grondige en objectieve locatiestudie is, op basis van wat voorafging, zeker noodzakelijk.

In opdracht van het Oud-klooster-comité,

Johan Verbrugghen

COMMENTAAR

Na blijkbaar lang aarzelen is dit vernietigingsarrest van de Raad van State er dan toch gekomen en zoals verwacht een bevestiging van het eerdere arrest rond de schorsing. Een arrest die de ruimtelijke ordening in Vlaanderen tot een puinhoop maakte waarvan we het einde nog niet zien.

Dit dossier gaat immers niet alleen maar over de gevangenis maar over alle ruimtelijke planning in Vlaanderen, van een in provinciale spelende voetbalclub in het Opwijkse Mazenzele tot de aanleg van de elektriciteitsleidingen tussen de windmolenparken in zee en het vaste land. Dus onze energiepolitiek.

Zoals reeds eerder geschreven is de officiële reden voor de vernietiging door de Raad van State het feit dat de kennisgeving aan het publiek voor de opmaak van het milieueffectenrapport (mer) – een onderdeel van dit provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan – niet zoals voor 2008 gebeurde via een publicatie in een gedrukt tijdschrift of krant maar alleen nog via het internet.

Volgens de Raad van State is dat een beperking van het inspraakrecht van de burger op het milieubeleid. Het eerdere schorsingsarrest van de Raad van State dateert van 2012, jaren nadat het Belgisch Staatsblad – de moeder van alle wetgeving – alleen nog via het internet te raadplegen is. En wie de arresten van de Raad van State wil lezen kan altijd terecht op hun trouwens goed werkende website.

De Vlaamse regering besloot in 2008 dat een kennisgeving voor een mer alleen nog via het internet moest gebeuren. Deze regering had voor het goedkeuren van die wet aan diezelfde Raad van State toen advies gevraagd en dat was over de ganse lijn positief.

Vier jaar later, en met een meer dan ooit populair internet, stelt diezelfde Raad van State nu plots dat die wet illegaal is. Of hoe de magistraten van de Raad van State de rechtsonzekerheid die zij horen te bewaren zelf organiseren.

Want wie, overheid of private persoon, kan nu nog zeker zijn dat wat hij doet wel door de beugel kan? Men volgt de letter van de door de Raad van State positief geadviseerde wet en boef daar komen de heren magistraten van de Raad van State met hun wel heel merkwaardige interpretatie van die wet. Wil men zo politici, ambtenaren en burgers motiveren om ruimtelijk nog iets te plannen? Of wil men de boel helemaal kapot?

Dit arrest is zoals een nu gepensioneerde topmagistraat en dito griffier het tijdens een privaat gesprek onlangs samen stelden het bewijs dat papier geduldig is. Zij stelden zelfs dat het interessant zou zijn te weten wie het geschreven had. Opmerkingen die kunnen tellen.

Op deze zaak zal de komende dagen nog verder worden teruggekomen zodra het arrest is gelezen. Ook zijn er in het dossier nieuwe elementen opgedoken die de komende dagen hier eveneens gaan besproken worden.

Dat deze actie van de Vlaamse ruimtelijke ordening een grote puinhoop maakte is de betrokken duidelijk geen zorg. Van onverantwoord gedrag gesproken. Om geen ergere term te gebruiken.
Willy Van Damme

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s