Negatief advies auditeur Raad van State over N41

De auditeur bij de Raad van State heeft een negatief advies gegeven over de huidige plannen voor de doortrekking van de gewestweg N41 van Dendermonde naar Aalst. Tussen de Aalsterse deelgemeente Gijzegem en de grens van Dendermonde met Lebbeke ontbreken nu nog enkele kilometers van deze weg. En dit wil het gewest eindelijk aanleggen.

Voor- en tegenstanders

Reeds minstens dertig jaar is er het plan om ook het deel van de N41 naar Aalst te realiseren. Nu ligt er het stuk van Sint-Niklaas tot aan de grens van Dendermonde met Lebbeke en van de grens van Gijzegem met Hofstade tot de ring in Aalst. Het moet de mobiliteit in de Dendermondse regio verbeteren. Want zonder degelijke mobiliteit gaan grote bedrijven zich er nooit vestigen.

Maar dan moet de weg vlakbij Denderbelle passeren, en dat is een landelijke oase pal tegen Bellebroek, een natuurgebied en oud overstromingsgebied die het overtallige Denderwater in geval van nood moet opvangen. En dus zijn er nogal wat mensen in Denderbelle tegen, evenals natuurlijk een aantal milieuverenigingen zoals Raldes (het Regionaal Actiecomité Dender en Schelde), een klassieker.

Actie tegen N41 in Lebbeke

De tegenstanders van de N41 voerden soms hevig actie tegen die N41. Hier rond een petitieactie aan het Lebbeekse gemeentehuis tegen de doortrekking.

Ook het gemeentebestuur van Lebbeke – in deze zaak altijd al een twijfelaar – is zeker sinds de aanloop naar de gemeenteverkiezingen van vorig jaar radicaal tegen. In Oudegem en ook velen in Gijzegem is men massaal voor, zij willen immers de vrachtwagens weg uit hun dorpskern zodat die leefbaarder wordt.

Politiek is er zowel in het Vlaams parlement als binnen de regio’s Waas & Dender en Aalst tegenwoordig praktisch unanimiteit en eist men de doortrekking. Wel wijzigde Groen al een tijd geleden van koers, zijn er twijfels in Hamme – waar de kabinetschef van Hilde Crevits (CD&V), de Vlaamse minister van Openbare Werken, woont – en haakte Lebbeke vorig jaar plots af.

François Saeys

Als het van de auditeur bij de Raad van State afhangt haalt de Lebbeekse burgemeester François Saeys en de andere tegenstanders voorlopig het pleit.

De aanloop naar de finalisering van dit RUP was dan ook vrij stormachtig, met actievoerders die soms vrij agressief uit de hoek kwamen. Dat zij, en de gemeente Lebbeke tegen dit RUP naar de Raad van State zouden trekken was dan ook een zekerheid.

Hier voor de Raad van State zijn nu al de eerste conclusies geschreven en is het wachten op de replieken. Vermoedelijk zal het finaal debat voor de Raad hierover ergens tijdens deze herfst plaats hebben. Met een eerste arrest rond een eventuele schorsing vermoedelijk eind dit jaar.

Buiten het RUP

En hier heeft de auditeur bij de Raad van State zijn advies gegeven en dat is negatief voor de overheid. De auditeur is diegene die theoretisch als een neutrale partij de standpunten van de betrokkenen bekijkt en er zijn juridische visie op geeft.

Christel Geltmeyer

Christel Geltmeyer van Voka-Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen ziet de realisatie van die paar kilometers N41 als essentieel voor de verdere economische groei van de streek.

De traditie is dat de rechters van de Raad van State dit standpunt in veruit de meeste gevallen ook volgen. Dit hoeft niet, want in bijvoorbeeld de kwestie van de industriezone Hoogveld I was dit niet het geval. Daar wijzigde de Raad in beroep bij het debat over de vernietiging plots geheel de visie. Wel na zwaar protest van vele ruimtelijke planners.

Volgens de auditeur had men bij het RUP over de N41 ook buiten het juridisch omschreven gebied van het RUP milieubeschermende maatregelen moeten nemen. Reden waarom in zijn advies dit RUP dus dient geschorst te worden. Een serieuze streep door de rekening van de voorstanders van die doortrekking.

Bij betrokkenen reageert men wat met verbazing: “Bij het opmaken van een RUP dient men het gebied af te bakenen waarbinnen men moet werken. Daarbuiten mag gewoon niet. Dit is de kwadratuur van de cirkel. Men vraagt iets dat zo te zien onmogelijk is.”

Reacties

Voor de tegenstanders van de N41 is dit natuurlijk een goede zaak. Lebbeeks burgemeester François Saeys (Open VLD): “Kijk we hebben altijd gezegd dat dit een slecht opgemaakt RUP was dat met haken en ogen aan elkaar hing. Dit advies is natuurlijk daarom voor ons geen verrassing. In een echte rechtstaat kan zoiets niet goedgekeurd worden.”

Piet Buyse

Voor Dendermonds burgemeester Piet Buyse is de verdere doortrekking van de N41 cruciaal. Het niet doen is een zware tegenslag.

Teleurstelling zeker bij Voka/Kamer voor Koophandel Oost-Vlaanderen. Christel Geltmeyer, directeur voor de regio Dendermonde: “Voor de economische ontwikkeling van de Denderstreek is de aanleg van dit stuk N41 erg belangrijk. Het moet Dendermonde en ook Aalst nieuwe stimulansen geven. Een doortrekking is voor ons dan ook echt een noodzaak.”

Ook de Dendermondse burgemeester Piet Buyse (CD&V) reageerde gelijkaardig: “Dit zien wij als een topdossier dat echt heel cruciaal is. Als de Raad van State dit zou schorsen en vernietigen dan is dat echt heel slecht nieuws voor de stad. Maar ik ken de aard van het advies nog niet en wacht daarom af voor verdere commentaar.”

Willy Van Damme

Advertenties

One thought on “Negatief advies auditeur Raad van State over N41

 1. Dendervallei moet groene open ruimte blijven !

  Het is een beetje stil geworden rond het N41-dossier op deze tegendraadse webblog.
  Het najaar valt dit jaar inderdaad midden van de zomer. En dus zorgen we via deze commentaar zelf maar voor de actualisatie van deze blog.

  Na de twee eerdere PRUP’s voor een nieuwe gevangenis te Dendermonde heeft de Raad van State met een arrest van 25 juni 2013 nu ook het PRUP voor de doortrekking van de N41 geschorst.

  De doortrekking van de N41 zou heel wat schade aan de natuur tot gevolg hebben. Omdat het PRUP voor die natuurschade geen compensatie voorziet oordeelt de Raad van State dat het PRUP de rechtszekerheid schendt en heeft de Raad van State het plan alvast geschorst.

  ‘Zullen we later wel eens bekijken’ is de redenering van het provinciebestuur en de stad Dendermonde. En ondertussen wordt de natuur en biodiversiteit in de regio alsmaar meer bedreigd. Ook alsof is aangetoond dat de schade die door het PRUP N41 zou worden aangericht, überhaupt wel kan worden gecompenseerd.
  Het is in ieder geval duidelijk niet de zorg van het provinciebestuur en van de stad Dendermonde. Een stukje Dendervallei kwijt, geen probleem, we creëren er elders wel een stukje bij…

  Dat de rechtszekerheid oplegt dat de compensatie voor de natuurschade in het uitvoeringsplan zelf moet worden geregeld moet ongeveer behoren tot de inhoud van een cursus behoorlijk bestuur voor beginnelingen.
  Net zoals voor de PRUP’s voor een nieuwe gevangenis in Dendermonde stond de schorsing van het PRUP N41 dan ook in de sterren geschreven.

  En de schending van de rechtszekerheid ingevolge het niet voorzien van een compensatie voor de schade aan de natuur is dan nog maar het topje van de ijsberg. Het realiseren van een maasdoorsnijding in strijd met het structuurplan Vlaanderen, het ontbreken van een ernstig alternatievenonderzoek, en de schending van meerdere beginselen van behoorlijk bestuur zetten één voor één het PRUP N41 op losse schroeven.

  Het gepruts van de stad Dendermonde en van het provinciebestuur in de betreffende PRUP’s kent dan ook zijn gelijke niet. In beide gevallen gaat het over slechte dossiers die niet op een deugdelijke wijze tot een goede beslissing kunnen worden gemotiveerd. Hoe men ze ook draait of keert, beide dossiers blijven een vogel voor de kat.

  Wat de N41 betreft heeft de Vlaamse regering al in 1997 beslist om die NIET door te trekken. Maar daar zijn enkele lokale politici die ‘de toekomst van Dendermonde bedreigd zien’ niet mee akkoord en dus werd de doortrekking van de N41 terug opgevist als secundaire weg. In de zomer van 2011 probeerde Vlaams minister president Kris Peeters nog om het plan terug af te voeren, door de doortrekking van de N41 een zeer slecht idee te noemen en daar tegenover de argumenten van de actiecomité’s zeer intelligent. Maar het zou de lokale potentaten worst wezen. En dus werd Kris Peeters in het verdomhoekje gezet en werd de Vlaamse regering via een o.m. vanuit Dendermonde georkestreerde resolutie opgeroepen om, in strijd met haar eigen beslissing van 1997, snel werk te maken van de doortrekking van de N41.
  En bijgevolg restte de burger enkel nog de rechtsstaat en een procedure bij de Raad van State. En de rechtstaat, in casu de Raad van State, geeft de burger opnieuw gelijk.

  De vraag is of men er in het N41-dossier nu ook een uitputtingsslag wil van maken. Zoals in het gevangenisdossier waar men terwijl de procedure rond het tweede PRUP nog lopende is, alvast beslist heeft om het PRUP voor een derde maal over te doen in de hoop dat de omwonenden afhaken. En dat om een gevangenis in te planten op een plaats waar die helemaal niet thuishoort.

  Als in deze aangelegenheid voor de komende 150 jaar geschiedenis kan worden geschreven dan is het wel door de Dendervallei zowel ter hoogte van de site Oud Klooster als ter hoogte van Denderbellebroek als open en groene ruimte te bewaren, en te vrijwaren van bebouwing. Het ‘vrijwaren van de Dendervallei van bebouwing van om het even welke aard’ is overigens één van de beleidsdoelstellingen van het provinciaal ruimtelijk structuurplan.

  Raldes vzw
  Antwoord
  Dit is feitelijk een standpunt en minder een reactie op het verschenen artikel. Maar geen probleem, ik ben ruimdenkend.

  Uiteraard ben ik in zekere zin tegendraads te noemen. Mensen horen een eigen visie te ontwikkelen en een kuddegeest is niets voor mij. Ik denk, dus ik ben. Ik ben niemands dienaar behalve dan die van de lezers hier die ik wil dienen door zo correct mogelijk te berichten en analyses te geven. Naast dan opiniërende stukken waar ik mijn puntjes op de I zet. Dit is uiteindelijk een blog, geen krant of weekblad.

  De reden waarom het hier over die N41 wat stilletjes was de voorbije weken was omdat ik andere journalistieke katten te geselen had, namelijk die van de even tegendraadse Moshe Friedman. En dus raakte het persbericht van dat buurtcomité uit Denderbelle over de N41 niet geplaatst.

  Wel was dat amper nieuw nieuws daar ik voorheen en als eerste melding maakte van het negatief advies in deze zaak van de auditeur bij de Raad van State. Toen wist voor zover ik weet lokaal niemand het.

  U spreekt van het najaar en dat klopt. U zou namelijk moeten weten dat er in deze zaak twee procedures voor de Raad van State zijn, een met een vraag tot schorsing – die nu reeds zeer snel haar beslag kreeg – en een met alleen een vraag tot vernietiging van o.m. de gemeente Lebbeke. De vraag tot schorsing ging voor zover ik weet uit van het actiecomité in Denderbelle. De vraag voor vernietiging is voor dit najaar. Het creëerde verwarring.

  Verder is jullie reactie zoals te verwachten. Een leugen of verdraaiing is bij jullie als steeds geen enkel probleem. Jullie schrijven bijvoorbeeld dat de Vlaamse regering ooit besliste om die N41 niet aan te leggen. Dat was het werk van een zekere Norbert De Batselier die later burgemeester van Dendermonde was en steeds heeft blijven aandringen om die N41 door te trekken.

  Waar jullie bewust bedriegen is door te verzwijgen dat dit schrappen van de N41 door de Vlaamse regering nooit gebeurde maar dat men er in tegendeel voor opteerde die weg via een lagere classificatie wel te leggen.
  En dat is toch wel iets gans anders dan wat jullie hier durven te schrijven. Jullie weten dat uiteraard perfect maar blijven maar doorgaan.

  Maar door dergelijke beweringen te doen verliezen jullie wel elk respect bij die mensen die het dossier wat kennen en niet gediend zijn met dit soort praktijken. Van een milieuvereniging moet men verwachten dat ze correct omgaat met de informatie die ze geeft. Juist zoals jullie dat – terecht – van de overheid eisen. Maar als jullie liegen dan moet je niet klagen dat de overheid of anderen ook liegen.

  Wat jullie hier eveneens bewust verzwijgen is dat de site van het Oud Klooster een woonuitbreidingsgebied is (was) en dat dankzij dit PRUP dit geschrapt is. Verder scharen jullie zich hier achter mensen die woest zijn omdat hun grondspeculatie faalde. Of achter mensen die vanuit hun mooi villa geen weg achter hun deur willen.
  En dankzij jullie optreden dienen gevangenen nog steeds in laat-middeleeuwse gevangenissen te leven. Juist zoals de mensen in Oudegem dankzij jullie nog steeds langs onleefbare straten moeten wonen. Ze zullen jullie met open armen ontvangen.

  Verder is de stad Dendermonde in het geheel niet verantwoordelijk voor beide PRUPS’. Zoals jullie horen te weten is dat administratief geheel het werk van de provincie. Maar het typeert.
  Ook heb ik de arresten van de Raad van State over de gevangenis reeds uitvoerig besproken en hallucinant genoemd. Ik wacht op het arrest rond de N41 zal dat ook analyseren. Maar zoals steeds tegendraads.
  Ni dieu, ni maitre.
  Willy Van Damme

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s