Gratie zoals in gracieus – Een maatstaf voor de samenleving

Het kot was zondag in de namiddag en avond weer eens te klein want Koning Philip had volgens het Tv-magazine Royalty van VTM – altijd een goede betrouwbare bron – aan 11 mensen gratie verleend. En kijk plots staken van alle kanten al de prostesten op. Luidkeels riepen sommigen dat dit feodaal voorrecht een schande is en best al gisteren was afgeschaft.

Twittertijden

Met Theo Francken van de N-VA voorop. “Weg met dat gedoe”, tierde hij. Ook allerlei eenmanscomités rond verkeerslachtoffers en het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid bij monde van woordvoerster Sofie Van Damme moest zich reeds na enkele minuten al laten horen. “Een schande”, klonk het er in koor.

Slecht voorbeeld noemde men het daar. Ook Groen, CD&V en Open VLD mengden zich voluit in het debat met vanuit sp.a ook Karin Temmerman die volgens de kranten allen mee schande riepen. Enige reflectie is er in deze Twittertijden niet meer bij. Het is van: Vlug vlug, ik moet ook nog wat zeggen.

Alleen enkelingen als Johan Vande Lanotte van sp.a poogden wat tegengas te geven. Tot deze ochtend dan eindelijk vicepremier Laurette Onkelinx van PS de puntjes op de i zette en duidelijk maakte waar het hier werkelijk over ging. Zij had als tot dan enige het lef te duiden en het siert haar. Ze was vroeger de Justitieminister die het gevangenisdossier op de rails zette en ze kent het dossier.

Annemie Turtelboom

Niet de koning maar feitelijk Annemie Turtelboom gaf als minister van Justitie gratie aan die amper 11 verkeerszondaars en daar was voor zover geweten heus niets fout mee. Alleen had ze al zondag moeten stellen dat dit haar en alleen haar verantwoordelijkheid was. Nu liet zij toe dat de koning voor demagogen en andere stemmenronselaars een dag de kop van jut was.

Neen, dit is niet de koning die gratie geeft maar de minister van Justitie Annemie Turtelboom van Open VLD. Zij krijgt via het Koninklijk Hof de aanvraag tot gratie en maakt daarover een dossier met daarin adviezen van de voornaamste betrokken hoofden van Justitie zoals een procureur of een gevangenisdirecteur. Zij geeft dan wat men officieel een advies noemt aan de koning die dan instemmend tekent voor akkoord.

Een sukkel

Het is in wezen niets anders dan bij een Koninklijk Besluit. Ook dat is geen besluit van de koning die dan eens gaat zeggen hoe dat moet maar een besluit van een minister of staatssecretaris in overleg met de regering. En dat koning Philip dan van moetens tekent. Het is inderdaad van moetens want de koning is door zijn grondwettelijke onschendbaarheid wel verplicht dat te aanvaarden en te tekenen.

We hebben in het recente verleden ooit eens 1 geval gekend van een koning die weigerde te tekenen en dat was met de abortuswet en Boudewijn, de diepkatholieke vorst. Men moest hem daardoor zelfs voor een dag ‘zijn’ troon ontnemen. Dat was een schandaal.

Een vorst is feitelijk een sukkel die dag in dag uit moet doen wat anderen hem bevelen. Alleen de kleur van zijn ondergoed en zijn eten mag hij eventueel kiezen. Als zijn Mathilde dat niet voor hem doet natuurlijk.

Het kennen van dat gegeven is nochtans geen hogere wetenschap. Het is immers slechts het simpele gevolg van onze grondwet en de politieke gebruiken eigen aan dit soms erg surrealistische land. En het minste dat men van onze politici en journalisten zou mogen verwachten is dat ze die grondwet en politieke zeden wat kennen. Ze moeten er immers voor zorgen dat we die respecteren.

Het Laatste Nieuws

Maar dat de Open VLD opriep tot het afschaffen van die ‘koninklijke gratie’ en via haar minister van Justitie dat zelf regelde bewijst natuurlijk op welk niveau we politiek hier zitten. Dat van de kleuterklas en daar waar alleen perceptie en hard roepen telt. Zeker is dat de Open VLD van Gwendolyn Rutte zich hier openlijk belachelijk maakte.

Annemie Turtelboom redde deze middag nog een beetje de liberale meubelen door in het Tv-I journaal ietwat schoorvoetend toe te geven dat het feitelijk haar beslissing was die koning Philip ondertekende en niet een die het Koninklijk Hof zomaar eventjes zelf nam. Daarbij vroeg men haar zelfs of er onder die begunstigden dan geen doodrijders zaten. Men had even goed kunnen vragen of Dutroux er bij was.

En in haar antwoord poogde zij – vermoedelijk heel terecht – de zaak te minimaliseren door te stellen dat dit wel overwogen en heel sociaal genomen beslissingen waren en het niet zomaar over rauwe asociale typetjes ging voor wie doodrijden een passie is.

Het Laatste Nieuws - Koning geeft gratie aan wegpiraten - 2 dec

De koptittel van het Laatste Nieuws deze ochtend. Hier had feitelijk moeten staan ‘Liberaal minister Turtelboom geeft gratie aan verkeerszondaars.’ Maar in Kobbegem hoopte men vermoedelijk dat men door de koning valselijk te beschuldigen een krant meer zou kunnen verkopen. Geef toe, het klinkt sensationeel die leugens.

Mooi daarbij was als steeds weer Het Laatste Nieuws, het asociale demagogisch dagblad voor wie de feiten en respect voor personen secundair zijn. Ooit voerde zij weken lang een grove lastercampagne tegen wielrenner Tom Boonen. Een gangster in hun ogen. Nadien betaalden zij dan maar aan hem en zijn entourage in alle stilte 500.000 euro als schadevergoeding voor die schandelijke serie verhalen.

Zo kopte de krant vandaag bovenaan op haar voorpagina:  ‘Koning geeft gratie aan wegpiraten’. Waarbij men het in het artikel dan weer had over ‘verkeersovertredingen’ en wat verder over ‘zware verkeersovertredingen’. Kortom ze wisten van toeten nog blazen maar konden die gelegenheid om de koning zwart te maken niet laten liggen.

Maar feitelijk hadden zij natuurlijk moeten schrijven ‘Annemie Turtelboom (Open VLD) geeft gratie’ en daaronder ‘Liberale partij schiet in eigen voet’. Maar dat zal deze krant natuurlijk niet doen, daarvoor is ze te liberaal gebonden.

Benieuwd hoe ze de bekentissen van Annemie Turtelboom morgen gaat brengen en of ze zich bij de koning zal verontschuldigen. Maar vermoedelijk gaan ze terug een nieuwe Tom Boonen doen en zullen ze zedig zwijgen.

Geneesheer weigerde vluchteling een operatie

De roep van een aantal schreeuwers dat er hier meer transparantie verreist is toont eveneens hun gebrek aan kennis van zaken. Het gaat hem immers over persoonsgebonden gegevens en die blijven privé. Men gaat de beslissingen van bijvoorbeeld het sociaal comité van het OCMW toch ook niet op een bord op straat uithangen.

Het gaat hem in essentie over het feit dat een maatschappij de naam waardig altijd moet beschikken over de mogelijkheid van gratie, vergeven. Het is misschien wel de belangrijkste maatstaf om de gezondheid van onze samenleving te meten. Mensen kunnen om heel begrijpelijke reden zware straffen krijgen maar later om even begrijpelijke reden een herziening verdienen.

Dat er daarbij in het verleden fouten en misbruiken kunnen geweest zijn zal zeker het geval zijn. Maar het systeem is heel sociaal en diepmenselijk en dat dient men gewoon te behouden. En dat men een hier geheel onschuldig man als koning Philips I moest komen bekladden wekt geen verbazing.

Stefaan Van Hecke

Stefaan Van Hecke van Groen moest hier hoogstnodig meehuilen met de wolven in het bos. Is dat het beleid van Groen? 

Van een schreeuwer als Theo Francken kun je nu eenmaal niet veel sociaal gedrag verwachten, laat staan respect voor een figuur als koning Philips I. Maar van de anderen incluis de pers mag je meer verwachten. Zeker ook van Groen voor wie iets als gratie toch de politieke essentie zou moeten zijn. Maar hun Stefaan Van Hecke wou hier ook eens asociaal scoren.

Het is gratie als in gracieus, een attitude zonder welk een maatschappij doodziek zou zijn. En die indruk van een doodzieke maatschappij krijgt men toch sterk als we verder ook zien dat de populairste politicus een dame en geneesheer is wiens diensten vorig jaar een Armeens vluchteling een dringend nodige geneeskundige operatie weigerden waarna de man stierf.

Dankzij haar beleid is die man nu dood en mag de belastingbetaler 40.000 euro aan het gezin betalen. Een gevolg van een dreigende veroordeling voor het Hof van de Rechten van de Mens. Iemand een verontschuldiging gehoord van onze politica en geneesheer uit Merchtem? Ik niet. Die is vermoedelijk te druk bezig haar populariteit aan het verzilveren. De eed van Hypocritus nietwaar. 

Kan het met wat meer gratie zoals in gracieus? Liefst.

Willy Van Damme

Advertenties

9 thoughts on “Gratie zoals in gracieus – Een maatstaf voor de samenleving

 1. Ik ben diep beschaamd dat het megacrapuul, Theo Francken uit Linden komt, het dorp hier vlakbij. Lubbeek zit daarmee opgescheept als burgemeester. In Pellenberg zitten de straten nu al vol putten, dat zal binnen zes jaar niet beter zijn. En ik schaam mij ook voor Vlaanderen, wat een laag niveau.
  Edith Legrand
  Antwoord:
  Elke dag blijf ik mij over dat soort zaken verbazen. Men zou toch tenminste enig niveau mogen verwachten.
  Een pluim opnieuw voor Laurette Onkelinx die na jaren van non-beleid als minister van Justitie eindelijk het programma voor de bouw van nieuwe gevangenissen in gang trok. Jarenlang bleven grootsprekers als Tony Van Parijs en ‘witte ridders’ als Marc Verwilghen hier inactief en lieten zij betijen.

  Bedankt ook voor je vertaling naar het Engels van dat verhaal over Jorn De Cock. Ik tikte vorige week zijn naam bij Google in en de eerste vier hits waren drie versies van mijn verhaal en jouw vertaalde versie. Ze zullen het in Libanon en Syrië ook al wel gelezen hebben.

  Zijn schoonvader hielp als minister Libië opbouwen en daarna hielp zijn dochter vanuit slavenhol Qatar dat mee in puin slaan. Faut le faire.
  Willy Van Damme

 2. Heel terecht, dit stuk. De Grondwet veranderen zal dan ook niets aan de grond van de zaak veranderen. Het recht op vergeving en vergiffenis (dat we zelf zo graag van anderen willen) betekent immers dat je zelf ook kan vergeven. Daar staat en valt iedere samenleving mee (van gezin tot natie; zelfs het kunnen leven met jezelf). De Grondwet wijzigen is misschien aangewezen omdat het effectief de Koning niet is die gratis verleent maar de werkelijke uitvoerende macht, zijnde de Minister van Justitie. Maar het verlenen van gratie onmogelijk maken (want dat is wat al die hard roependen willen; én zelfs een Dutroux heeft in principe recht op een zekere gratie!) is iets helemaal anders. Dat weten HLN & co inderdaad ook, maar het past niet in hun kraam te doen dat ze dit ook weten. Het gaat hen inderdaad er alleen om gazetten te verkopen omdat het jennen van de Koning deze jaren immers populair is geworden. En dan niet alleen de Koning als functie (meer is ie niet dan een functie), maar ook als mens. Het is bijzonder zielig – of ‘onzielig’ – hoe deze “menslievenden” zich gedragen, ook het Bestuur van Verkeersveiligheid.

  En vooral gaat het er hen om het verlenen van gratie onmogelijk te maken. Feitelijk wensen die mensen dat elke overtreder levenslang gestraft wordt en desnoods de doodstraf voor al wie eens 5 km. per uur teveel rijdt en daarbij niet eens op de weg wat stof deed opwaaien, laat staan een rups doodreed. Kortom, meteen de doodstraf voor iedereen, behalve wijzelf natuurlijk (want wij zelf, wij zijn altijd “goed” en ook nog “onschendbaar” ook). Dat zal een mooie samenleving zijn waar alleen heel eenzame “onschuldigen” overblijven; heel heel eenzaam want er zal verder behalve jezelf, geen enkel mens meer overblijven op deze planeet.

  Als je dan op het tv-journaal hoort welke mensen nu gratie kregen en waarom, dan zouden al die HLN’ers en bestuurders van verenigingen van verkeersslachtoffers, best zelfs een gratieloze straf mogen krijgen. Maar ik ben principieel tegen “straf” als opvoedings- of beleidsmaatregel, omdat ze zelden of nooit werkt. Zoals wetenschappelijk is bewezen, zowel mbt het opvoeden van kinderen als mbt het omgaan met misdadigers als in de internationale betrekkingen.

  Maar we leven in een klimaat waar het kunnen straffen van anderen de hoogste morele waarde is geworden (uiteraard het straffen van ANDEREN, zelf vormen we daarbij altijd de uitzondering).

  Het is dan ook niet toevallig dat sinds de toename van de sociale ongelijkheden en de wezenlijk geworden onoverbrugbaarheid van de afstand tussen de “goeden” en de “slechten”, de “rijken” en de “armen” (in Engeland hebben de rijken er geen enkel besef meer van hoe armen leven en vice versa; ze komen elkaar nooit meer tegen; zo evolueert het ook bij ons, is het grotendeels ook al zo), het woord straf, dat tot ongeveer het jaar 2000 in onbruik was geraakt, nu overal opduikt als één der essentieelste elementen van welk dossier dan ook, van welke daad dan ook. De eerste kwestie die aan de orde is, is tegenwoordig: “wie moet hiervoor gestraft worden?” Of het nu in de voetbal is, in het verkeer, bij een ramp of om het even wat. Nu we geen middelen meer hebben of willen hebben om preventief op te treden, gaan we weer “straffen”. Dat, zo denkt men, schept immers ook “tewerkstelling”, zoals mensen ziek maken, de dokters en co werk en inkomen bezorgt. Een samenleving die veel dokters heeft (België staat in Europa aan de kop samen met Noorwegen), is per definitie een samenleving die veel zieken produceert en moet produceren opdat die dokters niet werkloos zouden worden of iets minder geld zouden verdienen; het is eigenlijk niet echt “geestelijk gezond” er fier op te zijn dat we zoveel dokters hebben of moeten hebben.

  De “anderen” worden niet meer als medemensen beschouwd en mogen, ja moeten, straffeloos worden gedood. Cf. Giorgio Agamben “Homo Sacer”, Ned. vertaling 1999 of zoiets; één der meest invloedrijkste boeken van de laatste 25 jaar. Het boek kwam er precies op het moment dat de “Homo Sacer” weer een actuele aanwijsbare figuur is geworden – 50 jaar na het straffeloos doden van miljoenen joden, zigeuners etc.
  Eric Rosseel
  Antwoord:
  Je zegt het soms mooi. Een opmerking toch: bepaalde mensen kunnen alleen maar opgesloten worden omdat ze door hun aard een reëel gevaar voor de medemens betekenen.
  Verder lijkt de lynchmaatschappij, maar niet figuurlijk zoals de kranten dat dagelijks doen, maar dan letterlijk niet veraf meer. Leve het schavot.

  Ik was gisteren bij de politie voor die klacht tegen die salafist die mij op mijn blog moest komen bedreigen en daar wist men mij te zeggen dat dankzij het internet het klachten regent over allerlei digitale smeerlapperij. De remmen lijken wel los, zelfs bij onze politici.
  Willy Van Damme

 3. Uiteraard weet ik ook wel dat sommige mensen moeten opgesloten worden. Maar ik behoud het besef dat deze maatregel geen vorm van perfectie is. Daarom hoort elke straf principieel herzien kunnen worden, m.a.w. moet het recht op gratie fundamenteel behouden blijven. Daarom denk ik ook dat advocaat Daemen (of zo) op Terzake terecht stelde dat “gratieverlening” juist niet tot de taak van de strafuitvoeringsrechtbank behoort. Het is principieel iets heel anders dan dat een gevangene bv. vanaf morgen “weekendverlof” krijgt of voorwaardelijke vrijlating krijgt.
  Eric Rosseel
  Antwoord:
  Juist. Gratie is iets apart los van een strafuitvoeringsrechtbank of Cassatie. De zaak laat bij mij een heel zure smaak na zowel wat de politiek en vooral de pers betreft.

  Men kan mij misschien een zaag vinden wat betreft de pers maar als ik dagelijks zie wat voor een dwazigheden men schrijft dan kookt al eens mijn bloed. Ook nu nog blijven ze maar schrijven dat de ‘koning geen gratie meer mag geven’. Alsof die dat de voorbij twintig jaar ooit deed.

  Verder blijkt die ‘piraten’ van Het Laatste Nieuws allen sukkelaarts te zijn. Dat een Jan Segers en een Van Thillo nog goed kunnen slapen na al die smeerlapperijen gaat er bij mij echt niet in. Harteloos en schaamteloos en ontdaan van elke ethiek, dat is het. Dat soort volk verdiend geen gratie. Het zijn recidivisten van de ergste soort.
  Willy Van Damme

 4. Juist … en dan nu gratie voor de gracieuze schepen van onderwijs uit een dorp aan de Schelde, zodat onverwijld haar moreel gezag ten aanzien van alle lagere schoolkinderen en hun ouders wordt hersteld. Maar misschien toch eerst het ganse schepencollege tot 1 maand verplicht rolstoelgebruik veroordelen van ontbijt tot bedtijd ! Behalve dan de bewuste schepen zelf want een dader straffen heeft inderdaad zelden een positief effect op enige gedragsverandering. Het gevoel om van deze ‘unieke ervaring’ uitgesloten te worden zal veel meer effect hebben.
  Johan Baert
  Antwoord:
  Maar misschien nemen we er ook de burgemeester van dat naburige dorp aan de Dender ook maar bij die hoogstnodig met enkele zakken moest zorgen dat men alles blauw blauw liet.
  Maar ik heb ooit op de dag van de verkiezingen een reclamewagen van een bepaalde ooit wegens racisme veroordeelde partij op zo’n plek aan het AC van dat ‘dorp’ aan de Schelde zien staan.
  En men vertelde mij dat een van hun raadsleden ooit ook regelmatig op zo’n plaats stond vlakbij zijn werkplek tussen stadhuis en AC. De ketel die de pot verwijt dat hij zwart ziet. Je begrijpt de woordspeling wel denk ik.

  Maar een leuke en goede opmerking. Je verwacht echter van sommige mensen dat ze dergelijke fouten niet maken. En zeker niet als er tien man van een andere rivaliserende partij staat te protesteren tegen wat zij zagen als politieke discriminatie. Dom is een goed woord.
  Willy Van Damme

 5. Ai Willie, wat zit je er hier naast. ”Een vorst is feitelijk een sukkel die dag in dag uit moet doen wat anderen hem bevelen. Alleen de kleur van zijn ondergoed en zijn eten mag hij eventueel kiezen.”

  Ten eerste is voor een koninklijk besluit niemand anders dan de koning verantwoordelijk. Als Koning Bibber nee zegt is het nee. Blijft die Annemie Turtelboom dwarsliggen gaat zij en niet de koning de laan uit. Wedden?

  Achter de schermen wordt het beleid bepaald en niet door de gekozen (ha ha) regeringen en zeker niet door Annemie Turtelboom. Kleine akkevietjes mag ze afhandelen.
  Ten tweede, en dat maakt alles duidelijk, behoort ook het belgisch koningshuis tot het selecte groepje machthebbers dat de kapitalistische wereld beheerst. Net als de britse, nederlandse en noem maar op koningshuizen en niet te vergeten de paus. Ga de geldstromen na en je komt bij deze namen, en natuurlijk namen als de Rothschilds, die wijzelijk op de achtergrond de touwtjes in handen hebben.

  Kijk wat er gebeurde toen de sovjets de misdadige tsarenfamilie een kopje kleiner maakte. Boeven waren de communisten opeens, terwijl het daarvoor nog vriendjes waren. En boeven zijn ze ook gebleven als je de voltallige westerse media mag geloven.

  Kijk naar de uittocht van de oude tsarenfamilie, die zich overal introuwde, lees: de macht overnamen. Het hele zooitje heeft, dat bewees de DNA test van het britse koninklijk huis, hetzelfde DNA als de tsaren. En ik durf er mijn kop onder te verwedden dat Rothschild dat ook heeft. Het nederlands koninklijk huis is zo bang voor deze ontdekking dat ze een DNA test weigerden.

  Nee Willie, Annemie Turtelboom heeft niets, maar dan ook niets te beslissen. Er zijn machthebbers en door hen goedgekeurde uitvoerende organen. Er is dus maar een verantwoordelijk voor een koninklijk besluit, en dat is de koning. (En ik geef hier geen oordeel over deze gratie)
  Gerrit
  Antwoord:
  Ik denk dat je hier afgaat op verhalen van weleer toen ons vorstenhuis wel echte macht had. Nu is dat praktisch zero hoor. De echte macht zit elders. Zij hebben wel uiteraard invloed maar die is zeker beperkt.

  Het is nu een beetje beter in onze media met de koninklijke berichtgeving maar er was een periode waarbij men dag in dag uit naar hen met modder gooide. Met echt machtige personen doet men dat nooit.
  Een ritselaar als de van alle-markten-thuis zijnde ‘ondernemer’ Koen Blyweert is bijvoorbeeld veel machtiger of een Albert Frère of die Antwerpse diamantairs. Dat zijn de machtigen van dit land. Over hen zal je in onze media praktisch nooit een onvertogen woord lezen en is er toch wat aan de hand dan verdwijnt dat gerechtelijk in de papierversnipperaar.
  Zie maar naar de vermeende BTW-carrousel van Koen Blyweert, zijn vriendschap met topflik Glenn Audenaert en die met de N-VA en Bart De Wever. Je zal er in onze pers amper of niets over lezen. Die heeft invloed.

  Wie de voorbije jaren de media volgde kan tot geen ander besluit komen. Ook qua rijkdom valt dit koningshuis echt tegen. In verhouding met bijvoorbeeld de Oranjes en dat Britse Huis van Windsor (Hannover) zijn het gewoon armoezaaiers. Rijk wel maar niet zeer rijk.

  Ooit was onze Leopold II schatrijk maar diens erfenis ging vooral naar zijn maîtresse Barones de Vaughan die het aan de Azurenkust verkwanselde zoals vele nouveau riche dat doen.

  Neen de beslissing voor dergelijke zaken wordt genomen op een lager echelon bij de procureurs, die beheren dat soort dossiers en Turtelboom zegt ja of neen. De koning tekent. Wat ik schreef over de macht van ons vorstenhuis klopt geheel. Dit is Nederland niet. De dag dat hij iets weigert te tekenen is het kot te klein. En dit is ook Rusland anno 1917 of 1905 niet.

  Bovendien gaat het hier zoals vandaag blijkt allen over wat men noemt sociale gevallen. Een dronken industrieel of baron die iemand doodreed zit er niet bij. Neen het voorval bewees nogmaals hoe men er hier bij sommigen, incluis de media, genoegen in schept om de koning te beledigen.
  Willy Van Damme

  • Nee Willie, ik ga juist niet af op de verhalen van weleer. Ik ga in juist uit van hetgeen de laatste jaren bekend is geworden. Gelukkig hebben we jouw en andere alternatieve media want van de officiele media hebben we niets te verwachten. De onthullingen over de bloedlijnen, de geheime bankrekeningen en de groot-aandeelhouders bevestigen steeds meer het bestaan van deze kliek. De DNA onihulling was zelfs schokkend en ging snel de doofpot in. Zou het belgische koningshuis hier een uitzondering op zijn? Ik geloof dat niet. De macht houden ze in handen en staan ze heus niet af aan een paar sloebers.
   Koningshuizen belachelijk maken mag en dat gebeurd al eeuwen, zelf toen ze nog alleenheersers waren. Kijk maar naar de oude lectuur.
   Groet, Gerrit
   Antwoord:
   Alle mensen zijn voor mij gelijk, koning, soldaat, priester of gewone burger. En over iemand laster verkopen of beledigen kan van mij niet. Ooit was koning Boudewijn een machtig figuur maar zelfs hij moest met velen rekening houden. Zie maar de zaak rond abortus waar hij erg tegenspartelde maar waar de bevolking en de politici tegen hem in het publiek neen zegden.

   Een van de mensen die hier wel eens een reactie plaatst zag ooit zijn oom geweigerd te worden als minister, maar dat is voorbij. En hij kon zich zo te zien in de tekst vinden. Zijn opvolgers zijn in verhouding echter vrij machteloze figuren die gewoon meespelen in wat in vele opzichten een poppenkast is.

   Ik ga zoals reeds geschreven niet ontkennen dat zij invloed hebben en rijk zijn maar op dat vlak zijn er hier in België velen die pakken rijker en machtiger zijn dan hen.

   De huidige koning is gehuwd met een in wezen simpel meisje, een logopediste die het beroep ook uitoefende en wiens vader voorheen nog een café open hield in Bastogne. Financieel geen vetpot dus.
   Het is stokoude adel, vermoedelijk teruggaand tot de Merovingers zelfs, maar verarmde adel met vooral veel bossen. Niet iets waarmee je machtig en rijk bent.

   Prinses Astrid, zijn zus, wou liefst op de achtergrond blijven maar moest nu die handelsmissies begeleiden.
   Er zullen weinigen in België mij ongelijk geven.
   Willy Van Damme

   • Het topje van de ijsberg, of beter gezegd, de beerput een kiertje geopend (en dat nog wel in de officiele media)
    http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/opmerkelijk/belgische-koning-miljardair
    Gerrit
    Antwoord:
    De man reken ik dan ook bij de fantasten die een boek vol straffe verhalen publiceerde maar zich vooral baseerde op het betere natte vinger werk.

    Er is inderdaad dat stokoude verhaal over die geheime rekening bij toen de Generale Bank maar wat daar van aan was weet voor zover niemand. Met zijn boek wordt er geen rekening gehouden. Zelfs de meest extreme Vlaams nationalisten plaatsten het bij de waardeloze rommel. en dan moet het al wel heer erg zijn hoor.

    En RTL Nieuws….. Wat is het beste Thierry Debels, Het Laatste Nieuws of RTL Nieuws? Geen van de drie zou ik zeggen.
    Er is een verschil tussen iets van horen zeggen en roddels om dat dan als waarheid te verkopen en iets wat je ontdekt door middel van echt onderzoek. Debels is een roddelaar.
    En de publicatie van zijn boek bewijst feitelijk mijn stelling.

    Moest koning Filips echt heel machtig zijn dan had dat boek trouwens nooit het daglicht gezien. Maar neen, de man kon gewoon zijn roddels verkopen. En hij is de voorbije jaren heus niet de enige geweest.
    Het regende zelfs boeken en publicaties in dat genre. Ontdaan van elk serieuze inhoud maar vooral terend op goedkope sensatie. Een beweerde zelfs dat de koning homofiel was en had moeten trouwen. Fantasten en lasteraars, dat zijn het.
    Lachen met de koning of met wie ook is geen probleem, uitlachen is iets anders.
    Willy Van Damme

 6. Is onderstaande mbt deze zaak geschikt voor publicatie, Willy?

  De schande is dat dit allemaal hoogstwaarschijnlijk vooraf zo gepland was: nl. dat niemand nu nog gratie kan krijgen.
  Want, volgens mijn bescheiden oordeel, lekte de minister (of iemand van haar entourage) dat zelf aan “haar” VTM en aan “haar” krant HLN, zodat in volle weekend het kwaad kon geschieden. Het kwaad is nu geschied, en de betrokken en schuldige hardroepers zullen zich niet schamen, zelfs niet als ze weten om welke banaliteiten het ging. Want naar mijn bescheiden oordeel wisten ZIJ dat gisteren – of eergisteren, i.e. zondag – ook al, voor wij (het publiek) het te horen kregen. En (dat wordt op het VRT-tv-journaal uiteraard ook weer niet gezegd!) pas NADAT de Franstalige (oei !! heel erg dat!) en socialistische (Parti Socialiste – in Vlaanderen ook al heel erg zoiets als PS-er te zijn) vicepremier en zelf ooit minister van Justitie Laurette Onkelinx het al te gortig vond en zij minister Turtelboom dwong de waarheid openbaar te maken; ipv de Koning en 11 sukkelaars te misbruiken. Maar het kwaad is geschied: tot 15 mei 2014 krijgt niemand nog enige vorm van gratie. En daarna zal de volgende regering het systeem afschaffen, vermoedelijk zelfs ook als Laurette zelf nog in de regering zou zitten (wat redelijk waarschijnlijk is). Iedereen is in deze zaak immers hypocriet. Al is Laurette nog één van de meest integere en één van de meest bekwame van de bende. Turtelboom zelf zal m.i. zeker geen minister meer zijn – daarvoor heeft ze al veel te veel brokken gemaakt en mislukte ze ook al compleet bij de gemeenteraadsverkiezingen in Antwerpen een dik jaar geleden.

  Relativerend toemaatje: Want iedereen roept moord en brand omtrent manieren van doen, die ze (en wij ook) zelf 2 straten verder of 2 dagen later of vroeger in een andere situatie of een ander domein, ophemelen als de hoogste deugd, nl. het gebruik van list en bedrog (menselijk al te menselijk! is immers list en bedrog, dat noemt men nl. “intelligentie”, reeds ten tijde van Odysseus).
  Banneling
  Antwoord:
  Dat soort zaken als gratieverleningen staan in het Belgisch Staatsblad en bijna zeker is er bij Royalty een of andere journalist die dat dagelijks napluist om iets te vinden over onze ‘royals’. Dat brachten ze vermoedelijk kwestie van reclame als nieuwsitem in hun middagjournaal van zondag. Royalty gaat op antenne op zondag 18u25. Ik kijk heel zelden naar VTM en weet dat dus niet zeker. Maar het lijkt mij logisch te zijn.

  Mogelijks maakten ze er zelfs een persbericht over. Het is voor onze kranten altijd nieuws en dus voor Royalty/VTM mooie reclame. Hetzelfde voor dwaze schreeuwers als een Francken, Guido De Padt van Open VLD (nog zo’n mediageil figuur) en Van Hecke die meenden tegen elkaar te moeten opbieden, hopende zo ook in de kranten te komen. Want ook zij moeten zich verkopen.

  Een zielig schandelijk verhaal. Maar gratie zelf zal zo te zien niet afgeschaft worden. Wel lijkt het mij nogal zeker dat Onkelinx in een volgende regering Di Rupo II zal zitten.

  De N-VA zal niet in een volgende regering willen stappen op straffe van uit elkaar te spatten. Zo slim is die wel. En inderdaad, dat is de beste vrouwelijke politica die we op dat niveau hebben. Het is zij die na decennia non-beleid het dossier van de gevangenis aanpakte. Niet die andere mooipraters als ‘witte ridder’ Verwilghen. Het is dan ook geen toeval dat er rond haar persoon al jaren een zware lastercampagne wordt gevoerd. Het lijkt zowat de Waalse tegenhanger van Johan Vande Lanotte.

  Gans deze zaak lijkt mij uiteindelijk als je het mij vraagt barslecht theater met daarbij een flinke scheut hypocrisie. Maar zo kennen we ze wel. Fouad Belkacem in de media figuurlijk levenslang geven omdat hij jihadisten rekruteert voor Syrië en intussen van die jihadisten ‘idealisten’ maken zoals Vranckx, Pax Christi en Coolsaet doen.
  Om ziek van te worden.
  Willy Van Damme

 7. En ondertussen doet de tijd zijn werk. Artikel 24 mei
  –> 4 augustus , Bourgois 1 met Homans, Weyts….
  Brrrrrrr
  Simon De Schepper
  Antwoord:
  Het enige dat de N-VA feitelijk wist te bekomen is dat men een regering gaat vormen zonder de PS.
  Qua beleid zal dit echter grotendeels een kopie zijn van het vorige maar dat zal men natuurlijk dankzij de pers wel anders verkopen. Nu al weet men bijvoorbeeld al dat ze de belastingen gaan verhogen.

  Trouwens de vorige Vlaamse regering met N-VA heeft dit ook al gedaan. En veel maatregelen zijn ook ronduit dwaas en berokkenen alleen maar schade zoals die maatregelen rond de provincies of de zoveelste herstructurering van de Vlaamse administratie.

  Veel mensen zijn daar niet alleen het noorden maar ook het zuiden, westen en oosten kwijt. Reglementen veranderen lijkt hier wel de favoriete hobby van figuren als Geert Bourgeois en hun nationalistische hofhouding.
  Maar hij legde toch al netjes de eed af bij onze koning. Spijtig dat hij geen selfie rondstuurde van hem met koning Filip. Dat zou pas mooi zijn.
  Willy Van Damme

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s