De strijd tegen de misdaad à la façon d’ Yves Liégeois

De Antwerpse procureur-generaal Yves Liégeois is een man die al een tijd van zich laat spreken. Waarschuwingen voor wat hij zag als het gevaar voor de democratie tot het op een zijspoor zetten van wat velen beschouwden als een ijverig en correct parketmagistraat en fiscaal ambtenaar, steeds valt hij op.

Nu weer liet hij zich dit weekend tijdens een interview met De Standaard kennen als een man die weet wat hij wil. Als het van hem afhangt wordt van alle pasgeboren straks het DNA afgenomen en doet men hetzelfde met iedereen die het land binnenkomt. Een waarschuwing voor de toeristen en nieuwkomers die kan tellen.

Maar misschien kan het nog beter. Als we nu eens bij al diegenen die zo dom zijn om ons land te bezoeken eens een foto nemen van de ogen alsmede een vingerafdruk, naast dan het DNA. Hetzelfde natuurlijk voor de baby’s van toekomstige moeders en vaders. Ze zijn allen gewaarschuwd.

Dat moet men dan koppelen aan het inplanten van een chip die elke verplaatsing van de misdadiger-in-spe weet te melden aan een controlekamer met aan het hoofd dan onze vriend Yves Liégeois . Wie weet bestaan er al te gebruiken middelen om  het denken eveneens onder controle te houden.

Waarna men een link legt met de Amerikaanse en Britse spionagediensten NSA en GCHQ zodat ook elke communicatie en al het betaalverkeer in de gaten kan worden gehouden. Verder kan men zoals men in het Verenigd Koninkrijk een tijd toepaste zoveel mogelijk mensen voor identificatie oppakken en dan hun DNA, vingerafdruk enzovoort nemen.

Londen moest het na een orkaan van protest wel stoppen – bleek namelijk dat men vooral mensen met een niet-te-vertrouwen huidskleur viseerde – maar hier moet dat met steun van onze procureur-generaal Yves Liégeois toch wel lukken zeker.

Neen, Yves Liégeois gaat zorgen voor een veilige samenleving waar geen enkele misdaad nog mogelijk zal zijn. Er is wel een ander nog op te lossen probleem: Een effectief werkend gerechtelijk apparaat. De dag dat een Antwerpse diamantair voor zijn misdaden een effectieve celstraf krijgt en die ook uitzit zal zo te zien wel niet voor deze eeuw zijn.

En hetzelfde zou wel eens kunnen zijn voor een zijn belastingen correct aangevende Antwerpse diamantair. Die moet vermoedelijk nog geboren worden. En vriend Yves Liégeois kent duidelijk het probleem. Hij vroeg de ritselende diamantairs in datzelfde interview om een financiële regeling te aanvaarden. Betaal een aalmoes en alles is vergeven. Justice à la façon d’ Yves Liégeois.

Ondertussen doet men dan in Brussel – met de moed van de wanhoop? – het onderzoek naar de houding van de bank HSBC tegenover die diamantairs. Daarvoor heeft het parket onder leiding van Yves Liégeois blijkbaar geen tijd of interesse. Maar Brussel is volgens sommige Antwerpenaars dan ook een grote poel van verderf.

Hierbij krijgt men sterk de indruk te maken hebben met een maffia met daarbij de HSBC die constant de gemeenschap zit te tillen, niet voor enkele duizenden euro’s, niet voor enkele miljoenen euro’s maar voor zeer veel miljarden. Yves Liégeois kijkt ernaar en vraagt een gift. De vluchteling die een bus douchegel steelt echter…..

Amai dame Justitia. Heb medelijden.

Willy Van Damme

Een gedachte over “De strijd tegen de misdaad à la façon d’ Yves Liégeois

 1. België gaat er prat op een rechtsstaat te zijn. Op grond waarvan eigenlijk? Een utopische interpretatie van het begrip rechtsstaat zou kunnen zijn dat er wetten zijn waar men zich moet aan houden en dat deze wetten voor iedereen zonder onderscheid gelden.
  Iedereen kent wel een fietser wiens licht niet brandde, die op het voetpad reed of aan de verkeerde kant van de rijbaan. Dat zijn dan blijkbaar halszaken waartegen een streng politieoptreden gerechtvaardigd is en een drainage van de portemonnee van de schuldige.
  Wie een bouwvergunning verkrijgt echter, ontvangt daarmee blijkbaar een vrijbrief waarmee hij zijn buren vogelvrij mag verklaren. Wetten gelden dan niet meer voor hen en de vogelvrijverklaarden hebben geen poot om op te staan.

  In het politiereglement staat bijvoorbeeld dat het geluid van een muziekinstallatie in een auto niet buiten de auto hoorbaar mag zijn.
  Als men deze redenering zou doortrekken naar: geluid waarvan de bron zich op een bouwwerf bevindt, mag bij nacht niet hoorbaar zijn in de slaapkamers van de omwonenden, dan kan dit niet hard gemaakt worden.

  Jazeker, nachtlawaai is wettelijk verboden en ook inrichtingen die onder Vlarem II vallen, moeten zich houden aan onder meer de milieukwaliteitsnomen met betrekking tot geluidshinder.
  Echter, en nu komt de kat op de koord, vaststelling van overtreding kan alleen gebeuren met een geluidsmeting volgens geijkte procedure, kostprijs 1500 EUR. Omdat het maatschappelijk niet verantwoord is deze kostprijs op de gemeenschap af te wentelen mag je dus als individuele burger zelf voor de kosten opdraaien. Desgewenst kan je dan naar de rechtbank stappen.

  Wie al eens een aflevering van De rechtbank op de zender Vier gezien heeft, weet wat rechtsspraak in dit land voorstelt. Gelijk hebben is heel iets anders gelijk krijgen en recht blijkbaar ook iets heel anders dan gerechtigheid. De individuele rechter wikt en beschikt zeer grillig.

  Inname van de openbare weg. Dat is nu toch zo typisch iets waarvan je denkt: hiervoor bestaat een reglement. Als je dit overtreedt, krijg je een boete. Auto’s die volgens het verkeersreglement verkeerd staan geparkeerd, daarvoor ligt het tarief toch ook vast. Die mogen zelfs weggesleept worden op kosten van de overtreder.

  Echter, als je een bouwvergunning hebt, heb je een vrijbrief, zoals hierboven reeds aangegeven. Dan mag je een zonder daarvoor zelfs maar toelating te vragen gedurende een week een opligger parkeren op de rijbaan daarbij minder dan 3 m van de rijbaan vrij latend zodat de mensen slechts met veel moeite van hun oprit geraken.
  En de politie gedoogt dit.
  Integendeel, als wij of iemand die ons bezoekt zich vervolgens reglementair zou parkeren, op de voorziene parkeerstrook, zouden we nog een boete kunnen krijgen wegens obstructie van de rijweg. En wedden dat ze het niet zouden nalaten ze uit te schrijven. In die omstandigheden valt er altijd wel een artikel in te roepen dat dienstig is om een pv op te maken. Hoe lachwekkend die formulering soms ook is.
  De ene overtreding is duidelijk de andere niet. En de ene burger kan zich duidelijk wat meer permitteren dan de andere… Of zijn hier hogere machten in het spel?
  De Zure buren
  Antwoord:
  Een vaststelling over lawaaihinder of foutief parkeren kan alleen gebeuren door een beëdigde ambtenaar, een politieman of gelijkgestelde. Dat is naar ik vermoed in alle landen zo.

  Daarbij moet die beëdigde ambtenaar ook beschikken over een reglementair geijkte geluidsmeter. Hetzelfde voor iets als foutief parkeren. Men moet de politie verwittigen die dan een pv maakt.

  Komt die in beide gevallen niet dan kan men tegen de politie klacht neerleggen bij bijvoorbeeld het Comité P dat het controleorgaan is van de politiediensten.

  Verder deel ik geheel je mening over het functioneren van ons gerechtelijk orgaan. Je kan zelfs zeggen: het niet-functioneren. En het wordt alsmaar erger. Het lijkt trouwens zowat de enige echte realisatie te zijn van de elkaar opvolgende excellenties op dat departement.
  België rechtstaat???????
  Willy Van Damme

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s