"Publiek voorstel tot een compromis over de gevangenis van Dendermonde"

Persbericht Servais Verherstraeten, Staatssecretaris voor de Regie der Gebouwen, 23.03.2013

Het bleef de jongste maanden stil rond de nieuwe gevangenis van Dendermonde. Door de aanslepende procedures tussen overheid en omwonenden dreigen de onkosten voor de gemeenschap torenhoog op te lopen. Er werden reeds voor 3 miljoen euro  studie- en grondverwervingskosten gemaakt en ook de financieringskosten van meer dan 100.000 euro per maand zijn al opgelopen tot bijna 3 miljoen euro. Een eventuele verbreking van het contract zou nog eens 12 tot 16 miljoen euro extra kosten.

Servais Verherstraeten, Staatssecretaris voor de Regie der Gebouwen en bouwheer van de nieuwe gevangenis: “Alleen al om financiële redenen is het maatschappelijk niet verantwoord om de bouw te annuleren. Onmiddellijk na de gemeenteraadsverkiezingen ben ik in stilte nieuwe onderhandelingen met de actiecomités gestart, omdat ik aanvoelde dat de hele stad en ook groepen binnen de actiecomités zelf tot een compromis wilden komen”.

Na maanden onderhandelen in de luwte heeft Verherstraeten begin maart zijn finaal aanbod op tafel gelegd.

– Elke actiegroep krijgt een vertegenwoordiger in het begeleidingscomité dat de bouw opvolgt en heeft dus gegarandeerde inspraak in het ontwerp- en bouwproces.

– Elke actiegroep krijgt een vertegenwoordiger in het opvolgingscomité zodra de gevangenis operationeel is en kan eventuele ongemakken daar agenderen.

– De federale overheid draagt in het kader van een bemiddeling de gerechtskosten en de advocatenkosten van de actiecomités.

– De zone rond de gevangenis wordt ten dienste gesteld van de buurt en de omgeving, onder andere door

o extra groenbuffers op Oud Klooster waar gewenst door de omwonenden,

o dubbele groene buffer langs de ontsluitingsweg op Krijgem (inclusief grondverwerving), uitgevoerd volgens de wensen van de omwonenden,

o aanpassing van de verlichting zodat er geen lichtvervuiling ontstaat,

o het herstel van de biodiversiteit en de aanleg van insectenhuisjes en een ecotunnel,

o de keuze van de aanplanting – variëteiten van bomen, struiken en andere planten – door de omwonenden,

o de aanleg van een door de omwonenden te kiezen infrastructuur: speelplein met speeltuigen, Finse piste, stadstuintjes, …

Donderdag hebben de actiecomités het aanbod afgewezen. In een kort antwoord hebben ze gemeld dat ze de locatie voor de gevangenis “totaal ongeschikt” vinden en de voorgestelde compensaties “zeer beperkt”.

Servais Verherstraeten: “Ik betreur de afwijzing. Ik roep de comités op om voor de paasvakantie hun standpunt te herzien of mij ten minste een redelijk tegenvoorstel te doen. Zoniet zie ik mij verplicht om het dossier vanaf nul te herbeginnen en start ik na de paasvakantie met de voorbereiding van een nieuw PRUP. Dat betekent dat de nieuwe gevangenis van Dendermonde er sowieso toch komt, zij het met twee jaar extra vertraging en nog veel hoger oplopende onkosten voor alle partijen. Ik hoop op de redelijkheid en het gezond verstand van alle betrokkenen.”

De bouw van een nieuwe gevangenis met 444 cellen in Dendermonde is noodzakelijk voor de verankering van de stad als belangrijke vestigingsplaats van justitiediensten, creëert 500 duurzame jobs in eigen streek en genereert een belangrijke economische activiteit (voeding, kleding, wasserij, medische zorg en medicijnen, onderhoud, schoonmaak).

Commentaar

Dit persbericht van staatssecretaris Servais Verherstraeten (CD&V) roept wel een grote vraag op, die namelijk of de huidige procedure voor het Grondwettelijk Hof en de Raad van State dan wordt stopgezet. Vermoedelijk niet.

Het verhaal toont nogmaals de onverzettelijkheid aan van een kleine groep van mensen die met steun van een bizarre argumenten gebruikende Raad van State een hoogstnodig bouwproject saboteert.

Servais Verherstraeten

Staatssecretaris Servais Verherstraeten wil de kosten die het actiecomité tot nu toe droeg betalen. Hij dreigt ook met een nieuw PRUP.

De schade aan de maatschappij is enorm. Maar dat zal die actievoerders worst wezen. Wie de tot heden gebruikte argumenten rond milieuhinder leest kan er alleen maar mee lachen. Behalve dan dat de maatschappelijke en financiële kost veel te groot is.

De vraag is ook of het zomaar kan dat de gemeenschap naast haar hier reeds gedane grote kosten ook nog eens deze van die paar actievoerders moet dragen. Het kan dienen als een lokvogel om hen over de streep te trekken, maar het voorstel smaakt wel heel bitter in de mond.

Het lijkt al een tijd duidelijk dat de centen deze veldslag gaan beslissen. Die van de overheid zijn feitelijk oneindig, die van de actievoerders niet. En het heeft hen, zeker weten, al vele tienduizenden euro’s gekost.

En met een nieuw PRUP op komst gaat die centenmeter opnieuw fors de hoogte in. De peperdure advocaten zullen lachen. En, andere vraag, wat denkt de geheel nieuwe gemeenteraadsfractie van Open VLD over de zaak?

Willy Van Damme

NASCHRIFT:

Uit later ingewonnen informatie blijkt dat men de procedures voor het Grondwettelijk Hof en de Raad van State rond het oude PRUP gewoon gaat laten verder gaan. Ondertussen begint men wel al met de opmaak van een nieuw, derde, PRUP. Dit om op die wijze het tijdsverlies tot een minimum te beperken.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s