“Judassen zijn het” – Een Arabische non aan het woord

De Belgische Pater Daniel Maes en zuster Agnes-Mariam van het klooster Mar Yacub (de heilige Jacob de Verminkte) nabij het dorp Qara in de provincie Homs zijn op dit ogenblik in ons land om te getuigen over de toestand in hun Syrië.

Zuster Agnes-Mariam van het klooster Mar Yacub

Zuster Agnes-Mariam kwam samen met pater Daniel Maes naar België om te getuigen over de toestand in Syrië. Geen persmuskiet had interesse. Haar verhaal paste niet in het propagandaplaatje.

Vluchtelingen opvangen

En daar blijft het conflict nu al 18 maanden duren met steeds meer doden en ook veel materiële en, belangrijk, ook een pak psychische schade. Het zal het land jaren vergen om er van te recupereren.

Het opvangen van de massa vluchtelingen uit vooral de streek rond de stad Homs vergt hun op dit ogenblik pakken energie en geld. Het zijn dan ook belangrijke getuigen die uit eerste hand komen vertellen hoe de toestand er waarlijk is.

Ditmaal geen oncontroleerbare en veelal gelogen beweringen van allerlei rebellengroepen of niet zelden eenzijdige getuigenissen van westerse journalisten, mensen die soms zonder veel achtergrond er na enkele dagen verblijf verslag over uitbrengen.

En zoals bij vorige bezoeken was er ook nu weer amper of geen persinteresse voor hun verhalen. Die stroken nu eenmaal niet met wat de rebellen en hun financiers binnen westerse regeringen beweren en dus worden ze doodgezwegen.

Energiek

“Een journalist van de Franstalige katholieke omroep had een boel beelden gemaakt over gruwelijkheden die door sommige van die rebellen waren begaan, zoals verminkingen en onthoofdingen. Hij heeft er echter niets van vertoond daar hij stelde anders zijn baan te verliezen”, opperde een erg verontwaardigde Agnes-Mariam.

Zuster Agnes-Mariam van het Kruis is een zeer merkwaardig figuur. Fors gebouwd lijkt ze in haar habijt wel een soort stormram, een doorduwer die zich door niets of niemand laat omver wandelen. Ze is vriendelijk, heeft een zekere charme maar vooral intellect en weet wat ze wil. En ze is duidelijk woest over wat haar geadopteerd land nu overkomt.

Origineel Fadia Laham is ze Palestijnse van komaf en geboren in Libanon. Een tijd zwierf ze de wereld rond als een volleerde hippie tot ze zich als een hedendaagse Paulus – de man ontdekte volgens de legende het ware op de weg naar Damascus – geroepen voelde om katholiek, het geloof van haar ouders, en zelfs kloosterzuster te worden.

Het 6de eeuwse klooster van Mar Yacub in het Syrische Qara

Onder impuls van zuster Agnes-Miriam werd het tot een ruïne vervallen 6de eeuwse klooster van Marc Yakub, de heilige Jacob de Verminkte, heropgebouwd.

En na een lang verblijf in Libanon trok ze naar Syrië waar ze nabij Qara het vervallen klooster van Mar Yakub, een der oudste abdijen uit de regio daterend uit de zesde eeuw, herbouwde van een ruïne tot een prachtig religieus centrum.  Het toont de energie die ook bleek uit deze ontmoeting met haar.

Judassen

En nochtans maakt ze nu barre tijden mee en is er van het klassieke religieuze werk weinig sprake. Nu gaat haar energie vooral naar de opvang van de vele vluchtelingen die voor het salafistische geweld op de vlucht sloegen. En dan is er de tijd nodig om de vele verhalen van haar en haar medereligieuzen naar buiten te brengen.

Het meest woedend lijkt ze nog over de wijze waarop bepaalde katholieke organisaties in het westen doen aan wat volgens haar desinformatie is. Haar energie kent dan op zo’n ogenblikken als het ware geen grenzen.

Katholieke organisaties als Pax Christi en Broederlijk Delen in Nederland en België voeren openlijk campagne voor die rebellen en voor wat zij zien als een vrijheidsstrijd. Is dat geen dolk in jullie rug duwen?

Het is schandelijk. Als je ziet dat Pax Christi Nederland zelfs geld inzamelt om wapens te kopen dan vraag je je toch af wat dit nog met een vredesbeweging te maken heeft. Pax Christi Nederland was trouwens een van die ngo’s die in het geval van Libië opriepen tot een oorlog, het bombarderen van steden.

Ook Pax Christi België en Broederlijk Delen verspreiden de grofste leugens. Je vraagt je dan ook af, waarom. Maar feitelijk zijn het judassen. We bereiden nu trouwens over hen een dossier voor en hebben daarover kortelings een gesprek met de kerkelijke hierarchie. Het gaat ook naar de Paus, wees er zeker van. Zij steunen mensen die christenen vervolgen. Dat kan toch niet.

Kinderachtig en onprofessioneel

In januari heb je mee gezorgd voor de komst van een groep Europese journalisten. Die werden nadien in de stad Homs aangevallen waarbij een journalist werd gedood. Nadien stelde die groep dat dit slechts het werk van het Syrische leger kon zijn. Waarbij ze je ook medeplichtig noemden daar je met hen niet mee naar Homs was gegaan. Wat in de ogen van Jens Franssen en Rudi Vranckx van de VRT verdacht was. Stank voor dank?

Ik vond hun verklaringen zeer kinderachtig en hun optreden daar erg onprofessioneel. Mijn orde had mij opgedragen niet meer naar Homs te gaan. Ik had er voordien beide kanten bezocht en was dus goed gekend.

Men vreesde, niet onterecht, voor mijn leven als ik er zou teruggaan, langs welke zijde ook. Verder had ik het toen druk en kon ik hoe dan ook niet meegaan. Tijdens een gesprek met de minister in Damascus was hun bovendien gezegd niet na drie uur op de straat te komen daar het er toen erg gevaarlijk was.

Maar de bus die hen vervoerde was wat laat en zij wilden niet wachten tot de volgende dag en ook na drie uur reportages maken. De Franse journalist Gilles Jacquier die toen vermoord werd werd ons voorgesteld als een erg doorwinterde oorlogscorrespondent. En dan zien wij dat hij in een oorlogszone zonder helm en kogelvrije vest rondliep en als er een eerste mortiergranaat valt gingen ze gewoon eens kijken waar die viel. Dat is toch niet het werk van een professioneel oorlogscorrespondent.

De vernietigde uit de eerste eeuw daterende Syrisch Orthodoxe kerk van Oum Alzennar in de wijk Bustan-Diwan in Homs.

Het is allemaal goed op de film te zien trouwens. De rebellen wilden feitelijk niet die journalisten aanvallen maar een toen daar vooraf geplande betoging van aanhangers van president Assad.

Zo was hun bus waarop in grote letters het woord pers stond geschreven al wat verder doorgereden toen die bommen vielen. Waardoor die rebellen vermoedelijk dachten dat de pers al weg was. Ze viseerden dus duidelijk die betogers. Het is nu trouwens 100% zeker dat het die rebellen waren die verantwoordelijk zijn voor de dood van Jacquier.

We waren toen die journalisten een visum vroegen heel blij want eindelijk kwamen er eens Europese media op bezoek om te getuigen over wat wij meemaken en dan krijgen wij dit. De westerse pers doet niet veel anders dan liegen en is zeker niet vrij om objectief te berichten over de gruwel die we hier nu in Syrië meemaken.

Kijk, wij verzamelen nu zoveel mogelijke informatie over onder meer de pers voor dan een rechtszaak tegen hen allen. En iedereen die bijkomende informatie over die judassen heeft is altijd welkom. Eens deze crisis voorbij gaan wij zeker tegen hen een rechtszaak opstarten. Laat daar geen twijfel over bestaan.

Al die mensen van onder meer die Syrische Nationale Raad vertegenwoordigen feitelijk niemand in het land. Vele zijn verraders die voor een pak zilverlingen hun ziel en lichaam aan westerse mogendheden verkochten. Gebleken is trouwens dat ook nogal wat van die journalisten spionnen zijn die voor hun regeringen werken.

Syrisch Orthodoxe kerk van Oum Alzennar in de wijk Bustan-Diwan in Homs.

Het vernielde interieur van de Syrisch Orthodoxe kerk van Oum Alzennar in de wijk Bustan-Diwan in Homs.

Gijzelingen

Uit Homs komen de berichten over een grote groep christenen die er door die rebellen gegijzeld worden. Hoe is het met hun lot nu?

Die zijn dan uiteindelijk vrijgekomen. Het Vaticaanse persbureau Fides heeft hierover trouwens goed bericht. Wel verblijven er nog ergens tussen de 40 à 100 christenen in de straten van Homs die door die rebellen worden bezet.

In het noordwesten zijn er nu nog wel een groep Libanese sjiitische pelgrims gegijzeld. Die keerden terug van Iran en werden onderweg naar Libanon in Syrië door die rebellen gevangen genomen. Pogingen om hen vrij te krijgen mislukten tot heden.

Bij hun poging om Homs te bezetten hebben die rebellen ook zowat alle kerken vernield of er zware schade aangericht. Wordt er al aan gedacht die te herstellen?

Zuster Agnes-Mariam van het klooster Mar Yacub

Zuster Agnes-Miriam: ‘De invloed van Salafisten bij het verzet is alles bepalend. Ze is cruciaal.”

Daarvoor is er nu voorlopig weinig tijd en er zijn ook wel andere belangrijkere prioriteiten. Maar een heropbouw ervan zal zeker gebeuren. Christenen vluchten trouwens maar in heel kleine getallen uit het land en blijven in hun Syrië wonen. Het is trouwens hun land en niet dat van het westen of die vanuit het buitenland toestromende jihadisten.

Salafisten overheersen

Hoe groot is de invloed van die salafisten op die rebellen? Zelfs de westerse media beginnen nu toe te geven dat zij hier een centrale rol spelen.

Die invloed is cruciaal en alles bepalend. In wezen hebben wij hier te maken met een soort van doodseskaders die blinde terreur zaaien. Zij worden gestuurd door het westen die hen ook gebruikt om eerst Syrië aan te vallen en daarna Libanon en Iran. Ze worden als kanonnenvlees opgeofferd.

Dat baart natuurlijk veel regeringen zorgen. Landen als Irak, Rusland en ook China hebben nu al problemen met dat soort groepen en zullen er alles aan doen om te verhinderen dat ze deze oorlog winnen. Je krijgt trouwens de indruk dat ook het westen hen geen overwinning gunt. Het verklaart waarom men ze geen zware wapens geeft.

Ze willen wel het land vernield zien en Assad laten vermoorden maar zonder dat die extremisten de macht grijpen. Eerst gebruiken ze hen om hen daarna desnoods te vermoorden. Binnen het verzet zijn ze wel oppermachtig.

Het verhaal van de Nederlandse persfotograaf Jeroen Oerlemans was hier typerend. De man betrad vanuit Turkije Syrië en al bij het eerste rebellenkamp werd hij gegijzeld en met de dood bedreigd door wat een groep salafisten bleek. Er was zelfs geen enkele Syriër onder hen.

Zuster Agnes-Mariam van het klooster Mar Yacub samen met Daniel Maes

Zuster Agnes-Mariam en pater Daniel Maes uit het klooster van Mar Yakub hebben hun handen vol met de opvang van de vele vluchtelingen in hun klooster.

Het verzet is echter te zwak om te overwinnen en alleen als de Navo direct met de wapens zou interveniëren dan hebben ze een kans. Doet de Navo dat toch dan betekent dat een groot gevaar voor de wereldvrede.

Wel heeft het Syrische leger nu het groen licht gekregen om hard op te treden om de orde te herstellen. Voorheen moest het zich wegens de druk van het westen van de regering inhouden. Dat is nu gelukkig voorbij.

De essentie is dat we tot vrede komen en de mensenrechten beschermen. Die zijn nu echt in gevaar. Ik neem hier een ethisch standpunt in en daarom dat ik mij zorgen maak. Maar ik heb het volste vertrouwen in de Syriërs dat ze het afgleiden naar nog meer burgeroorlog kunnen stoppen en overgaan tot verzoening. Iets wat wij in het Arabisch musalaha noemen.

Wel eindigde het gesprek in de abdij van Postel op een heel positieve noot.

Een gelukkige pater Daniel Maes: “Sinds kort wordt er in Qalamoun Syrië, de streek tussen Homs en Damascus, niet meer geschoten en praten oppositie en regering met elkaar. Het is een regio waar veel christenen en soennieten wonen met sommige van de christene gemeenschappen die zelfs nog het Aramees spreken, de taal van Christus. Er zijn nog wel enkele betogingen en vreedzame acties maar die worden ongemoeid gelaten. Zoals men ook de overheid en het gezag gerust laat. Ook werden politieke gevangen door beiden vrijgelaten. Er is dus gelukkig een staakt-het-vuren tussen alle partijen. Musalaha is dus wel degelijk mogelijk.”

Willy Van Damme

Advertenties

7 thoughts on ““Judassen zijn het” – Een Arabische non aan het woord

 1. “Laatste” nieuws ???
  http://mediawerkgroepsyrie.wordpress.com/2012/07/31/syrische-bron-liquidatie-assad-voorkomen-27-cia-mannen-opgepakt-en-23-gedood/
  Komt hier nog een “bevestiging” of “reactie” op ?
  Gerard Eggermont
  Antwoord:
  Op de een of andere wijze zat je reactie bij de spam en daarom zag ik het pas gisteren heel laat. Sorry.
  ik heb ondertussen dat verhaal ook gelezen en ik denk dat die mensen gelijk hebben dat het verhaal van een Amerikaans doodseskader die Assad wilde vermoorden nep is.
  Maar ik zie dat Assad, zoals Nasrallah van Hezbollah, niet meer buiten komt. Men wil hem in Israël dood en dan kun je best doen als Nasrallah, onderduiken.
  Wel kan je er zeker van zijn dat er nogal wat Nato-militairen in Syrië actief zijn. De verhalen daarover in o.m. de Britse kranten zijn legio. Iets anders zou trouwens totaal onlogisch zijn.
  Willy van Damme

 2. “Als je ziet dat Pax Christi Nederland zelfs geld inzamelt om wapens te kopen”

  Is die beschuldiging hard te maken, Willy?
  Hotel Terminus
  Antwoord:
  Op de website van het Amerikaanse Global Post kun je een artikel lezen over hoe men geld inzamelt voor die rebellen. Zie: http://www.globalpost.com/dispatch/news/regions/middle-east/syria/120620/syria-rebels-fsa-fundraising-sources-financing-money-websites-weapons.
  Daarin is ook sprake van een project waaraan o.m. IKV/Pax Christi Nederland aan meedoet. Via hun website https://www.adoptarevolution.nl/ zamelen zij geld in voor die rebellen. Zij beweren wel dat dit alleen voor vreedzame doeleinden is maar hebben daarvoor niet de minste zekerheid behalve dan de woorden van die rebellen. Naïef? Ik denk van niet. Op dit ogenblik probeert de gemeenschap van Sint-Egidio in Rome een vreedzame oplossing voor deze kwestie te bereiken, los van die bendes.
  Willy Van Damme

  • Okee, bedankt Willy. Helaas ontbreekt hard bewijs… Neemt niet weg dat het natuurlijk een dubieuze zaak is, want je kunt inderdaad niet controleren waar het geld naartoe gaat. Maar vooral ook vanwege het steunen van een “revolutie” waarin alle partijen zich schuldig maken aan wreedheden en misdaden.

   IKV/Pax Christi en Oxfam Novib maken hier duidelijk een politieke (!) keuze, terwijl ze die keuze bijvoorbeeld weer niet maken wanneer het om Israël en de Palestijnen gaat. Want die moeten met elkaar maar vrede maken. Met deze politieke keuze schofferen ze in wezen ‘de andere helft’ van de Syrische bevolking – alsof er in die partij geen slachtoffers vallen. Foute boel, mijns inziens.
   Hotel Terminus
   Antwoord:
   Ik heb hen een mail gestuurd met kritiek en kreeg een nietszeggend antwoord.
   Als vredesbeweging of ngo ga je in dit soort zaken geen partij kiezen. Maar ze zijn naar ik meen niet aan hun proefstuk.
   En ja, die Palestijnen mogen geen bommen gooien en schieten maar vrede maken. Met wie dan?
   Ze laten zich hier gewoon door Israël en haar vazalstaten manipuleren en ik vermoed dat ze dat ook wel weten.
   Een beetje zoeken op het internet en je ziet zo hoe het met hun Syrische vrienden in elkaar zit. Om het met de woorden van Agnes-Mariam te zeggen: Het zijn judassen.
   Ik heb hier al herhaaldelijk het verhaal gebracht van Franklin Devrieze die tijdens de verovering van Joegoslavië door de Navo woordvoerder was van Pax Christi en door dik en dun het UCK, toch officieel een criminele organisatie die voor helemaal niets terugschrok, verdedigde. Nadien staken zij zoals te verwachten was overal kerken en kloosters in brand. Met andere woorden: Pax Christi steunde toen en ook nu nog de christenvervolging.
   Toen Jo Hanssens, voorzitter van Pax Christi Vlaanderen, mij daarover belde uitte ik mijn boosheid en gaf hij toe dat niet de Serviërs het probleem waren maar het extremisme van bepaalde Kosovaarse Albanezen. Hij wist dus hoe het zat maar liet jarenlang betijen door zijn woordvoerder.
   Nadien ging Devrieze aan de slag bij een van de zeer goed betalende multilaterale organisaties binnen de westerse alliantie. En dat zal wel voor meer dan 30 zilverlingen geweest zijn. Als ik alleen nog maar die namen lees krijg ik al braakneigingen. Oorlogsmisdadigers zijn het, de propaganda-abteilung van de Navo. Elk menselijk gedrag is hun vreemd behalve dan hypocrisie.
   Willy Van Damme

 3. Willy,

  alweer een zeer informatief artikel, met een geweldige bron die je citeert. Grote bewondering voor deze kloosterlinge! Ik neem op mij om eens met Pax Christie te bellen, in Nederland. Gewoon om te vragen waarom ze zo eenzijdig zijn. Wat ik erg interessant vind is de uitspraak dat het lijkt alsof ook het Westen ( De VS, Israel) niet wil dat de Salafisten winnen. Ik lees ook elders ( Thierry Meyssan) dat men eigenlijk toch een sterk verzwakte Assad als beste resultaat zoud wensen.
  Nog een vraag: Waar jij de vraag stelt aan de zuster over de invloed van de Salafisten, geeft ze als antwoord dat die erg groot is en dat ze als kanonnenvlees worden gebruikt. De rest van die paragraaf is niet meer de zuster aan het woord, maar Uzelf, denk ik. Als ik het fout heb hoor ik het graag.

  Nog enig nieuws:
  In Israel is de inhoud van gesprekken tussen Netanyahu en Putin uitgelekt. Israel Shamir heeft ze vertaald. Hieruit zou blijken dat Israel grote invloed heeft wie er na Assad de baas wordt in Syrië: http://tiny.cc/n7jeiw
  En: een Turks parlementslid heeft gezegd dat een provincie in Turkije is overstroomd met duizenden CIA en Mossad agenten. Het wordt dus nog maar eens bevestigd: http://tiny.cc/lapeiw
  Jan verheul
  Antwoord:
  Ik wist dat ze een boeiend verhaal heeft en ging daarom speciaal naar Postel om te luisteren en vragen te stellen.
  Buiten de inleiding zijn mijn woorden steeds in italic en vet gedrukt.
  Die visie over die salafisten en kanonnenvlees heb ik vorige week ontwikkeld en loopt gelijk met o.m. haar visie en die van Thierry Meyssan.
  ik begreep niet waarom ze geen zware wapens kregen zoals die Stingers en zocht een logische reden hiervoor. En die thesis lijkt mij het meest logische te zijn.
  Bedankt natuurlijk ook voor die extra informatie.
  Willy Van Damme

 4. Pingback: “Pax Christi christelijk? Ze steunden NAVO-bombardementen op Libië en nu terroristen in Syrië!” « Mediawerkgroep Syrië

 5. Pax Christi staart zich dood op dictators. “Ooggetuige verslagen van Syriers die we al jaren kennen bevestigen de verhalen over onderdrukking en geweld. Persoonlijke vrienden zijn gemarteld in gevangenissen.” Aldus een lid van het bestuur in persoonlijke e-mail. Ik geloof dat wel. Als je je kop boven het maaiveld uitsteekt in zulke landen, dan heb je de kans dat hij eraf gaat. Ik had hem het volgende artikel gestuurd: http://www.atimes.com/atimes/Middle_East/NB04Ak01.html Allemaal onzin volgens hem.. Inmiddels zijn we een paar maanden later en blijkt ook de MSM langzaam wakker te worden. Zie de Volkskrant: http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2668/Buitenland/article/detail/3294387/2012/07/31/Zijn-het-dan-toch-jihadisten-die-tegen-Assad-vechten.dhtml Naturlijk wel met een sneer op het einde naar het Assad regime. Adopt a revelution. Ooit die documentaire gezien over dat bedrijf uit Sevië dat “Color Revolutions” verkoopt? http://www.youtube.com/watch?v=Sk1hFrmqg_M De geldstroom loopt altijd van State department naar NED en dan via NGO’s. Benieuwd of Pax Christi hier ook van profiteert?
  Kuukske
  Antwoord:
  Dat verhaal van de Asia Times is nochtans niet speciaals en herhaalt gewoon wat nu toch wel algemeen aanvaard zou moeten zijn over die opstand en de Arabische Liga.
  Verder is dat artikel in De Volkskrant vooral interessant wegens de foto. Het toont die rebellen met een zwarte vlag met witte letters. Het is de vlag eigen aan salafistische groepen zoals Al Qaeda en de eerste vlag die volgelingen van Mohammed in de zevende eeuw gebruikten bij hun veroveringstochten. De klassieke reguliere politieke islam gebruikt groen als politieke kleur, salafisten zoals al Qaeda gebruiken die zwarte vlag. Het is een zoveelste bewijs dat die rebellie zoniet geheel dan toch grotendeels een salafistische bedoening is. Gesteund door het westen, incluis de EU en de VS. En dat soort ongedierte heeft het dan over een vrijheidsstrijd. Ze moesten Clinton & Co met haar en vel naar Den haag slepen. Walgelijk is een veel te braaf woord. Het is massamoord.
  En hetzelfde voor Pax Christi/IKV in Nederland en hier België. Zeker in Nederland is dat gewoon een afdeling van de CIA die hetzelfde soort Quislings steunt als de VS doet. Vredespolitiek? Nog in geen 1000 jaar.
  Willy Van Damme

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s