Een geschenktip

Wie nog in paniek of anders op zoek is naar een gepast geschenk kan ik het boek ‘La face cachée des revolutions arabes’ aanraden. Het verscheen onlangs bij de Franse uitgever Ellipses en is het werk van het Centre Français de Recherche sur le Renseignement (Frans Documentatiecentrum over de Inlichtingsdiensten) onder de directie van Eric Denécé. Het boek is 509 pagina’s dik en kost ongeveer 23 euro.

Het boek zal hier kortelings besproken worden en lijkt voor zover geweten het eerste intellectueel serieuze werk over die zaak. Dit staat dan ook in schril contrast met o.m. hier eerder besproken werk van mensen als Rudi Vranckx die boeken boordevol onzin presenteerden. Het stuk over Syrië heet ‘Syrie: une libanisation fabriquée’. Een alles zeggende titel.

La face cachée des revolutions arabes -Lizin, Borgers e.a. - bo

Er werkten onder de 23 auteurs, vooral Fransen en Arabieren, ook een aantal Belgen aan mee waaronder Olivier Guilmain, Dirk Borgers, een man die over Libië schreef en er de bombardementen van de Navo meemaakte, en Anne-Marie Lizin, ex-staatsecretaris, oud-voorzitter van de Senaat en gewezen burgemeester van Hoei.

Zij was zowat de enige Belgische politica die zich ooit echt verdiepte in de werking van onze veiligheidsdiensten. En het is de vraag of haar recente gerechtelijke problemen hiervan de oorzaak zijn. Insiders wijzen in die richting. Het boek lijkt een aanrader te zijn.

Willy Van Damme

Advertenties

14 thoughts on “Een geschenktip

 1. Kijk uit naar de boekbespreking en ga op zoek naar het boek!

  Bedankt
  Peter Van Daele
  Antwoord:
  Wel nog wat geduld. Ik ben nog bezig met een ander boek.
  Willy Van Damme

 2. Mevrouw Lizin, van Vlaamse afkomst, is een persoonlijke vriendin, zonder verdere bijbedoelingen, van Yves Bonnet, ex-directeur generaal van de Franse DST veiligheidsdienst onder Mitterrand. Bonnet is een zeer goede kennis waar ik enorm veel respect voor heb. Hij was een publieke vijand van Sarkozy.
  Bonnet is een graag geziene TV debater die geen blad voor de mond neemt. Hij heeft zich door zijn onafhankelijke stellingen al veel problemen op de hals gehaald. Hij is ex-parlementair en ex-prefect. Vandaag is hij “préfet honoraire”. Hij is 72 jaar oud als ik me niet bedrieg en heeft al 2 kankers overwonnen. Tot nu toe heeft hij 14 boeken geschreven.
  Mercury Traveller
  Antwoord:
  Berdankt voor deze bijkomende informatie. Ik heb Anne-Marie Lizin leren kennen via mijn onderzoek voor het boek over Jacques Monsieur. Ze liet een zeer goede indruk.
  Willy Van Damme

  • Was het ook niet Anne-Marie Lizin die in nov 2006 in de Senaat de rode loper uitlegde voor Maryam Rajavi, de leider van de MEK?
   http://www.wacbelgium.be/nieuws/eu-steun-voor-terreurorganisatie-%E2%80%98mek%E2%80%99
   Luc Demeyer
   Antwoord:
   Dat gebeurde blijkbaar in 2006 met daarbij ook Pierre Galand, toen senator voor de PS en vroegere baas van Oxfam België. De MEK is hier op deze blog al eerder ter sprake gekomen als een echte terreurorganisatie.
   In mijn ogen is ze ook een soort van secte en niet vies van opportunisme. Ze werkt ook al jaren samen met de VS tegen hun eigen land Iran. Maar dat soort van plat opportunisme, en voor velen landverraad, was al merkbaar tijdens de Iraaks-Iraanse oorlog van 1981-1988 toen ze gemene zaak maakten met Saddam Hoessein, de dictator van Irak.
   Verder zie ik niet in wat de MEK te maken heeft met het marxisme. Maar ook de Rode Khmer werden marxistisch genoemd. Gelukkig dat die man niet meer leeft.

   Het merkwaardige is hoe gemakkelijk de MEK de steun weet te vinden van allerlei parlementsleden, zowel in de VS als in de EU. Haar reputatie, die goed te boek staat, zou die volksvertegenwoordigers nochtans moeten waarschuwen.
   Recent werd ze in de VS zelfs van het officieel lijstje van terreurgroepen geschrapt. Dit na een peperdure lobbycampagne. In België is het vooral de in dat artikel genoemde CD&V’er Dirk Claes die zich voor deze terreurkar spant en al veel burgemeesters voor deze zaak wist te vinden. Burgemeesters voor terreur is eens iets anders.
   Zijn vereniging noemt ‘Democratisch Iran’ en dat is gezien de steun voor de MEK zo democratisch als het huidige Saoedi-Arabië nu en zeker stukken minder democratisch dan het huidige Iran.

   Verder blijf ik bij mijn bemerking wat betreft Lizin. Die is het resultaat van veelvuldige contacten, niet alleen met haar maar ook met een serie andere personen. Daarom dat haar aanwezigheid in dit boek mij niet echt verbaasde.
   Bedankt verder voor de link naar uw artikel, het is een goed onderbouwd verhaal dat men praktisch nooit in de klassieke pers zal vinden. Of hoe het internet zelfs de zogenaamde kwaliteitspers ongeloofwaardig maakt.
   Willy Van Damme

   • Willy en Luc,

    De MEK geschiedenis is een beetje gecompliceerder, ze zijn origineel een KGB creatie tegen de Shah. Hun naam betekent zoveel als heilige strijders voor het volk.
    De originele stichters waren universiteits professoren en studenten, meestal zeer intelligente atheïsten.
    Nadien is het een business geworden, zoals de meeste rebellen organisaties.
    Bonnet kende hen zeer goed en steunde hen in het begin. Nu heeft hij geen contact meer.
    Mercury Traveller
    Antwoord:
    Reeds tijdens de machtsovername door Khomeini toonde die MEK zich al zeer agressief. Bedankt alleszins voor die bijkomende informatie. Ik heb altijd het vermoeden gehad dat Khomeini bewust door het Westen aan de macht is gebracht daar de Shah in die periode al dodelijk ziek was en zijn troon zeer wankel stond.
    En Khomeini zat in Frankrijk te wachten en stuurde vandaar die opstand. Frankrijk had nochtans zonder enige moeite de man monddood kunnen maken. Maar men deed dat niet.

    In het boek van Tim Weiner over de CIA – toch een officieuze biografie van die organisatie – wordt geschreven dat Khomeini in 1953 mee actie voerde tegen premier Mossadeq en dus bewust of onbewust samenwerkte met de CIA en MI6. Het was de eerste door de VS georchestreerde zogenaamde kleurenrevolutie, een pseudovolksopstand.

    Mijn vermoeden is dat die twee bijna gelijktijdige machtsovernames kaderden in grotere Westerse plannen. Is het immers toeval dat in Irak datzelfde jaar Saddam Hoessein – toch zonder twijfel toen een agent van de CIA – de macht greep?
    Waarna die op aansturen van de VS een oorlog begon tegen een onder impuls van de ayatollahs agressiever geworden Iran. Met als gevolg dat de kassa van de grote Westerse oorlogsbedrijven kon rinkelen en beide moslimstaten elkaar de kop inklopten.
    Tot groot jolijt van Israël en het Westen.
    Willy Van Damme

   • De Iraanse clergy was en is nog steeds vandaag de enige boerenbank voor de financiering van de oogsten.
    Ze waren en ze zijn het enige onderwijsnet op het platteland, nu ook van het stadsonderwijs en de universiteiten.
    In zijn laatste Witboek voorzag de Shah de overname van die 2 belangrijke maatschappelijke activiteiten door de staat, wat de Shia clergy zou gekortwiekt hebben.
    Dat waren de hoofdredenen van de opstand der conservatieve ayatollah’s, de progressieve ayatollah’s deden niet mee en die tweespalt bestaat nog altijd.
    Khomeinih was een double asset van de CIA en de Fransen. Ghotbzadeh, zijn minister van Buitenlandse Zaken was zijn link met Langley. Die werd onmiddellijk uitgeschakeld/vermoord om Khomeinih “clean” te houden.
    Bani Sadr was een Frans asset, hij werd ook vermoord om zijn mond te snoeren.
    Dit betekende dan het totaal failliet van de Westerse interventie in Iran.
    Mercury traveller
    Antwoord:
    Dat is in grote lijnen ook mijn analyse van wat er toen gebeurde. Men dacht in Washington, Parijs en Londen alles netjes onder controle te hebben tot in Teheran de harde realiteit verscheen. Dan was er niets van Westers toezicht en deden Iran en haar leiders alleen waar ze zin in hadden.
    We zien nu juist datzelfde gebeuren in Syrië. Men steun een compleet waanzinnige bende en dan krijgt men een woestenij. We worden geleid door een stelletje door en door corrupte zotten. Het erge is dat men het ook weet.
    Willy Van Damme

   • Willy schrijft hierboven: “Ik heb altijd het vermoeden gehad dat Khomeini bewust door het Westen aan de macht is gebracht …”

    Volgens William F. Engdahl, in zijn boek ‘A Century of War” is dit ook zo.
    De Shah wilde na 25 jaar een beter olie-contract en begon zelfs kerncentrales te bouwen. Twee doodzondes volgens Big Oil, natuurlijk.
    In diezelfde periode propageerde Islamoloog Bernard Lewis een ‘ Islamisatie van het Midden Oosten’ : steun groepen als de Muslim Brotherhood. Het hele gebied zou dan in machteloze kleine landjes uiteen vallen ( die elkaar ook nog zouden bestrijden) : een balkanisatie van het nabije Oosten.
    In 1978 werd in Amerika George Ball hoofd van een Iran Task Force, en hij stelde voor de Shah te laten vallen.
    De Britse en Amerikaanse geheime diensten bedachten de praktische aanpak en voerden de taak uit:
    1. Engeland kocht drastisch minder olie, zodat de shah in geldnood kwam.
    2. Ze adviseerden aan de Shah dat de Savak nòg gruwelijker tekeer zou gaan.
    3. Er werd een kapitaal-vlucht georganiseerd.
    4. De BBC maakte opruiende uitzendingen in de Perzische taal, om zo verder de shah onmogelijk te maken.

    De ernstig zieke Shah had geen schijn van kans.
    Jan Verheul
    Antwoord:
    ik ben geen echte specialist van Iran en die periode maar mijn observaties van toen in 1980 samen met wat U hier schrijft en wat Mercury Traveller gisteren opperde wijzen allemaal in diezelfde richting.
    Feit is wel dat ze zich in het Westen allemaal vergisten in het eindresultaat.
    De oude imperialistische landen beseffen nog steeds niet dat die staten uit wat men vroeger steevast de Derde Wereld noemde op eigen voeten gaan staan en een niet zelden een positie innemen die los staat van wat men in Washington en Parijs eist.
    Ik heb een gevoel dat men in Washington stilaan begint te beseffen dat na de recente gebeurtenissen in Libië met de moord op hun ambassadeur men best voorzichtig moet zijn wat betreft die politieke islam. Zeker ook in Syrië.
    Willy Van Damme

   • Willy,
    U schrijft dat de imperialistische landen nog niet begrijpen dat de jonge landen op eigen benen willen staan.
    Ik denk dat ze dat wel weten, maar dat ze door list en bedrog die landen nog steeds eronder houden. Verdeel en heers, zonder dat de buitenwereld dat doorziet.
    Dat is nog steeds het motto.
    U oppert zelf het idee dat het aan de macht komen van Saddam misschien geen toeval was. Ik heb het idee dat de oorlog tussen Irak en Iran mogelijk van buitenaf is ‘aangestoken’ .
    Op die manier worden die landen zelf verzwakt, en dat is goed voor de imperialisten en voor Israël. Enkele jaren later, in 1982, schreef de Israelische Oded Yinon zijn Plan, wat precies deze strategie beschrijft.

    Over de dood van ambassadeur Stevens: deze man was homosexueel.
    Cyrenaica, waar Benghazi in ligt, staat bekend als een broeinest van islam-extremisten.
    De beveiliging was slecht. Dat roept bij mij vragen op.
    Jan Verheul
    Antwoord:
    Ze pogen op een nu fanatieke wijze met alle middelen die landen onder controle te houden maar beseffen dit nog onvoldoende.

    Dat betreffende Iran en Irak is voor mij een hypothese die ik ook ontwikkelde in mijn boek over Jacques Monsieur. Ik zie voorlopig aan de hand van de mij bekende feiten dit als de meest plausibele verklaring voor die oorlog. Maar niet te snel op de feiten vooruit lopen.

    Wat betreft de moord op ambassadeur Stevens blijkt uit verklaringen van de Amerikaanse regering en persartikelen dat de VS voor de bewaking van het consulaat in Benghazi niet rekende op Amerikaanse militairen zoals gewoonlijk maar op van die lokale islamitische bendes.
    Een bezuinigingsmaatregel? En dat blijkt nu een fatale misrekening te zijn. Het toont wel aan hoe nauw die bendes en de Amerikaanse regering samenwerken. En kijk dan naar Syrië.
    Willy Van Damme

 3. Ik heb zelf 2 blogs gestart terwijl ik in Libië zat, ik was wel verplicht een 2e blog te openen, de eerste werd geblokkeerd. Toen Gaddafi vermoord werd ben ik gestopt met de blogs.
  De blogs zijn:
  1) mercurymail.blogspot.com die geblokkeerd werd maar je kunt de artikels nog lezen
  2) mercurymail.livejournal.com die ook nog te lezen is.

  Om de geschiedenis van Libië te begrijpen moet men Gaddafi bestuderen. Een zeer zware opgave, zelfs voor mij die hem kende.
  De man was een stille visionair die zichzelf van simpele officier zonder ervaring opwerkte tot staatsman met een visie. Hij ging van jeugdige Nasser copie tot verdediger van de individuele vrijheid met een sociaal agenda dat uniek was in de wereld.
  Hij was extreem realistisch tov zijn landgenoten en hun capaciteiten. Zijn spreekstijl was belachelijk voor ons maar was extreem simpel en realistisch voor zijn landgenoten.
  Het boek over Gaddafi moet nog geschreven worden.
  Mercury Traveller
  Antwoord:
  Bedankt voor die info. Inderdaad dat boek over hem moet nog geschreven worden en zal niet gemakkelijk zijn. Hier kwam hij soms inderdaad belachelijk over.
  Willy Van Damme

  • Willy, Mercury Traveller,

   Mijn kennis van Libië is maar een fractie van wat Mercury Traveller er over weet, maar ik ben er van overtuigd dat Ghadaffi erg vaak valselijk is beschuldigd en zwart gemaakt.
   Ik ben helemaal niet overtuigd dat Ghadaffi wreedaardig was. Zijn moordenaars ( waarvan hij er eerder een aantal zelf had vrijgelaten), die waren wreed, dat is wel zeker.

   Ik weet niet of ik de tijd heb, maar ik hoop flinke stukken van de blogs van Mercury Traveller te gaan lezen.
   Het hele boek in het frans is wel wat veel voor mij.
   Ik ontdekte op het net een publicatie van ca 40 pagina’s, daterend van mei 2011, waarin deels dezelfde schrijvers aan het woord komen: http://www.lescrutateur.com/article-lybie-i-un-avenir-incertain-88714123.html
   ( Een tip voor de mensen die niet de stap naar het hele boek willen maken.)

   Gegroet, en aan allen een goed nieuwjaar toegewenst,

   Jan Verheul.
   Antwoord:
   Bedankt voor die wensen en bijkomende informatie.
   Willy Van Damme

   • Gerrit,

    Ik heb maar één probleem: tijd.
    Ik moet het ook in het Engels schrijven, veel van mijn engelstalige vrienden willen ook dat ik het boek schrijf.
    Het is ook zo dat ik zeer voorzichtig moet zijn, tot nu toe ben ik persona non grata in 6 landen, waarschijnlijk een paar meer waarvan ik het nog niet weet. Nu is voorzichtig zijn niet iets wat bij mij natuurlijk ingebouwd is. Ik beloof één ding, ik zal het ernstig bekijken en dan moet ik me afzonderen, misschien lukt het.
    Mercury Traveller
    Antwoord:
    Ik ken de beide problemen. Ik kreeg ooit van de ambassadeur van Congo Brazzaville (Republique du Congo) mijn paspoort in mijn gezicht gegooid met de boodschap voorzichtig te zijn.
    Het land weerspiegelt dan ook de ambassadeur.
    Willy Van Damme

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s