Jabhat al CIA

De aanwijzingen dat de Syrische terreurgroep Jabhat al Nostra niets anders is dan een cover voor de CIA nemen met de dag toe. In een uitgebreide reportage van achter de schermen in door die rebellen gecontroleerde gebieden bracht de Washington Post vandaag het verhaal over een tot nu ultrageheime Amerikaanse operatie om o.m. allerlei proviand aan die rebellen te bezorgen.

50 bakkerijen

In “US feeds Syrians but secretly” (1) stelt de krant vandaag:

“America has done nothing for us. Nothing at all,” said Mohammed Fouad Waisi, 50, spitting out the words for emphasis in his small Aleppo grocery store, which adjoins a bakery where he buys bread every day. The bakery is fully supplied with flour paid for by the United States. But Waisi credited Jabhat al-Nusra — a rebel group the United States has designated a terrorist organization because of its ties to al-Qaeda — with providing flour to the region, though he admitted he wasn’t sure where it comes from.

“Amerika doet niets voor ons”, stelde de 50-jarige Mohammed Fouad Waisi, daarbij op de grond spuwend om zijn betoog kracht bij te zetten in zijn kleine groentewinkel, vlak naast een bakkerij waar hij elke dag zijn brood koopt. Die bakkerij krijgt haar voorraad aan bloem van de Verenigde Staten. Maar Waisi stelde dat het Jabhat al Nostra –  en dat wordt door de VS officieel gezien als een met al Qaeda verbonden terreurorganisatie – is die voor die bloem zorgde, alhoewel hij wel toegaf niet volledig zeker te zijn van waar die bloem dan kwam.

Uit het verhaal blijkt dat de VS in het allergrootste geheim op grote schaal naast de al eerder vermelde wapens, uitrusting, geld en militaire informatie ook allerlei proviand en medische uitrusting bezorgt aan die rebellen en vooral aan Jabhat al Nostra.

De krant mocht trouwens niet onthullen welke Amerikaanse overheidsdienst betrokken is, we de personen zijn die deze operatie leiden en van waar ze werken. De Amerikaanse ontwikkelingsorganisatie USAID lijkt zo te zien wel van de partij. Vernielen is dan ook een van hun specialiteiten. Maar waarom liet men dit dan lekken?

Ultrageheim

Zo zou volgens het verhaal gaan om een programma van 90 miljoen dollar waarbij in de streek van Aleppo alleen al 50 bakkerijen van bloem worden voorzien. Ook zouden er een ganse serie noodhospitalen worden gerund met Amerikaans geld en materiaal.

Merkwaardig is dat volgens de krant veel van die Amerikaanse hulp, geleverd ter plekke door de Amerikanen zelf, in gebieden toekomt die door Jabhat al Nostra bezet zijn. Het zorgde er voor dat de groep dankzij deze hulp zich verder kon uitbouwen als de organisatie die niet alleen het best vecht maar ook het meest hulp geeft. Made in the US.

Merkwaardig is ook dat buiten enkele toplui van het verzet en de VS zelf, niemand op de hoogte is van die Amerikaanse inmenging. Maar dat lijkt als reeds geschreven niet onlogisch.

Moest de VS te openlijk tonen dat het deze oorlog stuurt dan zou het veel moeilijker zijn om al dat jihadistisch kanonnenvlees te rekruteren. Het zou er immers naar Israël kunnen gaan stinken.

Nu kunnen die rebellenleiders en de VS met een uitgestreken gezicht zeggen dat de VS deze opstand omwille van die Jabhat al Nostra niet wenst te steunen. Een leugen die een Yves Desmet, Rik Coolsaet, Brigitte Herremans en een Guy Verhofstadt dan op TV netjes herhalen. Als goede papegaaien.

Gendron

Ondertussen is de Frans-Belgische Raphaël Gendron gedood in een confrontatie met het Syrische leger dat op dit ogenblik zwaar slag levert met daar opererende salafistische groepen. Daarbij zou Abdelrahman Ayachi, zoon van de met al Qaeda verbonden Belgisch-Syrische predikant Bassam Ayachi, gewond zijn geraakt.

Gendron – die vocht bij de Valken van Sham, de salafistische naam voor Syrië – staat bekend als de rechterhand van sjeik Bassam Ayachi en kreeg in het verleden al omwille van terrorisme in België celstraf.

Volgens Reuters zouden de rebellen er in deze regio van Edlib aan de Turkse grens een serieuze nederlaag hebben opgelopen en elkaar hierover nu hevige verwijten toesturen. De groep van Gendron kreeg blijkbaar ook wapens van de CIA.

Willy Van Damme

1) http://www.washingtonpost.com/world/middle_east/us-feeds-syrians-but-secretly/2013/04/14/bfbc0ba6-a3b3-11e2-bd52-614156372695_story_2.html

Advertenties

12 thoughts on “Jabhat al CIA

 1. We worden wereldwijd van alle kanten bedrogen, maar de wereldburgers zijn druk met overleven (brood) of druk met ontspannen (spelen).
  De Romeinen wisten het al: geef het volk brood en spelen…
  Helmi
  Nederland
  Antwoord:
  Inderdaad. En zoals de zaak van De Standaard en Jorn De Cock lijkt te bewijzen is dat bedrog zelfs bewust.
  Chris De Stoop en Rik Coolsaet hadden het op de VRT vorige week over idealisten die naar ginds trokken. Vandaag las ik in diezelfde De Standaard dat die Belgische (sic) idealisten zich dan bezig houden met onthoofdingen en het massaal verkrachten van vrouwen. Ze zitten er onderling zo te zien nog over te stoefen.

  Journalist Jorn De Cock zorgt naar eigen zeggen samen met zijn vrouw voor de opleiding van die rebellen. Waarbij een mens zich dan vragen stelt.
  En verder doet de geschiedenis zich niets anders dan herhalen.
  Wel maakt het een normaal mens alleen maar misselijk.
  Willy Van Damme

 2. IKV Pax Christi heeft nu ook heel duidelijk partij gekozen in het Syrische conflict, en pleit zelfs voor militair ingrijpen. Als hij een in graf zou liggen, zou Jezus zich hebben omgedraaid, vrees ik. Zie voor meer: http://iraansnieuws.blogspot.nl/2013/04/ikv-pax-christi-weer-op-oorlogspad-in.html
  Waterput
  Antwoord:
  Pax Christi Vlaanderen en IKV Pax Christi Nederland zijn gewoon ordinaire spreekbuizen van het Amerikaans imperialisme. En dat loopt al wat jaren.
  Tijdens de oorlog van de Navo tegen Joegoslavië voerde Pax Christi een gelijkaardige campagne van leugen en bedrog rond dat land als nu met Syrië.
  Wat we rond Syrië zien is dus helemaal niets nieuws.

  Franklin De Vrieze voerde in de media als woordvoerder van Pax Christi hevig campagne voor een interventie van de Navo o.m. in Kosovo waar hij heftig het UCK, het zogenaamde Kosovaars Bevrijdingsleger, verdedigde.
  Terwijl dit bij de gerechtsjournalisten en de politie werd omschreven als de meest gevaarlijke Europese criminele bende. Juist zoals nu die jihadisten in Syrië door Pax Christi omschreven worden als (sic) vrijheidsstrijders en men elders leest over de rekrutering van kindsoldaten en onthoofdingen.

  Maar voor Franklin De Vrieze en Bart Staes, nu Europarlementslid voor Groen, was dat nooit echt een probleem.
  Toen de Navo en het UCK dan zowat al haar tegenstanders, en daar waren naast alle niet Albanezen ook Albanese Kosovaren bij, had verdreven of vermoord vlogen ook vele christelijke kerken en kloosters in brand.

  Rond die periode van Franklin De Vrieze schreef ik een hierover kritische lezersbrief in Humo waarna ik een telefoon van Jo Hansenss, de voorzitter van Pax Christi, kreeg (een oude vriend).
  Die gaf na wat gepraat toe dat het echte probleem van Kosovo de weigering van Albanese extremisten en misdadigers was om met anderen samen te leven. Juist het omgekeerde van wat De Vrieze namens Pax Christi toen al meer dan een jaar in de pers vertelde.

  Je moet maar durven. De man is een priester en had dus geen enkele probleem met het verkopen van grove leugens door zijn organisatie. En liegen is toch een der befaamde tien geboden van zijn kerk. Na de verovering van Kosovo ging De Vrieze werken bij de OVSE, de Orgzanisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa, een door de Navo gecontroleerde multilateriale organisatie. Een die vermoedelijk een hoger loon geeft dan Pax Christi. Commentaar overbodig.

  Het is dan ook mijn overtuiging dat Pax Christi mee verantwoordelijk is voor de vervolging van christelijke gemeenschappen in zowel Joegoslavië als nu in het Midden Oosten, en vooral dan Syrië. Waarbij men ook dient te beseffen dat ze werken onder toezicht van de bisschoppen in België en Nederland.

  Het is een zeer streng oordeel maar een die steunt op de feiten en niet op het genre van leugens waarin Pax Christi zo sterk in is.
  Willy Van Damme

 3. Er zijn “veranderingen” bezig , die ik (gelukkiglijk) van op afstand even mee-bekijk langs gazet en spinneWeb….ik onthou me van gemekker en lagere gevoelens zoals “afgrijzen, droefheid, sympathie etc..).
  Als ik het “veranderingsproces” moet duiden in een hogere orde .. dan tast ik in het duister van een mogelijks Middeleeuwse toekomst ??? Toch hoort men in ieder braaf Vlaamsch huisgezin elke dag duidelijke taal…..:
  Duidelijk weerklinkt dat ons old-timer-humanisties Belgiekske ook het recht op bijstand van advokaat best afschaft voor terreurverdachten… dat hun zelfmoordtechniek terug strafbaar wordt met inbegrip van hun “steeds onwetende en onschuldige” familie en haar bezittingen…en wetenschappelijke foltering en verdiende executie stante pede terug in voege komt ( uit palliatieve zorgen , euthanasie, sedatie en isolatie in de psychiatrie… kan ervaring gekocht worden bj de Broeders van Liefde, bedekt met het medische geheim).

  … Want er komen andere tijden…. (niet die van Boudewijn De Groot.)
  En die komen er nog sneller als Justitie geen “tanden op haar haar” krijgt… (en hierin heb ik dus zeker één zekerheid…. : bij het Parket leeft alleen de houtworm))
  Ludo Kenis

 4. Even enkele mistige “Syrische” anecdotes in herinnering brengen…:
  -2001 : advokaat Walleyn (Liga Mensenrechten)zegt (in de marge van zijn Sharon-stunt) over “geheime” gegevens te beschikken over de aanslag op een Libanees politicus. Tegelijkertijd wordt de Libanees Abou Jah Jah in de picture gebracht. Diens sponsor Quickie ( + Humo) is in Beirout aan het babbelen met Phalangisten.
  -…2003 : De Belgische magistraat Serge Brammerz doet ( toen toch) zijn best om Syrie in de beklaagdenbank te krijgen inzake die aanslag….
  – ( en de Liga Mensenrechten liet vorige week slimmetjes weten langs advokaat Vandervelpen..dat het niet voor de hand ligt het “vaag” begrip Terrorisme toe te passen op “onze jongens” in Syrië…)
  Ludo Kenis
  Antwoord:
  Het zal erg moeilijk zo niet onmogelijk zijn om een rechtszaak hier rond te krijgen. We hebben vooreerst te doen met erg sluwe typetjes die weten hoe geld wordt overgebracht, hoe je gesprekken voert, enzovoort.
  Verder is dat onderzoek rond de moord op de Libanese premier Rafik Hariri waar ook Serge Brammertz mee bezig was een farce. Een magistraat de naam waardig laat zich daar niet mee in. Maar het brengt goed geld op en staat leuk op je CV.
  Willy Van Damme

 5. Boston-Syria trade-off? De Chechenen zijn na Boston plots de slechteriken, dus de Russen mogen daar nu even ‘grote kuis’ houden van de USA…op voorwaarde dat de Russen de USA carte blanche geven in Syrië. Hypothese naar voor gebracht door Sibel Edmonds. Video total 45′. Kijk vanaf 23′.
  http://www.corbettreport.com/interview-655-sibel-edmonds-on-the-boston-bombing/
  Walter Baeyens
  em>Antwoord:
  Shoot first, think later lijkt ook hier van toepassing. Het stof is niet eens gaan liggen en men weet al hoe het in elkaar zit. Geduld is een goede deugd die men best wat meer zou moeten toepassen.
  Uiteraard is het Tsjetsjeense salafisme een zusje van dat elders en dus een creatie van vooral Saoedi Arabië en de VS. Het is een alliantie die is ontstaan rond 1979 met betrekking tot o.m. Afghanistan.

  De VS heeft het nooit echt begrepen gehad met die modernisten genre Nasser en de Baath partij. Hun voorkeur is al decennia het type regering zoals dat van Saoedi Arabië en Jordanië.
  Wat betreft Tsjetsjenië is het ook duidelijk dat men het gebruikte om Rusland/Sovjet Unie verder te verzwakken. De sleutelfiguur hier buiten Riaad was de onlangs overleden oligarch en agent van zeker MI6 Boris Berezovksy. Hij was zowel financier als wapenleverancier van die extremisten.

  Na de tweede oorlog om de Kaukasus onder Poetin heeft Rusland de zaak nu erg goed onder controle. Er gebeuren nog wel eens enkele bomaanslagen maar dat is op een laag pitje.
  De hoofdstad Grozny heeft men voor zover geweten geheel weten herop te bouwen en van een oorlog daar hoor je praktisch niets meer. Voor de lokale bevolking een goede zaak. Uiteraard is het geen paradijs en heerst er corruptie. Maar waar niet? In de VS, het Verenigd Koninkrijk of Frankrijk?

  En inderdaad er wordt wel eens een man in een cel afgeslagen. Maar waar niet? Bij Bart Debie in Antwerpen of in een cel in Schoten?
  Rusland heeft dan ook geen enkele reden om hier dit gebied in de weegschaal te gooien bij diplomatiek spierballengerol met de VS?
  Zeker niet wat betreft Syrië.

  Syrië is voor Rusland, China en ook Indië feitelijk een casus belli. Moskou (en Beijing en New Delhi) weten perfect dat als die salafisten (en het zeer agressieve Saoedi Arabië) in Syrië winnen dat ze daarna hun ogen opnieuw gaan laten vallen op de Kaukasus, Kashmir en Sinkiang om daar opnieuw gevechten uit te lokken.
  Je moet dat ook zien met betrekking tot de evenementen in Afghanistan waar de VS/NAVO zich nu gaan terugtrekken en de Taliban terug aan de macht gaan brengen.

  Syrië is de frontlijn waar Rusland en haar bondgenoten een lijn in het zand hebben getrokken: Tot hier en niet verder.

  Wie denkt dat Moskou & Co hier dan tot toegevingen bereid zijn dwaalt, en niet een beetje.
  Na Damascus is het Moskou, Beijing en New Delhi om onder de salafistische sloophamer te vallen. Om van Iran maar te zwijgen.
  Een koehandel rond Syrië zal er daarom niet gebeuren. Zeker ook omdat Rusland & Co economisch voldoende sterk staan, zeker tegenover een economisch verzwakte VS en EU.

  Een goede barometer om de houding van de VS vis à vis de Kaukasus en Rusland te zien is hoe de media het aanpakken. Berichten die op een evenwichtige wijze dan laat de VS rusten.
  Voert men in onze media zoals nu met Syrië campagne van de goeden versus de slechten, dan is het terug oorlog om de Kaukasus.
  Willy Van Damme

 6. Willy,
  ik neig meer naar Uw analyse dan naar die van Sibel Edmonds. Neemt niet weg dat zij wel een goede bron is voor informatie.
  Voor wie zich nog verder wil verdiepen in de mogelijke toedracht in Boston: http://imgur.com/a/Nx8EU
  Àls de info op dat blog juist is, dan is de oudste broer Tamerlan gewoon levend en gezond gearresteerd, en dus pas later vermoord. En dan draagt de jongste broer een licht gekleurde rugzak, en niet een donkergrijze. Er zijn wel overal ‘Blackwater types’ met deze donkergrijze rugzakken op de plaats van de aanslag.
  Jan Verheul
  Antwoord:
  Het is niet omdat IK DENK dat ze hier fout is dat ze bij de gekken en onnozelaars moet worden gezet. Integendeel, ze brengt boeiend materiaal aan, stof ter discussie. En dat hoort zo om onze vragen eventueel beantwoord te zien.
  Maar zoals ik al herhaaldelijk stelde is het nog echt te vroeg voor enige zekerheden.
  Er komen bijvoorbeeld nog dagelijks nieuwe gegevens vrij. Zeker is dat we niet zomaar moeten geloven wat veiligheidsdiensten, media en politici ons vertellen. Ze kunnen juist zijn maar veelal zitten ze er mijlenver naast. Bewust en soms onbewust.
  Willy Van Damme

  • Mogelijke toedracht in Boston.
   De officiele versie zal sowieso geschiedenis schrijven.
   Toch zijn die opduikende “buitenbeentjes” interessant.. al is het maar om even verwonderd bij na te denken.
   T is ook een vraag wie die versies stante pede aanmaakt ????
   : – Dutroux : De Morgen en BOB-er Debaets produceerden een tsunami aan lul…
   : – 11 sept : vloog er wel eentje in het Pentagon ? enz… ( infotainement Tjierry Meissan)
   : – Bende van Nijvel : …Strategie van de spanning….
   De kleur van die rugzakken in Boston… fotoshop…. mop : ????
   Ludo Kenis
   Antwoord:
   Uiteraard is de officiële versie altijd de officiële geschiedenis. Zelfs over de 1600 jaar oude strijd van de Germanen tegen de Romeinen en de Germaanse invallen zullen Duitsland en anderen wel eens lijnrecht tegenover elkaar komen te staan. Verwacht dus niet teveel van de moderne geschiedschrijving.
   Maar zolang we ons vragen blijven stellen geven we een teken van leven.
   En ik heb nog heel veel vragen.
   Willy Van Damme

   • Maar U verwacht van mij toch niet dat ik ‘Het Yinon Plan’ lees (We moeten Irak laten desintegreren!),
    en daarna ‘A Clean Break’ lees ( We moeten Saddam kapot maken!),
    en dat ik dan toch nog ga geloven dat ze Irak bij vergissing hebben aangevallen, omdat ze oprecht dàchten dat Saddam WMD’s had, dàchten dat hij Al Qaida connecties had, en dàchten dat hij met uranium aan de gang was.
    De houding om altijd te blijven twijfelen komt de agressor wel prima uit.
    Voor mij is definitief duidelijk waarom en door wie Irak is kapotgemaakt.
    ( Maar ik zal ondertussen altijd zelf blijven zoeken naar falsificatie van die overtuiging).

    Mijn interesse in ‘Boston’ heb ik omdat het natuurlijk mogelijk is dat moslim-jongeren ondertussen zo vernederd en uitgedaagd zijn dat ze inderdaad op eigen initiatief een aanslag kunnen plegen. Maar het kan ook weer een aanslag zijn die is veroorzaakt door de FBI of andere instanties.
    Ik kijk of er signalen zijn voor een false flag. Als de man die op de grond ligt en zich overgeeft inderdaad Tamerlan is, en zijn familie kan dat bevestigen, dan rest alleen nog de mogelijkheid dat de foto gefotoshopt is. Dat schijnt men te kunnen nagaan. Is hij niet gefotoshopt, dan is daar toch al een aanwijzing dat ook hier de hele actie in scene is gezet.
    Ik begrijp nog steeds niet dat de twee ‘daders’ zich niet een klein beetje hebben vermomd: een snor en een donkere bril zou hen op die camerabeelden ontraceerbaar hebben gemaakt. Maar als ze door de FBI erin zijn geluisd, heeft die er juist belang bij dat ze herkenbaar zijn op camerabeelden.
    Heeft iemand hier een idee over? Kun je slim zijn ( want dat zijn de broers, meen ik toch) , en een aanslag plannen en plegen, en toch vergeten dat er elke 200 meter een camera staat ?
    Jan Verheul
    Antwoord:
    Het is al ongeveer tien jaar mijn stelling dat men niet alleen Irak maar het ganse Midden-Oosten, behoudens dan het Arabisch schiereiland in stukken wil zien vallen. Ik kijk altijd met veel belangstelling uit naar wat er zich daar afspeelt en in die tien jaar heb ik niets gelezen dat mij aan mijn stelling doet twijfelen.
    Integendeel. Maar ik blijf wel uitkijken. Ook in de mate van het mogelijke met Boston.
    Willy Van Damme

  • …te vroeg voor zekerheden…
   alzo zit je op dezelfde lijn als de leuke Sibel : zij past echter als surplus “kalmpjes” de voorspellende techniek toe inzake verder gedrag van de USA … en inderdaad komt nu het alibi van chemische wapens al op de proppen…
   Het is interessant de nu komende daden en agit-prop van de USA-USSR in haar anticipatieve werkwijze te plakken…. zoals ze zelf ook wel zal moeten ter evaluatie van haar thesis…… aan deze vrouwelijke aanpak zitten leuke kantjes ter staving van t’een of t’ander….
   Ludo Kenis
   Antwoord:
   Zij heeft haar visie al blijkbaar klaar. Ik wacht nog op meer duidelijkheid, zelf al volg ik die zaak niet in detail.
   Willy Van Damme

   • Ik heb enkele artikelen op Information Clearing House gelezen over Boston, en een aantal foto’s gezien, en ik ben er nu van overtuigd dat de Boston aanslag niet door islam-terroristen is gepleegd.
    Het meest overtuigens is wel dat de man die beide benen zou hebben verloren bij de aanslag, een bekende is: hij verloor beide benen in Afghanistan en heet Nick Vogt. Hier de foto’s: http://tiny.cc/jl45vw

    Op een reeks andere foto’s die op een youtube filmpje staan zien we dat alles begint met een rookbom. ( De eerste bom was wèl een echte bom. De tweede mogelijk niet meer dan een rookbom.) Als de rook optrekt liggen de ‘gewonden’ op de grond. Ook de man met de geamputeerde benen. Dan, zo beweert de maker van de youtube film, worden de onderbenen er op geschiven ( met de uitstekende botten).
    Zelf kan ik dat niet goed zien. Wel zien we dat er op dat moment nog nergens bloed is te zien. De benen worden ook niet afgebonden, en in de werkelijkheid bloedt iemand dan in twee minuten dood. Maar onze ‘gewonde’ bloedt niet dood. Hij wordt zelfs een tijd lang niet geholpen. Een zwarte vrouw wordt per draagbaar afgevoerd. Maar de man die beide onderbenen verloor wordt later in een rolstoel weg gereden. Tegen die tijd ligt ook overal volop ‘bloed’.
    Hier de youtube met de duidelijker foto’s van de man zonder onderbenen en de plassen bloed die pas later ontstaan: http://www.youtube.com/watch?v=Q8yEat5_8xI Het filmpje wordt schijnbaar vaak verwijderd. Zoek dan op: Boston amputee actor exposed.

    Hier het artikel op Veterans today: http://tiny.cc/3z45vw
    Hier een artikel op ICH: http://www.informationclearinghouse.info/article34730.htm
    Jan Verheul
    Antwoord:
    Bedankt voor die info. Ik heb mij tot heden niet verdiept in die zaak en kan er dus ook moeilijk commentaar op geven. Uiteraard kunnen uw vermoedens wel juist zijn.
    Willy Van Damme

 7. @Jan Verheul. Dat de USA de ‘guerilla’s’ in Chechenië sponsorde, naar het voorbeeld vd Mujahedin, is bekend en goed gedocumenteerd. Bedoeling is de regio op stelten te zetten met als doel de afscheuring van Rusland.
  Het zou ook niet de eerste keer zijn dat het FBI ‘terroristen’ betaalt en bewapend. Een goed gedocumenteerd voorbeeld is de aanslag op het WTC in 1993, waarbij de springstof werd geleverd door FBI. Men vermoedt eenzelfde scenario in de Oklahoma City aanslag. De ‘daders’ zijn dan natuurlijk onmiddellijk gekend. Opvallend in Boston was ook de ‘plotse’ aanwezigheid van honderden troopers met pantservoertuigen die de ganse regio afgrendelden en de bewoners manu militari uit hun huizen dwongen, Gestapo-style. Dat alles om een 19-jarige te pakken te krijgen? Daartegen protesteren wordt bestempeld als steun aan de terroristen. Trek zelf conclusies.
  Uit Wayne Madsen Report 26 april.
  “Russia’s Izvestia is reporting that Tsarnaev attended seminars run by the Caucasus Fund of Georgia, a group affiliated with the neo-conservative think tank, the Jamestown Foundation, between January and July 2012. The U.S. media has been reporting that during this six month time frame Tsarnaev was being radicalized by Dagestan radical imam “Abu Dudzhan,” killed in a fight with Russian security last year. However, in documents leaked by the Georgian Ministry of Internal Affairs’s Counterintelligence Department, Tsarnaev is pinpointed as being in Tbilisi taking part in “seminars” organized by the Caucasus Fund, founded during the Georgian-South Ossetian war of 2008, a war started when Georgian troops invaded the pro-Russian Republic of South Ossetia during the Beijing Olympics. Georgia was supported by the United States and Israel, including U.S. Special Forces advisers. The Georgian intelligence documents indicate Tsarnaev attended the Jamestown seminars in Tbilisi.”
  Walter Baeyens
  Antwoord:
  Het Georgische leger stond in 2008 onder leiding van minister van Defensie David Kezerashvili, een man die zowel Georgische als Israëlische nationaliteit heeft en ook Hebreeuws spreekt. Het was hij die op massale schaal Israëlische wapens kocht voor zijn leger.

  Men stelde hem begin dit jaar in beschuldiging wegens corruptie in zijn relatie met een serie criminelen in die periode toen hij minister van Defensie was en ook ervoor.
  Het vermoeden is steeds ook geweest dat er een geheime overeenkomst was/is tussen Israël en Georgië voor in geval van een oorlog tegen Iran, een buurland.

  De strategie die de VS reeds een tijd volgt in het Midden-Oosten en ook Tsjetsjenië heeft voordelen maar zeker een nadeel.

  Zo werd in Tsjetsjenië op zeker ogenblik een Nederlandse hulpverlener Arjan Erkel door die salafisten ontvoerd omdat men dacht dat hij een Amerikaanse spion was.
  Hetzelfde overkwam Dimitri Bontinck, de vader van die jonge Belgische jihadist Jejoen Bontinck.
  Die werd zoekend naar zijn zoon in Syrië plots opgepakt door een van die bendes en kreeg daarbij een geweer in zijn mond gestopt. Ook hij werd verdacht veen Amerikaanse spion te zijn.

  De lokale vechtersbazen moesten het eens weten hoe ze misbruikt worden.
  Willy Van Damme

 8. Pingback: Jabhat al CIA | Mediawerkgroep Syrië

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s