Vluchtelingen–Geen greintje

De kwestie van de Afghaanse vluchtelingen in België blijft Maggie De Block (Open VLD), als federaal staatssecretaris voor Asiel en Migratie verantwoordelijk voor het vluchtelingenbeleid, achtervolgen. En het verhaal toont dat ze geen greintje, hoe klein ook, empathie en begrip heeft voor de problematiek van Afghaanse vluchtelingen en mensen in oorlogssituaties in het algemeen.

Van een geneesheer zou men nochtans toch een sociale instelling mogen verwachten. Men denkt dan bijna automatisch dat zo’n mensen bezorgd zijn met het lijden, de miserie van mensen. Maar Maggie lijkt wel de Britse premier Maggie (Margaret) Thatcher, het voorbeeld van de asociale politicus voor wie de armen er alleen maar zijn om te vertrappelen.

Verniel eens een land

Afghanistan is een land dat al sinds 1979 in oorlog is. Een oorlog die het gevolg is van Amerikaanse manipulaties toen men zich op de Sovjetunie wou wreken wegens de in 1975 verloren oorlog om Vietnam. Een wraakoefening komende van de van Poolse komaf zijnde Zbigniew Brzezinski, de Nationale Veiligheidsadviseur onder de Democratische president Jimmy Carter.

Zbigniew Brzezinski - Afghanistan - Le Nouvel Observateur - 15-21-01-2009

Het in het Franse weekblad Le Nouvel Observateur in de editie van 15-21 januari 2009 verschenen interview met Zbigniew Brzezinski, de gewezen Nationaal Veiligheidsadviseur van de Amerikaanse president Jimmy Carter (Democraat). Hierin pocht die openlijk dat men een oorlog over Afghanistan begon om zo Rusland in het land te lokken en het een eigen Vietnam te bezorgen. Het begin van de niet overzienbare tragedie voor de bevolking en ook de buurlanden die dertig jaar later nog steeds met miljoenen vluchtelingen zitten. Het toont hier in volle openheid de hondsbrutale arrogantie van de Amerikaanse buitenlandse politiek. Jimmy Carter speelt tegenwoordig ‘wereldverbeteraar’.

Want Polen hebben traditioneel een diepe haat voor alles wat Russische en Duits is. En toen na eerst een mislukte staatsgreep en wat bomaanslagen de Sovjets dus het land gingen pogen te stabiliseren stuurde het infernale duo Brzezinski & Carter er de jihadisten van al Qaeda, de Mujahideen en de Taliban op af. Een operatie die volop gesteund werd door onze regering en media.

Miljoenen vluchtelingen

Het gevolg is een totaal vernield land met miljoenen vluchtelingen die sindsdien in vooral Pakistan en Iran in tenten leven. Met dank aan de VS. Een relatief klein aantal daarvan vonden ook onderdak in het westen, bij de tegen Afghanistan oorlogvoerende landen. Dus ook in België.

Een westen dat om haar erg moorddadige agressie tegen Afghanistan te rechtvaardigen steevast teruggrijpt naar nobele principes als democratie, vrijheid en mensenrechten evenals het internationaal recht.

Maar zowel het internationaal recht als die nobele principes van de mensenrechten stellen dat men geen oorlogsvluchtelingen terugstuurt naar hun land in oorlog. En zie voor geneesheer en staatssecretaris Maggie De Block is dat terugsturen naar een slagveld geen enkel probleem.

Economische dwaasheid

Het waanzinnige argument is dan dat men ze terugstuurt naar de hoofdstad want daar is het veilig. En dus stuurde ze in juli vorig jaar de als lasser in België afgestudeerde Parwais Sangari maar terug naar het land.

Daarbij niet alleen een gebrek aan respect voor de mensenrechten tonend maar ook een type voorbeeld van economische dwaasheid. De man was hier op onze kosten gaan studeren voor industrieel lasser, een knelpuntenberoep waar onze ondernemingen erg gretig zitten op te azen.

Had men hem hier gehouden dan ware een dringende vacature opgelost geweest, en via de dan door hem betaalde belastingen had men de gemaakte onkosten voor zijn onderwijs zo kunnen terugverdienen. Neen, zei de hardvochtige brouwersdochter De Block.

Maar als gevolg van een vloedgolf aan racisme en asociaal gedrag voelde zij zich gedwongen om Thatcheriaans op te treden. En dus kreeg Parwais een stevige mep van de grote sacoche van onze staatssecretaris. Dom en gruwelijk asociaal.

Maggie De Block en Afghaanse kinderen - Kinderen als wapen - He

Het Laatste Nieuws van 10 september 2013 op zijn grofst. Gezinnen misbruiken volgens de krant hun kinderen als wapens wanneer die bescherming vragen tegen de brutaliteiten van de Taliban en een een door en door corrupte regering waar vrouwen- en kinderrechten onbestaande zijn. Wat een verschil met die Syrische jihadisten als die nog eens kinderen opvoeren.  Wie misbruikt hier echter kinderen?

En ook nu weer zijn Afghaanse oorlogsvluchtelingen door een gebouw te bezetten in actie getreden om hun gedwongen terugkeer te verhinderen. Waarbij ze duidelijk om emoties los te weken de mooie ogen van hun kinderen gebruiken. Hoe zou je zelf zijn.

Emotionele chantage

En wat kwettert onze geneesheer? “Dit is schandalig en emotionele chantage”, stelt zij in een reactie. Zij die een schandelijk vluchtelingenbeleid voert ontdaan van elke empathie en respect voor de wet hekelt anderen door te schelden over: ‘schandalig’.

En dit dan komende van een dame die naar aanleiding van de rel rond Parwais Sangari niets beter had dan te zeggen dat Merchtem ‘s nachts ook even gevaarlijk is als Kaboel. Gelul gedaan nadat ze teveel van het Merchtemse Satanbier had gedronken?

Afghanistan is een vernield land in oorlog waar de Amerikaanse troepen en hun hulpsoldaatjes uit o.m. België eind volgend jaar gaan lopen. Het is een land wier begroting bijna geheel bestaat uit westerse steun, bevreemdend ontwikkelingshulp genoemd.

Het is een land dat behoudens drugsproductie en -handel economisch nu niets te betekenen heeft. Het is wel wereldleider op het vlak van de export van opium en heroïne. Met dank aan de VS en haar bondengenoten die dan, de neus toeknijpend, Washington en zijn druglords maar laten begaan.

Een instortend land

Iedereen die het land wat kent weet dat de Afghaanse economie na de terugtrekking van de GI Joe’s eind 2014 compleet in elkaar zal storten. Men ontkent het bij de Navo en haar secretaris-generaal Anders Fogh Rasmussen wel. Maar die heeft zoals zijn voorgangers van het liegen zijn favoriete sport gemaakt.

En zonder centen geen Afghaanse administratie, geen economie en geen veiligheidsdiensten. Of gaat men ze per zak opium betalen? In afwachting heeft men trouwens vanuit o.m. de clan rond president Hamid Karzai al de Bank van Kaboel, tot dan de grootste van het land, leeggehaald.

Het is ook een land waar de rechten van zowat iedereen, vrouwen, kinderen en zelfs volwassen mannen dagelijks met de voeten worden getreden. Misbruik van kinderen, meisjes en volwassen vrouwen is er eerder de norm dan de uitzondering. Wie stuurt nu meisjes naar ginds? Geen sociaal mens, dat is zeker!

Men kan er dan ook gif op nemen dat de tussen de verschillende om de macht strijdende groepen reeds bezige burgeroorlog er na 2014 sterk zal intensifiëren. Het zal er dus terug nog bloediger aan toe gaan dan nu reeds het geval is. Daar twijfelt niemand feitelijk aan. Zelfs al zeggen weinigen het in Evere bij de Navo openlijk. Wat wil je? Een nederlaag toegeven?

Asociale media

In zo’n omstandigheden mensen naar daar terugsturen is gewoon crimineel. Maar in het huidig politiek klimaat is er amper iemand die hierop kritiek zal leveren. Alleen een fors uitvallende Peter Adriaenssens en wat schuchtere pogingen van onder meer Groen en Bruno Tobback van sp.a geven weerwerk.

Maar die stemmen worden door de media professioneel koud gemaakt. Zie deze week maar naar De Morgen en Het Laatste Nieuws. Alleen in de Standaard laat men een Bruno Tobback of mensen van de UNHCR, de VN-vluchtelingenorganisatie, aan het woord om braafjes wat vragen te plaatsen bij dit vertrappelen van de mensenrechten.

Respect voor mensenrechten is alleen plots primordiaal wanneer de VS ergens nog eens een regering wil omverwerpen zoals nu in Syrië. Maar ook in dat geval weigert men oorlogsvluchtelingen op te nemen. Frankrijk voert er oorlog maar weigert vluchtelingen in het land binnen te laten! Men moet al een waaghals zijn om hier te geraken en dan nog aan een verblijfsvergunning te geraken.

En dat er tussen die massa’s vluchtelingen veel gelukszoekers zitten zal wel. Maar wie kan het hen kwalijk nemen? Feit is dat oorlogsvluchtelingen hier tijdelijk onderdak moeten krijgen. Tot het westen stopt met het destabiliseren van andere landen zoals nu met Syrië, Libië, Irak, Zimbabwe, enzovoort.

Willy Van Damme

Advertenties

4 thoughts on “Vluchtelingen–Geen greintje

 1. Inderdaad. Maar ik heb het Westen doorheen mijn leven alleen maar barbaarser en barbaarser zien worden en dat komt wellicht vooral door het feit dat ik niet lang na de tweede wereldoorlog ben geboren. Na zo’n oorlog denken de mensen een enkele decennia wat meer na, om zich dan geleidelijk opnieuw in zelfgenoegzaamheid te gaan wentelen. Het is niet alleen de theologische cultuur die quasi volledig is verschrompeld, ook de psychologische ontwikkeling is verhoudingsgewijs verschrompeld. De mensen hebben het vermogen niet meer om nog veel verder te kijken dan hun navel.
  Edith Legrand
  Antwoord:
  Toen ik in de jaren zeventig in mijn dorp geld ophaalde voor 11-11-11 was het geweten dat men veel minder geld kreeg in de villawijken dan in de armere buurten.
  Mensen in West-Europa zijn gemiddeld rijker geworden en daardoor asocialer.
  Gastvrijheid is klassiek in armere landen, bijna onbekend in rijke landen. De bezitsdrang.
  Willy Van Damme

  • Heel deze zaak heft op van de leugens, er zou zelfs een kind vermoord zijn, waarvan geen enkel bewijs. Meisjes hebben in Afghanistan geen recht op onderwijs…De Papa heeft zijn eigendom verkocht om de reis te betalen??? Dan vraag ik mij meteen af waarom de familie niet verhuisd is naar een buurland?
   Hij heeft ook gelezen dat België het landeke van belofte is riante werkeloosheidsvergoeding met daarbovenop een (enig in de wereld) kinderbijslag. Met zijn kroost vangt hij gegarandeerd 2500 euro per maand waarvan hij makkelijk enkele honderden naar de familie in het thuisland kan zenden. DAAROM komt hij naar hier. MET HET GELD DAT HIER AAN EEN FAMILIE WORDT GEGEVEN OM HIER TE WONEN GELIJK GOD IN FRANKRIJK KAN MEN GINDER TIEN FAMILIES EEN MENSWAARDIG BESTAAN GARANDEREN.
   Wat ook opvalt is dat al die harde schreeuwers gelijk toebak niet zelf een familie adopteren, met zijn buitensporige wedde kan hij zich dat makkelijk permitteren.
   Mijn broer woont in Nederland en moet elke maand 500 eurokes betalen voor de MINIMUUM verzekering tegen ziekte, tandarts NIET inbegrepen. ( Dank zij het “poldermodel” van de opeenvolgende socialisten)
   Er woonde in zijn buurt een Pakistaanse “vluchteling” en heeft jarenlang geprobeerd om heel zijn familie naar Nederland te krijgen, tevergeefs. Hij is dan maar België verhuisd en zes maanden later was de familie herenigd, oma en opa incluis…
   Ze zijn hier ook volop bezig met de sociale zekerheid hier ten gronde te richten, in opdracht van. Want ZIJ zijn baas over het geld en stellen de wetten. Kindergeld wordt uit de loonkost gehaald, iedereen klaagt over de dure loonkost maar daarover zwijgen ze in alle talen. Iedereen weet dat gans de asiel en immigratie affaire MILJARDEN eurokes per jaar kost, prachtig toch want de regeringsbedriegers moeten elke maand een begroting maken en bij de zionistische bankiers gaan lenen, tegen intrest…Ondertussen wordt massa’s werk verricht door goedkope arbeiders uit Oost Europa, dus de sociale bijdragen DALEN hierdoor erg voelbaar, volgend jaar komen horden Roemenen en Hongaren naar hier met als gevolg NOG meer werkeloosheid onder de eigen bevolking.
   http://www.express.co.uk/news/world/388766/Eurozone-unemployment-hits-record-high
   Heel de asiel affaire een vuile smerige zionistische jodenzaak. Overal in de wereld voeren deze ONMENSEN UITBUITINGS OORLOGEN en daardoor worden alle westerse landen de laatste jaren overspoeld met alle soorten gelukzoekers, in het jodenland Israhell worden asielzoekers opgesloten in concentratiekampen, niet zo groot als de GAZA maar toch. De meeste van de negers worden richting Europa gevlogen. De volgende link bevestigd wat ik hier zeg:
   http://abagond.files.wordpress.com/2013/04/no-human-being-is-illegal1.jpg?w=500&h=210
   Deze “surviver”verdiend 25000 dollar voor elke “hollekoust” rede die hij geeft, (winstgevende bussiness) het is dan ook nog een bedrieger ook:
   http://www.effedieffe.com/index.php?option=com_content&task=view&id=6625&Itemid=152
   Hun eeuwenlange haat tegen al wat Christelijk is ligt aan de basis. Amerika, 40 miljoen illegalen, In Australië worden gegevens berichten over de honderden die per dag toekomen geweerd in de pers, zelfde Nieuw Zeeland en Europa. Zelf nemen ze geen Afrikaanse asielzoekers op tenzij het joden zijn:
   http://www.aljazeera.com/programmes/insidestory/2012/05/20125291044273790.html

   Alle middelen zijn goed om de overwegend blanke landen te VERBASTERDEREN. Het uitverkoren volk gaat heersen over gans de wereld, een wereld bevolkt met verbasterderde slaven.
   http://en.wikipedia.org/wiki/Immigration_and_Nationality_Act_of_1965
   Kennedy had bezwaar en na hem te hebben vermoord hadden “ze” vrij spel.
   Gilbert
   Antwoord:
   Ik ga hier niet op alle beweringen ingaan. Teveel onzin naar mijn smaak. Daarop antwoorden lijkt mij teveel gevraagd. Maar blijkbaar hebt U er geen probleem mee om mensen naar een feitelijk totaal vernield in oorlog zijnde land terug te sturen.
   Alleen onmensen wensen dat.
   Willy Van Damme

   • Willy, je antwoord op Gilbert vind ik onredelijk. Je bewering dat hij vind dat vluchtelingen teruggestuurd moeten worden naar hun oorlogsland lees ik er niet in.

    Het is meer de vraag (buiten wie de veroorzakers van de oorlog zijn), waar de vluchtelingen opgevangen moeten worden en wie voor die kosten op moet draaien.

    Stel jij bent een afghaan, je wilt vluchten voor het oorlogsgeweld. Denk je dan ik vlucht naar Belgie? Natuurlijk niet, je weet dan niet eens waar belgie ligt, je hebt er waarschijnlijk zelfs nog nooit van gehoord.
    Het is dus duidelijk dat daar andere krachten schter zitten.

    En inderdaad heeft Gilbert gelijk dat deze vluchtelingen, samen met de grote instroom van marokkanen en oost europeanen het doel heeft de sociale voorzieningen tot het peil van de 30er jaren terug te brengen. Wie dit niet ziet is blind.

    Gilbert hoort echter alleen de bel luiden maar ziet niet waar de klepel hangt. Maar dat laatste geldt voor de massa.

    En Gilbert, in Nederland hebben nog nooit de socialisten geregeerd, dat zijn de sociaal democraten (niet te verwarren met de vroegere sociaal democraten). Dat zijn niet anders dan baantjesjagers en handlangers van het kapitalisme.
    Gerrit
    Antwoord:
    Zijn reactie is die typerend voor mensen die amper weten wat er aan de hand is. Beweringen van een kroost waar men 2500 euro per maand mee raapt (een illegaal dus!) doen mij denken aan dat internetverhaal van die imam met zijn tientallen kinderen die daarvoor dan een fortuin aan kindergeld kreeg.
    Ook zijn sneer naar Tobback (Louis of Bruno?) is pure demagogie. Te plat voor woorden. Net zoals zijn stelling over socialisten en het poldermodel. Dat is toch vulgaire praat van je reinste soort.

    Voor de rest heb ik echter geen zin om op al die prietpraat – zo zie ik dat – te gaan reageren. Sommige verklaringen rieken ook verdacht naar Jodenhaat en andere vormen van racisme.
    Hij zegt inderdaad niet letterlijk dat die mensen terug naar Afghanistan moeten maar dat lijkt mij uit zijn beweringen af te leiden. Ik heb ook niet letterlijk geschreven dat dit zijn wens is.

    Die mensen zijn inderdaad gelukszoekers. Maar als je in een oorlogssituatie zit, dan zoek je het geluk. U en Gilbert zouden dat ook doen. De kwestie is dat het land in oorlog is, dat de Taliban er bijna zeker terug aan de macht gaan komen en onze landen medeplichtig zijn aan die al 34 jaar durende oorlog. Vandaar mijn commentaar.

    Internationaal recht stelt dat men geen mensen naar een land in oorlog stuurt. De rest is allemaal bijkomstig. De Block & Co stellen om die rechtsregels te ondergraven dan maar gemakshalve dat Kaboel voldoende veilig is. Wat een leugen.

    Verder is dit geen pleidooi geweest om zomaar de grenzen open te gooien. En dat men via die stromen van vooral gastarbeiders en ook wel vluchtelingen deels de lonen onder controle wil houden is ook nogal duidelijk.
    Willy Van Damme

 2. Antwoord van een racistische Jodenhatende demagoog, bedankt voor de troetelnaampjes:

  “Beweringen van een kroost waar men 2500 euro per maand mee raapt (een illegaal dus!)”
  Willy u verdraait mijn woorden maar het zijn feiten dat alle “asielzoekers” er alles aandoen om toch maar hier te kunnen blijven, soms zelfs moorden. ( Enkele jaren geleden stapte een asielzoeker uit het centrum van Wortel een kruidenierswinkel binnen in de buurt en stak de vrouw neer, zijn uitleg: Ik was uitgeprocedeerd…Nu kan ik blijven.
  Dat deze zaak van de Afghanen duidelijk vol valse voorwendsels zit is ook een feit dat u niet wenst te weerleggen. Bovendien is het de eigenschap van lafaards om kinderen als middel te gebruiken om hun doel te bereiken. Onlangs in Syrië werden ook kinderen gebruikt door laffe zionistische handlangers.
  Eens gesetteld komt het mana uit den hemel gevallen.
  De PVDA was inderdaad in Nederland verantwoordelijk voor de open grenzen, nu zitten ze met de gebakken peren want iedereen moet een privé verzekering afsluiten en ik was mis maar mijn broer betaald elke maand 260 eurokes voor hem en zijn vrouw. Ook heel hun leven gewerkt en belastingen betaald. Dat de kosten voor immigratie en asiel duizelingwekkend zijn daar gaat ge voorzichtig omheen, geen commentaar. Dat er een internationaal complot achter zit is een FEIT en dat kan je niet weerleggen.

  In onze gemeente steken ze asielzoekers in prachtige appartementen, betaald door het OCMW. Jong getrouwde belgskens mogen voor soortgelijk appartement 700 eurokes per maand ophoesten. Hier in de buurt woont een gescheiden moeder,met vijf kinderen in co-ouderschap in een oud vochtig huis, ze wacht al vijf jaar op een sociale woning. Kan geen krijgen want elke sociale woning dat leeg komt wordt onmiddellijk toegewezen aan asielzoekers.
  Zo is er hier al jaren een opvangtehuis voor vrouwen… De vrouwen die daar vroeger zaten zitten waarschijnlijk hier of daar op straat want heel het gebouw is momenteel bewoond door asielzoekers.
  ZE WETEN NIET MEER WAAR ZE DIE NOG MOETEN HUISVESTEN.
  Daarom mijn oproep aan toebak de jongere.
  Heel de problematiek wordt IN DE HAND GEWERKT door de “advocaten”. Het is een bevoorrecht soort van profiteurs die alle rechtsmiddelen uitbuiten om deze mensen hier te houden tegen een riante vergoeding,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, betaald door de staat. Wetten voorgeschreven door “europa” en we weten wie daar de plak zwaait:

  Datzelfde europa heeft de grenzen voor vreemde arbeiders volledig opengezet, Polen mogen hier werken aannemen en zijn ingeschreven in een Poolse firma die hier gene euro afdraagt, wel in Polen. Ontduiking van sociale bijdragen op grote schaal. Ook het verhaal gehoord van F. HUTS?Voor Havenarbeiders is er een speciaal statuut met lager loon voor magazijn arbeid. Nog te hoog voor Huts want hij werft aan VIA OOST EUROPESE interim kantoren, 5 euro per uur.
  WAAROM DOEN ZULKE SMERIGE STREKEN IN “EUROPA”
  Het enige doel: Chaos, armoede en daarop volgend conflict tussen de verschillende culturen.

  Een van uw “vriendinnen” aan het woord: “Europa zal niet langer een mono culturele samenleving zijn en wij kunnen daarvoor zorgen, wegens onze LEIDENDE rol in Europa”


  Gilbert
  Antwoord:
  U zegt dat ik uw woorden verdraaide.
  – U schreef eerder over Afghaanse vluchtelingen: ” Met zijn kroost vangt hij gegarandeerd 2500 euro per maand.”
  – U schrijft bovenaan: “Beweringen van een kroost waar men 2500 euro per maand mee raapt (een illegaal dus!)” Willy u verdraait mijn woorden.
  – In mijn antwoord op de reactie van Gerrit schreef ik: Zijn reactie is die typerend voor mensen die amper weten wat er aan de hand is. Beweringen van een kroost waar men 2500 euro per maand mee raapt (een illegaal dus!) doen mij denken aan dat internetverhaal van die imam met zijn tientallen kinderen die daarvoor dan een fortuin aan kindergeld kreeg.
  Ik zie niet in wat ik verdraaide.

  Ik heb ook nog eens de wetgeving nagekeken. Een illegaal krijgt niets, O euro. Een legaal krijgt eventueel een leefloon en dat is per maand sinds 1 september voor een alleenstaande 817,36 euro en voor een gezin 1.089,82 euro. En om dus 2.500 euro te trekken heb je dan minstens 6 kinderen nodig. En wie kinderen heeft of had weet dat het kindergeld onvoldoende is om je kinderen te onderhouden. Ik zie je al met een gezin van 8 personen rondkomen met 2.500 euro per maand. Daarom is dit ook gewoon platte demagogie.

  En jodenhater. Je hebt het constant over joden die slechte dingen doen en maakt praktisch nooit een onderscheid tussen joden en zionisten. Ik heb je daar trouwens al op gewezen. Eerder had je het trouwens ook al over blanken die te lijden hebben van de zwarte terreur in de VS en nam je het op voor die Trevor Martin.

  Ook schrijft je dat het beleid van de voorbije decennia het werk is van de socialisten. Als dat geen demagogie is. Het beleid in Nederland en België sinds de tweede wereldoorlog is gemaakt door de christendemocraten, de sociaaldemocraten en de liberalen.
  Daarbij waren in beide landen tot ongeveer 2000 de christendemocraten veruit de grootste partij die naar gelang het hun uitkwam een partner kozen. Soms zelfs regeerden ze alleen. De bewering over de socialisten hier is typerend voor je raaskallen.

  Verder heeft die kwestie van een privéverzekering niets te maken met de asielkwestie. Ook dit is pure demagogie. De systematische belastingontwijking door de multinationale bedrijven en de recente bankencrisis zijn een financieel duizendmaal groter probleem dan die asielgangers.

  Wat betreft de toewijzing van sociale woningen is die strikt gebonden aan regels, first come first served. Met alleen uitzonderingen voor noodgevallen. En zo kan ik nog verder gaan. Maar ik verdoe mijn tijd hier.
  Het ging hier over mensen die een land in oorlog ontvluchten en nu terug moeten. Niet over een asielzoeker die een moord pleegde.
  Willy Van Damme

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s