Idealistisch kapwerk

Toen enkele maanden geleden dan toch uitlekte dat minstens 60 Belgen in Syrië meevechten met die door het westen gefinancierde en bewapende bendes klonk er hier in de media een en al verrassing. Alsof men dat bij de politie, geheime diensten en op Buitenlandse Zaken al niet heel lang wist. Uiteindelijk spelen buitenlandse jihadisten al vanaf de eerste dag een centrale rol in het geweld tegen het land.

Uiteindelijk is dit toch een grote orkestratie vanuit Israël en de VS om het ganse Midden-Oosten, incluis Iran, onder controle te krijgen. Maar men deed in onze pers alsof men verbaasd was. En neen, die jongens hebben geen kwade bedoelingen, ze bedoelen het goed. “Het zijn echte idealisten”, klonk het bijna eenstemmig.

Hagiografisch interview

Wie een Rudi Vranckx of een Rik Coolsaet, nota bene professor en hoofd van zijn faculteit aan de Gentse Universiteit, bezig hoorde kreeg de indruk dat die jongens maar een bedoeling hebben: steun aan het ho zo brutaal onderdrukte volk.

Leugens natuurlijk waarvan het twijfelachtig is dat ze het niet wisten. En als ze hun eigen prietpraat geloofden dan gaven ze zichzelf een brevet van totale onbekwaamheid. En in het geval van Coolsaet een ferme buis zonder kans op een tweede zit. Weg ermee. Aan een universiteit verwacht men wetenschappers, geen kwakzalvers.

Nu toonde eerst VTM en nadien de VRT in het journaal hoe Belgen – Minstens een sprak Vlaams – zich rot amuseren met het onthoofden van een burger die niet in hun grandioos rebellenplan paste. “Draai hem eens om”, klonk het.  Alsof het ging om een stuk vlees op de barbecue. Maar neen, ze moesten de goede kant hebben om vlot te kunnen kappen.

Dat dit soort crapuul – kan er iemand een passender woord voor dit genre van onmens? –  daarna hun ‘heldendaden’ nog eens op YouTube zette toont hun deels psychopathische trekken. Kwestie dat het thuisfront hen ook eens aan het werk kan zien. “Kijk mama, ik kan het”? Hoe zouden de ouders van die sadisten trouwens reageren? Met een nooit te vergeten trauma?

Fouad Belkacem, extremist puur sang, kreeg gisteren voor het aanzetten tot haat 18 maanden cel aangemeten. Kan men misschien ook eens iets doen aan die heerschappen in onze media die zonder welk schaamtegevoel ook steun verlenen een deze koppensnellers, harteneters en ander sadistisch snijwerk.

De VRT toonde nu deze beelden maar gaf via Rudi Vranckx recent nog een hagiografisch  interview aan Abdelrahman Ayachi, een kopstuk van die bende gruwels. Een man die in België voor terrorisme 4 jaar cel kreeg.  VRT met de R van rebel en T van terreur?

Misschien kan men bij de nieuwsredactie van de VRT, en elders, eens een gewetensonderzoek doen en zich publiek verontschuldigen bij de Syriërs. Bijvoorbeeld bij de familie van die sukkelaar die in handen viel van mensen die door Vranckx en Coolsaet vrijheidsstrijders werden genoemd.

Hun leugens zijn er mee de oorzaak van dat deze onthoofding kon plaatsgrijpen. En dat ze niet afkomen met het verhaal dat ze toen niets wisten van onthoofdingen door die jihadisten in Syrië. Er gaan al twee jaar dergelijke verhalen rond. En dit was maar een van de vermoedelijk vele duizenden die zo aan hun einde kwamen.

Willy Van Damme

Advertenties

8 thoughts on “Idealistisch kapwerk

 1. Hebben “onze jongens” het lessenpakket van PAX CHRISTI niet goed, of net héél goed geassimileerd ?
  http://www.paxchristi.be/2013/06/lesmateriaal-over-syrie/
  Gerard Eggermont
  Antwoord:
  Ik heb dat ‘lessenpakket’ eens bekeken en dat is een verzameling oorlogspropaganda. Pure leugens.

  Zo beweren ze dat ‘het Syrische regime’ (typerend is dat ze een gekleurde naam geven voor die regering) in december 2012 saringas gebruikte.
  Dit terwijl er ook in de VS nog steeds discussie is over wat ze hierover officieel gaan verklaren. Alleen Frankrijk en Groot-Brittannië – toch oorlogvoerende partijen in dit conflict – beweren dat sinds ongeveer een week.
  Mijn advies voor 12-12 Syrië is dan ook om hen geen eurocent toe te stoppen.

  Maar misschien kunnen ze daar ook bij 12-12 en Pax Christi een les anatomie voegen. Hoe onthoofden in tien lessen.

  • De conclusie is eigenlijk heel simpel. Carla Del Ponte heeft enig bewijs gevonden van het gebruik van chemische wapens door rebellen. Deze conclusie heeft zij moeten intrekken en daar kwam uit dat er geen overtuigend bewijs is gevonden van het gebruik van chemische wapens door een van beide partijen. Wij hebben dus te maken met berichtgeving zoals die door de mainstream media tot ons komt. Aan de andere kant mag je misschien concluderen dat Carla Del Ponte alleen de waarheid mag spreken over het Joegoslavië Tribunaal, wat iedereen eigenlijk wel goed uitkwam, maar in dit geval ging zij een stapje te ver, dus “not conclusive”!

   http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=44834#.UbUGoNjyB8F
   Joop de Jong
   Antwoord:
   Wie met de fijne kam door die uitlatingen van Carla del Ponte gaat en dit daarna doet met die verklaringen van het VN-panel, waarvan zij deel uitmaakt, dan zie je in essentie geen verschil.
   Alleen lag in de ene de nadruk op die rebellen en bij de andere liet men die nadruk achterwege.

   Verder geloof ik geen snars van de beweringen van die Carla del Ponte. De vraag die we rond haar internationaal optreden als magistraat tot heden dienen te stellen is in zoverre dat zij het recht zodanig manipuleerde dat ze zelf strafbare feiten stelde. Die namelijk van het verhinderen, obstructie van de rechtsgang.

   Zeker in het geval van de rechtbank in de Tanzaniaanse stad Arusha dat ging over Rwanda stelt zich die vraag. Het kan toch niet dat men daar alleen de tegenstanders van dictator Paul Kagame viseerde.
   Alsof de mensen van het RPF van Kagame bij de verovering van Rwanda in de periode 1990-1994 geen oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid begingen. Dat is de mensen daar toch gewoon uitlachen en beledigen.

   Verder lijkt het mij vrijwel zeker te zijn dat die Syrische rebellen op beperkte wijze chemische wapens gebruikten. Zo werden recent bij Syrische rebellen in Turkije en jihadisten in Irak chemische wapens waaronder saringas ontdekt. Wel ontkende de Turkse gouverneur van de betrokken provincie dit ontdekken van saringas.

   Maar dat er bij die leden van al Nusra daar in Turkije chemische stoffen werden ontdekt lijkt zeker. We moeten hier echter nog meer duidelijkheid krijgen. Maar wees zeker die zal er niet komen.
   Hetzelfde voor het verhaal over Irak. Wel werden ooit toen de VS Irak nog bezette door de VS gelijkaardige beschuldigingen gedaan. Dit betrof dan chloorgas dat men zou gebruikt hebben.

   Dat de VS toen in tempera non suspecte die verklaringen maakte geeft de vermoedens over het gebruik van chemische wapens door die rebellen grote geloofwaardigheid.
   Mijn stelling is dan ook dat die rebellen bijna zeker chloorgas gebruikten en mogelijks sarin.

   Wat betreft het gebruik door de regering van chemische wapens hebben wij behoudens verklaringen van een der strijdende partijen, zijnde die rebellen en hun Franse en Britse financiers, niets.
   Men kan moeilijk erg summiere en uiterst vage beelden van mensen met wat schuim op hun mond een bewijs noemen. Misschien bij de VRT als het hen om propagandareden goed uitkomt, maar hier niet.

   De Fransen hebben voor zover geweten hun onderzoeksresultaten en methoden niet vrijgegeven. Wie hier Laurent Fabius, de Franse minister van Buitenlandse Zaken en zionist, serieus neemt dient zijn hoofd te laten onderzoeken.

   Verder lijkt mij die discussie rond chemische wapens uiterst bizar en een manipulatie van de VS en Israël. Wat is het gruwelijks en meest misdadig: saringas of je vader/echtgenoot/zoon op YouTube zien onthoofd worden?

   Bovendien hebben beide landen nog de voorbije jaren bommen met fosfor gebruikt om steden te veroveren (Falluja in Irak en Gaza), en dat zijn toch ook chemische wapens. Maar daarover wordt er amper of niet gesproken.
   Willy Van Damme

 2. Ik ben hier niet gelukkig mee. Hoe oud ben jij, Willy? Ik hoor al heel mijn leven sadistische praatjes om mij heen, dus vind ik het vreemd dat ik zou moeten verschieten van wat er daar gebeurd. Tijdens de tweede wereldoorlog zijn er hier ook dingen gebeurd, die zo gruwelijk zijn, dat ik daar liever niet mee geconfronteerd wordt. Volgens mij zijn het dramatiseren en het banaliseren evenveel waard, al zie ik ook dat wie niet dramatiseert het verwijt krijgt te banaliseren. Het opdrijven van de emoties daar gaat het om. Ik ben ervan overtuigd dat de VRT een kwalijke rol heeft gespeeld in dat conflict, op dat punt zijn we het eens. Maar jij maakt ook fouten. Ik heb de tekst van Fouad Belkacem beluisterd, daar zit helemaal geen aanzetten tot haat in. Wat hij op een sukkelachtige manier zegt, dat staat ook in psychologische publicaties. En wat Marie-Rose Morel betreft, zij wist maar al te goed dat zijn bewering klopte, ze had haar therapie erop gebaseerd, en die heeft ten dele gewerkt. Dat onze rechters mee ‘in de buik van de draak’ zitten inplaats van zoals van hen verwacht mag worden de dierlijke aard in de mens te overstijgen dat is pas verontrustend.
  Edith Legrand
  Antwoord:
  Dit geweld is niet exclusief aan dit conflict of dit soort figuren. Ik dacht dit al voldoende duidelijk te hebben gemaakt. Zoals dieren en planten genadeloos voor elkaar kunnen zijn, zo ook de mens.

  Ik noemde Abdelkader Belkacem een extremist en dat kan men moeilijk betwisten. Over zijn veroordeling zelf sprak ik mij niet uit.
  Maar dergelijke figuren weten perfect wat wettelijk kan, wat gerechtelijk dansen op de slappe koord is en wat zeker zonder discussie strafbaar is. Dit zijn geen idioten hoor.

  Neem de serie recente kranteninterviews met sjeik Bassam Ayachi, toch een man van al Qaeda. Als je die leest dan zal je alleen maar de indruk krijgen met een gematigde man van de rede en de vrede te maken hebben.
  Het is als met een al Capone. Nooit hoorde je hem zeggen: “Dood die man”. Neen, hij stelde het als: “Los het probleem op”. Evenzeer is er geen schriftelijk bewijs gevonden dat Hitler ooit de endlosung beval.

  Wat we wel weten is dat de zoon van Bassam Ayachi betrokken is bij gruwelijke misdaden en – via een artikel in de New York Times – de steun heeft van de CIA.
  Verder was het mij hier in essentie te doen om de zeer grove leugens en oorlogsstokerij van enkele intellectuelen en journalisten aan te klagen. Die film was op dit vlak overduidelijk.
  Zelfs een hypocriet als Yves Desmet moest nu eens in zijn pen kruipen om dit te veroordelen.

  Verder stelt zich hier ook een zeer groot probleem van de vrijheid van meningsuiting. Wat is haat en wanneer? Het zijn in wezen erg subjectieve begrippen.
  En dit gebruiken in een rechtsstaat is dus zeer gevaarlijk. Is de nationalistische propaganda van de N-VA bijvoorbeeld ook haat zaaien? Er zijn mensen als ik die dat ook zeggen.
  Willy Van Damme

 3. In de wetgeving inzake openbare manifestaties dient men voor elk onderwerp een aanvraag tot toelating in te dienen bij de gemeente. Godsdienstige manifestaties zoals “openbaar bidden” zijn echter ten allen tijde toegelaten. Videos tonen inderdaad Belcacem en andere predikers op pleintjes en straten…
  Zo hoeven eredienstbe-oefenaars ook niet in assisenjuries te zetelen.
  Details misschien….maar deze mogelijkheden worden gretig aangegrepen door godsdienstfanaten.
  Ludo Kenis
  Antwoord:
  Zie mijn antwoord op de reactie van Edith Legrand.
  Ook een sekte als Scientology schreeuwt van de daken een gewone religie te zijn met alleen maar goede bedoelingen. Ik heb echter niet de behoefte om leugenaars te geloven.
  Willy Van Damme

  • …geloven… Willy…weeral geloof !
   Er is overvloed aan expertise en wetenschap….onder korenmaat in Leuven.

   In de wet inzake collocatie worden godsdienstige en politieke motieven uitgesloten als geestesstoornis. De psychiatrie is het aangewezen middel om in die 2 toch gevaarlijk geestesgestoord gedrag aan te tonen. De psychiatrie in Vlaanderen is katholiek beheerd. De waanzinnige uithoeken in de Kerk worden nauwelijks onderzocht. Binnenkort zal de Kerk met haar Broeders van Liefde te openen collocatie-instellingen in Gent en Antwerpen mee-uitbaten. Een groot deel van haar patienten krijgt nu al dagelijks Halal-voedsel in haar psychiatrie.
   DUS : er is know-how in overvloed aan de KUL van Torfs en aartsbisschop Leonard van Opus Dei.
   Met risico-profilering heeft elke patient een code in een apart niet-medisch dossier sedert 2000…..
   Ludo Kenis

 4. … Dewinter van Vlaams Belang bezocht Damascus …

  VRT-nieuws 13 juni 2013:
  …<< een laatste vraag , Mijnheer Dewinter ; u vindt het toch OK dat ook onafhankelijke journalisten zoals Rudy Vranckx over Syrie berichten ?…

  De wereld wordt gekker met de dag.
  Misschien is het toch zo dat Het Geheim Genootschap ( Skulls and Bones ? Pug Wash ? )) dat in de 20° eeuw alle rationele systemen uitprobeerde op wereldschaal…thans in de 21° eeuw alle uithoeken van irrationele emotionaliteit aan het uitproberen is…

  Leve de Psychiatrie zei Haldol.
  Ludo Kenis
  Antwoord:
  Die vraag herinner ik mij niet. Wel vroeg men hem of hij door met de regering van Bashar al Assad te praten zich niet voor hun kar liet spannen. Het is een vraag die men nog nooit stelde aan bijvoorbeeld een Rudi Vranckx als die allerlei jihadisten aan het woord laat. Maar het is wel een vraag die een journalist stelt als die denkt dat een bepaalde partij in een conflict geen recht van spreken heeft.
  Ik poog nog deze week op dit bezoek terug te komen.
  Willy Van Damme

 5. Pingback: Idealistisch kapwerk | Mediawerkgroep Syrië

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s