Bijna ieders vriend

De laatste zitting van de Dendermondse OCMW-raad was voor de nieuwe voorzitter Patrick Meulebroek (CD&V) duidelijk erg belangrijk. Hij ging er zijn eerste belangrijke speech geven rond het beleid voor de komende legislatuur en had dat ook op veel plaatsen laten weten. Niet dat er van buiten veel meer interesse was dan voorheen.

Bloemetjes rondstrooien

Behoudens twee tegenwoordig altijd aanwezige journalisten en Els Van Thuyne van de N-VA, die sinds januari eveneens steeds présence geeft, was er alleen André Delcart, Baasrodenaar van geboorte, als extra komen opdagen. 

Patrick Meulebroek

Patrick Meulebroek hield een voor hem belangrijke toespraak en legde al enkele accenten voor het nieuw beleid.

De man, aaibaar en steeds bezig met zijn verhalen rond de plaatselijke voedingsgeschiedenis, voerde ooit mee actie voor het behouden van het Baasroodse rusthuis. Nu beseft hij wel dat dit niet zo simpel is als eerst gedacht en misschien wel een mission impossible wordt, een onmogelijke opdracht. 

Het keerde wat teleurgesteld huiswaarts. Had hij gehoopt op duidelijkheid dan was het ook ditmaal terug veel mist spuiten. Zekerheden werden niet gegeven. Neen, dat zou voor later zijn. Deels niet onlogisch natuurlijk want men is nog maar pas aan het bewind en dit is een delicate complexe zaak.

Uit de speech bleek nogmaals dat Patrick Meulebroek graag met iedereen op goede voet wil leven en met genoegen veel bloemetjes rondstrooit. Iedereen van meerderheid tot oppositie en administratie kregen van hem flinke schouderklopjes.

Ik merk telkens een zeer grote overeenstemming op vlak van analyses en uitdagingen”, stelde hij in zijn meer dan een half uur durende speech. Paul Van Marcke, fractieleider voor N-VA, Hilde Dierickx van Open VLD en de sp.a kregen dan ook felicitaties. Evenals trouwens dus het management.

André Delcart

André Delcart had duidelijk meer verwacht van de toespraak van de nieuwe voorzitter.

Zelfs Thérèse Van Gucht, van 2000 tot 2006 voorzitter en partijgenote, kreeg een eervolle vermelding. “Goed werk geleverd”, klonk het. Zoals hij zelf achteraf vertelde had hij voor het opmaken van zijn tekst met iedereen eens gesproken. Niemand werd vergeten.

Stedelijke garanties

Wie echter niet in zijn gading viel was zijn voorganger Theo Janssens (sp.a) en het gewezen bestuur. Van ‘goed werk’ was hier blijkbaar geen sprake. “Ondanks het feit dat ik van de overdracht van de fakkel meer had verwacht….. mijn bureel was … leeg”, opperde hij. Dat men een goed gevulde bankrekening achterliet werd dan weer niet vermeld.

Centraal stond ook nu weer het financieel reilen en zeilen van het OCMW. Zonder uitgebreide steun van de stad zakt het OCMW immers als een pudding in elkaar. En al veel jaren wordt de dotatie van de stad aan het OCMW met jaarlijks 250.000 euro verhoogd. Vraag is hoeveel minder dat vanaf volgend jaar zal worden.

Zijn speech was dan ook voor een niet onbelangrijk deel gericht naar zijn collega’s binnen het stadsbestuur. Zo stelde hij: “In volle transparantie dienen we van het stadsbestuur garanties te bekomen in verband met de enveloppe die nodig is om in moeilijke tijden toch te kunnen garanderen dat de sociale dienstverlening niet in gedrang komt…”

Het belooft het er in dat college dan ook soms hard aan toe te gaan. Maar politiek lijkt hij het tegen zijn collega’s in het stadsbestuur te zullen moeten afleggen. Het hier halen zou wel een heel grote overwinning zijn.

Iedere schepen heeft immers wel een verlanglijstje en dan dreigt hij onder het gewicht van de anderen en partijgenoten moeilijk te kunnen standhouden. Het feit dat hij jaren in de partij een dissident was – Hij stond in 2000 ei zo na zelfs op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van gewezen burgemeester Norbert De Batselier – zal hem hierbij zeker niet helpen.

Kamers met twee bedden

Maar het wachten was natuurlijk op wat hij ging zeggen rond het zorgstrategisch plan en het daarbij horende Baasroodse rusthuis. Uiteraard beseft ook hij nu al wel dat er zoiets als reglementen zijn die staan tussen droom en werkelijkheid.

Thérèse Van Gucht

Ook Thérèse Van Gucht kreeg voor haar vroeger werk rond de kinderopvang een bloemetje toegeworpen van Patrick Meulebroek.

Toen hij nog schepen voor Cultuur was werd trouwens de basisfout in dit dossier gemaakt door zijn collega en partijgenoot Arthur Cool, toen OCMW-voorzitter. En dat was een renovatie en niet een nieuwbouw. Nu, nog voor de leningen normaal gezien waren betaald (*) dient het afgebroken. Meer dan 12 miljoen euro in de vuilbak. Van een schande gesproken.

Hij blijft het echter betreuren dat, zoals nu nog in Baasrode, kamers met twee bedden tegenwoordig verboden zijn en hij droomt blijkbaar van een rusthuisje met 30 bedden. Maar dromen zijn bedrog. En men heeft Baasrode al jaren in deze zaak bedrogen. Al toen men het rusthuis in 1992 renoveerde.

Rusthuizen moeten wettelijk minstens 90 bedden hebben. En bovendien moeten er zoveel mogelijk RVT-bedden zijn in verhouding tot het totaal aantal kamers om rendabel te zijn.  Zijn er weinig RVT-bedden dan lopen de verliezen op en ondergraaft men het OCMW. En zeker nu Dendermonde volop moet besparen is ook hier de rendabiliteit aan de orde van de dag.

Regelgeving

En dat hoeft geen gevolgen te hebben voor de levenskwaliteit van de ouderen. Wie niet zorgbehoevend is hoort gewoon niet thuis in een woon- en zorgcentrum als Sint-Vincentius of het Aymonshof. Voor hen moeten er bejaardenwoningen komen met voldoende zorgverstrekking zoals bijvoorbeeld kine en pedicure. Dat is goedkoper voor zowel de ouderen als de maatschappij.

Woon- en Zorgcentrum Sint-Vincentius

Het woon- en zorgcentrum Sint-Vincentius in Baasrode blijft de hete aardappel van de lokale politiek. Omdat men in Baasrode die gevel zo mooi vond bleef het in 1992 bij een renovatie en geen nieuwbouw. Met alle gevolgen van dien.

Maar dat durft men na al die leugens en halve waarheden maar niet vertellen. En dus draaide men ook hier nog maar eens wat rondjes omheen die pot. Zo schiet hij opvallend het door zijn partijgenoot en Vlaams minister voor Zorg Jo Vandeurzen goedgekeurde zorgstrategisch plan niet af. Het is ook de enige houvast om Baasrode nog eventjes open te houden.

Ook erkent hij dat men zich zal moeten houden aan de Vlaamse regelgeving, stellende dat: “Daartegenover staat wel dat de geïntegreerde plannen voor het lokaal sociaal beleid dienen te voldoen aan de Vlaamse beleidsdoelstellingen…”

Daarom vertelde hij verder de opdracht te geven: “aan het managementteam om een geactualiseerde situatie te maken gebaseerd op de nieuwe uitgangspunten van het nieuwe decreet (Dat van 13 maart 2009, nvdr.)……”

Waarbij hij ook stelde dat bejaarden zolang mogelijk in hun vertrouwde omgeving moeten blijven wonen. Met andere woorden in hun huis of in een bejaardenwoning in hun dorp. Het al jaren in Dendermonde gevolgde beleid dus. Er is ook geen serieus alternatief.

Theo Janssens 

Geen bloemetjes waren er dan weer voor Theo Janssens wiens naam in de toespraak niet eens werd genoemd.

Men gaat dus tegen eind augustus dat zorgstrategisch plan nog eens onder de loep nemen en daarbij de nieuwe demografische gegevens bezien en dit verder toetsen aan de nieuwe en oude wetgeving. Daarbij ook kijkend of er met de private sector niets kan afgesproken worden. Maar die wil alleen winst en geen cent verlies. Ook logisch.

Maar het is niet onze demografie die gaat bepalen wat al of niet kan, het zijn de regels en wetten en daarbij ook de rendabiliteit. Zeker nu men nog jaren zal moeten bezuinigen. Met hier als centraal thema de zorgbehoeften van onze bejaarden veilig stellen.

Onder de gordel

Het wordt dus nog wat wachten tot men deze knoop doorhakt. Tot men voldoende dapper is om met een oplossing voor de pinnen te komen. Patrick Meulebroek in een hem eigen stijl poogt ondertussen ieders vriend te blijven. “De hulpbehoevende senioren van het hele grondgebied zijn niet gebaat met politiek gehakketak”, claimde hij nog verder.

Wie in de politiek denkt geen slagen onder de gordel te zullen krijgen is echter naïef. Het is al duizenden jaren een traditie in de politiek om elkaar achterbaks en onder de gordel aan te pakken. Desnoods of veelal zelfs binnen de eigen partij. Het verhaal van Julius Caesar en Brutus is goed gekend en toont de rauwe realiteit van het politiek leven, toen en nu.

Eens zal men hem hierover brutaal aanpakken. En dat zou wel eens vlugger kunnen komen dan verwacht. De deadline nu is 31 augustus 2013. Ondertussen worden elders ongetwijfeld de messen gesleept.

In wezen is Patrick  Meulebroek een politicus van de oude stijl. Een man die als het ware in 1994 in een coma viel en begin dit jaar wakker werd. Plots ziende dat er zoiets is als een GSM, het internet, Google, YouTube en Twitter. Die ziet dat er een totaal andere politieke cultuur is gegroeid. En dan is het aanpassen aartsmoeilijk.

Paul Van Marcke

Paul Van Marcke bracht het voorstel voor samenwerking met Rap op Stap op de agenda.

Bovendien is het OCMW van Dendermonde een zeer omvangrijke instelling die qua werking volgens kenners best kan vergeleken worden met die van Aalst en Sint-Niklaas. Een natuurlijk goede zaak die mogelijks mee aan de basis ligt waarom de armoede in Dendermonde in verhouding met elders nog beperkt is.

Maar het betekent wel dat de job van OCMW-voorzitter in Dendermonde na die van burgemeester veruit de belangrijkste is. Geen enkele schepen heeft immers 450 personeelsleden en zo’n budget ter beschikking. En dan is er het stedelijk luik van Sociale Zaken. Patrick Meulebroek heeft dan ook een loodzware taak en dito verantwoordelijkheid. Het worden zes zware jaren.

Rap op stap

Na de speech met powerpoint van Meulebroek was er ook nog een vraag voor de raad van Paul Van Marcke, fractieleider van N-VA. Die vroeg of het OCMW het in Limburg ontstane project ‘Rap op stap’ wou ondersteunen.

Nieuwbakken Vlaams parlementslid  en ex-schepen Marius Meremans (N-VA) had in de media gezegd dat de OCMW-fractie in het OCMW met dit voorstel ging komen. Een primeur. Een parlementslid en gemeenteraadslid die in de pers vooraf zegt wat OCMW-raadsleden gaan agenderen.

Gino Bertin

Gino Bertin deed zijn eerste echte publieke tussenkomst in de raad en had daarbij enkele vragen rond het voorstel voor Rap op Stap.

Het voorstel was voorheen al in zijn speech door de voorzitter warm onthaald en hij beloofde het te zullen onderzoeken. Het project voorziet namelijk financieel steun aan kansarmen om ook eens op vakantie te gaan. En hiervoor zou er deeltijds iemand van het OCMW dienen te worden vrijgesteld.

Het werd eveneens positief ontvangen door raadslid Gino Bertin (sp.a) die Van Marcke en zijn fractie feliciteerde met hun aandacht voor dit schrijnende probleem. Gino Bertin is actief bij de lokale vereniging De Tondeldoos die specifiek werkt rond kansarme kinderen en hun financiële schoolproblemen. Daarbij zorgt men er eveneens voor dat die ook wel eens op vakantie kunnen gaan. Hij kent dit soort zaken dus goed.

Zijn vraag naar de kosten van een vakantie via Rap op Stap bleek al direct raak. Bleek dat het zo te zien een voor kansarmen niet bepaald ideaal project is. Voor hem leek het duidelijk dat een dagje Walibi of Plopsaland ook met Rap op Stap voor deze mensen feitelijk onbetaalbaar blijft.

Ook stelde hij vast dat de dienstencentra van het OCMW en ook De Tondeldoos nu al vakantiereisjes voor leefloners organiseren. Met als vraag of het voor het OCMW dan wel zinnig is om dubbel werk te leveren.

Het leek wel de warme omhelzing gevolgd door een dodelijke greep. Maar dan een met de grootst mogelijke glimlach, en zo vriendelijk gebracht dat amper iemand de pijn voelde. Een prachtig staaltje van politiek op mensenmaat.

Willy Van Damme

*: Om van het gewest subsidies te krijgen voor de bouw van een nieuw rusthuis diende men versneld die lening terug te betalen. De laatste betalingen gebeurden daarom vorig jaar.

Een gedachte over “Bijna ieders vriend

 1. Beste,
  Bij wijze van afkick of omdat ik het niet laten kan.
  Heb ik recent een voorzichtige knipoog gelezen.
  Ook een artikel in Editie: “Op vraag van … wordt zorgstrategisch plan van OCMW herzien.”
  Ook een blik geworpen op de beleidsintenties van de nieuwe OCMW voorzitter. Knip en plak waar hij, doet de mare, de mening van zijn eigen coalitiepartner niet eens heeft over gevraagd. Kwatongen, maar 11 13 had dat in haar regeerperiode niet moeten wagen. Ja inderdaad liefdevol rondstrooien van bloemetjes en vraagtekens naar (bijna) iedereen.
  Maar… nog altijd een beetje teveel populisme over wie nu de grote redder van Baasrode wordt! Hij die nu het hardst roept ! Zij die dubbel spel speelden tijdens vorige legislatuur ! Of zij die bang waren van hun eigen gelijk? Allen met ofwel -minstens voorlopig- bijzonder weinig kennis van zaken maar vooral angst voor toen stemmen- nu gezichtsverlies.
  Na 4 jaar stilstand en interne obstructie, zonder één zinnig alternatief, nu ook opnieuw van 8 okt 2012 tot nu, 222 dagen na de verkiezingen, niks nieuws gelezen, noch vanuit de meerderheid noch vanuit de oppositie. Dan nu opnieuw -tot putteke winter- studeren, alternatieven zoeken en rekenen, nog eens 250 dagen. Niet zelf hoor, maar die hete patat terug naar de ambtenaren schuiven. Je moet het durven na 1111 dagen niet uitvoeren wat je zelf hebt goedgekeurd . De processie van Echternach lijkt er een snelheidskoers bij.
  Ondertussen negeert men wel dat het huidige woonzorgcentrum in Baasrode eind 2014 zijn erkenning verliest en dus eigenlijk gewoon dicht moet. Of men gaat ervan uit dat men wel via-via opnieuw een verlenging van die erkenning krijgt. Voor vele jaren, misschien zelf 7, met een wat vriendschappelijke politieke por? Het zijn straks toch opnieuw verkiezingen. De ene zijn piet is de andere zijn jo. Maar alle gekheid, dat is eigenlijk toch luidop lachen met de inspectie van de Vlaamse Gemeenschap, die nu al meer dan 7 jaar van oordeel is dat het woonzorgcentrum in Baasrode echt niet meer geschikt is om bejaarden op een fatsoenlijke en veilige manier hun noodzakelijke en intensieve zorgen te bieden. Het is, en dat is nog veel erger dus eigenlijk ook luidop lachen met die bewoners zelf. Je gaat ook opnieuw 7 jaar extra herstellingswerken en investeringen moeten doen in dat oude gebouw dat eigenlijk nu al jaren verloren en dus zotte kosten zijn.
  Men had beter het huidige reeds lang door een meerderheid en door de minister goedgekeurde ZorgStrategisch Plan gewoon uitgevoerd. Dan stond nu een nieuw woonzorgcentrum in de Boonwijk in de steigers en kon eind 2014 door de huidige voorzitter feestelijk worden geopend… Als het over openbaar bouwen gaat is het vaak de politieke opvolger meestal dan nog een fervente tegenstander van dezelde plannen, die de pluimen in zijn gat steekt voor het werk van zijn voorganger.
  In de marge wil ik nog melden dat dat ZSP wel voldoet aan de principes van het Woon-Zorgdecreet van maart 2009, Wat de huidige OCMW-voorzitter daarover schrijft is gewoon niet correct. Vroeger zou ik gezegd hebben “da is dikke bullshit “, maar ik ben wat milder geworden. Dat daarenboven het nieuwe ééngemaakte woonzorgcentrum Baasrode/Boonwijk vanaf dan, een exploitatie in evenwicht zou hebben is in deze budgettair moeilijke tijden mooi meegenomen toch ! Hoe zou het komen dat we dat reeds 5 jaar geleden met 100% zekerheid wisten ? Ondermeer ook omdat het OCMW dankzij zijn goed bestuur de noodzakelijke 40% eigen middelen voor die nieuwbouw… gewoon op de rekening had/heeft staan. Geen lening dus waar elke burger 33 jaar moet voor afbetalen. Daar waar Baasrode en De Boonwijk nu gezamenlijk een exploitatieverlies hebben van meer dan 500.000 euro. Dit bij een te kleine nieuwbouw in Baasrode dat gezamenlijk verlies gaat oplopen tot vermoedelijk 750.000 euro, want je moet die nieuwbouw ook afschrijven en binnen de 7 jaar moet je ook aan de nieuwbouw voor de Boonwijk beginnen. Tenzij men in de Boonwijk dezelfde fout opnieuw wil maken als in Baasrode en een gebouw via vernieuwbouw voor een korte tijd opnieuw een beetje opfleurt.
  Gelukkig hebben een handvol OCMW- raadsleden de voorbije 4 jaar wel al de rest van dat nu zo verguisde Zorgstrategisch Plan minutieus uitgevoerd, meestal zonder dat de hardroepende rest in verkiezingsmodus dit zelfs maar gewoon doorhad. Enkel als ergens in een tekst het woord Baasrode stond steigerde het beestje.
  Daarenboven zouden nu, als en indien en met de nodige moed… reeds tientallen aangepaste en vooral betaalbare bejaardenwoningen met zorgnabijheid zijn gebouwd op de site in Baasrode door sociale bouwmaatschappij Volkswelzijn en met Vlaamse middelen. Het woonzorgcentrum in Buggehout op minder dan 3 km van de woonkern Baasrode zou perfect de ‘woonzorgcircel ‘ voor dorpskern Baasrode vervolledigen volgens de principes van…. het Woon-Zorg decreet van maart 2009.
  Met het herbekijken, bijsturen en aanpassen van plannen is niks mis, dat is de voorbije 7 jaar herhaaldelijk gedaan en moet, zelfs in de loop van de uitvoering van een zelfs 100% goedgekeurd plan, kunnen. Maar iemand zal toch eens de ballen moeten hebben om de knopen door te hakken en ook zeggen hoeveel de rekening is en hoe en wie ze gaat betalen. Nu en de komende 33 jaar, jouw en mijn kinderen dus.
  Publieke en private samenwerking of zuivere privatisering kan altijd… alleen, wat zal de Baasrodenaar zeggen als hij binnen 7 jaar eindelijk een nieuw Woonzorgcentrum heeft . Maar daarvoor 65 tot 75 euro per dag moet betalen ? Vandaag zijn dat reeds de prijzen in verschillende private woonzorgcentra in Vlaanderen en Brussel. Of het OCMW en dus de Dendermondse belastingbetaler, zomaar wil opdraaien voor de tekorten van al die toekomstige bewoners die geen 2200 euro pensioen per maand hebben is maar de vraag. Niet wie de ‘De Tovenaar van Baasrode’ wordt.
  Er is maar één redelijk alternatief, nu het kwaad eigenlijk al lang geschied is, en dat is het huidige Zorgstrategisch Plan grotendeels behouden maar het nieuwe Woonzorgcentrum van 120 bedden in Baasrode bouwen ipv in de Boonwijk. Alle huidige fracties redden hiermee een beetje hun gezicht. Gevolg is wel dat Hof Ter Boonwijk dan op termijn dicht gaat. Zelfs dat rusthuis voldoet vandaag al niet meer aan de huidige normen van hetzelfde decreet van 2009. Eikel punt blijft : wat ondertussen met de bewoners van het huidige woonzorgcentrum in Baasrode ? Via een gefaseerde bouw op de site Baasrode hen nog 7 jaar in het oude kot verzorgen als men daar al toestemming zou voor krijgen of misschien gewoon wegtoveren ?
  Zoniet zal het de Dendermondse belastingbetaler zijn die voor de rekening zal opdraaien. In 2013 een woonzorgcentrum bouwen of plannen met minder dan 120 bedden is: zowel voor de permanente verzekering van de kwaliteitszorg voor steeds meer zwaar zorgbehoevende bewoners, als om financiële redenen, onverstandig. Ik vermoed trouwens dat de Vlaamse Gemeenschap hier nooit subsidies voor geeft. Of zijn daar toch nog bevriende binnenwerkers !
  Maar ongetwijfeld en met Molière in gedachten, zorgt de zomer van 2013 voor een Deus ex Magina, of wordt het toch eerder Echt Derremonds Theater.
  Het is vermoedelijk het laatste woord dat ik er over zeg en morgen heb ik weer spijt dat ik het gezegd heb…alhoewel.
  Vriendelijke groeten
  Johan Baert
  Antwoord:
  Je bent een man die zelden een blad voor de mond neemt. En sommigen horen dat natuurlijk niet graag. Maar hier klinkt dat soort verhalen best goed hoor.

  Verder een opmerking. In zijn tekst stelde hij niet dat er een tegenstelling was tussen het zorgstrategisch plan en die nieuwe regelgeving van maart 2009. Het was eerder een soort van excuus dat hij gebruikte om een herziening als zijnde noodzakelijk voor te stellen.
  Ook lijkt mij dit geen processie van Echternacht maar een slakkengangetje.

  Daarnaast vrees ik dat een eventuele sluiting van de Boonwijk in het voordeel van Baasrode tot een soort van oorlog vanuit Sint-Gillis zal leiden. Deze deelgemeente heeft dubbel het aantal inwoners van Baasrode en zou dan zonder rusthuis vallen.
  Zie je al de politici uit die gemeente reageren. Dat wordt lachen geblazen. Ze puzzelen Baasrode op met haar en vel.

  En wat je zegt over Buggenhout klopt. Mijn moeder zat in het OCMW-rusthuis in Buggenhout en haar broer verblijft daar nu ook. Beiden zijn/waren van Baasrode.
  Diegenen die verantwoordelijk zijn voor die dure farce in Baasrode stuurden hun ouders nadien naar dat ‘krot’ met nog een lift uit de tijd toen de dieren nog spraken. Van ouderenzorg gesproken.

  Er zijn hier twee te nemen klippen waaraan men niet kan ontsnappen en dat weet ook Patrick Meulebroek al duidelijk. Ze stonden trouwens omfloerst in zijn speech. En dat zijn: regelgeving en de rendabiliteit. Maar dat hoef ik je met de kennis die je hierover hebt niet te zeggen.
  Willy Van Damme

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s