Een nieuw begin voor het OCMW

Vorige maandag installeerde men dan de nieuwe Dendermondse OCMW-raad met als voorzitter Patrick Meulebroek (CD&V). Het geheel, eerst onder voorzitterschap van burgemeester Piet Buyse (CD&V) en nadien onder leiding van Patrick Meulebroek verliep rimpelloos.

Hun kat

En ook hier was er veel volk aanwezig, vooral dan gemeenteraadsleden evenals familie en vrienden van de nieuwe raadsleden.  De zitting werd om die reden trouwens in de zaal Steenpoort gehouden en niet in de klassieke vergaderzaal van het OCMW ernaast.

Wie wel ontbraken waren de vorige leden van de OCMW-raad die op Emiel Ravijts (toen Plus, nu CD&V) na, allen hun kat stuurden. Emiel Ravijts is een goede vriend van Patrick Meulebroek. Ongetwijfeld was dit voor enkelen van die vroegere leden een vorm van protest. Wel was uiteraard Luc Beurms (CD&V) van de partij. Hij is de enige overblijver in de raad van de vorige legislatuur.

Dendermondse OCMW-raad 2013-2018

De nieuwe OCMW-raad voor de komende zes jaar met links de huidige waarnemende secretaris Erik Huyghe. Deze 5 dames en zes heren zullen de komende jaren moeten letten op het sociaal weefsel van de stad en het liefst verder versterken.

De raad telt 5 leden voor CD&V, zijnde Ann Joos, Ann Pauwels, Joost Dauwe, Beurms Luc en Patrick Meulebroek. Verder zijn er drie leden voor N-VA, Paul Van Marcke (broer van René Van Marcke, gemeenteraadslid voor sp.a in de vorige legislatuur), Jurgen Jacobs en Veronique Van den Steen. De sp.a stuurde Gino Bertin en Dina Verhavert terwijl Open VLD Hilde Dierick afvaardigde.

Verkiezing comités

Voornaamste punt op de agenda was naast de eedaflegging de creatie van de drie comités binnen de OCMW, het Vast Bureau, het Bijzonder Comité Sociale Zaken en het Bijzonder Comité voor Ouderen- en Thuiszorg. Zij vervullen achter de schermen een centrale rol in het dagelijks bestuur.

Per drie raadsleden kon men iemand naar die comités afvaardigen.Met dien verstande dat de voorzitter in alle drie zit en niemand van de raadsleden in meer dan één comité kan zitten. Wat betekende dat sp.a met maar twee raadsleden slechts in twee comités kan zetelen en de N-VA in alle drie. En de stemming verliep zoals verwacht erg vlot.

Luc Beurms

Luc Beurms uit deelgemeente Appels is de enige overgeblevene van de vorige legislatuur.

Lid van het Vast Bureau zijn naast de voorzitter Luc Beurms, Paul Van Marcke en Dina Verhavert. Voor het Comité Sociale Zaken zijn dat Ann Pauwels, Gino Bertin en Veronique Van den Steen. Gekozenen voor het Comité Ouderenzorg zijn Joost Dauwe, Jurgen Jacobs en Ann Joos.

Hilde Dierickx stemde steeds blanco en zal als enig OCMW-raadslid in geen enkel comité zetelen. Het zal haar werk in de OCMW-raad er zeker niet gemakkelijker op maken. Verder waren er ook de klassieke toespraken van burgemeester Piet Buyse en kersvers voorzitter Patrick Meulebroek.

Bezuinigingen

Waarbij Piet Buyse het belang van het OCMW benadrukte en de problematiek aankaartte van de stedelijke veelal verborgen armoede. Daarbij verwees hij ook al naar de kwestie van de bezuinigingen en synergiën die de komende legislatuur gaan kenmerken.

Een thema dat ook al tijdens de toespraak bij de nieuwjaarsreceptie voor het stadspersoneel uitgebreid werd besproken door stadsecretaris Elke De Man.  Het zal tijdens deze legislatuur zeker het discussiepunt worden tussen Piet Buyse en Patrick Meulebroek. Het wordt Patrick Meulenbroek die deze niet populaire boodschap zal moeten zien te verkopen.

Deze laatste gaf trouwens tijdens zijn maidenspeech de indruk hierop al een antwoord klaar te hebben. “Laat ons dus niet spreken over besparingen maar over de noodzaak om permanent te toetsen of elke euro op de juiste meest rechtvaardige en meest efficiënte wijze wordt besteed”, aldus de nieuwe voorzitter.

Patrick Meulenbroek

Patrick Meulebroek kan na 18 jaar terug de sjerp van schepen aantrekken. Hij mag in ruil wel de vanuit de stad opgedrongen bezuinigingen waarmaken.

Hij had trouwens ook al een reactie klaar op de kritiek dat hij amper iets van het OCMW kent. Waarbij hij dan Mark Suykens, algemeen directeur van de VVSG, de Vlaamse Vereniging van Steden en gemeenten, citeerde.

Die stelde volgens Meulebroek: “Lokale mandatarissen moeten geen hooggekwalificeerde technici zijn maar vooral gewone mannen en vrouwen die met veel gezond verstand en inzet vorm geven aan het algemeen belang.”

Een hard beleid

Meest opvallend element in zijn toespraak was ongetwijfeld dat over de relatie tussen het OCMW en wat Meulebroek bestempelde als ‘haar klanten’. Het zorgde achteraf toch voor enige discussie binnen de groep van kersverse raadsleden.

Patrick Meulebroek: “We zullen hier echter ook beroep moeten doen op de maximale individuele verantwoordelijkheid van elke klant opdat die persoonlijk ook al het nodige doet om zijn of haar levenssituatie te verbeteren.” Het klonk hard maar zeker minder hard of demagogisch dan in bijvoorbeeld Aalst, Antwerpen of Brakel.

Zo stelde OCMW-voorzitter Marijn ‘Bomaworst’ Devalck (Open VLD) in Brakel bij zijn eerste speech dat het nu eindelijk gedaan zou zijn met het profitariaat. In Aalst zegde collega Sarah Smeyers (N-VA) in haar eerste persbericht dan weer zich te gaan concentreren op de bouw van sociale koopwoningen en minder dus op huurwoningen.

En dat laatste zijn woningen bestemd voor de zwaksten in de samenleving. De Draeckeniers uit Aalst kwamen ons naar aanleiding van de Ros Beiaardommegang in 2010 zilverpapier bezorgen, misschien kunnen wij Aalst binnenkort kartonnen dozen bezorgen.

Eenzelfde hardheid bij het nieuwe Antwerpse gemeentebestuur met Bart De Wever en OCMW-voorzitster Liesbeth Homans (N-VA) die in hun beleidsakkoord stelden leefloners achter te zullen stellen bij de toewijzing van sociale woningen. Of hoe keihard asociaal men wel kan zijn.

Paul Van Marcke

Met Paul Van Marcke krijgen we na gemeenteraadslid René Van Marcke een nieuwe Van Marcke in de lokale politiek.

Leefloners

Achteraf nuanceerde Patrick Meulebroek wel die stelling: “Kijk ik kom van een café in ‘t Vestje, ooit de armoedebuurt bij uitstek. Ik ken dat en weet dat vele arme mensen nooit uit hun miserie zullen geraken en dus van ons afhankelijk gaan blijven. Hen vragen om zelf iets te doen is voor hen inderdaad teveel. Maar ik wou dat ander aspect van de zaak gewoon ook eens zeggen.”

Experts schatten dat van de leefloners er 33% vlot terug naar de arbeidsmarkt kunnen geraken en dat dit met 25% mits veel intensieve arbeid ook wel kan lukken. De resterende 42% is echter hopeloos verloren. Het zijn de mentaal en fysiek zwakken, de alcoholisten en de drugsverslaafden die nooit meer uit de goot raken. Hen aan hun lot overlaten betekent voor hen gewoon een voortijdige dood. En dat riskeren kan toch niet.

Patrick Meulebroek deed in zijn toespraak ook een oproep om wars van de ‘dogma’s van politieke ideologieën’ binnen het OCMW samen te werken. Probleem is echter, zoals de uitlatingen van een Devalck en Homans bewijzen, dat bepaalde ideologieën nu eenmaal een minder sociale visie hebben op de maatschappij. Armoede, het zal sommigen worst wezen.

Gino Bertin

Gino Bertin zetelt namens sp.a in de nieuwe OCMW-raad. Hij werkt voor De Tondeldoos een project dat armoede bij kinderen aanpakt, hopende zo de vicieuze cirkel van armoede die van vader op zoon verder gaat te doorbreken.

De vraag is dan ook in hoeverre die verschillen in de nieuwe OCMW-raad gaan doorspelen. Dat hoeft zeker niet, veel speelt zich immers discreet los van de camera’s af en dan kan veel. Deze legislatuur duurt echter zes jaar en dat is een lange tijd tijdens dewelke er heel veel kan gebeuren. Het wordt dan ook afwachten.

Baasrode

Wat na al die vergaderingen en toespraken zeker ook opviel is dat het rusthuis van Baasrode feitelijk nooit ter sprake kwam. Nochtans een van de grote verkiezingsthema’s. Het viel bijvoorbeeld niet te horen bij de toespraak van Patrick Meulebroek toen hij het had over het komende meerjarenplan van zijn OCMW.

Alleen Walter Deygers, nieuwe fractieleider in de gemeenteraad van de N-VA, raakte het in zijn toespraak bij de installatie van de gemeenteraad voorzichtig eventjes aan: “En we gaan ook voor een aantal concrete dossier, in dit verband verwijs ik – louter illustratief  – naar ….. het rusthuis in Baasrode…”.

Willy Van Damme

Advertenties

8 thoughts on “Een nieuw begin voor het OCMW

 1. Houdt jullie vast voor besparingen binnen het ocmw. Dit zowel voor de cliënten als voor het personeel. In antwerpen zijn de voormalige ocmw-ziekenhuizen en rustoorden al zogoed als geprivatiseerd. Het ocmw is wel nog vertegnwoordigd in het managementcomité. Voor het gedetacheerd personeel van het ocmw is het momenteel echt niet simpel. Men is ze liever kwijt.
  Iremand die als benoemde in een ziekenhuis werkte,verliest zijn benoeming wanneer men naar een woon-zorgcentrum wil gaan werken. Verhogen in graad betekent ook verlies van benoeming..
  P Van Daele
  Antwoord:
  Antwerpen is Dendermonde niet en wat we hier tot heden meemaakten viel goed mee. Perfectie bestaat niet maar dit lag er dichtbij. Ik gooide naar het bestuur tot heden met bloemetjes en dat was heus niet om iemand te plezieren hoor.
  We moeten nu afwachten of dit nieuw bestuur kwalitatief werk zal leveren. Besparingen kunnen aanvaardbaar en soms nodig zijn mits ze op serieuze wijze gebeuren. Ik wacht af, meer kan ik niet doen. Maar mijn kritische blik zal blijven.

  Maar wat Antwerpen betreft ben ik niet gerust in de zaak.
  De rel rond die vermeende betogingen aan de Roma in Borgerhout van dit weekend en de wijze waarop de pers dit verhaal bracht is een heel slecht voorteken.
  De Wever stelt dat men een betoging aan het voorbereiden was en roept onmiddellijk een samenscholingsverbod uit. Stoer dat wel, maar geen enkele krant die er vandaag maandag over schreef vroeg bij De Wever naar bewijzen dat er wel degelijk een betoging was gepland.
  Men neemt zomaar zijn woord aan als zijnde de waarheid. En moet men dan expliciet een samenscholingsverbod uitvaardigen? Dit is toch een zeer strenge maatregel.

  En ik krijg sterk de indruk dat er geen manifestatie voorzien was. Maar waarom vroeg geen enkele krant bijvoorbeeld naar bewijzen bij De Wever? Dat soort journalistiek kan deontologisch toch niet!
  Maar de woorden van een ‘heilige’ worden blijkbaar nu eenmaal niet in twijfel getrokken.
  Dit is een bestuur dat om electorale reden wil tonen hard te zijn. Met alle gevolgen vandien. Moet we jullie ook wat kartonnen dozen bezorgen?
  Willy Van Damme

 2. Beste Willy,
  Doe Patrick de volgende keer de groeten en vertel hem dat er op 31 dec 2012 in Dendermonde 120 leefloontrekkers waren waaronder 25 studenten die we de kans geven om hun studies af te maken. De rest ongeveer 95 personen of 0,20% van de Dendermondse bevolking zijn ‘moeilijk bemiddelbare’ cliënten, zorgvragers geen ‘klanten’ dus. Die 0,20 % is een laagterecord in Vlaanderen. Dat men hier dus stopt met lullen over ‘verantwoordelijkheid’ nemen of strikter of strenger zijn. Dendermonde is met zijn OCMW- beleid betreffende reactivatie al jaren een voorbeeld voor gans Vlaanderen.
  Besparen op OCMW werking is besparen op sociaal beleid en dat wil altijd zeggen diensten of rusthuizen sluiten en personeel laten afvloeien. Besparen op leefloners zal hoogstens een paar ‘zilverlingen’ opbrengen. Maar het klinkt (demagogisch) mooi van Antwerpen tot in Knokke Zoete…
  Groetjes
  Johan Baert
  Antwoord:
  Ik vermoed dat men dit zal lezen.
  Willy Van Damme

 3. Misschien had je aanwezig kunnen zijn en kon je zelf de groeten overbrengen? Mooie woordgebruik getuigt soms van ‘kennis van zaken’, maar niet altijd. Wees gerust, ook dit bestuur zal wellicht werk maken van de noodwendigheden, al dan niet met de opgedrongen besparingen… Het is nu aan anderen, ja, dat wel!
  Jempi
  Antwoord:
  Dus afwachten.
  Willy Van Damme

  • Groot gelijk hoor en zal er me ook niet meer mee moeien, wees gerust. Tenzij zij, die zich graag door ‘grote mannen’ laten omringen, de kleine in de kou laat staan…
   Johan Baert
   Antwoord:
   Laat ons hopen dat VPK het Dendermondse OCMW nooit ter hulp moet snellen.
   Willy Van Damme

 4. Sommige mensen nemen afscheid, weerleggen dan hoe goed ze wel waren en geven achteraf nijdige prikjes… Eigen aan de politiek, zeker? Of spijt er niet meer bij te kunnen horen?
  Jempi
  Antwoord:
  Of de vrees dat het fout zal lopen?
  Willy Van Damme

  • Ik zal keihard en ongenuanceerd blijven opkomen voor de zwaksten in onze samenleving en heb echt geen politiek mandaat nodig om dat verder te doen. Als je een feest organiseert met veel poeha voor 1500 man, dan is s anderendaags spreken over besparingen voor de zwaksten in onze stad een statement. Heb 18 jaar mee gevochten voor een socialer Dendermonde en meer investeringen daarvoor en hoor nu dat men de dotatie van het ocmw wil bevriezen. Dat wil zeggen dat het ocmw de keuze heeft om ofwel diensten te sluiten ofwel de prijzen voor de dienstverlening te verhogen…. Maar gun je graag het laatste woord. Wie weet tijdens een etentje in het sociaal restaurant van Dendermonde? Ik trakteer en we nemen Willy en Patrick mee om alle nijdigheid eruit te halen.
   Johan Baert
   Antwoord:
   Ik denk dat er meer volk was. Was het erover? Misschien voor de enen wel, voor de anderne niet. Het is als die discussie rond de Villa Vanthilt en Mijn Restaurant.
   En dat etentje? Een goed idee. Freddy Schuddinck is niet alleen een sympathieke kerel, maar hij kan verdomd ook nog koken.
   Willy Van Damme

   • Ik hoef niet het laatste woord te krijgen, lang niet, maar er worden vooroordelen en minder goede veronderstellingen gemaakt en legislatuur is pas begonnen. Deze OCMW-raad zal ook maar kunnen roeien met de riemen die ze hebben, net als de vorige.
    Jempi
    Antwoord:
    Men kan veronderstellen zoveel men wil, maar iets beoordelen dat er niet is lijkt mij aartsmoeilijk. Ook zijn vooroordelen zo oud als de mensheid, en dus niets nieuws.
    Maar dat sommigen, en niet alleen de vroegere bestuurders, problemen rond het OCMW vrezen is evenmin nieuw. Het is aan het nieuwe bestuur om nu te bewijzen dat ze het ook kunnen.
    Ik hoop alleen maar verhalen met een positieve inslag te kunnen schrijven.
    Willy Van Damme

 5. Fout lopen? Als vorigen het konden, waarom deze dan niet? Geef die mensen tenminste een kans om het te bewijzen zonder vooraf reeds afbreuk te doen! Verkiezingen brengen nu eenmaal op sommige plaatsen andere mensen aan het bewind. De kiezer beslist toch?
  Jempi
  Antwoord:
  Zo stond het in de tekst. Ze zullen nu moeten besturen en tonen dat ze het kunnen.
  En wie mag niet twijfelen?
  Willy Van Damme

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s