De gesel van het salafisme

Lang werd het wat betreft Syrië door de klassieke media ontkend maar ook hier laat het salafisme grote sporen van vernieling na. En het is verre van het enige land waar deze stroming binnen de islam zorgt voor ware bloedbaden en regelrechte terreur. Waarom, en hoe kon die origineel niet-gewelddadige visie op de islam zo uitgroeien tot een zelden gezien misdadig monster?

Eerste drie generaties

Salafisme is als stroming binnen de islam nog het best te vergelijken met bizarre versies van het christendom als de Amish in de Amerikaanse staat Pennsylvania. Salafisme slaat als woord op ‘voorouders’ (salaf) en wil in essentie de tradities, regels en wetten van de eerste drie generaties van islamitische leiders bewaren.

Ze baseren zich daarbij op enkele teksten uit die periode en zijn dan ook sterk dogmatisch. Al de geschriften, verklaringen en interpretaties die na die drie eerste generaties komen zijn voor hen zondig. En elke discussie over die eerste teksten is ten strengste verboden. Ze zijn letterlijk te nemen.

Typerend is dat zij zelfs de term wahhabieten verwerpen. Dit terwijl het nochtans de 18de eeuwse Muhammed ibn Abd al Wahhab was die deze visie een ideologische basis gaf. Vandaar dat men in de Saoedische context in westerse kringen steeds over het wahhabietisme sprak.

Want het koninklijke huis al Saoed dat Saoedi Arabië stichtte maakte van dit wahhabietisme de officiële staatsgodsdienst. De overige stromingen worden er gezien als ketters en zal men hoogstens tolereren.

Secularisten

Maar salafisten vinden die tittel onaanvaardbaar want Wahhab herhaalde volgens hen alleen maar wat in de achtste eeuw al werd gezegd en geschreven. En Wahhab kwam erna. Het is een dogmatisme die men ook bij bepaalde christelijke kerken o.m. in Nederland kan vinden.

Tot 1979 waren er met salafisten voor zover geweten ook nergens serieuze problemen. Ze hadden hun visie op geloof en maatschappij en behoudens het Arabisch schiereiland had niemand er last van.

Wel vormden ze samen met meer traditioneel gerichte islamistische groepen als de moslimbroederschap een antwoord op de secularisten die tot recent het overwicht hadden in het Midden-Oosten. Overwicht dat men nu aan het opruimen is.

Afghanistan

In 1979 begon de Amerikaanse president Jimmy Carter en zijn Nationale Veiligheidsadviseur Zbigniew Brzezinski met een oorlog tegen Afghanistan. Zij lokten door gerichte provocaties de Sovjet-Unie in het land en begonnen met behulp van conservatieve islamisten uit wraak voor Vietnam met een oorlog tegen de Sovjets.

In Pakistan bracht men daarbij generaal Zia ul Haq aan het bewind. Het was de start van een jihad en allerlei jihadisten die men via vooral Saoedi Arabië ronselde. Schimmige figuren en drughandelaars als Gulbuddin Hekmatyar, Bin Laden, Al Qaeda, de moedjahedien en de Taliban met Mullah Omar.

Muziek werd verboden en onderwijs voor meisjes bijna onbestaande. En wie niet luisterde werd desnoods onthoofd. Ook werden alle andere vormen van cultuur behoudens hun ultra dogmatische versie van de islam verboden.

Typerend waren de vernieling van boeddhistische beeldhouwwerken uit de pre-islamitische periode van Afghanistan. Een fenomeen dat we ook nu zagen in Libië, Tunesië, Mali en Syrië. Het was ook de start van de vele zelfmoordacties waarbij soms tientallen niet zelden geheel onschuldige slachtoffers vielen, incluis biddende gelovigen in moskeeën.

Tegen het salafisme

En nochtans zijn dergelijke acties en het vermoorden van tegenstanders ook volgens salafistische schriftgeleerden als Abd al Aziz ibn Abd Allah ibn Baaz ten strengste verboden. Zich daarbij uiteraard baserend op teksten uit de eerste periode van de islam.

Maar dat is anno 21ste eeuw voor het moderne salafisme en haar imams geen zorg. Recent nog stelde zo’n schriftgeleerde dat het verkrachten van niet-salafisten mag. Een ander voorbeeld is de bij Syrische salafisten erg populaire Syrische vanuit Saoedi Arabië opererende predikant Adnan al Arour.

Deze riep via de Saoedische satelliettelevisie op om niet-soennieten die weigeren hem te gehoorzamen in stukken te hakken en de beenderen aan de honden te voederen. Van een erg dogmatische meer vreedzame religieuze stroming is het salafisme de voorbije 30 jaar dan ook uitgegroeid tot de gesel van vooral het Midden-Oosten en zelfs daarbuiten.

Een potje

Voor vele soennitische schriftgeleerden zijn die salafisten dan ook ketters die wegens een gebrek aan kennis van de koran en andere islamitische teksten er gewoon een potje van maken. Een karikatuur. Maar dat deert een Adnan al Arour of zijn Saoedische broodheren niet. Zij zaaien haat.

Het is nu vooral een groep geworden die via geweld haar wil aan de rest van het Midden-Oosten poogt op te dringen. Het vermoorden van imams en het vernielen van heiligdommen van andere religies is in Syrië de dagelijkse praktijk. Iets wat voorheen in deze wereld een zeer zeldzaam fenomeen was.

Gebleken is ook dat veel van die jihadisten/moedjahedien/salafisten feitelijk criminelen zijn die onder het mom van religie niet veel meer doen dan moorden en plunderen dat het niet op kan. Ook drugs spelen hierbij een grote rol.

Zo is er de Afghaanse ‘verzetsleider’ Gulbuddin Hekmatyar die in 1979 met steun van de VS, Pakistan en Saoedi Arabië van Afghanistan ‘s werelds grootste opium- en heroïneproducent maakte. Een rol die het land onder de Taliban bleef behouden.

Cocaïne

Ook de Saoedische prins Nayef bin Sultan al Shalaan, schoonzoon van de Saoedische minister van Defensie en kleinzoon van de eerste Saoedische koning Abdulaziz, is zowel een bij verstek in Frankrijk tot 10 jaar cel veroordeelde groothandelaar in cocaïne – het gaat bijna zeker over vele tonnen – als een financier van die Syrische rebellen.

Maar vooral dankzij Saoedi Arabië en ook Qatar krijgen allerlei haatpredikanten met een meer dan schrikbarend discours vrij spel. Daarbij gebruikt Riaad twee middelen. Eerst is er het massaal vele geld waarover het als oliestaat beschikt. Zo krijgen ronselaars voor de jihad voor hun werk onbeperkte fondsen ter beschikking.

Ook is er de rol van Mekka waarnaar elke moslim in zijn leven normaal een keer op bedevaart moet gaan. Verder zijn er voor islamstudies in Saoedi Arabië onbegrensde mogelijkheden. Het stuurt bovendien gratis imams de wereld rond en religieuze werken kan men er voor een peulschil massaal bekomen. En dan zijn er de vele madrassa’s, de Koranscholen.

Zo bleek uit een recente Algerijnse studie dat alle religieuze werken in het land afkomstig waren uit Saoedi Arabië. Het is voor het salafisme en Saoedi Arabië de ideale wijze om in een specifiek land te infiltreren en het naderhand dan pogen over te nemen zoals nu in Tunesië, Libië, Egypte en ook Syrië.

Wapenverkoop

En dit geld speelt bij deze salafistische golf ook nog een andere belangrijke rol. Zo kocht Qatar hier Dexia Luxemburg en KBC Luxemburg, in Frankrijk voetbalclub Paris-Saint-Germain en in Groot-Brittannië o.m. het luxewaarhuis Harrods. Om maar wat te noemen.

En dan kopen Qatar en Saoedi-Arabië in de VS en Europa de uitrusting voor ganse legers. Legers die ze nu en nooit zullen hebben. Maar voor Europese wapenmakers als Thales, FN, EADS en BAE die met krimpende lokale overheidsaankopen kampen is dit de manier om te overleven.

En dus is de lokroep vanuit Riaad en Doha zeer groot. Ook voor onze wapenindustrie is zeker Saoedi-Arabië erg belangrijk. En dreigt men vanuit Europa met maatregelen dan dreigen die olie- en gassjeiks gewoon met het opzeggen van die lucratieve contracten.

Het maakt die landen oppermachtig, mede doordat ze het spel van de VS en Israël meespelen. Zeker onder president Barack Obama is het salafisme en de politieke islam terug een belangrijke bondgenoot geworden.

De periode van de ruzies met Al Qaeda – als die er echt ooit waren – zijn reeds lang voorbij. En de VS heeft de salafisten broodnodig om vijanden als China, Rusland en Syrië kapot te maken of te verzwakken. Zowel in het Chinese Sinkiang als in de Russische Kaukasus zijn salafistische terreurgroepen actief.

Een godsgeschenk

Er zijn nog wel problemen in Somalië – maar dat is de periferie en deert zeker niemand – en wat discussies met de Taliban, maar die plooien strijkt men duidelijk glad. Het is trouwens geen toeval dat de Afghaanse president Hamid Karzai af en toe stelt dat de VS met de Taliban tegen hem samenzweert.

Voor de VS – die een probleem hebben om hun leger nog in te zetten – komen deze jihadisten als een godsgeschenk. Ze vechten bijna gratis, schrikken niet terug voor zelfmoordacties en luisteren naar die haatpredikanten. Het geluk kan niet op.

Wel is er de levensgrote vraag of al die salafistische moordbendes zich op termijn niet gaan keren tegen de VS en Europa. De schrik van ons veiligheidsapparaat. En dat dreigt bijna onvermijdelijk te zijn, waarbij deze toestand doet denken aan een periode uit het verre verleden.

De Romeinen

Zo hadden de Romeinen een groot probleem om hun immens imperium onder controle te houden. De kosten werden steeds groter, de inkomsten liepen terug en de tegenstanders werden alsmaar sterker. Reden waarom men steeds meer Germaanse stammen gebruikte om andere Germaanse stammen tegen te houden.

Tot de Ostrogoten genoeg hadden van het Romeinse gemarchandeer en Rome veroverden. Het was het einde van dat ooit zo machtige Romeinse rijk.

Zeker is dat de VS en de EU door die salafisten te bewapenen en te financieren en Saoedi Arabië en Qatar vrij spel te geven, een enorm risico nemen. Ze vernielen niet alleen het Midden-Oosten maar brengen ook Europa in gevaar. Maar dat zal Riaad, Doha en Washington worst wezen.

Zoals ze nu ook bijna zeker met plezier toekijken hoe hun regio in de fik gaat. En Israël? Daar geniet de leiding met volle teugen hoe hun vijanden elkaar de kop inkloppen. Meer hoeft dat voor hen niet te zijn.

Willy Van Damme

Advertenties

11 thoughts on “De gesel van het salafisme

 1. Je dramt door met je Salafistengedoe. Er bestaan alleen maar mensen, en het is gewoon zo dat een meerderheid aan mensdieren voor diverse redenen graag gelooft in boosaardige verhalen waarmee ze hun opgekropte negatieve energie kwijt kunnen. Bepaalde machtige groepen weten dat handig uit te buiten in hun voordeel. De Syrische bevolking, die voor het begon een comfortabel leven had zoals wij, betaalt nu de prijs. Zij zijn het opstapje naar de onderwerping van Iran. De kunst is te voorkomen dat er zich negatieve energie ophoopt in mensen, en daarmee begin je in de gezinnen.
  Edith Legrand
  Antwoord
  Men kan moeilijk ontkennen dat de indoctrinatie door allerhande predikanten een probleem vormt. Het manipuleren van mensen is een oud probleem, maar hier wordt dit een etterbuil. De mensen in het Midden-Oosten kunnen er van meespreken.
  Ik denk dan ook niet dat dit een ‘doordrammen’ is maar het doen opmerken van een reëel probleem in onze maatschappij.

  Wat men in de door mij genoemde landen meemaakt is een nachtmerrie.
  Juist zoals het fascisme dat was in het interbellum. Daarom dat ik extra aandacht heb voor deze kwestie. De vele ouders wereldwijd die nu hun kinderen meegesleept zien worden in Syrië, Mali, de Kaukasus of elders zullen dat zeker niet betwisten.

  Verder kan het gezin een oplossing bieden maar we zien dat die kinderen welke men nu wegtrekt kwamen uit ogenschijnlijk normale gezinnen.
  Willy Van Damme

 2. Willy, waarom houden volgens jou de VS Al Jazeera bij hen van de kabel, wanneer je zegt dat ze Qatar verder vrij spel geven?
  Steven
  Antwoord:
  Recent heeft de gewezen Amerikaanse presidentskandidaat Al Gore zijn TV rechten in de VS voor de kabel verkocht aan Aljazeera.
  Verder heb ik op mijn blog ooit het verhaal gebracht over de berichtgeving van die zender en hoe die onder strikte controle stond van de lokale regering, de plaatselijke ambassade en de Amerikaanse militaire inlichtingendienst. En dat was echt micromanagement tot en met de woordkeuze.
  En dat vrij spel betreft zeker niet de VS.
  Willy Van Damme

 3. Ik denk dat Edith een juiste opmerking maakt ivm dat salafisme en ik zou zelfs meer zeggen: de term ‘salafisme’ is in de eerste plaats een psy-op tool van het NATO-Gladio-planB (na de val van de Berlijnse muur) voor Westerse consumptie (met resultaat blijkbaar) en de oorlog te laten lijken op een Islam-broederstrijd. De honderden madrassa’s die opgericht zijn in de VS (De Fethullah Güle charterschools) Europa, Centraal Azië, Afrika worden bevolkt met CIA-agenten onder diplomatieke missie die er les geven (oa engels) en die in de eerste plaats terroristen opleiden. Er is weinig verschil tussen bijvoorbeeld een Raymond Davis, CIA-operatief (geen jihadi) die aanslagen pleegt op markten in Pakistan en wat die zogezegde jihadi’s doen. Het is onmogelijk een onderscheid te maken tussen aanslagen door westerse (seculiere) huurlingen en zogenoemde jihadi’s. Ook Ayman al-Zawahiri, de opgevoerde leider van al-Qaïda is een NATO-operative.

  Global research TV: Terror in Central Asia: NATO’s Great Game

  Luc Demeyer
  Antwoord:
  Wat het salafisme is hangt af van wat je er door verstaat. Zoals uit mijn stuk zou moeten blijken is er ook in dat milieu veel ruzie.
  Het niveau van de schriftgeleerden die vanuit Qatar en Saoedi Arabië ageren zijn van een merkwaardig niveau. Maar men doet het toch maar.

  Dat de CIA en eventueel andere westerse veiligheidsdiensten hier een centrale rol spelen dacht ik ook duidelijk te zijn. Het is, zoals ik schreef, een alliantie die teruggaat tot 1979, Jimmy Carter, Zbigniev Brzezinski en Afghanistan.
  Daar zou mogelijks wat ruzie geweest zijn met enkele groepen als die van Osama bin Laden wegens de Amerikaanse aanwezigheid in Saoedi Arabië, maar dat lijkt nu voorbij.

  Blijft echter dat men hier religie misbruikt om in essentie goed menende jongens te misleiden om hen als kanonnenvoer tegen andere Arabieren te gebruiken. En dat dit extreem radicalisme nog meer nare gevolgen kan hebben voor ons dan nu staat buiten kijf.

  De essentie blijft natuurlijk niet het geloof op zich maar het misbruik dat men van de kinderen maakt door hun gevoelens te misbruiken. En hier spelen de veiligheidsdiensten van Saoedi Arabië, Qatar en de VS ongetwijfeld een sleutelrol. En inderdaad zit hem daar de kern van het probleem.

  Ik kan je daarbij ook het gesprek van Marijke Libert met Hicham el Mzairh over de radicalisering van jongeren in De Standaard van dit weekend aanraden. Ook hij heeft het over de zeer goed georganiseerde rekrutering van die jongens.
  Dit is niet het werk van amateurs maar van echte professionals.

  • De betrokkenheid van islam extremisten van alle pluimages, strepen kleuren is in mijn opinie, zoals ik schreef in mijn boek, terug te voeren op de oude alliantie van de Moslim Broederschap met Hitlers nazisme-fascisme. Na WOII werden Hitlers top-officieren en collaborateurs ook binnengehaald in de USA, inclusief oorlogsmisdadigers, omdat ze zo heerlijk fanatiek anti-communistisch waren en al heel wat ervaring hadden met het uitroeien van de Rode Rakkers.
   Neem nu Hitlers Generaal Gehlen, die niet allen de Duitse BND oprichtte en de CIA organiseerde maar ook de inlichtingendienst van de NATO opstartte!
   Onder het scherm van Frank Wisners DPC werden in het geheim duizenden fanatieke nazi’s gerecruteerd door de USA. Whiz Wisner was de ‘uitvinder’ van de gekochte staatsgreep dmv financiering/bewapening van opposanten (Cuba bv).
   Vlak na de start van de zgn. ‘Arabische Lente’ dook Frank Wisner Jr op in Cairo! BTW Frank Jr. is (was?) getrouwd met de natuurlijke moeder van Nicolas Sarkozy, die trouwens lange jaren in de USA werd gepamperd door Franks State Department.
   Plus ça change….
   Walter Baeyens
   Antwoord:
   En dan had je de moordenaar en terrorist Robert Verbelen van de DeVlag en de Vlaamse SS. De man ging na de oorlog in Oostenrijk wonen en werkte er voor de VS. Pas in 1962 arresteerde men hem in Oostenrijk maar hij ontliep zijn uitlevering en straf.
   Er is behoudens de namen niet veel veranderd.

   Maar Joëlle Milquet ging nu aan de Turken vragen om uit te kijken naar Belgische jihadisten. Van een Belgenmop gesproken. Ook blijkt de salafistische terreurorganisatie Hizb ut Tahrir via een bureau in Hasselt te ronselen. Blijkbaar ongestoord.
   En ondertussen blijven ze in onze media over de zaak maar leugens verkondigen. Zie maar naar de Zevende Dag gisteren. Waarna men de volgende dag dan kan waarschuwen voor naar ginds trekkende jihadisten.
   Willy Van Damme

 4. Amisch.. een bizarre versie van het kristendom. Inderdaad bizar.

  Toch is uw woordgebruik ook bizar : in de 15°Eeuw maakte een bizarre, luxueuse en gruwelijke Kerk massaal doden maar ook geniale vijanden bij de vleet. Huss, Luther etc ( oa Amisch) werden geprovokeerd tot even grote wreedheden , beeldenstorm en “tegengestelde waanzin”.
  Zuid-Nederlandse veldheren sleepten grote rijkdommen uit een gedecimeerd Bohemen om bv de abdij van Herckenrode (Hasselt) in wit marmer op te bouwen.
  Vandaag is daar terrasjesweer en je kan aldaar in een historisch ( lieflijk ?) decor van contrareformatie mijmeren over het “rare” salafisme.
  Het a-historicisme leert mij dat er niets geleerd wordt uit geschiedenis.. dat geschiedenis in feite niet bestaat… en dat iedereen “de slag van de Witte Berg ” kan overdoen ten allen tijden en ernaar kijken vanop een terrasje.

  Toch nog iets ivm ” bizar” : De collokatiewet sluit politieke en godsdienstige motieven uit bij “Beschermende maatregelen voor de geesteszieke”. Deze motieven kunnen zeer ziekelijk zijn.
  Het was niet onterecht om Dr Kris Merckx in 1970 aan een psychiatrisch onderzoek te onderwerpen….
  en ik lees dat men “onze” terugkerende jongeren in gesloten centra wil opvangen (met zorgvuldige vermijding van de juridische term collokatie …)
  Ook Vangeluwe hoorde van Prof Adriaensens dat hij beantwoord aan alle eisen voor collocatie…behalve het verplichtte domicilie-adres (de slimmerds).

  Een katholieke psychiatrie kan moeilijk de tak afzagen waar ze zelf rijkelijk opzit.

  Verder was en is bizar of gek ook best grappig : het VRT fimke +geluid over onze jongens in een gevechtscene in Syrie…… een leider roept : <>
  Ludo Kenis
  Antwoord:
  De enige les die men uit de geschiedenis trekt is dat men er geen lessen uit trekt.
  Willy Van Damme

 5. Pingback: De gesel van het salafisme | Mediawerkgroep Syrië

 6. Reblogged this on oogenhand and commented:
  Hezbollah weet raad met salafisten.
  Oogenhand
  Antwoord:
  Het komt er op aan dit kwaad zo vroeg mogelijk te detecteren en te zorgen voor remedies. Geweld en repressie is daarbij het laatste middel. Ook Hezbollah lijkt geen beweging te zijn die geweld als eerste optie ziet. Haar reacties op de door de VS/Israël/Qatar en Saoedi Arabië veroorzaakte crisis in Syrië en Libanon tonen naar mijn smaak trouwens haar op dat vlak bedachtzaam optreden. Zelfs al staat ze militair sterk.
  Willy Van Damme

 7. Willy,

  ik heb vorige week deze blog van jou op mijn blog herplaatst, omdat ik ze zo informatief vind.
  Ik kon het natuurlijk niet laten om jouw blog nog wat aan te vullen met informatie waarvan ik denk dat ze ook aandacht verdient. Hier is ze: http://xevolutie.blogspot.nl/2013/04/273-over-de-salafisten.html
  Zo kwam ik ook op een oudere blog van jou terecht die ik ook heel goed vond ( omdat ze goed past in mijn visie ) , en die heb ik dan ook maar op de mijne geplaatst: http://tiny.cc/7tulvw

  Over de daders in Boston : ik weet niet goed wat ik er van moet denken. De moeder van de daders zegt op RT dat de FBI min of meer deze jongens ‘controleerde’. http://www.informationclearinghouse.info/article34674.htm
  Dat zou wel passen in het verhaal van Sibel Edmonds. Maar ik begrijp dan nog niet hoe ze dat deden, en waarom deze jongens zich zo verdedigden, met wapens….. of zou dat in scene zijn gezet ? Zouden zelfs de foto’s waarop ze staan bij de rugzak ( bom) gemanipuleerd zijn?
  Ik ben benieuwd.
  Jan Verheul
  Antwoord:
  Het is vaststaande dat alle voorgaande (mislukte) aanslagen van de voorbije 5 à 10 jaar zoals die poging op Times Square in New York pure provocaties waren van de veiligheidsdiensten in de VS.

  Men zocht via allerlei kanalen labiele figuren die men dan de nood voor een aanslag (uit ‘rechtvaardigheid’) aanpraatte. En eens die feitelijke sukkels in de praatjes van bijvoorbeeld de FBI geloofden leverde men hem/hen alles, van de auto tot het (nep)bommateriaal. Waarna men dan de dader(s) daarna dan met grote trom arresteerde.
  Dergelijke praktijken zouden hier minder gemakkelijk aanvaard worden. Ze zijn in mijn ogen crimineel.

  Of dat hier in het geval van Boston ook zo is lijkt mij niet. Maar zoals je weet kan schijn zeer erg bedriegen.
  Maar we moeten afwachten voor het trekken van conclusies tot we meer weten. Maar het valt wel op dat de FBI reageerde op een tip van de Russische veiligheidsdiensten en dan zegt niets verdachts gevonden te hebben. Is dat zo?

  Zeker lijkt mij dat deze jongens geen kinderen waren die maar wat bommen plaatsten.

  Toch nog een volgens mij belangrijke opmerking. De VS en zeker ook Groot-Brittannië hebben sinds ongeveer 1990 die salafistische groepen in Tsjetsjenië steun gegeven. Zo was de onlangs overleden Boris Berezovsky gekend als een groot financier en wapenleverancier aan die groepen. Geweten is ook dat hij werkte voor o.m. de Britse buitenlandse veiligheidsdienst MI6.

  Ook hier speelde Saoedi Arabië een centrale rol en verliep die westerse steun in het grootste geheim. Je zult er in de klassieke media amper iets over terugvinden.
  De vermoorde journaliste Anna Politovskaya was voor onze pennenlikkers en politici een ware heldin en zweeg bij haar berichtgeving over Tsjetsjenië steevast over de misdaden van die salafisten.
  Alleen de Russen en vooral Poetin maakte volgens haar fouten. Een zaak die herinneringen oproept aan de berichtgeving van onze media over o.a. Syrië.

  Maar Alexander Litvinenko, de eveneens vermoorde rechterhand van Berezovsky, had zich op het einde van zijn leven bekeerd tot de radicaal salafistische versie van de islam. En mijn vermoeden is dat de man zoals zoveel van zijn lotgenoten gewoon zelfmoord pleegde om de zaak dan op Rusland te kunnen steken en hen extra pijn te doen.

  Dit was ook de man die allerlei nepverhalen bedacht over bepaalde salafistische Tsjetsjeense aanslagen. Waarbij Rusland ze dan zelf zou gedaan hebben. Het was een verhaal dat er in onze media als zoete koek inging.
  Nu kreeg de VS die zoete koek terug. Een van die bendes van Syrische ‘vrijheidsstrijders’ staat trouwens onder leiding van een Tsjetsjeen.
  Willy Van Damme

  • ‘Strategy of Tension’ nu ook in de USA. Video: vanaf 6’30’

   Walter Baeyens
   Antwoord:
   Bedankt voor die info.
   Het is uiteraard perfect mogelijk dat dit een zogenaamde ‘false flag’ is, dit wil zeggen, dat de Amerikaanse regering het zelf planden. Maar de gegevens waarop hij hier zijn thesis poogt te bouwen zijn naar mijn mening nogal povertjes.
   Men moet ook beseffen dat sommige zaken die erg verdacht lijken soms een zeer logische verklaring hebben.
   Bovendien heeft deze bomaanslag amper gevolgen voor het Amerikaanse binnen- en buitenlandse beleid.

   Ook zijn er uiteraard scherpe veelal persoonlijke tegenstellingen (onder meer de generaals Allen en Petreaus) maar dat is nog wat anders dan een oorlog zoals hij dat hier omschrijft.
   Voor hetzelfde geld kun je dat ook zeggen over zowat elke regering wereldwijd (David Cameron, Di Rupo, etc…).
   Ook is er de vraag waarom Rusland die jongen niet arresteerde toen hij in Rusland op bezoek was.
   En dan is er ook zoiets als menselijke incompetentie en falen. Mensen maken nu eenmaal fouten.

   Merkwaardig is wel natuurlijk het gelijktijdig verschijnen van die brieven met ricin en dan die poging tot een treinaanslag op de Amtrak van Toronto naar New York. Zeker hier klopt iets niet.
   Willy Van Damme

 8. Willy,
  dank voor Uw antwoord.
  Dat vrijwel alle aanslagen nep zijn, dat denk ik ook. Advocaat Kurt Haskel was getuige van vreemde zaken mbt de underwear bomber: http://tiny.cc/aj7nvw en http://tiny.cc/jv2zbw
  Zelfs al langer geleden, de Oklahoma bombing door Timothy McVeigh is wellicht door een intelligence officer, ene Andreas Strassmeier, uitgelokt. Zo verklaart dan toch een infiltrante ( van BATF) , mevrouw Carol Howe. http://tiny.cc/woapvw

  Over Boston:
  Alex Jones heeft foto’s van onmiddellijk na de aanslag in Boston, waarop verdachte personen zijn te zien: para-militaieren met rugzakken en walkie-talkies etc. Een getuige ( een deelnemer aan de maraton) zegt dat er voor de start is gezegd dat er oefeningen zouden plaatsvinden, en dat men dus niet moest schrikken van explosie geluiden.

  De jongste dader heeft op zijn facebook pagina dit ingevuld: ‘Personal priority: Career and money’.
  Geen echte Salafist, zou ik denken.
  Maar zijn broer mogelijk wel.
  Ik vind het onbegrijpelijk dat die broers geheel zonder vermomming de bommen geplaatst zouden hebben . Iedereen weet dat je tien maal wordt gefilmd als je 1 kilometer door de stad loopt.
  Dat doet mij denken dat ze mogelijk niet de daders zijn. Dat de foto’s getruukt zijn.
  Maar waarom sloegen ze dan op de vlucht?

  Mag ik U nog wijzen op de blog van ‘De Saker’ die de laatste weken enkele interessante blogs over Rusland heeft geschreven. Deze blog zou ik zeker aanraden: http://vineyardsaker.blogspot.nl/2013/04/why-civilized-world-has-moral.html
  Jan Verheul
  Antwoord:
  Zoals steeds in dergelijke zaken heb ik, en jij, steeds veel vragen. En dat is goed en we moeten die pogen op te lossen.
  Waar we mee moeten oppassen is het dat we het omgekeerde doen van wat anderen doen die zelden of nooit vragen hebben. Niet te snel conclusies trekken. Een Amerikaanse ziekte: shoot first, think after.
  Zoals ik al bij Walter Baeyens schreef moeten we voorzichtig zijn en langs alle kanten informatie verzamelen. Pas na verloop van tijd zal het dan mogelijk zijn om een beter inzicht te verschaffen in wat er juist gebeurde.
  Verder is dit een aanslag met 3 doden, wat er gebeurde in West, Texas is veel erger. En, dan spreken we nog niet wat er vorige week gebeurde in Afghanistan en wat we dagelijks zien in Syrië.
  1 dode Amerikaan = 2000 dode Syriërs?
  Eerlijk gezegd is de aandacht van onze pers in deze zaak buiten alle proporties en feitelijk schandelijk.
  Willy Van Damme

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s