Over te weinig pudding en rennies

De nieuwe legislatuur is vorige woensdag in Dendermonde onder zeer grote belangstelling dan definitief van start gegaan. De 35 nieuwe en oude raadsleden legden zonder problemen de eed af en de fractieleiders hielden hun eerste speech. Het verliep ditmaal zonder incidenten. Onmiddellijk werd daarbij ook al deels de toon gezet voor wat we de komende zes jaar gaan meemaken.

Minder lachen

Duidelijk is dat we de komende zes jaar in de raad minder gaan lachen. De interventies van Kris Verberckmoes, de vroegere fractieleider van Open VLD, waren van een dergelijk niveau dat ze bijna elke maand zorgden voor hilariteit, zelfs op de eigen banken. Het was bijwijlen om medelijden mee te hebben. Uitlatingen als ‘kijk toch niet zo meewarig’ zullen dus achterwege blijven.

Installatie Dendermondse gemeenteraad 2 januari 2013

Er was veel belangstelling voor de installatie van de nieuwe gemeenteraad. Meer dan ooit voorheen. Met veel volk zowel in de Reynoutzaal als de Ros Beiaardzaal beneden. Met nadien een stevige receptie.

Waar we ook van verlost zijn is dat andere raadslid van die partij Ann Vander Donckt, ere-notaris. Zij was in 2006 gekozen maar zat bij de eerste zitting in januari 2007 blijkbaar liever op het Indonesische eiland Bali dan op de raadsbanken. Met als gevolg dat Open VLD toen praktisch zeker naast een tweede zetel in het OCMW greep.

Er waren de voorbije legislatuur 73 zittingen van de gemeenteraad (er was ook die extra door Open VLD samengeroepen bijeenkomst rond de asbestproblemen) en ze was geen tienmaal aanwezig. En toch stond zij in oktober opnieuw te blinken op de kandidaatslijst van Open VLD. Lachen met de kiezer heet dat. Zij haalde desondanks nog 211 stemmen.

Gave van het woord

Het was de nieuwbakken fractieleider van N-VA, Walter Deygers, die woensdag de toon zette. Hij toonde de zogenaamde gave van het woord te hebben,  zij het minder dan Herman Burghgrave, oud-fractieleider van de VU. Geen Kris Verberckmoes dus.

Oppositiebanken Dendermondse gemeenteraad 2013-2018

De nieuwe oppositie met vooraan links de drie leden van Open VLD, daarnaast de overblijvende twee gekozenen van Vlaams Belang en daarnaast en daarachter de negenkoppige fractie van de N-VA.

De speech stond echter bol van de rancune. Zo nam hij minutenlang de CD&V op de korrel omdat die niet koos voor een coalitie met de N-VA maar voor sp.a. Zo stelde hij dat ze zelfs niet eens een meerderheid der kiezers achter zich hadden.

Wel gaf hij dan wel toe dat ze de meerderheid der zetels heeft. Het Belgische kiessysteem is vrij democratisch en een zetelmeerderheid is de essentie van elke goed functionerende democratie. De kritiek is hier dan ook iets als het zoeken naar spijkers op heel laag water.

Voor hem echter was het duidelijk dat CD&V voor sp.a koos omdat die minder eisen kon stellen dan zijn N-VA, lees postjes vragen. Wat logisch lijkt maar zo werkte de politiek nu eenmaal. Politieke allianties zijn steeds tijdelijk.

Dat de relatie in het vorige schepencollege met Marius Meremans niet optimaal was speelde echter ook zeker een rol. De keuze was trouwens al gemaakt in de zomer van 2012, dus maanden voor de resultaten bekend waren. Lees er hier deze blog op na.

Walter Deygers

Walter Deygers, de fractieleider van N-VA. De man, is goed te woord maar klonk woensdag rancuneus, boos omdat ze niet in de meerderheid zitten.

Volkswelzijn vergeten

Verder haalde Deygers ook uit naar het feit dat er geen aparte voorzitter is van de gemeenteraad zoals in bepaalde andere steden en gemeenten. “Voor ons is de combinatie (nvdr. van burgemeester en voorzitter) in elk geval geen gezonde situatie”, aldus Deygers in zijn maidenspeech.

Verder stelde hij dat zijn partij voorlopig zal afwachten want: ‘The proof of the pudding is in the eating”, opperde hij. Waarbij hij verder zoals de traditie dat vereist beloofde een constructieve oppositie te voeren.

Wat voor aandachtige toeschouwers zeker opviel was dat er in de rondgedeelde tekst van zijn speech ook een aanval zat op schepen voor Sport Carine Verhelst (sp.a) en het feit van haar functie van directeur van de sociale huisvestingsmaatschappij Volkswelzijn. Een kritiek die ook al tijdens de vorige legislatuur vanuit de oppositie te horen was.

Zo stelde hij: “Het feit dat Carine Verhelst nog steeds opdrachten combineert van directeur van een sociale huisvestingsmaatschappij en schepen van de stad. Op die manier moet zij op het niveau van de stad zelf mee beslissen over dossiers waar zij als directeur rechtstreeks belang bij heeft.”

Carine Verhelst

Carine Verhelst is nu schepen voor Sport en wordt voorzitster van het AGB, het autonoom gemeentebedrijf. Deygers had al kritiek voor haar maar sprak de woorden toch maar niet uit.

Hij liet het achterwege, naar hij tegen de pers stelde, door vergetelheid. Moeilijk te geloven natuurlijk, zeker daar Marius Meremans van N-VA dit samengaan in de vorige legislatuur als schepen binnen de meerderheid verdedigde. Men had Deygers hiermee zo kunnen neerhalen.

Bovendien is Volkswelzijn eigendom van de stad en zijn de belangen van Volkswelzijn en de stad dus gelijklopend. De kritiek op Carine Verhelst is dan ook gewoon ter kwader trouw. En als directeur heeft zij trouwens alleen maar een uitvoerende functie in Volkswelzijn. Zij is geen beheerder die beleidsbeslissingen neemt. Zijn verhaal klinkt allemaal mooi maar is wel pure demagogie.

Te weinig pudding

Het viel verder op dat alleen N-VA applaudisseerde voor de toespraak van Deygers terwijl de andere toespraken wel op wederzijds applaus konden rekenen. Een detail maar een vingerwijzing.

Stefaan Van Gucht

Stefaan Van Gucht zag Groen reeds als lid van de meerderheid en stelde dat Walter Deygers zich maar snel een pakje rennies moest aanschaffen.

Deygers kreeg dan ook de wind van voor, niet alleen vanuit de meerderheid, maar opvallend zelfs vanuit de oppositie. Zo stelde Stefaan Van Gucht, fractieleider van het Vlaams Belang, op een hem typerende directe wijze: “Als je gaat zeuren over de coalitiegesprekken neem dan wat rennies.”

Ook Bart Van Malderen, de verse fractieleider van sp.a, reageerde gevat: “Van de twaalf alinea’s in je toespraak gingen er twee over Dendermonde en tien over jullie zelf.” Er was voor hem daarom in de tekst te weinig pudding voorhanden. Hij toonde met zijn zeer korte interventie nogmaals een gedegen politicus te zijn.

Bart Van Malderen

Bart Van Malderen is vanaf nu fractieleider voor sp.a en zag weinig eten aan die pudding van Walter Deygers.

Uiteraard antwoorde ook Piet Buyse op de beschuldiging aan zijn adres, daarbij stellende dat de functie van raadsvoorzitter soms in conflict komt met die van burgemeester. En die combinatie is voor hem daarom niet altijd een goede zaak.

Ook stelde hij dat de gemeenteraad al eens moet optreden als het orgaan dat de stad als de autoriteit moet vertegenwoordigen en dan is het de burgemeester die dat moet leiden, niet een voorzitter.

Raadsvoorzitter spelen is trouwens gewoon een extra onnodige functie creëren om zo bepaalde partijen of politici te belonen. Zie bijvoorbeeld naar Buggenhout waar men François Willems en zijn N-VA ermee paaide.

De kritiek van N-VA kwam trouwens ook erg ongeloofwaardig over. In Antwerpen kreeg de nieuwe burgemeester Bart De Wever, toch de goeroe van de N-VA, immers diezelfde kritiek te slikken, ditmaal van Groen. Puur politieke spelletjes dus, ongeloofwaardig en opnieuw demagogisch. Ook Bart De Wever wil geen raadsvoorzitter naast hem dulden.

Synergie

Ondertussen is er nu ook gehele duidelijkheid over de functies van de schepen en de gekozenen voor het OCMW. Zo werd raadslid Dina Verhavert van sp.a met steun van Groen en CD&V verkozen tot OCMW-raadslid. De namen van de andere OCMW-raadsleden werden hier reeds genoemd.

Dina Verhavert

Dina Verhavert wordt naast Gino Bertin voor sp.a het tweede raadslid in het OCMW.

Haar naam viel al eerder in de wandelgangen en lijkt een keuze die logisch was. Met wel als vraag of sp.a niet iemand anders had kunnen vooruitschuiven. Er waren tweemaal twee stemmen op overschot in de gemeenteraad, een van respectievelijk CD&V en sp.a en twee van het Vlaams Belang.

En er waren drie stemmen nodig. Men kon toch niet verwachten dat Groen voor het Vlaams Belang zou kiezen. Of en wat Groen in ruil kreeg is natuurlijk (nog) niet geweten. Wel zit Matthias Coppens netjes op de banken geplet tussen CD&V en sp.a.

Duidelijk bleek ook al dat de komende legislatuur in het teken van de bezuinigingen gaat staan. Nu reeds is men al wekenlang op zoek naar besparingen in alle mogelijke stadsdiensten en ook bij de politie en het OCMW.

Het belooft een aartsmoeilijke opdracht te worden. Typerend is dat Dirk Abbeloos (CD&V) naast de man van de begroting ook schepen voor Synergie is gemaakt. Hij moet op zoek gaan naar alle voor de stad mogelijke synergiën om zo te besparen.

Dirk Abbeloos

Dirk Abbeloos krijgt er als schepen voor Begroting en Financiën nu ook de post voor Synergie bij. Iemand wat ideeën?

En dat blijkt niet alleen over zaken binnen de stad te gaan maar ook over mogelijks nieuwe samenwerkingsvormen met OCMW, politie, het autonoom gemeentebedrijf, de vele intercommunales en zelfs de andere lokale besturen in de buurt. Het belooft een lastige zoekopdracht te worden.

Zeker is dat dit uiteraard ook een kwestie zal zijn van soms heel spijtige en lastig te nemen beslissingen. Gaan bijvoorbeeld de lokale bibliotheken dicht, duwt men de dotatie aan het OCMW neerwaarts en zal de politie bepaalde opdrachten niet meer of veel minder kunnen uitvoeren? Zo te horen lijkt men wel het contractuele personeel te zullen sparen.

Dendermondse gemeenteraad legislatuur 2013-2018

De nieuwe gemeenteraad met sommigen erg fier en vol energie. Het wordt afwachten wat het ditmaal wordt. Veel gezaag en herrieschoppen als onder de voorlaatste gemeenteraad met burgemeester Norbert De Batselier, of lachen als de vorige maal? Links achteraan staat Paul Putteman, chef van de lokale politie. Voor hem staat Elke De Man, stadssecretaris.

Voor de oppositie is dit natuurlijk een gouden gelegenheid om te scoren. Wat als de lokale bibliotheken worden gesloten? Uiteraard krijgen we dan gebrul van de oppositie. Vraag zal dan zijn hoe zij dan gaat bezuinigen? Maar dat zal men in dat politieke gewoel zeker niet horen.

Dendermonds schepencollege legislatuur 2013-2018

Het nieuwe schepencollege. Patrick Meulebroek, links vooraan, draagt de schepensjerp nog niet. Dat mag hij pas na de installatie van de nieuwe OCMW-raad. Hij krijgt er dan ook de zware portefeuille van Sociale Zaken bij.

De Britse cavalerie

Duidelijk is dat de cavalerie van de Britse Light Brigade vorige woensdag zoals men kon verwachten is uitgereden. En nu afwachten waar de eerste bommen en doden gaan vallen. Een positief teken is het zeker niet.

De eerste cruciale proef komt er bij het voorleggen van de nieuwe begroting voor 2013 en het meerjarig beleidsplan. Dan zal men al weten welke keuzes de nieuwe meerderheid heeft gemaakt en hoe de minderheid hierop reageerde. Dit wordt verwacht tegen juni.

Barbara Pas

Normaal wordt Barbara Pas van Vlaams Belang kortelings fractieleidster in de federale Kamer van Volksvertegenwoordigers. Als vertrouwelinge van Gerolf Annemans, de nieuwe partijleider, staat zij hiervoor op de eerste rij.

Ondertussen is er promotie voor enkele raadsleden. Zo wordt Marius Meremans Vlaams parlementslid en Barbara Pas normaal fractieleidster voor Vlaams Belang in de Kamer voor Volksvertegenwoordigers.

Sinds het verkiezen tot voorzitter van Gerolf Annemans, een geboren Baasrodenaar, is voor haar de weg vrij om er fractieleidster te worden. Vraag is of ze ginds even weinig potten zal breken als in Dendermonde. Het lijkt wel armoede troef daar.

Willy Van Damme

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s