De Bogaerdbrug ligt er

In de vroege ochtend van donderdag 26 september begonnen aannemer Herbosch-Kiere samen met het kranenbedrijf Sarens en constructeur Aelterman met de installatie van de nieuwe brug over de Oude Dender  aan de Dendermondse Bogaerdstraat. Een werk onder toezicht van bouwheer van de NV Waterwegen & Zeekanaal (W&Z), het autonoom overheidsbedrijf van het Vlaamse gewest dat instaat voor het beheer van onze binnenwateren.

Het iets meer dan 78 ton wegende gevaarte diende via gewestwegen vervoerd te worden en arriveerde in de stad rond 4uur na een rit van ongeveer 4,5 uur. Ze is zoals de vorige Denderbrug gebouwd door de firma Aelterman uit de Gentse Zeehaven.

Het stuk over het water is 22 meter lang en het autowegdek heeft een breedte van 5,5 meter, en samen met de voetpaden betekent dat 10,6 meter. Opvallend is dat de overgang van de parking der gedempte Dender naar de Dender zelf in de toekomst via een hellend vlak zal verlopen. Er komen natuurlijk wel betonnen blokken om het af te schermen. Er zomaar inrijden zal niet kunnen.

Dender - Bogaerdbrug

De Dender zonder de brug maar reeds uitgegraven. Klaar voor haar brug.

Wonen aangenamer

En de brug ligt er minder dan een jaar na de start der werken in oktober 2012. Het vormt een onderdeel van de het project ‘De Dender loopt’ die via een renovatieproject moet zorgen dat de Oude Dender in de Dendermondse binnenstad na decennia van verwaarlozing terug haar rechtmatige plaats in het stadsweefsel kan krijgen.

Er bleken bij de werken weinig echt grote problemen te zijn opgedoken. “We hadden wel wat last met de achtergelaten resten van de vorige bruggen. En dat waren er blijkbaar drie. En zo te zien had men die afbraak niet grondig gedaan”, klinkt het bij W&Z.

Nu de rivieren en grachten na een lange periode van verregaande vervuiling overal terug zuiver worden is het verlangen wereldwijd enorm om die wateren terug beter in het landschap te integreren. Dit is zo in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul, in het Spaanse Granada, het Nederlandse Amersfoort, in Bordeaux en in Rome.

Dender - Bogaerdbrug

Rond 11 uur lag de Bogaerdbrug aan de rechteroever er al.

En dus volgde ook Dendermonde dit voorbeeld. Het moet het wonen in Dendermonde aangenamer maken en de stad omvormen tot een betere aantrekkingspool voor de steeds maar toenemende stroom aan dagjestoeristen.

En het toerisme wordt gezien als een der voornaamste groei-industrieën voor de komende decennia. En dus is het voor de Dendermondse welvaart essentieel dat die Dender terug een leuke plaats wordt om er langs te vertoeven.

En met de scholenregatta, de pedalo’s, de vele vissers en de boottochten van Rodimo wordt de Dender steeds meer een onderdeel van het stedelijk weefsel. Zie ook naar de jongeren die bij een hete zomerse dag stiekem een duik in het Denderwater nemen.

Dender - Bogaerdbrug

En dan kwam het deel langs de linkeroever, het deel dat beweegbaar wordt. Maar dat plaatsen vergde toch wat extra tijd.

En wie de evolutie op de lokale vastgoedmarkt wat volgt ziet trouwens hoe de aanwezigheid van Dender en Schelde de prijzen hier zijn gaan beïnvloeden. Mensen blijken bereid een pak extra geld te geven voor een zicht op een van deze rivieren.

Minibootje

Alleen de Dendermondse Open VLD leek tegen te spartelen, gesteund door een aantal kortzichtige bewoners die niet eens het nut inzagen van die renovatie. “Weggesmeten geld”, klinkt het, maar wie wil nou blijven leven in een oud vervallen huis? Zeker als iemand anders het voor jou wil opknappen. Het is minstens oerdom natuurlijk.

En Kris Verberckmoes, tot vorig jaar fractieleider van de liberale Open VLD in de gemeenteraad, moest bij de ingebruikname van de Denderbrug in 2010 zelfs komen spotten met de brug door er die dag een minibootje af te geven.

Dender - Bogaerdbrug

Een eerste poging om ze te plaatsen mislukte. Het is een paswerk waar elke millimeter telt. En dus diende men de operatie over te doen en de slijpschijf boven te halen.

In hoeverre het feit dat vader en ere-senator Frans Verberckmoes, die in lokale liberale kringen de drijvende kracht genoemd werd achter het deels dichtgooien van de Dender, hierbij een rol speelde is onduidelijk. Het dichtgooien gebeurde wel onder CD&V-burgemeester Maurits Dierick. 

Maar de Open VLD-fractie is geheel vernieuwd en lijkt zich nu zeker niet meer te verzetten tegen deze plannen. De jonge fractie lijkt hier zoals bij het dossier van de gevangenis een zinvollere koers te varen.

Dender - Bogaerdbrug

Een goed half uur later was het dan zover. Dendermonde heeft terug een tweede autobrug over haar rivier.  Een historische ogenblik volgens burgemeester Piet Buyse. Het is ongeveer 13u30 en de stad al deels haar gezicht teruggekregen.

Voorlopig wacht men daar nog af. Fractieleider Open VLD Stijn Pluym: “De zaak wacht nu op verdere stappen vanuit het kabinet van Hilde Crevits en Waterwegen en Zeekanaal. Ook de stad tast dus nog in het duister en dan is het voor ons onmogelijk om een standpunt in te nemen. Wel is er de belofte van het bestuur om rekening te houden met de parkeerplaatsen. En dat is voor ons belangrijk.”

Met het plaatsen van die brug is er na de renovatie van het Dendersas en de bouw van de Denderbrug een nieuwe belangrijke historische stap gezet in dit dossier. Het is als bij het opknappen van een oude historische woning. Het dak is in orde en de muren staan er maar nu nog het plafond, de deuren en ramen en de vloer. Maar hier is het wachten.

 

 

Kris Verberckmoes geeft minibootje aan W&Z - 26-03-2010

Kris Verberckmoes en zijn bootje. Iedereen kwam vieren en dan was er Kris Verberckmoes.

Het gevaarte weegt ongeveer 80 ton, alles inbegrepen en telt twee rijvakken zoals ook voorzien. Enkele politiek geïnspireerde middenstanders strooiden ten onrechte vorig jaar het verhaal rond van een brug met eenrichtingsverkeer. Alhoewel ze wisten dat het niet klopte.

Rest nu nog de eindafwerking. Geschat wordt dat dit nog enkele maanden zal vergen. Bij betrokkenen klinkt het zo: “Het ondergrondse werk is achter de rug zodat nieuwe verrassingen bij de werken normaal uitgesloten zijn. Alles hangt dus nu af van de weeromstandigheden. Blijft het continu goed weer dan kan alles zelfs nog dit jaar achter de rug zijn. Anders is het april of mei.”

Dender - Bogaerdbrug

De nieuwe brug ligt er. Nu nog de afwerking van de voetpaden, de boorden en de op- en afritten. De brug ligt ook niet meer in het verlengde van de Bogaerdstraat. Eventuele laagvliegers komende uit de Bogaerdstraat maken nu zo kennis met het Denderwater.

Nog werk aan de winkel

Na de afwerking van deze brug is het volgende werk normaal de verfraaiing van de Denderboorden met dan de aanleg van die kleine jachthaven aan het oude sas. En dan is er ook nog het in verbinding brengen van de Oude Dender met het in 1976 gegraven Denderkanaal aan de Tragel.

In de toeristische sector is hiervoor een grote vraag. Alle steden van Ath tot en met Aalst zijn via de Dender toegankelijk. Alleen Dendermonde met zijn groot toeristisch potentieel – men moet alleen nog maar denken aan de Onze-Lieve-Vrouwkerk – is niet toegankelijk. Vandaar de grote vraag.

Bogaerdbrug, Dendermonde

Tegen 18 uur was het werk om de burg te plaatsen voorbij. 

Hiervoor moet er wel een sluis komen. Deze ligt er al voor de helft, namelijk dat stuk dat onder de brug komt. De brug die de Gentsesteenweg in verbinding moet brengen met de nog te bouwen gevangenis op de site van het Oud Klooster. Het dossier van de schande.

En ook is er nog het terug opengraven van het stuk Oude Dender aan de Kasteelstraat en de Papiermolenstraat. Dit werd medio de jaren tachtig onder zeer luid protest bij nacht en ontij dichtgesmeten. Een misdaad tegen de stad en haar cultuurhistorische erfenis.

Dit is nu een parking waar dagelijks enkele tientallen auto’s staan. Hiervoor dient er eerst elders parkeerplaats gevonden. Mogelijks geeft de nog dit jaar op te starten studie rond de herinrichting van de vlakbij gelegen De Bruynkaai hier de oplossing.

Dendersluis, Tragel, Dendermonde

De sluis onder de nog te plaatsen brug aan de Tragel is al voor de helft klaar.

Er is dus nog wat werk aan de winkel voor de Oude Dender haar volle glorie in het stadscentrum zal kunnen tonen. Zeker gezien overal bij zowat alle overheden nog een paar jaar volop het woord bezuinigingen zal klinken.

Nu is het voorlopig wachten op het plechtig in gebruik nemen van de Bogaerdbrug. En ditmaal zal er vermoedelijk wel niemand afkomen met een speelgoedbootje om zo te komen spotten. Want wie lachte feitelijk daar toen met wie?

Willy Van Damme

Advertenties

2 thoughts on “De Bogaerdbrug ligt er

 1. Beste Willy,
  Zoals ik hier al in 2011 zei, wil ik, trouw aan die belofte die ik medio jaren tachtig samen met Ferdy Willems en vele anderen deed, om deze historische vergissing ooit recht te zetten, graag met schop en kruiwagen komen helpen om de Dendermonding terug open te gooien. Met het kostenplaatje van deze historische blunder door zowel Dendermondse als andere overheden en politici, had men zeer veel zinvolle dingen kunnen doen in Dendermonde. Het zou me benieuwen wat het dichtgooien toen en opnieuw herstellen nu uiteindelijk aan de belastingbetaler heeft gekost. En dan spreek ik nog niet van de kostprijs van dat tijdelijk voetgangersbruggetje… manmanman. Wedden dat men ook nog eens smak geld zal uitgeven om ‘het herstel van de schande’ met toeters en bellen feestelijk te vieren. Enkel diepe schaamte en Mea Culpas zijn hier op zijn plaats.
  Ben trouwens op zoek naar foto’s van het toenmalige protest.
  Jij beloofde op je blog op 23 okt 2011 om te komen helpen scheppen, we zijn dus al minstens met 2… Wie weet stoten we niet op de botten van het Ros Beiaard of een hoop rommel, want niemand weet wat men daar toen allemaal heeft ingegooid.
  Groetjes
  Johan Baert
  Antwoord:
  Mijn schop staat klaar. En wie weet vinden we dan de Gabbe! Als je foto’s hebt mag je me ze altijd bezorgen.
  Willy Van Damme

 2. Tijdens de informatievergadering over de heraanleg van de Gentsesteenweg (in september 2012, vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen) werd er beloofd dat deze heraanleg zou gebeuren na het afwerken van deze Bogaerdbrug. Men sprak van 2014. Nu het einde van deze werken naderen ben ik eens benieuwd of men deze timing effectief zal aanhouden… De riolering is dringend aan vervanging toe (meermaals per jaar bij zware regenval vallen ook de pompen van de collector uit en staan de kelders onder water) en ook de fietspaden zijn erbarmelijk, in die mate dat nog een strenge winter zoals vorig jaar er wel eens teveel aan zou kunnen zijn…
  Nick
  Antwoord:
  Ik was op die boeiende hoorzitting maar herinner mij die belofte niet echt. Maar wie ben ik.
  Dendermonde heeft qua rioleringswerken een flinke achterstand en alles hangt hier feitelijk af van de geldelijke middelen die men vanuit het gewest beschikbaar kan/wil stellen. En die zijn niet oneindig.

  In essentie wacht men vooral op het einde van de werken voor de sociale woningen aan de vroegere Garage Van Malderen, de voorlopig laatste grote bouwwerken in die buurt. Volgens de laatste berichten zijn deze werken normaal op 1 december achter de rug.
  Uiteraard kon men de Gentsesteenweg ook niet aanpakken zolang die werken aan de Bogaerdbrug duurden.

  Maar er dienen zich echt zware bezuinigingen bij de stad aan en pas eind dit jaar zal er meer zicht zijn wat wanneer kan. Maar er zijn veel straten waar er dringend nieuwe rioleringen moeten komen. Wanneer dus de Gentsesteenweg zal aangepakt worden is nu dus geheel onzeker.

  Als je sommigen bezig hoort dient men de belastingen te verminderen en morgen in alle straten nieuwe rioleringen te leggen. Weinig realistisch. Dus nog wat geduld vrees ik.
  Willy Van Damme

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s