Subsidies? Neen dank U.

Het gaat er al enkele maanden nogal chaotische aan toe in de Dendermondse OCMW-raad. Van een echte meerderheid is er zo te zien geen sprake meer en vorige dinsdag ontaarde een stemming over het vragen van extra subsidies aan het Vlaamse gewest in een ware en merkwaardige scheldpartij.

Instabiliteit

Vooreerst wordt de OCMW-raad al lang getroffen door de ziekte en afwezigheid van een aantal raadsleden. Zo is Dominique Jouret van het Vlaams Belang al bijna van praktisch het begin der legislatuur wegens ziekte afwezig. En ze wordt opvallend door de partij ook niet vervangen.

En dan is er Rita De Schryder, officieel de fractieleider van CD&V, die al een tijd sukkelt met haar gezondheid en daardoor veelvuldig afwezig is. Ook is er binnen die fractie Kristel Gevaert die zoals vorige dinsdag eveneens regelmatig afwezig is.

OCMW-raad Dendermonde

De Dendermondse OCMW-raad van 2010 met hier van links naar rechts Hilde Raman, Emiel Ravijts, Geert Vermeir, Erik Huyghe (secretaris), Theo Janssens, Johan Baert, Hilde Heyvaert, Rita De Schryder, Luc Beurms en Donata Verhasselt. Kristel Gevaert en Dominique Jouret waren die dag afwezig.

Naast haar gezondheidsproblemen zit ze als topambtenaar met een volgens haar drukke agenda en heeft ze het bovendien niet gemakkelijk met haar partij. Zie een eerder publiek protest van haar hier op deze blog. En na 2012 verdwijnt ze zelfs uit de lokale politiek.

Maar erger is de politieke instabiliteit. Zo is Rita De Schryder uit haar partij gezet omdat ze vasthield aan het eerste coalitieakkoord dat de sluiting van het Baasroodse rusthuis betekende. Een akkoord waarop CD&V nadien dan terugkwam.

Maar dat is niet alles. Zo verhuisde Hilde Raman van Vlaams Belang naar N-VA, dus van de oppositie naar de meerderheid. Hetzelfde voor Emiel Ravijts (Plus) die van dat splinterpartijtje overliep en nu kandidaat is op de lijst van die CD&V, de meerderheid dus.

Guerrilla

Meest merkwaardige sprong is echter die van Hilde Heyvaert die officieel zetelt namens sp.a maar nu op de kieslijst staat van CD&V. Wel nog binnen de meerderheid dus maar veel loyaliteit tegenover het OCMW-bestuur zit er bij haar duidelijk niet meer in. Het was tot onlangs gans anders.

Men krijgt integendeel de indruk dat zij al maanden een soort van guerrilla voert – volgens een serie bronnen binnen het OCMW om persoonlijke reden – tegen het bestuur en vooral de voorzitter Theo Janssens.

En om de politieke instabiliteit volledig te maken is er ook nog het feit dat zowel Theo Janssens als Johan Baert (beiden behorende tot de sp.a fractie) ook niet meer opkomen. Voor Theo Janssens uit onvrede over de positie die zijn partij nu inneemt in het dossier van het Baasroodse rusthuis.

OCMW - Dendermonde

Het Dendermondse OCMW zit met een instabiele beheerraad.

Desondanks slaagt het bestuur erin om elke OCMW-raad de op de agenda voorliggende punten goed te laten keuren. Waarbij de zogenaamde meerderheid steevast verdeeld stemt. Wat ook dinsdag weer bleek. Sommige CD&V’ers onthouden zich, anderen stemmen voor of stemmen neen. Een kakafonie dus.

En de administratie, die werkt gewoon door. Mede dankzij haar goede werking die zorgt voor goed voorbereide dossiers en de betere evenwichtskunsten van Theo Janssens. “Wij zijn einde legislatuur en doen er alles voor om het OCMW volgend jaar in perfecte staat aan onze opvolgers te geven”, stelt Johan Baert.

Decreet

Deze week echter liep de OCMW-raad geheel uit de hand. Het begon al bij het tweede agendapunt toen men moest stemmen over de toepassing van een decreet over OCMW’s rond interne controle. Het idee was toe te treden tot de vereniging van OCMW’s die dit decreet vorm moet geven.

Maar dat kon volgens Eddy Mertens, theoretisch het enige overgebleven oppositielid, niet want dat hypothekeerde het volgende OCMW-bestuur. En bovendien moet volgens hem auditen gebeuren door buitenstanders. Alsof alle ietwat grote bedrijven zelf geen interne controles doen.

Het is ook een merkwaardige redenering want het gaat hier over de toepassing van een decreet dat men hoe dan ook zal moeten naleven. Maar opvallend genoeg volgende de OCMW-raad dit enig oppositielid met 5 tegen 3. Met CD&V die opnieuw alle kanten uitvloog.

Theo Janssens

Het voorstel van Theo Janssens om het OCMW-decreet in Dendermonde toe te passen werd verworpen.

“Het zal betekenen dat de volgende OCMW-raad dit ergens in 2013 als allerlaatste in Vlaanderen dan zal moeten goedkeuren”, aldus een berustende Johan Baert. Maar dit incident was slechts het voorspel voor wat nog moest komen.

RVT-quota

Punt twaalf en het laatste van de publieke zitting betrof de problematiek van rusthuisbedden in de woon- en zorgcentra (WZC) van Baasrode en de Boonwijk. Al een tijd maakt de verantwoordelijke Vlaamse minister Jo Vandeurzen (CD&V) elk jaar een subsidiepot beschikbaar in de vorm van extra quota voor RVT-bedden in rusthuizen.

Rusthuizen die goed presteren door meer zorgbehoevende bejaarden aan te trekken kunnen dan geld voor extra RVT-bedden vragen. Alles is immers gebonden aan door Brussel bepaalde quota. En RVT-bedden krijgen van het gewest betere subsidies.

De andere categorie, de gewone bejaarden en ROB genoemd, wil men zoveel mogelijk uit de rusthuizen houden en richting bejaardenwoningen en thuiszorg duwen. Het is een gevolg van de vergrijzing en de extra kosten die dat met zich meebrengt. Brussel wil de WZC zoveel mogelijk voorbehouden aan RVT’ers, bejaarden die echt zorgbehoevend zijn.

Daarom ook dat men nu overal bejaardenwoningen en serviceflats bouwt. Het probleem in Dendermonde is dat de rusthuizen van de Boonwijk (76%) en Baasrode (74,7%) over te weinig RVT-quota beschikken en daardoor ook serieus verlieslatend zijn. Het WZC Aymonshof daarentegen heeft veel RVT’s (93,69%) en draait sinds kort break-even met zelfs een kleine winst.

Bovendien betekent extra RVT-quota ook extra tewerkstelling daar die zorgbehoevende bejaarden ook meer werk vergen. Het toekennen van extra RVT-bedden is dan ook iets waar elk WZC zit op te wachten. Men wil het hoe dan ook niet missen want de vraag komt maar een keer.

Eddy Mertens

Eddy Mertens wou niet dat het OCMW aan de minister bijkomende quota voor RVT-bedden en dus subsidies vroeg.

Scheldpartij

Maar dat zag Eddy Mertens wel eventjes anders. Ook dit kon voor hem niet daar het eveneens het toekomstig OCMW-bestuur zou hypothekeren, zeker wat betreft de plannen voor het rusthuis in Baasrode.

Waarop een totaal verbouwereerde Johan Baert woedend uitviel en hem waanzin verweet. “Dit gaat over extra tewerkstelling en extra geld, vele duizenden euro’s die we zouden missen. Dat kan toch niet”, aldus Johan Baert. Wat tussen beiden dan ontaarde in een op een OCMW-raad nooit geziene scheldpartij.

Ook de bewering over Baasrode wordt door een der aanwezige CD&V’ers afgedaan als onzin. Voor die was het duidelijk dat extra quota voor het Baasroodse rusthuis juist een heel goede zaak zijn want het maakt haar rendabeler. Want voor dit raadslid gaat die discussie toch daar over.

Inderdaad, als Vandeurzen morgen op een soort miraculeuze wijze besluit om aan Baasrode een quota van 60 extra RVT-bedden te schenken dan komt er bijna zeker daar een nieuw WZC. Nu niet want het mag niet van Brussel.

Onthield Hilde Heyvaert, die na Johan Baert als tweede moest stemmen, zich om reden van die uitval van Johan Baert? Voorheen had ze de andere motie van Eddy Mertens immers wel goedgekeurd. Beseft ze dat neen stemmen haar politiek immers schade kon berokkenen.

WZC Sint-Vincentius - Baasrode

Het OCMW-rusthuis Sint-Vincentius in Baasrode maakt stevig verlies om reden dat het over te weinig goed gesubsidieerde RVT-quota beschikt. Het krijgt nu vermoedelijk toch een uitbreiding ervan.

En alhoewel CD&V opnieuw hopeloos verdeeld stemde werd het punt ditmaal wel goedgekeurd met vier stemmen voor, twee onthoudingen en twee neen. Eddy Mertens bleef praktisch eenzaam en alleen achter. Naast dan Emiel Ravijts.

Eddy Mertens wordt door sommigen gezien als de intelligente lokale liberaal, een man die in het bedrijfsleven zit en perfect weet wat rendabiliteit is. Een goochelaar met cijfertjes als het ware. Ook werkte hij in het verleden steeds goed samen met Theo Janssens voor wie hij naar eigen zeggen een zekere bewondering had.

Sinds enkele maanden echter lijkt hij de werking van het OCMW eerder te willen saboteren. Wat in de beginperiode toen hij Geert Vermeir verving wel heel anders was. Het lijkt verder ook een taak voor CD&V om haar troepen, oud en nieuw aangeworven, in het OCMW wat in het gareel te doen lopen. Met deze toestand heeft niemand baat.

Eddy Mertens reageerde niet op de vraag voor een gesprek hierover.

Willy Van Damme

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s