Zonder schaamte

Het wordt als gevolg van de gebeurtenissen in Mali en Algerije stilaan zeer heet onder de voeten van de vele westerse regeringsleiders en hun slaafjes in de media. Leugens zoals Rudi Vranckx en Jorn De Cock in De Standaard en op de VRT de voorbije twee jaar verkondigden als zou er geen sprake meer zijn van Al Qaeda of jihadisten ontploffen nu in hun gezicht.

Vranckx beweerde zelfs dat hij dit fenomeen in Egypte had zien sterven op het Tahrirplein  in Cairo. Wat een dwaasheid. En Jorn De Cock zag hun aanwezigheid in Libië en Syrië als een pure fantasie. Het toont voluit hun onbekwaamheid om de waarheid te beschrijven. Het bankroet van hun journalistiek. Maar deze heren zijn verre van alleen.

De gebeurtenissen in Mali en Algerije maar ook in Libië en Syrië tonen niet alleen hun incompetentie maar roept ook de vraag op of ze dat werkelijk niet zagen. Zagen ze het wel maar zwegen ze om allerlei reden toch? Een meer dan nodig te stellen vraag. 

Mij lijkt dit laatste steeds meer aannemelijk en zien we hier een zoveelste voorbeeld van een journalistiek die alleen uitblinkt in het verspreiden van grove leugens. Een van minachting niet alleen voor de job van journalist maar ook en nog meer een van minachting voor de lokale bevolking, zoals de Syriërs die moeten leven in een door jihadisten kapot geslagen land.

Een prachtig voorbeeld van een schaamtevrije journalistiek was deze ochtend een editoriaal in de Britse zakenkrant The Financial Times, voor sommigen de beste krant ter wereld. De beste in het bedriegen?

Zo stelde de krant vandaag:

‘Above all, western powers, should work, where possible with regional powers to face down the jihadist challenge.’

‘Eerst en vooral dienen de westerse landen, waar mogelijk samen te werken met regionale krachten om de bedreiging van het jihadisme aan te pakken.’

Al meer dan dertig jaar, sinds Afghanistan en de Sovjetunie, steunt het westen dit jihadisme. In feite is het zelfs een creatie van datzelfde westen toen in de VS president Jimmy Carter aan de macht was.

En kranten als de Financial Times en hier onze pseudokwaliteitspers steunen dit beleid al meer dan dertig jaar. En dan komen ze ons nu vertellen dat we dit jihadisme moeten aanpakken, samen met ‘regionale krachten’.

Typerend voor de krant en de rest van de westerse media is dat niemand bij het bespreken van de recente gebeurtenissen zelfs maar durft het woord Saoedi Arabië te laten vallen.

Dit terwijl de echtgenote van de Saoedische prins Bandar bin Sultan (*), toch nu het hoofd van de Saoedische veiligheidsdienst, een deel van de kapers van 11 september in New York financierde.

En ook dit vaststaande feit wordt door onze persmuskieten onder zoveel mogelijk journalistieke prietpraat bedolven. Immers, de bevolking dient dom gehouden te worden. Met zulke editorialen bewijst de Financial Times dan ook de schaamte geheel voorbij te zijn. 

Willy Van Damme

*: Prins Bandar Bin Sultan was ten tijde van de aanslagen in de VS door Al Qaeda al zeer veel jaren ambassadeur voor zijn land in Washington. Hij verdiende ook een miljard dollar aan smeergeld toen de Britse wapenproducent BAE onder de regering van de Britse premier Margaret Thatcher, wapentuig verkocht aan Saoedi Arabië. Wapens die voor het merendeel er gewoon liggen weg te roesten.

Hij is daarmee vermoedelijk de wereldkampioen aller tijden van het smeergeld. Het Britse gerechtelijk onderzoek daarrond werd op bevel van premier Tony Blair stop gezet.  Bandar bin Sultan, de zoon van de Saoedische kroonprins Sultan bin Aziz al Saoed, is sinds zijn terugkeer naar zijn land hoofd van de Saoedische veiligheidsdiensten en zo te zien dus de man achter de verspreiding van het jihadisme en de terreur.

Advertenties

11 thoughts on “Zonder schaamte

 1. Een Amerikaanse rechtbank oordeelde ooit als volgt : ‘ Met opzet liegen op tv is niet strafbaar’.
  Dat zal in België ook wel gelden zeker? Anything goes.
  Walter Baeyens
  Antwoord:
  Ik denk dat liegen alleen strafbaar is onder eed. Moesten die journalisten die bewust liegen allen groen uitslaan dan liep de wereld vol marsmannetjes. Het zou wel mooi zijn.
  Vandaag in Knack nog gelezen dat Chuck Hagel de nieuwe Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken is en ook een pacifist blijkt. En de journaliste die dit fraais schreef … die kwam van mars.
  Willy Van Damme

 2. Dag Willy,

  de commentator Pepe Escobar heeft een nogal ingewikkelde analyse geschreven over Mali: http://www.atimes.com/atimes/Global_Economy/OA19Dj02.html

  Zou je hem eens willen lezen en er een reactie op geven, als je wil?

  Met vriendelijke groet, Jan Verheul.
  Antwoord:
  Een leuke en goed geschreven interessante tekst. Het verhaal over de Algerijnse veiligheidsdiensten en sommige van die rebellenbewegingen is al eerder elders beschreven. Het probleem hiermee is dat er buiten wat losse beweringen geen enkel bewijs voor is.
  Het zou natuurlijk goed kunnen en men kan bijna zeker zijn dat bepaalde veiligheidsdiensten hierin infiltreerden. Het is hun taak om zo erger te voorkomen. Behalve natuurlijk als ze zoals herhaaldelijk al gebeurde met bvb de CIA die gebruiken om zelf aanslagen uit te lokken.
  Persoonlijk heb ik het wat moeilijk met dat verhaal over Algerije en die bewegingen.
  Algerije is al sinds de onafhankelijkheidstrijd een hevig tegenstander van de politieke islam en zeker van die salafisten. En hun optreden nu en in het verleden toont dat ze geen seconde twijfelen om keihard tegen hen op te treden.

  Interessant is de tekst voor mij wanneer hij meer dan tien jaar geleden al zag hoe salafistische predikanten, o.m. uit Pakistan – en Pakistan en Saoedi Arabië zijn bondgenoten – zich in de moskeeën nestelden. En dan spreken we dus over Saoedi Arabië.
  Een naam die merkwaardig genoeg niet voorkomt in zijn lange tekst. Een mijns inziens toch wel zware fout. Het is de familie al Saoed die via Mekka en die predikanten overal de islam is beginnen over te nemen. Dit is al decennia aan de gang en de gevolgen worden nu wereldwijd zichtbaar, van San Francisco over Antwerpen tot Damascus en Djakarta.
  En dat de verovering van Libië door de Navo, Saoedi Arabië en Qatar hier de katalyst was is duidelijk. Het is pas na de oorlog tegen Libië en de moord op Kadhaffi dat dit toch gebeurde. Dus die link is zeer essentieel in het verhaal.

  Verder blijf ik bij de indruk dat de VS hier de Franse invloed wou uitschakelen en niet zozeer de Chinese. Het aarzelen – toch merkwaardig voor de VS – om Frankrijk ter hulp te snellen kan alleen maar opvallen. Het lijkt mij ook tot heden de meest logische verklaring voor wat ik zie en lees. Maar dat is dus een indruk en geen thesis van mij.
  Willy Van Damme

 3. Zoals voorspeld:

  http://www.elwatan.com/actualite/mokhtar-belmokhtar-a-recrute-ses-29-mercenaires-en-libye-23-01-2013-200589_109.php
  Mercury Traveller
  Antwoord:
  Boeiend verhaal. Het is toch opvallend hoe die Mokhtar Belmokhtar en zijn groep zo gemakkelijk en ‘onopgemerkt’ ettelijke maandenlang konden werken in Libië en zelfs blijkbaar in Tripoli verblijven. Had echt niemand dat opgemerkt? Het lijkt mij heel moeilijk om dat te geloven. Libië krioelt toch van de spionnen.
  Natuurlijk zal de Algerijnse regering om diplomatieke reden hier niet het achterste van haar tong laten zien. Waarom valt bijvoorbeeld nooit de naam van Saoedi Arabië. Raar toch.
  Willy Van Damme

 4. She is a lying murderous bitch, maar ze kreeg hier de wind van voren:

  http://thehayride.com/2013/01/rand-pauls-sensational-takedown-of-hillary-clinton-this-morning/
  Mercury Traveller
  Antwoord:
  Dat soort mensen hoort thuis in een strafkamp, en dit levenslang. Verder lijkt mij dit eerder een puur politiek spelletje. Gans dat Amerikaans parlement is in essentie een stelletje zakkenvullers die de lobbyisten afloopt om te zien wie het meest geld beschikbaar heeft.
  Vraag is welke houding de Republikein Rand Paul in het verleden aannam toen beslissingen werden genomen die naar deze moorddadige waanzin leiden.
  Willy Van Damme

 5. Ik had nooit over het Waalse parlementslid Laurent Louis ( 32 jaar) gehoord, maar hij weet er wel weg mee: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=WkzXTgslFNE

  En je weet onmiddelijk dat hier nu eens geen hypocriete politicus aan het woord is !
  Jan Verheul
  Antwoord:
  Wat die man toen zij was de nagel op de kop en moet pijnlijk geweest zijn voor enkelen die weten waarover het echt gaat.

  Toch oppassen. Zo heeft hij zich vorig jaar onvoorstelbaar grof gedragen rond de zaak Dutroux en de ouders van de vermoorde kinderen. Te schandelijk voor woorden.
  De man is de enige gekozene van de wat de Parti Populaire was, een partij opgericht door twee zeker niet onbesproken figuren, Mischaël Modrikamem en Rudy Aernoudt.
  De partij werd in 2009 opgericht en lag al snel in duigen door ruzies tussen die beiden. Ik zou geen van de twee voor iets vertrouwen en ze zijn niet vies van demagogie.

  Modrikamem is een advocaat die o.m. in schadedossiers rond fiscale zaken opvalt (Fortis bijvoorbeeld). Niet altijd op een fraaie wijze. Hij is – en dat zal U wel interesseren – ook een volbloed zionist.
  Ook Aernoudt, die eerst op liberale kabinetten werkte, ontpopte zich dan als een soort klokkenluider tot zijn eigen klok begon te luiden. Sindsdien zwijgt hij als de dood.
  Willy Van Damme

 6. Willy, ik zou jou, als door mij gerespecteerde journalist willen vragen of jij ook ervaring hebt gehad met onderstaande.
  In de 70er jaren zat ik in het bestuur van een kleine afdeling van de Communistische Partij van Nederland. Op een gegeven moment vroeg een lid een gesprek met ons aan. De dame was journaliste bij de Volkskrant . Ze vertelde dat ze van de redactie opdracht had gekregen om naar Italië te gaan en een gunstig verslag te schrijven over Gladio en het opkomend neo-fascisme. Uiteraard had ze gewetenswroeging en vroeg ons om raad. Ons advies was dat ze niet moest gaan omdat het niet te combineren viel met onze opvattingen. We lieten haar uiteraard de keus. Ze koos er echter voor om toch te gaan. Haar baan was voor haar belangrijker dan haar principes. Haar lidmaatschap werd toen opgezegd.
  Heb jij ook ervaringen met journalisten die op een dergelijke manier onder druk worden of zijn gezet? Als ik zo de kranten lees krijg ik de indruk dat dit juist zeer vaak gebeurd.
  Gerrit
  Antwoord:
  De inhoud van een krant is treamwerk maar daar wordt op toegezien door de hoofdredacteur die op zijn beurt wordt gekozen door de eigenaars. Er zijn ook twee soorten journalisten, zij die in vast loonverband werken en de freelancers, de losse medewerkers.

  Beiden moeten naar de pijpen dansen van de hoofdredacteur die de baas is. Wie die bevelen/opdrachten niet navolgt vliegt normaal na verloop van tijd buiten. Dat is trouwens zo in elk bedrijf en een krant is tot nader order een bedrijf.

  Er zijn in België gevallen bekent van journalisten die om politieke reden werden ontslagen of die men het zwijgen oplegde.
  Maar doorgaans weten journalisten goed wat ‘kan’ en wat ‘niet’ kan. Men past op.

  Mijn ervaringen zijn grotendeels erg positief geweest. Ik volg al meer dan twintig jaar wat ooit het grootste fraudeschandaal in België was, de zaak Superclub.
  Ik zorgde voor stukken die af waren en goed kwalitatief nieuws brachten waarmee het tijdschrift Trends kon scoren bij haar lezers. Daarbij kwamen toplui in opspraak als de bazen van KBC, de Antwerpse procureur generaal en de minister van Defensie en schatbewaarder van nu CD&V.
  Het was een lastige, slopende en gevaarlijke zaak waarbij ik echter voor 100% de steun kreeg van zowel de toenmalige hoofdredacteur als de uitgever.

  En ik ben hen daar ook zeer erkentelijk voor. Langs de andere kant hadden zij een verhaal waar niemand anders kon aan rieken en dat zij bij het 30-jarig bestaan presenteerden als hun grootste verhaal. Ook terecht.
  Het kostte de uitgever Roularta aan processen veel geld maar we wonnen alle 8 burgerlijke en strafprocessen met brio.

  Bij Knack was het dan weer spijtig genoeg een totaal ander verhaal. Maar dat kwam door de toenmalige hoofdredacteur.
  Willy Van Damme

 7. De rotte smeerlapperij komt boven drijven:


  Mercury Traveller
  Antwoord:
  Glen Beck is een gekende demagoog maar hier klopt zijn verhaal zo te zien wel als een bus. Wel lijken zijn bemerkingen over Turkije mij sterk overdreven.

  Maar als dat klopt dan kan men zich afvragen wat de Turkse consul generaal daar kwam doen vlak voor die aanval op het Amerikaanse consulaat.
  Duidelijk is zeker dat Libië een uitvalbasis is geworden voor allerlei salafistische groepen die de regio willen veroveren om er hun salafistische ideologie te vestigen, hunh dictatuur.

  Duidelijk is ook dat de planning van veel van de gewapende acties in o.m. Syrië en Mali in Libië gebeuren, zeker voor Mali is dat de volle 100%.
  Ook denk ik inderdaad dat die in Benghazi gedode ambassadeur Stevens een man was die daar instond voor de contacten rond onder andere wapenhandel met de salafistische vrienden daar.
  Het vermoeden dat die moord een gevolg is van een ruzie tussen die salafisten en de VS over wapendeals is hier zeker plausibel.

  Hierbij dient men ook naar de positie van Mohammed Morsi, de Egyptische president en man van de VS, en Qatar te kijken. Beiden zijn tegen de Franse interventie in Mali. En de emirs van Qatar vormen mogelijks nog meer dan Saoedi Arabië, de sleutel van de Amerikaanse strategie in de regio. Wat een verschil met Syrië waar ze alleen maar oorlog prediken.

  Het is bijvoorbeeld geweten dat Saoedi Arabië en Qatar tijdens de opstand tegen Kadhaffi massaal wapens leverden aan die bendes in Libië, en dit pas nadat de VS hiervoor het licht op groen had gezet.

  De vraag is dan ook: is de visie van Qatar en Morsi er gekomen na overleg met de VS? Het vermoeden lijkt mij sterk dat het antwoord hierop positief moet zijn. Morsi is president van een viruteel failliet land dat op dit ogenblik alleen kan overleven dankzij de miljarden dollar van Qatar.
  Morsi moet binnenkort verkiezingen houden en zonder die Qatarese miljarden dreigt er een nog grotere opstand dan nu en een electorale nederlaag.

  Ook heeft men de merkwaardige situatie waarbij de Malinese militairen die een staatsgreep pleegden hun opleiding hadden gekregen in de VS. En dus niet als de traditie hier verreist in Frankrijk. In de Franse oud-kolonies, Françafrique, delen immers normaal alleen de Fransen de bevelen uit.

  En dan zien we plots hoe de VS maar blijft twijfelen over de hulp die Frankrijk vraagt om die rebellen te verslaan. Ze geven wel wat kruimels maar het lijkt zo te zien met heel lange tanden.

  Bovendien is het ook best eens een kaart van de regio te nemen. Men bracht salafisten aan de macht in Libië, een land dat hier helemaal geen traditie in heeft, en dat ligt ten oosten van Algerije. Dan komt Mali, ten zuiden van Algerije. In het westen is er dan aartsvijand Marokko, een Amerikaanse neokolonie waar o.m. Henry Kissinger kind aan huis is. En ten noorden is er de zee.

  Waarop men zich de vraag dient te stellen of men ook Algerije wil overlaten aan de terreur van die salafistische bendes?
  Het zou interessant zijn om te weten wat de Fransen en de Algerijnen onder elkaar bespraken tijdens het recente bezoek van de Franse president François Hollande aan Algiers.
  Het is toch opvallend hoe de recente gebeurtenissen in Mali samenvielen met dat bezoek.

  Ik denk dat velen in Algiers inderdaad vrezen dat men in Washington, Riaad en Doha een Libische en Syrische oplossing voor hen in petto hebben. Het verklaart vermoedelijk de grote interesse daar voor jullie boek over de Arabische opstanden.

  In die zin heeft het discours van Glen Beck de sluier van dit mysterie deels verder opgelicht. En inderdaad wat Obama doet is in mijn ogen landverraad. Maar Glen Beck is ook maar een veelal platte demagoog.
  Had een Bush of een andere Republikeinse president het gedaan dan had hij zeker gezwegen.
  Willy Van Damme

 8. De evolutie van het extreem islamitisch denken is origineel theologisch uitgewerkt door de M.B. via Al Hazar university in Cairo.
  De man die exhter de meeste extremisten heeft meegesleept en die het Westen een rad voor de ogen draaide was Yousouf Al Qaradawi, http://en.wikipedia.org/wiki/Yusuf_al-Qaradawi

  Nadien, hij werd in Egypte en Libië vervolgd, werd hij in Qatar alle kans gegeven om zijn “preken” te verspreiden. Hij was niet van het scherm van Al Jazeera weg te slagen.
  Ondertussen werd hij door het VS Brookings Institute, afdeling Qatar, als intellectueel gevolgd.
  Hoe zot kan men worden???
  Mercury Traveller
  Antwoord:
  Ik had onlangs van hem gehoord en noem hem liever al Kierewiet.
  Maar er valt niet mee te lachen want de men is gezien zijn grote invloed zeer gevaarlijk.
  Maar het wekt geen verbazing natuurlijk dat hij van Qatar vrije baan krijgt. Hij zit ook in de beheerraad van al Azar, het orakel voor alles wat met de Egyptische islam te maken heeft, en dat is belangrijk voor zijn controle over Egypte.

  Wat mij blijft verbazen is dat sommigen in die Arabische lente/revolutie/opstand een vorm van vooruitgang zien. Denken zij nu echt dat de als absolute vorsers heersende families als al Thani (Qatar) en al Saoed (Saoedi Arabië) vrijheid, democratie, mensenrechten, bescherming van minderheden, vrouwenrechten, enz… elders in de Arabische wereld gaan steunen? Iedereen moet toch weten dat ze dat gewoon heel diep haten. De Arabische lente is niets anders dan een grote diepvries.

  Het is gewoon hun bedoeling die vrijheden die er in die seculiere regimes zijn geheel op te doeken en er de sharia te introduceren, en een zo streng mogelijke sharia.
  Maar onze persmuskieten en de moralisten van de humanitaire business blijven ons maar wijsmaken dat die ‘revoluties’ een goede zaak zijn.
  Inderdaad, complete waanzin.
  Willy Van Damme

 9. “Democratic” fun and games all over the place:

  http://english.ahram.org.eg/NewsContent/2/8/63448/World/Region/-Muslim-Brotherhood-member-shot-dead-in-Libya.aspx

  http://www.libyaherald.com/2013/01/27/bp-reconsidering-its-return-to-libya/

  http://www.reuters.com/article/2013/01/27/us-libya-benghazi-germany-idUSBRE90Q07720130127
  Mercury Traveller
  Antwoord:
  Bedankt voor die vele bijkomende informatie.
  Toen er daar in Libië die nepverkiezingen werden gehouden stuurde de VRT Jens Franssen – de radiojournalist die stelde dat het praktisch zeker was dat het Syrische leger hem in Homs nu een jaar geleden met mortieren had aangevallen – naar ginds voor enkele verslagen.
  Wat we kregen was een serie radiogesprekken met vlot Engels sprekende Libiërs die allen hun zeer grote tevredenheid met de stembusgang lieten blijken. Hij eindigde met te stellen dat er wel nog enkele problemen waren die men moest oplossen. Hilarische radio noem ik dat. Stand-Up Comedy.
  Willy Van Damme

 10. Beste Willy, vandaag heeft een Belgisch parlementslid, Laurent Louis, zeg helder en duidelijk uitgesproken over de leugens rondom het buitenlandse beleid ten opzichte van landen als Mali, Syrië en Libië. Ik heb daar aandacht aan besteed op

  http://iraansnieuws.blogspot.nl/2013/01/belgische-parlementarier-laurent-loius.html

  In het Syrische nieuws van vandaag wordt echter ook gesproken over een vrouwelijke ex-parlementariër, maar ik kan haar niet thuisbrengen. Ik heb een foto van haar geplaatst op de bovengenoemde pagina. Wie is zij? Zij is klaarblijkelijk ook erg kritisch over de Belgische steun aan de gewapende bendes in Syrië.
  Waterput 3
  Antwoord:
  Voorheen schreef ik al dat die Laurent Louis hier wel de harde waarheid vertelt maar dat je er verder erg voor moet oppassen.
  Hij komt uit de Parti Populaire/Personenpartij opgericht door een zekere Modrikamen, een poujadistische advocaat die zich specialiseert in schadeclaims bij fraudezaken. Hij is ook een hevige zionist. De partij ging ten onder aan bizarre ruzies maar Louis bleef in het parlement alleen over.

  Op zeker ogenblik verklaarde hij op diezelfde parlementaire tribune dat de ouders van Julie en Melissa zich hadden laten omkopen met postjes om zo de zaken rond Marc Dutroux toe te dekken. Wat uiteraard zorgde voor een hevige reactie van die ouders.

  De vrouw waar U naar verwijst is Anne-Marie Lizin, ere-voorzitter van de Belgische senaat en oud-burgemeester van Hoei/Huy.
  Ze was jarenlang zowat de enige serieuze politica die via het Comité I, een orgaan dat vanuit het parlement de veiligheidsdiensten moet controleren, onze veiligheidsdiensten opvolgde. Zo beschreef ze o.m. de ontvoeringen door de CIA via België, Echelon, het grote Angelsaksische afluisterprogramma dat wereldwijd overal telefoon en internetverkeer onderschept en de fraude van de Staatsveiligheid rond het dossier van Baron De Bonvoisin. Wat zeer schadelijk was voor haar machtige partijgenoot Philippe Moureaux.

  Volgens bronnen die deze dossiers volgden is dat de ware reden waarom ze nadien plots strafrechtelijk in opspraak kwam en uit de Parti Socialiste werd gezet.
  Uit mijn ervaring blijkt dat ze integer is en geen blad voor de mond neemt. Ze hielp mij o.m. bij het onderzoek voor mijn boek over Jacques Monsieur.
  Ze is ook mede-auteur van het recent verschenen boek ‘la face cachée des révolutions arabes’ dat een totaal ander licht laat schijnen dan wat onze kranten beweren.
  Zij schreef hierin een stuk over de revolte in Bahrein en werkte mee aan het hoofdstuk ‘Syrie: une libanisation fabriquée;’
  Willy Van Damme

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s