De Dendermondse gevangenis – Een bocht van 180 graden

Er is het gezegde dat het verstand nooit voor de jaren komt. Waarop sommigen dan repliceren dat er mensen zijn waarbij het verstand nooit komt. Bij de Dendermondse Open VLD lijkt het nu wel duidelijk dat, zeker wat betreft de bouw van de nieuwe gevangenis, men eindelijk zinnige praat verkoopt.

Mea culpa

Hun vorig standpunt was dan ook onbegrijpelijk dom en was zeker mee de oorzaak voor de grote pandoering die de partij op 14 oktober vorig jaar kreeg. Van de zes zetels hielden ze er nog juist 3 over.

In een persbericht laat de Dendermondse Open VLD zich uit over de bouw van de nieuwe gevangenis. Het is een groot mea culpa. De stellingen die hier eerder over Open VLD werden geuit worden door hen nu volledig overgenomen.

Fractie Open VLD in de Dendermondse gemeenteraad

De nieuwe afgeslankte fractie van Open  VLD met fractieleider Stijn Pluym zal het nu moeten waarmaken waar de anderen faalden. Het wordt puin ruimen. Derde van rechts vooraan is Gino Van der Vreken met daarnaast Laurens Hofman.

Zo is de vorige fractie uit de gemeenteraad geheel vervangen – waarvoor men hier een pleidooi hield – en draait men nu ook in de kwestie van de nieuwe gevangenis geheel zijn kar. Wat ook hier als zijnde essentieel werd beschreven. De vele soms hevige protesten van de vorige voorzitster Hilde Dierickx over deze blog ten spijt.

Zo stelt het persbericht:

“Tijdens deze eerste vergadering (van het partijbestuur, nvdr.) werd meteen een belangrijk pijnpunt aangehaald: de bouw van de nieuwe gevangenis…. De  lokale afdeling wou destijds nagaan of het belastinggeld dat zal worden uitgegeven aan de bouw van een brug en een doodlopende weg uitsluitend bestemd voor deze nieuwe gevangenis, niet beter kon worden besteed…..

De kiezer gaf in oktober vorig jaar heel duidelijk aan dat er wel degelijk een maatschappelijk draagvlak bestaat voor een nieuwe gevangenis…… Het voltallige bestuur van Open VLD Dendermonde schaart zich dan ook achter de beslissing omtrent de gekozen locatie en zal steeds bereid zijn om constructief mee te werken aan de snelle realisatie van de nieuwe gevangenis.”

Visie

Dat de nieuwe Open VLD dergelijk persbericht moest rondsturen zegt in wezen natuurlijk alles over het vorige bestuur met voorzitster Hilde Dierickx en fractieleider Kris Verberckmoes. Wie de nieuwe generatie bezig ziet en hoort voelt zo aan hoe men er in dat milieu over denkt.

De interne ruzies over het beleid zullen de voorbije jaren in de partij dan ook zeer hevig geweest zijn. Even hevig vermoedelijk als ten tijde van de split met het duo Karel Peeters en Wim Vander Cruyssen een 8 jaar terug. Alleen was er nu niemand die met verhalen naar de pers liep.

Geert Vermeir

Ooit gezien als een veelbelovend lokaal politiek talent verbrandde hij zijn vingers aan het dossier van de Dendermondse gevangenis. Hij verdwijnt als gevolg daarvan uit de Dendermondse politiek.

Onder het vorige bestuur liep het ene gemeenteraadslid naar de provincie schreiend dat die gevangenis zeker niet aan de N41 West mocht komen. Want dan zou die buurt wel eens een extra auto te verwerken krijgen. Een ander liberaal raadslid poogde het dan weer richting die N41 West te duwen, weg van zijn buurt in de Boonwijk. Van ‘visie’ gesproken.

Een schandelijk schouwspel waar men bij het provinciebestuur verre van  gelukkig mee was. Het gedrag van Marc De Buck (Open VLD), de vorige gedeputeerde voor Ruimtelijke Ordening, was trouwens niet veel beter.

Marc De Buck

Eerst bestelde hij bij Grontmij een  studie rond de plaats voor die gevangenis. Een studie die, voor wie ze leest, vooringenomen is met als enige bedoeling de gevangenis aan de N41 West te krijgen. Een studie die dus vragen oproept.

Verder bleef De Buck praktisch steeds afwezig wanneer men in Dendermonde de provinciale plannen rond ruimtelijke ordening besprak. Eerst moest collega gedeputeerde Jozef Dauwe (CD&V) de honneurs waarnemen. Maar die bedankt al na een keer. Begrijpelijk.

Waarna Bart Van Malderen (sp.a), de Dendermondse schepen voor Ruimtelijke Ordening dan maar insprong. Waarop de Dendermondse Open VLD vrij schaamteloos al die plannen in de nek van het stadsbestuur schoof. De N41, de afbakening van het kleinstedelijk gebied, de gevangenis en Den Briel, steeds was het voor de Open VLD de schuld van Van Malderen en  het stadsbestuur. Van durven gesproken.

Bart Van Malderen

Door de afwezigheid van gedeputeerde Marc De Buck (Open VLD) werden in veel gevallen de hoorzittingen rond provinciale plannen voorgezeten door Bart Van Malderen. Maar op het laatste haakte ook hij begrijpelijkerwijze af.

Tot met de laatste hoorzitting rond de N41 de ambtenaren van De Buck het dan maar zelf moesten opknappen. Het was aan hun om spitsroeden te lopen voor de boze bewoners van Denderbelle en de serie milieuactiegroepen. De Buck bleef liever thuis.

Dat Geert Vermeir in liberale ongenade gevallen was bleek al een tijd geleden toen het nieuwe partijbestuur werd bekend gemaakt. Was hij voorheen ondervoorzitter dan was hij nu zelfs geen lid meer van het 32-koppig bestuursorgaan.

Ook de komst van Dirk De Vries als voorzitter was een teken van komende verandering. Geweten was dat hij niet hoog opliep met wat zijn partij deed. Het betekent ook het einde van de macht over de partij van de familie Verberckmoes. Macht die al beperkt was.

Niet geweten

Voor voorzitter Dirk De Vries is het nu werken aan de toekomst. Dirk De Vries: “Kijk, voor wat in het verleden gebeurde zullen wij zeker nooit de prijs voor communicatie krijgen. En waarom Geert Vermeir niet meer in het bestuur zit weet ik niet. Maar zelfs al was hij nog bestuurslid dan nog zou er hetzelfde persbericht zijn gemaakt.”

Hilde Dierickx

Het voorzitterschap van Hilde Dierickx resulteerde in een grote verkiezingsnederlaag. Wat men haar binnen de partij duidelijk aanrekende. Zij zetelt nu nog in de OCMW-raad.

Van een desavouering van het vorige bestuur wou hij echter niet geweten hebben. Het kan echter moeilijk anders gezien worden als een kaakslag in hun gezicht. Ook in dat van oud-gemeenteraadslid Marcel Borms die met verve in de gemeenteraad hier poogde de liberale meubels te redden. Het was een zielig vertoon dat men hem beter had weten te besparen.

Nu maandag 17 juni geeft de provincie en de federale regering een nieuwe zoveelste informatievergadering rond de al derde plannen voor een nieuwe gevangenis. Dit in aanwezigheid van nieuwbakken provinciegouverneur Jan Briers en staatssecretaris Servais Verherstraeten, verantwoordelijk voor de Regie Der Gebouwen. De vergadering grijpt plaats om 20 uur in CC Belgica in de Kerkstraat.

Grondwettelijk Hof

Ondertussen is ook de datum gekend waarop de debatten over de kwestie voor het Grondwettelijk Hof zullen plaatshebben. Die stelde men vast voor 27 juni. Wat betekent dat er een uitslag zal zijn tegen vermoedelijk ergens in september.

Hier staat de kwestie van het decreet van het Vlaams parlement centraal. Die stelde dat argumenten rond de publicatie voor de kennisgeving van een milieueffectenrapport (MER) geen reden voor schorsing of vernietiging kunnen zijn.

Dit kwam er nadat de Raad van State het vorige tweede ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor de gevangenis opschorste. Het argument was dat de publieke kennisgeving van de opmaak van het aan het RUP verbonden MER niet meer gebeurde via een gedrukte publicatie maar alleen via het internet.

Gevangenisgebouw Dendermonde

Deze maand worden er terug belangrijke stappen gezet in het dossier van de nieuwe Dendermondse gevangenis. Hier een computersimulatie van hoe ze er zal uitzien.

Omdat het volgens experts en de Vlaamse parlementsleden de ruimtelijke planning in gevaar bracht stemde men bijna unaniem dit decreet. De advocaat van de klagers tegen de gevangenis zag dat echter als een schending van de grondwet en vroegen en kregen van de Raad van State een verwijzing naar het Grondwettelijk Hof.

Na de uitspraak van het Grondwettelijk Hof gaat de zaak terug naar de Raad van State. Verwerpt het Hof de argumenten van de klagers dan dient de Raad van State zich opnieuw uit te spreken en eventueel andere argumenten te gebruiken. Ditmaal ter vernietiging van het tweede RUP.

Schaart het Grondwettelijk Hof zich achter de klagers dan kan de Raad van State de eerder gebruikte argumenten terug gebruiken. Het hoeft dat natuurlijk niet te doen en kan het RUP toch aanvaarden.

De kans is echter groot dat bij een verwerping van de argumenten door het Grondwettelijk Hof de klagers een heropening van de debatten voor de Raad van State zullen vragen. Een kwestie van tijdswinst. Maar ondertussen lopen de peperdure advocatenkosten wel verder op. Voor beide partijen.

Willy Van Damme

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s