Een virus

De wijze waarop onze regering de islam in België aanpakt lijkt wel aan het ongelooflijke te grenzen. Terwijl dit land en de wereld nood heeft aan pragmatisme en een betere verstandhouding, laat men het haat zaaien via de islam vanuit Saoedi-Arabië ongeremd toe. Nog erger, ooit propageerde men het zelfs.

Onverdraagzaam

Wie Saoedi-Arabië kent weet dat het land zich voor zijn staatsstructuur baseert op wat men noemt het wahabisme, hun naam voor het salafisme. Het is oerconservatief en interpreteert de geloofsleer als zou de maatschappelijke orde die van de 7de en 8ste eeuw, ten tijde van Mohammed en zijn eerste opvolgers, moeten zijn. Mensenrechten, neen. Koran, ja.

Gelijktijdig toont die zich naast corrupt ook uitermate onverdraagzaam in die zin dat zij met alle mogelijke middelen hun wil aan de rest van vooral de islamitische wereld wil opdringen. Zie maar hoe ze nu opereren in Pakistan, Tunesië, Libië en Egypte. Zie maar naar de totale destructie die ze op dit ogenblik organiseren in Syrië.

Het Saoedische vorstenhuis dat het land met ijzeren hand onderdrukt financiert wereldwijd dit wahabisme, salafisme in al zijn aspecten. Nu blijkt dat er ook in België een tiental van dergelijke avondscholen zijn waar men naast het Arabisch ook die vorm van islam aanleert, indoctrineert. Eerder werden er ook in het Verenigd Koninkrijk gesignaleerd. 

Het zijn dus blijkbaar madrassa’s, een genre zoals we dit in Afghanistan onder de Taliban hadden en in Pakistan nog steeds hebben. Het is een ideale voedingsbodem voor nieuwe rekruten voor figuren als Bassam Ayachi en Fouad Belkacem. Dit is gif zaaien, de jihad, en wat daaruit komt kan men zo raden.

Vermoedelijk

Het is Annemie Turtelboom (open VLD), minister van Justitie, die deze waarschuwing vandaag doet en zich daarbij baseert op een rapport van de Staatsveiligheid. Maar deze kan volgens de berichten niet eens zeggen hoeveel leerlingen die madrassa’s tellen. “Vermoedelijk enkele tientallen”, heet het daar.

Dit is een echt serieus probleem, niet alleen voor Europa maar vooral voor de islamitische wereld waarbij Saoedi-Arabië en ook Qatar dankzij hun olie- en gasmiljarden de wereld overspoelen met hun haatpredikanten.

Het land heeft bij dit beleid merkwaardig genoeg steeds de steun gehad van de VS die dat soort extremisten gebruiken als voetvolk, goedkoop kanonnenvlees, voor hun veroveringsoorlogen. Vroeger in Afghanistan, nu in Syrië. Ook in Sinkiang (China), Indië, Iran en Rusland bleken zij al goed bruikbaar. Vraag het ginds maar aan de lokale bevolking of de overheid.

Dat verklaart waarom Alain Winants, hoofd van de Staatsveiligheid, in deze zaak soms warm en koud blaast. Eerst waarschuwde hij voor de financiers achter typetjes als Fouad Belkacem – heel terecht – maar in latere interviews herhaalde hij dat dan niet meer.

Zoals hij het recent tegen de Gazet Van Antwerpen had over Belgische salafisten die in Syrië vochten en dat daarna ontkende gezegd te hebben. Alsof iedereen die dit dossier volgt dit niet weet.

Maar Alain Winants heeft chefs, en die zitten in onze regering en die moet dan weer luisteren naar wat de VS en die haar baas Israël hierover zeggen. En dus moet Alain Winants voorzichtig zijn, snoert men zijn mond en keert hij zich als een draaikolk.

Bergen geld

Maar het is ooit nog veel erger geweest. In plaats van een lokale islam te creëren – wat alle islamitische landen doen – gaf men in de jaren zeventig de controle over die islam aan de Saoedi’s, en die mogen hier zo te zien nog steeds zowat alles doen wat hen pleziert.

Maar ja, de Saoedi’s hebben bergen geld en gingen hier toen in die jaren veel hospitalen kopen. En gebruik maken van een set prostituees van mevrouw Fortunata Israël. Zo zijn ze die religieuze hypocrieten in Riyad, hoofdstad van Saoedi-Arabië. 

Er lijkt hier maar een oplossing. Eerst moet men er zo snel mogelijk voor zorgen dat er een Belgische islam groeit, aangepast aan onze normen en waarden. Zonder dit blijft integratie dode letter. Ten tweede dient men dat soort rekrutering van salafisten nu te stoppen. Kinderen indoctrineren met haat is onaanvaardbaar. Het is een virus dat men injecteert en dat kan niet.

Onze regering en Annemie Turtelboom weten wat te doen. En Alain Winants zou snel best meer zicht krijgen op wat zich daar allemaal achter de gordijnen van die ‘scholen’ juist afspeelt. Dit is te gevaarlijk om zomaar te laten passeren.

Uiteraard is dit eventueel verbod een rem op de vrije meningsuiting, maar die bestaat er nu al. Zo is er de wetgeving rond laster en eerroof, de ontkenning van de holocaust en de racismewetgeving.

Bovendien wil men Fouad Belkacem zijn nationaliteit afnemen wegens het zaaien van haat. En daarover gaat het hier zeker. Dat een religieus fanatieke dictatuur hier zomaar haar filosofie komt slijten kan niet.

Winants noemde het salafisme al herhaalde malen het grootste gevaar voor ons land. Hij heeft gelijk, maar dat hij er verder aan werkt. En dit met de volle steun van onze regering en met een media die nauwlettend toekijkt.

Willy Van Damme

Advertenties

25 thoughts on “Een virus

 1. Nu vertel je bullshit. Er bestaat vanuit psychologisch oogpunt maar één soort mensen, en die hebben alle moeilijkheden, die bij het mens zijn horen gemeenschappelijk. Dat is de basisregel. Er bestaat niet zoiets als een haatreligie, er is alleen onderscheid tussen mensen qua psychologische groei, en we zijn in ons land niet goed geplaatst om anderen de les te lezen op dat punt. Iedere groepering onderscheiden volgens het criterium levensbeschouwing valt uiteen in ongeveer dezelfde verdeling qua psychologisch ontwikkelingsniveau. Maar als het onder de Salafisten even erg gesteld is als in Vlaanderen, ja dan hebben we redenen om ons ongerust te maken. Ik heb daarvan echter geen bewijzen, zou daarvoor moeten naar Saudi Arabië moeten gaan om dat te bestuderen. En mijn studie verloopt niet volgens de onnozele parameters van de dominante oppervlakkige Westerling met zijn fetisjes: de onnozelen onder de vrouwen, de homo’s en een scheiding van kerk en staat waar ze zelf niets van begrijpen. Meestal kan ik je artikels zeer waarderen, maar nu sla je de bal mis.
  Antwoord:
  Ik heb niet de minste problemen met mensen die terug in de middeleeuwen willen leven, evemin als met mensen die nog verder terug willen gaan. Ieder zijn ding.
  Gebleken is echter dat deze groep op grootschalige wijze andersdenkenden, minderheden, enzovoort onderdrukt en desnoods zelfs dood. In Saoedi-Arabië staat de doodstraf op het zich bekeren tot een andere godsdienst en mag alleen de islam er aanwezig zijn.
  We zien dit ook in bvb Tunesië waar dergelijke groepen op dit ogenblik andere meningen dan de hunne soms met geweld en met succes onderdrukken. Hetzelfde gebeurde in Afghanistan en zien we nu ook gebeuren in Syrië waar dergelijke predikanten oproepen om o.m. alle alewieten te doden.
  Het is mijn opinie dat we dit niet kunnen tolereren. We moeten het volste respect hebben voor mensen die anders zijn, op welk vlak dan ook. Maar de menselijke integriteit schenden is onaanvaardbaar. En dat schenden doen salafisten wel. Ik zie het salafisme als een vorm van uiterst agressief religieus getint nationalisme, een soort fascisme. En ik heb geen nood aan een nieuwe NSDAP.
  Willy Van Damme

 2. Mijn mening is dat in een ideale maatschappij alle godsdiensten verboden moeten worden. En we moeten godsdiensten niet verwarren met gelovigen, maar we hebben het over een misdadig machtsinstituut ingesteld en in handen van de toenmalige en huidige machthebbers. De godsdiensten met hun kerken moskeeën, paters immams enz.. zijn een kankergezwel voor de mensheid. Ik hoef hopelijk toch niet uit te leggen hoeveel ellende en moorden deze instituten op hun geweten hebben. Zonder de invloed van de katholieke kerk te onderschatten is de islam al vanaf de vroege middeleeuwen hiervan een schoolvoorbeeld (ja, ook de katholieke en gereformeerde enz.). Het gaat hen en hier niet om een geloof. Het gaat om macht en onderdrukking. Het gaat om geld.. Deze macht is momenteel .het best zichtbaar bij de slam. Andersdenkenden worden het liefst door hen een kopje kleiner gemaakt. Er bestaat dan ook (nog) geen oppositie binnen de islam.Als iemand anders beweerd, ton het mij dan aan. Angst voor de gevolgen is groter dan het recht en vrijheidsgevoel. Landen als Libië en Syrië die een gematigder islam nastreven worden omvergeworpen met hun westerse vriendjes, die dezelfde belangen nastreven. En trek uit mijn woorden nou niet de conclusie dat ik de gelovigen ook hun recht wil ontnemen ergens in te geloven, dat is niet zo. Iedereen moet maar in een god of allah, of Sinterklaas of Pinokkio geloven als hij of zij het wil, zolang hij/zij het een ander maar niet opdringt, met name hun kinderen niet.
  Na 4 jaar christelijke school indoctrinatie en 3 jaar katholiek en totaal 12 jaar bijbelstudie ben ik steeds minder in die onzin gaan geloven. (en ja, het oude testament bevat veel geschiedenis en overleveringen. Ik zal er verder maar geen boekwerk van maken.
  Gerrit
  Antwoord:
  Ieder zijn goesting zou ik zeggen. Mensen zijn nu eenmaal vrij om te geloven wat ze willen. De Russische schaakkampioen Kasparov, een vriend van de VS, gelooft dat het echte begin van onze geschiedenis te situeren is rond de twaalde eeuw en dat de rest bedrog is, oplichterij. Voor mij geen probleem, ik zie dat als gek, maar ja, ieder zijn ding.
  Natuurlijk zijn godsdiensten overal gebruikt als instrumenten van de macht. De geschiedenis van de mensheid is er een opeenstapeling van.
  Maar men kan religie zomaar niet verbieden, dat lukt hoe dan ook niet.
  En dat de kerken, e.a. instrumenten van machtsmisbruik zijn, dat is zo, al duizenden jaren. Het is een fenomeen van bij de oude Grieken over de Khmer tot bij de Azteken, het Vaticaan en de eerste khaliefen.
  Wat betreft de islam moet ik je een beetje tegenspreken. Wat we nu zien is een secte binnen de islam die door Saoedi-Arabië, Israël en de VS gebruikt wordt om hun heerschappij over de wereld te vestigen. Die salafisten zijn zo blind in hun extremisme dat ze het zelfs niet eens beseffen dat ze gewoon gebruikt worden door dan nog Israël. De islam is meer dan welke godsdienst in dit genre een huis met ontelbare deuren en richtingen. Het salafisme gaat echter verder en is in zijn agressiviteit tot zowat alles bereid. Daar zit een probleem.
  En hoe ‘religieuzer’ hoe corrupter. Ook dat is bijna een vaste regel. Kijk naar al die TV-predikanten.
  Willy Van Damme

  • Sommigen zijn ervan overtuigd dat het simpel is en dat alle problemen opgelost zullen zijn als de godsdiensten verboden worden. Godsdiensten leggen op de meest toegankelijke manier de psychologie en sociologie uit, iets wat je nodig hebt om meer grip te krijgen op de realiteit waar je deel van uitmaakt. Sommigen hebben de ziel voor de mens al afgeschaft, ik zeg wel voor de mens, want een huis zou dan weer wel een ziel hebben. Laten we voor de zielloze mensen dus maar ineens alle menswetenschappen ook afschaffen, kwestie van zeker te zijn dat alle kwalijke invloeden zouden worden uitgeschakeld. Universiteiten, sluit ze. Intellectualisme, het heeft altijd voor miserie gezorgd, is het niet. Maar vreemd genoeg stellen al die roepers, die godsdiensten willen afschaffen, aan hun medemensen wel al die eisen, en nog meer, dan wat er in de dieptepunten van de geschiedenis van religieze organisaties zijn voorgekomen. Het enige wat verhindert dat dit in drama’s uitmondt, is onze maatschappelijke structuur. Maar als teveel mensen niet meer weten op welke tak ze zitten, dan zagen ze hem af, en valt de hele structuur waar wij onze levenkwaliteit aan danken in mekaar.
   Edith Legrand
   Antwoord:
   Religie is feitelijk een uiting van het mens zijn. Ik ben agnost en heb geen enkel probleem met mensen die heel diep religieus zijn. Maar het geloof is een deel van het mensdom met alle gevolgen van dien. En dat betekent misbruik op een soms onvoorstelbare manier. Het is niet door de godsdient af te schaffen of te verbieden dat de mens zich dan plots zal gaan gedragen. Wie dat denkt kent niets van het mensenlijk (wan)gedrag. Dat zweeft steevast tussen het sociale en het asociale, de ying en de yang, het kwade en het goede.
   Willy Van Damme

   • Nee Edith, ik geloof niet dat alle problemen zijn opgelost als de godsdiensten verboden worden. Godsdienst is slechts een van de wapens van de machthebbers om het volk te onderdrukken en uit te buiten. Het zou ze echter wel een machtig wapen wat ze al eeuwenlang gebruiken, uit handen nemen. Geen indoctrinatie bij kinderen lijkt me toch niet teveel gevraagd? Ik zelf ben pas vanaf mijn 10 of 11e met godsdienst in aanraking gekomen. En hoe !. Als een kind betrapt werd dat hij niet bidde kreeg hij slaag. Het geloof op dat christelijk instituut werd er letterlijk ingeramd. Omdat ik uit een niet gelovig gezin kwam ben ik zelf na gaan denken, Ik ben het zelfs gaan studeren. Na het christelijke, het katholieke. De geschiedenis vanaf de Essenen, het volk waar de Jezus uit de boekjes vandaan zou moeten komen. De Essenen hadden een vergevorderd socialistische maatschappijvorm. Uiteindelijk verslagen door de Romeinen. En wie schreef de bijbel ook al weer?
    En ik verheerlijk de hedendaagse wetenschap zeker niet.Ook deze is onder controle van dezelfde machthebbers. Zij bepalen wat wij mogen weten.
    Gerrit
    Antwoord:
    De vraag is natuurlijk waar opvoeding begint en eindigt en wat indoctrinatie dan juist is. Een mens is steeds een kind van de omgeving waar hij opgroeit, of men dat nu graag heeft of niet. Er is amper een ontsnappen aan. Ik kan mij wel perfect inbeelden dat je dat geloof ook diep haat. Voor mij is dat een korte periode van mijn leven geweest, niet meer. Het is vermoedelijk daarom dat ik er zo afstandelijk tegenover sta.
    Willy Van Damme

  • Gerrit,
   ik ga U niet uitgebreid antwoorden, want ik heb U eerder alle informatie gegeven over uw held, Robert Spencer. Maar daar reageert U dan niet op. ( http://tinyurl.com/6zsg57g )

   U verwijt de gelovigen dat ze de ongelovigen iets opdringen.
   Wat dacht U van de communisten die alle religie verboden en priesters naar de kampen stuurden of onmiddellijk vermoordden?
   De een is dus niet beter dan de ander.
   Hoewel…. Als je de studies van professor Rummel er bij neemt dan zie je dat de ongelovige communisten in Rusland 60 miljoen van hun eigen mensen hebben laten doden, en in China 80 miljoen. ( http://tiny.cc/fdu5ew )
   De door U zo verachte en gevaarlijk gevonden moslims komen in de tabellen van Rummel nauwelijks voor.
   Maar trekt U vooral niets van professor Rummel aan, hoor. Geloof maar fijn wat uw moslim-basher Robert Spencer allemaal uit zijn duim zuigt.
   Jan Verheul
   Antwoord:
   De Spaanse en Portugese veroveraars van Zuid-Amerika en de verovering van Noord-Amerika heeft wel wat meer levens gekost. Maar daarbuiten kan ik je geen ongelijk geven. Alhoewel Stalin en Mao communist noemen? Dat lijkt mij wat teveel eer voor die tirannen.
   Willy Van Damme

   • Beste jan, je sleept er nu van alles bij. Maar zonder mijzelf een ideologie aan te praten, kan ik je wel vertellen dat het complete onzin is dat ‘de communisten’ (wie zijn dat trouwens?) alle religies verboden en die andere onzin die je beweerd. Welke boeken lees jij?
    Wel weet ik dat de Russische ‘communisten’ de huilende mariabeelden ontmaskerden door de massa het slangetje te tonen dat verbonden was aan de waterkraan. Wou je soms beweren dat daat de religies verboden zijn?
    Ik heb helaas nooit iets van jouw held Rummel gelezen, dat komt omdat het misschien teveel op Rommel lijkt. Maar ik ga het nu zeker doen. Lees jij dan ook het boek van Ludo Mertens ‘Een andere kijk op Stalin’ eens. Daarna praten we verder.
    En bovendien, die Robert Spencer is mijn ‘held’ niet. Ik weet zelfs niets van hem. Ik haalde alleen een heel wijs citaat van hem aan dat ik op internet vond. Maar op hen wil ik best terug komen, maar het is Willy’s weblog en niet de mijne. En ik ben niet van plan dit weblog te bevuilen.
    Gerrit
    Antwoord:
    Het is Ludo Martens, niet Mertens. Mertens is zijn opvolger. Verder heb je gelijk, religie was nooit geheel verboden, het stond onder controle van de staat. Zelfs bij de familie Kim in Noord-Korea is religie toegelaten, mits beperkingen.
    Willy Van Damme

   • Bedoelje dit rijtje getallen Jan?

    Enkele getallen die Rummel noemt in zijn boek Death by Government:

    Volksrepubliek China (PRC) 1949 – ‘87

    76.702.000 burgermoorden door de overheid

    U.S.S.R. 1917 – ‘87

    61.911.000 burgermoorden door de overheid

    Kolonialisme 20ste eeuw

    50.000.000 burgermoorden door de overheid

    Duitsland 1933 – ‘45

    20.946.000 burgermoorden door de overheid

    Kuomintang China (KMT) 1928 – ‘49

    10.214.000 burgermoorden door de overheid

    Japan 1936 – ‘45

    5.964.000 burgermoorden door de overheid

    China (Mao Sovjets) 1923 – ‘48

    3.468.000 burgermoorden door de overheid

    Cambodja 1975 – ‘79

    2.035.000 burgermoorden door de overheid

    Turkije 1909 -‘18

    1.883.000 burgermoorden door de overheid

    Vietnam 1945 – ‘87

    1.670.000 burgermoorden door de overheid

    Polen 1945 – ‘48

    1.585.000 burgermoorden door de overheid

    Pakistan 1958 – ‘87

    1.503.000 burgermoorden door de overheid

    Joegoslavië (Tito) 1944 – ‘87

    1.072.000 burgermoorden door de overheid

    Tezamen met andere massamoorden, zuiveringen en genociden gepleegd door overheden, komt Rummel op een onthutsende 262 miljoen burgermoorden begaan door de eigen overheid in de twintigste eeuw.

    Is dit nou jouw held? Sorry hoor, maar hier moet ik toch wel erg hard om lachen. Vind je dit rijtje nou zelf niet een heel klein beetje eenzijdig en overdreven?
    Gerrit
    Antwoord:
    Een man die bijvoorbeeld voor Cambodja een cijfer plakt op het aantal door de Rode Khmer vermoorde mensen kan onmogelijk serieus genomen worden. Hetzelfde gaat ook op voor de rest. Wat een onzin. 2.035.000 voor Cambodja. Waarop in ’s hemelsnaam kan die man zich baseren? Op een wichelroede? Een kristallen bol? Een kaartlegster? Weggooien. Waarom geen 1.095.000 doden of 2.875.000? En wat is veroorzaakt?
    Willy Van Damme

   • Ik wil reageren op de post hieronder: 23 aug. 20.46.

    Gerrit,
    zou het niet zinvoller zijn om aan te geven waarom jìj het eenzijdig en overdreven vindt? Als ik het dan met je eens ben, heb ik weer iets geleerd. Als het jou niet lukt, heb jij weer iets geleerd. Zo komen we vooruit. Het heeft geen enkel nut om elkaar zaken te verwijten. Het heeft nut om van elkaar te leren.
    Ik wil alleen maar de waarheid weten, dus als je me die toont, zal ik onmiddellijk jouw mening overnemen.

    Willy,
    ik begrijp best dat Rummel, de indruk wekt dat hij het precies weet, doordat hij niet met grote afrondingen te komt.
    Het preciese aantal weten is inderdaad onmogelijk.
    Volgens mij heeft Rummel oprecht en open zitten optellen en aftrekken, en is dan tot een getal gekomen.
    Dan is de vraag: hoe ver ga je dat afronden, en in welke richting?
    Van mij mag hij een getal geven tot op 1 persoon nauwkeurig, en hoeft hij helemaal niet af te ronden.
    Maar dat heeft hij wel gedaan.
    Maar goed. Ik begrijp dat jij veel meer vertrouwen in Rummel’s informatie zou hebben gehad als hij had geschreven: Cambodja: ergens tussen 2 en 3 miljoen doden.
    Maar zo’n vage uitspraak is nooit falsifieerbaar.
    Het is dus beter wat Rummel deed: alle gegevens op een rij, verklaren hoe je er toe kwam, en dan heel lichtjes afronden.

    Hier een eerste stukje van Rummel over Cambodja:
    “In proportion to its population, Cambodia underwent a human catastrophe unparalleled in this century. Out of a 1970 population of probably near 7,100,0001 Cambodia probably lost slightly less than 4,000,000 people to war, rebellion, man-made famine, genocide, politicide, and mass murder. The vast majority, almost 3,300,000 men, women, and children (including 35,000 foreigners), were murdered within the years 1970 to 1980 by successive governments and guerrilla groups. Most of these, a likely near 2,400,000, were murdered by the communist Khmer Rouge.”

    Link: http://www.hawaii.edu/powerkills/SOD.CHAP4.HTM

    Ik kan niet beoordelen of hij het goed heeft aangepakt. Het gaat mij grotendeels boven de pet. ( Citaat: ” I applied polynomial regression to each low, high, and mid-estimates of both sets (5) and compared them.”)

    Maar het is verifieerbaar, falsifieerbaar en voor mij ligt de waarde in het feit dat hier uit blijkt dat bronnen als Robert Spencer, die zonder goede onderbouwing beweren dat de islam een enorme hoeveelheid mensen af heeft geslacht, de zaak volledig onjuist voor stelt. Ook het doden van vreemde volken of overwonnen volken gebeurt door islamieten zeker niet meer dan door niet-Islamieten. Daar heb ik al enige blogs over geschreven. Blog 101 tot en met 105: http://tiny.cc/e9yqj
    Jan Verheul
    Antwoord:
    Toen ik mij sterk bezig hield met Cambodja poogde ik uiteraard meer zicht te krijgen op het aantal doden onder de Rode Khmer. Mij leek toen een getal van drie miljoen mensen logisch. Hierbij poogde ik mij te baseren op het bevolkingsaantal in 1970 en dat in 1985 of zo plus dan de bevolkingsaangroei in 1970.
    Maar deze zoektocht is feitelijk zinloos daar onmogelijk. Vooreerst was er geen enkele zekerheid over het bevolkingsaantal onder koning Norodom Sihanouk in 1970. Ook over 1985 was er absoluut geen zekerheid.
    Verder is er niets geweten over het aantal doden in de oorlog van 1970 tot 1975, hoeveel doden die bombardementen van de VS veroorzaakten, hoeveel er stierven door ontbering of omdat hun lokaal hospitaal zonder medicijnen zat, over hoeveel doden welke partij veroorzaakte, etc…
    En dan heb je het bewind van de Rode Khmer. Hoeveeel stierven er door moord, door ontbering omdat men als stadsmens plots in de rijstvelden moest gaan ploeteren, doordat de hospitalen feitelijk weg waren, enz..?
    Geen enkel serieus te noemen mens gaat daar dan zo’n exact cijfer op plakken als hier gebeurde. Wie dat doet maakt zich geheel ongeloofwaardig.
    En door de overheid gedode mensen? Worden er in het geval van Cambodja dan ook de doden bijgerekend veroorzaakt door de bommen van de Amerikaanse overheid? Kortom dat soort cijfertabellen is waardeloos. Ook de getallen gegeven in zijn beschrijving missen elke wetenschappelijke grond. Het is puur giswerk. 35.000 buitenlanders? In ’s hemelsnaam, waar vandaan haalt hij dat cijfer?
    Het doet mij allemaal denken aan de recentste tabel over ‘de machtigste vrouw ter wereld’.
    Feit blijft natuurlijk dat overheden verantwoordelijk zijn voor vermoedelijk alle massamoorden uit de geschiedenis.
    En die Robert Spencer ken ik niet maar dat lijkt mij een zoveelste Amerikaanse islamofoob te zijn. Eentje uit de zionistische stal? Zo kennen wij hen namelijk.
    Willy Van Damme

   • Willy,
    Uw bezwaren zijn terecht: er is grote onzekerheid. Maar die onzekerheid wordt niet kleiner als we zeggen: ‘hier is geen betrouwbaar cijfer aan te plakken.’

    Om te laten zien dat de getallen onzeker zijn, zeggen we dan vaak: “Er zijn tussen de 2 en 4 mioljoen mensen gedood.”
    Het nadeel van zo’n wijze van informatie is dat mensen als Robert Spencer daar gebruik van kunnen maken: ze kunnen de vage getallen nog verder opblazen.
    Wie doet hen wat ?

    Daarom sta ik achter de werkwijze van Rummel:
    De onzekerheid wordt wel kleiner als we de schattingen van vele onderzoekers en instanties bij elkaar leggen, de meest extreme cijfers er uit halen, en vervolgens een optelling maken.
    Dat is volgens mij wat Rummel doet, en hij geeft alle bronnen waar hij uit put.
    Helaas is de tabel ( http://www.hawaii.edu/powerkills/SOD.TAB4.1B.GIF ) erg klein op mijn scherm en is het lastig alles goed te lezen, maar toch: ik begrijp dat hij zijn cijfers uit 167 rapporten heeft gedestilleerd.

    Rummel noemt het ‘Democide’ als de regering van een land zijn eigen bevolking opzettelijk doodt. De slachtoffers van een oorlog met een ander land vallen niet onder ‘Democide’.
    Hij zegt dus dat er 4 miljoen mensen een onnatuurlijke dood zijn gestorven in die jaren, in Cambodja, en dat er door de Rode Khmer regering 2,4 miljoen zijn gedood.

    Voor het getal van 35000 buitenlanders vind ik nergens een onderbouwing, maar ik kan me niet voorstellen dat hij dit getal zomaar uit de lucht grijpt.
    Jan Verheul
    Antwoord:
    In elk debat moet men op een verantwoorde zo wetenschappelijk mogelijke wijze reageren. Met het geven van dergelijk ‘cijfermateriaal’ ondergraaft men echter zich zelf.
    Als er onzekerheid is dan moet men dat zeggen.
    Nog iets over die Cambodjaanse doden.
    Het staat naar mijn kennis van het dossier buiten kijf dat de Rode Khmer nooit de macht hadden kunnen grijpen had de VS in Cambodja en Vietnam anders opgetreden. Moet men dus die doden ook op de rekening van de Amerikaanse overheid zetten? Of delen met de Rode Khmer? En in welke verhouding?
    En wie was verantwoordelijk voor het feit dat de Rode Khmer na 1978 zijn kunnen blijven moorden? Bij wie moet ik die doden dan inbrengen? Bij Nederland om reden dat die de Rode Khmer toen ook steunden?
    Je zult wel begrijpen dat zoiets altijd voor discussie vatbaar zal zijn.
    Willy Van Damme

   • Beste Jan, het lijkt er op dat deze discussie gesloten is, er staat geen ‘beantwoorden’ meer onder. Ik denk dat dat ook verstandig is, we kunnen niet eindeloos doorgaan met anderen citeren en dat als absolute waarheid aannemen.
    Hitler (en die kon het weten) schreef: hoe groter de leugen, hoe eerder men dat als waarheid aanneemt (of woorden in die strekking)). Kijk nou eens serieus naar het lijstje. Vind je dan echt deze getallen betrouwbaar?
    Wat met dit rijtje bedoeld wordt, is dat dit de grootste misdaden uit de geschiedenis zijn (daar vergis ik mij toch niet in?). Zie je dan niet dat er een paar landen ontbreken? Kunnen we de misdaden in de Engelse koloniën dan niet aan Engeland toeschrijven? Om het over de VS maar niet te hebben. Op zijn zachtst gezegd kunnen we constateren dat Rummel eenzijdige kritiek uitoefent.
    Gerrit
    Antwoord:
    Over dat lijstje is hier eerder al geschreven. Het is inderdaad vrij onwetenschappelijk. Ik zie er bijvoorbeeld niets over de oorlog in Vietnam van de VS of over de door de VS gesteunde plundertochten van Paul Kagame. Sommige schattingen hebben het hier over vier miljoen doden.
    Willy Van Damme

   • Op wiens conto de slachtoffers van oorlog en revolutie komen zal altijd een discussie zijn. Soms is een revolutie meer dan terecht, en dan zijn de machthebbers die hun onderdanen geen andere keus lieten dan in opstand te komen, de ware schuldigen aan de doden.
    Maar soms is er een kleine kliek die wel brood ziet in een opstand, en niet van plan is om het volk een beter bestaan te geven, maar wel zichzelf. In dat geval zijn de opstandelingen verantwoordelijk voor de doden.
    De schuld wordt dus achteraf en arbitrair toegekend. Om dat ‘goed’ te doen, moeten de ‘rechters’ toegang tot alle informatie hebben, en vrij zijn om elk mogelijk oordeel te vellen.
    Dat is allemaal nogal veel gevraagd, en in de realiteit komt dit niet vaak voor.
    Toch wil ik zelf op die manier de geschiedenis bezien, en mij er over uitspreken.

    Ik wil niet alleen de dader van de moord verantwoordelijk houden, maar ik wil ook zien of de moord in feite is uitgelokt. Of ze door anderen ‘op touw is gezet’.

    Een voorbeeld:
    Nu wordt Mladic als grote moordenaar weggezet. Maar men verzwijgt dat Naser Oric alle medewerking kreeg om vele honderden eenvoudige boeren rondom Srebrenica op gruwelijke wijze te vermoorden. (Ophangen aan kettingen en dan een vuur er onder stoken! ) De Amerikanen vroegen publiekelijk om wapenembargo voor de strijdende partijen in Srebrenica, maar in werkelijkheid dropten ze wapens voor deze Naser Oric. http://tiny.cc/hmoshw

    Daarna trokken ze Oric en alle strijders weg uit Srebrenica en lieten ze Mladic begaan.

    Voor mij persoonlijk zijn de mensen die door Mladic vermoord zijn veel meer het slachtoffer van de Amerikanen, dan van Mladic.
    Jan Verheul
    Antwoord:
    Een serieus oordeel van zo’n oorlogen door rechters achteraf is in de praktijk onmogelijk. Het zal immers altijd de overwinnaar zijn die de geschiedenis schrijft en ‘recht’ zal doen geschieden.
    Wat Joegoslavië betreft mag je ook niet de doorslaggevende rol van Duitsland met Helmut Kohl en Hans Dietrich Genscher vergeten. Die waren even erg als de VS toen. De rest deed mee uit ‘solidariteit’. Er was immers de mogelijkheid tot plunder achteraf.
    Mladic was maar een poppetje dat meespeelde in een spel waarover hij feitelijk geen controle had. Misschien wist hij zelfs niet eens wat er juist gebeurde.
    Willy Van Damme

   • Gerrit,
    in de tabel staat dat het United Kingdom in de 20 eeuw ruim 800.000 burgers heeft gedood. http://www.hawaii.edu/powerkills/20TH.HTM

    Rummel geeft alleen ‘Democide’ weer: als een land eigen onderdanen doodt.
    Dus wat Amerika in Vietnam deed, of wat Kagame in Congo doet komt niet in de tabellen voor.

    Over Rwanda schrijft hij wel een redelijk lang verhaal. http://www.hawaii.edu/powerkills/WF.CHAP6.HTM

    Dat eindigt ongeveer met deze tekst:
    ” At this point I should stress that the Tutsi were not blameless in the Great Genocide. Tutsi civilians and the FPR retaliated against the government’s actions against them by killing Hutu, sometimes at random. For innocents on both sides this was a historically unprecedented catastrophe. As mentioned, over 1,000,000 might have died, and around 2,000,000 Hutu were forced to flee their homes, with possibly some 1,200,000 ending up in Zaire alone. All would live miserable lives in refugee camps, often in danger. They suffered from hunger, disease, and attacks by armed gangs of Tutsi. Localized cholera epidemics were frequent; just one of these killed 20,000 refugees. Still, Hutu were unwilling to leave the camps, fearing Tutsi reprisals. When the new Tutsi government tried to close one camp in southwestern Rwanda, for example, troops opened fire on unarmed crowd of Hutu protesters, an act which the United Nations claimed killed 2,000.”

    Deze website dateert uit 2001, en de onderzoeken en boeken van Rummel zijn dus ouder.
    Jan Verheul
    Antwoord:
    De zaak van Rwanda en het RPF van Kagame voorstellen als een Tutsi versus Hutu zoals die man doet is zo fout als de huidige oorlog in Syrië voorstellen als een van soenieten versus alewieten.
    In essentie grepen er twee zaken plaats. Er was een oorlog tussen de VS en Frankrijk via derden. Tweedes was er een invasie van Oegandezen veelal van Rwandese origine die het land bezetten, plunderden en een dictatuur invoerden. Daarbij namen die zowel eigendommen van Hutu en Tutsi in beslag. Kagame & Co hadden er trouwens belang bij dat er veel doden vielen en massa’s vluchtelingen waren. Zo kon men meer en gemakkelijker plunderen. Uiteraard zijn er Tutsi’s door Hutu’s vermoord. Maar dat was bijzaak en een gevolg van de eerste twee al genoemde elementen. Het was simpel een reactie op de door de VS geplande invasie van Paul Kagame en zijn RPF.
    Willy Van Damme

   • Toch nog even over die cijfers Jan,

    Deka-megamuderer
    Heeft die Bummel inzage gehad in de cijfers van China? Onwaarschijnlijk) Sovjet Unie: Lees nou eerst eens Ludo Mertens ‘Een andere kijk op Stalin’ Een op feiten gebaseerd boek.

    Megamurderer.
    Hetzelfde geldt voor Cambodja, Vietnam enz. Waar haalt Bummel die cijfers vandaan?

    Megamurderer? Idem.

    Centi-kilomurderers top 5
    Valt het je nou niet op Jan, dat de VS ontbreekt? Het is niet alleen overduidelijk duimzuigerij, maar ook overduidelijk westerse propaganda en speciaal in opdracht om de VS uit de wind (cijfers) te houden. En vind je ook niet dat de verhouding in de getallen tussen de U.K. en de anderen een heel klein ietsepietsie buiten de werkelijke verhoudingen vallen?

    Een ander aardig voorbeeld is België. Lees: ‘Koning Leopold’s alleenspraak’ (auteur ben ik vergeten) Deze geliefde vorst gaf premie per gedode neger. Bij de inwoners werden de handen afgehakt en ingeleverd. Ook van nog levende mensen, alleen maar om hun bloedgeld te kunnen innen.

    Is het kwartje gevallen Jan?
    Gerrit
    Antwoord:
    De cijfers gaan alleen over de moord op de eigen bevolking en dat in de twintigste eeuw. Waardoor de uitroeiing van de inheemse bevolking op het Amerikaanse continent niet aan bod komt.
    Maar al die cijfers zijn gewoon vermoedens en hij had het beter wat wetenschappelijker gedaan. Nu komt het nogal kwalzalverachtig over.
    Willy Van Damme

   • Wat mij betreft een einde aan deze discussie, met respect voor ieders mening.
    Nu haalde ik weer Mertens en Martens door elkaar:)
    Toch nog als extra bijdrage een artikel in Manifest van de NCPN uit 1995. Niet dat ik nu lid ben of wil worden van die club, maar deze analyse over het voormalige Joegoslavië en de hersenspoeling die wij dagelijks ondergaan wordt hier haarfijn uitgelegd.
    http://home.tiscali.nl/sb008024/Rik/LeugensJoego.htm
    Gerrit
    Antwoord:
    Een vrij juiste tekst over Joegoslavië. Ze doet denken aan wat nu met Syrië aan de hand is. Leuk is wel te lezen dat moslimstrijders er zich blijkbaar mee amuseerden op de eigen bevolking te schieten om zo de tegenstander zwart te maken. Het doet denken aan het bloedbad in de Syrische stad Houle. Ik vermoed dat dit ook gebeurde door buitenlandse salafisten waren die in Bosnië kwamen vechten.
    En Mient-Jan Faber? Ja, zijn Pax Christi/IKV steunt tegenwoordig oorlogen. Wat een afgang, wat een klootzak. Het is in mijn ogen gewoon een oorlogsmisdadiger geworden, een man die ronselt voor oorlogen. Wedden trouwens dat de SP als ze in Nederland in de regering komt ook voor een militaire interventie in Syrië is.
    Joschka Fischer van de Grünen en minister van Buitenlandse Zaken was toch de man die ongeveer 45 jaar na Hitler Belgrado liet bombarderen. Daarvoor moet je als Duitse pacifist op Groen stemmen. En wat krijg je: Een oorlogsstoker!
    Willy Van Damme

   • Gerrit,

    de man heet Rummel. Niet Rommel en ook niet Bummel.
    Zulke ‘vergissingen’ doen mijn respect voor jou geen goed, Gerrit.

    Waarom zou ik een boek over Rusland lezen als het over China gaat?

    Rummel heeft vijf boeken over Democide geschreven, waarvan één over China, in 1991.
    Het eerste hoofdstuk staat op internet.
    Er staan ook vele ‘Figuren’ en vele tabellen op de site. En de vele tientallen bronnen bij waar hij zich op baseert.
    Jammer dat je dat alles niet kon vinden, nadat ik toch meermaals links heb gegeven.

    Je vind het hopenlijk niet erg dat ik nu andere zaken ga doen?

    Hartelijke groet, Gerrit.
    Jan Verheul
    Antwoord:
    Deze discussie is dus gesloten. Ik denk trouwens dat alles hier ook zowat geschreven is.
    Willy Van Damme

   • Beste Jan, mijn oprechte excuses voor het verkeerd schrijven van de naam. Alleen in de eerste reactie schreef ik: ‘misschien omdat zijn naam teveel op Rommel lijkt’. Verder zijn het echt vergissingen. Ik ben een beeje leesblind heb ik gemerkt. Soms na 3x nalezen zie ik na publicatie toch nog stomme fouten, terwijl ik het ook nog door de Google spelling gooi. Ik geloof niet dat ik er altijd last van heb gehad, maar je,ik wordt een dagje ouder.
    Antwoord:
    Iedereen maakt fouten Gerrit, zelfs bij het Groot Nederlands Dictee is er nooit iemand die zonder vouten schreift.
    Willy Van Damme

   • OK Gerrit,
    zand er over.
    Ik vond uw artikel van Rik Min, over Yugoslavië wel erg interessant, en heb het meteen gebruikt om een blog te maken over ‘de moderne agressie-oorlog’ zoals die tegenwoordig door de VS wordt gevoerd.

    http://xevolutie.blogspot.nl/2012/08/232_25.html
    Jan Verheul
    Antwoord:
    De methode van de VS voor staatsgrepen is essentieel nog steeds dezelfde als die van 1953 tegen Mohammed Mossadeq, premeir van Iran, of die in 1954 in Guatemala tegen president Jacobo Arbenz. Men stookt onrust via controlename van de media, men richt desnoods in het buitenland nieuwe op en koopt naast die media ook massaal politici en veiligheidsmensen om. Nadien installeert men dan desnoods via nepverkiezingen een marionettenregering zoals een tijd geleden gebeurde in Georgië. Men hoeft in de VS maar een blik in het land verblijvende immigranten komende uit het te destabiliseren land open te trekken. Keuze zat. Zie maar naar de nieuwe leiders in Egypte en Libië.
    Voor geld heb je altijd wel pakken Quislings die de eer willen opstrijken om marionet te spelen.
    Er is nu eenmaal veel geld mee te verdienen. Zie bijvoorbeeld naar de familie Karzai in Afghanistan.
    Wat men sinds die tijd wel verfijnd heeft is de rol die men toebedeelde aan allerlei pseudomensenrechtenorganisaties als HRW, Amnesty International en Pax Christi. Zij moeten die agressie een humaan gezicht geven en zo de massa’s mensen die oprecht goed willen doen misleiden. In die zin is het optreden van die Ngo’s nog misdadiger want ze is meer geslepen. Men zou het zelfs oplichting kunnen noemen.
    Willy Van Damme

 3. Je antwoorden op reactie zijn altijd goed doordacht, Willy, net als je stukjes trouwens. Kijk altijd wie er achter de ‘organisaties’ zitten. De volgelingen zijn vaak mensen met goede bedoelingen, maar handelen door hun godsdienst (niet hun geloof in een of andere god dus) vaak onmenselijk. Jehova’s getuigen bijv., verstoten soms hun kinderen, alleen omdat ze hun religie niet willen aanhangen. Dit is slechts een voorbeeld. De fanatieke islam is nog een haartje erger, zoals je vaak terecht opmerkt.
  Maar ik wil je een vraag stellen. Je hebt het steeds over de islam als een huis met vele deuren en richtingen. (datzelfde geldt trouwens voor het christendom). Maar ik zie de islam als een politieke terroristische organisatie, gebaseerd op een geloof. Vanaf de opkomst met Mohammed (als die al geleefd zou hebben), heeft de islam niets anders gedaan dan veroveren, onderdrukken en moorden. Ik zie geen vreedzame richting binnen de islam. Wel moslims die vrede willen en een gematigde islam.
  Maar waar zijn deze om de fanatieke moslims (verkeerde benaming, dat besef ik wel) te bestrijden? Ik zie ze niet Willy, slechts een heldhaftige enkeling.
  Iedere andere organisatie met zoveel misdaad op zijn geweten zou overal al lang verboden zijn geweest. Waarom de islam dan niet (Dit laatste hoort niet bij mijn vraag).
  Gerrit
  Antwoord:
  En wie vecht er allemaal tegen die salafisten, dat zijn toch de legers van Irak, Libanon en Syrië, Algerije? En wie steunt die salafisten in Syrië: onze regeringen, media en nepmensenrechtenorganisaties genre HRW en Pax Christi.
  In het gisteren bij The Independent geplaatste verhaal van Robert Fisk is er sprake van burgers van Aleppo die weerstand bieden tegen dat uitschot en het leger helpen. En het is niet omdat de Duitsers in de periode 1933 -1945 grotendeels Hitler in al zijn gruwel steunden dat wij hen zomaar definitief moeten afschrijven.
  De bijna enige slachtoffers van die salafisten zijn op dit ogenblik de moslims en andere mensen in de regio.
  De gewone man in de straten van Damascus, Homs of Cairo heeft daar alleen maar last van en wil in essentie een leven leiden zoals jij en ik. Machten van buitenaf willen dat echter verhinderen.
  Willy Van Damme

  • Gerrit geeft een perfecte illustratie van één van de meerdere lagen, die je in het verhaal over de dood van Jezus kan vinden: “Durf uw nek niet boven het gras uitsteken, of je kop er al niet af gaat, dan vliegt er gegarandeerd stront tegen.” De Islam Gerrit is een hoogwaardige denksysteem, en het is niet omdat niet alle personen, die tot die gemeenschap behoren mee zijn, dat dit niet het geval zou zijn. Het liberalisme is ook een hoogwaardige ideologie, maar ik ken geen vijf liberalen, die echte liberalen zijn, al de rest zijn antiliberalen. Idem voor het humanisme. Het Jodendom, de Islam, en het Christendom werken nog een beetje omdat de mensen iedere week weer bij de les worden gebracht. Ik heb in Brussel in die wijk waar je zogenaamd als vrouw niet kan komen zonder lastig te worden gevallen, en waar ik niet lastig werd gevallen, een debat bijgewoond van een uitzonderlijk hoog niveau. Dat kunnen autochtonen gewoon niet, zo scherp op de snee, en toch het evenwicht en het wederzijds respect in het oog houden.
   Edith Legrand
   Antwoord:
   Autochtonen of allochtonen of van waar ze hoe dan ook komen of welke religie ze aankleven, of agnost en antireligieus zijn kunnen allen perfect een hoogstaand debat voeren.
   Men moet alleen vermijden de vooroordelen te laten werken. Zoals men ook niet blind moet zijn voor zaken die helemaal niet door de beugel kunnen. Hier helpt alleen een open en kritische geest. En niet vergeten kritisch te zijn voor jezelf. Continu een spiegel bij je houden.
   Ik maak straks nog een kort verhaal over Syrië, de vrienden van ons Brigitte Herremans, Jorn De Cock, Didier Reynders en Rudi Vranckx. De diepten van de mensheid van mensen die beweren gelovig te zijn. Mijn botten.
   Willy Van damme

  • Ik heb het niet over de (vaak op een vorm socialisme gebaseerde) landen die worden aangevallen door de fanatieke islam, met de (inderdaad) doorslaggevende hulp van hun westerse vrienden (of zijn het hun opdrachtgevers?). Daar vecht inderdaad de bevolking voor de vrede en tegen het religieuze fanatisme. Waar ik op doel kan je op het kaartje zien, wat op internet te vinden is, namelijk de olievlek die de islam in en buiten Europa is. Waar zijn dan de gematigden die zich openlijk verzetten tegen de steeds fanatieker en steeds meer invloed krijgen de religieuze gekken, Ze zijn er niet in Nederland of België. In Engeland zijn er al gebieden waar ze hun eigen wetgeving mogen hebben. Geen gematigde verzet zich hiertegen. Of zou het toch zo zijn dat er geen gematigde islam bestaat en alleen maar gematigde gelovigen? Angst geeft de doorslag om hun mond te houden en, zoals we nu ook zien in Libië, hun vrouwen in vrouwonderdrukkende kledij te laten lopen..
   Overigens zijn we het best over de meeste dingen eens, Willy, ook al discussieer ik op een enkel puntje met je.
   Gerrit
   Antwoord:
   Je spreekt je eigen hier feitelijk tegen. Je schrijft over de landen die worden aangevallen door de fanatieke islam en zich verzetten. En dan vraag je je af waar die gematigde moslims hier blijven. Op enkelingen na leven zij gewoon hun leven zoals jij en ik. En hun interesses zijn die van ons, zijnde een mooi huis, een mooie tuin, de kinderen die goed opgroeien, werk, goed eten, op vakantie gaan, muziek en supporteren voor de voetbal of een andere sport.
   Het is alleen Saoedi-Arabië en onze elites die op dit ogenblik deze bendes steunen. Een kleine heel luidruchtige minderheid. Er zijn vermoedelijk enkele duizenden salafisten vanuit het westen naar Syrië gaan vechten en geen enkele werd hier opgepakt. Dat zegt toch alles.
   De schuld is dan ook niet de gewone Mohammed of Abdul in de straat maar onze politici.
   Wat betreft die islamitische wetgeving in Groot-Brittannië. Dat betreft familierecht waar moslims als ze willen gebuik kunnen maken van dat aspect van de sharia. Maar dat heeft er geen kracht van wet en is dus niet afdwingbaar.
   Het is alsof je een probleem heb met je echtgenote/ouders en bij de dominee/pastoor om raad gaat vragen. En dat is hier ook wel een gekend fenomeen bij diepgelovige mensen. Ik heb daar ook niets tegen. Het is wat men noemt de vrijheid. Dit soort van systyemen zijn trouwens heel efficiënt gebleken, snel en spotgoedkoop. Beter dan een advocaat.
   Willy Van Damme

   • Beste Willy, ik heb de indruk dat we op een aantal punten langs elkaar heen praten. Er is tussen ons geen enkele discussie dat de overgrote meerderheid van de moslims in vrede wil leven en huis tuin en gezinnetje het belangrijkste vind. Je onderschat m.i. alleen de druk van de steeds groter wordende groep binnen de fanatieke islam. Kijk naar Nederland, waar ik geboren ben maar gelukkig niet meer woon en kijk naar België. De groep vrouwen die een hoofddoek of erger moet dragen wordt steeds groter. En beste Willy, je kan mij niet wijsmaken dat ze dat vrijwillig doen, op een enkeling na. Ook probeert deze groep steeds meer hun middeleeuwse gewoonten (verplicht) aan ons op te dringen. En dank zij de zich ‘links’ noemende partijen lukt ze dat ook nog. Waar is het verzet hier tegen?
    Waar zijn de moslims die demonstreren tegen de misdaden van de fanatieke moslims overal ter wereld? Ik zie ze nergens.
    Ik heb een heel goede vriend, Marokkaan, in Nederland geboren en moslim. Ik noem zijn naam niet omdat hij in Nederland nogal bekend is en zelfs internationaal en beetje.
    Op een dag zei hij tegen mij toen we het over een maatschappelijk iets hadden: wacht maar, over 10 jaar zijn wij hier de baas. In Nederland geboren n.b. Een vreselijk aardige en hulpvaardige jongen. Ik wist niet wat ik hoorde. Ik besefte wel gelijk dat er geen gematigde islam bestaat, alleen goedwillende moslims waarvan een groot deel (de meerderheid?) bij een conflict de kant van de fanaten kiezen. De hersenspoeling is onvoorstelbaar en uitermate gevaarlijk.
    Er is op internet makkelijk een kaartje te vinden waarop de groei van de islam binnen en buiten Europa is te zien. Daarop kunnen we zien dat de landen waar de islam zich vast heeft gesetteld, iedere kritiek hard de kop wordt ingedrukt. Landen als Kroatië, Libië enz. zijn met geweld veroverd (ja,ja, met steun van het westen, dat besef ik ook). Maar kijk wat er met de vrouwen en andersdenkenden gebeurd daar. En waar is de gematigde moslim die daar tegen protesteert?
    Wat betreft de sharia rechtbanken o.a. in Londen ben ik het absoluut niet met je eens. De moslim stelt de sharia boven de Britse wetgeving. Het zal een zeldzaamheid zijn als er een uitspraak van een imam komt die in het voordeel van de vrouw is. En houdt de vrouw zich niet aan de uitspraak, of heeft ze de moed hulp te roepen bij de Britse wetgever, of bij haar man weg te lopen, zien we een toename van de eerwraak. De vroegere ‘rechtspraak’ die je aanhaalt bij de pastoor of zo was net zo verwerpelijk. Vrouwen werden gedwongen seks met hun man te hebben om nog meer kinderen te krijgen. Bijvoorbeeld een oud buurvrouw van mij bijv.). Gelukkig is deze ‘rechtspraak’ grotendeels uitgebannen.
    Willy, je bent een goed mens, dat heb ik al lang gemerkt, je gaat altijd uit van het goede in de mens (die dan ook weer slechte eigenschappen heeft), maar ik denk dat je de kracht en het gevaar van de islam onderschat. Leer van de lessen in het verleden.
    (bepaal zelf maar of je dit (toch wel lange stuk) plaatst. Het is eigenlijk meer een vriendschappelijke discussie tussen jou en mij)
    Gerrit
    Antwoord:
    Je kunt natuurlijk niet naast de groei van deze politieke oerconservatieve islam kijken. Er is in het Midden-Oosten, zoals ik al schreef, vooralal sinds de invasie van Napoleon in Egypte, een grote discussie/ruzie tussen hervormers en conservatieven over het probleem van de relatieve achteruitgang t.o.v. West-Europa.
    Onder invloed van Saoedi-Arabië en, met actieve steun van onze regeringen, heeft de politieke islam nu de wind in de vleugels. En dat is geen goede evolutie.
    Wat betreft de sharia in Groot-Brittannië is er een verschil tussen vreedzame bemiddeling en wat jij hier schrijft. Dat is nogal wiedes, daar is geen discussie over mogelijk. Eermoord komt in dat milieu voor maar ook elders.
    Of veel van de vrouwen met hoofddoek dat verplicht doen, tegen hun wil betwijfel ik. Er zijn geen studies die dit bewijzen en die welke er wel zijn lijken het tegenovergestelde te bewijzen.
    Je moet nu eenmaal iedereen het recht op een eigen invulling van zijn leven gunnen. Het heet vrijheid.
    Ook wat betreft ‘linkse’ partijen ben ik het helemaal niet met je eens. Links is vooreerst een term die ik feitelijk nooit gebruik om reden dat ze inhoudsloos is. Het is een term uit de Franse revolutie en is Pol Pot een man van links? Was Ceaucesco een van links?
    Daarom ben ik daar al lang mee gestopt.
    Verder denk ik dat je echt spoken ziet. Binnen tien jaar Nederland onder controle? Geloof je dat zelf wel? Was die man die dat opperde aan de drugs? Het doet denken aan een idioot als Fouad Belkacem.
    Verder is Kroatië een essentieel katholieke staat waar ik denk amper moslims wonen. De opstand werd trouwens actief gesteund door het Vaticaan. Het getuigt alleszins van geen groot inzicht als je dit schrijft.
    Verder weet ik maar al te goed dat de mens tot de meest ongelooflijke brutaliteiten in staat is. Mijn blog staat er vol van. Ik ben niet naief en ken wat van de geschiedenis.
    Willy Van Damme

   • Er zijn verschillende oorzaken waarom de vrouwen hoofddoeken of erger dragen. 1. Wat we nu bijv. in Libië zien, ze worden verplicht door de maatschappij (overheid en hun knokploegen) 2. Ze worden gedwongen door hun echtgenoot en verdere familie 3. Jonge meisjes provoceren hiermee om uiting te geven dat ze niet bij onze maatschappij horen maar bij hun afkomst. Helaas voor deze meisjes is er geen weg terug 4.Godsdienstwaanzin, zelf nemen ze dat een diep geloof (in een sprookje), in dit geval in allah. 5. Ze vinden het mooi.
    Dat laatste is uiteraard sarcastisch bedoeld. Als het mooi was, zouden de mannen er ook zo bijlopen, maar nee, die doen niet aan die onzin mee, omdat ZIJ daar niet toe verplicht worden.
    Om te denken dat de meerderheid vrijwillig in die vernederende lappen loopt is wel heel erg naïef. Statistieken uit de bekende hoek zijn vervalst, dat weet je toch ook wel Willy.

    Voor Kroatië bedoelde ik uiteraard Bosnië, maar ik dacht dat je deze vergissing wel begreep. De opmerking ‘Het getuigt alleszins van geen groot inzicht als je dit schrijft’ kan ik dan ook niet waarderen. Trouwens, ook in Kroatië gaat het gebeuren, onthoud mijn voorspelling maar.

    ‘Links’ zet ik altijd tussen haakjes omdat links niet links meer is.

    De woorden dat over 10 jaar de moslims in Nederland de baas zijn, zijn niet mijn woorden, maar leeft in de gedachten van veel moslims in Nederland

    En wat de sharia rechtbanken betreft, daar zullen in de toekomst wel zien wie gelijk heeft.
    Gerrit
    Antwoord:
    Over de hoofddoek is voor zover ik weet weinig serieus onderzoek gedaan. Maar men moet vrouwen wel het recht laten die te dragen. Dat is een essentieel recht. Natuurlijk heb je ook gelijk dat er in vele gevallen sprake is van druk vanuit allerlei bronnen zoals de familie en de groep.
    Kroatië is natuurlijk Bosnië niet. Daarover is een thesis verschenen met als titel ‘Importislam = Exportterrorisme? – Een onderzoek naar de buitenlandse islamitische invloed in Bosnië-Hercegowina tijdens en na de Balkanoorlog – 1995-2006′ van een zekere Tom Van Dijck. Ik heb ze nog niet gelezen maar ze oogt wel goed. Er staat ook een verwijzing in naar een van mijn artikels over Jacques Monsieur. Je kan ze zeker vinden op het internet. En als je Bosnië bedoelde dan heb je natuurlijk wel een punt. Ook hier echter weeral de westerse steun voor die salafisten. Zelfs Bin Laden mocht er zich amuseren.
    Dat sommige moslims dat denken is hun goed recht. Ze mogen er van mij zoveel waanbeelden op nahouden als ze willen. Maar men moet oppassen met bepaalde beweringen. Christopher Caldwell, een gekende Amerikaanse islamofoob, voerde ooit als bewijs voor die stelling aan dat de meest voorkomende naam voor pasgeboren in Brussel Mohammed is. Demagogie daar iedereen, ook uiteraard hij, perfect weten dat massa’s moslims hun zonen Mohammed noemen en er bij anderen een wirwar van namen is.
    Het is om dat salafisme te bestrijden dat het essentieel is dat er hier een lokale islam komt die aangepast is aan onze vorm van samenleven. Nu importeert men die in veel gevallen uit Saoedi-Arabië en dat is niet alleen dwaas maar ook gevaarlijk.
    Maar je moet wel begrip hebben voor mensen die diep religieus zijn. Die zijn er overal, ook in Nederland, de VS en Groot-Brittannië en als die zich houden aan hun maatschappijvisie en anderen met rust laten dan is er geen enkel probleem. Je hebt de Amish, de Free Presbyterians en de Nederlandse zwartekousenkerk. Ieder zijn ding wat mij betreft. Maar als die diep gelovigen hun visie aan anderen willen opdringen (zoals men ook in de VS poogt) dan is er wel een probleem. Dat is geheel onaanvaardbaar.
    Willy Van Damme

 4. ‘De Islam Gerrit is een hoogwaardige denksysteem# ?? Ja hoor. Kijk een hoe dit ‘hoogwaardig denksysteem’ een bijzonder hoogwaardig maatschappelijk systeem binnen de Arabische landen ten gronde heeft gericht. Een systeem waar wij in het westen jaloers op konden zijn. Met dank aan mohammed. Moet ik daar nu echt serieus op in gaan?
  Gerrit
  Antwoord:
  Landen waar het islamitisch geloof overheerste speelden een hoofdrol in deze regio tot in de 15de eeuw, daarna nam West-Europa de fakkel over. Evenmin als het christendom voor die periode een rem betekende voor onze economische ontwikkeling, evenmin is de islam verantwoordelijk voor de achterstand die het nadien opliep.
  Trouwens, landen als de Verenigde Arabische Emiraten, Qatar, Bahrein, Saoedi-Arabië en Iran hebben allen een economisch hoog ontwikkeld systeem gecreëerd dat kan wedijveren met ons hier.
  Hetzelfde met China dat tot 1980 een straatarm land was met een amper ontwikkelde economie. En kijk nu.
  De komst van Mohammed en zijn volgelingen betekende geen rem op de ontwikkeling van de regio, integendeel. Ze floreerde de jaren nadien. En dat heeft wel niets te maken met de religie, maar eerder met klimatologische omstandigheden vroeger en de globalisatie van de handels- en investeringsstromen nu alsmede met het lokaal economisch beleid.
  Willy Van Damme

 5. Ik ben niet gelovig, ik heb het onderzocht. Die mensen in Brussel waren waarschijnlijk zo goed, en zo evenwichtig omdat zij in de underdogpositie zijn opgegroeid, en altijd op hun tellen hebben moeten passen. Het verschil met persoonlijkheden, die in een dominante positie zitten, is groot. Het vraagt een enorme kracht om vanuit een dominante positie te weerstaan aan de natuurlijke krachten, die mensen meesleuren in een machtslogica.

  Je vermijdt hier niet om de vooroordelen te laten werken. Bepaalde uitspraken bovenaan zijn racistische cliché’s, die al sedert de middeleeuwen in onze contreien voor problemen zorgen.
  Edith Legrand
  Antwoord:
  Dit doet mij denken aan het Nederlandse liedje ‘Het is moeilijk bescheiden te blijven’. Mensen die van nature de neiging hebben om zich meerwaardig te voelen zoals grote of rijke mensen, hebben het steeds moeilijk af te dalen naar het daarom niet slechtere of mindere niveau van de anderen. Het vergt training. Zoals het ook training vergt om vooroordelen te overwinnen. Maar het kan in beide gevallen wel lukken.
  Willy Van Damme

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s