De Nieuwe Roddel Courant

Het Nederlandse Ruslandjaar eindigt met zwaar onweer, een beetje zoals in Nederland kon verwacht worden. Zakendoen en prediken zijn, zegt men toch, typisch Nederlands maar gaan ook moeilijk samen. Uiteindelijk verkoopt men naar buiten wel de moraal maar in de realiteit zal je van die moraal niets vinden. Het was al zo met de plunderaars van de Oost- en de West-Indische Compagnie.

Stomdronken

Slaven en andere handelswaar dat is waar het om ging. Pastoors of dominees mochten mee en vooral zwijgend of instemmend toekijken. Een man als admiraal de Ruyter deed immers gods werk, maar dan met het zwaard en het kanon. En daar ging het hem om. De bijbel van het westen droop gewoon van het bloed.

Die hypocrisie is met het Nederlandse Ruslandjaar evenzeer aanwezig. Alleen is Rusland voor de Navo de aartsvijand en daar doe je dus best niet te veel zaken mee en daarom mag de moraal wat spelen en vooral vals spelen. Het verhaal van de door de Haagse politie gearresteerde Russische diplomaat Dmitri Borodin, nummer twee op de Russische ambassade in Den Haag, is hier een mooi voorbeeld van.

De man is een gevaar voor zijn kinderen kopten de Nederlandse kranten vorige maand bijna unisono. En bovendien nog een dronkenlap wiens vrouw, eveneens dronken, auto’s in de vernieling weet te rijden. Als karakterschets van een echtpaar met kinderen kan dat natuurlijk tellen.

Bas Heijne, redacteur bij het NRC Handelsblad, de zogenaamde Nederlandse kwaliteitskrant bij uitstek, stelde het zaterdag 9 november in De Standaard, die Vlaamse zogenaamde kwaliteitskrant die Di Rupo ooit ‘ontmaskerde’ als pedofiel, zo: “De terechte aanhouding van de Russische diplomaat die stomdronken zijn kinderen mishandelde, nadat zijn nog zattere vrouw eerst een paar auto’s had geramd.”

Nou, hoe weet Bas Heijne dat die man niet gewoon dronken maar zelfs “stomdronken” was? En hoe weet hij dat zijn vrouw “nog zatter” was? En hoe weet hij dat die man, vader, zijn kinderen dan stomdronken had zitten mishandelen?

Heeft Bas Heijne misschien het bloed van die man en zijn vrouw afgenomen en dit laten onderzoeken naar het alcoholgehalte? Heeft hij de eventueel bestaande analyse van de bloedafname door de politie gezien. Is er een ademtest gedaan? Natuurlijk niet. Er was geen ademtest of bloedafname. Niets bewijst überhaupt dus dat het echtpaar Borodin dronken was.

Uit de nek kletsen

Alles wat Heijne hier schrijft is gewoon gebaseerd op een nooit geïdentificeerde bron bij de Haagse politie. Die anonieme politiebron stelde ook dat een buur klaagde over die kindermishandeling.

Maar wat gebeurde er dan juist? Wie is die buur? We weten het nog steeds helemaal niet. Het zijn gewoon beweringen gedaan zonder enige bewijskracht. Behoudens dan die anonieme politiebron. Maar die is betrokken partij en dus niet echt betrouwbaar.  

Heeft Bas Heijne dan eventueel foto’s en doktersrapporten gezien van die kindermishandeling? Natuurlijk niet, want die zijn er niet. Die man zit dus gewoon uit zijn nek te kletsen, en tot bewijs van het tegendeel pure laster te verkopen.

Er zijn in de geschiedenis van de diplomatie slechts twee gevallen bekend waarbij diplomaten zomaar werden gearresteerd. Dat waren Iraanse diplomaten in het Afghanistan van de taliban – alhoewel er hier nog veel duister blijft – en dan vooral het recente grove geval van de Boliviaanse president Evo Morales die door de Oostenrijkse overheid feitelijk werd vastgehouden op verdenking met zijn vliegtuig de Amerikaan Edward Snowden te vervoeren.

Onschendbaarheid

Diplomaten kan men alleen arresteren als ze op heterdaad worden betrapt, zoals ooit gebeurde met een Belgische diplomaat die diamanten smokkelde. En zelfs dan wordt alles in bijna alle gevallen blauw blauw gelaten. Men pakt de man op, neemt contact met zijn ministerie en stuurt hem terug als persona non grata. Iets wat wel regelmatig voorvalt maar dat in regel nooit de kranten haalt. 

En wie het wereldje van de diplomaten kent weet dat men er bij de politie wel altijd problemen mee heeft. Ons ministerie van Buitenlandse Zaken heeft er zelfs een heuse dienst voor. Diplomaten hebben door hun onschendbaarheid soms nogal eens de neiging om welke wet dan ook aan hun laars te lappen. Het is in dit milieu wel een minderheid maar ze bestaat.

En een diplomatenstad als Den Haag met ook nogal wat internationale instellingen zoals het Internationaal Strafhof heeft er dan ook om de haverklap mee af te rekenen. Overdreven snelheid, parkeerboetes en zelfs drugsmokkel en geweld zijn hier geen onbekende fenomenen. Het bestaan van de zogenaamde diplomatieke valies maakt het criminele zelfs nog aantrekkelijker.

En dus weet de Haagse politie perfect hoe ze tegenover diplomaten moet optreden. En dat is zeer omzichtig. Zelfs al zou het verhaal over dronkenschap, auto’s rammen en kindermishandeling nog kloppen – wat nergens echter bewezen is – dan nog zal geen enkele politiedienst waar ook die man zomaar arresteren.

Greenpeace

Kom nou, een diplomaat arresteren omdat hij dronken is of omdat een buur de politie belt dat men er kinderen zit te mishandelen. Als men in Nederland iedereen die dronken is zomaar de boeien omdoet dan loopt straks misschien ook wel Bas Heijne en de ganse redactie van de NRC in een cel te vloeken. Wat wel een mooi zicht en, wie weet, leuke” verhalen zou opleveren.

En arresteren omdat iemand zomaar belt dat de buur zijn kinderen slaat? Stel je voor dat er iemand naar de politie belt dat Bas Heijne dit doet met zijn kinderen. Benieuwd of men hem dan ook de boeien omdoet. Maar wees gerust, hij krijgt hoogstens een boete voor zat zijn en een uitnodiging van de politie om uitleg voor de rest. En hij is geen diplomaat, hoogstens een arrogant journalistje. 

En dan is er de vraag waarom de Haagse politie hier zo voortvarend optrad en haar boekje te buiten ging. Uiteraard moeten die politiemensen geweten hebben dat ze met een diplomaat te doen hadden. En uiteraard moet men geweten hebben dat ze die niet mochten arresteren, zeker niet om zo’n flutreden.

Dat een beginnend politieman dit niet zou weten kan – alhoewel – misschien nog begrepen worden. Maar een groentje stuurt men altijd op patrouille met een die het groene allang voorbij is. Bovendien moeten ze die wijk wel kennen en weten wat voor volk er woont. Verder moeten ze voor ze een arrestatie doen dit melden bij hun baas. Was die dan ook onwetend over de procedures? Amper geloofwaardig.

In Rusland stelden velen dat dit gewoon een weerwraak was voor de arrestatie in Rusland kort ervoor van de bemanning van het onder Nederlandse vlag varende schip van Greenpeace. Waarbij ook enkele Nederlanders betrokken zijn. Het lijkt zo te zien inderdaad de enige logische verklaring.

In die richting wijst verder ook het feit dat inbrekers nadien in Moskou binnenvielen bij een Nederlandse diplomaat en hem zelfs licht mishandelden. Ook de inbraak weer hierna in een niet bewoonde Russische Haagse diplomatenwoning lijkt dit te insinueren. Het is als poets, wederom poets, wraak en weerwraak.

Geen twijfel mogelijk

En dat dit Haagse incident met Borodin geen toeval is lijkt logischerwijze zeker. Politiemensen werken immers in een strikt hiërarchische structuur. Bevel is bevel. Of het zou dan een geval moeten zijn van heel zware incompetentie van de Haagse politie. Maar dat lijkt te veel gevraagd. Zo dom zijn die niet. Ze zullen het alleszins niet doen met de Amerikaanse nummer twee in Den Haag. Goed weten.

Het verklaart waarom het dagen duurde voor Frans Timmermans (PVDA), de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, zich verontschuldigde en daarna via de sociale media nog een zware provocatie tegen Moskou lanceerde waarin hij stelde zich hier niet voor te hoeven schamen. Behalve dan voor zijn niveau misschien.

Maar voor Bas Heijne en de rest van de klassieke Nederlandse media is alles zeker, geen twijfel mogelijk. Borodin is een stomdronken kindermishandelaar. De visie van de andere zijde wordt dan weggelachen en zelden of niet gehoord.

In het Nederlandse Tv-programma Pauw & Witteman dat niet zelden de arrogantie perfect weet te koppelen aan onkunde, kreeg je hierover in het beste geval alleen het verhaal van een Nederlands-Russische dame en de Nederlandse correspondent in Moskou van de Telegraaf die tegen de stroom in poogden wat te nuanceren. Een uiteraard onbegonnen zaak.

Toen men er dan op zeker ogenblik sprak over een eventuele financiële compensatie voor Borodin wegens onrechtmatig arrest was er in de studio alleen maar hoongelach. In de trant van: “Kom nou, men had de man best voor jaren in een cel gestopt.”

Rusland is een hel

Neen, voor de NRC is Rusland des duivels en een land waar een nieuwe Stalin is opgestaan, waar homo’s wegens hun geaardheid niet in de cel maar in de goelag vliegen, alle opposanten worden opgesloten en er een ware terreur heerst. Poetin is toch het vriendje van die bloedhond van een Assad, de man die de Syriërs hun vrijheid niet gunt?

En de lezers van de NRC wordt dat ook goed ingeprent. “Jaren Sovjetterreur en nog geen daders – Van de Goelag worden in Rusland alleen slachtoffers herdacht. Daders blijven ongenoemd, Stalin wordt gevierd”, kopte de krant op 8 november.

En diezelfde dag stelde men dan: “Rusland Met harde hand één land”. Terwijl men de dag ervoor schreef: “De handel Wie vies is van smeergeld heeft in Rusland niets te zoeken” Nou wie de verhalen over Shell in Brunei en in Nigeria kent weet wat corruptie is en dat men dat in Nederland heel goed kent. Al honderden jaren.

Om over Atjeh op Sumatra maar te zwijgen en de dolle bedavonturen van Mabel Smith met de neergeknalde drugskeizer Klaas Bruinsma en Muhamed Sacirbey, de ritselende politicus en advocaat uit Bosnië en de VS,  en die andere fine fleur van het Nederlandse zakenleven zoals Joep van den Nieuwenhuyzen.

Was het dan misschien uit liefde voor het smeergeld dat het Nederlandse zakenleven zo stond te springen om in Rusland zaken te doen?  Maar geen zorg, Nederland is op moreel vlak een gidsland die minderwaardige staten als Rusland hier dringend de les moet spellen. En terecht.

Teveel Heinekens

Toen de voorbije weken die rel rond Zwarte Piet nog maar eens uitbrak en een internationaal rapport gewag maakte van een welig tierend en nog groeiend Nederlands racisme stelde men in regeringskringen, waaronder bij de sociaaldemocraten van de PVDA, dat het allemaal niets voorstelde. Want Nederland is nu eenmaal een gidsland.

Behalve als men dan bijvoorbeeld zaken doet met de vrienden op het Arabisch schiereiland. Een demonstrant gezien toen koningin Beatrix vorig jaar onder meer Oman bezocht. Neen, niemand kwam er zeuren over homorechten, de positie van de vrouw, het respect voor minderheden, democratie of de mensenrechten? Dan ziet men ze niet. Eigenaardig toch?

Iedereen, behoudens een ongehoorzame dissident, zweeg. Poetin zal zeker het verschil in onthaal gemerkt hebben toen hij vorig jaar op bezoek kwam. Kun je dan verbazing uiten, verrast zijn dat die man en zijn land hieruit conclusies trekken? Natuurlijk niet. Alleen de Hollandse gids kan dat niet zien. Maar die koopt de Joint Strike Fighter en doet arme bejaarden er nog voor betalen.

Wat Bas Heijne hier deed was in wezen van hetzelfde niveau als wat een Joop en Jaap doen aan de toog in hun stamcafé bij smal Lowieke als ze wat teveel Heineken hebben gedronken. En dat is roddelen en laster en prietpraat verkopen. En dat is ook het niveau van een pseudokwaliteitskrant als de NRC die niet verder raakt dan wat een arrogante Bas Heijne verkoopt. Roddel dus.

Willy Van Damme

Advertenties

4 thoughts on “De Nieuwe Roddel Courant

 1. Willy,

  ik ben het met U eens: de politie van Den Haag moet geïnstrueerd zijn hoe ze met diplomatieke onschendbaarheid om moeten gaan, want zo niet,dan kunnen de consequenties niet te overzien zijn. Dàt is wat rammelt aan dit verhaal.
  Mag ik nog iets over de NRC schrijven?

  Als Nederlander ben ik op de Nederlandse media gericht. Ik probeer zo veel mogelijk informatieve reacties te plaatsen op enkele reactie-sites, vooral Trouw en Volkskrant.
  Ik geef dan bij voorkeur feitelijke informatie die niet in de media komt.

  Nu stond er afgelopen zaterdag een artikel in de NRC – http://tiny.cc/0jjk6w – over de Kristallnacht. Dat is OK. Maar iedere Nederlander weet alles over de Kristalnacht, en niemand heeft ooit over het Morgenthau Plan gehoord, waardoor toch ongeveer 2 tot 3 miljoen Duitsers de dood zijn ingejaagd, tussen 1945 en 1948. Dus gaf ik die info in een reactie op de site van de NRC.
  En die reactie bleef staan, tot mijn verbazing.
  Om een lang verhaal kort te maken: ik heb de hele zondag zitten schrijven, want blijkbaar had men de moderatie vergeten in te stellen. Alles werd geplaatst : over de Naqba, over het Arendar systeem in Polen etc.
  Dan kom je er achter hoe weinig de mensen weten, of liever: willen weten. Niemand schreef: “Hé, wat vreemd. 3 miljoen doden, en ik heb er nooit over gehoord. Dank U voor de info.” Nee, ik werd zoals gewoonlijk voor rotte vis en anti-semiet en idioot uitgemaakt.
  Op maandag werd de mogelijkheid tot reageren al geblokkeerd, sneller dan normaal.
  En op dinsdag waren 22 van mijn reacties verwijderd, en bleven er nog 7 staan.

  Ik heb de moeite genomen om ze op mijn blog te zetten (http://tiny.cc/1vik6w ), en zodra ik tijd heb ga ik weer eens aan de bazen bij de NRC vragen wat nu precies hun criteria zijn, en wat dat nu eigenlijk betekent: ‘Vrijheid van meningsuiting.”
  In Nederland betekent het vaak: de vrijheid om de ander nodeloos te kwetsen. We hebben zelfs een omroep met dat motto: Powned. Veel dieper kan een cultuur niet zinken, lijkt mij.

  Mijn conclusie: die vrijheid van meningsuiting bestaat alleen voor de gevallen waar ze niet meer voor nodig is: voor de discussie binnen de kaders van wat men als ‘ de werkelijkheid van de feiten’ toe gelaten heeft. Daar horen het Morgenthau Plan en de Naqba niet bij.
  Jan Verheul
  Antwoord:
  Op de website van De Tijd, nog zo’n ‘kwaliteitskrant’, werd ik op zeker ogenblik geweigerd nadat ik in een reactie stelde dat de zionistische lobby in de VS een grote invloed op de politiek heeft.
  Zover gaat de censuur dus. Welk mochten vulgaire racistische reacties rond vreemdelingen.

  De man die de website beheerde, iemand die ik persoonlijk kende, ontkende wel dat hij censuur toepaste. Dat is de toestand waarin de klassieke media in België zitten. Het verhaal werd hier toen bij mij en bij de website Uitpers online gezet.

  Wat betreft de houding van de Haagse politie lijkt er mij geen andere conclusie mogelijk. Beeld U in dat uw buur, om U te laten arresteren, belt naar de politie met een verhaal dat U uw vrouw of kinderen zit te mishandelen. Het zou nog leuk worden in Nederland.
  Neen, ik vrees dat de conclusie van die Russen die het hadden over weerwraak de enige serieuze verklaring is.

  Verder is de reactie van de Nederlandse pers over dat proces rond het schip van Greenpeace dat Den Haag in Duitsland tegen Rusland aanspande getuige van eenzelfde slaafsheid en domheid. De rondjes Rusland pesten brengen Nederland alleen maar schade toe en hebben ook niets met mensenrechten of wat dan ook vandoen.

  Het verhaal bewijst nog maar eens het gebrek aan kritische zin van de Nederlandse pers om evenementen als die arrestatie van die diplomaat grondig te analyseren. Ze lagen in de plaats gewoon allen de kont te likken van Rutte & Co. Ik ergerde mij dood aan de onzin die men o.m. in Pauw & Witteman debiteerde.

  Alsof men amper of niets wist over iets essentieels als diplomatieke onschendbaarheid en wat dat wil zeggen. Kan men nou echt niets beter dan dit niveau? De man van De Telegraaf in Moskou verbaasde mij dan wel in positieve zin. Maar in zo’n toestand tegen de stroom inroeien is moeilijk en hij had er duidelijk niet veel zin in.
  Willy Van Damme

  • De ‘Hollywood’-versie van de geschiedenis en WOII zit er nog diep in bij de meeste mensen.
   Ik geloof niet dat de geschiedenis die ook vandaag nog op school wordt verkondigd boven deze clichés uitstijgt. Zie bijvoorbeeld ook de onbekende Operation Keelhaul. Ongeveer 2 miljoen mensen die het Oostblok waren ontvlucht + overlopers, waarvan ca. 700.000 militairen (o.a. Kozakken ) werden na WOII onder dwang gedeporteerd door USA en UK en terug naar Rusland gebracht, waar ze werden terechtgesteld of in Goelags opgesloten. Deze
   mensen hadden hun vertrouwen gesteld in het Westen en werden ‘verkocht’ om die goeie ouwe ‘Uncle Joe’ Stalin te plezieren. Bovendien waren de militairen onder hen, vooral de Kozakken, zeer anti-communistisch gemotiveerd en bereid hun ‘vaderland’ te bevrijden uit Stalins dodelijke greep. Een uitstekende strijdmacht voor de Koude Oorlog dus? Neen, de USA en de UK verkozen ex-Nazi’s en ex-SSers die via Operation Paperclip massaal naar de USA en Centraal-Amerika werden gesluisd.
   http://www.conservapedia.com/Operation_Keelhaul

   En wie heeft ooit gehoord van de Amerikaanse concentratiekampen waar Amerikanen van Japanse oorsprong werden opgesloten na Pearl Harbor? Schitterende fotoreportage:
   http://www.theatlantic.com/infocus/2011/08/world-war-ii-internment-of-japanese-americans/100132/
   Walter Baeyens
   Antwoord:
   Sommige van de groepen hadden natuurlijk verschrikkelijke dingen gedaan en verdienden zwaar gestraft te worden. En dat men hen naar de Sovjetunie terugstuurde was ook logisch. Het waren nu eenmaal toen bondgenoten.
   Men kon die collaborateurs toch alleen maar terugsturen naar hun land waar ze vandaan kwamen. Frankrijk, het nieuwe Duitsland of Nederland konden ze toch niet berechten. Ook de soms heel zware straffen, incluis de doodstraf, waren geen verrassing.

   De misdaden die de nazi’s in de Sovjetunie hadden gedaan waren nu eenmaal duizendmaal erger dan wat we hier zelfs maar konden vermoeden. Dus was de zeer zware straf ook logischer. Wel is het zeker dat er ook hier misdaden gebeurden en onschuldigen of mensen met amper schuld mee het schavot opgingen. Maar dat is steeds zo na een oorlog die een orgie is van geweld. Eindigen doet dat ook met een orgie van geweld, van de overwinnaars dan.

   En dat de VS vroegere nazi’s gebruikte is gekend en heb jij ook goed beschreven. Zo is er het verhaal van Robert Verbelen, een van de grootste smeerlappen die de collaboratie voortbracht en die nadien vanuit Oostenrijk voor de OSS/CIA ging werken. De man stierf ongestraft vredig in zijn Oostenrijks bed.

   Verder is het bestaan van die Amerikaanse concentratiekampen voor Japanners toch wel redelijk goed gekend. Er zijn in de VS trouwens al wat excuses over geweest. En terecht. Bedankt alleszins voor die ‘leuke’ link.
   Willy Van Damme

 2. De Nederlandse blogger en journalist Stan van Houcke geeft evenals U ook geduchte kritiek op de NRC.
  U vind die in de blogs van deze week ( 10 tot 17 november) onder de naam : De Mainstream Pers 75 en 76.
  http://stanvanhoucke.blogspot.nl/2013/11/de-mainstream-pers-75.html

  Hij schrijft dan over Henk Hofland die zich de Hitler- tijd nog herinnert en dus angst heeft voor ‘de massa-beweging van het volk’. Democratie moet onder controle van een ‘politiek-literaire elite’ staan, zegt Hofland.
  Maar Van Houcke schrijft dan : “Het probleem is alleen dat de huidige economische elite zelf met de kracht van een orkaan alles in de wereld verwoest dat niet voldoet aan haar eisen, te weten: nut en efficiency die maximale winsten opleveren.”
  En de ‘politiek-literaire elite’ ( de NRC o.a.) wil of kan die vernietiging niet zien.
  Jan Verheul
  Antwoord:
  Henk Hofland is wat men in onze media noemt een ‘grote mijnheer’. Ik vind er niet veels speciaal aan maar ken hem ook amper. Het ontbreekt de NRC verder gewoon aan niveau. Die affaire met de Rus Borodin toonde dat perfect.
  Ik doorblader hem tegenwoordig elke dag en ze is niet beter dan hier in België De Standaard en die is meestal of onbetrouwbaar of gewoon dom. Maar wel stukken beter dan De Morgen want dat is helemaal huilen met de pet op.
  Willy Van Damme

 3. Nederland is een bezet land en Bas H. een collaborateur.
  Michel van Dijk
  Antwoord:
  Ik noem Nederland een vazalstaat zoals men dat ook in de middeleeuwen had. Met soms nukkige vazallen die door de keizer niet vertrouwd worden en dus in het gareel moeten gehouden worden. Zie de NSA.
  Willy Van Damme

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s