Te goor voor woorden

Er staan op het internet bij zionistische websites pakken grove beledigingen over Moshe Friedman. Ze zeggen niets over de man zelf – het zijn immers allen een voor een leugens – maar alles over de schrijvers van die drek.

Typerend is Joods Actueel van Michael Freilich die in de litanie van klachten over Friedman op 8 februari 2013 er schrijft: “In New York werd hij afgedreigd nadat hij zijn neef bij de autoriteiten verklikt had.” Of dit waar is dient men gezien de bron uiteraard te betwijfelen, maar ze typeert gans deze zaak.

Joods Actueel en Freilich tonen hier hun misprijzen voor de wet. Het is een constante bij dit verhaal en in vele andere gelijkaardige zaken in dit milieu. Rabbijnen die groothandelaars in organen of drugs zijn? Geen probleem, men kan ze vinden. Of die Poolse rabbijn die wil meevechten!

Hetzelfde met het diamantmilieu waar fraude zo te zien de regel lijkt, niet de uitzondering. En in veel gevallen betreft het hier joodse diamantairs. De vele in het Antwerpse zich opstapelende schandalen tonen dit.

Het totaal negeren van welke wet dan ook is het verhaal van Israël zelf. Men steelt andermans grond en gaat daarna dan klagen dat die mensen zich verzetten. En als die zich verzetten zijn het terroristen die desnoods neergeknald worden. Onder applaus!

Het is feitelijk dat wat Friedman overkwam. Men steelt zijn synagoge en kijk bij Joods Actueel blijkt hij de dief te zijn. Het is, zo lijkt het toch maar steeds weer, een constante in dit milieu. Het is als de dief die roept: Hou de dief.

Het moet duidelijk zijn dat alle geloofsgemeenschappen recht hebben op alle bescherming en rechten eigen aan elke burger en religie. Maar hier zien wij – en die joodse scholen lijken een perfect voorbeeld – dat zij zich boven de wet verheven achten.

Deze scholen vragen subsidies maar vegen blijkbaar hun voeten aan de regels die bij die subsidies horen. Dat kan niet en een minister die laat begaan is niet waard die job te bekleden. En als zij zich niet aan de regels willen houden dat zij dan zonder subsidies werken. Geen probleem. Maar neen, het geld moeten zij hebben. De erbij horende wetten en regels zijn dan goed voor de vuilbak.

En de pers? Nog maar eens toont zij haar onbekwaamheid. Freilich stapt met een verhaal naar de media en die plaatsen dat zomaar zonder enig wederwoord of bronnencontrole. Kinderrechten of mensenrechten blijken bij die pers dan plots geen waarde meer te hebben.

Ja, Freilich heeft gesproken en dus knikt men onderdanig. Het doet denken aan de houding van de VS en de Europese landen ten overstaande van Israël. Israël eiste van de VS een invasie van Irak en zie, de VS deed het. Israël eist van de EU en de VS dat men Iran wurgt en zie, men doet dat. Slaafsheid noemt men dat.

Dat mensen als Rosenberg en de IKG de joden bij het grote publiek steeds meer een barslechte naam geven zal hun, voor zover we kunnen zien, worst wezen. En neen, de grote massa van joden doet daaraan niet mee. Ze laat zich hoogstens ophitsen en wat wijsmaken door hun leiders. Deels is ze ook bang.

Maar dat bij vele niet-joden zo het idee ontstaat dat alle joden kleine Rosenbergers zijn hoeft niet te verbazen. Feitelijk zou men blij moeten zijn met de daden van Moshe Friedman. Hij toont dat niet alle joden vulgaire figuren of smeerlappen zijn die zich te goed voelen voor de wetten van de goyim.

Willy Van Damme

Advertenties

15 thoughts on “Te goor voor woorden

 1. Ja, dat de Zionisten de boosaardige mythes over ‘de Joden’ waar maken, dat zeg ik al sedert de Gaza-oorlog van 2008. Ik ben een poosje bevriend geweest met een Zionistische Jood, het verhaal is genuanceerd, en heb daar heel veel uit geleerd. Dat was geen slecht persoon, wel een beetje gestresseerd, maar die groepsdruk van die kliek maakt mensen dus echt wel kapot.
  Edith Legrand
  Antwoord:
  Het is zoals ik het schreef in mijn opiniestuk. De meesten beseffen niet wat er allemaal gaande is en laten zich gewoon ophitsen en gebruiken. Het gaat hem gewoon om geld en macht.
  Zie maar hoe men vanuit Israël de vroegere Sovjetunie hielp plunderen. De vraag van Rusland via Interpol voor Konig en Davidovici is maar een van de duizendenéén voorbeelden van het gesjoemel waarvan ze daar worden verdacht.
  Willy Van Damme

 2. Beste Willy,

  Dank voor je schokkende verhaal over Rabbijn Moshe Friedman.

  Ik wil je bij deze, deze site doen toekomen. Deze site heeft mij geleerd het onderscheid te zien tussen Judaïsme en Zionisme en hoe ik tegen de holocaust moet aankijken. Ik ben géén ontkenner van de holocaust, maar ben mij er wel terdege van bewust dat deze met medewerking van Zionisten tot stand is gekomen en door huidige leiders van Israël, tot op de dag van vandaag, wordt uitgebuit.

  http://www.israelversusjudaism.org/index.cfm

  Ik weet dat David Icke hier eigenlijk niet gewenst is, maar ik heb een rotsvaste overtuiging in zijn gelijk in dit artikel. Ik hoop dat je dat mij in deze kan vergeven?

  http://www.davidicke.com/articles/political-manipulation-mainmenu-72/42734-they-dare-not-speak-its-name-rothschild-zionism

  Het verhaal van Annie Machon (ex MI5 agente en klokkenluidster) zou dan ook weleens waar kunnen zijn? Wij weten inmiddels allemaal hoe klokkenluiders worden behandeld. George Orwell’s ‘1984’ lijkt een klein kindeke met wat er heden ten dage gebeurd.


  Joop de Jong
  Antwoord:
  Zionisme is een nationalistische ideologie, jood zijn is een kwestie van religie. Een essentieel verschil.

  Dat Israël desnoods haar eigen ambassade aanvalt hoeft niet te verbazen. Het is geweten dat ze in Bagdad ooit bommen gooiden naar joden die een synagoge verlieten en dat ze in Cairo de American Library in de lucht wilden doen vliegen. En volgens de Britse veiligheidsdiensten was de kaping van het vliegtuig van El Al dat naar de luchthaven van Kampala in Oeganda werd gevlogen via manipulaties het werk van de Israëli zelf.
  Geloof nooit wat men zegt, wees altijd kritisch tegenover wie dan ook.

  En inderdaad, de controle over de bevolking begint erg te gelijken op die van 1984. Men weet desnoods alles van je, tot het soort kleding dat je koopt, de boeken die je leest en welk snoep je lust.
  willy Van Damme

 3. Vandamme gelieve deze reactie te plaatsen er staan minder tikfouten in en er is een belangrijke toevoeging over de antisemitische sporen op uw arische reet aan het einde. GJ

  Ten persoonlijke titel: De antisemitische sporen op de arische reet van Vandamme

  Veel antizionisten en/of antisemieten gaan voorbij aan het punt dat ook Joden zelf antisemieten kunnen zijn waardoor de auteurs van dergelijke artikels menen ongegeneerd” dit soort Joden als excuus voor de eigen “gevoelens” te kunnen opvoeren om te “ventileren wat ze zelf (nog niet?) niet durven”. Dit is dus een typisch voorbeeld daarvan.

  Dit is trouwens geen nieuwe strategie in Vlaanderen. Ook de VNV kranten voerden voor WOII een Jood op die andere Joden met de grofste hatelijkheden mocht bestoken om de mensen die graag wilden misleid worden te misleiden. Een voorbeeld kan ik u de lezer toezenden. Stuur maar een mailtje guidojoris@gmail.com

  Nog een misvatting is dat antisemitisme tegen Joden moet gericht zijn. Neen antisemitisme kan ook tegen niet-Joden gericht zijn als de motivatie maar antisemitisch is. Dat laatste mag ik met enige regelmaat ondervinden.

  Guido Joris

  PS Geloof inderdaad nooit wat men zegt en zeker niet als het van Willy Vandamme komt, waardoor de man zich laat inspireren is zo klaar als een klontje. Ik ken een Duitse columnist met een Joodse naam die hem de raad zou geven zijn antisemitische sporen van zijn arische reet te gaan afspoelen onder de douche.
  Antwoord:
  Geen probleem met de plaatsing van die tweede reactie. En ook dit, alhoewel beledigend, plaats ik dit met genoegen. Kwestie dat de lezer jullie goed leert kennen. Jullie reacties – dus ook die eerdere van uw geloofsgenoten – zeggen alles over jullie, niets over die man Moshe Friedman.
  Als antwoord op ‘te goor voor woorden’ kan dit wel tellen. Spreekt u anderen ook altijd aan over ‘hun Arische reet’. Blijkbaar hebben zionisten een probleem om serieus en met degelijke argumenten te antwoorden op kritiek.

  De enen, zoals uw zielsgenoot Benno Barnard, begint dan over ‘op de smoel slaan’ of ‘ogen uitkrabben’, U begint vulgair over mijn ‘Arische reet’. Heeft de NSA misschien een camera geplaatst op mijn toilet en hebt U vrienden bij die NSA?

  Vooreerst wil ik hier nogmaals en tot in den treuren herhalen dat joden geen semieten zijn maar een geloofsgroep. Arabieren zijn o.m. Semieten. Wel is Hebreeuws een Semitische taal. Kijk eens in een wetenschappelijk basiswerk. Het gaat hier dus eventueel over jodenhaat en niet over antisemitisme.

  Verder brengt U in dit debat niets nieuws aan en zwijgt over de vele tientallen feiten en visie die in beide stukken naar voor werden gebracht. Uw reactie is dan ook niet alleen uitermate vulgair maar ook zo inhoudsloos als maar kan zijn. Maar zo kennen wij zionisten. Hoe in ’s hemelsnaam ook verdedig je iets crimineels als Israël? Het vergt minstens leegheid en vulgariteit alsmede een blindheid voor rechtvaardigheid.
  Willy Van Damme

 4. Ten persoonlijke titiel:

  het gaat er niet om of Joden semieten zijn of niet maar of de sporen op uw arische reet antisemitische zijn ja of neen. Dat gezever ook Joden en semieten ken ik natuurlijk al lang van uw soortgenoten.

  En ja, ik zelf ben ook geen voorstander van de term antisemitisme. Ik corrigeer dan ook graag mijn opmerking:als volgt: “Ik ken een Duitse columnist met een Joodse naam die Vandamme de raad zou geven de sporen van zijn ordinaire Jodenhaat van zijn arische reet te gaan afspoelen onder de douche. Dat ik u mag beledigen beschouw ik als een democratisch voorrecht. en bijkomend in uw geval als een bijzondere eer.
  .

  Guido Joris
  Antwoord:
  Uw reactie is typerend voor zionisten. Bij gebrek aan enig argument de naam waardig rest U alleen nog B&B, beledigen of, in het geval van sommige van uw geloofsgenoten, bedreigingen. Zie ook de behandeling die Moshe Friedman kreeg. Het is zoals met Israël zelf: Bedriegen en brutaliteiten. In dit laatste geval zonder enige limiet.

  Als U enig greintje menselijkheid in U had dat had U over de zaak Friedman schande geroepen. Neen, u geeft applaus. Ook is het raar dat U de term antisemitisme gebruikt die volgens Uzelf fout is. En verder is het niet Vandamme maar Van Damme.
  De enige die zich hier zit te beledigen bent U feitelijk zelf. Een verstandig man zou dat moeten beseffen, U niet. Maar daarvoor ontbreekt U het niveau.
  Willy Van Damme

 5. Ten persoonlijke titel;

  U gebruikt zionisten als scheldwoord omdat u het echte woord (dat op uw tong ligt) niet DURFT te gebruiken maar de hatelijkheid waarmee u de term zionist hanteert liegt er niet om.

  Bedankt trouwens om mij tot “de geloofsgenoten te rekenen”. Het zet mijn stelling kracht bij dat Jodenhaters niet alleen Joden haten.

  Ik stem in met uw stelling en concludeer: “Vandamme” en “Himmler” hebben/hadden niveau,

  Einde communicatie, ik wens niet om mij op dat niveau te begeven.
  GJ
  Antwoord:
  U zou horen te weten dat niet alle joden zionisten zijn. Dat is de reden waarom ik weiger om iets anders dan de term zionisten te gebruiken. Joden en zionisten onder elkaar mengen is wetenschappelijk onjuist en een zware belediging voor die massa joden welke tegen Israël zijn.

  Verder ben ik inderdaad tegen zionisten en hun filosofie, zoals ik tegen elke vorm van nationalisme ben. Dus ook tegen Vlaams, Belgisch, Iers katholiek, Tibetaans, of welk nationalisme dan ook.

  Vrij simpel hoor maar dat moet je natuurlijk kunnen begrijpen. Daar bent U duidelijk niet toe instaat.
  En Himmler? En waarom kwam U hier de onnozelaar uithangen als u schrijft: ‘Ik wens niet om mij op dat niveau te begeven.’ Nog een geluk dat Benno Barnard, uw geloofsgenoot en bezitter van hetzelfde gebrek aan manieren, U hier niet meent de les te moeten komen spellen.

  En nogmaals, na al drie reacties gebruikt U ditmaal nog steeds Vandamme. Het is dus Van Damme. Problemen bij het lezen en schrijven? En kom eventueel nog eens terug de dag dat U argumenten hebt.
  Als goyim doet U het verder niet slecht hoor.
  Willy Van Damme

 6. Ik zit met vervangende schaamte de ‘bijdragen’ van deze Guido Joris te lezen. Hoe kan iemand zichzelf zo verlagen.
  Gerrit
  Antwoord:
  Hebt U hier ooit het verschijnen van Benno Barnard meegemaakt. Dat was pas grof. De man is verder een gekend figuur binnen het zionistisch gedachtengoed in België. Hopelijk krijgt hij af en toe eens een reisje aangeboden. Wie zo fanatiek is verdiend dit toch.

  Maar dit zijn dan ook zionisten en ze tonen steeds weer hun ware aard.
  U weet toch ook wel dat zionisten en Himmler/Eichmann en Hitler ooit in de jaren dertig van vorige eeuw samenwerkten met elkaar? Ze klaagden zelfs op zeker ogenblik bij Eichmann & Co dat de ‘kwaliteit’ van de joden die ze stuurden niet goed genoeg was.
  Ik moest dan ook hartelijk lachen toen die ‘clown’ over Himmler begon.
  Willy Van Damme, niet Vandamme. Want we kunnen nog lachen.

  • Willy, je vroeg of ik het verschijnen van Benno Barnard meegemaakt heb. Even gezocht op internet. Het dateert uit 2011 en toen was ik nog geen volger van je weblog.

   Maar je hebt gelijk, het is buiten proporties. Niet alleen vriend Benno probeert je onderuit te halen, daarvoor roept hij ook de hulp in van Rudi Roth, ene Gantman, Wim van Rooy, Martien Pennings en Patrick Veensmans. Figuren die immers nooit een blog als dit zouden lezen.

   Uiteraard gaan ze geen van allen op de inhoud in, deze is ook moeilijk te weerleggen. Nee, ze proberen je persoonlijk onderuit te halen op mogelijke schrijffoutjes en zaken die niets met het artikel uitstaande hebben. Een bekende taktiek, die vaak nog werkt ook. Over de misdaden van Israel heen praten door over de islam te beginnen. (overigens vind ik persoonlijk de islam in de praktijk een nog groter gevaar voor de gewone man [en vrouw, anders klaagt Benno mij nog aan wegens discriminatie] dan het zionisme. Kijk maar om je heen)

   Opvallend in de reactie van de zeer gewaardeerde heer Barnard is het volgende:

   De werkelijkheid is dat ik door de politie van Antwerpen werd gewaarschuwd, dat mijn vouw (ik mag aannemen dat hij zijn vrouw bedoelde. Maar waarom zegt zijn vouw het tegen de politie en niet tegen hem zelf?) eiste dat ik me liet beveiligen en dat ik toen Tanguy Veys heb gebeld, die een paar weken eerder Wim van Rooy en mij had aangesproken na een debat over Israël in Gent. Ik vroeg hem of hij het adres van een beveiligingsfirma kende. Hij bood aan die beveiliging te regelen, wat ik – het was minder dan 24 uur voor mijn lezing – dankbaar accepteerde. Pas in Antwerpen hoorde ik dat dezelfde kleerkasten soms De Winter beveiligden.

   Wat een giller, wat een stuk onbenul. En dan het fraaiste. Dit is de mooiste hoogstaande culturele bijdrage die ooit geschreven is:

   Och, wat zou ik u gaarne op uw pafferige smoel timmeren! Uw leugenachtige rotkop! Mijn vuist planten in die racistische compositie van vetkwabben die – heregod – uw gezicht vormt! Ja, op de vuist, u en ik! En moge de beste man winnen!

   Deze tekst zou je eigenlijk in moeten lijsten, Willy. Die eer komt niet iedereen toe.

   En sorry voor mijn taal en schrijfouten (grinnik)
   Gerrit
   Antwoord:
   Inderdaad inlijsten en het was voor mij een grote eer om een georganiseerde aanval vanuit dat schorremorrie te mogen meemaken. Het bewees ook dat ik goed bezig was en ben.

   Wat betreft Andre Gantman het volgende: De man is een vroeger liberaal en joods politicus die nadien overliep naar de N-VA. Deze advocaat was schepen in Antwerpen toen het schandaal rond het faillissement van de ABC Containerlines NV uitbrak. Wegens zijn betrokkenheid bij die fraudezaak diende hij toen als schepen ontslag te nemen.

   Hij is nota bene nu fractieleider van de N-VA in de Antwerpse gemeenteraad. Verdere commentaar is hier overbodig. Gans de zaak met Fouad Belkacem was een door die groep goed opgezette provocatieve val. Vanuit PR-standpunt prachtig gewoon. Ik bezit trouwens een leuke foto van Tanguy Veys van het Vlaams Belang al dansend met Michael Freilich.

   Toen hij reageerde en meende mij te komen uitlachen had hij het over mijn zelfkennis. Ik antwoordde daarop dat zelfkennis het ABC is van alle kennis. Een wat men noemt subtiele tip. Hij reageerde nadien nooit meer. Maar het typeert de mentaliteit van dit soort van volk.
   En Benno Barnard is een wat men noemt prins der Nederlandse letteren, maar dan een prins in de stijl van die vroegere adellijke lieden die meenden dat de wereld een voetveeg was waaraan zij hun met modder bevuilde schoenen gratuit konden afvegen.
   Willy Van Damme

   • Beste Gerrit,

    U schrijft hierboven: “overigens vind ik persoonlijk de islam in de praktijk een nog groter gevaar voor de gewone man dan het zionisme. Kijk maar om je heen.”

    Daar ben ik het helemaal niet mee eens.
    Vroeger voerden intellectuelen wel eens een polemiek in de krant: elke week een lange brief aan de opponent, goed onderbouwd. ( Ik denk aan WF Hermans o.a.)

    Ik zou best zo’n uitwisseling van argumenten met U willen starten over uw bovengenoemde stelling. Het liefst op deze blog van Willy, ( want meer publiek) maar ik heb zelf ook een blogje, en daar zou het ook kunnen.

    Ik wacht uw Uw beider ( Willy, Gerrit) reactie af.

    Jan Verheul.
    Antwoord:
    Het is zo dat zionisme en die jihadisten op dit ogenblik een alliantie vormen. De gebeurtenissen in Syrië tonen dat voldoende. Zionisme is een politieke doctrine, islam is een religie en kent miljoenen vormen.

    In die zin loopt elke vergelijking al van bij de start mank. Het jihadisme in al zijn vormen is in wezen zoals het zionisme dan weer eerder een politieke leer met als basis wel de islam. Maar dat is ook zo voor het zionisme dat als basis ook de joodse religie gebruikt.
    Willy Van Damme

   • Beste Jan,

    Ik heb geen zin en geen tijd om ellenlange discussies te voeren over welk onderwerp dan ook. Ik denk ook niet dat dit blog van Willy hier voor bedoeld is.

    Ik wil er toch wel kort op antwoorden. Wat betreft het zionisme, daar is hier al veel over uitgelegd. Ik vraag jou, waar, buiten het Midden Oosten ‘wij, de gewone man’ last hebben van het zionisme. Tenzij je de uitbuiting van de gewone man bedoeld, maar dat zie ik als het kapitalisme.
    Dat in tegenstelling tot ‘de’ islam. Het is inderdaad zo dat er vele vormen van uitvoering van de islam bestaan, een groot deel is vreedzaam. We hopen dus eigenlijk te spreken van de fanatieke islam. Dat zien we in de inmiddels vele landen die onder islam beheer zijn. De vrouwenonderdrukking en de intolerantie is daar vreselijk. Een ieder die dat ontkend weet blijkbaar niet wat daar gaande is, of anders praat hij tegen beter weten in. Ik denk dat ik daar verder niet over uit hoef te wijden.
    Was het maar alleen daar in de landen waar de islam aan de macht is. Inmiddels zien we de intolerantie in het westen, ja, ook in Nederland en belgie, in de buurten waar veel moslims wonen, de spuigaten uitlopen. Het ergste is dat het steeds meer aanvaard wordt ook, In plaats dat we op komen tegen de vrouwenonderdrukking, vinden het inmiddels normaal dat de vrouwen verplicht worden, ook in de bloedhitte, om in dikke lange kleren met een hoofddoek te lopen, terwijl de mannen er westers bij lopen. Dit is geen regel, maar het is wel in toenemende mate.

    Ik heb zeker geen hekel aan mensen die het islam geloof aanhangen. Ik heb ook goede moslimvrienden. Ik heb een hekel aan alle godsdiensten, die een uitvinding zijn van het vroege kapitalisme.
    Ik zal echter een ding nooit vergeten, en dat was wat een goede vriend ooit tegen mij zei, Khalid is zijn naam, Hij zei, wacht maar, over 10 jaar zijn wij hier de baas. Nou, Jan, hoop maar met mij dat het nooit zal gebeuren, want net als alle godsdienstwaanzinnigen, ze zijn helemaal doorgedraaid. Kijk maar eens wat er allemaal in Syrie vecht. En dat waren een paar jaar geleden allemaal gewone jongens die geen enkel kwaad in de zin hadden. Maar ja, Allah is groot he, en voor Allah willen ze sterven, zo gek is een groot aantal inmiddels. Kijk om je heen Jan, voorbeelden (ja, ook hier in Nederland en Belgie o.a) kan je dagelijks overal vinden. ‘De’ islam zegt overal openlijk dat ze de wereld, dus ook ons, willen overheersen.

    Mijn conclusie en de moraal zit in het bovenstaande verweven. Goed lezen graag en niet uit het verband rukken.
    Gerrit
    Antwoord
    Een door tijdsgebrek vlug antwoord.
    De invloed en de gevolgen van het zionisme zijn zeker niet beperkt tot het Midden-Oosten. Hier sla je de bal er wel flink naast.

    Je kan een enorme lijst opnoemen van gevolgen die hun oorzaak vinden in de drijverijen van het zionisme.
    Neem bijvoorbeeld de enorme herstelbetalingen die Duitsland na de hereniging moest betalen aan wat in essentie zionistische organisaties waren.
    Neem de honderdduizenden soldaten uit westerse landen die moeten en moesten dienen in Irak, Libanon, Afghanistan en Libië.

    Neem de grote wereldwijde financiële gevolgen van al die oorlogen. Of zie naar de grote financiële steun die we verlenen aan de bezetting en blokkade van de Palestijnse gebieden en de massa’s vluchtelingen. Enzovoort.
    Je kan er met wat zoeken een bibliotheek mee vullen.

    Bovendien is de opkomst van het jihadisme iets dat voluit de steun heeft van Israël die hierin blijkbaar het middel ziet om de regio zichzelf te laten vernielen. En die jihadisten bezorgen ons ook hier, zij het nog beperkt, al last en vooral kopzorgen voor de gevolgen op termijn.
    Willy Van Damme

   • Willy,

    ik neem aan dat U geen brood ziet in een disussie hier tussen Gerrit en mij, want de ‘Antwoorden ‘ button onder mijn post ontbreekt.
    Nu nog wachten op Gerrit. HIj is altijd welkom op deze blog: http://xevolutie.blogspot.nl/2010/12/de-agressieve-islam.html

    Maar misschien trek ik te veel conclusies uit het ontbreken van de ‘Beantwoorden’ button, want in feite begint U al met de discussie door te beginnen de twee termen ( Zionisme en islam) te gaan verduidelijken.
    Men zou ook nog moeten vaststellen wat men met ‘een groot gevaar voor de gewone man’ in dit geval wenst te bedoelen. Wordt ‘gevaar’ dan vertaald in ‘aantal doden’ of in ‘verwoeste mensenlevens’ of ook nog in ‘in angst levende mensen’.
    Voor mij lijkt het ’t zinvolste om een globale optelling van alle drie die categoriën te nemen.
    Daar komt uiteraard geen rekenwerk aan te pas, het is maar dat men ook beseft dat iemand die met opzet en met een doel een samenleving in angst brengt, óók boosaardig bezit is, en dat dit ook een deel is van het kwaad in de wereld.

    Om toch de zaak weer te vereenvoudigen zou ik willen constateren dat het volgens het nederlandse spreekwoord niet uitmaakt of je door de hond of de kat wordt gebeten. M.a.w islam en zionisme mogen best tot verschillende categoriën behoren, dan nòg kan men de vraag stellen: welke van deze twee hebben de mensheid meer schade berokkend.
    Die vraag is even legitiem als de vraag: ‘Is er meer menselijk leed veroorzaakt door oorlog of door honger?”

    De vraag is ook zinvol.
    Je weet dan waar de prioriteit naar moet uitgaan.
    We horen nu elke dag over de gevaren van de Islam. Maar stel nu dat het Zionisme veel meer mensenlevens kapot maakt?
    Jan Verheul
    Antwoord:
    Werk nu mijn lectuurachterstand af. En dat is een pak hoor.
    Maar denk dat de radicale islam en het zionisme elkaar gevonden hebben. Vooral Saoedi Arabië en Qatar hebben onbeperkt fondsen beschikbaar en zetten die in om wereldwijd, van West-Europa tot de Filipijnen, hun invloed uit te breiden. met steun van de VS.
    Wat overal voor enorme en gewelddadige conflicten zorgt, zeker en vooral in het Midden Oosten.

    Dit dreigt de regio daar in een groot bloedbad te veranderen. En dat is de reden waarom het perfide zionisme brood ziet in deze losgeslagen elke moraal ontbrekende fanatici.
    En wie het meest doden veroorzaakt zal altijd tot in den treurnis een discussie blijven. Het heeft ook geen belang.
    Willy Van Damme

 7. Ik had al het gevoel dat ik me er ver vandaan moest houden. Toch bedankt voor deze verhelderende tweespraak … Willy
  Wim Vlaminckx
  Antwoord:
  Bedankt voor die bloem.
  Willy Van Damme

 8. Willy, laat eens iets van je horen, desnoods per email gehe46@gmail.com We worden ongerust.
  Gerrit
  Antwoord:
  Poog mijn leesachterstand wat in te halen. Sorry voor de stilte, maar het is zo druk in het Midden-Oosten dat voor ik schrijf mij eerst goed wil informeren. Alleen goede informatie kan goede analyses en opinies maken.
  Willy Van Damme

 9. Druk in het Midden-Oosten, tja
  Jemen en Iran staan met stip aangeduid in het Gladio B-lijstje van “te behandelen” landen…
  Het zal niet lang meer duren… Eerst een false-flag. Benieuwd wat ze nu weer gaan verzinnen. De cowboys van Al-Qaeda staan alvast klaar

  http://www.hln.be/hln/nl/9556/Opstand-in-Midden-Oosten/article/detail/1680817/2013/08/04/Amerikaanse-eenheden-in-verhoogde-staat-van-alarm.dhtml

  Netanyahu wordt zichtbaar nerveus en vindt het nu toch wel meer dan tijd dat de Amerikanen ook Iran aanpakken. Jemen, allemaal goed en wel, maar laat de hoofdschotel nu maar eens aanrukken:
  http://www.euronews.com/2013/08/04/israel-s-netanyahu-says-iranian-regime-is-no-different/

  Wat betreft hogerstaande discussie over Zionisme, smear campaigns, “antisemitisme”, …, is dit boek bijzonder interessant (een dikke aanrader mocht het u nog onbekend zijn)
  http://www.amazon.com/Israel-Lobby-U-S-Foreign-Policy/dp/0374531501
  Dim Knudde
  Antwoord:
  Iran is men al jaren vanuit de VS en Israël op alle denkbare wijzen aan het bewerken. Terreur noemt men dat. Jemen leeft dan weer onder de knoet van Saoedi Arabië en dus de VS. Daar zijn alleen problemen van interne stabiliteit tussen de verschillende regio’s en clans die ieder hun territorium willen bewaken en liefst ook uitbreiden.

  En ‘False flags’? De VS kent niets anders dan dit soort technieken. Gans de episode rond die terreuraanslagen met de Bende van Nijvel, de strategie van de spanning in Italië, de bomaanslagen in Luxemburg, Action Directe en het CCC waren een grote False flags.
  Alhoewel die clowns van het CCC dat vermoedelijk nooit beseften. Maar dat is de kunst van de manipulatie natuurlijk. De te manipuleren figuren of groepen mogen nooit beseffen welk spel ze in realiteit spelen.
  Zo weten al die jihadistische terreurgroepen die in Syrië nu vechten zelden of nooit dat ze door de VS en Israël gewoon gebruikt worden als kanonnenvoer.

  Het boek waarnaar U verwijst is een gekend werk en een der basisgeschriften om de greep van het zionisme op de VS te begrijpen. De schrijvers vonden trouwens geen uitgever in de VS en dienden hiervoor uit te wijken naar Groot-Brittannië. Wat toen een ware rel veroorzaakte.
  Willy Van Damme

 10. Wel, wel, wel, de Guido Joris die mij een paar jaren het leven zuur maakte en door de mazen van het net wist te glippen toen hij voor de raadkamer moest verschijnen, blijft op het internet zijn gal spuwen en fulmineren. Hij doet dat op onnavolgbare wijze, waarbij hij wild om zich heen trapt en God-en-klein-Pierke tegen zich in het harnas jaagt. Maar hij heeft er deugd van, denk ik. Vandaag las ik dat Ludo De Brabander, de voorzitter van VZW Vrede, klacht tegen hem indiende wegens ettelijke haatmails. Ik wens De Brabander meer succes dan ikzelf destijds kende. Of beter: ik geef hem de raad om een goede advocaat onder de arm te nemen. Door een fout van de mijne zijn Joris en zijn toenmalige kornuiten de dans ontsprongen.
  Berenklauw
  Antwoord:
  Ik zag het verhaal van Ludo De Brabander recent in de media en het wekte geen enkele verbazing. Ik raad je aan hier het verhaal te lezen over de rabbijn Mosje Friedman. Het geeft je een erg goede indruk over met wat soort volk we hier te maken hebben.

  Mensen verwijten antisemiet te zijn en zelf openlijk Arabieren, toch een Semitisch volk, discrimeneren. Schaamteloos en perfide heet dat. Hier reageerde hij al herhaaldelijk zonder echter ooit enig niveau te halen. Maar dat typeert.
  Dat soort lieden raakt intellectueel niet eens uit de diepste riool die je op aarde kunt vinden. Lees anders op deze blog eens het mooie proza van Benno Barnard. De ‘prins der Nederlandse Letteren’ poedelnaakt.
  Willy Van Damme

 11. En Van Damme had De Brabander succes? Neen :-)) Een de dans waarnaar berenklauw verwijst is als residu met de andere fabels mee uit zijn duim gezogen. IS s Berenklauw een synoniem voor etterbak Yves Desmet? Of voor de omhooggervallen boskabouter Lode Vanoost, ex-ondervoorzitter van het parlement? (een nikszeggende functie die hij toebedeeld kreeg om van zijn eindeloos gezeur en gezaag af te zijn) Wie zal het zeggen of is berenklauw van Herr dr. Vanranzig?
  PS Te gek voor woorden dat de aanzetters tot Jodenhaat graag verwijzen naar een halve gare als Friedmanenkel te verklaren als het vijgenblad na de beet in de giftige appel.
  Guido Joris

  Antwoord:

  Uw antwoord betreft een tekst uit 2013 die gaat over de schandelijke wijze waarop zionistische joden de joodse rabbijn Moshe Friedman bekladden. Je zou na het lezen van die tekst wat schuldgevoel en nederigheid verwachten van zionisten.

  Maar neen, U gaat verder met het uitkramen van allerlei onsamenhangende prietpraat waarvoor U gekend bent. Dat men U op de Westelijke Jordaanoever nog geen ruime villa met landgoed gaf wekt verbazing. Of toch niet.

  Tussen haakjes: Na mijn artikel over de hetze tegen Mosje Friedman hebben Freilich, Rosenberg & Co de man met rust gelaten. Maar nooit zal ik hun optreden hier vergeten hoor. Evenmin als Uw onzin. Succes. En halve gare????
  Willy Van Damme

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s