Vlaggen bis

Dit weekend, in de nacht van vrijdag op zaterdag, werden in Grembergen aan de lagere scholen van de gemeente en het vrij onderwijs telkenmale twee vlaggen gestolen, de Europese en de Belgische. In beide scholen waren er immers feesten gepland en het stadsbestuur heeft dan de gewoonte er twee plantenbakken te plaatsen met daarin de Europese, de Belgische, de Vlaamse en de Dendermondse vlag.

Zwart nest

Toen men echter zaterdagochtend in de vrije lagere school met het schoolfeest wou van start gaan bleken die Europese en Belgische vlaggen plots verdwenen. De school legde dan ook bij de politie klacht neer. Een gelijkaardig geval werd hier al eerder op deze blog gesignaleerd en nu blijkt dit een soort van plaag te zijn. Toen ging het om vlaggen aan de hoofdbibliotheek en haar Baasroodse bijhuis.

Het Kraaienest, de gemeentelijke basisschool in Grembergen.

Het Kraaiennest in de Grembergse Rootjensweg. En plots waren de vlaggen links weg. Diefstal van gemeenschapsgoederen.

Katleen Bombeke, woordvoerster van de lokale politie, “Dit is inderdaad een frequent fenomeen geworden, vooral dan in de deelgemeente Grembergen. Sinds april 2012 zijn er al 9 dergelijke feiten geweest waarvan wij een PV maakten. Zeven hiervan situeren zich in Grembergen waarvan 6 aan het vroegere gemeentehuis. Veelal betrof het alleen de Belgisch vlag en soms al eens de Europese.”

Tot heden stelde men voor zover geweten nog niemand hierover in beschuldiging. Burgemeester Piet Buyse (CD&V): “Wij betreuren dit ten zeerste en kunnen dit alleen maar sterk afkeuren. Dit kan niet. Wij zouden natuurlijk geen vlaggen meer kunnen plaatsen maar dat willen we bewust niet doen.”

Alhoewel er geen zekerheid is over de daders lijkt het bijna zeker te komen uit Vlaams-nationalistische hoek. Grembergen heeft op dat vlak een zekere reputatie die het al meesleept van tijdens W.O. II toen men Grembergen gemeenzaam een ‘zwart nest’ en ‘klein Duitsland’ noemde.

Een reputatie die het bleef behouden, ook nu nog, mede dankzij een kleine harde kern van Hitlerfans. Daarbij is het Vlaams Belang recent ook gestart met een uitgebreide campagne tegen de EU die de ‘arme’ Vlamingen dan zou bestelen. Poujadistische praat waarmee men, gezien de stijgende onvrede over het Europees beleid, de kiesresultaten terug poogt op te krikken.

Extremisme

Het getuigt natuurlijk van een zeker extremisme om Belgische, en ook Europese vlaggen te stelen, maar wie Vlaams-nationalisten kent ontdekt daar mensen die al gaan steigeren als ze nog maar het woord vorstenhuis, Brussel, België of een beetje Frans horen. Laat staan wat er kan gebeuren als ze een oud-strijder met een Belgische vlag opmerken. Dan kookt bij sommigen het bloed.

De Vrije Lagere en Kleuterschool (VLEK) in Grembergen

Bij de Grembergse Vrije Lagere- en Kleuterschool (VLEK), eveneens aan de Rootjensweg gelegen, verwittigde men de politie van die diefstal.

En voor dat soort volk is de wet, het eigendomsrecht of een democratische beslissing natuurlijk een vlug te nemen hindernis, een vodje papier. Typerend was toen in Dendermonde een handelszaak met een Franstalige naam haar deuren opende en het al onmiddellijk een dreigtelefoon kreeg.

Ook in Kortrijk moest N-VA schepen voor Economie Rudolf Scherpereel hoogstnodig een friturist onder druk zetten omdat die zijn frietkot ‘Grand Place’ ging noemen. Waarna dit weekend met de braderij een pak Kortrijkse middenstanders via een tijdelijke naamsverandering van hun winkel de draak staken met deze eerste schepen, zijn partij en het stadsbestuur.

De nieuwbakken ‘liberale’ Kortrijkse burgemeester Vincent Van Snelgeboren, ook de Snelle genaamd, steunde immers zijn schepen toen die deze middenstander zijn vrijheid voor een naamkeuze wilde ontnemen. Van liberaal beleid gesproken.

Steenokkerzeel

Maar het kan natuurlijk nog erger zoals Steenokkerzeel bewees. Daar werden in het gemeentehuis plots de portretten van koning Albert II en koningin Paola gestolen. Voordien had burgemeester Kurt Ryon, N-VA en lid van het extremistische Taal Aktiecomité (TAK), er tevergeefs getracht om zijn schepencollege met Open VLD zover te krijgen de verwijdering ervan te steunen. Wat niet lukte.

En dus verdwenen beide portretten plots toch. En dit zonder dat er ogenschijnlijk een inbraak had plaats gehad. Gemeenteraadslid Yvette Luypaert (sp.a): “Toen ik hem daarover in de gemeenteraad ondervroeg deed hij alsof hij niets wist van die portretten in het gemeentehuis. En ze hingen er toch al 8 jaar. Toen ik hem dan vertelde dat ze vlakbij de trap hingen antwoorde hij simpel dat die portretten dan de trap naar boven zullen genomen hebben. Van respect voor een raadslid gesproken.”

Diefstal in een gemeentehuis is een zeer ernstige zaak. Want evengoed kan men er dan dossiers komen stelen of officiële stempels. Yvette Luypaert: “De man weigert dat te onderzoeken. Iets wat hij als verantwoordelijke voor de openbare veiligheid toch moet doen. Ook er reserveportretten hangen zoals zijn coalitiepartner van Open VLD en de CD&V eveneens vragen weigert hij. Zelfs de tricolore burgemeesterssjerp wil hij niet dragen. Een wettelijke verplichting. Hij maakt het zelfs belachelijk door te spreken van de Samsonsjerp.”

En als burgemeester een onderzoek weigeren te laten voeren naar een diefstal in  een gemeentehuis zou kunnen gezien worden als het weigeren van rechtsbijstand. Wat toch een term uit het strafrecht lijkt te zijn.

Nu deze week staat de zaak via een oppositiemotie terug op de agenda van de gemeenteraad. Maar voor extremisten is er maar een wet en dat is de hunne. Respect voor de democratie, de rechtstaat of de medeburger is er bij dat volk amper of niet bij. De voorbeelden uit het verleden en ook het heden zijn wereldwijd legio.

Yvette Luypaert speelde de zaak volgens haar zeggen tevergeefs ook door aan De Morgen. Maar daar was de plaats vermoedelijk al ingenomen door een nieuwe fotoreeks rond god Bart De Wever.

Maar misschien het beste voorbeeld van extremisme was dit weekend de Dilbeekse schepen voor Sport Frank De Dobbeleer (N-VA). Toen die de naam van de sportlaureaat van een Franstalige petanquevereniging moest voorlezen stak die in volle zaal zijn broek af. Inderdaad, vele Vlaams-nationalisten hebben een totaal gebrek aan respect voor hun medemens en ook hun ambt. Fris volk!

Willy Van Damme

One thought on “Vlaggen bis

 1. Beste Willy
  Andermaal moet ik me, zachtaardig als ik ben, tegen je naadloze overgang van WO II,naar Klein Duitsland en Vlaams-nationalisme als ideologie, maar met te weinig nuance, verzetten. Het verdonkeremanen van een vlag was tot 40 jaar geleden een courante politieke daad. Ik herinner me uit die tijd ook menige diefstal van leeuwenvlaggen, zelfs in Grembergen. Dat er vandaag her en der nog een zelfverklaarde held rondloopt, die blijven hangen is in de sfeer van de jaren 40 van de vorige eeuw, is vooral treurig voor hemzelf. Zeer oude uitgemolken koeien weetjewel.
  Toch ben ik sinds toen en tot op vandaag ook Vlaams-nationalist en die ’vlag’ dekt een totaal andere lading dan deze die jij hier schetst.
  Ik werd zelf als tiener en jonge student aangesproken door de ideeën van het Vlaams –nationalisme zoals ze onder andere door Maurits Coppieters werden verwoord.
  De uitzichtloosheid van parlementaire actie en de ontgoocheling over de taalwetgeving van 1963 brachten vele jonge studenten in de Vlaamse politiek. Zelfbestuur voor Vlaanderen was echter niet los te denken van de vernieuwing van de Vlaamse samenleving. Pacifisme, openheid tegenover de ontwikkelingen in de wereld en het doorbreken van de verzuiling waren daarvoor strijdpunten. Het Belgische establishment was tot dan ook niet echt een voorbeeld van verdraagzaamheid. In 1977 botste mijn oom Frans Baert en Grembergenaar, nog op een veto van het hof om minister van justitie te worden in het Belgenland van toen. Het ‘bevrijdingsnationalisme’ plaatste echter de Vlaamse Beweging toen al, zeer ruimdenkend, zonder haat, in het ruimere kader van de strijd van de verdrukte volken van Europa en de Derde Wereld. Het was voor hen helemaal geen strijd om louter taal of symbolen meer.
  Coppieters droeg rond 1970 in belangrijke mate bij tot de ideologische verruiming van de Volksunie door de organisatie van partijcongressen over politiek pluralisme, de rechten van de vrouw, milieuproblematiek en ontwikkelingssamenwerking. Agalev werd pas opgericht in 1979. Ik volgde al VUJO-studiedagen over mondiale milieuvervuiling in 1974. Coppieters werd het boegbeeld van de progressieve vleugel in de Volksunie waar- wat de ideologie en basiswaarden betreft- samen met mij velen vandaag nog rotsvast in geloven. Een open en solidair Vlaanderen met een blik op de toekomst, niet het verleden. Met respect, burgerrechten, zelfbeschikkingsrecht en vrijheid voor alle volkeren waar ook ter wereld.
  Ook op de Europese politieke scène liet hij zich niet onbetuigd. In 1979 stichtte hij mee de Europese Vrije Alliantie (EVA). De Volksunie en zijn Vlaams-nationalisten zijn altijd pro Europa geweest.
  Je zal het me niet kwalijk nemen dat ik dit als Vlaams-nationalist toch even kwijt wou.
  Vriendelijke groeten
  Johan
  Antwoord:
  Als je de tekst goed leest zal je zien dat ik niet alle Vlaams-nationalisten over een kam scheer. Veralgemeningen zijn altijd zeer fout.

  Tijdens WO II waren bijvoorbeeld niet alle VNV’ers rabiate fascisten die hun medeburgers met sadistisch genoegen naar Breendonk en Auschwitz stuurden. Ja, er waren er.
  Hetzelfde voor de vroegere VU en nu de N-VA en het Vlaams Belang.
  Maar als je Vlaamse extremisten moet zoeken dan zal je ze daar vinden.
  Ik vermoed dat niet iedere Vlaams-nationalist zomaar zijn broek afsteekt als hij een Franstalige moet eren.

  Maar dat men 40 jaar geleden andere dingen deed dan nu zal wel. Vechtpartijen onder plakploegen bij verkiezingen zijn gelukkig verleden tijd.
  Maar het extremisme dat men hier toont is een gevaar voor onze samenleving dat dient bestreden te worden.

  Zoals je schrijft is verdraagzaamheid de essentie van wat een gezonde samenleving zou horen te zijn. En daarin hebben vlaggendieven en andere zotten geen plaats.
  De hier genoemde heren van de N-VA horen dan ook niet thuis in een openbaar ambt als dat van schepen of burgemeester. Als Belgenmop misschien?
  Willy Van Damme

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s