Een waarschuwing

Nu de salafistische rebellen in Syrië er ondanks de massale westerse steun maar niet in slagen om de macht van de regering van president Bashar al Assad te breken, willen sommigen binnen de Navo blijkbaar direct interveniëren en troepen en vliegtuigen sturen om het land dan zoals met Libië in tientallen stukjes uiteen te laten vallen. Maar Rusland en Hezbollah stuurden al een wel heel serieuze waarschuwing: Tot hier en niet verder.

Plots op de proppen

Het gaat niet echt goed met de rebellen die pogen de Syrische regering omver te werpen. Rond nieuwjaar en eerder dit jaar werden vele honderden en mogelijks duizenden door de VS, Groot-Brittannië en Frankrijk getrainde en bewapende rebellen op het zuiden van Syrië losgelaten.

Ze moesten de verwoestingen die men voorheen al in de steden Homs en Aleppo had aangericht nu in Damascus en de stad Daraa overdoen. Eventjes poogde men zelfs de internationale luchthaven uit te schakelen maar dat faalde zoals de rest van die grootse westerse plannen.

Er wordt daar wel wat gevochten maar dat is relatief beperkt. Reden waarom men  nu terug overschakelde op zelfmoordaanslagen met autobommen. Er zijn nu eenmaal altijd wel mensen te vinden die men zodanig kan ophitsen dat ze hun leven geven voor de ‘goede zaak’.

Een andere kwestie is het plots boven water komen van verhalen over het gebruik van chemische wapens door het Syrische leger. Vorig jaar kwam de Amerikaanse president Barack Obama totaal onverwacht op de proppen met het verhaal van het chemisch arsenaal van het land.

Er leek hiervoor geen enkele aanleiding, maar voor Obama was dit ineens een rode lijn, een casus belli. Zou Syrië met die wapens iets doen dat niet naar de zin van de VS is, dan zou dat een reden zijn voor het sturen van troepen ‘om die chemische wapens veilig te stellen’, zoals dat heet. Van agressie gesproken.

Een bizarre reactie daar niemand tot dan hierover iets had gezegd of geschreven. Maar totaal onverwacht bleken die dus ineens uiterst belangrijk en een reden voor oorlog. Waarom Obama toen zo reageerde is nog steeds onduidelijk. Of wel?

Reden tot oorlog

En zie, plots komen de vier voornaamste oorlogsstokers, Groot-Brittannië, Frankrijk, de VS en Israël, wel met verhalen boven water over het gebruik door Syrië tegen die rebellen van sarin, een gas dat op het zenuwstelsel inwerkt. En dus moet er volgens sommigen hard opgetreden worden.

Niet dat er door hen welk bewijs dan ook gegeven wordt. Wetenschappelijke rapporten ontbreken geheel, neen, we moeten het gewoon doen met onbewezen beweringen komende van politici en instanties waarvan iedereen perfect weet dat ze zelden of nooit de waarheid zeggen.

Het verhaal is trouwens erg merkwaardig. Nog vandaag tijdens een staatsbezoek aan Mexico had Obama het over ‘vermoedens’, dit terwijl de VS hierover normaal toch zekerheid zou moeten hebben.

Gebleken is immers dat veel van de hospitalen van die rebellen al hun spullen betrekken van een soort van Amerikaanse koerierdienst. Als gewonden van een chemische aanval in een ziekenhuis komen – wat logisch is – moet het voor de VS dan toch een koud kunstje zijn om voldoende snel stalen te nemen van die slachtoffers zoals bijvoorbeeld haren.

Dat men het hier dus heeft over iets als ‘vermoedens’ komt dan ook bizar en feitelijk ongeloofwaardig over. Als er iemand dit tijdig en professioneel kan onderzoeken is het immers dus juist de VS.

Men kan er trouwens gif op innemen dat er Amerikaanse adviseurs aan het front aanwezig zijn. Dat men dus over ‘vermoedens’ spreekt wil dus bijna zeker zeggen dat men niets heeft. En dit verklaart waarom men geen bewijzen toont. Ze zijn er gewoon niet.

Gangster

In de Britse zakenkrant The Financial Times en elders ging men de voorbije week echter als woestelingen te keer met een agressiviteit die best hallucinant te noemen is. Zo schreef de Financial Times in haar editoriaal van zaterdag 27 april:

“The US should demonstrate a readiness to intervene militarily in Syria…. This time, there is no doubt that we face a gangster who really does have WMD – and who is threatening international security.”

De VS moeten tonen dat ze bereid is om militair in te grijpen in Syrië…. Ditmaal kan er geen twijfel over bestaan dat we te maken hebben met een gangster (mijn accentuering, nvdr.) die werkelijk massavernietigingswapens heeft – en die ook een bedreiging is voor de internationale veiligheid.”

Het is een toon wier agressiviteit best te vergelijken is met die toen de VS Irak binnenviel en dat land vernielden. Of die van de Duitse pers uit 1939 toen met Polen binnenviel. Daarbij dient men te beseffen dat de hoofdredactie van die krant, alsmede andere Britse media, regelmatig overlegt met de Britse regering waaronder de Britse veiligheidsdiensten.

Slaan en zalven

Donderdag echter was de toon al wat zachter. Alhoewel men bleef dreigen. Zo schreef men in  “US raises pressure on Russia over Syria” het volgende:

”The Obama administrion is discussing with allies whether to provide arms to moderate rebel groups in Syria, a step that will become more likely if there is no sign that Russia is shifting position.”

“De regering van Obama praat met geallieerden of ze al of niet wapens gaat leveren aan gematigde groepen in Syrië. Een stap die meer waarschijnlijker wordt als Rusland zijn positie niet veranderd.”

En wat verder:

They insist that the US is not trying top undercut Russian interests in the Middle East and that Moscow would have a voice in the process to decide a post-Assad regime….”

“Zij staan er op dat de VS de belangen van Rusland in het Midden-Oosten niet wil ondermijnen, en dat het een stem zal krijgen in het Syrië van na Assad….“

Maar wat verder leest men dan:

“Yet privately, senior administration officials caution against expecting any big changes in the approach in the short term.”

“Privé echter waarschuwen belangrijke leden van de regering voor de verwachting dat er op korte termijn grote veranderingen gaan komen in het beleid hier.”

Een artikel dat eerst slaat, dan zalft en dan stelt dat alles blijft als het was. Eerst zegt men hondsbrutaal: Kijk als je niet toegeeft dan vallen wij aan. Een ultimatum! Daarbij dan stellend dat Rusland ook nog eventueel wat inspraak kan krijgen.

In de keuze voor de onderminister van Cultuur? Om daarna toe te geven dat alles wel bij het oude zal blijven. Het toont nog maar eens de wel heel grote frustratie en vertwijfeling in het westen.

Opvallend is dat men de VS hier laat zeggen dat Rusland inspraak zal krijgen in het Syrië van na Assad. Dit terwijl al de westerse regeringen en klassieke media al twee jaar in koor spreken van de strijd voor een vrij, democratisch en onafhankelijk Syrië. Maar dan wel een waar de VS al vooraf zegt hoeveel invloed Rusland nog krijgt. Van hypocrisie gesproken.

De sjeik spreekt

Maar woensdag liet Sjeik Sayyed Hassan Nasrallah, de secretaris generaal van Hezbollah en de machtigste man in Libanon, over dit Amerikaans-Israëlisch spelletje diplomatiek ruziemaken tijdens een TV-toespraak al een zeer duidelijk signaal horen:

“Syria has real friends in the region and the world that would not let Syria fall into the hands of America, Israel or Taqfiri [fundamentalist Sunni jihadi] groups,” he said. “Details will come later. I say this based on information . . . rather than wishful thinking.” (1)

“Syrië heeft echte vrienden in de regio en de wereld die er voor zullen zorgen dat Syrië niet in de handen zal vallen van Amerika, Israël of salafisten”, aldus Nasrallah. “Details hierover zijn voor later. Maar ik kan jullie wel zeggen dat dit gebaseerd is op concrete informatie… en niet op zomaar wat losse beweringen.”

En om dit nog veel meer kracht bij te zetten liet Rusland bij monde van zijn lokaal ambassadeur dit nog diezelfde dag in nog veel klaarder bewoordingen bevestigen. Elke mogelijke twijfel viel onmiddellijk weg:

“Russian ambassador to Lebanon Alexander Zasypkin appeared to confirm his assertion that Russia could also intervene. He said Moscow “could not prevent foreign intervention in Yugoslavia and the occupation of Iraq, but things are different now. Russia will not accept any foreign assault on Syria.” (1)

De Russische ambassadeur in Libanon, Alexander Zasypkin leek zijn bewering te bevestigen dat Rusland zou kunnen interveniëren. Zo zegde hij dat Moskou: “De buitenlandse interventie in Joegoslavië niet kon verhinderen alsmede de bezetting van Irak.  Maar de zaken zij nu totaal verschillend. Rusland zal geen buitenlandse aanval op Syrië aanvaarden.” 

Waarmee Rusland nog maar eens een duidelijk lijn in het Arabische zand trekt: Tot hier en niet verder. Stuur jij je leger, dan sturen wij dat van ons…… Met andere woorden: Dan riskeer je een wereldoorlog.

Zeer agressief

De gesprekken die de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry kortelings in Moskou gaat voeren, en de later dit jaar geplande twee topontmoetingen tussen de Amerikaanse president Barack Obama en zijn Russische tegenhanger Vladimir Poetin zullen dan ook in een erg gespannen sfeer verlopen.

Het is daarbij geen toeval dat Human Rights Watch en Amnesty International, de ‘humanitaire’ tak van de Navo, plots erg focussen op Rusland dat voor hen blijkbaar een grote dictatuur is.

Waarbij onze pers opnieuw een ‘goede’ Rus heeft ontdekt in de persoon van oppositieblogger Aleksej Navalny. Voor hen zijn de beschuldigingen over fraude en diefstal van het Russische gerecht tegen hem een door Poetin georkestreerde actie om hem politiek uit te schakelen. Ze hoeven er zelfs het dossier niet voor te kennen.  

Daarbij valt het ook op dat onze Vlaamse media nog nooit over die Russische waarschuwingen rond Syrië hebben bericht. Ook de Financial Times in het donderdag verschenen “Hizbollah rhetoric inches closer to Assad’s camp’ verzweeg die nochtans uiterst belangrijke waarschuwing.

De lezer zou eens te slim worden en beseffen tot waar het westen wil gaan met haar oorlogsstrategie. Het verhaal toont ook nogmaals de erg agressieve buitenlandse politiek van Obama die in niets moet onderdoen voor zijn voorganger. 

In zekere zin kan men zelfs stellen dat hij een nog agressiever buitenlands beleid voert dan George W. Bush en Dick Cheney. Die kidnapten mensen en sloten hen op. Obama laat ze gewoon door robotvliegtuigen ombrengen. Hij leerde inderdaad van Guantanamo.

Willy Van Damme

1) http://www.irishtimes.com/news/world/middle-east/hizbullah-could-intervene-in-syria-to-prop-up-assad-says-leader-1.1379701?utm_source=morning-digest&utm_medium=email&utm_campaign=digests

Advertenties

10 thoughts on “Een waarschuwing

 1. Willy,
  dank voor de informatie.

  Over de chemische wapens:
  Gebruik van Chemische wapens heeft weinig strategisch nut, zo heb ik begrepen.
  Je wint er de strijd niet mee.
  Daar komt bij dat als Assad ze zou gebruiken, hij daarmee zijn eigen ondergang bespoedigt, want dat zal worden gebruikt als argument voor extra steun door ‘het westen’.
  Die extra steun is nu precies wat de Salafisten willen, dus voor hen is het gebruiken van Chemische wapens heel aanlokkelijk. Ze zullen zonder aarzelen hun eigen volk (Sunnieten) chemisch doden, want dan zijn dat martelaren, en dat is heel mooi lot in hun ogen. Door de eigen mensen te doden valt de verdenking extra sterk op Assad. Zo is mijn inschatting.
  Maar waarschijnlijk zijn er nog helemaal geen chemische wapens gebruikt, zoals jij zegt.

  Over Rusland:
  Ik hoop dat Rusland doet wat hun ambassadeur belooft, maar het kan natuurlijk ook loze dreiging zijn van Rusland.
  Als Assad van het toneel verdwijnt in de toekomst, en die kans is toch redelijk groot, dan is het voor Rusland misschien opportuun om nu al ‘bij te draaien’ en zich duur te laten betalen — op een of andere wijze – voor toestemming in de Veiligheidsraad.

  Over de rol van Iran in Syrië:
  Europarlementariër Hans van Baalen ( partij van Verhofstad) beweerde op BNR in gesprek met Bernard Hammelburg, dat Iran zowel Assad steunt als ook de Salafisten. Ze wedden op twee paarden tegelijk, zodat ze altijd bij de overwinnaars behoren, beweert hij.
  Ik citeer woordelijk uit het interview:
  Hammelburg: “Hoe weet je nu dat die wapens niet in handen vallen van de fanatieke Salafisten of mensen die de situatie alleen nog maar erger maken ? ”
  Van Baalen: “Dat weet je niet. Die garantie is er niet. Die garantie is er wel als je niks doet: dat de Salafisten en anderen machtiger worden en bewapend door Iran. Dus je moet dat voor zijn”.

  Van Baalen zegt dus in feite: “Als wij geen hulp bieden , dan zal Iran de opstandelingen en Salafisten bewapenen en zal Iran later veel invloed hebben in Syrië.”
  Het lijkt mij zeer onwaarschijnlijk. Salafisten en Shiïten is toch water en vuur, als ik me niet vergis? Graag hierover uw mening, Willy.

  U hoort de belangrijkste uitspraken in de laatste 3 minuten van deze 25 min. podcast:
  http://www.bnr.nl/?service=player&type=fragment&articleId=1872897&audioId=1872802
  ( Er kan niet ‘gespoeld’ worden, dus het beluisteren is tijdrovend. Daaarom heb ik heel precies geciteerd.)

  Jan Verheul.
  Antwoord:
  Chemische en biologische wapens leveren in oorlogen maar een beperkt succes op. Dat was zo al in de eerste wereldoorlog.
  Alleen biologische wapens kunnen iets effectiever zijn daar een bescherming ertegen moeilijker is. Ze zijn ook al zo oud als de mensheid. Zo gebruikte men bij de verovering van het Amerikaans continent ziektes om de tegenstander uit te roeien.
  En in Haifa gebruikten zionistische terreurbendes ziektekiemen om de watervoorraad van de stad te vergiftigen. Waarna die inwoners zich wel moesten overgeven.

  Verder geloof ik niet in de verhalen van die rebellen over chemische wapens. De beelden hierover lijken mij eerder een slecht stuk theater. Alleen dat over het beperkt gebruik van chloorgas door die rebellen lijkt mij wat geloofwaardiger. Wat ik moet denken van de uitlatingen van mevrouw Carla del Ponte weet ik niet. Daarvoor zou ze meer duidelijkheid moeten geven. Het kan natuurlijk. Maar mevrouw Carla del Ponte heeft als hoofd van het parket van de tribunalen in Den Haag en Arusha op mij een barslechte indruk nagelaten. Haar werk daar was een grote schande, een magistraat totaal onwaardig.

  Ik denk dat die verhalen over chemische wapens eerder een gevolg zijn van de voor Israël en die salafisten slechte toestand op het slagveld. Men had eind vorig jaar via Jordanië op massale wijze Kroatische wapens aangevoerd en vermoedelijk duizenden salafisten in de hoop zo in Damascus de kracht van de regering te breken. Het is een fiasco geworden met een serie belangrijke nederlagen. Vandaar dat men via die beweringen over chemische wapens alsnog poogt bombardementen door de NAVO uit te lokken.

  Wat betreft Rusland – en dit is ook zo voor China en Indië – het volgende. Elke salafist die men in Syrië neerschiet is een die men niet zal moeten vermoorden in Rusland (Kaukasus), China (Xiniang/Sinkiang/Chinees Turkestan) en Indië (Kashmir).
  Daarom dat die landen de regering van Bashar al Assad zo steunen. Het is uit puur eigenbelang. Verliest Assad dan krijgen zij met grote zekerheid die bendes ook massaal over de vloer. Syrië vecht dus ook de oorlog van die landen.
  De steun van Rusland, China en Indië heeft dan ook niet zozeer te maken met een eventuele wens om de macht van de VS te breken. Neen, dat is secundair.

  Verder zullen de VS en haar oorlogvoerende bondgenoten hierover aan Rusland & Co al wel allerhande mooi klinkende beloftes hebben gedaan, maar in Moskou, Beijing en New Delhi weet men dat die woorden zo hol zijn als een leeg olievat. Het is in hun ogen oplichterij van het slechtste soort. Het is duidelijk dat zij hier een lijn in het Arabisch zand hebben getrokken.

  Ik ken die Hans van Baalen niet maar ik vermoed hier een soort leeghoofd die graag eens om reden van naambekendheid in de media wil komen. Volgend jaar zijn het immers verkiezingen voor het Europees parlement. Lijkt mij een mannelijke en Nederlandse versie van Sarah Palin, de farce van Alaska. Maar iemand die weet waar Iran ligt en het opneemt voor de ‘goeden’ klinkt toch mooi voor de nietsvermoedende buitenwereld.

  Wat betreft sjiieten en soennieten is dit een scherm waarachter men de ware reden voor het conflict verbergt. Dit is geen religieuze oorlog maar een waarbij men religie gebruikt om bepaalde politieke en financieel-economische belangen te verbergen.
  Het echte conflict draait om Israël en niets anders. Hamas is een tak van de moslimbroederschap (toch de politieke islam genre soennieten) dat zijn wapens zeker tot voor kort kreeg van Iran. Dat zou toch duidelijk moeten zijn.
  Verder zijn de meerderheid van de soennieten in Syrië zeker niet gewonnen voor die jihadisten, integendeel.
  Willy Van Damme

  • Ik ken die VVD bons Hans van Balen wel. In zijn studententijd openlijk neo nazi. Er bestaan fotos van hem waar hij de Hitlergroet brengt. Jeugdzonde zei hij. Zijn partij, de VVD slikte het voor zoete koek. En kijk eens waar hij terecht gekomen is. Zegt veel over de VVD en de Nederlandse politiek.
   Gerrit Voorheenberend
   Antwoord:
   Iedereen heeft uiteraard recht om na zware fouten toch verder te doen. Het is als de parabel van de verloren zoon. Wees er blij om.
   Hier echter zien wij dat die man blijft grossieren in smeerlapperij en stupiditeiten. Een normale zich serieus nemende politieke partij zou die man desnoods publiek de levieten lezen.

   Maar dat zal de VVD wel worst wezen. Het gaat hem dan ook niet over de belangen van Shell die in gevaar komen. Integendeel, en dus is alles toegelaten. Ach mensenrechten, alleen goed om te vertrappelen.
   Willy Van Damme

 2. Ik ben benieuwd wat onze vriend Michel Vanderspurt hier van vind. Ik hoop dat hij durft te antwoorden
  http://mediawerkgroepsyrie.wordpress.com/2013/05/05/israel-valt-damascus-aan/
  Is Israel nu de fascistische slaaf van GB en de VS of zijn GB en de VS nou de fascistische slaven van Israel? Ik ben er nog niet uit.
  Gerrit Voorheenberend
  Antwoord:
  Sorry voor de late plaatsing. De reden is dat deze om een af nadere reden bij de spam zat en pas nu werd opgemerkt.

  Mensen als een Michel Vanderspurt zijn doorgaans naïevelingen die in de mediaval van de 1001 leugens trapten en misbruikt worden.
  Wie in ’s hemelsnaam geloof nu in een fabeltje als het “beloofde land”. Dat is toch je reinste onzin. Geschifte idiotie.

  Het is als met die jonge jihadisten die men naar Syrië lokt. De echte smeerlappen zitten netjes verborgen achter de schermen hen te manipuleren.
  Niet dat er onder die jihadisten en verdedigers van het zionisme geen heel grote schurken zitten.
  Willy Van Damme

 3. Willy,

  ‘The Saker’ schreef kort voor de Israelische bombardementen nog een analyse: http://vineyardsaker.blogspot.nl/2013/05/the-recent-surge-in-atrocities-really.html
  ( Het kost U maar 2 minuten, en zal U goed doen. )
  Jan Verheul
  Antwoord
  Dat is naar mijn smaak een der interessantste blogs die er te vinden zijn. Sober en haarscherp analyseren. Mooi zo. Zijn verwijzing naar die stukken uit de Russische en Israëlische pers zijn zeer boeiend en tonen de problemen waarmee Israël en haar vazalstaten kampen in de oorlog tegen Syrië. Een visie die ook elders steeds meer te horen valt.

  Het verklaart het recente Israëlische bombardement op Damascus dat eerder een wanhoopsdaad lijkt. Steeds meer mensen zien nu in wat er werkelijk aan het gebeuren is. Israël heeft zich twee jaar lang om logische reden op de achtergrond gehouden maar is blijkbaar zo woest op de VS omdat die niet wil bombarderen.

  Ze nam met alle risico’s daaraan verbonden zelfs eventjes het initiatief. De alliantie tussen Israël (de ogenschijnlijke aartsvijand) en die salafisten is nu voor iedereen overduidelijk. Je voelt op dit ogenblik zelfs de paniek in dat milieu. Ik poog hierop snel terug te keren.
  Willy Van Damme

 4. Bevrijdingsdag in Nederland en wat doen die kloten zionisten? Die proberen een WWIII uit te lokken.

  http://www.infowars.com/did-israel-invade-lebanon/

  http://www.infowars.com/report-assad-to-declare-war-on-israel-following-fresh-airstrikes/
  Joop de Jong:
  Antwoord:
  Wat dacht je anders dan oorlog voeren? Kwestie van de business rond kerkhoven en begrafenissen draaiende te houden. Dan kunnen de dwazen en hebzuchtigen van deze wereld nog wat meer de last post laten blazen.
  Willy Van Damme

  • Goed stuk van Tony Cartalucci die tevens verwijst naar “The Redirection” van Seymour Hersh.

   http://www.infowars.com/unprovoked-attack-on-syria-us-backed-israel-commits-egregious-international-crime/
   Joop de Jong
   Antwoord:
   inderdaad een boeiend stuk. Wel is het mijn mening dat Israël hier soloslim speelde. Ik denk dat men gewoon woest is op de VS omdat ze geen bombardementen op Syrië wil uitvoeren. Ook de slechte evolutie van de oorlog speelt een zeer grote rol. In de Financial Times van vandaag had men het zelfs over een ‘alarmerende’ tendens dat steeds meer Arabieren ontdekken wat er werkelijk gaande is.
   Op de website van Michel Collon Ivestigaction worden vandaag ook twee van die Syrische rebellenleiders geciteerd die Israël met die aanvallen steunen. Rekruteer dan maar eens wat extra jihadisten? Het wordt dus steeds moeilijker voor de tegen Syrië oorlogvoerende naties. Let er op.
   Willy Van Damme

   • Natuurlijk mocht het document van het Brookings Institution “Which Path To Persia” niet in de vorige link ontbreken. The road to Tehran goes through Damascus, uiteindelijk.
    Joop de Jong
    Antwoord:
    Dat lijkt mij duidelijk.
    Het valt mij wel op hoe stil het in onze media en bij onze regeringen is over de komende Iraanse presidentsverkiezingen. De vergelijking met 2009 is zeer frappant.
    Maar ja, na de apostel Paulus heeft men bij de NAVO nu ook de weg naar Damascus gevonden. Een zeer hobbelig parcours blijkt.
    Willy Van Damme

   • De Amerikanen schijnen ook te beseffen dat de tijd dringt in Syrië.

    http://www.infowars.com/us-army-chief-suggests-military-intervention-in-syria-before-end-of-summer/

    Daarnaast heb ik begrepen dat Israël de olie en mineralen consessies krijgt van de Golan hoogvlakte, Syrisch grondgebied nota bene. Hiervoor verantwoordelijk zijn o.a. Jakob Rothschild, Dick Cheney en een bedrijf met de naam Genie.

    http://buitenland.nieuws.nl/742953/syrie_protesteert_tegen_proefboringen_golan

    Dit, in combinatie met dit

    http://www.vrede.be/nieuws/57-globalisering/2326-de-stormloop-op-olie-en-gas-in-de-middellandse-zee

    dan wordt het optelsommetje waarom de Arabische Lente uitbrak wel heel erg simpel. Daarmee de laatste Russische invloed in de Middellandse Zee (Tartus, Syrië) tot een einde kan worden gebracht tot dat Rusland zelf aan de beurt is.
    Joop de Jong
    Antwoord:
    Als ik het goed heb begrepen heeft Israël in zee voldoende aardgas gevonden om een generatie Israëli er mee van energie te kunnen voorzien.
    In essentie gaat dit echter niet veel aan de toestand veranderen. Er is trouwens al ruzie over wie wat mag ontginnen.

    En inderdaad het gaat slecht met die salafistische bendes. Het aantal rapporten in die richting neemt steeds meer toe. Het zorgt binnen de westerse oorlogsalliantie voor steeds meer ruzies. Ruzies die voor een goede waarnemer zelfs zichtbaar zijn. Een bijna ongezien fenomeen.
    Willy Van Damme

  • Globalresearch.ca, voltairenet, nsnbc,me, 4thmedia, allemaal prima om geopolitieke achtergronden tot je te nemen. Maar blijf alsjeblieft uit de buurt van infowars en aanverwante sites!


   Johan Delange
   Antwoord:
   Bedankt voor die bijkomende informatie. Ik heb wel de gewoonte om bij een onderzoek een grote variëteit aan mediabronnen te raadplegen. Wie zich concentreert op een bron die hem dan aanstaat is fout.

   Over Syrië zijn dat voor Libanon bijvoorbeeld al Manar van Hezbollah en The Daily Star dat duidelijk onder controle staat van de VS en zijn stelletje oorlogstokende landen.

   Wie bijvoorbeeld serieus onderzoek wil doen over figuren als een Barack Obama, Mao Zedong of Tony Blair moet hun werken en verklaringen lezen en de context kennen waarbinnen die gebeurden.
   Pas dan krijg je een beter en minder eenzijdig beeld. Doe je dat niet dan eindig je met het schrijven van nonsens.

   Zo herinner ik mij trouwens een stuk op Global Research over Cambodja en de Rode Khmer en dat was je reinste prietpraat. Andere teksten zijn dan weer beneden niveau en anderen weeral pareltjes.

   Verder is er veel bewust gemaakte desinformatie. De wijze waarop Qatar en de VS al Jazeera gebruiken is een schoolvoorbeeld van agitprop en zou in het basispakket moeten zitten van alle scholen en universiteiten die met communicatie en marketing bezig zijn.
   Willy Van Damme

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s