De Morgen ontdekte slechte jood

Merkwaardig toch, iemand krijgt gelijk van de rechtbank, en zo te zien zelfs niet één keer, en wordt op basis van een gesprek met zijn tegenstrever, Michael Freilich, voor smeerlap en zelfs dief uitgescholden. En dit zonder dat die Moshe Friedman de gelegenheid krijgt om te repliceren of dat men enige achtergrond geeft bij de veroordeling van die joodse school.

Ja want, gruwel, de man had ooit een gesprek met de Iraanse president en werd wel eens gezien met een joodse groep die sympathie heeft voor Hamas. Moshe Friedman moet dus inderdaad wel een doorslecht mens zijn en die hoeft in De Morgen dus zijn verhaal, zoals in de Gazet van Antwerpen, niet te doen.

Journalistiek à la De Morgen, op niveau dus. Je ziet dus wie in dit soort kwesties bij De Morgen aan de touwtjes trekt. Zouden jullie de naam van De Morgen niet beter in het Hebreeuws schrijven, of voldoet Joods Actueel?

Willy Van Damme

NASCHRIFT:

Brief naar de Morgen naar aanleiding van een artikel in de krant van vandaag over de veroordeling van de Antwerpse exclusieve joodse meisjesschool Benoth Jeruzalem (Dochters van Jeruzalem) die wel gesubsidieerd wordt door de overheid maar tegen de wet in jongens weigert te aanvaarden.

Moshe Friedman was aanwezig op een conferentie over de holocaust in Teheran waar men discussieerde over vooral het misbruik door Israël van de holocaust. De Iraanse president Mahmoud Ahmadinejad en Moshe Friedman hebben elkaar daar tijdens een officiële plechtigheid in het openbaar omhelst.

En dit schoot de zionisten in het verkeerde keelgat. Met als gevolg dat men de man zoveel mogelijk uit hun samenleving poogt weg te pesten. Zo weigerden tot heden alle Antwerpse joodse scholen toegang tot de man zijn acht kinderen.

Tot nu deze veroordeling in kort geding waarbij Benoth Jeruzalem twee van zijn zeven schoolplichtige kinderen moet aannemen op straf van een boete per kind en per dag van 1.000 euro. De school gaat vermoedelijk nog in beroep, maar het vonnis blijft wel gelden tot men het eventueel verbreekt.

Het echtpaar Friedman Rosenzweig voert ook nog een proces tegen een andere joodse school Yavne die hun oudere kinderen eveneens weigeren op te nemen. De uitspraak in kort geding wordt volgende week verwacht.

Het verhaal stond vandaag ook uitgebreid in De Gazet Van Antwerpen die Moshe Friedman wel aan het woord liet en achtergrond gaf bij het vonnis. De joodse scholen ontvangen in de meeste gevallen subsidies van de overheid maar vegen zonder verpinken hun laarzen aan de daarbij horende reglementen zoals de eindtermen.

Zo zijn schoolboeken er onderhevig aan zware censuur. Het probleem werd in het verleden uitvoerig in vooral de Gazet van Antwerpen besproken en het kwam ook herhaaldelijk in het Vlaams parlement ter sprake.

De Morgen vertikte het gewoon tot heden hierover een woord te schrijven. Vandaar mijn daarom logisch lijkende conclusie op het einde van mijn brief. De titel van het artikel spreekt trouwens al boekdelen; “Portret: Anti-zionistische jood Moshe Friedman maakt van choqueren een sport – ‘Ahmadinejads vriend’ slaat toe in Antwerpen”. Portret noemt men zoiets.

Advertenties

9 thoughts on “De Morgen ontdekte slechte jood

 1. Klakkeloze overname van de Zionistische propaganda door de mainstream media. De twee maten en twee gewichten van de Joodse gemeenschap of tenminste van het meest lawaaierige deel ervan stellen op zijn zachtst gezegd de zenuwen op de proef. Maar als de kinderen van een gezin in twee Joodse scholen geweigerd worden, is het dan nog alleen maar een probleem van enkele tientallen chronische herrieschoppers?
  Edith Legrand
  Antwoord:
  Men kan inderdaad zeggen dat het verhaal hier alleen een klein groepje chronische herrieschoppers aangaat. En iedereen die de joodse cultuur wat kent weet dat twee joden minstens drie visies opleveren. Het is een beetje als Vlaams nationalisten: steevast ruziemaken.
  Maar dit verhaal gaat vooreerst over de politieke controle over De Morgen en dat is qua informatievergaring toch wel belangrijk.

  Het gaat ook over de gore praktijken van De Morgen die voor de zoveelste maal (recent voetbalclub Oostende) van mensen criminelen maakt zonder dat die betrokkenen zelfs een kans tot weerwoord krijgen. Hier worden zowat alle journalistieke regels overtreden.
  Verder gaat het hier over een overheid die niet durft optreden tegen grove misbruiken in het onderwijs.
  Ten derde gaat het hier verder over het om zuiver politieke reden wegpesten van een gezin. Een schande.
  Ten vierde toont het hier de grote macht van de zionisten die zelfs leden van hun eigen geloof in België onmenselijk behandelen. Hebben de huidige burgemeester of de toekomstige al iets gezegd? Ze zullen zich haaasten. En nochtans is het weigeren van onderwijs zonder twijfel een grove schending van de mensenrechten.

  Feitelijk zou men hier dan ook strafrechtelijk moeten optreden want dit is een vorm van discriminatie en politiek getint racisme. En dan komt het strafrecht ter sprake.
  Willy Van Damme

 2. Ja, ik had daarover ook eigenlijk een conversatie met een ‘Jood’, eentje die gewoonlijk al niet al te snugger is, die ik naar het CGKR zou moeten sturen. Niet te geloven gewoon wat je daarmee tegen komt.
  Edith Legrand
  Antwoord:
  Ieder heeft natuurlijk recht om zotte praat te verkopen. Wat echter niet kan is dat men die man dan pest en een krant die uit slaafsheid voor het zionisme van deze jood dan nog een crimineel maakt.
  Willy Van Damme

 3. (Bij De) Morgen (25 december) is het FEEST !

  Gerard Eggermont
  Antwoord:
  Bedankt voor die leuke Jan De Wilde. Mooie muziek van deze bard.
  Maar zou men daar bij De Morgen nog 25 december vieren als ze extremisten zoals zionisten en salafisten steunen?
  Willy Van Damme

  • Sedert wanneer is zionist synoniem met extremist? Als men de term zionisme beschouwt als het recht op de terugkeer van het Joodse volk naar het Beloofde Land dan is dit voor de heer Van Damme dus extremisme, m.a.w. hij wil Israël dus van de aardbodem zien verdwijnen. Hij vertoeft dan wel in bedenkelijk gezelschap!
   Michel Vanderspurt
   Antwoord:
   Hoe moet je mensen noemen die komende van Europa honderdduizenden mensen met geweld van hun land jagen en ze nadien dan om de haverklap met bommen bestrooien zodra ze hun kop opsteken om die diefstal aan te klagen?

   Hoe moet je mensen noemen die tegen mensen van een ander geloof een systeem van apartheid organiseren? Hoe moet je mensen dan noemen voor wie zelfs dat niet genoeg is en hun land willen zuiveren van alle niet-joden? Zijn dat dan lieverdjes? Uw voorbeelden?

   En beloofde land? Wie deed dan die belofte? Wanneer deed men die belofte? Kon men die belofte wel doen? Aan wie deed men die belofte? En is die ‘belofte’ dan nu nog van tel? En waarom dan?

   Ruik ik daar op prietpraat gebaseerde racistische onzin?
   Trouwens jood zijn is een kwestie van geloof, niet van ras. Semieten is een categorisering op basis van etnische afkomst, niet op basis van welk geloof men aanhangt.

   Zo zijn Arabieren Semieten, kijk het maar na in een serieus naslagwerk. In die zin zijn zionisten trouwens antisemieten. Maar daarmee zal U wel niet akkoord gaan vrees ik.
   Dit is ook een antwoord op Uw tweede schrijven.
   U reageert ook niet op wat ik feitelijk schreef. Deze man komt hier trouwens kortelings nog aan het woord. Dus joden krijgen hier een forum.

   En wat betreft die riool. Wie mij op mijn blog komt bedreigen door te zeggen dat hij op mijn smoel wil slaan en die schrijft dat zijn dochter mijn ogen wil uitkrabben krijgt de eretitel die hij hoort te krijgen. Die man is, hoeft het te verbazen, dan ook een fanatiek verdediger van die zionistische heilstaat.

   En inderdaad zoals vroeger Zuid-Afrika wil ik Israël liefst zo snel mogelijk zien verdwijnen. Ik heb nu eenmaal een hartsgrondige hekel aan racisme. Het stinkt en is zeer vulgair.
   Willy Van Damme

   • Ik ben blij te vernemen dat u vlakaf toegeeft dat u Israël zo snel mogelijk wilt doen verdwijnen. Daarmee wordt mijn mening bevestigd dat antizionisme geen ander doel heeft dan de ENIGE en kleine Joodse staat te vernietigen. Ahmadinejad zal blij zijn dat te horen! En nog iets: voor u heeft Jood zijn alleen maar te maken met geloof. Wat dan met een kind van een Joodse moeder??? Dat kan later zowel ongelovig als gelovig blijken te worden maar toch Jood blijven. U houdt er dus uw eigen definities op na. Wie gelooft zulke mensen nog????
    Michel Vanderspurt
    Antwoord:
    Een staat voor een bepaalde godsdienst? Hoe zot kan men zijn? Of nog beter, hoe extremistisch zot? Dus dat is een staat alleen voor wie joods is en niet voor christenen, boeddhisten, niet-gelovigen, sikhs, etc. gesticht op gestolen grond?
    Onvoorstelbaar dat U dergelijke krankzinnigheid durft verdedigen. Maar U bent uiteraard niet alleen.
    Zoals ik al stelde ben ik tegen elke vorm van racisme en ook voor de rechtstaat. Dat zijn essentiële mensenrechten waaraan U blijkbaar lak hebt.
    Het ontsiert U heel hard.

    Verder is iemand jood die gelooft, sterk of in beperkte mate, in het judaïsme en de Torah. De afkomst heeft daarmee niets te maken. Een voorbeeld welke ik hier al eerder gebruikte is dat van de Nederlandse filosoof Baruch of Benedictus Spinoza. Toen deze zich afkeerde van het jodendom werd hij christen. Juist zoals christenen zich al bekeerden tot het jodendom.

    Lees er de geschiedenis van de regio over na en U zult zien dat bekeringen in de periode voor Christus, al of niet verplicht, schering en inslag waren in dat gebied.
    Niets speciaals dus, het is een kwestie van het geloof in iets onbewezen. Ik ben gedoopt en ging als kind naar de kerk, nadien niet meer. Ik beschouw mij nu als agnost. Ik kijkt toe, soms vol verbazing, soms heel boos, soms lachend.

    Wat betreft Ahmadinejad en Iran. Israël heeft zeker tot 1993 op vrij grote schaal wapens en wapentechnologie geleverd aan het Iran van de Ayatollahs. Onder meer onderdelen voor de Starfighter en Hawk luchtdoelbatterijen. Hun agent, de Belg Jacques Monsieur kreeg daarvoor de opdracht van de Mossad om die in het geheim en uiteraard illegaal in de VS aan te kopen.

    Dat staat allemaal te lezen in het Belgische gerechtelijke dossier over deze hier veroordeelde wapenhandelaar. Lees er anders mijn boek over die man op na (2011, Borgerhoff & Lamberigts, ‘Handelaar des doods’).
    Ik raad U verder aan voor U over deze zaken wilt discussiëren zich eerst goed bij diverse bronnen te informeren.
    Nu verkoopt U hier de klassieke alleen op prietpraat gebaseerde onzin komende uit Israël.

    Verder raad ik U ook aan eens na te denken over wat racisme, geloof en nationalisme allemaal kan veroorzaken.
    En Israël vernietigen? Wat hebben zionisten anders al gedaan en doen ze nog met Palestina? Dat mag dan wel. Maar ja, dat zijn geen joden… maar wel Semieten.
    Willy Van Damme

 4. Volgens de samenszweringstheorie van Van Damme zal het voorwaar de Mossad zijn die het artikel in DM geplaatst heeft. Trouwens waaruit kan er met zekerheid besloten worden dat de krant Friedman geen gelegenheid geboden heeft om te reageren. Zie ook http://www.joodsactueel.be
  Guido Joris
  Antwoord:
  Dat een vriend van Joods Actueel zo reageert wekt natuurlijk geen verbazing.
  Maar zoals U hoort te weten eist journalistieke deontologie dat men bij het uiten van welke beschuldiging ook het systeem van woord en wederwoord toepast. Ook moet men zijn bronnen controleren en plaatsen in relatie tot het onderwerp.

  Aangezien De Morgen een krant is moet ze die deontologie dan ook toepassen. Dat deed ze niet. Nergens kunt u lezen dat men de man contacteerde. De enige conclusie is dan ook dat men die man bij het maken vanzijn ‘portret’ om geen reactie vroeg. Zelfs een bespreking van het vonnis ontbrak.
  De Gazet van Antwerpen deed dat wel en was journalistiek correct. En die houding van De Morgen kan ik om zeer principiële reden alleen maar schandalig noemen.

  Ik vermoed dat U het ook niet zou kunnen aanvaarden moest ik in een krant op die wijze van U een ‘portret’ maken. Ik kan je verzekeren dat ik het ook niet zou aanvaarden moest men ook U zo aanpakken. En hetzelfde telt voor andere figuren uit uw gezelschap als een Benno Barnard of Michaël Freilich. Principes zijn voor mij heilig.

  Verder weet ik niet waar U de Mossad vandaan haalt. Ik kan alleen maar constateren dat De Morgen al jaren poeslief is voor jullie. En men is bij die krant al voldoende getraind om voor dit soort zwartmakerij niet te moeten wachten op de orders van de Mossad. Dat weet je vermoedelijk ook wel.

  Maar het ging hier over de ‘vijand’ en dan mag die zo te zien worden zwart gemaakt. Tiens, eergisteren was het Kerstmis, de tijd voor vrede, vriendschap en samenhorigheid. Maar dat is zo te zien niets voor mensen als U. Zo te zien kickt U zelfs op dit soort zwartmakerij. Ik niet.
  Willy Van Damme

  • In de ‘bijdrage’ (ahum) van deze Guido haalt hij een artikel aan uit Joodsactueel. Guido neemt mij hopelijk niet kwalijk dat ik het niet helemaal uit heb kunnen lezen. Ik moest namelijk naar het toilet rennen om te kotsen. Wat een vuilspuiterij, met als absoluut dieptepunt: ‘Rosenberg vraagt dat de sociale diensten dringend de toestand van die laatsten controleert en indien nodig de kinderen uit het gezin weghaalt. ‘ Verander de naam maar van Joodsactueel in Crimineelactueel. Jullie zijn het Jood-zijn onwaardig (en dat mag ik zeggen omdat ik meerdere goede joodse vrienden heb die het joodse geloof aanhangen, maar (proberen) niet te discrimineren. Een van mijn vrienden is zelfs een vrij bekende Rabbijn).
   Gerrit
   Antwoord:
   Ik heb dat artikel bij gebrek aan tijd niet gelezen en dus bedankt om mij en de lezers daar attent op te maken.
   Maar ik kan mij zo inbeelden wat voor gore praat die heren daar verkondigden.

   Ik weet niet of je hier een tijd geleden de heel mooie discussie met Benno Barnard en zijn acolieten gelezen hebt. Doe het en dan zal je zien dat dit soort volk alleen thuishoort in een riool, bij de ratten. Maar dat heb je na dat ene stukje lectuur dus ook al begrepen.

   Dat Guido Joris het belasteren van een jood dus steunt wekt daarom geen enkele verbazing. Moeten wij hem aanklagen wegens antisemitisme?
   Maar neen, zij mogen hun medegeloofsgenoten zwarter maken dan zelfs de nazi’s durfden.
   Indien men bij Joods Actueel enig respect zou hebben voor hun medemensen dan had dit nooit geplaatst geweest. Maar ja, als men ziet wat Israel doet met de Palestijnen…..
   Willy Van Damme

 5. Op mensen die anderen de riool in wensen zou men eigenlijk niet moeten (of mogen?) reageren. Nog een geluk dat men de heer Van Damme absoluut niet van antisemitisme kan verdenken. Dat zou pas echt erg zijn!!!!
  Michel Vanderspurt
  Antwoord:
  Zie eerdere reactie.
  Willy Van Damme

 6. Graag wil ik de volgende woorden citeren van iemand uit de negentiende eeuw: “Onaangename, of zelfs gevaarlijke eigenschappen heeft elke natie, ieder mens: het is wreed om te eisen dat de Jood daarop een uitzondering vormt. Misschien kunnen die eigenschappen bij hem in bijzondere mate gevaarlijk en afschrikwekkend zijn; en misschien is de jeugdige beursjood wel de weerzinwekkendste van alle uitvindingen van het mensdom. Desondanks ben ik benieuwd hoeveel men, bij een eindafrekening, van een volk door de vingers moet zien dat, niet buiten ons aller schuld, van alle volkeren de smartelijkste geschiedenis achter de rug heeft, en aan wie wij de edelste mens (Christus), de zuiverste wijze (Spinoza), het machtigste boek en de indrukwekkendste zedenwet van de wereld te danken hebben.” Deze woorden zijn te vinden in “Menselijk, al te menselijk” van Friedrich Nietzsche en voor zover ik weet schreef hij niet voor “Joods Actueel” en werd hij zeker niet betaald door de Mossad!!!
  Michel Vanderspurt
  Antwoord:
  Zoals ik reeds hier vele tientallen malen stelde ben ik een passioneel tegenstander van elke vorm van racisme en een al even passioneel voorstander van respect voor de andere mens, welk geloof, kleur, afkomst of aard die ook mogen hebben.

  In die zin zie ik ook niet in waarom een bepaalde groep mensen superieurder zou zijn dan anderen. Anders, dat zal wel.
  Tot grote hoogte kan ik mij in de tekst van Nietzsche dus wel vinden. Ze was ogenschijnlijk een pleidooi tegen de dan heerste anti-joodse stemming.

  Het is te hopen voor Israël dat de mensen daar ook het respect voor hun Palestijnse medeburger opbrengen dat zij van ons eisen.
  Tot heden liet dat, zeer zacht uitgedrukt, heel veel te wensen over. Ze bezorgen joden alleen maar een barslechte naam. En ik dacht dat ze dit na de holocaust wel konden missen.

  Maar daarvoor hoef je Nietzsche niet te lezen. Gewoon gezond verstand en sociaal gevoel volstaan.
  Willy Van Damme

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s