Kijk, en daar ligt Syrië

Dat het niveau van onze pers rond de kwestie van Syrië ongekende dieptes haalt wordt elke dag duidelijker en voor hen gênanter. Het uitlekken van het feit dat tientallen of honderden Belgische jihadisten naar ginds trekken om er te vechten zorgt daarbij voor grote problemen. Al twee jaar lang proberen onze media ons wijs te maken dat het hier een strijd is van de slechten, de regering, sorry het regime, versus de goeden, de idealisten, democraten en vrijheidsstrijders. Dat blijkt nu meer en meer een grote leugen te zijn.

Geostrategische analyse

Ooit noemde iemand mij op een website een negationist want ik doorprikte het netjes door de VS in elkaar gestoken set leugens rond Syrië. Ik bracht een ander verhaal. Toen een rariteit. Maar wie negationist is en de waarheid al twee jaar onderdrukt is juist de klassieke media. Zo wordt de Belgische al jaren in Syrië verblijvende Belgische pater Daniel Maes morsdood gezwegen in onze pers.

De man mag en zal niet aan het woord komen. Objectiviteit, persvrijheid en journalistieke deontologie. Vergeet het. In de plaats krijgen we van de pers onversneden oorlogspropaganda over goeden en slechten geserveerd.

Het onwaarschijnlijk lage niveau van onze klassieke media wordt nog het beste bewezen door het feit dat tot heden NIEMAND in de twee jaar dat dit conflict duurt er een serieuze geostrategische en politieke analyse maakte van deze oorlog.

Rudi Vranckx raakte de kwestie eventjes op zijn revolutieblog op Facebook aan om dan een Amerikaanse schrijfster te citeren die stelde dat dit niet hoeft want dat men dan de kwestie van de mensenrechten dreigt te negeren. Zo simpel is dat. Het mag niet.

Daniel Maes

De Belgische pater Daniel Maes wordt hier door onze media monddood gemaakt. Zijn verhaal past nu eenmaal niet in het web van leugens dat men spande rond Syrië.

Maar als men die zou maken dan komt men natuurlijk onvermijdelijk bij Israël, Iran en de VS uit en zal men begrijpen waarom China, Indië, Iran, Irak en Rusland zo reageren. En het laatste dat men wil is hier voor de lezer klaarheid scheppen.

De leugen doorprikt

Maar al die Belgische jihadisten vormen natuurlijk een probleem. Het doorprikt zo de leugen van de goede rebellen die onze pennenlikkers al twee jaar rond Syrië weven. En dus moet men optreden om die dreigende bres te stoppen. Het imago van de goede rebellen moet kost wat kost bewaard blijven.

Zowel professor Rik Coolsaet als een Chris De Stoop poogden de voorbije dagen alles dan ook zoveel mogelijk te minimaliseren. De teneur is er daar dan een van idealistische jongeren die om reden van de gruwel aangericht door het ‘regime’ op eigen initiatief naar ginds trekken.

Zo wist De Stoop gisteren zonder blikken of blozen op TV te zeggen dat de meesten niet om religieuze reden naar ginds trekken. Eenzelfde verhaal had ook Coolsaet al eerder laten klinken. Dat is ook de man die al jaren beweert dat Al Qaeda dood of praktisch dood is.

Dit in contrast met het feit dat er vanuit Europe toch alleen radicale moslims naar ginds trekken. Jongens die contacten onderhielden met Sharia4Belgium en Sjeik Bassam Ayachi, de man van Al Qaeda in België.

Ook blijkt uit de vele getuigenissen dat ze allen belanden bij salafistische terreurgroepen als Jabhat al Nostra en die van Abdelrahman Ayachi, de wegens terreur in België tot 4 jaar veroordeelde zoon van Bassam Ayachi.

Idealisten

Steeds meer duidelijk wordt het feit dat men ook kinderen naar ginds lokt en ze zelfs kidnapt. Maar neen, volgens Coolsaet en De Stoop zijn dat in essentie idealisten. Coolsaet beweerde ook eerder dit jaar op TV in Terzake zonder aarzelen dat die salafistische bendes zich er niet vergrijpen aan de burgerbevolking.

Van georganiseerde rekrutering is er volgens hen amper sprake. Onderduikadressen in Nederland voor het transport naar Turkije en zo Syrië, de invloed van een Sharia4Belgium of Sjeik Ayachi? Dat zal dan wel fantasie zijn zeker. Evenals het ontvoeren van kinderen voor het Syrische front. Zelfs de SS ging in de tweede wereldoorlog nooit zover.

Maar als je dergelijke leugens vertelt dan wordt het natuurlijk lastig dat nog vol te houden eens dit verhaal over naar ginds vertrekkende jihadisten uitlekt en ouders heel terecht hun woede uiten.

Het westen doet niets

Maar het is in medialand erg simpel. Er is een groot conflict met veel nieuwswaarde en dus stuurt men dringend een journalist naar ginds om er een liefst erg schokkend verhaal over te schrijven. De strapatsen van een Jorn De Cock zijn hier al uitvoerig beschreven maar Chris De Stoop of een Koert Debeuf zijn niet veel beter in het verspreiden van onzin en leugens.

Zo ging Chris De Stoop naar de Syrische grens in Turkije op bezoek en kwam terug met een uiteraard bloedstollend verhaal ‘De lange weg naar Damascus’ (Knack 20 maart 2013) over een bloeddorstig regime versus dappere helden. Als we hem moesten geloven dan was de sponsoring van die rebellen een privézaak.

Ook vandaag in Knack is het weer prijs. Zo schrijft hij: “Hoe langer het Westen zich afzijdig houdt, hoe meer ‘vrijwilligers’ zelf vertrekken omdat ze geen andere oplossing zien.” Ook heeft hij het over de “eerste dode in het nieuws, Sean Pidgeon (23) uit Laken.”

Dat hij na al hetgeen ook in de grote klassieke buitenlandse media over de betrokkenheid van de VS, Groot-Brittannië en Frankrijk verscheen dit nog durft te beweren toont de onbekwaamheid aan van de man.

Ook was Sean Pidgeon niet de eerste dode Belgische jihadist zoals hij schrijft maar reeds de derde. Dit verhaal was hier, bij Het Laatste Nieuws en op de blog van de Mediawerkgroep Syrië te lezen. Maar dat verhaal van die ‘eerste’ is alleen gebaseerd op een persbericht van de Brusselse CDH. Zo stierf Ghassan Mohammed Zlito er op 11 augustus 2011 en de hieronder afgebeelde Hamdi Mahmoud Saad op 20 augustus 2012. 

Hamdi Mahmoud Saad

Hamdi Mohammed Saad met vermoedelijk zijn zoontje in een Belgisch winkelcentrum in betere tijden. Kanonnenvlees om de zionistische zaak te dienen.

Praatje met woordvoerders

Zijn verhalen ‘Een verloren zoon aan het front’ (Knack 10 april 2013) en ‘De lange weg naar Damascus’ zijn dan ook vlug geschreven stukjes zonder veel kennis van zaken. Men gaat eventjes naar Turkije, praat met wat woordvoerders van de rebellen en klaar is kees. Het verhaal van de andere zijde? Geen interesse.

Het is alsof men tegen de man zegt: Kijk hier is de kaart van het Midden-Oosten en daar ligt nu Syrië waar die monsters regeren die deze vrijheidsstrijders onderdrukken. En hup de journalist is weg op missie. Daar, op dat niveau zit onze journalistiek. 

Hetzelfde met Koert Debeuf, pion van Guy Verhofstadt, die hemel en aarde poogt te verzetten om het mede door hem gecreëerde imago over die goede rebellie te redden. Met als ultieme vraag: Waarom riskeert Debeuf hier zijn reputatie? Zo werd zijn baas gisteren in de pers aangevallen door de burgemeester van Vilvoorde, Hans Bonte (sp.a). 

De meubels redden

Waarop Debeuf vandaag in De Morgen in een opiniestuk ‘Je kan niet klagen dat jongeren naar Syrië gaan, maar weigeren iets aan het probleem te doen’ het volgende schreef: ”Zolang we weigeren om hen te bewapenen die wel onze waarden delen, maken we het verhaal van Assad en de jihadisten sterker.”

Alsof die man niet weet dat de CIA wapens in overvloed levert. En sinds wanneer delen jihadisten en terreurbendes genre al Nostra onze waarden? Misschien die van hem, maar zeker niet de mijne.

Maar Debeuf poogt samen met een Coolsaet en een De Stoop met alle mogelijk middelen de meubels de redden, het Amerikaans schema voor de vernieling van Syrië op het goede pad te houden. Want daar komt het in essentie op neer.

Saoedi Arabië

Maar waar de pers eveneens de omerta op toepast is over de rol van Saoedi Arabië in de kwestie. Vorig jaar lekte uit dat dit land in België een serie madrassa’s, Koranscholen financierde gericht op de indoctrinatie van het salafisme. Het is nauw gelieerd aan het huidig fenomeen van die Belgische jihadisten. Geen woord hierover nu in onze media. Ook niet van een Coolsaet. 

Bij de vermoorde terrorist Hakim Benladghem ontdekte men naast een karrevracht wapens ook een vlag van Saoedi Arabië. Geen mediakat die erover piepte. Ook klaagde Alain Winants, chef van de staatsveiligheid, eerder dat men de financiers van die jihadisten moest aanpakken, lees Saoedi Arabië viseren. Ook hier een en al omerta in onze media.

Dat die totaal overstuur zijnde ouders dan klagen over onze politici en gerecht. Wie zal het hen kwalijk nemen?  Neen, ze hebben 100% gelijk. Terwijl jihadisten die in Afghanistan vechten hier gerechtelijk aangepakt worden laat men dit blauw blauw. Ze vechten dan ook voor rekening van de VS.

Toen de Syrische regering stelde dat het aangevallen werd door terreur zaaiende uit het buitenland komende jihadisten stijl Al Qaeda dan werd dat in onze media gebruikt als ultiem bewijs voor de leugens die deze regering verspreidde. We weten nu wie toen loog.

Ondertussen zorgen die jihadisten voor een spoor van vernieling dat best ongezien is. Met steun van een Debeuf, Verhofstadt, Coolsaet, De Stoop, enzovoort. Ze mogen er fier over zijn.

Willy Van Damme

Advertenties

6 thoughts on “Kijk, en daar ligt Syrië

 1. Dat er onder die ‘rebellen’ heel wat tuig van de richel zit, dat lijkt mij evident, maar je verzwakt jouw argumentatie door er een religieprobleem van te maken. Dat zou impliceren dat een mens ophoudt een psychologisch wezen te zijn als hij toetreedt tot een religie, wat onmogelijk is. Verder is er geen verschil qua graad van GELOOF in onzin tussen het publiek dat de VRT GELOOFT, en de onnozelaars die in Syrië kanonnenvoer gaan spelen. Maar de essentie van je betoog, dat de VS en de Zionisten hun oorlogen laten uitvechten door wat zij ‘nuttige idioten’ noemen, en dat de media (ook blijkbaar hun nuttige idioten) daarin meegaan, dat staat buiten kijf.
  Edith Legrand
  Antwoord:
  Het is maar wat je een religieprobleem noemt. Het mooie van het in dit dossier gisteren en vooral vandaag publiek geraakte verhaal was dat nu ook de allochtone versie boven water komt.
  Daaruit blijkt nogmaals dat wat de doorsnee Belg denkt een islamverhaal te zijn in wezen veel complexer in elkaar zit.

  Zoals ongetwijfeld in Syrië is ook hier 98% der moslims razend op die salafisten die nu volop rekruteren. De beelden gisteren (van VTM?) over een schermutseling tussen een imam en enkele extremisten aan een moskee in Vilvoorde zijn typerend.

  In wezen is de wijze waarop die salafisten jongeren voor de strijd werven dezelfde als die waarop Scientology werkt. Ze zijn constant op zoek naar prooien om die dan lid van hun club te maken. En dat zijn bijna steeds labiele jongeren die een weg naar het ouder worden zoeken. Ze bieden hen een houvast en eindelijk een nieuw tehuis waar ze zich comfortabel voelen. Waarna dan de indoctrinatie begint.

  Het probleem is dat voor vele van die jongeren religie een manier is om zich af te zetten tegen de boze maatschappij. Een maatschappij die zij heel terecht zien als vijandig. Het is immers de goede christen tegen de boze stoute moslim.

  In die zin getuigde het recente optreden van Filip Dewinter in deze zaak als te schandalig voor woorden. Zelfs al was hij de enige die dit ouderpaar wilde steunen.
  Zijn tirades tegen alles wat islam is zorgen er al jaren voor dat die jongeren vijandig komen te staan tegenover onze maatschappij. Wat het zieltjes winnen voor de Saoedische veiligheidsdienst (want die zit ongetwijfeld achter dit netwerk) er alleen maar gemakkelijker op maakt.

  Uiteraard is het geloven in de leugens van de media even erg als wat men die simpele jongens wijsmaakt. Het zijn beiden leugens maar het tweede is wel verpakt in religieuze termen en structuren.

  En inderdaad blijft een mens een mens of hij nu al of niet gelooft in wat dan ook. Daarom ook moet men steeds oppassen met het veralgemenen. Maar duidelijk is dat dit salafisme, dat een mix is van religieus fanatisme en hard nationalisme, een gevaar is voor de samenleving.
  De zendingsdrang van sommigen hier is zo extreem als maar kan zijn. Evenals de onverdraagzaamheid. En een maatschappij terug naar de 8ste eeuw sturen kan je alleen met extreem geweld.
  Willy Van Damme

 2. Het hoofd van de geheime dienst van Saudie Arabie wordt Bandar Bush genoemd. Hij is een huisvriend van deze mafia. Is het deze familie die de regie in handen heeft van al het oorlogsgeweld in deze wereld? Misschien zijn zij de onderaannemers? Ik zal er niet ver naast zitten, denk ik.

  Grootvader Bush: http://www.guardian.co.uk/world/2004/sep/25/usa.secondworldwar
  Papa Bush: http://tv.msnbc.com/2013/03/25/what-could-we-the-media-have-done-to-stop-the-war/
  Zoon Bush: http://edition.cnn.com/2008/POLITICS/01/23/bush.iraq/

  Toeval of gewoon een business model? Je zou denken dat er een groter plan achter zit en dat degenen die aan de touwtjes trekken er een graantje van meepikken? De banden van Bush en Big Gun zijn geen geheim: http://www.economist.com/node/1875084
  Kuukske
  Antwoord:
  Zijn echtgenote (of een van) was een financier van een deel der kapers van die vliegtuigen die op het WTC zijn ingevlogen.
  De man kreeg van het Britse wapenbedrijf BAE onder Margaret ‘The Bitch’ Thatcher ook 1 miljard dollar aan smeergeld voor de aankoop van een pak Britse wapenrommel.
  Het lekte uit maar premier Tony Blair verhinderde een rechtsgang.
  Je kan over de man vermoedelijk een bibliotheek vullen. Nu steunt hij wat onze media noemen de strijd voor de democratie in Syrië.
  Willy Van Damme

  • @Kuukske. Trek de lijn Bush-Saud-Ben Laden-Carlyle Group door naar de Council for Foreign Relations en verder naar Rockefeller (en zijn mentors) en je komt aardig in de buurt.
   Walter Baeyens
   Antwoord:
   Inderdaad, maar je moet ook wel beseffen dat die heren (en dames) van die clubs ook al eens met getrokken messen tegenover elkaar staan. En dan kunnen er daar ook wel eens doden vallen.
   Willy Van Damme

 3. HEEL CORRECTE ANALYSE8 ik schreef onder mijn Fb-naam “Lou Salomé” deze morgen reeds op een link van Raf Verkeke naar Ico Maly (de NVA-vreter) https://www.facebook.com/raf.verbeke.70: “Het is vreemd dat iedereen zich nu profileert op de rug van een 100-tal jongeren die in Syria gaan strijden… terwijl men ons al 2 jaar als onderdeel van deze oorlog in Syria opjut met eenzijdige en bijzonder partijdige commentaar. In een burgeroorlog zijn er altijd minstens twee partijen, van beide onthoudt men ons elke wezenlijke kennis, maar toch wordt ons met bloederige beelden en aangepaste commentaar en verzinsels dwangmatig opgedrongen wie de “goeden” en wie de “slechten” zijn. Na 2 jaar oorlog heb ik in de “populaire” maar zelf verklaard “betere” media (tv, pers) nog nooit een artikel gelezen over de bevolkingssamenstelling van Syria qua “etnie” of “religie”, de “economie”, de sociale en culturele problemen, de recente geschiedenis. Want dat de boel begon in Homs is niet toevallig: begin de jaren 1980 (onder de vader van de huidige Assad) was daar al een gewelddadige opstand geleid door de Moslimbroeders, met ook al een 10.000 doden of zo. Het is ook niet toevallig dat na Irak (en eigenlijk ook Libië, en waarom niet: het Libanon van de burgeroorlog van eind de jaren 1980) het weer een seculiere staat is die kapot gemaakt wordt door op dat vlak achterlijke sjeiks en emirs en vorsten zoals de Saoedi’s en de bijzonder cynische lieden van Qatar (want iedereen weet natuurlijk wie “Al Qaida” financiert!) plus de Ottomaans-imperialistische ambities van Turkije.”
  Nog meer van dit soort analyses zijn zeer welkom. Eric Rosseel
  Antwoord:
  Dat klopt natuurlijk geheel. Wel twee opmerkingen.
  – Ico Maly zou ik niet de pejoratieve term N-VA-vreter geven. Zijn boek over die partij is feitelijk een doctoraatsthesis, een wetenschappelijk werk dus.
  En voor zover ik weet is daar vanuit de N-VA amper kritiek op gekomen.

  Tweede opmerking.
  – De eerste schoten en doden vielen in de stad Daraa bij de Jordaanse grens. Het verhaal is wat uitvoeriger beschreven in mijn analyse van het journalistieke werk van Jorn De Cock op deze blog. De rebellen hadden hierbij op de daken sluipschutters geplaatst.
  Homs was wel de eerste heel grote stad die men massaal aanviel en deels vernielde.
  Willy Van Damme

 4. ik had deze morgen ergens al iets soortgelijks geschreven, maar waar precies? wacht (het is nog geen Amstel Gold Race, waarin Françoise Sagan weer zal winnen): “Het is vreemd dat iedereen zich nu profileert op de rug van een 100-tal jongeren die in Syria gaan strijden… terwijl men ons al 2 jaar als onderdeel van deze oorlog in Syria opjut met eenzijdige en bijzonder partijdige commentaar. In een burgeroorlog zijn er altijd minstens twee partijen, van beide onthoudt men ons elke wezenlijke kennis, maar toch wordt ons met bloederige beelden en aangepaste commentaar en verzinsels dwangmatig opgedrongen wie de “goeden” en wie de “slechten” zijn. Na 2 jaar oorlog heb ik in de “populaire” maar zelf verklaard “betere” media (tv, pers) nog nooit een artikel gelezen over de bevolkingssamenstelling van Syria, de “economie”, de sociale en culturele problemen, de recente geschiedenis. Want dat de boel begon in Homs is niet toevallig: begin de jaren 1980 (onder de vader van de huidige Assad) was daar al een gewelddadige opstand geleid door de Moslimbroeders, met ook al een 10.000 doden of zo. Het is ook niet toevallig dat na Irak (en eigenlijk ook Libië, en waarom niet: het Libanon van de burgeroorlog van eind de jaren 1980) het weer een seculiere staat is die kapot gemaakt wordt door op dat vlak achterlijke sjeiks en emirs en vorsten zoals de Saoedi’s en de bijzonder cynische lieden van Qatar (want iedereen weet natuurlijk wie “Al Qaida” financiert!) plus de Ottomaans-imperialistische ambities van Turkije.” zie onder: Raf Verbeke op FB bij link naar een statement van Ico Maly (de NVA-eter). https://www.facebook.com/raf.verbeke.7
  Eric Rosseel
  Antwoord:
  Het is helemaal geen toeval dat men een seculiere staat viseert en dat men daarachter die salafistische Arabische vorstendommen ziet verschijnen.

  Toen Napoleon in het begin van de negentiende eeuw Egypte veroverde werd de stroming in de wereld van de islam plots nog veel sterker om Europa te kopiëren om terug zo sterk als weleer te zijn.

  Daartegen kwam een andere stroming van moslimgeleerden in actie om niet Europa na te bootsen maar om terug te keren tot de achtste eeuw toen islamlegers het Midden-Oosten en de wijde omgeving errond zoals het Iberisch schiereiland veroverden.
  Die tweestrijd is blijven bestaan en wordt nu o.m. in Syrië op leven en dood uitgevochten.

  Ik kan daarbij alleen maar zien hoe bijvoorbeeld figuren als een Verhofstadt, Yves Desmet en andere Belgische intellectuelen zich plots achter die salafisten scharen. Wat ze ook mogen beweren.
  Hier homo- en vrouwenrechten en euthanasie en daar de meest obscure fanatici helpen. Dat ze het maar eens pogen uit te leggen.
  Willy Van Damme

 5. Pingback: Kijk, en daar ligt Syrië | Mediawerkgroep Syrië

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s