Oeps, geen foutje

Dat onze Vlaamse media bijwijlen de trappers kwijt raken bij het bespreken van het regeringsbeleid is geweten. Het gemak waarmee men de federale regering onder de modder bedelft staat in schril contrast met de wijze waarop ze bijvoorbeeld de Vlaamse regering aanpakt. Deze mag de belastingen verhogen en begrotingstrucs bovenhalen als niemand voor hen, amper een pershaan die er naar kraait.

In de sterren

Dat alle middelen om Di Rupo en zijn PS te bekladden goed zijn bleek gisteren nog maar eens uit het editoriaal van de financiële krant De Tijd. Ze hadden de nieuwe cijfers over onze economie van het Planbureau gekregen en daaruit bleek dat de Belgische economische groei lager uitvalt dan voorspeld, van 0,7% naar 0,2%.

Zo schreef hoofdredactrice Isabelle Albers:

“Wat in de sterren geschreven stond, blijkt nu ook: De begroting is niet realistisch opgesteld. Oeps, een ‘foutje’ van 3 miljard.”

Wat een onzin. Toen de regering eind vorig jaar haar nu goedgekeurde begroting opmaakte was dat op basis van de toen bekende gegevens. Het was datzelfde Planbureau dat toen stelde dat de groei in 2013 0,7% ging zijn.

Er was toen kritiek stellende dat men te optimistisch was en men verwees daarbij naar enkele andere studies, maar een regering moet geen private studies gebruiken voor haar begroting maar heeft hiervoor het Planbureau.

Planbureau

Men kan toch niet verlangen dat de regering Di Rupo zich gaat baseren op de cijfers van bijvoorbeeld KBC en BNP Paribas Fortis. Of, nog erger, de foefelaars van Standard & Poors of Fitch.

En waren de cijfers van het Planbureau eind vorig jaar voor haar niet goed, dan komt Isabelle Albers nu af met de gegevens van datzelfde Planbureau om te insinueren dat de regering eind vorig jaar bewust valse cijfers heeft gebruikt om zo de boel op te smukken.

Isabelle Albers zou horen te weten dat men niet gelijktijdig ja en neen kan zeggen. Het is totaal ongeloofwaardig te stellen dat de in november gebruikte cijfers van het Planbureau waardeloos zijn en nu beweren dat de cijfers van datzelfde Planbureau die zijn welke de regering moet gebruiken.

Als hoofdredactrice van een financiële krant zou ze toch moeten weten dat al die cijfers over economische groei, inflatie, en dergelijke waar sommigen zo graag mee uitpakken, prognoses zijn. Hoe sterk onze economie in 2012 echt groeide weten we bijvoorbeeld pas binnen enkele maanden.

En zelfs dan is er terechte twijfel. Weet iemand wel hoe groot onze zwarte economie is? Niemand natuurlijk. Maar geen probleem natuurlijk voor journalisten genre Isabelle Albers. Het is een regering onder leiding van de PS en dan is er geen sprake van een  kritische evaluatie maar van modder gooien.

Voorspelt

Het is geen toeval waarom er in zowat alle bekende landen zoiets bestaat als een begrotingscontrole. Een begroting is geen gegeven met cijfers die je vooraf definitief kunt vast leggen. Iets als economische groei fluctueert immers van dag tot dag, van week tot week en van maand tot maand. Men voorspelt.

Zo zijn er nu een aantal mensen en instellingen die zeggen dat de economie dit najaar zal hernemen. De klim van de beursindexen zou hier de voorbode van zijn. Gaat Isabelle Albers deze zomer nu stellen dat men te negatief was bij het opmaken van de begroting?

Gaat ze dan schrijven als in haar editoriaal van gisteren:

“De reden is niet ver te zoeken, en was trouwens tijdens de begrotingsopmaak dit najaar perfect bekend: de begroting werd op veel te negatieve (mijn wijziging) groeiprognoses gestoeld.

Ooit grossierde onze media in het bijna criminaliseren van Di Rupo en de PS. Het was zowat het grootste gevaar voor dit land. De man met het strikje was voor geen haar te betrouwen. Een zoveelste dieptepunt voor onze pers.

De kwestie is dat er hoe dan ook al een begrotingscontrole was voorzien en dat kritiek maar op zijn plaats zou geweest zijn als de regering die nieuwe cijfers niet meenam bij haar nazicht. Dat is besturen. Wat Albers deed was geen journalistiek maar laster verkopen over een regering.

Teugels lossen

Verder is haar houding over het eventueel wat lossen van de bezuinigingsteugels een gewoon platte sneer naar de PS. Er zijn echt wel economisch en politiek serieuze argumenten om de teugels hier wel te vieren.

Toen Paul Magnette van de PS dat eerder vorig jaar opwierp was het kot hier bijna te klein. Men pakte de man en zijn partij toen op een alleen als schandelijk te noemen manier aan. Het was puur schelden daar waar men een kritisch debat moest houden. Sommigen zouden zo te horen de begrotingstekorten toen al op twee jaren hebben willen doen verdwijnen.

Het was de periode toen een land als Griekenland voor onze eigen ogen als het ware gewurgd werd. Met dramatische gevolgen voor de bevolking en ook de Griekse economie. Sindsdien gaven velen Magnette & Co gelijk. Zelfs het IMF heeft dat schoorvoetend moeten toegeven.

De Europese economie zit met een serie problemen waarbij de grote overheidsschulden er een van is. Het andere grote knelpunt is het gebrek aan groei. Daarom is het niet meer dan logisch dat men bij het maken van het beleid met die beide problemen rekening moet houden. En economisch groei zorgt er ook voor dat de schulden dalen.

Shorters

Maar journalisten als Isabelle Albers zien dat blijkbaar niet, ze specialiseren zich in het moddergooien richting Di Rupo en vergeten bewust te luisteren naar diens argumenten over begrotingscontrole, een fluctuerende economie en de nood om groei te stimuleren.

Maar recent lazen we nog dat van alle Vlaamse partijvoorzitters Bart De Wever 60% van de tijd in de Vlaamse media aan bod kwam. De rest kregen wat kruimels toegeworpen. Journalistiek op het klassieke niveau dus.

Ook zagen we dat mensen als de Amerikaanse economist Paul Krugman hier zonder enige kritische beschouwing hun onzin over de euro mochten komen vertellen. En diegene die iets anders beweerde was dan een idioot.

Zelfs de Amerikaanse topspeculant George Soros kreeg in onze media de ene vrije tribune na de andere. Als je die heren moest geloven dan was Griekenland niet alleen al lang uit de euro gestapt maar lag de euro en de EU zelf nu al maanden in de vuilbak.

Wat journalisten als een Isabelle Albers blijkbaar niet wisten – alhoewel – was dat een correctioneel veroordeelde George Soros en een aantal andere Amerikaanse speculanten via het shorten bewust de euro aan het kapot waren maken. Hun beweringen hadden dus bijbedoelingen.

De VS wou trouwens ook gewoon verhinderen dat er naast haar dollar een andere reservemunt op het toneel zou verschijnen. En dus moesten de euro en de Europese Unie maar kapot.

Maar geen probleem, van Isabelle Albers en andere perslui kregen die shorters ongehinderd vrij toegang tot hun media om het einde van de euro te voorspellen. Een einde dat die speculanten een fortuin had opgeleverd. Het draaide gelukkig anders uit. Dankzij die ‘foute’ politici.

Alan Greenspan

Misschien kunnen kranten als De Tijd eens de teksten herlezen die een jaar geleden hierover bij hen verschenen. Dat is wat anders dan het vermeende foutje van de regering Di Rupo. Dat is een kwestie van onbekwaamheid om te zien en te schrijven wat er werkelijk aan de hand is.

Maar ze hervallen continu. Ooit was Alan Greenspan, baas van de Amerikaanse nationale bank, de FED, in kranten als De Tijd een orakel, en wee diegene die aan zijn absolute wijsheid zou twijfelen.

Alan Greenspan was de man die door zijn wanbeleid de bankencrisis van 2007 en 2008 mee mogelijk maakte. Wat zorgde voor de val van banken en de nieuwe …. begrotingstekorten van de overheid. En dan heb je iemand als Albers om daarna het begrotingsbeleid van die overheid onder de modder te bedelven. Ach…..

Willy Van Damme

Advertenties

12 thoughts on “Oeps, geen foutje

 1. Greenspan, onvoorwaardelijke volgeling van Friedman en Ayn Rand, met zijn onbeperkte vertrouwen in de werking van het ‘vrije markt’ mechanisme gaf overigens zijn vergissing toe.
  Zo gaat dat. Je draait de ganse wereld 20 jaar lang een financiëel en monetair rad voor ogen en dan zeg je doodsimpel ‘Oeps, ik heb me even vergist’?
  En dan kan ik het toch weer niet laten om er bij te zeggen dat de drie genoemden toevallig joden zijn.
  Zoals trouwens ook Ben Shalom Bernanke

  Walter Baeyens
  Antwoord:
  Dat is het geniale, hij en zijn hagiografen in de media zeggen dat men fout was, waarna datzelfde stuk onbenul – wat dat is hij toch – ons in kranten als The Financial Times komt vertellen hoe we de mede door hem veroorzaakte crisis moeten aanpakken.
  Ik zou dan niet kunnen of durven. Hij en de FT wel, probleemloos zelfs. En gij nu….
  Willy Van Damme

  • Walter, zullen we er alsjeblieft mee stoppen om de joden af te schilderen als criminelen. Het maakt mij geen moer uit of hij joods of wat dan ook is. Ik begin hier een beetje ziek van te worden.
   Gerrit
   Antwoord:
   Generaliseren en een etnische groep, geloofsgemeenschap, en mensen met een specifieke taal- of regionale afkomst zomaar als crimineel behandelen is totaal onaanvaardbaar.
   Binnen elke groep mensen heb je nu eenmaal alle soorten, van goed naar slecht. Duizend-en-één schakeringen grijs dus.
   Willy Van Damme

   • @Gerrit. De genoemde, toevallig joodse, figuren zijn respectabele economen en hoofden van de Federal Reserve. Honni soit qui mal y pense!
    Walter Baeyens
    Antwoord:
    Dit doet mij een beetje denken aan Geert Wilders en het recente verhaal in Nederland over voetbalgeweld.
    Voor Wilders was dit niet een kwestie van geweld op zich maar een etnische zaak. Het waren Marokkaanse jongeren die het hadden gedaan, de rest was voor hem bijkomstig.

    Uiteraard zal het misschien een feit zijn dat Marokkaanse jongeren verhoudingsgewijs in bepaalde misdaadcategoriën oververtegenwoordigd zijn. Maar de essentie is de misdaad, niet zijn huidskleur, de regio waar men ooit vandaan kwam, de religie of de taal.

    Hetzelfde met joden. Dat sommigen in bepaalde misdaadcategoriën oververtegenwoordigd zijn zal mogelijks wel zijn. De essentie is echter de misdaad op zich en de andere hierbij betrokken figuren, alsmede hun linken naar andere personen en organisaties.
    Wat ze graag eten en drinken, hoe ze zich kleden en of ze naar een moskee, kerk of synagoge gaan zal me feitelijk worst wezen.
    Willy Van Damme

   • Gerrit,
    Elke groep en elke cultuur maakt gebruik van stereotiepen ( al dan niet correcte vooroordelen) over andere volken.
    Maar in onze cultuur, in de laatste 4 decennia, is dat tot taboe verklaard. Zulke ideeën zijn niet PC. Wij hebben geleerd dat àlle volken precies hetzelfde zijn. Dat er geen rassen zijn en geen domme of slimme volkeren. Geen boosaardige ( behalve de Duitsers, uiteraard) en geen aardige volken. Alle rassen en ethniën zijn gelijk, op de huidskleur na.

    Welnu, dat is natuurlijk een enorme leugen.
    De evolutie zorgde er voor dat in elke biotoop weer een iets andere variant van een soort ontwikkelde. Dat is ook heel logisch. Tenzij je er van uit gaat dat mensen met korte beentjes even hard kunnen lopen en vluchten als mensen met lange benen.
    Wie het best is uitgerust om in een bepaalde omgeving aan de problemen het hoofd te bieden, zal de meeste levende nakomelingen hebben, en zijn ( haar) eigenschappen zullen steeds frequenter in de populatie gaan voorkomen. En zo ontstaan de verschillende ethniën en zelfs rassen.

    Gerrit, U mag natuurlijk best blijven denken dat het zondig is om mensen in groepen op te delen en aan groepen eigenschappen toe te kennen.
    (Het is ook aantrekkelijk, want ‘discrimineren’ was wel het allerergste dat je in de jaren 1970 tot 2000 kon doen).
    Maar denk nu niet dat U daarmee onheil in de wereld voorkomt. In de laatse 40 jaar zijn ook miljoenen mensen ( Vietnam, Irak) vermoord. En in de millennia dat men wèl geloofde in de verschillen tussen de rassen kon men ook vredig samenleven.

    Misschien is het nuttig als U eens onderzoekt wie deze leugen ( alle mensen-groepen zijn gelijk) in zwang hebben gebracht, en of ze daar een bedoeling mee hadden, en of zij als groep ook een niet-discriminerende houding hebben. Misschien krijgt U dan door dat U voor het lapje bent gehouden, en dat minstens één axioma van uw ‘idee over de wereld’ op bewuste misleiding berust.

    Vorig jaar overleed de onvolprezen en moedige prof. J.P. Rushton. Ik heb hem ooit persoonlijk bezocht in London, Canada. Hij heeft heel precies beschreven hoe de wereld in elkaar zit, maar werd natuurlijk zwart gemaakt en doodgezwegen. Die kennis kwam even niet goed uit voor de “Masters of Discourse’.
    http://en.wikipedia.org/wiki/Race,_Evolution,_and_Behavior
    Jan Verheul
    Antwoord:
    Het antwoord zit feitelijk bij mijn gezin. Ik heb drie kinderen van ongeveer gelijke leeftijd, en ondanks een gezamenlijke afkomst en opvoeding zijn de drie kinderen op vele vlakken totaal verschillend, alhoewel er natuurlijk ook grote gelijkenissen zijn. Maar qua studies en hobbies zijn er bijvoorbeeld serieuze verschillen.

    Neem bijvoorbeeld steden. Antwerpen is Gent niet, Rotterdam is Amsterdam niet, Aalst is Dendermonde niet, New York verschilt van San Francisco en Homs is Damascus niet. Om over China met Guangzhou (Kanton) en Beijing maar te zwijgen. In die zin verschillen Arabieren van Blanke Europeanen en Arabieren van Egypte met die van Irak.
    Ik denk niet dat serieuze mensen in het verleden hier een andere visie op hadden. Ik vertel hier toch niets nieuws dacht ik.

    Waar het hem over gaat is dat men niet mag veralgemenen en dat de basisstelling is dat iedereen recht heeft op wat traditioneel gezien mensenrechten zijn. Waaronder een gelijke behandeling voor de wet.

    En wat betreft de term/slogan ‘Politiek correct’ is dit voor mij een domme discussie.
    De slogan is een uitvinding van mensen als Filip Dewinter en Geert Wilders/Pim Fortuyn. Zij vervingen wat zij zagen als zijnde ‘fout’ politiek correct – in wezen een sociaal beleid – door hun eigen vorm van politiek correct zijn.
    En dat is herrie schoppen en haat zaaien tegen ‘de anderen’. Politiek uit de dertiger jaren dus. De term is daarom gewoon een holle maar ook gevaarlijke slogan zoals blijkbaar alleen dat milieu kan ‘ontdekken’.
    Willy Van Damme

  • Willy,

   In reactie op Walter Baeyens schrijft U : “Hetzelfde met joden. Dat sommigen in bepaalde misdaadcategoriën oververtegenwoordigd zijn zal mogelijks wel zijn. De essentie is echter de misdaad op zich en de andere hierbij betrokken figuren, alsmede hun linken naar andere personen en organisaties”.

   U neemt de moreel hoogstaande zienswijze: U wil kost wat kost voorkomen dat een onschuldige wordt zwart gemaakt omdat hij tot een bepaalde groep behoort.

   Dat is niet zo heel erg. Als het gaat over Marokkaanse jeugd of over Afrikaanse corruptie kunnen we ons die ‘moral high road’ nog wel veroorloven.

   Maar U weet dat er heel veel bronnen zijn, waaronder de Bijbel, die ons zeggen dat het een joodse aspiratie is om de hele wereld te onderwerpen. ( Of zelfs de plicht van de joden, door hun God aan hen opgelegd: Citaat 21: http://tinyurl.com/4qfubqo )

   En wat U ook weet is dat die ‘vergissingen’ van Greenspan, Rubin, Summers en nog anderen, er uiteindelijk toe leiden dat de bankiers in de laatste 5 jaar nòg veel meer macht over de politici hebben gekregen.

   Kijk, als een Eskimo of een jihad-strijder roept dat hij de hele wereld wil onderwerpen of vernietigen, dan doen we er verstandig aan de schouders op te halen: het zal er nooit van komen.
   Maar als leden van een groep die al 2000 jaar lang op weg is naar controle over de wereld, en die bovendien precies kan bepalen wat ‘de westerse mens’ als overtuiging heeft – ze zijn niet voor niets de Masters of Discourse- dan vind ik dat je niet de schouders moet ophalen. Dan behoor je dat te onderzoeken.

   Bijvoorbeeld:
   Wat Greenspan deed ( elke kleine crisis oplossen door steeds goedkoper geld in de economie te brengen, en zodoende een heel grote crisis veroorzaken; dereguleren ; alle toezicht afschaffen) was zeer onorthodox. Voorgangers van Greenspan ( oud FED bazen) wisten dat je niet ongestraft zeer veel geld in de economie brengt. Dus zijn er maar twee mogelijkheden: Greenspan is een idioot die om onverklaarbare redenen tot FED baas is gepromoveerd, òf Greenspan had de bedoeling om deze crisis te veroorzaken. Gerelateerd: http://tiny.cc/3z1cp
   Jan Verheul
   Antwoord:
   Het idee van een ‘grote joodse samenzwering’ is onzin. Er is wel een zionistisch plan maar zelfs onder zionisten is er veel ruzie van hoe en wanneer en met wie. Zie maar hoeveel partijen er in het Israëlische parlement zitten.
   Wel zit er achter dat zionisme een groot staatsapparaat en massa’s geld en dus allerlei gekochte intellectuelen en lobbygroepen. En daar heb je een bewuste strategie.

   En neem bijvoorbeeld de laatste bankencrisis. Wat deden al die joodse en andere financiers? Elkaar gewoon het strot afbijten. Kijk hoe men omging met Lehman Brothers en Bear Stearns. Goldman Sachs wou Lehman gewoon kapot, morsdood omdat het een rivaal was.
   Hetzelfde met Bearn Stearns. En dus regelde men dat door te laten betijen. Met AIG greep men dan bewust wel in. Waarom? Goldman Sachs moest nog miljarden van verzekeraar AIG. Dus dat mocht niet kapot.

   De praktijken van Greenspan & Co hebben ook niets met een groot vooropgezet plan te maken maar gewoon met de wens vrij spel te krijgen in hun financiële wereld. En dat vrij spel en een ongebreidelde hebzucht veroorzaakte de crisis. En die hebzucht maakte zoals dat altijd gaat gewoon blind. De rattenvanger van Hamelen.

   En uiteraard zullen die financiers er alles aan doen om van die crisis nog beter te worden. Ze hebben het geld en hun met dat geld gekochte vriendjes en dus zullen ze wel slagen, zeker in Wall Street en The City.
   Maar die crisis van 2007 was niet gepland, sommigen als John Paulson zagen er gewoon een opportuniteit is. De ene wurgde de andere. Weg groot complot.

   Neem ook de nu voorbije speculatiegolf tegen de euro en de EU. Sommigen in Wall Street gingen kort, anderen weer niet. En diegenen die niet kort gingen verdienden een fortuin, de anderen kregen een fikse aderlating.
   Willy Van Damme

   • @Willy. In feite heeft het bankroet van Lehman en Bear Stear niets uitgemaakt. Ze behoorden tot de groten en werden door hun peers ‘overgenomen’. De naamplaatjes zijn veranderd en de instellingen / personen die nog geld van ze te goed hadden kunnen er naar fluiten. Hun schulden zijn ‘vereffend’.

    Verder wil ik erop wijzen dat AIG decennialang geleid werd door de sluwe Maurice ‘Hank’ Greenberg, tja, alweer een jood. AIG is historisch gelinkt aan de CIA. AIG werd gered met miljarden omdat AIG sommige risico’s van ondermeer Goldman Sachs had ‘verzekerd’
    en de verplichtingen niet kon voldoen. Het geld dat aan AIG werd overgemaakt ging dus sito presto naar o.a. Goldman Sachs. Bijzonder cynisch is dat Greenberg nu een proces begint tegen de US omdat die ervoor zorgden dat Goldman S voor de volle honderd % van de verzekerde schade kreeg uitbetaald. Greenberg meent dat hijzelf een 50% regeling had kunnen onderhandelen!
    Over de links tussen Greenberg en Maurice Strong, Kroll Associates, de CFR, Desmarais… wil ik het even niet hebben.
    http://www.foxnews.com/story/2007/02/08/at-united-nations-curious-career-maurice-strong/

    Verder moet ik vaststellen dat, historisch gezien, de grootste bankierstalenten te vinden waren in de joodse gemeenschappen. Het heffen van interesten op leningen was in bijna alle religies verboden. De joodse geldmeesters en Hofjuden gebruikten ‘cumulatieve interesten’ als sluipend gift. Met succes. De Rothschilds hebben dit machtsmiddel geperfectioneerd en op grote schaal toegepast. Enkel aan de goyim mogen interesten opgelegd worden, niet aan de joodse broeders en zusters. Dit is in essentie nog altijd de hefboom die de FED (een Rothschild creatie) gebruikt. Het bestaan van de Hofjuden en hun talenten zijn goed gedocumenteerd overigens. Het was destijds een zeer eerbare titel.
    Walter Baeyens
    Antwoord:
    Die details zijn mij onbekend maar blijkbaar was Greenberg onvoldoende slim en liet hij wat toen ’s werelds grootste verzekeraar was over kop gaan. In inderdaad het geld dat Bush de Jongere in AIG stak was feitelijk voor een belangrijk deel bestemd voor Goldman Sachs die mee aan de basis lag van de bankencrisis.
    Als dat geen kunst is.
    Verder is het verhaal van de joodse financiers goed gekend. Wel was er als ik het goed begrepen heb wel een probleem met de Britse koning Richard Leeuwenhart die om zijn schulden te delgen dan maar zijn financiers over de kling jaagde.
    Ook dat is kunst natuurlijk.
    Willy Van Damme

  • Walter, voel je overigens niet persoonlijk aangevallen, ik waardeer je bijdragen zeer. Het anti-joods is echter een tendens welke ik steeds vaker zie. Het is soms wel begrijpelijk, gezien de Israelische politiek en de handelwijze van sommige hooggeplaatste joden. Maar laten we stoppen met generaliseren. De meeste joden zijn als jij en ik en willen alleen maar vrede.
   Gerrit
   Antwoord:
   Juist. Het is Israël die voor het overgrote deel verantwoordelijk is voor die negatieve tendens. Maar dat zal de zionisten worst wezen. Hun heilstaat komt voor het lot van de joden.
   Willy Van Damme

   • Gerrit,
    Ik ben er van overtuigd dat het misdadig is om niet te signaleren dat het wereldwijde moslim-bashen enkel en alleen door joodse individuen is bedacht en uitgevoerd.

    Als je ziet hoe door dit demoniseren van de moslims miljoenen mensen moeten sterven, en wereldwijd het leven van honderden miljoenen wordt vergald, dan MOET je daar over durven discussieren.
    Als ik ongelijk heb, toon het me dan…
    Dan zal ik heel erg blij zijn en verkoop ik mijn computer en lees nooit meer een krant.
    Kan ik veel vaker dingen doen die ik echt leuk vind.

    Bart Debie: “Een mysterieuze Amerikaan wilde in heel Europa anti-islambewegingen op poten zetten, in 2006, en daarvoor had hij veel geld over.”
    Er is geen haar op mijn hoofd dat er aan twijfelt dat dit een joodse man was!

    Een ander voorbeeld: reeds 100 jaar is er in Amerika een strijd gaande: de joodse ‘agenten’ strijden voor het openen van alle grenzen: vrije immigratie in Amerika voor mensen uit allerlei landen. Hun tegenstanders waren de niet-joodse groeperingen.
    Pas rond 1964 wonnen de joodse lobbyisten, en in de 50 jaar daarna is het land overspoeld met mensen uit de hele wereld.
    Verdeel en heers.

    Er is op de Nederlandse tv een serie over de Gouden Eeuw. Die welvaart was maar aan één ding te danken; het feit dat Poolse en Ukraïense boeren-slaven zich compleet dood moesten werken voor hun joodse meesters ( de Arendar’s). Die kern van de zaak is uiteraard nergens vermeld. http://tiny.cc/alet4
    Helemaal niemand weet dat de joden 300 jaar lang de facto baas waren over het Poolse en Ukraïense volk . Ja, in een enkel zinnetje kun je het lezen:
    Fernand Braudel: ( in La Mediterrannée.. pag 137) : “In Poland, which burst suddenly into modernity at the beginning of the fifteenth century, there is a growing jewish ascendance, the result of numbers, and almost a jewish nation and state…. ”

    Àls we aan de onnodige ellende willen ontsnappen, dan moeten we durven zien wat er gebeurt.
    Jan Verheul
    Antwoord:
    De man die volgens De Standaard en Het Nieuwsblad van gisteren de anti-islamcampagnes van het Vlaams Belang en Geert Wilders wou financieren is een zekere Bjorn Larsen van het IT-bedrijf Lean Industries. Hij is er CEO en is de stichter ervan. Het werd in 1994 in Ohio opgericht en geeft niet echt een grootse indruk. De onderneming zit nu in de stad Richmond Hill in de Canadese provincie Ontario.
    Hij is een afgestudeerde van de Britse universteit van Hertfordshire. Meer is voorlopig niet geweten.
    Op deze link kun je een foto van de man vinden. http://www.eclectecon.net/2011/05/geert-wilders-visited-london-ontario-yesterday-some-quotes-and-photos.html. Hij financierde mee die film Fitna en een grote onthulling is zijn naam dan ook nu niet. Toen mogelijks wel.

    Natuurlijk zijn kringen rond Israël nauw betrokken bij het verspreiden van de islamofobie. Zo is er in Nederland natuurlijk opperzionist Geert Wilders.
    In België heb je dan Joods Actueel, een zionistisch blad geleid door de nauw met Likoed, de Israëlische regeringspartij, verbonden Michaël Freilich.
    Daar kun je extreme islamofoben vinden als Benno Barnard, Tanguy Veys (Vlaams Belang) en vader en zoon Sam en Wim Van Rooy. Een Tanguy Veys die ooit wel eens holocaustontkenners bejubbelde.

    Niet alleen sommige joden zijn islamofoob, ook gewone blanke Europeanen en Amerikanen doen daaraan mee. Je kunt Filip Dewinter toch geen jood noemen of zelfs Geert Wilders.
    Het heeft gewoon te maken met vreemdelingenhaat, de schrik voor het andere, het anders zijn en kleden. Typisch menselijke kenmerken.
    Men speelt daar gewoon op in. Juist zoals het westen, Saoedi Arabië en Qatar de religieuze gevoelens van veel moslims misbruiken.

    Het duivelse zit hem hierin dat men met de rechterhand allerlei salafisten steunt en met de linkerhand dan zegt zie je wel hoe gevaarlijk en achterlijk die moslims zijn.
    Daarom onder meer dat de media dit bewust niet schrijven. Het zou aantonen hoe perfide men wel is. Men slaat dus twee vliegen in één klap. Men zorgt ervoor dat de Arabische wereld aan diggelen wordt geslagen en gelijktijdig maakt men de politieke kloof tussen de Arabische wereld en Europa onoverbrugbaar. Daarover gaat het.
    Als dat geen meesterlijke strategie is.
    Willy Van Damme

 2. “Verder is het verhaal van de joodse financiers goed gekend. Wel was er als ik het goed begrepen heb wel een probleem met de Britse koning Richard Leeuwenhart die om zijn schulden te delgen dan maar zijn financiers over de kling jaagde.”
  Dat is precies wat wij vandaag ook moeten doen. ‘Hang the banksters’, zou Max Keizer zeggen.
  Walter Baeyens
  Antwoord:
  Ik ken die Max Keizer niet. En ik denk dat dit ook toen niet de oplossing was. Daarna maakten de Britse vorstenhuizen immers nog heel veel schulden bij dan andere geldschieters. Ik kan de woede uiteraard best begrijpen.

  En als je ziet dat Filip Dierckx van Fortis nu voorzitter is van Febelfin, de belangenverdediger van de Belgische financiële sector, dan kennen wij wel hun crapuleuze mentaliteit. Zelfs nadat hij officieel in beschuldiging werd gesteld blijft die man gewoon zitten.
  Iedere kenner van het dossier van Fortis weet dat hij, samen met Jean-Paul Votron en Maurice Lippens, de hoofdschuldige is voor het drama van Fortis. En dan maken onze bankiers die man voorzitter.

  Een zwaardere slag in het gezicht van de 11 miljoen Belgen is moeilijker denkbaar. Het typeert hun mentaliteit.
  Willy Van Damme

  • “En ik denk dat dit ook toen niet de oplossing was. ”
   Voor even wel. Als het Rotschild-kartel steeds weer opnieuw de soevereine staten in de schuldenval lokt, zoals het Ottomaanse Rijk voor 100 jaar, zoals Argentinië en Griekenland, dan kan men bij de ‘eindafrekening’ twee dingen doen.
   1. De schulden betalen door de inboedel te gelde te maken, de belastingen te verhogen, besparingen op te leggen.(Griekenland).
   2. De bankiers, die dachten een slag te slaan, opknopen ( in de moderne versie: voor de rechtbank brengen). Pech voor hen, ze moeten niet proberen een ganse natie te belazeren. Voorbeeld IJsland.

   Ook de Tempeliers werden opgepakt en terechtgesteld. Hun schatten geconfisceerd.
   Walter Baeyens
   Antwoord:
   Je beseft toch dat in het geval van Griekenland het vooral de Europese overheden zijn geweest die dwars lagen. De meeste private schuldeisers moesten een fikse korting aanvaarden, de anderen niet.
   Men noemt zoiets Europese solidariteit.
   En de Tempeliers. Goed gezien.
   Willy Van Damme

 3. “Je beseft toch dat in het geval van Griekenland het vooral de Europese overheden zijn geweest die dwars lagen”. Geen wonder, de banken bepalen mee de politieke beslissingen, die worden genomen door gekochte politici.
  Griekenland voldeed pas aan de Euro-stabiliteitsnormen na een kleine ingreep van Goldman Sachs.
  Eurostat wist hiervan, maar vond de goocheltruuk ‘aanvaardbaar’. Vooral Draghi zag er geen graten in. Draghi is ex-Goldman Sachs. Hij had namelijk dezelfde truuk toegepast om de Italiaanse schulden op te vrolijken. Ook Monti is ex-Goldman Sachs. Goldman Sachs is…eh…joods van origine.Tja.

  Er bestaat ook nog zoiets als, in juridische termen, ‘Odious Debt’. Indien de onbetaalbare schulden werden aangegaan door een niet democratisch verkozen ‘regering’, kunnen de burgers, die geviseerd wordt om de schulden te delgen, ‘Odious Debt’ regeling inroepen om de terugbetaling te weigeren.
  In welke mate kan dit gelden voor de schulden gemaakt door het Griekse Kolonels-regime, ik denk vooral aan de aankoop van dure wapensystemen? Amerikaanse natuurlijk.
  NATO: een filiaal van het US militair-industrieel complex?
  Walter Baeyens
  Antwoord:
  Het vervalsen van de begrotingscijfers en de schuldenpositie van Griekenland was inderdaad het werk van Goldman Sachs. Het was zoals Didier Reynders vertelde ook door zowat iedereen die het moest kennen geweten.

  Het is echter nog groffer. Op zeker ogenblik was Griekenland in gesprek met China voor een nieuwe lening. Dit gebeurde via Goldman Sachs die, toen de deal om onduidelijke reden mislukte, het ook liet uitlekken.
  Waarna de echte schuldenpositie van Griekenland bekend raakte en de speculatiegolf tegen Griekenland, de euro en de EU op gang werd getrokken.
  Topspeculant John Paulson, nauw gelieerd met Goldman Sachs, zat toen te korten tegen de euro en Griekenland. Gelukkig verloor hij ditmaal een fortuin.

  Verder is die kwestie van Odious Debt een mooie theorie maar, zo gaat dat, niet haalbaar. Het is moreel geheel juist maar je doet er in het werkelijke leven niets mee.
  Willy Van Damme

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s