Andermans pluimen

Diegene die de moeite neemt om de politieke propagandablaadjes te lezen en de er ter sprake komende dossiers wat kent valt soms achterover van opperste verbazing. Het is geweten dat politici de zaken al eens rooskleuriger voorstellen dan het is, de feiten verdraaien, halve waarheden verkopen en liegen. Het is mede de oorzaak voor het feit dat ze ook als onbetrouwbaar worden gezien. Samen dan met journalisten.

Prietpraat

Wie tijdens de vorige legislatuur de blaadjes in Dendermonde van het Vlaams Belang en Open VLD las was soms verbaasd over de durf die men daarin toonde. Amper iets klopte. En dat blaadje na blaadje.

En het lijkt er deze legislatuur niet op te verbeteren.  Zo werd er vorige week een nieuw propagandablaadje in de bus gestopt van de N-VA en dit leek verdacht op het hier eerder beschreven niveau van voorheen Vlaams Belang en Open VLD.

Het begint al bij het woordje vooraf van voorzitter Cedric De Bruyckere. Zo schrijft hij op pagina 1: “… en aan de fietssnelwegen (1). Dat deze dossiers worden aangepakt (door het stadsbestuur, nvdr.) mogen wij als een pluim op onze hoed steken.”

N446 Waasmunster - Grembergen

Al een tien jaar pogen de achtereenvolgende Dendermondse schepen van Mobiliteit hier die totaal onveilige feitspaden te vervangen door veilige. Het dossier blijft maar aanslepen.

Van pluimen gesproken. Recent interpelleerde de partij in de gemeenteraad rond deze kwestie. En dat was het. Het is alsof het Dendermondse stadsbestuur pas die dag rond die problemen in actie kwam. Wat een leugen, wat een onzin, wat een prietpraat. Wie gelooft die mensen nog?

Tegen de muur

Het stadsbestuur is met de aanleg van allerlei fietspaden al zeker ongeveer tien jaar bezig en dat men er nog maar amper iets van realiseerde heeft vele reden, maar geen enkele daarvan hebben te maken met de eventuele onkunde of onwil van de bestuurders of de stadsambtenaren.

Veelal koppelde men die projecten om logische en goede reden aan riooldossiers rond de waterzuivering. En dat vergt tijd en geld dat moet komen van het gewest, waar de minister van Begroting een zekere Philippe Muyters is, een man van de N-VA.

Ook zit veel gekneld tussen federale en gewestbevoegdheden met onder meer de onteigeningen. Die vergen veel, heel veel tijd. Mede omdat de dienst onderbemand is. Maar een partij als de N-VA is van oordeel dat de overheidsadministratie al teveel volk heeft. Dus.

Piet Buyse

 

Piet Buyse was diegene die in dit specifieke geval van de N446 met de plannen voor fietspaden begon. Na hem beten tot heden ook Bart Van Malderen (sp.A) en Niels Tas (sp.a) hun tanden er op stuk. Ook andere dossiers zoals die langs de spoorwegen en de N406, Oudegem-Aalst, blijven aanslepen.

En dan is er de op gewestelijk vlak steeds maar veranderende regel- en wetgeving. Ook dit zorgt voor vertraging. Zo is het dossier voor de aanleg van goede fietspaden op de gewestweg Waasmunster naar Dendermonde, de N446, al jaren lopende. Het is schepen voor Mobiliteit …. Piet Buyse (CD&V) die er een tien jaar geleden mee begon. De man is al bijna zeven jaar burgemeester.

Pas de voorbije drie maanden kwamen de eerste onteigeningsdossiers hiervoor op de Dendermondse gemeenteraad ter goedkeuring. Maar de onteigeningsdienst van het Tweede Aankoopcomité in Gent is zeer sterk onderbemand met ook steeds meer vragen. En dus….

Frustratie

In dit specifieke dossier dienen er ook nog twee huizen te worden onteigend in Hamme-Zogge. Een datum hiervoor lijkt voor zover geweten niet voorhanden. En wie weet is tegen dan de regelgeving weer zo veranderd dat men alles moet overdoen. Het gebeurde rond de dossiers voor o.m. Vlietberg waar intercommunale DDS ooit eens hoopt een hoogstnodige woonkern te realiseren.

N446 - Hamme-Zogge

Het grote knelpunt bij de aanleg van fietspaden zijn nu enkele onteigeningen van woningen in het centrum van Hamme-Zogge.

Het is de grote frustratie van mensen als Kris Verwaeren van DDS, en lokale politici als Leen Dierick, Piet Buyse, Niels Tas en Bart Van Malderen die dagelijks tegen een muur opbotsen en in Brussel en Gent soms amper gehoor vinden.

Dan zeggen dat men dankzij de N-VA nu eindelijk werk maakt van fietssnelwegen is het beledigen van die collega politici die al jaren hierover met hun gezicht tegen de muur botsen. De N-VA heeft er in de gemeenteraad tot nu toe niet veel van gebakken. Met het produceren van dit soort prietpraat maakt men het alleen maar erger.

De Nieuwe Briel

Eenzelfde hoop onzin verkoopt men trouwens in dat bladje over het dossier van de overslaghaven aan de Nieuwe Briel. Wat in essentie nu voorligt is wat het vorige stadsbestuur, met daarin de N-VA, eiste. Nu plots is er sprake van een ‘onvoldoende’.

Wat ze in het stuk verzwijgen, is dat de provincie en gewest al die in de tekst van de N-VA vermeldde plannen rond de Steenkaaistraat en de Reihagenstraat pas zullen realiseren eens er een parallelweg langs de Mandekenstraat komt. Niet eerder!

Baasrode - Wijk Nieuwe Briel

De Baasroodse wijk Nieuwe Briel is vanouds een vervallen chaotisch ingerichte buurt. Officieel een industriezone is het ook al sinds mensenheugenis een woongebied, niet-officieel dan. Ruimtelijke Ordening op zijn Belgisch. Het resultaat is een vervallen woonwijk.

Zonder die parallelweg komt er daar geen verandering aan de huidige toestand qua overslag. Het centraal gegeven! Alleen zal men in afwachting enkele verkeerstechnische maatregelen op de Provinciale Baan nemen om de bestaande verkeersknoop al wat te ontwarren. Wat toch uitstekend is.

Bij N-VA klaagde men tijdens de recente infomarkt over de zaak in Baasrode over de leugens die men vanuit de provincie verspreidde en het gebrek aan informatie vanwege het provinciebestuur. Wat zij hier doen is juist dat wat zij de provincie verwijten.

Mobiliteitsstudie

Er is wel nog een stevige discussie bezig tussen de betrokken partijen rond details van de mobiliteitsstudie waarbij het stadsbestuur en het gewestelijke Agentschap Wegen en Verkeer naar verluidt eenzelfde visie ontwikkelden.

Maar bewust verzwijgen dat al die plannen er pas komen nadat die parallelweg er is, is de mensen in Baasrode bedriegen, hen een rad voor de ogen draaien. Het is plat populisme alleen maar om stemmen te ronselen. Het is als die rattenvanger van Hameln.

Baasrode - Reihagenstraat

In de plannen zou na de aanleg van die parallelweg van de Mandekenstraat de Reihagenstraat dan een soort van ventweg worden voor de bedrijven daar en die op de Steenkaaistraat. De verbinding tussen de Fabriekstraat en de Provinciale Baan/Mandekenstraat zou dan wegvallen.

Bovendien  heeft de Dendermondse gemeenteraad steeds unaniem aangedrongen op de verdere uitbouw van dit industriegebied. Het was de gemeenteraad die met één stem de toen nog tegenstribbelende provincie onder druk zette om Baasrode toch maar op te nemen in het Dendermondse kleinstedelijk gebied. Het was een emotioneel debat.

Had het er buiten gebleven zoals de provincie eerst wou dan had men er nooit nog die overslaghaven kunnen ontwikkelen. De keuze voor een overslaghaven werd in de legislatuur van 2000-2006 gemaakt. Het is iets wat Vlaams Belanger en Baasrodenaar Stefaan Van Gucht grif toegeeft en toeschrijft aan de invloed op hem van dorpsgenoot Ferdy Willems die toen voor Groen optrad.

Ondertussen begint er toch steeds meer duidelijkheid te komen over de plannen van de provincie en POM. Zo zullen de huizen wel worden onteigend zodra dat kan maar mogen de bewoners mits huur er wel blijven wonen. Wat leegstand en het kraken van woningen zoals in Doel zal beperken.

Roddels

Ook zoekt men naar een oplossing voor de mensen van de museumspoorlijn aan het vroegere spoorwegstation van Baasrode Noord. Men denkt er een oplossing voor te hebben. Op de terreinen van Alvat?

Ook wat betreft de activiteiten van het bedrijf Cosmo en feestenorganisator Dieter Mannaert lijken er geen problemen te zijn. Ze hebben ook een vrij recente milieuvergunning en kunnen dus gewoon blijven verder werken.

Museumspoorlijn Baasrode Noord

In onderling overleg zoekt de provincie naar een oplossing voor de museumspoorlijn van Baasrode-Noord. Een fijn staaltje van industriële archeologie. Op een deel van hun terrein komt immers die parallelweg. De gronden zijn eigendom van de NMBS. En die heeft tot heden geen interesse getoond om die museumspoorlijn terug te heropenen voor vrachtvervoer.

Dieter Mannaert: “Tegen dat alles in een realisatiefase komt ben ik reeds lang gestopt. Dat plan ten uitvoer brengen vergt nog veel jaren.” Ook hier gingen er vrij wansmakelijk te noemen roddels over politieke manipulaties rond. Klopt niet. Dieter Mannaert is gemeenteraadslid voor CD&V en organiseerde hun kiescampagne van 2006.

Verder is er ook geen enkel probleem voor de KMO-zone aan de Steenkaaistraat. De bedrijven kunnen er gewoon ongestoord verder werken. En een eventuele verkoop van het bedrijf zal geen problemen geven. Ze krijgen zelfs een betere wegverbinding met de buitenwereld.

Kerkhof

Ook het kerkhof aan het kerkje van Den Briel zou mogelijks gespaard worden. Het ligt deels in Buggenhout en dat valt buiten de plannen. Het lijkt dus dat dit kerkhof kan blijven. Een geruststelling voor diegenen die er familie liggen hebben.

Actiecomité Den Briel

De actievoerders tegen die provinciale plannen voor een uitbreiding van de overslaghaven aan de Nieuwe Briel blijven wel op hun standpunt. En na de successen bij de Raad van State van actiecomités tegen de gevangenis en de N41 zullen die vermoedelijk ook hier hun finale veldslag leveren.

Wel zal het verkeer vanuit Baasrode richting Buggenhout, Sint-Amands en Willebroek eens die parallelweg er is via het Hoogveld, de Rosstraat of de Theodoor Vermijlenstraat moeten rijden. Mogelijks dienen hier verkeerstechnische maatregelen te worden genomen. Maar dat is iets voor de lange termijn.

Wanneer die parallelweg er komt is niet geweten en bijna zeker niet de eerste tien jaar. Er is bijvoorbeeld nog niets gekend van wat de NMBS, deels eigenaar van de gronden, wil. Er dient dan verder nog een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan te komen en bij het gewest geld beschikbaar te zijn. En dan is er de Raad van State.

Mogelijks is die weg er wel vroeger dan de N41. Met Sint-Juttemis?

Willy Van Damme

1): Een fietssnelweg is een nieuwe term voor fietspaden bestemd voor de lange afstand zoals die langsheen de N446, de N406 en de deels al aangelegde fietsweg langsheen de oude spoorlijn van Baasrode-Noord naar Dendermonde.

Advertenties

One thought on “Andermans pluimen

 1. Tenzij het onderwerpen zijn waarvan ik vind dat ze een groot maatschappelijk belang hebben, vermijd ik al jaren de fora van DS. Vanochtend bleef ik toch weer even stilstaan bij een onderwerp en zoals gewoonlijk was ik geschokt door het schrijnende gebrek aan menselijkheid van het publiek dat daar reageert. Ik vermoed dat beschikken politici over academische studies over de niveauverschillen binnen de samenleving en overigens zeggen 2000 jaar oude documenten niets anders, die groep met dat laag menselijke niveau is de grootste groep, en de NVA heeft een uitgekiende strategie om alles naar zich toe te trekken wat dat betreft. Zij spreken zowel de academisch geschoolde menselijk laag ontwikkelden als het publiek van het VB aan. Het VB wist veel stemmen te halen bij de werkmens die zichzelf niet onder controle had, maar de NVA heeft spindokters die kunnen bogen op minstens 150 jaar ervaring in het de macht naar zich toe trekken.

  Je schrijft: “Wat zij hier doen is juist dat wat zij de provincie verwijten.” Projectie is dus één van hun veel gebruikte strategieën.
  Edith Legrand
  Antwoord:
  De empathie van veel van die mensen op dat soort fora is niet zelden 0,00000. Schokkend feitelijk en typerend voor die nationalisten.
  Je raakt daar verder natuurlijk een der problemen van de N-VA aan, hun politiek zeer grote spreidstand. Op korte termijn is dat geen probleem. Op langere termijn is het echter onhoudbaar.
  Willy Van Damme

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s