Weg met de vrouwen

Het gaat duidelijk goed in het ‘bevrijde’ Libië. Toch voor salafisten van allerlei slag. Zo werd volgens het Algerijnse persbureau ISP eind juni in het zuiden van Libische stad Benghazi een rechtbank aangevallen door een gewapende groep salafisten, fans van Al Qaeda.

Aan de haard

Zij verjoegen er alle vrouwelijke advocaten en rechters en bedreigden hen met folteringen als ze nog zouden terugkeren. “Ze moeten maar bij de haard blijven”, aldus de niet mis te verstane boodschap.

Deze vrouwen riepen dan maar een andere gewapende bende ter hulp waarna er een gevecht in regel uitbrak. Vrouwen worden in het huidige Libië dan ook steeds meer geviseerd. Aan de periode toen vrouwen evenveel rechten hadden als mannen wordt in het moderne Libië met geweld een einde gemaakt.

De officiële gelijkheid van man en vrouw, ook in het familiale recht, was een der belangrijke realisaties van het bewind van Muammar Kaddafi. Die gelijkheid en vrijheid is nu praktisch morsdood. Vrouwen lijken er in de praktijk allen ook een hoofddoek te moeten dragen.

Tijdens de recente parlementsverkiezingen waren politieke partijen officieel verplicht evenveel mannen als vrouwen op de lijst hebben, maar die partijlijsten vormden maar een fractie der kandidaten. En opvallend veel affiches van vrouwelijke kandidaten werden trouwens vernield.

Een seculier politicus

Officieel zijn de voorbije parlementsverkiezingen gewonnen door de partij van Mahmoud el Warfalli Jibril en zijn National Forces Alliance. In onze media wordt die dan afgeschilderd als een ‘liberal’, een seculiere politicus. In het dagblad De Tijd klonk het bijna alsof hij en zijn partij lid waren van de Liberale Internationale.

Zelf zegt Jibril echter dat hij helemaal geen seculiere politicus is en de sharia ziet als richtinggevend voor de nog te maken nieuwe grondwet. Officieel zijn de verkiezingen op een paar ‘foutjes’ na perfect verlopen. Het duurde echter bijna twee weken voor er een officiële uitslag was. En voor een regering zal het zo te zien nog heel lang wachten zijn.

Wat doet vermoeden dat men in de stijl van o.m. Georgië en Zuid-Soedan de uitslag wel eens een duwtje in de goede richting heeft gegeven. Leden van de vroegere regering en hun verwanten mochten trouwens aan deze verkiezingen niet eens deelnemen. Maar voor de rest hoorde je in onze media over die verkiezingen alleen maar ‘vrijheid en blijheid’.

Dat maar 1,7 van de 3,5 miljoen mogelijke kiezers – dus minder dan 50% – aan deze eerste ‘vrije’ verkiezingen deelnamen zou al een teken moeten zijn dat er in dat land meer aan de hand is dan die ‘vrijheid en blijheid’ die onze VRT toen rondstrooide.

Het Petroleuminstituut

Maar het land is in goede handen. De huidige premier van de Nationale Overgangsraad is een zekere Abdurrahim el Keib. Deze gaf tientallen jaren les aan de Amerikaanse Alabama Universiteit en was professor en voorzitter van het Petroleum Institute, een instelling van o.a. Exxon en Shell.

Ook Jibril heeft zijn opleiding gekregen in de VS. Het lijkt dezer dagen wel een must om in Libië aan de top mee te tellen. Hij studeerde er van 1982 tot 1985 politieke wetenschappen aan de Pitsburgh Universiteit en was de eerste topman van Kaddafi die – mits betaling? – de kant van het westen koos. De beloning kwam zo te zien deels achteraf.

Terwijl salafisten van allerlei slag in het land huishouden en lokale bendes op rooftocht gaan is de olie dus in veilige handen. En het surplus aan Libische salafisten maakt zich op dit ogenblik gedienstig in Syrië. En eens dat ‘opgelost’ is er nog veel werk aan de winkel in China, Iran, Rusland, Indië…….

Het gaat dan ook goed met Libië. Heel goed!!

Willy Van Damme

11 thoughts on “Weg met de vrouwen

 1. Dat is geen kwestie van religie maar van laag geschooldheid, van gebrekkige ontwikkeling. Taliban betekent student, duivel is afgeleid van deva, een godheid uit het Hinduïsme. Ooit werd het kwaad gezien in de Joden, nu zijn het weer de ‘Salafisten’. Het is allemaal alleen maar een kwestie van psychologische ontwikkeling. Als er een ontwikkelingsprobleem is in een bepaalde club, dan kan dat resulteren in nadelige consequenties voor vrouwen, kinderen, Franstaligen, Moslims, allochtonen, vreemdelingen, enz … In de VS is het gemiddelde ontwikkelingsniveau nog een pak lager dan hier, al doen de goeie Vlamingen hun best om te volgen. In de VS is de spanning tussen de technologische ontwikkeling en de psychologische ontwikkeling het grootst, veel groter dan in Iran om één van de Westerse duivels te noemen. De VS zal de voortrekkersrol spelen in de vernietiging van het leven op aarde, dat is al aan de gang, en het in chaos storten van landen met een strategische betekenis, zoals Libië, behoort tot de stapjes naar de totale vernietiging van het leven op aarde. Maar zij zien dat natuurlijk niet, zij ‘zijn’ daar te ‘superieur’ voor.
  Edith Legrand
  Antwoord:
  Ik kan je geen ongelijk geven wat betreft geschooldheid en religie. Moslims die willen terugkeren tot de Islamitische oertijd (toen Mohammed nog leefde) zijn als regel bijna allemaal socio-economisch minder ontwikkeld, bezitten een lagere scholingsgraad.
  Je ziet dat trouwens goed in Syrië waar het vooral de lagere klassen onder de soennieten zijn die onder invloed van hun immans in opstand kwamen. De meer ontwikkelde soennieten en de rijkere klassen steunen doorgaans de regering van Bashar al Assad.
  Alhoewel met de komst van die buitenlandse extremisten een groot deel van die armere klassen nu ook wel zijn twijfels zal hebben. Als ze natuurlijk in dat milieu durven protesteren. Ze hebben immers goed geslepen messen en AK47’s die werken.
  De VS is inderdaad goed op weg om overal een spoor van vernieling achter te laten. “The eve of destruction’ zong Barry McGuirre al in de zestiger jaren.
  Willy Van Damme

 2. De periode van Mohammed moet niet noodzakelijk als minderwaardig worden gezien, integendeel. Mohammed was zeer bekwaam om zijn ego opzij te zetten. Na hem kwamen er leiders, die toch weer wat naar egoïsme neigden. In eerste instantie was het Salafisme bedoeld om te herbronnen, en het egoïsme er weer uit te krijgen. Maar de maatschappelijke onderlaag om het even waar verzinkt altijd in egoïsme, terwijl ze daar zelf het meest last van hebben. Er bestaan alleen maar verschillen tussen mensen op psychologisch vlak, qua groeistadium. Het Westen is er het ergst aan toe qua psychologische verkleutering. Dat komt gewoon omdat mensen als ze het te goed hebben geen stimulansen meer vinden om zich te ontwikkelen. Ik vind dat er meer zou moeten worden gekeken naar de sociologische dynamiek in de conflictlanden inplaats van zich ervan af te maken met etiketjes als ‘Salafist’ en ‘Taliban’.

  En ja, ik zie ons nog zitten met onze blauwe schortjes in 67 of 68 toen Barry McGuirre dat zong. De leraar Engels was niet te spreken over de bar slechte uitspraak van Barry, maar vond de boodschap wel goed. Het is sedert toen alleen maar erger geworden, en mijn projectie is dan ook dat er voor mijn kleinkindjes geen ouwe dag meer in zit. Als je een zekere leeftijd krijgt, en je bent een denkend iemand, dan zie je dat er geen uitweg meer is, en dat moet het geweest zijn, wat de schrijver van de apocalyps in de bijbel gewaar is geworden, en heeft proberen onder woorden te brengen.
  Edith Legrand
  Antwoord
  Zoals steeds rake observaties. Wel ben ik niet echt pessimistisch op lange termijn. De mens is een overlever, beter dan welk ander levend wezen op aarde.
  Op korte termijn zitten we echter diep in de rats. De onderlinge agressie en onverdraagzaamheid bij mensen neems steeds meer toe en demagogen als De Wever, Le Pen en Wilders halen electoraal sucessen. Dat stinkt.
  Bovendien is de VS bezig aan haar relatieve neergang maar wil ze dat niet aanvaarden. En dus poogt ze met alle mogelijke middelen haar vermeende absolute wereldheerschappij te behouden.
  Langs de andere kant heb je andere nieuwe grote mogendheden zoals Brazilië, China en Indië. Deze willen hun deel van de koek. En daar verzet de VS zich tegen. Het is trouwens helemaal geen toeval dat die opkomende grootmachten allen ook Syrië en Iran steunen.
  En dus zit de VS in het nauw, en een kat in het nauw maakt rare sprongen en kan gevaarlijk zijn. Vraag het eens aan de Syriërs.
  Willy Van Damme

 3. Alleen al het feit dat Mohammed een 9 (of 11?) jarig meisje verkrachtte om haar tot zijn bruid te maken, maakt hem minderwaardig. Hoe is het mogelijk dat iemand hem wil verdedigen. Kijk eens naar de rooftochten die hij met zijn Salafisten maakte.. Sorry Edith en Willy, ik vind het geen rake observatie, terwijl Edith mij overigens toch een verstandig mens lijkt.
  Gerrit
  Antwoord:
  Huwelijken met kinderen waren niet uitzonderlijk waar dan ook. Zelfs in Europa, kijk er eens de verhalen van onze koningshuizen op na. Men moet de gezinsmoraal van nu niet overplaatsen naar gebeurtenissen meer dan 1000 jaar geleden.
  Willy Van Damme

  • Voor een deel geef ik je gelijk Willy, sommige nu verwerpelijke zaken zijn niet altijd als verwerpelijk gezien, daar zijn vele voorbeelden van te geven, maar waar het mij om gaat is dat het zogenaamde christendom zich heeft ontwikkend (val me nu niet aan, want ik heb hier ook nog steeds geen hoge pet van op), en de Islam is blijven steken in de tijd die je aanhaald.
   Overigens neemt niet weg dat de rooftochten en veroveringen van de vroege islam wel degelijk verwerpelijk waren en zijn. Over Mohammed met zijn roversbende praten als een sociaal persoon vind ik verwerpelijk. Edith, die ik naar mij herinner vaak zinnige dingen heeft gezegd, zou zich hier beter moeten informeren.
   Gerrit
   Antwoord:
   Tradities, regels, wetten en gewoontes hangen steeds samen met de sociaal-economische ontwikkelingen alsmede klimatologische omstandigheden.
   Neem de ganse discussie rond homosexualiteit. Tot over dertig jaar zou men je ook in West-Europa zelfs in een gevangenis of psychiatrische instelling hebben gegooid wegens het uiten van sommige van de visies die hier nu goed bekken, politiek correct zijn.
   Vooral links zou eens moeten ophouden met haar visie op menselijke verhoudingen als absoluut te beschouwen. Wie weet welk gedachtengoed in 2040 dan politiek correct is.
   De wereld draait en zo draaien de gedachten.
   Dat het Midden-Oosten achter loopt op onze ontwikkelingen heeft vele reden maar heeft vooral te maken met klimatologische omstandigheden. De landbouw was daardoor bij ons veel productiever dan elders in de wereld, ook in het Verre Oosten en Afrika. Zoals de beschaving wegens klimatologische omstandigheden in de regio van de Indus, Tigris, Eufraat en Nijl ontstond en niet in West-Europa. Hier was het toen nog bar koud en leefden velen nog van de jacht.
   Dit zorgde hier voor een bevolkingsaangroei en ook de industrialisering. Het heeft weinig met religie te maken.
   In het Midden-Oosten is al tweehonderd jaar (sinds de verovering van Egypte door Napoleon) een discussie aan de gang over hoe men hierop moet reageren. De tendens is steeds geweest om de politieke structuur van het westen over te nemen, d.i. onder meer de scheiding van kerk en staat.
   Ataturk, de shah in Iran, Nasser, de PLO en o.m. de Baath waren hiervan de voorbeelden. Daartegen is in de regio steeds grote weerstand geweest van in essentie de politieke islam zoals het salafisme/wahhabisme in de vorm van vooral de moslimbroederschap. Deze willen als antwoord de oude tradities behouden en zoveel mogelijk op zichzelf terugplooien. Wat we nu in Syrië zien is trouwens een aspect van deze strijd tussen vernieuwers en die politieke islam.
   De veroveringstochten van de Islam onder Mohammed zullen wel rooftochten geweest zijn (ook dit is een aspect dat ik amper ken en waarover denk ik hier nog weinig studiewerk is verricht) maar dat is eveneens zo voor het christendom en het judaïsme. Men gebruikt de religie om zijn macht te vestigen en te plunderen. Dat was trouwens ook zo vroeger voor het hindoeïsme en het boeddhisme in Zuidoost-Azië dat ik wel een beetje ken. De oude geschiedenis van Cambodja is op dit vlak boeiend.
   Willy Van Damme
   Willy Van Damme

 4. Als je er van uitgaan dat Mohammed echt bestaan heeft, kunnen we uit deze (historische?) gegevens opmaken dat de man niet veel goeds in de zin had. Interresant is ook de vraag OF hij bestaan heeft, want dat zou al deze ‘feiten’ onderuit halen.

  Een voorbeeld:
  Spencer: Er bestaan inderdaad redenen om te twijfelen aan het historische bestaan van Mohammed. Hoewel de geschiedenis van Mohammed, van de koran en van de vroege islam veelal erkend wordt, levert nauwkeurig onderzoek van de historie ongelooflijke dingen op. Hoe dichter men bij de oorsprongen van de islam komt, des te herkent men deze. In ”Did Muhammad exist?” onderzoek ik de vragen, die een kleine groep pioniers heeft gesteld over de historische authenticiteit van de standaardbeschrijving van Mohammed´s leven en profetencarrière. Een grondige verwerking van de historische documenten geven opwindende signalen, dat veel, zo niet alles, van dat gene wat wij over Mohammed weten, een legende en geen historisch feit is. Een zorgvuldig onderzoek onthulde eveneens, dat de koran geen verzameling van datgene is wat Mohammed als openbaringen van de enige ware God heeft genoemd, maar een constructie van bestaand materiaal, hoofdzakelijk uit joodse en christelijke overleveringen.

  Dat is belangrijk, want mijn onderzoek wijst, zoals het boek laat zien, op de mogelijkheid, dat de islam vooral als een politiek systeem werd geconstrueerd en slechts in de tweede plaats als religie – een punt van wezenlijk belang voor de huidige controverse over een anti-shariawetgeving en hoe men het binnendringen van de politieke islam in het Westen moet beoordelen.

  (ikke weer) Aangezien we met zekerheid kunnen zeggen dat er bitter weinig over Mohammed bekend is, is het onzin te concluderen dat hij ‘zeer bekwaam was om zijn ego opzij te zetten’.
  Gerrit
  Antwoord:
  ik ben verre van een specialist in de islam maar een religie is altijd ook een instrument van politiek geweest om structuur aan een maatschappij te geven. Dat is zo met het judaïsme, het christendom, het hindoeisme en het boeddhisme. En als ik correct ben is de koran zoals de bijbel een verzameling teksten die nadien zijn geschreven/verzameld. En ook dat was een politieke daad. Wat kwam er in en wat kwam er niet in. Zie de bijbel bij ons.
  Ik dacht verder niet dat er onder historici enige serieuze discussie is rond het bestaan van zowel een Jezus als een Mohammed.
  Willy Van Damme

  • Wil je hier nou beweren dat er bewijzen bestaan van het (hebben) bestaan van Jezus en Mohammed, Willy? Nu ben ik toevallig goed onderlegd in dat eerste, dus als dit je mening is graag enige voorbeelden (Overigens, vat het niet verkeerd op. Een keer niet geheel met je eens wil niet zeggen dat ik je aanval. En zeker geen ruzie zoek, daarvoor waardeer ik je mening teveel). Waarom is het bestaan van Johannes de Doper, de voorganger van Jezus wel te bewijzen, en het bestaan van, de toch veel belangrijkere Jezus, hij verrichtte immers wonderen, niet te bewijzen, behalve enkele verwijzingen naar een messias, die op vele andere revolutionairen uit die tijd kunnen wijzen.
   Gerrit
   Antwoord:
   Voor zover ik altijd begrepen heb was er hierover weinig discussie. Maar ik ben verre van een specialist van deze materie en kan er dus moeilijk een debat over aangaan. Ik pas, zoals dat heet. Een mens kan niet alles weten, nietwaar.
   En die wonderen? Water in wijn, kom nou. Wijn in azijn … dat geloof ik nog.
   Maar interessant dat je die kwestie hier opwerpt.
   Willy Van Damme

 5. Beste Gerrit,
  Er is een wereldwijde campagne aan de gang om de moslims zwart te maken. Bashen wordt dat meestal genoemd. Een van de hoofdrolspelers is Robert Spencer. Twee joodse mensen hebben dit moslim-bashen beschreven: Max Blumenthal (1) en Jeff Cohen (2). Het is grotendeels een joodse ondernemening. Ook is er een studie die aantoont dat er al 42 miljoen $ aan is besteed (3).
  Tot zover het zwartmaken van de moslims.
  Nu over het kapotmaken van moslimlanden.
  In een oude BBC documentaire (4) zie je hoe de Neocons al 9 jaar geleden eerlijk vertelden dat ze alles zouden doen om Irak, Iran, Syrië en nog wat Islamitische landen kapot te maken, Ze zullen Machiavellistische manieren niet schuwen, zegt Michael Ledeen. Deze Neocons hebben trouwens ook de overtuiging dat het gerechtvaardigd is om de bevolking te voor te liegen. Gewoon een deel van hun doctrine.
  Het kapotmaken van volken nadat je ze eerst zwart hebt gemaakt is natuurlijk een methode die de joden aan den lijve hebben ondervonden. Dat is het werk waar Spencer mee bezig is. Ik zou het boek snel in de kachel gooien, als ik U was. Het brengt alleen menselijk leed, en niet alleen in de islamitische wereld, maar ooit krijgen we het op ons brood, en dan brengt Spencer in feite ook het leed bij U.
  Als U uw kinderen lief heeft, zet U dan in voor de waarheid.
  1) http://tinyurl.com/37rka7t
  2) http://tinyurl.com/6zsg57g
  3) http://tinyurl.com/3cgc3ky
  4) http://tiny.cc/i8mriw
  Jan Verheul
  Antwoord:
  De islamofobie is een politieke stroming die inderdaad voor een groot deel haar origines heeft in het zionisme. In het verleden hebben een aantal van die ‘schone’ heren als een Benno Barnard en vader en zoon Van Roy hier al hun vunzigheden komen verspreiden. Benno Barnard dreigde mij zelfs in elkaar te timmeren. Het zijn geen toeval allen vrienden van Joods Actueel van Michael Freilich, een der voornaamste spreekbuizen van Israël in dit land.
  Eerst financieren die kringen het salafisme en dan gebruiken ze die bendes hun praktijken om te stellen dat alle moslims zo zijn. Je weet toch hoe Hamas er in slaagde om in Palestina groot te worden? Smerig en doortrapt noem ik dat soort praktijken. En de pers die zwijgt.
  Verder droomden sommige neocons ervan om de islamitische wereld te kerstenen. Ze zijn zelfs niet dwaas te noemen. Er moet een hogere trap van dwaasheid zijn om hier een naam op te kleven.
  Willy Van Damme

  • Willy,
   volgens mijn bronnen is Hamas groot geworden doordat Israel hen steunde. De joodse Richard Forer beschrijft dat o.a. (1).
   Over het financieren en groot maken van salafisten weet ik niet zo veel, maar het lijkt me aannemelijk als je ziet hoe ze Hamas hielpen.
   Het past goed in Israels tactiek, die te lezen is in het dagboek van Moshe Sharett, en waarover Livia Rokach het boek ‘Israels sacred Terrorism” schreef (2)

   Nog een heel belangrijk punt waarvan ik overtuigd ben, maar dat ik zelden ergens anders lees, dat is dat we onze massa-immigratie te danken hebben aan veelal joodse wetenschappers en journalisten die iedereen die vragen stelde bij de massa-immigratie, omiddellijk als fascist wegzetten. Als je eenmaal het brandmerk had dat je twijfelde aan vrije immigratie, dan was je al bijna een Auschwitz-beul in de media. Einde van jouw carriere.
   En zo kon de massa-immigratie plaatsvinden.

   Voor mij zijn we aan alle mensen en geloven respect verschuldigd, maar ze zijn wel van elkaar verschillend (gelukkig) , en ethniën in grote groepen door elkaar heen laten leven is vragen om moeilijkheden. Het brengt onnodig menselijk leed. Dat zien we in alle landen die multi-etnisch zijn, en zelfs in multi-culturele landen ( Belgie: taalstrijd) .
   Het is nu eenmaal een menselijke eigenschap dat hij altijd neigt tot een groep te behoren, en de anderen ( de outgroup) als potentiele vijand te zien. Diegenen die de evolutie-strijd overleefden, hadden allemaal die eigenschap. De rest is gedood. Want zonder die aangeboren neiging tot groepsvorming en discriminatie van de buitenstaander, is het overleven van vele duidenden jaren van evolutie-strijd onmogelijk.

   Het is dus niet een morele keuze van mij als ik dit signaleer, maar een constatering van een feit: massa-immigratie is onverstandig want ze brengt menselijk leed.

   De vrienden van Barnard en Van Roy en Freilich hebben destijds actief de massa-immigratie gestimuleerd. En ze wisten dondersgoed waar ze dat voor deden: om in de toekomst de groepen tegen elkaar te kunnen opzetten. Om de autochtone bevolking te verdelen. Om binnenlandse strijd op elk moment dat men dat wil, te kunnen laten ontvlammen. Verdeel en heers.
   Israel heeft ook gastarbeiders, maar er is er natuurlijk niet één die daar definitief mag blijven wonen. Sterker nog: de mensen die er al eeuwen wonen worden buiten gedreven.

   ( Willy, dit is een heel groot onderwerp, en ik moet dringend ander werk doen. ( Ik schrijf hier niet omdat ik tijd heb, maar omdat ik verslaafd ben en mijn boosheid mòet uiten. Ik kan begrijpen dat je hier mogelijk op wil reageren. Maar je kunt het ook helemaal weglaten, of zonder comentaar plaatsen. Ik zal proberen in elk geval om niet al te veel te reageren op mogelijke reacties, omdat het onderwerp te groot is, en omdat ik niet te veel tijd meer kan missen thuis.
   Groet, Jan Verheul)

   (1) http://tiny.cc/483pcw
   (2) http://tiny.cc/kedj3
   Antwoord:
   De strategie rond Hamas was simpel. Ze kregen bakken geld vanuit vooral Saoedi-Arabie terwijl de PLO werd kort gehouden (de PLO was ook voor een seculiere maatschappij wat men in Saoedi-Arabië verafschuwde). Pleegde Hamas een aanslag tegen Israël dan trad Israël keihard op tegen de PLO/Fatah. Daardoor kon Hamas zijn structuur van sociale voorzieningen uitbouwen die mede zorgde voor haar populariteit.
   Het was vooral een doortrapt politicus als Yitzhak Rabin die hiervan de grote strateeg was. Hij was ook de man achter de kolonisatie van de Westelijke Jordaanoever. Hij overtuigde met geld de orthodoxe joden om zich er te vestigen.
   Wat betreft de immigratiegolven zit je naar mijn bescheiden mening totaal verkeerd.
   De immigratie van mensen uit vooral Turkije en Marokko is begonnen in 1965/66 toen de meeste West-Europese staten bilaterale akkoorden afsloten met die landen over deze immigratie. Gezien de industrialisering in de voorgaande jaren van Spanje en Italië – die voorheen gastarbeiders leverden – zat men hier in de problemen om bepaalde arbeidsplaatsen op te vullen. Het diende vooral om de loonstijgingen hier tegen te gaan en heeft niets te maken met een zionistisch complot. Het is puur economisch. Je zoekt het echt te ver.
   Willy Van Damme

   • Willy,

    Richard Forer was eerst een zionist, maar heeft alles grondig bestudeerd en werd toen criticus van Israel. Over Hamas schrijhft hij de volgende versie. Hij is een beetje anders dan de jouwe, maar in essentie toch hetzelfde: Israel heeft een hekel aan een vreedzame tegenstander.
    Forer:
    You may not be aware, for example, that Israel conspired with the Egyptian Muslim Brotherhood in 1987 to create Hamas. Israel also armed Hamas. It wanted an alternative to the PLO [Palestine Liberation Organization]. The first Intifada began in 1987. It was primarily nonviolent on the part of Palestinians (not Israelis). Israel arrested or deported most of the nonviolent leaders while allowing Sheikh [Ahmad] Yassin, Hamas’s spiritual leader, to distribute anti-Jewish hate literature calling for the violent overthrow of the Zionist government. It is far easier for Israel to portray the Palestinians as psychotic killers in order to divert the world’s attention from its strategy of land theft and ethnic cleansing and thereby deceive the world into believing the Israeli army is merely defending itself than it is to justify land theft and ethnic cleansing of Palestinians when their resistance is nonviolent.

    Over immigratie het volgende, en ik weet alleen hoe het in Newderland was:
    Gastarbeiders werden gehaald door bedrijven.( Niet door de joden hier naartoe gestuurd, uiteraard) .
    Maar in 1973 was er de vraag: mogen ze hun vrouw en kinderen naar Nederland halen? Toen al was er veel minder noodzaak aan hun arbeid. Het was meer een humanitaire vraag. Aanvankelijk was het nog mogelijk daar over te discussieren, maar al snel werd ieder die tègen de komst van de gezinnen was, afgeschilderd als een racist. Daarmee was het innemen van die positie tot politieke zelfmoord geworden. Ik herinner me dit zo levendig, omdat ik indertijd zelf ook erg negatief dacht over Willem Drees jr., de enige politicus die durfde vragen te stellen bij de ‘gezinsvorming en hereniging.”

    Het is dat extreem overdrevene en het feit dat het geheel uit de media voortkwam ,wat mij doet geloven dat hier een joodse agenda achter zat.

    In Amerika is alles veel beter gedocumenteerd, Het is duidelijk dat daar de joodse agenda was: maak er een meltingpot van. Laat iedereen het land binnenstromen.
    Een joodse deskundige, Dr. Steinlight, geeft dit ook toe, maar ziet nu dat de joden juist hun overmacht dreigen te verliezen door de grote immigratie, en wil nu de bakens verzetten. Het had dus alles niks met principes van ‘gelijkheid’ te maken, maar met de strategie: ‘verdeel en heers’.
    Steinlight: http://tiny.cc/myxwhw
    Over Steinlight: http://tiny.cc/6g0j2
    David Duke: http://tiny.cc/rh9uiw

    Nog een citaat uit een joods online magazine, http://www.jewcy.com/ :
    ” John Podhoretz, editorial page editor of the New York Post, went to address a group of Midwestern Jews several months ago on the topic of illegal immigration. I hear that when he started with the traditionally Jewish-American lines about unrestricted immigration being a gift from G-d, etc., the audience hissed him down ”
    Antwoord:
    Het verhaal dat jij over Hamas brengt is in wezen conform met wat ik schreef. En inderdaad, Hamas is een gemakkelijker doelwit om zwart te maken dan Fatah/PLO van Yasser Arafat. En verdeel en heers speelt natuurlijk ook mee. Maar achter die strategie moet men ook de reden zoeken waarom men nu overal die extremisten zoals dat FSA steunt. Nu zwijgt onze pers over dat aspect in Libië en Tunesië, maar als het Israël past zal de media dat zeker ook gaan doen. En die tijd komt nog, let op. Eerst hen de macht laten grijpen en hen dan vernielen. Zo werkt Israël in de regio, doortrapt.
    Wat betreft die immigratie is het olie-embargo van 1972 belangrijk. Uit getuigenissen blijkt dat het openlijk racisme tegen die immigranten toen begonnen is. Niet dat er voorheen geen racisme was. Men voerde hen met karrenvrachten in om hier het vuile werk op te knappen. Aan hulp bij inburgering dacht niemand. Het was alsof ze voor de modale Europeaan en de regeringen niet eens bestonden.
    Toen men in België in 1980 Cambodjaanse en Vietnamese vluchtelingen opving kregen zij allen uitgebreide hulp om hun inburgering te vergemakkelijken. De anderen moesten maar hun plan trekken. Hier gaf men de controle over de moskeeën zelfs in handen van Saoedi Arabië. Reden: dat was een goede klant met toen al diepe zakken.
    En dan krijg je natuurlijk zaken als het Centre Islamique de Belgique van Sjeik Bassam Ayachi, de Belgische tak van Al Qaeda. Zijn zoon vecht nu in Syrië en de sjeik is er een ware held.
    Daar bij het begin van die imigratie strooide men het zaad voor de huidige problemen.
    Maar we dwalen hier nu wel ver af van het onderwerp.
    Willy Van Damme

  • Beste Jan (en Willy) Als je uit mijn woorden begrijpt dat ik de Moslims als volk (voor je zover van zoiets kan spreken, ik spreek liever over Arabieren) verketter, begrijp je mij verkeerd. Het gaat mij om de misdadig godsdienstige stroming die zich Islam noemt. Een herhaling (revanchisme beter gezegd) van de middeleeuwen. Laten we de goede voorbeelden van de Moslims hiermee niet verwarren. Ik had een grote bewondering voor Khadaffy, ondanks zijn rare fratsen.
   Maar…. hetzelfde gebeurd nu (weer) met de Joden. De misdaden van de Zionistische stroming wordt steeds vaker in de schoenen van ‘de Joden’ geschoven. Een nieuw anti–semitisme is sterk in opkomst.
   Daarom ben ik blij met dit weblog, het geeft vaak rake analyses, en zeker over de stroming die achter deze bendes zit.
   Gerrit
   Antwoord:
   Het is belangrijk om al die termen eens goed te definiëren en niet alles zomaar door elkaar te gooien. We zien het teveel gebeuren, ook hier trouwens.
   Een Arabier is niet per definitie een moslim en een moslim niet per definitie een Arabier. Er zijn christene Arabieren en er zijn die zoals bij ons niet geloven, in wat dan ook.
   Niet alle mensen uit het Midden-Oosten zijn, behoudens Israël, Arabier, er zijn bvb ook Armeniërs, Koerden, Turken en Berbers.
   Verder zijn niet alle joden Semieten maar is jood zijn een kwestie van geloof in het judaïsme en de torah. Semieten zijn een etnische groep en omvatten o.m. alle Arabieren maar ook bepaalde Oost-Afrikaanse groepen. Wel is het Hebreeuws, de oude taal van Judea, een Semietische taal.

   Verder is de islam een huis met een ontelbaar aantal deuren en kamers. Nog veel meer dan het christendom. Die stromingen allemaal over een kam scheren is zowat het domste dat men kan doen. Uiteindelijk zijn bijna de enige slachtoffers van het salafisme van het Huis van Saoed de moslims zelf, niet wij in West-Europa.
   Een criminele godsdienst as such bestaat dus niet. Alleen de vorm waarin het gegoten werd/wordt en het misbruik of gebruik dat men er van maakt is eventueel crimineel. De salafisten die nu door het westen, Israël en Saoedi-Arabië als kanonnenvoeder naar Syrië werden gestuurd zijn een voorbeeld.
   Verder denk ik niet dat er sprake is van een nieuwe tendens tot jodenvervolging hier. Integendeel, wie in het westen zelfs maar een begin van kritiek op joden heeft wordt zo neergeslagen, figuurlijk dan. En in een land als Iran genieten ze speciale bescherming en krijgen ze veel subsidies voor het onderhouden van hun gebedshuizen.
   Uiteraard mag men nooit aan iets dergelijks als jodenvervolging meedoen. Dat is even misdadig als de islamofobie van zionistenvrienden genre Benno Barnard.
   Willy Van Damme

 6. ‘Verder denk ik niet dat er sprake is van een nieuwe tendens tot jodenvervolging hier.’
  Helaas, helaas, worden mijn woorden verkeerd begrepen. Nergens zeg ik dat jij, Willy, of een van de (meestal) verstandige inzenders van commentaren, doen aan enige vorm van Jodenvervolging. Integendeel, er wordt altijd gememoreerd aan degene die er achter zit, nooit aan de joden in het algemeen. Als in mijn antwoord de indruk wordt gewekt dat ik jou hiervan beschuldig, bied ik hiervoor mijn excuses aan. Ik zal in het vervolg beter formuleren.

  Ook wat betreft de moslims en Arabieren. Met het zinnetje: ‘de Moslims als volk (voor je zover van zoiets kan spreken, ik spreek liever over Arabieren)’, zeg ik immers hetzelfde als wat Willy daaronder uitlegt. DE Moslim is en veralgemenisering die momenteel helaas te veel voorkomt. Ik dacht dat het onderscheid in de zin duidelijk was. Blijkbaar niet.
  Gerrit
  Antwoord:
  Ik had het niet direct gezien als een kritiek op mij of op een van de recentste deelnemers aan die debatten hoor. Laat ook over dit geen misverstand bestaan.
  Er zijn hier in het verleden enkele joodse en tot op zekere hoogte zionisten aan het woord geweest en dat is steeds een hoffelijke discussie geweest.
  Het was alleen met uitschot als Benno Barnard dat het uit de hand liep toen die mij eerst meende te moeten beledigen en daarna over ging tot het dreigen met fysiek geweld. Waartoe sommige ‘dichters’ toch in staat zijn nietwaar. Je moet die discussie hier eens opzoeken. Erg scherp en leuk, de defenstratie van een klote Hollandse dichter, verheven boven het plebs.
  Maar we hebben hier in België ooit ook een Wies Moens en Cyriel Verschaeve gehad, en die stonden eerder dichter bij Hitler, deze bij Begin & Co. en dat is amper een haar beter.
  Willy Van Damme

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s