Karaktermoord

Zoals men kon vermoeden is men in de media al begonnen met het criminaliseren van de Amerikaan Edward Snowden. Edward Snowden is de vroegere medewerker van Booz Allen Hamilton die in die hoedanigheid bij de NSA (de Amerikaanse Nationale Veiligheidsdienst) werkte aan het bespioneren van alle mondiale telecommunicatie.

Hij onthulde het bestaan van PRISM, een systeem waarmee men toekijkt op alle wereldwijde en via Amerikaanse bedrijven lopende communicatie van welke aard ook. Vooral ideaal voor bedrijfsspionage.

Uit hun hol

Het is een vast stramien om diegenen die een gevaar voor de Amerikaanse almacht vormen zwart te maken, te bedelven onder de modder en hen voor te stellen als de ultieme slechterik. Kijk naar Poetin, Mugabe, Assad, enz….

Duurde het bij Julian Assange van Wikileaks nog enkele maanden dan gaat het hier blijkbaar erg snel, ultrasnel. Het Amerikaans gerechtelijk onderzoek tegen hem is pas een goede week begonnen en kijk daar komen de ingehuurde rioolratten al uit hun hol gekropen om de man te bekladden.

Bleek Julian Assange volgens onze media feitelijk een verkrachter en moreel een zeer dubieus zelfs fout figuur dan horen wij nu al gelijkaardige geluiden in onze klassieke media. Hij loopt nog ‘vrij’ rond en dient men dus politiek minstens te neutraliseren.

Soldaat Bradley Manning, die andere Amerikaanse klokkenluider en vermoedelijke leverancier van informatie aan Wikileaks, zit vast en is dus onschadelijk en hoeft daarom minder zwart te worden gemaakt. 

De eersten om tegen Edward Snowden tot de aanval over te gaan zijn zo te zien Roger Simon en David Brooks. En de argumenten die ze daarbij gebruiken zijn klassiek. Men vit wat op details en zit vooral daarop te schelden. Over de essentie van de zaak en de risico’s die hij loopt zwijgen ze natuurlijk. En daarbij krijgen ze van bepaalde media reeds volop steun.

Buizen op school

Zo is er David Brooks, een columnist van de New York Times, wiens stuk gisteren 13 juni ook in De Morgen verscheen met als titel “Edward Snowden is immorele einzelgänger”. Het typeert en vergt feitelijk weinig commentaar. Dit soort aantijgingen verdienen geen weerlegging.

Een bloemlezing:

“… is Edward Snowden de ultieme eenling…. is hij er niet geslaagd de middelbare school af te maken. Ook in het beroepsleven raakte hij de weg kwijt….. Ook al heeft hij geen enkel specifiek misbruik kunnen aantonen…..

In feite maakt Snowden alles alleen maar erger. Door in zijn eentje te besluiten geheime NSA-documenten te lekken, heeft Snowden dat alles verraden. Hij heeft de eerlijkheid en integriteit verraden die de basis vormt van elke samenwerking…..

Hij heeft zijn vrienden verraden…. Hij heeft de zaak van de open overheid verraden… Hij heeft de privacy van ons allen verraden….”

Ook Roger Simon, een columnist van de website Politico.com doet zijn flinke duit in het zakje. Dit geraakte woensdag in het Nederlandse NRC Handelsblad van hoofdredacteur Peter Vandermeersch.

De titel is hier al even duidelijk als bij De Morgen. “Snowden was een grote luiwammes” klonk het, met als boventitel “Wilde Snowden alleen maar glamour”. Het normaal hierbij horende vraagteken ontbrak. Ook hier geleuter over zijn onderwijsniveau.

Zo schrijft Roger Simon:

“Zonder kwalificatie werd Snowden eerst bewaker en daarna superspion. Maar hij wilde ook beroemd worden, daarom ging hij lekken…… nadat hij het heeft laten afweten op de middelbare school en in het leger…. Je zou denken dat dit geen slecht leven is voor een luiwammes…. Het lijkt erop dat Snowden vooral een superheld wil zijn in zijn eigen stripboek.”

Het zijn verhalen die niet toevallig verschijnen natuurlijk en passen in een strategie van het Witte Huis om de man en zijn informatie uit te schakelen. Voor dat men hem dan arresteert en aan dezelfde folteringen onderwerpt als Bradley Manning. Maar dan zal je Roger Simon en David Brooks wel niet horen piepen.

Te onthouden

Uiteraard is het normaal en logisch dat men in kranten, zeker bij de opiniestukken, verschillende visies laat horen. Ze moeten echter wel een zeker fundament hebben, ook moreel.

Maar toen de Navo oorlog voerde om Joegoslavië dan waren dissidente opinies over bijvoorbeeld de rol van de Joegoslavische politicus Slobodan Milosevic in de media nergens te horen.

Hetzelfde nu met Syrië of voorheen Libië.  De Belgische pers zwijgt als de dood over de al jaren in Syrië verblijvende norbertijn Daniël Maes. Hij heeft over de zaak een voor België dissidente opinie en dus komt hij niet aan bod. Zelfs niet eens in Kerk en Leven, het parochieblad. Bij Edward Snowden is dat geen zorg.

Het gemak en de snelheid waarmee Politico, de New York Times, NRC Handelsblad en De Morgen met deze smeerlapperij van David Brooks en Roger Simon komen is dan ook geen toeval. Er is voor dit soort ‘journalistiek’ zelfs een term: karaktermoord.

De namen van diegenen die hieraan meedoen dienen best onthouden te worden. Ze toonden hun ware aard en dat blijft in het geheugen best goed opgeborgen.

Willy Van Damme

Advertenties

5 thoughts on “Karaktermoord

 1. Ja Willy,

  zo dacht ik er ook over: nu kun je precies zien wie echt de lakeien van de Amerikaanse Power Elite, de 1% of hoe we ze ook noemen, zijn.

  In Nederland hebben Charles Groenhuijsen ( heeft lang in Washington gewerkt. Niet vreemd dus dat ie alle kijk op de realiteit verloren heeft) en ex-campagneleider en ex-politicus Jack de Vries zich geleend om Snowden met pek en veren te besmeuren.
  De Vries is uiteraard zelf een voorbeeldig mannetje: hij werkt tegenwoordig voor Hill and Knowlton, het bedrijf dat voor – ik meen 11 miljoen $ – de leugen bedacht en ‘uitvoerde’ van het meisje dat huilend over Koeweitse couveuse-babies sprak, die volgens haar op de grond werden gegooid om te sterven. http://tiny.cc/iwj3ww
  Vooral door dat leugenachtige drama kwam er steun om Saddam uit Koeweit te verdrijven.

  Volgens mijn informatie had de Amerikaanse ambassadeur in Kuweit, April Glaspie, het groene licht gegeven voor Saddam’s inval.
  De Mossad was al langer van plan om Saddam – die toen nog VS-vriend was- te gaan vernietigen, samen met zijn land, uiteraard. Dat lezen we in het boek van Victor Ostrovsky, ex Mossad.
  Ostrovsky’s Mossad baas zei :
  “After the bombing of Libya, our friend Qadhafi is sure to stay out of the picture for some time.
  Iraq and Saddam Hussein are the next target. We’re starting now to build him up as the big villain. It will take some time, but in the end, there’s no doubt it’ll work.” ( Pag. 117. By Way of Deception. Dit boek kwam in 1990 uit, en was dus al geschreven vòòr de eerste Golf oorlog.)

  Om iemand ‘The big Villain’ te maken, daar draaien ze hun hand niet voor om.
  Met Snowdon doen ze dat nu ook al weer.
  Jan Verheul
  Antwoord:
  Het boek ken ik niet en lijkt erg interessant maar wat jij hier schrijft klopt geheel. Wel dacht ik dat dit de ambassadrice in Irak was.
  Om te weten wat Israël en haar westerse lakeien plannen moet men gewoon nauwgezet onze pers lezen. Heel simpel.
  Wordt iemand plots de boeman, dan kun je er gif op nemen dat dit het volgende Israëlisch/Amerikaanse doelwit zal worden.

  Hoor je verhalen over dissidenten en martelingen in bijvoorbeeld Saoedi Arabië? Natuurlijk niet. Hoor je kritiek op Algerije? Neen. Pas als men daar plots een probleem rond mensenrechten ontdekt dan kun je er zeker van zijn dat de rest volgt.

  Zo ontdekte de Amerikaanse pers enkele maanden geleden plots mensenrechtenactivisten in Laos? En plots verdwenen die weer van de mediaradar. Vermoedelijk wou men Laos om een of andere reden vanuit de VS onder druk zetten. En die reden kan erg triviaal geweest zijn hoor.

  Zie de Amerikaanse elite gewoon als een stel cowboys die zoals in een slechte western doen wat ze willen met de lokale bevolking.
  Willy Van Damme

 2. Het blijven nog teveel vragen om Snowden te situeren. Hij werkt met de gecontroleerde massamedia wat erop kan wijzen dat hij (onbewust(?)) een ‘limited hangout’ is. Die controle en gebruik van info van telefoon- en internetcommunicatie is reeds lang gekend maar officieel altijd ontkend. (art van 15/4 http://www.wacbelgium.be/nieuws/google-datacenter-henegouwen-wordt-mega). Omdat het ontkennen niet langer wenselijk is, wordt gelekt en worden de reacties erop geanalyseert om de publieke opinie in de gewenste richting te sturen ttz het accepteren van de controlegrid in ruil voor (valse) veiligheid. Die ‘karaktermoord’ is onderdeel van het hele scenario.
  Maar misschien ben ik verkeerd?
  Luc Demeyer
  Antwoord:
  Wat de kranten The Guardian en The Washington Post schreven aan de hand van de verklaringen van Edward Snowden was inderdaad amper nieuws. Het enige nieuwe was de techniek die men gebruikte en het werkelijk massaal karakter ervan.
  Toen in Frankrijk de regering van Nicolas Sarkozy aantrad werd het gebruik van de toen populaire Blackberry voor regeringsleden echter al om die reden verboden.

  Hier werd al herhaalde malen gewezen op dit probleem en voor mensen die met internetbeveiliging bezig zijn waren de verklaringen van Snowden al helemaal doorbakken nieuws.

  Het leuke was wel dat ze kwamen op een ogenblik dat Barack Obama zijn Chinese ambtsgenoot Xi Jinping publiek de levieten las over het vermeende Chinese hacken van Amerikaanse websites. Obama stond er zoals het hoort netjes naakt.

  U kunt natuurlijk gelijk hebben maar aanwijzingen of ‘bewijzen’ voor die stelling zijn er tot heden niet.
  Het is ook amper belangrijk dat te weten. Zeker is dat Snowden zijn leven op het spel zet.

  Hij moet trouwens oppassen met die kranten.
  The Guardian was een van de kranten die Wikileaks uitbracht om enkele maanden later Julian Assange te bekladden.
  En The Washington Post is zo betrouwbaar als welke Amerikaanse president ook.
  Willy Van Damme

  • Naomie Wolf,
   de schrijfster die ooit 10 kenmerken gaf waaraan je een fascistische staat kunt herkennen ( Zie: http://en.wikipedia.org/wiki/Naomi_Wolf#The_End_of_America )
   heeft eveneens twijfels over Snowden.

   Het valt haar op dat Snowden altijd zonder advocaat verschijnt. Dat hij in weloverwogen volzinnen spreekt, dat hij steeds herhaalt hoe gevaarlijk het is om zich tegen de staat te keren en dat het item op allerlei manieren in het nieuws wordt gehouden.

   Ze zegt ( volgens mij) : Het is nuttig voor een boosaardige staat als burgers bang worden om hun kritiek op papier te zetten en aan elkaar door te geven.

   (Dat betekend volgens mij ( J.Verheul) in de praktijk : Als je niemand meer durft te vertrouwen, kun je ook geen effectieve resistance groep opzetten. Zo wordt verzet in de kiem gesmoord, wat natuurlijk veel beter is dan rebellen op te moeten pakken, want dat leidt tot echte opstanden. )

   Hier het artikel van Wolf:
   http://www.globalresearch.ca/my-creeping-concern-that-the-nsa-leaker-edward-snowden-is-not-who-he-purports-to-be/5339161

   Jan Verheul

   P.S. Veel interessante zaken op Information Clearing House over Syrië.

   Bijv.: Ron Paul : “De oorlog in Iran heeft 100.000 slachtoffers geeist. Mogelijk 100 daarvan door gas. Is dàt de reden voor een totaal ander beleid, die 100 doden? En: Assad weet dat gebruik van gas zijn ondergang wordt. Waarom zou hij dat riskeren om 100 tegenstaders te liquideren?
   Jan Verheul
   Antwoord:
   De argumenten van Naomi Klein over Snowden zijn geen haar beter als die van die moddergooiers uit NRC Handelsblad en De Morgen. Men moet soms toch wat voorzichtig zijn en dit is blijkbaar niet haar beste ooit geschreven stuk.

   Verder is dit verhaal van chemische wapens een al even groot excuus als dat bij Saddam Hoessein of de atoombom in het geval van Iran. Wie een stok nodig heeft en er geen kan vinden gebruikt desnoods een imaginair wapen. Men moet al sterk ter kwader trouw zijn of oerdom om dat verhaal zomaar te geloven.

   De Washington Post schrijft trouwens vandaag dat de beslissing om openlijk, en niet langer in het geheim, wapens te leveren al weken geleden genomen werd. Het is gewoon een gevolg van de penibele situatie waarin die rebellen geraakt zijn. Zie: http://www.washingtonpost.com/world/national-security/decision-to-arm-syrian-rebels-was-reached-weeks-ago-us-officials-say/2013/06/14/3cc2d372-d51a-11e2-8cbe-1bcbee06f8f8_story.html
   Willy Van Damme

 3. Willy,
  De gewone moddergooiers zeggen dat de staat in het belang van ons allen werkt, en dat Snowden dus ons aller belang schaadt.
  Naomie Wolf zegt: wat Snowden deed was wel erg professioneel, en dat is verdacht. Daarbij geeft ze argumenten waaruit blijkt dat het nuttig is voor ‘Big Brother’ als we allemaal diep doordrongen zijn van het feit dat elk woord dat we zeggen of schrijven wordt geregistreerd. Zo gaan we onszelf censureren: altijd de goedkoopste en effectiefste.methode.

  In samenhang met wat Luc Demeyer schrijft ( en U toevoegt) vind ik dit alles wel een overweging waard.
  Jan Verheul:
  Antwoord:
  Een goede detective sluit een optie nooit uit. Ook deze niet. Men moet wel voorzichtig zijn met het publiek doen van dergelijke beweringen. Het gaat hier uiteindelijk over een mens die rechten heeft.
  In wezen is dit verhaal van Naomi Klein volgens mij echter op niets gebaseerd.
  Willy Van Damme

 4. Willy,

  Àls Naomie Wolf ( Ik gooi ze ook altijd door elkaar: Wolf en Klein) gelijk heeft, dan denk ik niet dat Snowden zelf onoprecht was. Hij is wellicht oprecht, maar zijn ‘vriend’ of ‘collega’ heeft hem dan aangezet om te doen wat hij deed. En hij heeft zich opgeofferd.

  Ik heb veel aanleg voor ‘conspiracy’, en zie het een beetje als mijn taak om altijd als een advocaat de conspiracy -mogelijkheid te verdedigen.
  Zo denk ik bijvoorbeeld dat de liquidatie van Pim Fortuyn en ook die van John Lennon welliswaar zijn gepleegd door de twee mensen die daar nu voor in het gevang zitten, maar ze zijn volgens mij aangezet tot hun daad door ‘vrienden’. Die vriend begint met op zo iemand in te praten. Met het afschilderen van het slachtoffer als ‘gevaarlijk’. Zo wordt langzaam naar de ‘noodzakelijke daad’ toe gewerkt. En mogelijk is er op het moment supreme sprake van hypnose. Misschien nog wat drugs. En dan pleegt zo iemand de moord.

  Wist U dat een brigade met politie-honden ‘toevallig’ aan het oefenen was op enkele honderden meters afstand van waar Fortuyn is vermoord? Die hebben toen de dader gepakt. Toevallig, niet? Men wilde natuurlijk niet dat de dader ontkwam en er over een moslim-aanslag werd gespeculeerd. Fortuyn was niet te controleren. Het was heel goed mogelijk dat hij een grote stem in Nederland zou krijgen, en dat hij duidelijke taal over Israel zou gaan spreken. Bovendien had men Wilders in de coulissen staan, hun eigen mannetje.

  John Lennon was ook niet te controleren, en had invloed in de wereld. Een blijvend gevaar.
  Lennon was erg nuttig toen de bestaande autoriteiten moesten worden afgebroken.
  Maar nu zijn de ‘vrienden van Aipac’ zelf aan het bewind, dus geen Lennon meer a u b.
  Bono, Geldoff, dat zijn mannen waar de Power Elite wat mee kan.

  Groet, J.V.
  Antwoord:
  Met vermoedens te uiten komen we echter nergens. Zeker is dat die onthullingen op het voor Obama zowat slechtst mogelijke ogenblik kwamen.
  Hij was juist bezig China te beledigen en hen onder druk te zetten met dat verhaal over Chinese cyberspionage.

  En juist dan toont Snowden aan dat het juist omgekeerd is. Een voor de VS zeer vervelende zaak. Ze kunnen dat set leugens over China enzovoort nu wel voor een ganse tijd opbergen.
  Willy Van Damme

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s