Nieuw PRUP voor gevangenis

De federale regering is dan begonnen met de opmaak van een nieuw en al derde provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) voor de bouw van de nieuwe gevangenis op de site van het Oud Klooster in de Boonwijk van Sint-Gillis-Dendermonde. Wel blijft de procedure rond het tweede PRUP gewoon verder lopen.

Geen akkoord

Luidens een verklaring van woordvoerder Jan Pauwels van het kabinet van Servais Verherstraeten, de staatssecretaris verantwoordelijk voor de Regie der Gebouwen, is de wachttijd voorbij en is men gezien de negatieve reacties van het actiecomité tegen de gevangenis gestart met de opmaak van een nieuwe procedure.

Op initiatief van Verherstraeten waren er de voorbije maanden met de actievoerders geheime gesprekken geweest om tot een akkoord te komen. De voor sommigen verregaande tegemoetkomingen (men wou hun peperdure advocatenkosten zelfs deels betalen) waren voor het actiecomité echter totaal onvoldoende. (1)

Toekomstig gevangenisgebouw Dendermonde

De Poort van Dendermonde, de nieuwe gevangenis, had er nu al moeten staat. Die in Beveren is bezig aan de binnenafwerking.

In een reactie verwierpen de actievoerders die voorstellen en bleven zij vasthouden aan hun eerst ingenomen positie. Met als gevolg dat de staatssecretaris nu is overgegaan tot het starten van een nieuwe procedure. Wat kringen bij de Oost-Vlaamse deputatie bevestigen.

Aangezien de Raad van State alleen de gevolgde procedure rond de bekendmaking van de opmaak van een milieueffectenrapport (MER) als onwettelijk bestempelde (2) moet men feitelijk de opmaak van een nieuw PRUP pas van hier herbeginnen.

Ligt contractueel vast

Wel zijn er de wettelijk te volgen procedures en de daaraan verbonden termijnen en dat betekent dat men toch al gauw een jaar werk zal hebben om dit nieuwe MER en PRUP te laten goedkeuren.

Het buurtcomité en Raldes, het Regionale Actiecomité Leefmilieu Dender en Schelde, krijgen dus een nieuwe kans om alternatieven voor de site van het Oud Klooster voor te dragen of andere en strengere milieubeschermende maatregelen te vragen.

Of ze het ditmaal met dit al derde PRUP zullen halen valt echter ten zeerste te betwijfelen. Het is immers al de vijfde maal dat men een terrein voor dit gevang zal moeten aanduiden en contractueel ligt alles feitelijk al vast.

Actiecomité tegen gevangenis en Raldes

Het actiecomité tegen de gevangenis weigerde in te gaan op het voorstel van staatssecretaris Servais Verherstraeten.

Kiest men voor een ander terrein dan zijn er serieuze financiële problemen met dit meer dan 12 miljoen euro dure contract. De Raad van State heeft zich trouwens ook nooit uitgesproken tegen het gebruik van dit terrein. Daar gaat het dus niet over bij dit hof.

Valideringsdecreet

Wel blijft de procedure rond het tweede PRUP voortgaan. Dit zit op dit ogenblik voor het Grondwettelijk Hof. Vraag is hier of het hiermee verband houdende valideringsdecreet van het Vlaams parlement al of niet in tegenspraak is met de grondwet.

Dit decreet kwam er na het eerdere arrest in deze zaak van de Raad van State die het ministerieel besluit van de Vlaamse regering van 18 april 2008 onwettelijk noemde. Met als gevolg dat alle op basis van dit regeringsbesluit gemaakte RUP’s en MER’s onwettelijk waren.

Zelfs bouwvergunningen opgemaakt op basis van zo’n RUP leken in de problemen te komen. Voor het Vlaams parlement dreigde op ruimtelijk gebied een ramp. En om dat te verhinderen maakte men vorig jaar dit decreet dat men op Groen na unaniem goedkeurde.

Lokdoos

En dat kon niet voor het actiecomité, dit onder impuls van hun advocaten. Die procedure blijkt nu een soort van lokdoos voor velen die werken of werkten met zo’n RUP. Zo trok ook Lebbeke op advies van zijn advocaten in het dossier van de doortrekking naar Aalst van de weg N41 naar dat Grondwettelijk Hof.

Servais Verherstraeten

Staatssecretaris Servais Verherstraeten, verantwoordelijk voor de Regie der Gebouwen, gaf het startschot voor een derde PRUP.

Immers bij de opmaak van het PRUP voor die N41 gebruikte men eveneens de procedure van 18 april 2008. Een regeringsbesluit die toen in 2008 van nota bene diezelfde Raad van State, maar wel een andere kamer, een positief advies kreeg. Procedure die een andere kamer van de Raad vier jaar later dan plots onwettelijk noemde. Van rechtsonzekerheid gesproken.

Ook andere partijen zoals het in Machelen geplande gigantische winkelcentrum Uplace van investeerder Bart Verhaeghe voegden zich bij die zaak voor het Hof. Zij het hier aan de kant van het Vlaams parlement. Het vermoeden is dat er hier kort na de vakantie een arrest zal vallen.

Keurt het Grondwettelijk Hof dit parlementair decreet goed dan gaat het ongeveer een twee maanden nadien naar de Raad van State waar deze zich dan moet uitspreken over de vernietiging van dit tweede PRUP. Verwerpt het Grondwettelijk Hof het decreet dan is er niet alleen voor dit tweede PRUP een probleem maar ook voor alle andere, incluis de N41.

Blijft de Raad bij haar eerder schorsingsarrest dan kan de bouw van de gevangenis eindelijk van start gaan. Het decreet stelt immers dat dit argument rond de kennisgeving van een MER op wettelijk vlak vervalt.

4 miljoen euro

Wel kan de Raad van State bij het debat rond de eventuele vernietiging andere argumenten ontwikkelen en het tweede PRUP toch nog vernietigen. Vermoedelijk zullen de advocaten van het actiecomité de heropening van de debatten vragen. Het is goed voor hun portemonnee en laat de procedure aanslepen. En men wint extra tijd.

Ondertussen blijkt uit een mededeling van het kabinet van Servais Verherstraeten hoe de kosten in dit dossier oplopen. Zo belopen de financieringskosten van de lening per maand volgens woordvoerder Jan Pauwels eventjes 100.000 euro (4 miljoen in stokoude Belgische frankskes). Wat men gezien de hoge leningskost voor die gevangenis als logisch ziet.

Ondertekening contracten bouw gevangenissen Beveren en Dendermonde

Op 7 juli 2011 ondertekenden Stefaan De Clerck en Didier Reynders op het Dendermondse stadhuis het akkoord voor de bouw van de gevangenissen in Dendermonde. Bijna twee jaar later wacht men nog steeds op de eerstesteenlegging

Wat betekent dat de belastingbetalers in juli, twee jaar na de ondertekening van de contracten voor Beveren en Dendermonde in Dendermondse stadhuis al 2,4 miljoen euro uitgaven aan leningskosten. Zonder dat men een steen legde.

Daarbij komen ook nog de wegens laattijdigheid al betaalde boeteclausule van 825.000 euro, de peperdure advocatenkosten en de kosten voor de opmaak van een nu al derde PRUP. En dan is er nog de rekening van de huur van de gevangenis in het Nederlandse Tilburg.

Twintig procedures

Wel ontkende het kabinet het deze week in bepaalde media verschenen verhaal dat het contract in juni wettelijk zou komen te vervallen en een financieel drama zou worden. Nieuwe onderhandelingen zijn, aldus het kabinet, niet nodig maar worden niet uitgesloten en hoeven zeker niet duurder uit te vallen voor de overheid.

Vermoedelijk zal de Dendermondse gevangenis de gemeenschap dus al voor de start minstens 4 miljoen euro extra kosten. En dat omdat enkele actievoerders stellen dat de site van het Oud Klooster niet geschikt is voor die gevangenis.

Denderdsluis aan de Tragel

De bouw van de sluis die oude en nieuwe Dender met elkaar moeten verbinden nadert voltooiing. Hier een één maand oud beeld. Het moet de Dendermondse binnenstad terug bereikbaar maken voor de pleziervaart.

Niet dat het die actievoerders tot heden ook al niet handen vol geld heeft gekost. Al bij al mag men rekenen dat zij vermoedelijk al tegen de twintig juridische procedures aanspanden of opnieuw moeten aanspannen tegen die gevangenis.

En dit met steun van een van de duurdere Brusselse advocatenkantoren. Wie ooit een beroep deed op een advocaat met wat naam weet dat men hiermee al vlug een huisje kan kopen. Met als vraag: Waarom die hardnekkigheid? En met als extra vraag: Hoelang houden zij dit nog vol?

Ondertussen vlotten de werken aan de nieuwe Dendersluis die onder de brug van de ontsluitingsweg komt vrij goed. Tegen deze apart afgeleverde bouwvergunning was er geen beroep en die werken konden dus verder gaan. De sluis zou grotendeels tegen de zomer klaar zijn.

Willy Van Damme

1) Men kan de persberichten met commentaar hier lezen. Ze werden op respectievelijk 28 en 24 maart 2013 geplaatst.

2) Het enige argument van de Raad van State tegen het tweede PRUP was dat de kennisgeving dat men een MER ging opmaken niet meer gebeurde via publicatie in een krant of het gemeentelijk berichtenblad maar alleen nog via de website.

Een anno 2012 meer dan merkwaardige argumentatie, zeker als men weet dat het Belgisch Staatsblad, bron van alle wetgeving die iedere Belg theoretisch moet kennen, alleen nog via het internet verschijnt. Maar met een kennisgeving van een MER kan dat dus volgens de Raad van State niet. Raar maar waar. En dat argument kost dus miljoenen euro.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s