Een minihaven

Het bij het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Oude Briel horende en cruciale mobiliteitseffectenrapport (MOBER) is praktisch af en dat toont zoals verwacht de problemen. Via het RUP Oude Briel wil Waterwegen en Zeekanaal (W&Z) samen met de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) in die Baasroodse wijk aan de Schelde een overslaghaven uitbouwen.

Een geschikte plek

Het gebied lijkt daar op het eerste gezicht uitermate voor geschikt. Het ligt langsheen de Schelde niet ver van Antwerpen en op een plek waar de rivier nog enige diepgang heeft en er geen haarspeldbochten in de weg liggen zoals verderop in Vlassenbroek.

Briel RUP fasering - Maart 2012

De drie ingekleurde gebieden zijn nu op het gewestplan ingekleurd als regionale industriezone. Daarbij zou deelgebied 1 voorbestemd worden als zone voor overslagactiviteiten. Met als eerste te ontwikkelen gebied fase 1.

Bovendien is het op het gewestplan ingekleurd als een industriezone en wordt er beperkt nog aan overslag gedaan. Ook ligt er een spoorweg aan, namelijk de oude lijn Dendermonde naar Antwerpen. Die wordt nu gebruikt als museumspoorlijn en is dus relatief snel terug bruikbaar te maken voor goederenverkeer.

Maar er is wel een serieus probleem dat men bij een blik op een kaart natuurlijk niet ziet: Het autoverkeer vlakbij. Dit zit op de spitsuren nu al totaal in de knoop met daarbij uiteraard een stevige file.

Daar nog pakken zware vrachtwagens komende van die haven aan toevoegen is zonder diep ingrijpende maatregelen onmogelijk. En voor het stadsbestuur is het oplossen van dit mobiliteitsprobleem de absolute voorwaarde om dit project te steunen.

Weg is al overbezet

Bart Van Malderen

Schepen voor Ruimtelijke ordening Bart Van Malderen hoopt dat ook de andere overheden hun conclusies trekken uit de mobiliteitsproblemen.

En zoals verwacht wordt dat fileprobleem ook bewezen door het MOBER. En dit rapport dient wel nog wat aangepast maar lijkt geen ingrijpende veranderingen meer te zullen ondergaan. Dendermonds schepen voor Ruimtelijke Ordening Bart Van Malderen (sp.a): “Er is wel nog wat verbetering mogelijk door een betere regeling van de verkeerslichten, maar dat is beperkt.”

Daarbij lijken de plannen om de eerder gemaakte provinciale streefbeeldstudie over de Mandekenstraat en het Hoogveld in de praktijk om te zetten op de lange baan geschoven. Hierbij zou de Mandekenstraat een parallelweg krijgen ten noorden van de spoorweg.

Bart Van Malderen: “Dit lijkt voor lange tijd afgevoerd en bovendien is er het probleem dat men zo de file ergens anders legt, verder richting Willebroek. Het gevolg is dat door dit mobiliteitsprobleem de overslagactiviteiten er in de praktijk zeer beperkt zullen moeten zijn. De hoop is nu dat ook de andere overheden hiermee rekening houden.”

Wel zouden een aantal onteigeningen blijven doorgaan. Dit heeft te maken met de aanwezigheid van de opslagtanks van petroleumhandelaar Van den Bossche, het vroegere De Saert.

Baasrode - Schelde aan Den Briel

De Schelde aan de wijk Nieuwe Briel in Baasrode, links op de foto is de plek waar de haven verder zou moeten worden uitgebouwd.

Dit is een zogenaamd Sevesobedrijf, een gevaarlijk bedrijf waarvoor extra veiligheidsmaatregelen dienen te worden genomen. En dat betekent onder meer dat er in een bepaalde cirkel omheen geen mensen mogen wonen. Wat nu echter wel het geval is. Om daarover meer duidelijkheid te krijgen is men nu trouwens begonnen met de opmaak van een ruimtelijk veiligheidsrapport over deze onderneming.

Dit verhaal toont nogmaals aan hoe goedbedoelende administraties in een voor hen amper gekend verhaal stappen en pas daarna zien dat het amper haalbaar is. Zo kwam men af met het project RUP Oude Briel.

De wijk Oude Briel ligt echter in Buggenhout aan de Schelde. De plaats waar die havenuitbreiding dan moet komen ligt echter ernaast in Baasrode in de wijk Nieuwe Briel. Dat buurtbewoners dan steigeren hoeft niet te verbazen.

Kleinschalige haven

Er is qua mobiliteitsproblematiek verder het wereldwijde probleem van de toeslibbende verkeerswegen en de rivieren die amper gebruikt worden en dus een aantrekkelijk alternatief vormen voor dat vele fileleed.

De Nieuwen Briel - Oude spoorlijn

De wijk Nieuwe Briel vertoont veel verval zoals hier op deze foto van de oude spoorlijn naar Antwerpen.

Reden waarom men vanuit de EU en onze vele regeringen aandringt om die rivieren optimaler te gebruiken. De EU heeft zelfs een vette subsidiepot voor W&Z klaar die ze dan binnen een beperkte periode moet gebruiken. Men moet dus snel gaan. En het gekende spreekwoord stelt: Haast en spoed is zelden goed.

Er zal in de wijk vermoedelijk op middellange termijn dus meer overslag komen maar dat zal erg beperkt zijn. Vraag is ook hoe groot de interesse bij het bedrijfsleven is voor zo’n overslaghaven.

Actiecomité tegen overslaghaven op De Nieuwe Briel

Het actiecomité lijkt grotendeels zijn slag thuis te zullen halen.

Het gebied is al honderden jaren een haven maar zal door omstandigheden nooit meer die glorie van voorheen in de zestiende eeuw kennen toen het blijkbaar de voorhaven was voor een immer groeiend Antwerpen, toen de grootste stad in de Benelux. En toen waren er geen vrachtwagens, alleen karren, al of niet met honden.

Willy Van Damme

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s