Wie storm zaait……..

Nog steeds poogt men in onze media de aanwezigheid van salafisten van allerlei slag in Syrië zoveel mogelijk te minimaliseren. In de Financial Times had men het deze maand dan maar over buitenlandse en Syrische salafisten, waarbij de meerderheid volgens hun ‘specialiste’ Roula Khalaf lokale salafisten zijn die helemaal niet zo brutaal optreden.

Zegedrift

Dit terwijl al van bij het prille begin van de opstand er bewijzen waren dat Al Qaeda en aanverwanten de centrale rol spelen in deze burgeroorlog. Zo publiceerde het Brits-Canadese persagentschap Reuters op 22 april 2011, dus amper 5 weken na de eerste betogingen, een foto van de manifestatie tegen Assad van een Syrische/Libanese groep die alleen zwarte vlaggen met witte letters meedroeg. De vlag die typisch is voor Al Qaeda, de Taliban e.a. (1)

Maar geen zorg, zoals het westen toeliet dat dit soort extremisten zowel in Bosnië-Hercegovina als in Afghanistan een spoor van bloed en vernieling achter zich lieten, zo ook mogen zij dat nu doen in Syrië. En geen zorg, onze pennenlikkers zullen er wel voor zorgen dat de bevolking in het westen dit spoor zo weinig mogelijk zal opmerken.

Dat deden ze immers met Afghanistan en Bosnië-Hercegovina en nu met Syrië. Het heet de medeplichtigheid van de media aan massamoord. En nochtans is dit een heel gevaarlijk spel. Slagen deze salafisten in Syrië dan zullen zij ongetwijfeld zo zegedriftig zijn dat ze al nieuwe doelwitten gaan uitkiezen. En die zijn er voor hen zat.

Aan banden

Alain Winants, chef van onze Staatsveiligheid, waarschuwt al vele maanden voor dit gevaar, voor hem het grootste voor onze maatschappij. Maar ook hem legt men vanuit de regering – zijn bazen – overduidelijk aan banden.

Zo had hij het bij de herrie rond provocateur en extremist Fouad Belkacem over de dringende noodzaak om de financiën van die extremisten onder controle te krijgen. Wat betekent dat hij het tot dan niet kon/mocht doen. Het is een oproep die hij nadien nooit meer herhaalde.

Waarbij de indruk dan ontstaat dat ze hem op dit vlak vanuit de regering de mond snoeren. De financiers zitten immers bijna zeker in Saoedi-Arabië, een centrale partner van de VS en Israël in de strijd voor de controle over de wereld. En onze regering is een brave vazalstaat van Israël en de VS. En dus….

Typerend was het bericht in de Gazet Van Antwerpen over Belgen die in Syrië vechten. Een open geheim dat men om bovenvermelde reden toch zoveel mogelijk uit de schijnwerpers wil houden. Maar de krant wist ditmaal bij de Staatsveiligheid een bevestiging te krijgen. (2)

De Belgische Staatsveiligheid maakt zich zorgen over moslims uit België die meevechten met de rebellen in Syrië. Dat schrijven Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg donderdag.

Hoeveel Belgen of allochtonen die in ons land wonen, meevechten aan de zijde van het Vrije Syrische Leger of bij andere milities, is niet duidelijk omdat de Staatsveiligheid om ‘operationele redenen geen informatie kan geven over concrete aantallen’.

De Staatsveiligheid houdt een oogje in het zeil, want ‘het behoort tot onze taken om verplaatsingen naar internationale conflictzones te monitoren, dus ook naar Syrië.’

De Staatsveiligheid is bezorgd over de strijders. ‘Personen die terugkeren naar ons land en effectief hebben deelgenomen aan gevechten, parate kennis hebben opgedaan van het omgaan met wapens en van oorlogsstrategie en -tactiek, houden een duidelijk veiligheidsrisico in’, luidt het.

Ook in Antwerpen zijn strijders geronseld voor Syrië. ‘Een tijd geleden is een Saoedi-Arabische sjeik in een moskee in Borgerhout nog komen prediken ten voordele van de Syrische strijd’, zegt Peter Velle van het Vlaams Comité voor Ex-moslims in de kranten.

De inkt bij de Gazet van Antwerpen was echter die morgen amper droog of de Staatsveiligheid ontkende al dat ze het tegen de krant gehad had over Belgen in Syrië. Ook hier voelt men op de achtergrond politieke druk van de regering en ook het buitenland op Alain Winants.

Smeekbeden

Zelfs Jean-Claude Delepière, tegenwoordig voorzitter van de Antiwitwascel en een man die voorheen als magistraat veel met onze veiligheidsdiensten werkte, trok recent dan ook maar eens aan de alarmbel. (3)

Het is voor Saoedi-Arabië een koud kunstje om in België radicale islamscholen te financieren. De geldstromen blijven grotendeels onder de radar. De antiwitwascel betreurt dat ze de geldschieters van extremisten niet in de gaten mag houden.

‘Wij zijn spijtig genoeg niet bevoegd om de geldschieters van extremisten te controleren. We mogen alleen de financiering van terroristen in de gaten houden’, betreurt Delepière.

Maar ook zijn smeekbede bleef zo te zien zonder gevolgen. En nochtans is dit extremistische geweld een groot gevaar voor de stabiliteit van niet alleen het Midden-Oosten maar van gans de wereld.

Complete waanzin

De arrogante prietpraat van een Fouad Belkacem en de meer verfijnde subtielere verklaringen van Bassam Ayachi, man van Al Qaeda in België, alsmede hun praktijken tonen dat men ook hier wil ageren, en niet alleen met woorden en rekruteringsacties.

Maar toch blijft men hier volharden in de boosheid, de complete waanzin. Denken dat die salafisten zich gaan beperken tot Syrië, Libië of het Midden-Oosten is dwalen. Salafisten plegen op dagelijkse basis aanslagen in onder meer Afghanistan, een land dat door westerse dwaasheid feitelijk verloren is, Rusland, China, Indië, Pakistan, Libanon en landen als Kirgizië en Tadzjikistan.

Het is dus een gif dat zich wereldwijd aan het verspreiden is en ook al Mali en Indonesië aantast. De voorbije weken werden heiligdommen van het soefisme, een tak van de islam, zowel in Libië als in Mali door hen vernield. Maar in het westen doet men alsof er niets aan de hand is en worden de critici binnen het establishment of niet gehoord of het zwijgen opgelegd.

Het gif dat men hier in Syrië rijkelijk rondstrooit en de gevaren voor de wijde regio verklaart waarom landen als Rusland, Indië en China zich zo hard tegen het westerse beleid versus Syrië opstellen. Zij vechten in de kwestie Syrië niet alleen een oorlog rond Iran uit maar ook een ter beveiliging van hun eigen grondgebied. De essentie van hun bestaan!

Gehard in de strijd

De val van Assad is dus naast een gevaar voor Iran ook een voor Irak, China en al die andere landen. De bomaanslagen zullen er hierna sterk gaan toenemen. Dat is bijna onvermijdelijk. Zie maar naar de groei in Irak.

En de salafisten die gehard en meer radicaal dan ooit voorheen uit de strijd in Syrië komen zullen zich eens terug in België, Nederland en Frankrijk zeker niet inhouden en plots brave burgers worden. Integendeel, ook hier gaan ze zich meer laten voelen en met hun oorlogservaring kan dat tellen.

Het is de complete dwaasheid van onze regeringen en de medeschuldige media die hier de oorzaak zijn. Er is het gezegde dat wie wind zaait, storm oogst. Hier zaait men echter een zware storm en de gevolgen laten zich zo raden. Maar dat men daarna dan niet zegt: ‘Wir haben es nicht gewusst”. Ze wisten het immers verdomd maar al te goed!

Een bloemlezing

Welke gruwel het westen op Syrië heeft losgelaten blijkt ondertussen uit flarden nieuws die toch in de klassieke media terechtkomen. Ondanks de zware zelfcensuur die onze journalistiek zo kenmerkt. Een bloemlezing.

Zo is er het verhaal (4) van Sacha Kester naar aanleiding onder meer dan de kidnapping van de Nederlandse persfotograaf Jeroen Oerlemens door een groep salafisten waartussen zich geen enkele Syriër bevond.

Het voorval speelde zich af in Syrië, juist over de Turkse grens. Wat Turkse medeplichtigheid doet vermoeden bij hun aanwezigheid. De Volkskrant poogt desondanks de zaak duidelijk nog te minimaliseren. De ontkenningen van rebellen worden er zomaar voor waar aangenomen.

Time Magazine heeft al eerste westerse medium een aantal strijders geïnterviewd die voor een jihadistische organisatie in Syrië vechten. Een van hen is Ibrahim, die zegt dat zijn organisatie, de Jahbat al-Nusra li Ahl Ash-sham, wel voor een islamitisch Syrië vecht, maar niet is gelieerd aan Al-Qaeda. ‘We zijn gewoon mensen die ons geloof volgen en gehoorzamen.’

De folterkamers

Enkele weken later, op 17 augustus, zal de krant echter een ander en zeer schokkend relaas (5) brengen over deze vrijheidsstrijders. Het betreft het bezoek van een westers journalist aan een gevangenis van deze salafisten.

Dat ze hun bezoeker die cellen in al zijn gruwel toonden bewijst hun niets ontziende criminaliteit. Ze vinden het blijkbaar normaal. Met als vraag: Wat is dan abnormaal en niet te tonen?

De journalist omschrijft zijn bezoek aan de gevangenis in Al Amr, in het noordoosten van Syrië , als ‘surrealistisch’. ‘Hun instrumenten van pijn lagen duidelijk zichtbaar uitgestald: op de kleine, stoffige binnenplaats, niet ver van de plek waar de bewakers rondhingen en een sigaretje rookten, stonden houten stokken en ijzeren staven in de schaduw, nog steeds bedekt met bloed.’

De verslaggever beschrijft wat hij in de kelder ziet, waar acht gevangenen in een grote kamer werden vastgehouden. Er stond een bed in de hoek, waar touwen aan hingen die vermoedelijk waren gebruikt om de armen en benen vast te binden.

Naast het bed stond een groot vat met water, en lagen een aantal plastic pijpen waarmee de mannen waarschijnlijk aan de een of andere vorm van watermarteling waren blootgesteld.

Vorige maand brachten de Standaard en De Morgen pagina’s lang het verhaal van Human Rights Watch over de folteringen door de Syrische regeringen. Over dit echter geen woord, geen letter. Die mogen folteren.

Zwarte vlaggen

Ook in de Angelsaksische pers sijpelen dergelijke verhalen stilaan door. Zo wist de Irish Times op 2 augustus de aanwezigheid van Al Qaeda en consoorten te melden (6). Niet bij naam uiteraard want juist daarvoor publiceerde men nog sympathieke verhalen over Ierse salafisten die naar Syrië waren getrokken. Men moest dus nog wat voorzichtig zijn en had het dan maar alleen over de zwarte vlaggen.

He and his band of fighters use religious tinged rhetoric and they carry black and white flags emblazoned with the Muslim declaration of faith….The Syria they dream of is a democratic one, says Abu Musab. “And we will fight for this to the last drop of blood”

Hij en zijn groep gebruiken religieus getinte retoriek en dragen zwart-witte vlaggen met daarop de verklaring van hun geloof in de islam…. Het Syrië waarvan zij dromen is een dat democratisch is, zegt Abu Musab (een rebellenleider in Aleppo, nvdr.) “En we zullen hiervoor vechten tot onze laatste druppel bloed.”

De ideologie van Al Qaeda

Het Russische persagentschap Itar-Tass wist dit op 31 juli in duidelijkere termen te beschrijven (7). Het moet zich hier dan ook niet inhouden en zelfcensuur toepassen. Rusland staat nu eenmaal niet aan de kant van die jihadisten.

Sukur al-Sham also does not have moderate views. “The Al Qaeda’s ideology has already existed in Syria, but the incumbent authorities were suppressing it.

Now after the launch of the uprising this ideology has found its breeding ground. Moreover, financial sources appeared,” a representative of the Islamist group Abu Zain said with satisfaction.

Sukur al Sham heeft evenmin een gematigde visie. “De ideologie van al Qaeda bestond al in Syrië, maar de overheid onderdrukte dat. …

Nu na de start van de opstand heeft deze ideologie een vruchtbare grond gevonden. Bovendien is er nu ook financiële steun gekomen”, stelde Abu Zain, een vertegenwoordiger van de islamietische groep, met tevredenheid.

Ook de New York Times zal dit verhaal de dag voordien brengen en er zelfs nog wat extra aan toevoegen. (8) Extra’s die het verhaal van de Staatsveiligheid en de Gazet Van Antwerpen/Belang van Limburg bevestigen.

Abu Zein, a spokesman for Sukur al-Sham, said the organization included Syrians plus other Arabs, French and Belgians. “The Qaeda ideology existed previously, but it was suppressed by the regime,” he said in a Skype interview.

Abu Zein (vermoedelijk diezelfde Abu Zain waarvan hierboven sprake, nvdr.), een woordvoerder voor Sukur Al Sham, stelde dat zijn organisatie naast Syriërs en andere Arabieren ook Fransen en Belgen telt.

“De Al Qaeda ideologie bestond al vroeger maar werd door de regering onderdrukt”, stelde hij in een interview via Skype.   

Religieuze rechtbank

Een ander voorbeeld dat aantoont hoe die rebellen hun gruwel schaamteloos en open een bloot tentoonspreiden komt van de BBC en ook blijkbaar de Britse Krant The Guardian. (9) Men heeft het, ironisch, over het verschil tussen buitenlandse salafisten en het Vrije Syrische leger. 

The Guardian’s Ghaith Abdul Ahad interviewed a village elder of Shahail (50 miles, or 80km, west of Mohassen in Deir al-Zour province), Saleem Abu Yassir, who is also a commander of the local FSA brigade.

He told Mr Abdul Ahad about jihadists: “Are they good fighters? Yes, they are, but they have a problem with executions. They capture a soldier and they put a pistol to his head and shoot him. We have religious courts and we have to try people before executing them.”

Ghaith Abdul Ahad van The Guardian interviewde Saleem Abu Yassir, een dorpsoudste van Shahail, gelegen op zo’n 80 km ten westen van Mohassen in de provincie Deir al Zour. Hij is ook de lokale commandant van het Vrij Syrische Leger.

Deze sprak met Abdul Hahad over de jihadisten: “Zijn het goede vechters? Ja, dat zijn ze, maar wij hebben een probleem met hun executies. Zij nemen een soldaat gevangen, zetten een pistool tegen zijn hoofd en schieten hem neer. Wij hebben religieuze rechtbanken die deze mensen berechten en pas daarna schieten wij hen dood”.

Een ongetwijfeld subtiel verschil.

Buitenlandse tirannen

Dat die massale toestroom van al die extremisten, die in veel gevallen ook geen Arabisch spreken, laat staan de Syrische versie, lokaal voor grote wrevel en zelfs haat zorgen, hoeft men niet te betwijfelen.

De op YouTube te zien beelden van een massademonstratie in door het leger bevrijde wijken van de stad Aleppo tonen dit ten volle aan. Terwijl op YouTube te bekijken oppositiebetogingen tegenwoordig amper enkele tientallen mensen tonen, zijn er hier minstens duizend (10). Een verhaal dat conform is met de bemerkingen over de strijd in Aleppo van journalist Robert Fisk (11).

Over die interne ruzies en het groot ongenoegen van de lokale bevolking bericht het persagentschap Reuters op 3 augustus 2012. (12) 

There are increasing signs of quarrelling among rebel factions and between fighters and the population.

“The Free Syrian Army is causing us headaches now,” said Abu Ahmed, a local official who works with journalists in the Syrian town of Azaz, near the Turkish border.

“If they don’t like the actions of a person they tie him up, beat him and arrest him. Personality differences between brigade members are being settled using kidnappings and force. They are self-righteous and we are not happy about it,” he told Reuters.

Er zijn een toenemend aantal tekenen van ruzies binnen de verschillende rebelgroepen en tussen hen en de bevolking.

“Het Vrije Syrische Leger bezorgt ons hoofdpijn nu”, stelde Abu Ahmed in Azaz, een stad aan de Turkse grens. Hij is een lokaal ambtenaar die werkt met journalisten

“Indien ze een bepaalde actie van een persoon niet lusten dan binden ze hem vast, slaan hem af en arresteren hem. Persoonlijke rivaliteiten tussen die rebellen worden geregeld met kidnappingen en het gebruik van geweld. Zij zijn zo overtuigd van hun eigen gelijk en wij zijn er niet gelukkig mee”, aldus de man tegen Reuters.

Alle alawieten

De vraag is natuurlijk of die man na publicatie van dit interview nog leeft. Maar de Britse krant De Daily Mail, spreekbuis voor de Conservatieve Partij, gaat nog een stap verder en toont hoe groot de invloed van die haatpredikanten genre Adnan al Arour al is. (13)

Few I found talked of freedom or democracy. This has become a struggle simply for survival…. After so much bloodshed, it is powered by a thirst for revenge.

One activist tells me that it’s not just the president they want to kill. It’s every one of his fellow Alawites.

Weinigen waarmee ik sprak hadden het over vrijheid en democratie. Dit is simpel een strijd om te overleven…. Na zoveel bloedvergieten wordt dit gedreven door een dorst naar weerwraak.

Een activist stelde mij dat het niet juist de president is die ze willen vermoorden, maar iedereen van zijn geloofsgenoten, de alawieten.

De Standaard

Maar in De Standaard doet men nog steeds alsof er niets aan de hand is. Slaap rustig beste lezers, onze regeringen hebben het goed voor met Syrië . En die rebellen, dat zijn echt wel vrijheidsstrijders. Het is het verhaal dat Brigitte Herremans en Jorn De Cock er laten horen. Zo riep Brigitte Herremans op tot het geven van ‘alle steun’ aan die opstandelingen (14) en wist De Cock in mei te melden (15):

Maar evenzeer zijn er al enkele maanden geruchten over kleine aantallen binnen- of buitenlandse jihadi’s die met dossierkennis uit de Iraakse oorlog dit soort aanslagen (kunnen) plegen.

Kunnen stelt hij tussen haakjes. Over de eerste bomaanslagen tegen de Syrische veiligheidsdiensten eerder wist hij te melden dat die vermoedelijk het werk waren van de veiligheidsdiensten zelf om zo die rebellen zwart te maken. Want voor hem is president Bashar al Assad gewoon een leugenaar. En hij kan het weten.  

Willy Van Damme

1) Zie hier het op deze blog geplaatste artikel ‘De draaiende derwisj is blind’ van 13 augustus 2012.

2) ‘Staatsveiligheid bevestigt niet dat Belgen meevechten in Syrië’, De Standaard, 2 augustus 2012 van LEJ.    

 http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20120802_010&_section=60146703&utm_source=standaard&utm_medium=newsletter&utm_campaign=ochtendupdate

3) ‘Geldschieters moslimextremisten ontsnappen aan controle antiwitwascel’, De Tijd, 22 augustus 2012 van Lars Bové en Barbara Moens. Delepière is een van onze grootste kenners van de Belgische veiligheidsdiensten.

Premier Elio Di Rupo kan na deze waarschuwingen van Winants en Delepière niet meer zeggen dat men hem en zijn regering niet had gewaarschuwd. Dat beiden publiek aan de alarmbel trokken toont echter dat men vanuit de regering niet wil optreden.

4) ‘Zijn het dan toch jihadisten die tegen Assad vechten?’, De Volkskrant, 31 juli 2012 van Sacha Kester. http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2668/Buitenland/article/detail/3294387/2012/07/31/Zijn-het-dan-toch-jihadisten-die-tegen-Assad-vechten.dhtml

Het feit dat deze journaliste einde juli die vraag nog stelt bewijst feitelijk haar algehele onkunde in dit dossier.

5) ‘Surrealistisch’ bezoek aan Syrische gevangenis vol ‘instrumenten van pijn’, De Volkskrant, 17 augustus 2012 van de redactie.  http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2664/Nieuws/article/detail/3302671/2012/08/17/Surrealistisch-bezoek-aan-Syrische-gevangenis-vol-instrumenten-van-pijn.dhtml

6) ‘Syrian rebels dig in for bloody war at crucial Aleppo battleground’, Irish Times, 2 augustus 2012 van Mary Fitzgerald.   ‘http://www.irishtimes.com/newspaper/front/2012/0802/1224321296134.html?cmpid=morning-digest&utm_source=morning-diges%20t&utm_medium=email&utm_campaign=digests

7) ‘The struggle against Bashar Assad is being waged more frequently against Islamic slogans’, Itar-Tass, 31 juli 2012. Geen  auteur gekend. Het verhaal is gebaseerd op een eerder verschenen artikel in het Russische zakendagblad Kommersant. http://www.itar-tass.com/en/c142/484878.html

8) ‘As Syrian War Drags On, Jihadists Take Bigger Role’, New York Times, 29 juli 2012 van Neil MacFarquhar en Hwaida Saad. http://www.nytimes.com/2012/07/30/world/middleeast/as-syrian-war-drags-on-jihad-gains-foothold.html?pagewanted=all

9) ‘Syria conflict: Jihadists’ role growing’, BBC World website, 2 augustus 2012 van Murad Batal al Shishani. http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-19091400

10) ‘Aleppo Residents Celebrating Cleansing Their Neighborhoods From Turkey’s FSA Terrorists’  – YouTube, 23 augustus 2012, de beelden zijn afkomstig van de Syrische Televisie.

Beelden van het feest in een wijk in Aleppo die door het leger was bevrijd.

Bij het Syrian Center for Documentation kan men dagelijks op hun website een kort overzicht zien van de demonstraties tegen de regering, incluis hun filmpjes op YouTube. Het is actief vanuit Syrië waar zogenaamd elke vorm van oppositie brutaal de kop wordt ingeklopt. Althans volgens onze media.

Dit Syrische documentatiecentrum verzamelt nieuws over de burgeroorlog van alle kanten en is te bereiken op: http://www.syrian-doc.com/index.php?lang=en. Hun Engels is wel barslecht.

11) ‘They snipe at us then run and hide in sewers’, The Independent, 21 augustus 2012 van Robert Fisk. http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/robert-fisk-they-snipe-at-us-then-run-and-hide-in-sewers-8063515.html

12) ‘Syrian army moves on rebels in Aleppo, Damascus’, Reuters, 3 augustus 2012 van Adeel al Shalchi. http://uk.reuters.com/article/2012/08/03/uk-syria-crisis-idUKBRE86H18C20120803?feedType=nl&feedName=uktopnewsearly

13) ‘Britain secretly equipping Syrian rebels with latest satellite phones to help topple Assad’, The Daily Mail, 5 augustus 2012 van Mark Nicol en Russell Myers. Het walgelijke sermoen van Adnan al Arour werd hier eerder al in beeld gebracht. Hij past bij figuren als een Breivik.
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2183869/Britain-secretly-equipping-Syrian-rebels-latest-satellite-phones-help-topple-Assad.html#ixzz24k0sq6MJ

14) ‘De spijtige defriending van de Syrische revolutie’, De Standaard, 8 augustus 2012 van Brigitte Herremans.

15) ‘Minstens 55 doden na dubbele aanslag in Syrische hoofdstad – Iedereen wijst naar de ander’, De Standaard, 11 mei 2012 van Jorn De Cock.

Advertenties

One thought on “Wie storm zaait……..

 1. Willy,
  dit is een heel belangrijk artikel. Het lijkt off-topic, maar wij weten inmiddels hoe 9/11 en wat er nu aan de hand is, met elkaar verweven zijn. Enkele feiten uit het artikel waren mij al bekend, maar konden destijds nog niet worden gestaafd. Andere feiten zijn ook voor mij nieuw.

  http://www.veteranstoday.com/2012/08/22/911-and-zion-what-was-israels-role/

  Ik wil je echter nog iets anders vertellen. Ben jij bekend met de ‘underwearbomber’ Abdul Mutallab, die op een vlucht van Amsterdam naar Detroit op kerstdag 2009, een bom wilde laten ontploffen? Deze werd aan boord geholpen door een Amerikaanse overheidsfunctionaris, dit is bevestigd door een zekere Patrick Kennedy van het State Department, maar bovenal gezien door zeker twee ooggetuigen op Schiphol, het advocatenechtpaar Kurt en Lori Haskell. Het toeval wil dat de beveiliging op Schiphol, door hetzelfde bedrijf wordt uitgevoerd als die, die in het artikel wordt genoemd. Maar er speelt meer. Abdul Mutallab is tijdens de gehele vlucht gefilmd en op video vastgelegd. Toen Abdul Mutallab de bom boven Detroit wilde laten ontploffen, werd hij overmeesterd door een Nederlandse passagier genaamd Jasper Schuringa. Volgens eigen zeggen, werd Jasper Schuringa na het incident naar een ‘Safe House’ gebracht in de buurt van Miami, omdat men bang was dat Al-Qaida een aanslag op hem wilden plegen. In een reportage, van het actualiteitenprogramma ‘Één Vandaag’ kwam aan het licht dat Jasper Schuringa een videoproductie bezit. Toeval?
  Joop de Jong
  Antwoord:
  Het verhaal van die Abdul Muttalab, de schoenenbommer, is mij in grote lijnen bekend. Deze details echter niet. Maar je verhaal wekt bij mij uiteraard geen enkele verbazing.
  Men kan hier ook op deze blog het verhaal lezen over de rol van de DEA, Drug Enforcement Administration, en de terreuraanval in Mumbai in Indië. Hier lees je daar niets over, maar in de Indische pers is dat wel een groot discussiepunt.
  Willy Van Damme

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s