Zaak Vera Van Laer–Marc De Schutter

Persbericht van Marc De Schutter
Verdacht van moord op de persoon van Vera Van Laer
Antwerpen . 14 januari 2012
——————————————————–
Ik ben onschuldig .
——————————————————–
Het recht van  antwoord  verschaft mij een forum om mijn stem te laten horen en aldus mijn perceptie van de zaken weer te kunnen geven . Insinuaties , veronderstellingen en beschuldigingen die enkel berusten op onvolledigheden , roddels en geruchten en het ontbreken aan verwijzingen tonen aan hoe onzorgvuldig  de media t.o.v. mijn persoon hebben gehandeld.
Ik werd dus in Thailand met veel machtsvertoon aangehouden . Meer dan 40 man , bewapend tot op de tanden , hebben mij ingerekend …. Ik bood geen weerstand ……
Ik werd de volgende dag gebracht naar Bangkwang , een der meest beruchte gevangenissen ter wereld . In Bangkwang zitten uitsluitend gevangenen die veroordeeld zijn voor een celstraf vanaf 25 jaar of langer , of tot de doodstraf . En …ik … enkel verdacht van betrokken te zijn bij de verdwijning van mijn toenmalige vriendin in 1996.
Ik heb getracht er in Bangkwang , insgelijks ironisch genoemd als Bangkok Hilton , er nog de moed in te houden met schrijven , lezen , mediteren  , herrineringen aan betere tijden en …….zelfspot .
De Belgische gerechtelijke onderzoekers hebben mij , gedurende de 4 maanden van mijn aanhouding , naar behoren  behandeld . Ik heb hun aantijgingen en verdachtmakingen steeds weerlegd , om de simpele reden dat ik onschuldig ben aan de ten laste gelegde feiten.
Velen hebben mij afgewezen en beschimpt , velen huilden mee met de wolven , per saldo ben ik een gebroken man , uitgehold door een totaal verlies aan kredietwaardigheid , en dit niettegenstaande het feit dat men in een geciviliseerd land beweert dat men onschuldig is zolang de schuld niet is bewezen en/of bekentenissen werden afgelegd .
Mijn aanhouding in Thailand per einde juli 2012 werd zeer uitgebreid en op een hoogst ongebruikelijke wijze weergegeven in de Internationale media , dewelke zich – qua berichtgeving-integraal steunden op Thaise kranten . Vaagheid , leugens en onduidelijkheid voerden de boventoon. Blijft de vraag naar de oorsprong van zulk een mala fide informatie.
Ik werd ten onrechte aanzien als een vluchtende moordenaar , dewelke zijn vrouw zou hebben vermoord en het lijk ervan zou hebben verstopt. Ik werd beschreven als de ” most wanted in Europe…..Dit is niets minder dan zuivere laster en eerroof .
Anderzijds stellen zich grote bedenkingen en vele vragen aangaande het aanwenden van de term “the most wanted” en “the most dangerous” .
Hoe kan ik de laatste 2 jaar alle vliegtuigreizen hebben verricht ( china , israel , singapore , spanje , thailand , belgie ,  philipijnen , Maleisie , USA……. ) zonder ooit te zijn aangehouden en overal te zijn gezocht ? Amper 4 dagen voor mijn aanhouding bekwam ik trouwens  een nieuw Belgisch paspoort ……
De aanmerkingen aangaande de betrokkendheid met drugs , vrouwenhandel , casino’s en terrorisme zijn totaal onjuist , pijnlijk en dom .
Ik ben dus vrij , onschuldig ,maar blijf verdacht .
En ik hoop .
Als er hoop is kun je er ook naar toe leven . De hoop die je doet streven naar een beter leven .
Of nog anders : wie niet dagelijks zijn angst overwint , heeft de boodschap van het leven niet begrepen (auteur onbekend )
Marc De Schutter
mdeschutter@mac.com

COMMENTAAR

Marc De Schutter werd in Thailand niet aangehouden wegens de verdwijning van Vera Van Laer – dat is geen misdaad – maar op verdenking van betrokkenheid bij de moord op zijn vroegere vriendin Vera Van Laer. Zij was ook zijn vrouw niet maar woonde er mee samen.

Verder heeft hij het over zijn vele reizen naar een ganse reeks landen. Als officieel onvermogende is dat vele reizen natuurlijk een kunst die dan ook op haar beurt weer vragen oproept.

Verder is er voor zover we dit dossier kennen door hem en een aantal vrienden gelogen en werd het gerechtelijk dossier klaarblijkelijk in het verleden door enkele vroeger met hem bevriende politiemensen gemanipuleerd. Wat logischerwijze allemaal vragen oproept naar de eventuele schuld.

Verder lijkt de stand van het dossier zo te zijn dat Marc De Schutter als mogelijke dader lijkt te verwijzen naar zijn gewezen vriend en geschorste politieman Marc Houvenaghel die het volgens hem eventueel wel eens zou kunnen gedaan hebben. Die laatste verwijst dan weer naar Marc De Schutter als mogelijke dader.

De partners van Houvenaghel en De Schutter hielden samen de bar Road Inn open aan de Mechelsesteenweg in Antwerpen toen Vera Van Laer verdween. Vandaar de relatie tussen beiden, de arrestaties en de wederzijdse beschuldigingen. De Road Inn was een bij bepaalde Antwerpse politielui toen geliefde kroeg.

Wat betreft drugshandel lijkt het zo dat Marc De Schutter een informant was voor de drugssectie van de Opsporingsdienst (OD) van de vroegere stadspolitie waar Marc Houvenaghel een topman van was. De vraag stelt zich dan op welke wijze Marc De Schutter hier informatie kon doorspelen. Wat doet vermoeden dat hij kennis had komende van binnenuit het drugsmilieu. Hoe?

Maar op al die hier en elders al gestelde vragen zullen wij misschien pas volgend jaar het antwoord kennen als de zaak eventueel – zonder lijk – voor het Antwerpse assisenhof komt. Maar ook daarna zullen er vast en zeker vragen blijven. Zoals de vraag naar de relatie tussen De Schutter en substituut procureur Eric Corazza.  

Willy Van Damme

4 thoughts on “Zaak Vera Van Laer–Marc De Schutter

 1. Beste,
  we zijn overduidelijk gebonden aan “voorwaarden” en schijnbaar prijkt dit in alle gelederen van de naam “justitie” vandaag ook nog verder zo te gaan. Zoals U schrijft, en reeds vermeld werd dat “informanten” wel duidelijk een vinger in de pap hebben in de jaren 94 en verder is toch geen kleur meer bekennen. Zoals duidelijk de “aangeklaagde” schrijft, ik heb kunnen reizen, ik heb alle documenten bekomen die nodig waren. Ik heb naar elk ideaal land mogen reizen om mij verder te “kunnen” ontplooien. Ja, ik heb dit allemaal kunnen doen want ik stond als “informant” gemeld. Ik ben niet schijnheilig zoals de meesten dit hebben bewezen, zelfs de rechtbanken hebben alle fouten gemaakt. Ja zegt de “aangeklaagde” ik heb dat alles kunnen genieten dankzij mijn vrienden die dit mogelijk gemaakt hebben, maar ze hebben geen enkele fout niet zijn ze de oorzaak van enige verdwijning van een vrouw waar ik van heb gehouden. Ja zegt de “aangeklaagde” als mijn normale toestand destijds niet zo was geweest, hadden mijn hersenen wel degelijk niet deze “ twijfel” gezien door het witte stof dat mij lang het leven troebel heeft gemaakt. Ik tracht dit nu te veranderen, maar schijnbaar heeft niemand nog oog op mijn vertwijfelde situatie die door de brave politieagenten werd aangetoond tijdens mijn onnodige opsluiting.
  Neen, zo werkt dat niet. En neen laat de “beschuldigde” nu niet achter een naam als “informant” een tweede “ of is het de derde”.. vluchtoord kiezen, het staat niet bij de kleur van bepaalde hemden, en de heren die ze dragen.
  Dat is nu de dood van het echte beroep als “informant” en, spijtig dat het mag gezegd worden blijkt dat in het jaar 2013 nog steeds geen oplossing is gevonden die dit soort van zaken vermengen in de echte wereld van gangsters die dan hun voordeel bekomen door…niets te doen, als alleen maar bedriegende praktijken voor zichzelf in te dekken. De “aangeklaagde” is nu echt aangedaan in zijn eer en word, en dagelijks bewuster van het nutteloze wat dergelijke giftige paddenstoelen aanrichten.
  Was het ook niet zo dat de “aangeklaagde” in vele verdere “witte boord” dossiers mag vermeld worden? Of beste, wacht U tot hij zelf daarover zijn verdediging zal schrijven op Uw blog?
  Zolang de rat in het donker leeft, blijft hij uit de vuilbakken van de werkende mensen…overdag…( ook, deze auteur ken ik niet).
  Ik ben nu oud en versleten door de onjuistheden die men vertelt heeft over mij, en zo zal ik de rest van mijn miezerig leven moeten ophouden met mijn “grootste hobby”..want nu heb ik geen vrienden meer die mij opvangen zoals, lieve Jan M., Piet V.R. Jan H. Guido van B. Maurits de P. en resterende honderden die in de Pv’s vermeld worden,en voor mij in de bres springen als ik het water aan mijn neusholtes voel binnendringen..mijn longen langzaam voel vollopen. Mijn maagzuur vermengd met mijn slijmen me de kans niet geven, te kunnen kotsen naar dat kleine nieuwe leven. En mij stilaan en zekere stotterende hartslag terugdraait naar de laatste onvergefelijke borststoot “die laatste” die mijn bloed geleidelijk laat stollen terwijl mijn ogen en zenuwen trillend afscheid nemen…neen..!! duw mij liever van de trap…ik weet dat “mijn vrienden” mij beneden opvangen. Ik praat graag over dergelijke toestanden in het openbaar, en het liefste als alle omstaande ogen mij groot aanzien, alsof ik de heerser ben. Heerser van alle kwaad en ongenoegen die ik als brandend zuur nalaat, en liefst in het gezicht van de eerlijke en spaarzame burger uitspuw . Mijn geloofwaardigheid overtreft mijzelf, maar daarom gaat het in “dat” wereldje. Ik voel mij als joker in het spel en laat de koningen uitschakelen.
  Hij die mijn reizen betaald. Hij die mijn restaurants offreert. Hij die mij in dikke wagens laat rondscheuren in de helse nacht van de ene bar naar de andere om de champagne te laten ploppen op de volgende morgen die komt, en waar nieuwe slachtoffers “rijkelijk”worden ontvangen. Wat moet ik aan een pensioen denken..terwijl ik bij brave mensen hun eerlijke pensioen verbeurt verklaar bij “mijn” volgende 24 uren misserabel leven…Hij die uit zijn alcohol slaap gewekt word met de eerste vraag aan zichzelf gesteld…ben ik een eikel? Wacht even..ik bel alle andere eikels even op om hun “goede morgen” te wensen en hun dezelfde vraag stel. Jan, ben jij een eikel? Dat kan ik je niet zeggen…daarom is het te vroeg! Tussen haakjes, hoeveel eikels heb jij deze nacht verdient…
  Wat zijn we toch een belangrijk stel, en je ziet maar hoeveel onnodige eikels er nog rondlopen..niet Jan? Ach, Jan…de laatste nieuwe gehoord? …hier komt ze..hoeveel eikels heb je nodig om een jacht van 16 meter te bouwen?…..Jan…..hallo Jan…? Huil je…? Van het lachen..? Iedereen mag komen huilen..ik ben steeds klaar om de juiste aanpak te bespreken, en je hoeft geen zakdoek mee te brengen..we zitten toch in een 5 sterren restaurant en de servetten zijn van 100% katoen..dat laat nadien ook geen spoor..

  Hallo…? Jan….Jan….. zal wel in een van zijn eigen putten zijn gevallen, dat gebeurt mij nooit. Ik heb daarvoor een eikel die aan de balie werkt, dat kost mij maar een dikke auto en mijn infiltratie werk word daar op grootste waarde ingeschat…en dat dit over enkele natte poezen moet gaan kost het mij maar “hier en dan” een eikel..of niet?
  Ach Jan, er is die ene eikel, weet je…die die we samen kennen, en waar we eigenlijk niets van af wisten. Schijnbaar zou ik hem en anderen iets gezegd hebben, maar….ik herinner mij dit niet zo goed meer, weet je.
  Dat brengt mij nu aan het huilen Jan….
  Hat vat is leeg, de petroleumsporen worden door zoutwater vervangen en de oneindigheid is in zicht..niemand kan weten hoe dit alles zou verlopen …doch komt dit alles over als waanzin en blijft “een” oor het nieuws verspreiden dat “alles” gekend is….
  Droom ik…

  Auteur..“ De Linke”…
  Robert French
  Antwoord:
  Volgens Marc De Schutter werkt hij al een tijd terug samen met Jan Maes rond een project met zonnepanelen dat werkt met nieuwe Israëlische technologie.
  Toen de Thaise politie hem arresteerde had men het naast de moord op Vera Van Laer en drugs ook over contacten met Israël.
  Willy Van Damme

 2. Beste Willy,
  Zonnepanelen….natuurlijk groten “business”…de toekomst van de planeet en verder vele slachtoffers die bestellen, voorschot, en dan nooit geleverd worden. Dat is nu deze “nieuwe” trend van oplichten. 80% van deze die in dat wereldje werken, gaan meestal over de kop in een jaar, en starten onder een andere naam terug op, maar voorschotten incasseren bij oudjes is “echt” weer wat nieuws. Dagelijks lezen we in de kranten hoe dat allemaal “commercieel” behandeld word, en wie er goed van word.
  De juridische straffen zijn betaalbaar, ten slotte zijn het de “zelfstandige vertegenwoordigers” die de klappen krijgen, en de kosten ten overstaan van de winsten “duidelijk” beter als elk ander plan.
  Ten slotte, de berekeningen zijn “duidelijk” over de winstgevende investering van zonnepanelen, maar niemand kan “juist” zeggen wat de kwaliteitsverhoudingen zijn tegenover de afschrijving en het onderhoud. Dat alles is nu weer nieuw en….”bewust” onduidelijk.
  Hadden we niet reeds die mooie extra sparende verlichting van Neolite? Die een Europese “exclusiviteit” moest zijn en de wonderen van het verbruik ten overstaan van de investering belachelijk maakte ….wie was dat nu weer de kerel die dat allemaal “zakelijk” had “afgesproken”……duidelijk, M. De Schutter…
  Wel allemaal speciale zaken de commerciële uitdrukking “spaarzaam” doet bij alle werkende burgers de zever uit de mond lopen, en allen zijn al half blind als ge spreekt over de vermindering van uw elektriciteit rekening, of niet? Dus aan de 80 jarige moederkes kunnen ze wel wat verdienen, dat is zeker. En wat, de garantie speelt toch geen rol, de meeste gaan de pijp uit binnen 5 jaar. Dan word dat huis met prachtige zonnepanelen wel verkocht door de kinderen want die gaan werken om hun facturen te betalen. En de nieuwe eigenaar breekt dat allemaal af want er is geen onderdeel meer te bekomen op de markt. Deze handel kan niet zonder eerlijke “ garantie” van de staat uit, of electrabel of bedrijven die wat meer “geloofwaardigheid” hebben te bewijzen. Dus na Superclub , lavithas, bestflight, GMP, Forcom, Neolite….enz, want ik vergeet er enkele tientallen, komt het er nu op aan een goede commerciële naam te vinden, want het brein en zogenaamde marketing “strategie” daarachter is al gekend…..Zonnelite misschien….
  Met een klein budget, goede kontakten in “hete”restaurants, een leverancier om monsters te bekomen in israel, Quadri-color flyers drukken, een groot startproject, de media, en enkele “volidioten” die denken dat ze “goud” gaan verdienen door grote commissies te beloven en die 18 uur per dag werken op zelfstandige basis….maar dat is gekend…of niet? Snel werken, want dat is het voordeel van mogelijke oplichters. Voor weinig, veel krijgen…..daar kennen we ze wel van…we zien wel binnen enkele jaren welke rechtbank deze keer aangesproken moet worden.
  De zwakheid van de mensen en de planeet is….dikke zaken doen…dat is zeker, en alles met alles “geloofwaardig” blijven.
  Wat wilt ge nu een gevaarlijke bijtende hond veranderen in een lief poesje voor uw kinderen….de enige oplossing is het voor de hond het “ spuitje”, en nieuw katje kopen. ( voor dierenliefhebbers het gaat om een “geestelijke” uitlating !!)
  Beide protagonisten zijn al regelmatig met teer door de pluimen gegaan, misschien zijn de inwoners van Mali een nieuwe doelgroep en kunnen ze daar “misschien” hun pensioen bij elkaar krijgen.
  Robert French
  Antwoord:
  Meer gegevens heb ik nog niet over deze nieuwe business. Maar wie de twee heren kent weet dat je beter een straatje omloopt als ze je richting uitkomen.
  Maar ze zullen als voorheen wel mooie verhalen klaar hebben. Wie toehapt zou echter wel eens geen gouden toekomst hebben maar eerder die van een gepluimde kip stijl spaarders van Luc Thibaut & Co Financiers. Daar staat hun verleden als het ware garant voor.
  Willy Van Damme

 3. Beste, ik heb begrepen dat de corruptie heeft gewonnen met hulp van de volledige Belgische politie om hun eer en maffia praktijken intern die zo aan hun lijf kleven er geen andere manier is om “nogmaals” niet tot het punt van de zaak te komen…..bewust! ergens moet dit ophouden en afgesloten worden, en dat gaat nu gebeuren. De diepe waarheid zal “nooit” aan bod komen, want bepaalde getuigen zijn reeds ver uitgesloten door weder die miezerige technieken die “onze” politie achter de hand heeft het zwijgen opgelegd.

  Veel plezier…RF
  Robert French
  Antwoord:
  De discussie was tweeërlei, is er genoeg ‘bewijs’ om de zaak voor assisen te brengen en is de zaak niet te kwalijk voor de reputatie van gerecht ven politie.
  Men wil de zaak nu gelukkig toch voor de rechtbank brengen en ik denk dat je te voorbarig conclusies trekt. Ik wacht af. Een oordeel vel je niet vooraf maar nadien na studie van het dossier.
  Willy Van Damme

 4. ze hadden een dossier vanaf het begin! ze hadden duidelijke verklaringen! ze hadden ook namen, plaatsen, en….bewijzen….belangen en het motief…..dossier???? wie heeft hier het dossier “eens duidelijk” ingelezen zonder dat delen “tijdelijk” verdwenen zijn, en de politie diefstal moet organiseren om verdere bewijzen “die tegen hun werken” te veroveren……dossier???
  Robert French
  Antwoord:
  Er zit hier niets anders op dan te wachten tot het dossier hopelijk voor assisen zal komen. Pas dan zullen we ons hierover beter kunnen uitspreken. Besef echter dat er hoe dan ook vragen onbeantwoord zullen blijven.

  Dat is nu eenmaal het lot van alle onderzoeken, gerechtelijk en journalistiek. Je begint aan een onderzoek met tien vragen en naderhand blijf je er met 100 zitten. Zorg alleen dat je eerste vragen een antwoord kregen.
  Willy Van Damme

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s