Den Briel – Haalt de visie van de stad het?

Nu donderdag om 16 uur heeft er in het OCMW-dienstencentrum ‘t Plein in Baasrode een informatiemarkt plaats over de plannen van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Vlaanderen (POM) en de NV Waterwegen en Zeekanaal, een overheidsbedrijf van het gewest, over de plannen voor de overslaghaven in de wijk Nieuwe Briel in Baasrode.  Het provinciebestuur maakt samen met hen hierover nu een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP).Briel RUP fasering - Maart 2012

Het getroffen gebied was, samen met het ernaast gelegen Oude Briel in Buggenhout van oudsher een haven, vanaf ongeveer eind de 15de eeuw een voorhaven van Antwerpen. Planmatig is het ganse gebied een industriezone. Hier liggen bijvoorbeeld deels de wortels van multinational Unilever. Het is een zone die in de praktijk echter compleet chaotisch is ingericht.

Parallelweg

Het Dendermondse stadsbestuur is altijd al voorstander geweest van een overslaghaven om zo het wegverkeer te ontlasten, maar stelde wel als cruciale randvoorwaarde dat het probleem van de mobiliteit daar wordt opgelost. Nu immers is er aan de Provinciale Baan op de spitsuren een enorme soms kilometerslange verkeersfile.

In die situatie extra verkeer brengen kan voor de stad niet. En de mobiliteitsstudie (MOBER) die men aan dit PRUP koppelde geeft de stad hier zoals kon verwachten worden gelijk. Een studie kan die files nu eenmaal niet wegmoffelen.

De al decennia gekende oplossing is een nieuwe parallelweg met de Mandekenstraat die het verkeer vlotter richting N41 moet brengen. Maar daarvoor heeft het gewest op dit ogenblik geen geld.

Een lokaal politicus: “Kijk, de kost voor de aanleg van die weg schat men op een 10 miljoen euro en daar heeft men bij het gewest nu geen geld voor. De aandacht van Openbare Werken qua verkeer is nu het zo snel mogelijk verbeteren van de autostrades en hoofdwegen. Het zal dus nog heel lang wachten worden op die weg. Spijtig.”

Den Nieuwe Briel

De Nieuwe Briel geeft allesbehalve een nieuwe indruk. Het is een wijk met vooral veel verval en enkelen die poogden de buurt een nieuw elan te geven.

Eenzelfde verhaal was al voorheen te horen bij Bart Van Malderen (sp.a) toen die in 2012 nog schepen voor Ruimtelijke Ordening was. Hij had toen alleen nog het voorontwerp van die studie gelezen en zag de bui al hangen. Voor hem was de zaak op de lange baan geschoven.

Woonstraat

Bij sommige leden van de oppositie is nu te horen dat men bij de POM elders een nieuwe mobiliteitsstudie bestelde die dan wel positief zou zijn. Een verhaal dat men bij de POM recent nog ten stelligste ontkende.

Daar stelt men dat men de problemen van de mobiliteit in die buurt goed kent en juist hoopt die overlast door de nieuwe voorziene maatregelen zo sterk mogelijk te verzachten. “De Mandekenstraat wordt een woonstraat”, klinkt het er.

Daar stelt men dat er ook maar een studiebureau aan de zaak heeft gewerkt, namelijk het Leuvense Vectris. Die kregen volgens de POM op het einde wel de opdracht hun onderzoek te verfijnen door via een computersimulatie autoverkeer ook effectief te laten rijden. Maar de conclusie bleef dezelfde.

Volgens de voorliggende plannen zou er, zegt men bij de POM, trouwens in de huidige fase geen uitbreiding van de overslaghaven komen en alles dus beperkt blijven tot de huidige drie er reeds actieve bedrijven.

Steenkaaistraat

Wel zou men verkeerstechnisch maatregelen nemen om de enorme verkeersknoop ietwat te ontwarren. Maar, en hier is men bij de POM zo te zien kordaat, zolang die parallelweg met de Mandekenstraat er niet is zal er geen uitbreiding komen van die overslaghaven.

Ook wat betreft de Reihagenstraat in Baasrode is men duidelijk. Bij de latere aanleg van die parallelweg zou dit fungeren als een soort ventweg om de paar bedrijven die daar zijn vlot te kunnen bedienen.

Den Nieuwe Briel

Alle woningen die er te koop worden aangeboden worden met voorkooprecht aangeschaft door Waterwegen en Zeekanaal. De vraag hierbij is wat er hierna mee zal gebeuren. Blijven die als aantrekkingspool staan voor krakers, druggebruikers en het vele ongedierte?

Ook wat betreft de vlakbij gelegen KMO-zone van de Steenkaaistraat ontkent men bepaalde geruchten als zouden zij op termijn toch watergebonden activiteiten moeten ontwikkelen of anders verdwijnen. Bij de POM stelt men dat op termijn die bedrijven alleen de optie zullen krijgen om zich om te vormen tot een watergebonden actieve onderneming.

Maar, en ook hier is men weeral expliciet, zal daar niemand er toe worden gedwongen. Men zou aan die bedrijven eventueel wel voorstellen kunnen doen en voor die omvorming indien nodig steun geven, maar, zo zegt men daar, niet meer.

Sevesobedrijf

In wezen gaat men dus op langere termijn de al bestaande streefbeeldstudie rond het Hoogveld, Mandekenstraat en Provinciale Baan uitvoeren. Hierbij zou de huidige Mandekenstraat grotendeels een woonstraat worden met alleen nog vrachtverkeer naar en van de Buggenhoutse industriezone Genthof.

Opslagtanks Desbo NV

Typerend voor de ruimtelijke wanorde in deze buurt is de aanwezigheid en groei van dit Sevesobedrijf midden wat in de praktijk een woonwijk is.

Die tweevakse parallelweg zou dus ten noorden langs de spoorlijn van Baasrode-Noord naar Dendermonde komen. Maar hier een termijn op plakken is onbegonnen werk. Wel steunt Hilde Crevits (CD&V), Vlaams minister van Openbare Werken, naar verluidt deze gefaseerde aanpak.

En dan is er het toch wel belangrijke veiligheidsprobleem. Daar staan immers een serie tanks van brandstoffenhandel Van Den Bossche-De Saert (de NV Desbo) en dit midden een woongebied. En zoals ook hier kon verwacht worden maakt de veiligheidsstudie korte metten met die toestand.

Dit is een zogenaamd Sevesobedrijf met groot brand- en ontploffingsgevaar en dus dient men om reden van het gevaar de vlakbij gelegen woningen te ontruimen. Het lijkt bijna zeker dat het stadsbestuur hieraan gevolg zal geven.

Het zal misschien zelfs een kwestie van moeten kunnen worden. Veiligheid gaat voor alles en geen burgemeester kan zich hier problemen riskeren. Ook Piet Buyse niet. Wel kan volgens de regels rond Sevesobedrijven de daar bestaande bedrijfswoning blijven staan. Een ernaast door een ermee verbonden bedrijf gebouwde vrij nieuw appartementsblok dreigt dan echter te moeten verdwijnen.

Eindfase

Aan het PRUP is ook een Plan-MER verbonden alsmede een onteigeningsplan evenals een inrichtingsplan. Op dit ogenblik heeft W&Z al 6 woningen in der minne gekocht en eens het onteigeningsplan klaar zal het snel kunnen gaan.

En het PRUP nadert zijn eindfase. Zo is er in juli de plenaire bijeenkomst over dit PRUP. Dan zitten alle overheden en administraties samen aan tafel om hun eindoordeel te geven. Een cruciaal ogenblik.

Hierna gaat het normaal na de zomer voor voorlopige vaststelling naar de provincieraad en kan het 60 dagen durende openbaar onderzoek beginnen. Het idee is dat het PRUP tegen de lente van 2014 definitief goedgekeurd zal zijn.

Raad van State

Pas dan kan het buurtcomité tegen die plannen echt in actie komen. Deze zal uiteraard bezwaren maken tijdens het vooronderzoek, maar de echte test zal ook hier vermoedelijk bij de Raad van State zijn. In afwachting is ze trouwens al begonnen met een klassieke petitieactie.

Werkgroep Briel

Leden van het actiecomité Werkgroep Briel. Duidelijk is dat zij met hun verzet gaan doorzetten. Hier tijdens de Baasroodse Palingfeesten waar ze een tombola organiseerden en reclame voor hun visie maakten.

Bij het actiecomité blijft men hardnekkig hun zaak verdedigen en ziet men die overslaghaven in geen enkel geval zitten. Voor hen wordt de buurt dan helemaal onleefbaar (zie hun hier eerder geplaatst recent persbericht). En dus zal het vermoedelijk al bijna de zomer van 2015 zijn wanneer er bij de Raad van State een uitspraak valt rond een eventuele schorsing. Het ogenblik der ultieme waarheid.

Uit het verhaal van de POM kan men wel afleiden dat de visie van het stadsbestuur – waar het opvallend genoeg officieel volledige radiostilte is – het haalde. Eventjes leek er tussen beiden partijen een flinke ruzie te groeien, maar dit werd uiteindelijk zo te zien vermeden.

En dus komt er geen echte overslaghaven zonder de aanleg van een parallelweg. Ook logisch trouwens. Welke transportondernemer zou zich daar op dit ogenblik willen gaan vestigen? Om met zijn vrachtwagens een fortuin te verliezen aan het stilstaan in een file? Geen enkele dus.

En zelfs al denkt men dat veel overslag daar zal bestaan in het overladen van vracht van grotere binnenschepen op kleinere binnenschepen, toch blijft vrachtvervoer er essentieel. En zonder parallelweg zo te zien geen bijkomend vrachtvervoer.

Willy Van Damme

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s