Naar continuïteit?

Het lijkt er op dat men in Dendermonde voor het gemeentebestuur kiest voor continuïteit bij het verdelen van de mandaten. Iets wat voor het stedelijk beleid zeker als een positief punt dient te worden gezien. Het zal het opmaken van een beleidsplan voor de komende legislatuur en de daaraan vasthangende meerjarenbegroting zeker flink vereenvoudigen.

Sport als een pakket

Gezien de verkiezingsuitslag van 4 raadsleden voor sp.a en 16 voor CD&V komt er binnen het schepencollege wel een nieuwe verhouding. Voorheen had de sp.a in de gemeenteraad 8 gekozenen en 13 voor de christen-democratie.

Zo komen er nu maar twee schepen voor sp.a in plaats van drie en 7 in plaats van 5 voor CD&V. Marius Meremans, schepen voor Cultuur en Jeugd, van N-VA valt ditmaal uiteraard buiten de prijzen. Hij wordt wel Vlaams volksvertegenwoordiger voor zijn partij in opvolging van Lieven Dehandschutter, de toekomstige burgemeester van Sint-Niklaas.

IMG_2271

Dirk Abbeloos zou zijn functies als schepen grotendeels behouden.

Een aanwijzing voor die continuïteit is dat Dirk Abbeloos van CD&V grotendeels zijn functies blijft behouden, zijnde begroting, financiën en juridische aangelegenheden. Vraag is of ook milieu daarbij behoort. Het beheer van het tropisch zwembad Olympos zou dan weer gaan naar Carine Verhelst die dan een soort superschepen voor sport wordt.

Zij wordt immers ook voorzitter van het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) dat nu nog in handen is van Bart Van Malderen. Het AGB beheert praktisch alle stedelijke sportinfrastructuur en heeft dus een zeer grote invloed op het sportbeleid. Door AGB en Olympos bij de schepen voor sport te brengen creëert men dus een meer homogeen bevoegdheidspakket. Een goede zaak.

Volkswelzijn

Bart Van Malderen blijft zijn verantwoordelijkheid voor ruimtelijke ordening en mobiliteit dan ook behouden maar wordt de eerste twee jaar wel vervangen door de huidige fractieleider Niels Tas. Deze kan zo verder doorgroeien. Een voor sp.a goede strategische zet die Niels Tas naar buiten een beter profiel geeft.

Bart Van Malderen is nu nog fractieleider van sp.a in het Vlaams parlement maar dat parlement wordt herkozen in 2014, binnen twee jaar. Blijft hij daarna in zijn huidige functie dan lijkt de kans heel groot dat Niels Tas schepen blijft.

Niels Tas

Niels Tas wordt voor minstens twee jaar de schepen voor Ruimtelijke Ordening en Verkeer, twee loodzware functies. Hij zal veel moeten leren.

Ook de functie van voorzitter van de sociale huisvestingsmaatschappij Volkswelzijn zou bij de sp.a blijven. Dit is officieus de bouwmaatschappij voor de stad met ook verantwoordelijkheid voor Buggenhout. De Dendermondse Volkswoningen is traditioneel voor CD&V.

Daar lijkt Theo Janssens volgens een serie bronnen zijn functie te zullen behouden voor nog eens vier jaar. Hij is nu 61 en moet statutair wel ontslag nemen als hij 65 wordt. Het duo met directeur Carine Verhelst en voorzitter Theo Janssens blijft in deze constructie bestaan. Ook hier dus continuïteit.

Het is een beloning voor een politicus die qua sociaal beleid sinds 1994, dus 18 jaar lang, ontzettend veel voor de stad heeft gedaan, ook op het vlak van de sociale woningbouw en bejaardenwoningen.

Theo Janssens en Carine Verhelst

Zoals het ernaar uitziet zou het duo Theo Janssens en Carine Verhelst bij Volkswelzijn nog enkele jaren op post blijven. Hier op de site van de Prudens Van Duysestraat waar men volgend jaar start met de bouw van 22 bejaardenflats.

Het WZC Aymonshof, de Kindercampus met o.a. Fabeltjesland, het DNA-project tegen diefstallen met de politie en de bouw van meer dan 60 bejaardenwoningen in Grembergen zijn maar enkele van de voorbeelden die dankzij zijn hard werk gerealiseerd werden of nu worden gebouwd.

OCMW

Voor CD&V komen er dus een schepen voor sociale zaken met daarbij het voorzitterschap van het OCMW alsmede een voor cultuur en jeugd bij. Ook onderwijs gaat naar CD&V. De vraag is natuurlijk wie dit krijgt. Bij CD&V is het al decennia de gewoonte dat diegenen die schepen worden dezen zijn met de meeste stemmen. Een methode om ruzies te vermijden.

Bij CD&V worden dus Patrick Meulenbroek (1470 stemmen) en Lien Verwaeren (1005 stemmen) uit Appels de nieuwe schepen. Zij is de oudste dochter van Hendrik Verwaeren, de ACW-verbondssecretaris voor Waas en Dender.

Lien Verwaeren

Een kersverse nieuwe schepen wordt zeker de 32-jarige Lien Verwaeren uit Appels. Appels blijft haar twee schepen dus behouden.

Een van gegadigden voor het voorzitterschap van het OCMW is volgens partijbronnen trouwens Patrick Meulenbroek, een man echter zonder bestuurservaring op dit vlak. En het voorzitterschap van het OCMW is na dat van burgemeester het belangrijkste bestuursmandaat in de stad. Geen sinecure dus, zeker gezien de felle discussies uit de voorbije legislatuur.

Zijn laatste realisatie dateert van 1994 met het piepkleine CC Belgica, een veredelde cinemazaal die schril afsteekt tegen de de pracht van de culturele centra van de buurgemeenten. Hij was toen de schepen voor Cultuur.

Wel dient alles nog officieel goedgekeurd te worden door de twee partijen. Voor de CD&V zou dat nog vandaag zijn, voor sp.a wordt dat de komende dinsdagavond. Tegenstand wordt er echter binnen sp.a niet verwacht. Bij CD&V wordt alles door de komende schepenen en burgemeester intern verder afgewerkt.

Willy Van Damme

Nascrift:

Hieronder dan de officiële verdeling der posten voor CD&V. Zoals vermoed gaat de functie voor sociale zaken en OCMW inderdaad naar Patrick Meulebroek.

Ook verliest Dirk Abbeloos zijn laatste bevoegdheden voor milieu en groenbeleid aan François De Bleser. Die blijft op zijn post alhoewel hij privé stelde die taak te zwaar te vinden en te streven naar een ander set verantwoordelijkheden.

Onderwijs, op kunstonderwijs na gaat naar Martine Van Hauwermeiren. Waarbij cultuur, incluis het kunstonderwijs en jeugdbeleid voor nieuwkomer Lien Verwaeren zijn. Ze was voorheen al cultuurbeleidscoördinator in Waasmunster en kent dus de problematiek. Verder blijkt hier vooral de wens voor continuïteit zoals boven geschreven.

Burgemeester Piet Buyse

 • Algemeen beleid en coördinatie
 • Civiele veiligheid
 • Stadspromotie en toerisme
 • Public relations en informatie
 • Protocol en plechtigheden
 • Burgerlijke stand en bevolking
 • Integrale veiligheid

Schepen Leen Dierick

 • Openbare werken
 • Gemeentelijke eigendommen
 • Begraafplaatsen
 • Informatie en inspraak
 • Nutsvoorzieningen
 • Waterbeleid
 • Jaarmarkten
 • Autopark

Schepen Dirk Abbeloos

 • Financiën en begroting
 • Lokale economie, middenstand en tewerkstelling
 • Gezin
 • Synergie en facility management
 • Informatica
 • Administratieve vereenvoudiging
 • Erediensten
 • Rechtszaken

Schepen Martine Van Hauwermeiren

 • Onderwijs
 • Platteland en landbouw
 • Polders
 • Dierenwelzijn
 • Markten
 • Europese en internationale contacten

Schepen François De Bleser

 • Personeel
 • Leefmilieu en afvalbeleid
 • Groen en natuur
 • Ontvangsten en feestelijkheden

Schepen Lien Verwaeren

 • Jeugd
 • Cultuur
 • Cultureel erfgoed
 • Kunstonderwijs
 • Ontwikkelingssamenwerking

Schepen Patrick Meulebroek

 • Sociale zaken
 • Volksgezondheid
 • Wijkontwikkeling
 • + voorzitter OCMW
Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s