En daar kwam dat rusthuis weer

Het was vorige maand een lange vergadering van de OCMW-raad en de oorzaak hiervoor was simpel, de wil van de N-VA om voor elk te begeven mandaat te laten stemmen. Een nutteloos en dus dom tijdverdrijf.

29 mandaten

In totaal diende men onder de OCMW-raadsleden 29 mandaten te verdelen in allerlei vzw’s, verenigingen, bvba’s, enzovoort. En dat betekende dus 29 verschillende stemrondes! Wel belangrijk keuzes want zij vormen als het ware een extra poot waarop de sociale werking van het OCMW steunt.

En daarbij zijn zeer voorname benoemingen zoals bij de bvba Volkswelzijn, de sociale huisvestigingsmaatschappij van de stad, de Stedelijke Welzijnsraad, Leerpunt, de Lokale Werkwinkel, de vzw Onze Kleintjes, het PWA, LOGO, enzovoort….

Patrick Meulebroek

OCMW-voorzitter Patrick Meulebroek (CD&V) had nog geen antwoord op de vragen van de N-VA en draaide dan maar rond de pot.

Ook diende men iemand aan te duiden die de vertegenwoordiger zal zijn van het stedelijk OCMW in de afdeling Maatschappelijk Welzijn van de VVSG (Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten). Vorig OCMW-voorzitter Theo Janssens (sp.a) was hiervan de voorzitter. Duidelijk was dat Patrick Meulebroek, de nieuwe verkozene, niet die ambitie koestert. Begrijpelijk.

Ondanks overleg vooraf tussen Patrick Meulebroek en Paul Van Marcke, fractieleider voor N-VA, rond die in totaal 29 benoemingen bleek er finaal dan toch geen akkoord. Nochtans zijn de machtsverhoudingen, 7 voor de meerderheid en 4 voor de oppositie, duidelijk en maakte de oppositie geen enkele kans een post in de wacht te slepen.

Kinderlijk

Het gevolg was dus 29 totaal zinloze geheime stemmingen die dan ook steevast eindigden met 7 tegen 4. Waarbij Hilde Dierickx, het enige liberale lid, veelal blanco stemde. Zij stelde soms voor Patrick Meulebroek te hebben gestemd als het mandaat hem toekwam. Het stemmen ontaarde uiteindelijk in kinderlijke spelletjes waarbij de drie N-VA’ers op zeker ogenblik zelfs voor Dierickx stemde. De dag nadien, in de gemeenteraad, was er wel een akkoord en werd dergelijk tijdrovend schertsvertoon vermeden.

Hilde Dierickx

De 29 nutteloze stemrondjes eindigden in kinderlijke spelletjes waarbij N-VA dan maar op zeker ogenblik zelfs tevergeefs voor Hilde Dierickx stemde. Ze kon er mee lachen.

Naast dit nutteloos tijdverdrijf stonden er echter wel een aantal belangrijke punten op de agenda. Zo werd ‘ancien’ Luc Beurms (CD&V) aangeduid als de plaatsvervanger van partijgenoot en voorzitter Patrick Meulebroek. Hij zal nog van pas kunnen komen voor noviet Meulebroek.

Raad van State

Goed nieuws was er ook weer. Zo was studiebureau Styfhals en Partners naar de Raad van State gestapt tegen het aanduiden van rivaal Atelier Kyoto voor het ontwerpen van de nieuwe kindercrèche ter vervanging van Fabeltjesland.

Deze moet komen aan de Kroonveldlaan naast het AZ Sint-Blasius en werd door de vorige raad nog op de rails gezet. Het is het laatste onderdeel van de reorganisatie die Kim De Gelder met zijn waanzinnige aanval veroorzaakte.

Tvork

Waar tot januari 2009 Fabeltjesland zat zit nu Tvork het sociaal restaurant van het OCMW, hier bij de definitieve opening.

De naschoolse kinderopvang De Rakkertjes zitten aan de Hoge Weg en de Kindercampus wordt nu ingenomen door het strijk- en naaiatelier en het sociaal restaurant Tvork dat op 21 februari dan openging. Fabeltjesland zit nu nog in het Sociaal Huis aan de Gentsesteenweg.

Kind & Gezin, dat ook op de kindercampus zat, zal mee met Fabeltjesland verhuizen naar ginds. Ook Peuterland, de tweede stedelijke kindercrèche, gaat dan naar de nieuwe site op de Kroonveldlaan.

De Raad van State verwierp de klacht tegen het OCMW rond de aanbestedingsprocedure zodat Atelier Kyoto eindelijk aan haar ontwerp kan beginnen. Men ging hierover nog deze maand aan tafel zitten. Atelier Kyoto maakte ook het ontwerp voor de gebouwen van de Speelplaneet in Appels. Het is, zoals de naam doet vermoeden, een specialist in energiezuinig bouwen.

Met de lift

En dan kwam het onderhouden van de liften aan de beurt. Waarbij ook de problemen met de lift in het rusthuis van Baasrode aan bod kwam. Hier staat sinds enkele dagen eindelijk een nieuwe lift.

De oude was regelmatig kapot en onderdelen vinden voor dit stokoud vehikel was niet altijd simpel. Vorig jaar diende men zelfs in Frankrijk op zoektocht te gaan. Een erfenis van de door het Baasroodse ACW bekokstoofde renovatie van het rusthuis nu een 18 jaar geleden. Maar het personeel doet zijn uiterste best om de boel draaiende te houden en een goede sfeer te creëren. En ze lukt er ondanks de kapotte lift toch in.

Hierbij ontstond er in de raad een discussie waarbij men besloot dan men zoveel mogelijk moet opteren voor minstens twee liften per zorggebouw. Een niet werkende lift in een rusthuis is, aldus de conclusie, gewoon een regelrechte ramp.

Subsidies? Graag

En dan was er ook nog eens goed nieuws vanuit de Vlaamse regering. Zo kreeg Dendermonde de mogelijkheid om opnieuw in te schrijven op nieuwe quota voor RTV-bedden. Dit zijn bedden voor zorgbehoevende bejaarden. Er zijn daarnaast in rusthuizen ook ROB-bedden, en dat betreft bejaarden zonder echte gezondheidsproblemen.

Daar de kosten voor zorgbehoevende bejaarden hoger liggen zijn er hier ook meer subsidies. De hogere overheid wil ROB-bedden zoveel mogelijk liquideren en wil die mensen in bejaardenflats stoppen. Een logisch beleid dat moet zien af te rekenen met een toenemende veroudering, de daaruit stijgende kosten en de groeiende financiële noden elders. Onderwijs bijvoorbeeld.

Eddy Mertens

Eddy Mertens vond het broodnodig om zich vorig jaar te verzetten tegen het vragen voor hogere quota voor RVT-bedden en dus zo meer subsidies te krijgen. Hij was nadien nergens bij het bestuur meer te zien.

Vorig jaar veroorzaakte Eddy Mertens van Open VLD in de raad een ware storm toen hij zich keerde tegen een gelijkaardige vraag voor meer RVT-bedden (zie: Subsidies, neen, dank U). Het betekende het politieke einde van deze ooit veelbelovende man.

Ditmaal was er dan niemand die protesteerde tegen deze aanvraag. Veel extra RVT-bedden zal het wel niet opleveren, maar alle beetjes helpen natuurlijk. Het brengt extra centen binnen voor het OCMW en maakt de rusthuizen zo minder verlieslatend. De aanvraag slaat ook alleen op de rusthuizen Sint-Vincentius in Baasrode en dat van de Boonwijk.

Rusthuis Sint-Vincentius

En dan kwam die kat weer, de kat zijnde de sluiting van het Baasroodse rusthuis Sint-Vincentius. Men is bij het OCMW pas met de nieuwe legislatuur begonnen, of de N-VA voert de druk al op en wil weten hoe het zit met het zorgstrategisch plan van de voorgaande OCMW-raad. Natuurlijk ook niet onlogisch want eind volgend jaar is het normaal gedaan met het Baasroods rusthuis en verliest het zijn vergunning voor RVT-bedden.

Het is allemaal een wat onwezenlijke discussie want al in 2009 keurde het OCMW dit plan goed. Een plan dat voordien binnen de meerderheid van NV-A/CD&V en sp.a/Spirit eveneens was goedgekeurd. Wat nadien dan het groen licht kreeg van Jo Vandeurzen, minister voor Zorg in de Vlaamse regering waar al die partijen ook lid van zijn.

Piet Buyse

Binnen de vorige meerderheid maakte men een akkoord voor het sluiten van het Baasroodse rusthuis. Er stak binnen het clubje van het Baasroodse ACW een storm van protest op tegen Piet Buyse en die gaf toe aan het verzet. Met de nu gekende gevolgen.

Maar CD&V kreeg in Baasrode de wind van voor van het lokale ACW die daarbij fors uithaalde naar hun burgemeester Piet Buyse. Het gevolg was dat het coalitieakkoord hierover in duigen viel en door de obstructie van CD&V er na 2009 geen technisch financieel plan kwam om alles verder uit te werken.

Platte demagogie

Wel is men ondertussen druk bezig met het uitvoeren van de andere punten uit dit zorgstrategisch plan. Nog tijdens deze vergadering trouwens. Maar politieke spelletjes en platte demagogie om de Baasroodse kiezer te lijmen stonden tot heden de uitvoering van dit luik van het plan in de weg.

De klok tikt echter verder en 31 december 2014 is niet meer veraf. Blijft de impasse dan sluit Baasrode. En dan staan die oudjes letterlijk op straat en is het zoeken naar noodoplossingen. Maar ook nu blijft men zo te zien rondjes draaien.

Paul Van Marcke

Paul Van Marcke wou weten hoe het nu zat met het zorgstrategisch plan van het OCMW en het Baasroodse rusthuis.

Wie privé praat met politici van de meerderheid hoort dat Baasrode niet te redden valt. Het kan gewoon niet anders. Maar bij N-VA denkt men garen te kunnen spinnen, al kennen ze amper of niets van het dossier. En zelfs al keurden ze voorheen de sluiting wel goed. Maar liegen en bedriegen, het is iets waarin bepaalde politici toch zo goed in zijn.

Voor Paul Van Marcke is dit dossier belangrijk en dienen er nu maatregelen te worden genomen. Er is naar hij zegde, nog grote onduidelijkheid en we moeten deze legislatuur beslissen, “De Tijd dringt. Komt er een herwerking van het zorgstrategisch plan? Wij moeten echter alle kansen openhouden en Baasrode niet hypothekeren. Wij willen dan ook het standpunt van de meerderheid kennen”, stelde hij.

Ook voor collega Jurgen Jacob van N-VA was het een ernstig probleem. “Als Baasrode toch sluit dan moet er wel opvang zijn in het rusthuis van de Boonwijk”, stelde hij. Paul Van  Marcke komt uit de zorgsector en had blijkbaar toch al een zekere kennis van dat zorgstrategisch plan.

Niet expliciet

Wel viel op dat niemand van deze fractie expliciet het behouden van het Baasroodse rusthuis eiste. Maar, niet onverwacht, een duidelijk antwoord bleef wel uit. Patrick Meulebroek was vooraf duidelijk nerveus en bleef in zijn antwoord rondjes draaien met vage verhalen rond samenwerking over de partijgrenzen heen.

De volgende dag was men in de gemeenteraad bij N-VA wel veel explicieter. Daar klonk luid de eis dat men Baasrode moet openhouden. Maar geen zorg, ook hier draaide Meulebroek lustig verder met wat rondjes mist spuiten.

Actie ACW rond Baasroodse rusthuis

Het Baasroodse ACW voert hier actie tegen de geplande sluiting van het Baasroodse rusthuis.

Het toont de achilleshiel van de meerderheid waar een man die amper het OCMW kent en wiens laatste bestuurservaring dateert van 1994 – de tijd van de oude politiek – nu het veruit moeilijkste dossier van deze legislatuur moet zien op te lossen. Met daarbij bitse aanvallen van de aartsrivalen van de N-VA.

Typerend was zijn uitleg dat hij het plan: “al diagonaal had gelezen”. Hij krijgt nu de erfenis van jaren wanbeleid van zijn partij over zich heen. Leuk is anders. Had CD&V de oekazen van het Baasroodse ACW toen naast zich neergelegd dan stonden de bejaardenwoningen in Baasrode er volgend jaar samen met een gloednieuw rusthuis in de Boonwijk. Nu is er behoudens ruzies NIETS.

We kunnen er niet rond

Door sabotage duwden ze het probleem gewoon voor zich uit en lieten ze het verder rotten tot de stank nu onhoudbaar aan het worden is. Dat het Baasroodse rusthuis gaat sluiten beseffen zo te zien nu ook velen in de meerderheid. Maar men durft het nog niet zeggen. Men kakt in de broek.

Patrick Meulebroek liet trouwens verstaan dat die sluiting onvermijdelijk is toen hij in de discussie stelde: “We moeten toch geen nieuw zorgstrategisch plan gaan schrijven. Er is een goedgekeurd zorgstrategisch plan waar we niet rond kunnen.” Ook bij het ACW in Baasrode beseffen sommigen dit stilaan.

Woon- en zorgcentrum Sint-Vincentius in Baasrode

Omwille van de ‘mooie gevel’ wilde het Baasroodse ACW alleen een verbouwing van het rusthuis en geen nieuwbouw.

Bij CD&V hoort men ook niet onverwacht nogal wat forse kritiek op het Baasroodse ACW die door hun strategie uit het verleden verantwoordelijk zijn voor de huidige problemen. Had men toen gekozen voor geen verbouwing maar voor een nieuwbouw dan was er ook in 2030 nog een rusthuis.

Gevraagd waarom men dan koos voor een verbouwing en niet een nieuwbouw stelde Agnes Cayet, sterke dame van het Baasroodse ACW: “Wij vonden die gevel toch zo mooi”. Het betekende wel dat omwille van die gevel de Baasroodse bejaarden al bijna twintig jaar niet in een nieuw modern rusthuis zitten maar in een tot op de draad versleten gebouw.

Maar met die ‘realisatie’ zal het Baasroodse ACW wel geen publiciteit maken. Wie gaat trouwens de bouw van twee nieuwe rusthuizen financieren? Sint-Niklaas of de paashaas? Daarover zwijgt men zowel bij CD&V, Vlaams Belang als de N-VA. Alsof centen onbelangrijk zijn.

Regelgeving

Bovendien zit Dendermonde nu boven haar wettelijke quota voor rusthuisbedden. Zo is het Dendermondse quota op dit ogenblik 667 bedden en zijn er op dit ogenblik in totaal, incluis de geplande, 778 bedden. En de bouw van twee nieuwe rusthuizen, in de Boonwijk en in Baasrode, betekent dat er nog 17 bedden extra bijkomen zodat Dendermonde dan 28 bedden boven zijn quota zou gaan zitten.

Een nieuw rusthuis moet immers sinds de passage van Mieke Vogels (Groen) op het ministerie minstens 90 bedden hebben of men krijgt geen vergunning meer. Een zeer logische beslissing. Baasrode heeft nu 66 bedden en De Boonwijk 97. Wie denkt van Brussel toelating te kunnen krijgen voor de bouw van twee rusthuizen droomt dan ook luidop.

Zeker nu het bij de Vlaamse regering een en al bezuinigingen geblazen is. En dan is er nog de kwestie van de rendabiliteit. Het rusthuis Aymonshof draait nu break-even, winst noch verlies, maar Baasrode en Boonwijk draaien met verlies. Een gevolg van een tekort aan RVT-bedden in verhouding met het totaal aantal bedden bij die laatste twee.

TINA

Twee rusthuizen bouwen met dus extra bedden gaat de verhouding RVT/ROB nog negatiever beïnvloeden. Dat bouwen en dan uitbaten gaat de financiële positie van het OCMW op termijn zo sterk ondermijnen dat men diensten moet afschaffen en personeel zal moeten ontslaan of op natuurlijke wijze laten afvloeien. En ook de stad zit financieel op haar tandvlees zodat ook hier de grenzen bereikt zijn. Hulp van de stadskas? Vergeet het.

Het betekent ook dat de privé dit niet kan oplossen. Immers een bij voorbaat verlieslatend rusthuis beheren is niet hun opdracht. Wie denkt dat die een rusthuis vol met ROB gaan uitbaten kent niets van de realiteit in de zorgsector.

Theo Janssens

Lacht Theo Janssens, hier bij de opening van het naai- en strijkatelier, in dit dossier als de allerlaatste?

Ook hier is dus TINA, de slogan van Margaret Thatcher, van toepassing: There Is No Alternative. Men zal het ooit door N-VA/CD&V en sp.a/Spirit goedgekeurde plan dan wel moeten uitvoeren. Het zal met lange tanden zijn en men zal in de verte een Theo Janssens en anderen uit de vorige raad zien glimlachen. Maar eigen schuld, dikke bult.

Willy Van Damme

3 gedachten over “En daar kwam dat rusthuis weer

 1. De NVA heeft spindokters uit een groepering, die al sedert de tweede helft van de 19-de eeuw bezig is met destabilisering en niet alleen hier, en die zich gesterkt voelt door haar palmares van vele ‘successen’.
  Edith Legrand
  Antwoord:
  Kunt U wat meer uitleg geven want dit verhaal is mij onbekend?
  Willy Van Damme

 2. Beste Willy,
  Het is echt niet om mee te (glim)lachen. Zo’n intrieste dwaasheid.
  Dat men morgen allemaal ‘mea culpa’ zegt, want ALLE partijen hebben boter op hun hoofd in dit dossier en vervolgens direct begint om het goedgekeurde plan versneld uit te voeren.
  Dat zou pas moedig en respectvol zijn naar de architekten van dit plan, zowel de politieke als deze in de administratie van het OCMW of zoals men nu in A’pen en Rome zegt: ” Fortes fortuna adjuvat, nolens volens et auriculas asini quis non habet ? Ego quoque. Hora ruit, hora est ! Urbi et Orbi ” *
  Groetjes

  Johan

  (* Het geluk helpt de dapperen, willens nillens, ook met tegenzin en wie heeft er nu geen ezelsoren, zij het kleintjes ? Zelfs ik heb er.Het is hoog tijd ! Voor de stad en voor iedereen.”)
  Johan Baert
  Antwoord:
  Liefst niet teveel Latijn. Ik versta het niet en ben er ook allergisch voor geworden. Je begrijpt dat wel denk ik.
  Verder wachten we af en volgen het dossier verder op.
  Willy Van Damme

 3. Hier wordt veel gesproken over ‘de CD&V’ en ‘het ACW’, maar hebben die mensen geen namen ? Het is allang duidelijk dat er geen duidelijkheid is in dit dossier en er blijkbaar ook niet voldoende dossier is opgebouwd. Doch, ik dacht ooit begrepen te hebben dat er achter het huidige rusthuis een woonkern zou gebouwd worden en daarvoor zelfs ook het pand en eigendom naast het rusthuis was aangekocht. Echter, invulling daarvan lijkt dus niet in orde te zijn. Dit zou dan toch de afhankelijkheid van het rusthuis verminderen en misschien met minimale investering dienst kunnen blijven doen, naast uiteraard de woonkern die erachter is ontwikkeld. NVA meent het volgens mij niet slecht en is inderdaad nieuw in het dossier, doch éénieder die probeert toch nog klaarheid te scheppen in dit dossier is van mij welkom en dit boven alle partijpolitiek want kleur is in deze niet belangrijk. Indien het klopt dat de meerderheid van vorige legislatuur al beslissing had genomen, dan is de verkiezingsslogan die gebruikt werd door CD&V volledig ‘boerenbedrog’ en moet er verantwoordelijkheid genomen worden.
  Dany De Budt
  Antwoord:
  Het hangt er van af wat je met “geen duidelijkheid” wilt zeggen. Er is een zorgstrategisch plan dat heel duidelijk is qua planning.
  Waar het aan duidelijkheid steeds heeft ontbroken is bij de tegenstanders van dit plan.
  Wat betreft die woonwijk achter het rusthuis, die is er al enkele jaren. Hangt er ook van af met wat je ook hier wil zeggen met “achter het rusthuis”. Ernaast, rechts, werd enkele jaren geleden een woning gekocht.
  Dat ging origineel dienen voor de nieuwbouw van Sint-Vincentius. Tot bleek dat ook het rusthuis Hof ter Boonwijk een nieuwbouw diende te krijgen. Het door de kaderleden van het OCMW opgestelde zorgstrategisch plan maakte duidelijk dat het behouden van Baasrode niet meer kon om zowel reden van de nationale regelgeving als de financiële draagkracht van het OCMW, vooral dan in de toekomst.
  Verder is de N-VA niet nieuw in dit dossier daar ze zes jaar lang mee de stad bestuurden toen de problemen zich al volop stelden. Eerst keurden ze de sluiting goed en nu roepen ze om ter luidst.
  Men moet een dossier als dit koel en gewoon cijfermatig bekijken en zien hoe het OCMW best de ouderen een zo groot mogelijke zorg kan aanbieden. En dan is het goedgekeurde plan ook de enige oplossing.
  Van de tegenstanders heb ik tot heden alleen maar slogans gehoord en te gekke beweringen als dat een bejaarde in een rusthuis de stad per jaar maar één euro kost.
  Dat na al die jaren er amper mensen uit de lokale politiek dit dossier grondig bestudeerden zegt alles. Het zijn demagogen.
  Willy Van Damme

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s