Gevangenis – Matige interesse

De interesse voor de hoorzitting in CC Belgica maandagavond 17 juni rond het nu al derde provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) was maar matig te noemen. Een geschatte 150 à 200 aanwezigen had maar in totaal twee vragen over die nieuwe plannen. Toch bleek er nog nieuws te rapen.

Ze waren nog maar eens allemaal naar Dendermonde afgezakt om hun plan voor de nieuwe gevangenis te verdedigen. Zelfs de nieuwbakken gedeputeerde voor Ruimtelijke Ordening Geert Versnick (Open VLD) was aanwezig. Deze gevangenis moet komen op een site die gekend staat als het Oud Klooster omdat daar het eerste Dendermondse klooster en katholiek gebedshuis stond.

Infovergadering bouw nieuwe gevangenis - CC belgica - 17-06-2013

De opkomst voor de vergadering rond de bouw van de nieuwe gevangenis was maar matig te noemen. Alles is hierover dan ook al herhaalde malen gezegd.

Het is nu een landbouwgebied met maar enkele woningen vlakbij. Ruimtelijk kleurde men het in de jaren zeventig bij de opmaak van de gewestplannen grotendeels in als woonuitbreidingsgebied. Naar men gisterenavond stelde goed voor een 1000 woningen. Wat toen resulteerde in een kleine speculatiegolf van enkele politiek lokaal goed ingebed zijnde families.

Het nieuwe PRUP draait die toestand geheel om en schrapt dat woonuitbreidingsgebied en maakt er een groenzone van, met uitzondering van een 10 hectare -10% van het gebied -die dan voorzien is voor deze nieuwe gevangenis. Deze speculatie leverde met andere woorden niet de superwinsten op die men ooit had gehoopt.

Het dossier kwam in 2006 na jaren getreuzel eindelijk definitief op tafel te liggen toen de toenmalige minister van Justitie Laurette Onkelinx (PS) besloot tot de bouw van een ganse serie nieuwe gevangenissen, waaronder Dendermonde. Een investering van een 700 miljoen euro.

Dendermondse gevangenis - 1

De overheid gaf al 7 miljoen euro uit aan de bouw van deze nieuwe gevangenis zonder dat men een steen legde.

Vrij snel, in overleg tussen de stadsadministratie, met ambtenaar Etienne Cooremans, en de Regie Der Gebouwen, de bouwheer, werd hierbij geopteerd voor de de site van het Oud Klooster, een plek die een serie andere studies nadien steeds bevestigde.

Maar desondanks blijft een duidelijk slinkende groep van buurtbewoners gesteund door het Regionaal Actiecomité Leefmilieu Dender en Schelde (RALDES) zich daarom verzetten tegen die bouw. Wat in de stad dan weer een groeiend sterk ongenoegen veroorzaakt.

Tot heden slaagden zij er steeds met allerlei argumenten in om het dossier bij de Raad van State te blokkeren. Geschat wordt dat er tot heden al een zestien verschillende juridische geschillen en bezwaarschriften zijn geweest.

Wat tot heden een fortuin moet hebben gekost. Iets dat dan bij stedelingen nog meer vragen oproept naar het waarom en naar het wie dat geld dan voorschiet. Op dit ogenblik hangt het tweede PRUP voor het Grondwettelijk Hof en de Raad van State voor eventuele vernietiging. Met vermoedelijk nog dit jaar een definitieve uitspraak.

Maar de regering wil niet wachten op die uitspraak. En na vergeefs geheim overleg met die actievoerders heeft staatssecretaris Servais Verherstraeten (CD&V), verantwoordelijk voor de Regie der Gebouwen, besloten tot de opmaak van een derde PRUP.  Wat men nu in Dendermonde kwam voorstellen en verdedigen.

Servais Verherstraete

Staatssecretaris Servais Verherstraeten gaf al het startschot voor het derde PRUP voor de nieuwe gevangenis.

Daarbij presenteerde de staatssecretaris een indrukmakend overzicht van wat men vanuit Justitie de voorbije twee decennia al in Dendermonde investeerde. Met 7,5 miljoen euro in een nieuw gerechtsgebouw aan de Noordlaan en de nog lopende renovatie van het Justitiepaleis, tot 2010 goed voor 4,5 miljoen euro.

Met verder een nieuw gebouw voor het parket met een huurprijs van 500.000 euro per jaar, een tehuis voor de federale politie van 13 miljoen en nu de herinrichting van het vroegere rijkswachtgebouw waar het Justitiehuis komt. Waar dan een prijskaartje van 3 miljoen euro aan vasthangt.

In totaal dus een 33 miljoen euro. En daarbij komt dan nog de nieuwe gevangenis, waarbij hij in herinnering bracht de contractuele verbintenissen van zijn voorgangers te moeten nakomen.

Dries Plevoets

Dries Plevoets van de Regie der Gebouwen schetste het voor hem ecologische karakter van dit gebouw.

Servais Verherstraeten: “Naast de financieringskosten en boetebedingen die momenteel meer dan 3 miljoen euro bedragen, werden er ook onkosten gemaakt voor de verwerving van de gronden, de selectie van het consortium, het archeologisch vooronderzoek en de bouw van de ontsluitingsweg. De teller staat binnenkort op 7 miljoen euro en er is nog geen steen gelegd.”

Waarbij hij ook stelde dat het niet uitvoeren van het contract tot een schadevergoeding van 12 miljoen euro zal leiden. En dan komen wij bijna aan een 20 miljoen euro, in oude Belgische frank meer dan 800 miljoen.

Het is dan ook duidelijk dat de regering hier niet gaat terugkrabbelen en vast zal blijven houden aan deze plek. De toegangsweg ligt er al en voor de brug over de oude Dender is het praktisch alleen nog wachten op de betonelementen om geplaatst te worden. De sluis eronder is trouwens ook praktisch klaar.

Rudi Van de Voorde

Gevangenisdirecteur Rudy Van de Voorde beklemtoonde bij zijn toespraak het economisch karakter van zo’n gevangenis.

Wel toonde de staatssecretaris zijn bereidheid om met de mensen van het actiecomité opnieuw te praten en bleven de voorstellen die hen voorheen waren gedaan staan, zoals een vergoeding voor de door hen al gedane astronomisch hoge advocatenkosten.

Verder stelde de secretaris dat de geplande hervorming van de gerechtelijke arrondissementen geen essentiële wijzigingen ging betekenen voor Dendermonde. “Het blijft het centrum voor deze gerechtelijke regio”, opperde hij. En met Binnenlandse Zaken spreekt men volgens de staatssecretaris ook al over extra personeel voor de lokale politie.

De Dendermondse gevangenisdirecteur Rudy Van de Voorde beklemtoonde dan weer de economische impact van een nieuwe gevangenis. Deze zal 444 cellen tellen en zo een directe tewerkstelling van ongeveer 500 mensen opleveren. En dan heb je nog de vele indirecte tewerkstelling.

Volgens Van de Voorde woont gemiddeld ongeveer 50% van het gevangenispersoneel vlakbij, dus in Dendermonde of Denderbelle. En dan zijn er de vele toeleveranciers En ook dat betekent extra inkomen voor de stad.

Dendermondse gevangenis - 2

De nieuwe gevangenis zou volgens de Regie der Gebouwen ecologisch een zeer kleine voetafdruk achterlaten.

Bovendien, opperde hij, is dit ook een veilige plek. Gevangenen die eventueel ontsnappen zullen nu eenmaal niet ter plekke blijven hangen maar snel het hazenpad kiezen, liefst zo ver weg als mogelijk. Ook qua verkeershinder was hij optimistisch. “Het gaat hier over 22 bewegingen per uur”, stelde hij.

Dries Plevoets, woordvoerder van de Regie der Gebouwen, besprak dan weer de bouw zelf. Deze was, naar hij stelde, uitermate ecologisch met een zeer kleine impact op de natuur daar. “Er is gezorgd voor een zo harmonieus mogelijke overgang van de omgeving naar de gevangenis”, opperde hij.

Waarbij men er ook voor zorgde dat lichthinder voor de omwonenden door de voorziene groenaanplantingen bijna onbestaande zou zijn. Men heeft zelfs rekening gehouden met de er vlakbij levende vleermuizen. Hiervoor legde men een dijk aan.

En dan kwam Marc Cromheecke van de provinciale administratie de nieuwe timing uitleggen. Zo voorziet men nog dit jaar in november en december de consultatie van het milieueffectenrapport (MER) dat aan dit nieuwe PRUP is gehecht.

Waarbij men tegen mei 2014 de plenaire vergadering over dit nieuwe PRUP wil houden. Waarna de provincieraad het in juni voorlopig moet goedkeuren en de periode van openbaar onderzoek kan beginnen.

Marc Cromheecke

Marc Cromheecke van de dienst Ruimtelijke Planning van het provinciebestuur gaf tijdens zijn toespraak meer uitleg over de te verwachten timing voor de realisatie van het nieuwe PRUP.

De definitieve vaststelling van PRUP 3 zou dan in januari 2015 gebeuren met publicatie in het Staatsblad in maart 2015. Het zal dus toch nog bijna 2 jaar wachten zijn. En intussen rekent men ook nog op PRUP 2 om de klip van de Raad van State te passeren.

Het idee is ook zo de actievoerders te ontmoedigen en hun oorlogskas uit te putten. In de stad lijken zij totaal geïsoleerd te staan. Zeker nu ook de lokale Open VLD na jaren verzet zich nu achter de regeringsplannen schaarde.

Dat er nadien slechts twee feitelijk overbodige vragen kwamen wekte dan ook geen verbazing. Zo vroeg Wouter Jacobs van Raldes of men terug een zoektocht en evaluatie ging doen van alle mogelijke vestigingsplaatsen voor die nieuwe gevangenis. Waarop uiteraard een bevestigend antwoord kwam.

En dan kwam er de vraag van een buurtbewoner over hoe de buurt er nadien ging uitzien en of men nog veranderingen plande. De boom- en groenaanplanting op het terrein zelf is het werk van de Regie der Gebouwen. “De buurt zelf blijft haar landelijk karakter geheel behouden met alle ruimte voor landbouw en zachte recreatie”, aldus burgemeester Piet Buyse (CD&V). Moeilijk te bestempelen als lastige vragen.

Willy Van Damme

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s