Bommen op het Oudegemse kerkplein?

Een ding is duidelijk: Willy Maes, koster-organist van de kerk in Oudegem is een man met een missie. Met ontzettend veel passie heeft hij zich een vijf jaar geleden opgeworpen tot wat hij ziet als een soort heilige plicht, en dat is verhinderen dat men op het Oudegemse kerkplein een woning bouwt, hoe klein ook. Daarbij werkt hij ook onder de naam Leefbaar Oudegem, een naam met herinneringen aan Nederlandse toestanden en de vermoorde demagoog Pim Fortuyn. Een eenmanscomité voor velen in het dorp.

Willy Maes

Willy Maes is een man met een missie en dat is verhinderen dat er zelfs maar één woning op het Oudegemse kerkplein komt.

Elke dag mails

Een lokale politicus: “Soms krijg ik bijna elke dag wel een mail van hem over dit kerkplein.”  Ook de pers en het stadsbestuur wordt door hem om de haverklap op dergelijke wijze bestookt. Willy Maes erkent dat: “Kijk ik wil dit dossier warm houden en druk uitoefenen en dus stuur ik wel wat mails rond. Maar de laatste tijd is het dacht ik toch wat kalmer.”

Het probleem rond het Oudegemse kerkplein ontstond in de jaren tachtig toen het stadsbestuur onder leiding van burgemeester Albert Cool (CD&V) wederrechtelijk, zonder sloopvergunning, een ganse serie woningen liet afbreken o.m. aan de kant van de Nederstraat.

Een Oudegemse insider: “Kijk bij het Parochiaal Centrum wou men gewoon wat extra parkeerplaatsen creëren voor als ze activiteiten organiseren en dus moesten die woningen maar verdwijnen.” Het was de periode dat CD&V in de stad almachtig was en zich soms weinig stoorde aan de regels en wetten van dit land.

Beschermd landschap

Maar het kerkplein is sinds 1 juli 1987 een beschermd landschap en toen Norbert De Batselier (sp.a) met Open VLD in Dendermonde in 1995 aan het bewind kwam vloog aldra ook dit dossier op de tafel van Marc Verwilghen (Open VLD), de schepen voor Ruimtelijke Ordening. Een der lijken uit de kast van de vroegere bestuurders.

Onroerend Erfgoed eiste immers het herstel in zijn originele staat van het beschermde dorpsplein, met die woningen. En dus trok Marc Verwilghen naar de sociale bouwmaatschappij Volkswelzijn waarin Dendermonde de baas is. Ze heeft immers het merendeel der aandelen in bezit.

Het Oudegemse kerkplein

Het Oudegemse kerkplein ligt er al jaren bij als een soort van stort met parkeermogelijkheid.

Waarna Volkswelzijn op pad trok om een oplossing te zoeken voor dit probleem. En die ontwikkelde dan een plan om er als herstelmaatregel sociale woningen te bouwen. Tot gewezen OCMW-voorzitter Theo Janssens (sp.a) en nadien voorzitter van Volkswelzijn hier het idee opperde om er bejaardenwoningen van te maken.

Onder druk van de begrotingsproblemen van de Vlaamse regering wijzigde deze al een aantal jaren geleden haar beleid rond de bejaardenopvang. Voortaan gingen de rusthuizen alleen nog zorgbehoevende bejaarden opvangen. Mensen dus die echt ziek zijn en dagelijks zorg behoeven.

Andere bejaarden moesten in de toekomst ofwel thuis blijven wonen, bij familie intrekken of verhuizen naar een aan hen aangepaste bejaardenwoning. Desnoods met thuishulp. En dus begon men onder impuls van de Vlaamse regering overal sociale woningen gericht op een ouder publiek te bouwen. Woningen met basiscomfort maar toch met alle moderne faciliteiten eigen aan deze tijd.

Theo Janssens

Theo Janssens, ex-voorzitter van  het OCMW en voorzitter van Volkswelzijn, ontwikkelde het idee om hier bejaardenwoningen te plaatsen zodat de mensen in hun vertrouwd Oudegem oud kunnen worden.

Onroerend Erfgoed

Theo Janssens: “Kijk die woningen moet je bouwen in het centrum. Veel van die mensen kunnen niet meer met de auto rijden en zijn dus minder mobiel. Daarom moet dit soort woningen in het dorpscentrum komen dicht bij alle vormen van dienstverlening zoals kapper, apotheek en bank. Andere woningen voor jonge gezinnen kunnen wel aan de dorpsrand komen.”

En dus maakte men een tien jaar geleden een plan op om op het kerkplein bejaardenwoningen te bouwen. Voor het stadsbestuur en Theo Janssens was het essentieel dat bejaarden uit landelijke gemeenschappen als Oudegem in hun dorp zelf oud kunnen worden.

Uiteraard gebeurde dit alles in nauw overleg met het Agentschap voor het Onroerend Erfgoed, het vroegere Monumenten en Landschappen. Want het kerkplein is een beschermd landschap en dan is het zij die bepalen waar welke steen zal komen. Niet de stad, Volkswelzijn of wie dan ook. Die kunnen hoogstens voorstellen doen. Meer niet.

De Oudegemse Onze-Lievevrouw-Hemelvaartkerk

Ook de restauratie van de Oudegemse Onze-Lievevrouw-Hemelvaartkerk gebeurde onder streng toezicht van Onroerend Erfgoed.

Geraakt men met Onroerend Erfgoed niet tot een akkoord dan verlegt men als het ware zelfs nog geen steen, laat staan dat men er een boom plant of een muurtje bouwt. Hun wil en alleen die is wet.

Een haag

En wie Onroerend Erfgoed wat kent weet dat onderhandelen met hen in vele gevallen geen simpele zaak is. De problemen rond de restauratie van de Oudegemse kerk maakten dit trouwens ook in het dorp duidelijk.

Tot soms in de kleinste details bepalen zij welke materialen gebruikt worden en hoe dit er moet uitzien. Ze zijn dan ook de bewakers van ons erfgoed en dan moet men als eens streng zijn. Ook de geslaagde restauratie van de Dendermondse Mariakring, lokaal van KSA en vele verenigingen,  is een voorbeeld hiervan. De specifieke kleur van de buitengevel kwam er op hun bevel.

Na wat herrie vanuit het ACW en de katholieke verenigingen zoals de Parochiale Werken, eigenaar van het Parochiaal Centrum, en de kerkfabriek werd het initiële plan opnieuw wat aangepast met extra parkeerplaatsen. Uiteraard met akkoord van Onroerend Erfgoed en na nog maar eens vele dagen onderhandelen.

En dus kwam er een bouwplan dat op de gemeenteraad ook door iedereen positief werd onthaald. Onderdeel hiervan was dat men vlakbij aan de Mevrouw Courtmansstraat extra parkeerplaatsen ging creëren. Dit om diegene die op het kerkplein verloren gingen te compenseren.

Het was blijkbaar een idee dat origineel bij de kerkfabriek werd geopperd en door Bart Van Malderen (sp.a), toenmalig schepen voor Ruimtelijke Ordening, werd uitgewerkt. In ruil moest de haag tussen die straat en het Parochiaal Centrum een stuk dunner gemaakt.

Carine Verhelst

Carine Verhelst, Huidig schepen voor Sport en directeur van Volkswelzijn, sleutelt al 17 jaar aan dit dossier. Tot heden zonder resultaat.

Maar ook hier heeft Onroerend Erfgoed de allerlaatste zeg en die schoot het voorstel af. Aan die haag mocht men van hen niet raken. Tot grote frustratie van Bart Van Malderen, de kerkfabriek, ACW, het stadsbestuur en vele anderen.

Schoonaarde

Maar ondertussen was het bouwdossier na zeer veel onderhandelen, hoorzittingen en plannenopmaak rond. Een idee dat men begin 1996 begon te ontwikkelen raakte twaalf jaar later eindelijk klaar voor realisatie. De bouwvergunning was binnen.

Maar ondertussen had Volkswelzijn een ietwat gelijkaardig project gerealiseerd in het nabije Schoonaarde. En alhoewel iedereen in de gemeenteraad ook dit plan had goedgekeurd ontstond er dra heibel.

Schoonaarde, bejaardenwoningen Moleneinde

De bejaardenwoningen in Schoonaarde die bij het opleveren veel herrie veroorzaakten lijkt nu toch aanvaard. Een belemmering voor de kermis zijn ze zo te zien niet.

Door zijn zeer moderne zelfs gewaagde architectuur werd het door velen in Schoonaarde in het begin negatief onthaald. Zelfs al worden de woningen zelf als zeer comfortabel en uiterst geschikt beschouwd. Een deel van het plein verdween wel.

Een inwoner van Oudegem: “Doordat hier nog steeds geen bejaardenwoningen zijn diende een van onze inwoners naar ginds in Schoonaarde in die woningen te gaan wonen. En die is er heel tevreden over.”

Herman Van den Abbeele (VU/Inzet), tot 2006 schepen voor Ruimtelijke Ordening en inwoner van Schoonaarde:

“Kijk daardoor hebben wij hier nu eindelijk woningen voor mensen met een bescheiden inkomen en daar gaat het om. Ook hier was er origineel veel herrie over en vreesde men voor de parkeerplaatsen en de kermis. Maar dit is helemaal geen probleem gebleken. De kermis gaat er nog steeds zonder enige moeilijkheden door en parkeerproblemen zijn er alleen als er met een begrafenis veel volk is, dus hoogstens een paar maal per jaar. Als plein was het toen trouwens totaal ongeschikt.”

Maar de herrie rond Schoonaarde schudde Willy Maes duidelijk plots wakker. Wat hij ook toegeeft want voorheen in de eerste toch hevige discussies van de stad en Onroerend Erfgoed met de rond de kerk actieve verenigingen was hij nooit actief. Hij zweeg.

Interne ruzie

Wat intern binnen de meerderheid de zaak eveneens – maar achter de schermen – hypothekeerde, was de ruzie tussen gemeenteraadslid Thérèse Van Gucht (CD&V) met Theo Janssens en Carine Verhelst (sp.a), dan al schepen en directeur van Volkswelzijn.

Dit escaleerde nog verder als gevolg van de verschillende visie over de toekomst van het woon- en zorgcentrum Sint-Vincentius in Baasrode. Een discussie die ontaarde in een openlijke ruzie en zelfs erger. Het destabiliseerde de meerderheid.

Mariakring, Dendermonde

De Dendermondse Mariakring, tehuis van de KSJ en tal van verenigingen, met zijn wel opvallende gevel wiens kleur een eis was van Onroerend Erfgoed. Een eis die er in goede smaak is gevallen en het gebouw een apart cachet geven.

En dus dacht men bij de oppositie logischerwijze hier garen te kunnen bij spinnen. Men rook bloed. Vandaar de herrie rond Schoonaarde waar Eddy Mertens, de toen beloftevolle lokale nieuwkomer van Open VLD, met beide handen de kans greep om zich in zijn dorp bekend te maken en te profileren.

En zo werd dus ook Willy Maes plots wakker. Die dacht het kerkplein geheel te zien verdwijnen en trok samen met enkele gelijkgezinden op pad en organiseerde een petitieactie. Waar hij voorheen geen enkel bezwaar opperde was het nu plots een en al actie want, zo stelde men in een van die petities, er zouden amper nog 9 parkeerplaatsen overblijven voor dan nog alleen maar kortparkeren.

Twee petities

Bij velen in Oudegem sloeg door deze onheilsberichten de schrik om zich heen. Dat dit verhaal van amper 9 parkeerplaatsen en een tweede Schoonaarde niet klopten besefte men niet. Willy Maes geeft wel toe dat men hier toen overdreef: ”Dat van die negen parkeerplaatsen klopte natuurlijk niet, maar dat was niet mijn werk maar dat van enkele enthousiastelingen.”

Hoeveel er uiteindelijk die petitie tekenden is onduidelijk. Vooreerst zijn er twee verschillende petities rond gegaan en verder is het verre van duidelijk in hoeverre er mensen meerdere keren tekenden. Zeker gezien het feit dat er twee verschillende lijsten zijn en alles duidelijk heel chaotisch verliep.

Het gevolg van die door Willy Maes gemaakte herrie en de interne ruzies binnen de meerderheid was wel dat het plan met bouwvergunning en al in de vuilbak raakte. De door Volkswelzijn gemaakte 100.000 euro aan kosten en de maanden werk waren tevergeefs.

Het Oudegemse kerkplein

Als er met Onroerend Erfgoed geen akkoord komt dan ligt het Oudegemse kerkplein er binnen 100 jaar bij als een grote kankerplek. Iets wat het feitelijk nu al deels is.

Niemand buiten zo te zien Willy Maes had tot nu ook die lijsten gezien en ze dus kunnen tellen. Hij verzamelde naar hij steeds stelt meer dan 2000 handtekeningen maar dat lijkt eerder fantasie, grootspraak. Een inwoner van Oudegem: “Kijk, Oudegem heeft ongeveer 4.000 inwoners en dat er daarvan dan 2.000 zouden getekend hebben lijkt totaal ongeloofwaardig.”

Bij het bekijken van de lijsten lijken het er inderdaad veel te zijn, vermoedelijk meer dan 1000. Maar niemand van de vroegere en huidige Oudegemse gemeenteraadsleden tekende bijvoorbeeld de petitie en amper iemand van de vele voor dit verhaal geconsulteerde inwoners heeft ze gezien of kent iemand de ze tekende.

Vrij waardeloos

Bovendien worden de meeste petities tegenwoordig als vrij waardeloos gezien. “Men tekent soms alles en zonder enige kennis. Men doet het om de mensen te plezieren en om niet uit de toon te vallen. Er wordt amper rekening mee gehouden”, aldus een kenner van het dossier.

Niet onverwacht natuurlijk. Zo is er het verhaal van een buurtbewoonster die bij een burenruzie de door beide partijen rondgedeelde petitie ondertekende. En bij de petities rond de nieuwe Dendermondse gevangenis bleek reeds hoe men kandidaat ondertekenaars met halve en hele onwaarheden over de brug poogde te lokken. Ook hier lijkt dit zo te zijn.

Gebleken is alleszins dat Willy Maes en zijn actie niet bij iedereen in het dorp op veel sympathie kan rekenen. “Op zeker ogenblik kwam hij ook bij ons van het Oudegemse Feestcomité vragen om hem te steunen. Hij wou ons Feestcomité gewoon voor zijn kar spannen”, aldus een lid van dat Feestcomité. Wat Willy Maes ook toegeeft maar die wel ontkent dat niemand hem daar steunde.

Het Oudegemse Feestcomité in vol ornaat

Willy Maes poogde tevergeefs ook het Oudegemse Feestcomité voor zijn kar te spannen. Hier uittredend voorzitter Theo Cool die verrast werd met een eigen reus. Hij pinkt een traan weg.

Opvallend is ook dat het klassieke katholieke verenigingsleven rondom de kerk evenmin staat te springen om hem te steunen. Zo is zijn petitie in het Parochiaal Centrum blijkbaar niet eens rondgegaan. Van enige publieke steun vanuit die kant is er dan ook niets te bespeuren. Integendeel, hij heeft, zo te zien, er veel vijanden en amper of geen vrienden.

Eenmansactie

“Dat is een eenmansactie van iemand die dan nog niet eens in Oudegem woont”, is een bijna overal in dit milieu gehoorde reactie. Een vraag aan Willy Maes wie hem en zijn actiecomité Leefbaar Oudegem dan nu nog steunt levert slechts een naam op, Albert Pauwels, een inwijkeling uit Dendermonde en tot de komst van De Batselier voorzitter van de stedelijke Milieuraad.

Ook die ontkent dat het hier wezenlijk om een eenmansactie gaat. “Hij heeft hier in het dorp veel steun”, oppert deze die wel toegeeft dat veel van wat Willy Maes rond die problemen doet zijn eigen initiatief is.

Een Oudegemse insider: “Er zijn rond zijn serie acties een aantal persfoto’s gepubliceerd waarop hij alleen staat samen dan met mensen van de familie van die Paul Blindeman die actie voort voor de zuivering van de Wijzerbeek in zijn buurt. Niemand anders.”

Een insider van het lokale kerkelijk leven. “Hij is altijd de man van ons Oudegems kerkkoor de Denderkantorij geweest maar dat bestaat nog alleen ad hoc en daar heeft hij nog wel wat steun. Meer heeft hij niet.”

Ruzie met decanaat

Ook stuurt hij op zeker ogenblik per mail een voorbeeld van brief rond die men dan digitaal naar de schepen diende te sturen. Hierin eist hij dat er “NU BETER EN NIEUW onderhandeld” (zijn nadruk, nvdr.) moet worden. Volgens kringen binnen het stadsbestuur zonder veel resultaat. “Ik kreeg er twee”, oppert een betrokkene. Een versie die Willy Maes met stelligheid ontkent.

Het valt verder ook op dat Willy Maes zich bovendien openlijk keert tegen de lokale katholieke verenigingen, de mensen van ACW en CD&V en de katholieke hiërarchie. Zo ageert hij in zijn mails tegen het decanaat en de bisschop om reden dat de missen in de Sint-Aldegondekerk van Mespelare, waar hij ook koster-organist is, zijn stopgezet.

Er komen alleen nog occasionele vieringen ter gelegenheid van bedevaarten voor het aanbidden van Sint-Aldegonde, een heilige die men mirakelen toeschrijft rond kanker. Willy Maes: “Dat is toch een zeer mooi kerkje en het kan toch niet dat die kerk niet meer voor gewone misvieringen zal gebruikt worden.”

Maar Mespelare heeft amper enkele honderden inwoners en, naar hij zelf toegeeft, hoogstens een paar tientallen misvierders. Verder is Alfred Vermeir, de pastoor van Oudegem en Mespelare, sinds de zomer op pensioen en niet vervangen. Het aantal pastoors in groot Dendermonde wordt verder almaar kleiner. Ook die in Grembergen zal vermoedelijk moeten vervangen worden. Maar door wie?

Maar in zijn vele van taalfouten en uitroepingstekens vergeven mails naar de media krijgen het lokale en bisschoppelijke kerkbestuur er dan ook van langs. Een ruzie wil hij het echter zeker niet noemen, zelfs al ontkent hij de toon van die mails niet.

Willy Maes

Soms dagelijks bestookt Willy Maes pers en politici met zijn mails.

Zo mailt hij: “Het kan toch niet zijn, dat de kerkelijke overheid, er simpelweg bijna alles afschaft en het louter wil bestempelen als ‘bedevaartskerkje. Wat nu voorligt is gewoon onvoldoende!” En zoals met het kerkplein heeft hij ook hier al een oplossing voorhanden. Niet dat zijn klaagzangen richting de kerkelijke hiërarchie ergens raken. Men negeert hem straal.

Eisen en dreigen

En als hij een ‘persbericht’ naar de media stuurt dan eist hij ook dat dit onmiddellijk en integraal wordt opgenomen. Zo niet dreigt hij met tegenacties. Waarbij hij dan ook nog te publiceren foto’s van zichzelf mee opstuurt.

Zo mailt hij op 10 september dit jaar:

“We hebben besloten, aan jullie onderstaande zeer positieve visie, met terecht kleine bemerkingen ..door te’ geven. ZEER GRAAG zouden we hebben dat jullie DEZE TEKST integraal ‘bijna letterlijk’ zouden willen overnemen. ZEER GRAAG ZOUDEN WE deze tekst zien, op de VOORPAGINA (telkenmale zijn nadruk, nvdr.)”

En als het antwoord hierop dan niet is zoals hij het hoopte klinkt hij iets later zo:

“Ik heb jullie duidelijk gesteld, Zeeer sterk aan mijn tekstinhoud en vormgeving, vast te houden. IK (zijn nadruk, nvdr.) zal dit grondig evalueren.. en desnoods direct zorgen voor een keiharde repliek…. Ik wens dan ook uitdrukkelijk ,dat hij in de geest van de ‘filosoof van Haaghem verschijnt. Anders komt er onmiddellijk ,in een andere krant ,een” ingezonden mededeling .” met scherpe reacties .. tegenover bep politieke personen (vooral van cd&v !!)…..”

Denise Moens

Het Oudegemse gemeenteraadslid Denise Moens ligt in het vizier van Willy Maes want ze zou naar hij zegt in een privaat gesprek iets gezegd dat hem niet aanstaat.

En als de schepen niet ingaan op zijn voorstellen dan heeft hij voor hen nog wat anders in petto. Zo stelt hij in diezelfde mail:

“Men is verwittigd, indien men niet op dit zeer opbouwend en waardevol voorstel (recht nuit mijn hart) zou ingaan .. Ik houd bepaalde mails , goed bij . Dan wordt het beslist een artikel ,met als titel CD&v-sp.a steekt de leefbaarheid en aktiegroep “leefbaar Oudegem” mes in de rug . (met de nodige bewijzen , nietwaar Mevr Martine Van Hauwermeiren (schepen voor CD&V, nvdr.) , Denise Moens (al zeven jaar gemeenteraadslid voor CD&V, nvdr.), ACW .. Ik houd ‘interessante “ onderschepte mails , die naar ‘anderen’ werden gestuurd zeer zorgvuldug bij ..Ze ,zullen ‘letterlijk en figuurlijk ‘ een bom betekenen onder deze coalitie.”

Wat hij hiermee juist wil bedoelen zegt hij echter niet. Behoudens dan dat Denise Moens wat hem betreft in een privaat gesprek zogenaamd verkeerde informatie zou hebben gegeven. Maar hij gaat zelfs nog verder. Zo stuurt hij op 13 september een mail met daarin wat sommigen zien als toch wel serieuze bedreigingen naar het stadsbestuur. Hierin stelt hij:

“U weze gewaarschuwd , ik voel het bij de bevolking . Haaghem is niet alleen klaar om met ‘petatten’ te gooien (de traditionele worp met de op dat ogenblik dan al voorbije dorpskermis noemt men de Petattenworp, nvdr.) , ik vrees dat het wel eens bommen zijn kunnen zijn. Benieuwd met welke “oplossing” jullie op de komende gemeenteraad zullen voor de dag komen.”

“Ik begrijp die man niet. Tegen ons is hij als we hem ontmoeten steeds vriendelijk. Maar dan krijgen we dat soort mails en vragen we ons dan af of dat wel dezelfde man is”, aldus enkele van de geviseerden.

Voor Willy Maes is er met die mails echter geen enkel probleem: “Je moet dat niet zo letterlijk nemen natuurlijk en ja, ik wil op die wijze druk uitoefenen. Zonder dat lukt dit niet.” Dat niet iedereen daarmee echter gediend is is wel duidelijk. Vrienden zal hij er niet mee maken.

Martine Van Hauwermeiren

Ook schepen voor Onderwijs en Landbouw Martine Van Hauwermeiren uit de deelgemeente Appels wordt in zijn mails aangevallen. Wat ze volgens Willy Maes dan fout deed wil hij echter niet zeggen.

Oscar De Vylder

Natuurlijk beseft ook hij dat niet hij maar Onroerend Erfgoed zal bepalen hoe het toekomstig kerkplein er zal uitzien. Zo stelt hij: “Kijk Baasrode en Grembergen hebben een zeer mooi dorpsplein gekregen. En wij willen gewoon ook zo’n gezellig plein.”

Maar de dorpspleinen van Grembergen en Baasrode zijn geen beschermde dorpszichten, dat van Oudegem wel. Bovendien sneuvelden er bij de heraanleg ook in Baasrode en Grembergen een aantal parkeerplaatsen en zonder dat iemand zich daar in beide dorpen erg druk over maakt.

En de grootste actievoerder voor de klassering van dit Oudegemse dorpszicht en het protest tegen de afbraak van die woningen, waaronder het geboortehuis van de historische figuur Dr Fr. De Hovre, was de overleden heemkundige Oscar De Vylder, de sterke kracht achter de nu verdwenen lokale heemkring Het Harduwijn Genootschap.

En Oscar De Vylder is de schoonvader van Willy Maes. Het archief van deze heemkring ligt trouwens bij Willy Maes thuis. Maar Willy Maes is een man met een missie en dat wil zeggen dat er voor hem geen enkele woning komt op het kerkplein. Wat schoonvader vroeger ook dacht.

Politieke isolatie

“Ik heb liever geen akkoord met Onroerend Erfgoed dan een slecht. Zelfs al betekent dit dat het plein er dan maar verder vuil blijft bij liggen”,  stelt hij met overtuiging. En inderdaad zonder akkoord met Onroerend Erfgoed wordt er daar in geen honderd jaar een enkele steen verplaatst en wordt de ruïne die het kerkplein nu al is alleen nog maar erger. Wat voor Maes dan maar moet.

In hoeverre hij voor deze toch wel extreme visie lokaal steun heeft valt te betwijfelen. Politiek zo te zien niet. Noch Groen of de N-VA, partijen met Oudegemse vertegenwoordigers, lijken hem hierin te steunen.

Thomas Roggeman

Thomas Roggeman van N-VA en wonende in Oudegem heeft geen principiële bezwaren tegen bejaardenwoningen op het Oudegemse kerkplein.

Thomas Roggeman van N-VA, die recent met Maes wel mee op de foto stond: “Wij willen vooral de pleinfunctie met voldoende parkeerplaatsen behouden maar zijn niet radicaal tegen de bouw van woningen op dat plein. Het moet alleen beperkt worden.” Een essentieel zelfde verhaal bij Matthias Coppens van Groen en bij Open VLD en Vlaams Belang.

Volkswelzijn en het stadsbestuur hebben ondertussen met Ruimte Vlaanderen, het vroegere stedenbouw, en Onroerend Erfgoed een nieuw nu al derde akkoord bereikt dat naar men stelt de komende weken dan eindelijk aan het publiek zal worden voorgesteld.

Kunstzinnig muurtje

Het akkoord dateert al van eind september vorig jaar maar diende nog in meer detail uitgewerkt, waaronder het berekenen van de kosten die voor de stad zijn. Want een onderdeel van die bouwplannen is dan eindelijk de heraanleg van het kerkplein. En dus is het ook mee wachten op de meerjarenbegroting van de stad. En daar is het bezuinigingen geblazen.

Bronnen hebben het daarbij over een twaalftal bejaardenwoningen die aan de Nederstraat zouden komen. Maar Willy Maes heeft al zijn eigen plan klaar en dat is een wat hij noemt de bouw van een ‘kunstzinnig muurtje’ rondom het plein. Meer bouwen mag van hem daar niet. Meer compromissen zijn voor hem totaal uitgesloten.

Hij deelde die plannen recent mee aan Onroerend Erfgoed die bereid is om zijn voorstel te bekijken mits hij ook de andere partijen mee bij dat plan betrekt. Wel beseft hij dat zijn voorstel er wel eens kansloos zou kunnen zijn. Maar dat is iets wat Willy Maes in dit dossier nog nooit heeft tegengehouden.

De Petattenworp met Oudegem kermis

Volgens de vorige en huidige plannen is er geen enkel probleem voor de kermis in Oudegem. Een kermis die dit jaar zowel qua toeschouwers en bezoekers als qua activiteiten als erg geslaagd mag gezien worden. Een pluim voor het lokale feestcomité.

Voor Willy Maes horen sociale woningen elders in het dorp te komen zoals de al lang leegstaande garage aan de hoek van de Oudegemse Baan met de Varenbergstraat. Maar dat is vervuilde grond, wat verklaart waarom dit niet verkocht raakt.

Theo Janssens, voorzitter van Volkswelzijn: “Hij gaat nu al bepalen wat we als sociale huisvestingsmaatschappij moeten kopen of niet. En dan zouden wij zoiets als die oude zwaar vervuilde garage moeten kopen. Maar dat opkuisen kost veel geld en maakt het project voor sociale woningbouw gewoon te duur.”

De vraag is dan ook of de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW), de toezichthouder van het gewest voor sociale huisvesting,  zou toelaten dat Volkswelzijn dergelijk duur project mag opstarten. Zeer twijfelachtig natuurlijk.

Voldoende ballen

En bovendien is het hier geen kwestie van bejaardenwoningen of niet, de kwestie is de opkuis en verfraaiing van het Oudegemse kerkplein. Volgt de stad en Volkswelzijn Willy Maes dan ligt het plein er binnen 100 jaar vermoedelijk bij als de mogelijks grootste kankerplek van het land. Voor Maes duidelijk geen probleem want woningen… dat kan niet.

Bij Volkswelzijn is men dit gedoe natuurlijk meer dan beu. Nergens werd er naar verluidt over een dossier zoveel vergaderd en dergelijke kosten gemaakt als met dit. En nog steeds ligt er geen enkele steen. De met de eerste bouwplannen gemaakte kosten, geraamd op 100.000 euro, werden door de stad trouwens niet eens vergoed.

Het probleem is natuurlijk dat door de massa’s mails van Willy Maes de communicatie in dit dossier bijna geheel in handen is van Willy Maes. Sinds het debacle met de vorige bouwvergunning heerst er binnen het stadsbestuur officieel een grote stilte. Wat in schril contrast staat met de kreten van de koster-organist van Oudegem.

Als er iets over dit verhaal in de kranten komt dan is het zijn actie en visie. De Dendermondse meerderheid staat als ware het een konijn te kijken naar de lichtbak genaamd Willy Maes. Het gevolg is dat de mensen in Oudegem een, zacht uitgedrukt, eenzijdige versie horen van wat er juist aan de hand is. Want een partij zwijgt al meer dan vijf jaar.

Niels Tas

Niels Tas, schepen voor Ruimtelijke ordening krijgt de moeilijke taak om het dossier van het Oudegemse kerkplein na straks 20 jaar tot een goed einde te brengen.

Het doet denken aan de wijze waarop de nationale politici jarenlang als onder hypnose zaten te kijken naar lichtbak Bart De Wever. Hij bepaalde de politieke thema in de pers en hij creëerde sfeer waarbinnen die thema aan bod kwamen. Dat is nu eindelijk anders aan het worden.

In Dendermonde blijft dit echter duren en lijkt het bestuur onvoldoende durf aan de dag te leggen om haar visie op tafel te leggen. En als men dan dat zoals verwacht kortelings gaat doen dan bokst men op tegen een jarenlange ongehinderde actie van Maes. Men start dus wegens een gebrek aan daadkracht hier als een underdog. Of hoe één man de politieke meerderheid in dit dossier lam legt.

Democratie? Zeker niet.

Benieuwd of men in Dendermonde dit dossier ditmaal eindelijk zal afwerken. Het is nu in handen van de zowat overal als degelijk omschreven schepen voor Ruimtelijke Ordening Niels Tas (sp.a). Maar die is afhankelijk van zijn medeschepenen. En dan is de vraag: Hebben die voldoende ballen?

Willy Van Damme

Advertenties

3 thoughts on “Bommen op het Oudegemse kerkplein?

 1. Beste Willy,
  Tja, heel veel woorden voor een triest verhaal.
  Ik ben als gewezen bestuurder van Volkswelzijn, en nog altijd trouwens, zeer kwaad dat al veel meer dan 100.000 euro werkkapitaal en kostbare tijd van een sociale bouwmaatschappij over de balk werd en wordt gegooid. Dit door electorale spelletjes en een schrijnend gebrek aan verantwoordelijkheidszin. De gedupeerden zijn hier de huidige en toekomstige huurders van sociale woningen: bejaarden, minder begoede- en zorgbehoevende huurders. Een schaamteloos potje opportunisme met of zonder missie… Net zoals met het rusthuisdossier Baasrode, de spaarpot van het OCMW…
  Desalnietemin zullen de nieuwe beleidsplannen van stad en OCMW dit ongetwijfeld allemaal oplossen (sic). Het is alleen nog even wachten… De coalitie vormen duurde een paar minuten in de verkiezingsnacht van 8 oktober 2012. Op de beleidsplannen is het al meer dan 8895 uur 13 minuten en 47 , 48, 49 50,….seconden wachten. Wie 9 maand op een pensioendossier broedt slaagt er misschien wel in om opnieuw een hele legislatuur de kat uit de boom te kijken. Welke boom ? Wiens kat ? De mijne heet alvast Filoe. met ou.
  Groetjes
  Johan Baert
  Antwoord:
  De slachtoffers zijn natuurlijk die Oudegemse ouderlingen en hun verwanten die naar elders moeten uitwijken op zoek naar een bejaardenwoning. En uiteraard de mensen in Oudegem die in plaats van een mooi kerkplein blijven opgescheept zitten met een stort. En sorry, ik mag ook Volkswelzijn niet vergeten en de vele energie en geld die men er al instak.
  Willy Van Damme

 2. Geachte, op 22/10/2013 stuurde ik u naar aanleiding van uw artikel over het schandaal rondom het Oudegemse kerkplein een meil met een gelijkaardig ‘geklasseerd dorpsgezicht’. Ik hoopte dat u me enige weg kon wijzen op welke manier ik in beroep tegen een beslissing van 1 ‘fille à papa) of een dame die op een of andere politieke manier aan een betrekking is geraakt, het in één keer te zeggen heeft over zo’n belangrijke zaken zodat ze iemand kan ‘gijzelen’ in een onbewoonbare woning (ik kan de woning niet verlaten (of krijg boete leegstand), ik kan ze niet verkopen (niemand wil dit kopen tenzij aan een belachelijke spotprijs, ik kan ze niet verhuren (wegens onbewoonbaar), maar toch moet een eigenaar zijn gezondheid opgeven en telt hier niet de regels van hygiëne, veiligheid, vochtigheid, elektriciteitsgevaar, verzakkingsgevaar,(reeds op 2 plaatsen verzakkingen), instorten van binnenin op zolder van schouw, buitenmuren die scheuren vertonen van onder tot boven….
  Kan u me aub. enigszins wijzer maken om deze situatie recht te zetten?
  Ik ben ten einde raad en zou u zeer erkentelijk zijn met uw reeds opgedane kennis me te kunnen raadgeven.
  Hoogachtend,
  Rita Van Damme
  Antwoord:
  Ik heb nog eens nagekeken en heb die dag geen mail van U ontvangen, nog via deze blog nog via mijn gewoon mailsysteem. Het is mij uit Uw mail ook onduidelijk uit te maken wat juist het probleem is. U kunt mij desnoods bellen op 052/22.59.09 of 0478/90.11.07. Mogelijks kan ik U dan van dienst zijn.
  Willy Van Damme

 3. Pingback: Bommen op het Oudegemse kerkplein? | Jeroen's WordPress

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s