Change, inderdaad

Hoezeer het beleid van Barack Obama niets meer is dan het verder zetten van het beleid van zijn voorganger George W. Bush blijkt, zoals hier al eerder gesteld, niet alleen uit het buitenlands beleid, maar ook uit de sociaal-economische politiek onder Obama.

Uit een recente studie van de onderzoeksdienst van het Amerikaanse parlement blijkt hoezeer de verarming van de gemiddelde Amerikaan zich onder haar eerste zwarte president gewoon verder zet. Met recht kan men zelfs zeggen dat het nog aan het versnellen is.

Zo had 50% der Amerikaanse bevolking in 2001 nog 2,8% van de nationale welvaart dan was dit in 2007 licht gedaald tot 2,5%. Drie jaar later, waarvan 2 onder Obama, is dat nog maar amper 1,1%. Een enorme stijging van de armoede dus, toch in vergelijking met de rijke opperlaag. In 1995 was die 50% nog goed voor 3,6% van de nationale rijkdom, het hoogste cijfer ooit.

Datzelfde jaar 2010 bezat 10% der bevolking in totaal 74,5% van ’s lands rijkdom en was 1% goed voor 34,5%. Barack Obama zal het dan ook erg moeilijk kregen om de bevolking te doen geloven dat zijn beleid een change was in vergelijking met dat van zijn voorganger.

Behalve in die zin dat de armen tegen een nog sneller tempo dan vroeger armer worden. Zoals uit de cijfers blijkt is die toename van de armoede vooral een fenomeen onder Obama, minder onder Bush Jr. die regeerde van 2001 tot en met 2008. Barack Obama, de Oom Tom zoals men dat nooit voorheen zag.

Willy Van Damme

 

11 thoughts on “Change, inderdaad

 1. Willy, ik heb enige tijd geleden het boek ‘Een andere kijk op Stalin’ van Ludo Martens gelezen. Het weerlegt (in mijn ogen) een massa leugens die over de SU en Stalin geschreven worden met een berg gedocumenteerde argumenten, met name de verhalen over de Goulag Archipel. Het heeft ook mijn ‘kijk op Stalin’ veranderd. Niet dat ik geloof dat het allemaal koek en ei was en er geen misdrijven gepleegd werden, maar als ik bijvoorbeeld lees dat een andere ‘topcommunist’ Trotsky in mei 1940, toen Hitler al aan de poort stond te rammelen, het russische volk opriep om een gewapende opstand te beginnen, geloof ik toch dat de bijdrage van Stalin aan de vernietiging van de Nazi’s, vele malen groter is geweest dan dat wij hier mogen weten en de ‘meedogenloosheid’ van Stalin noodzakelijk was.
  Graag jouw mening..
  Gerrit
  Antwoord:
  Dat er over de Sovjetunie in onze media en elders veel gelogen is staat buiten kijf. Over de oorlog aan het Russische front in 1940-45 weten we bijvoorbeeld amper iets. Wel moet je oppassen met de geschiedenis zoals beschreven door Ludo Martens. Het is ongetwijfeld een interessant boek maar de man was hier de guru van het Belgisch maoisme en dient dus met voorzichtigheid bekeken. Over Rusland onder Stalin heb ik verder onvoldoende kennis om er goed over te oordelen. Het zal ook hier wel geen wit/zwart verhaal zijn zoals men ons als steeds wil doen geloven.
  Willy Van Damme

 2. Tja Willy, het is het één of het ander. Of je geeft je geld uit aan een wereldhegemonie, of je geeft het aan 50 miljoen arme Amerikanen. Beiden kan niet. D.w.z. het kan wel, maar dan zou Obama een leninkje af moeten sluiten bij meneer Rothschild, maar meneer Rothschild ziet meer in een leninkje voor oorlog, want daar verdient hij tenminste aan. Rothschild is tenslotte een bank en geen filantropische instelling. En wat doen die 50 miljoen arme Amerikanen er toe? Zij kunnen zich aanmelden bij het Amerikaanse leger, want zo leert de film van Michael Moore, Fahrenheit 911, er is géén enkele senators zoon/dochter die zich aanmeldt bij het Amerikaanse leger. Is ook niet nodig, want met een defensiebudget richting de $1 biljoen heb je zuiver vredelievende bedoelingen, toch? Het verhaaltje van Wesley Clark, dat er in vijf jaar tijd zeven landen in het Midden-Oosten en Afrika omver geworpen moeten worden is puur gebaseerd op rancune en complot-theorieën. Het doet mij een beetje denken aan onze voormalige Minister President J.P. Balkenende bij de uitkomst van het Davids rapport; “Tja, met de kennis van nu hadden wij geen politieke goedkeuring aan de aanval op Irak gegeven.” Terwijl iedereen die de Downing Street memo’s kent weet, dat het om een “Regime Change” ging en niet om Massa Vernietigings Wapens. Maar wie ben ik? Een simpele ziel die de leugens van zijn volksvertegenwoordigers voor lief moet nemen, die door ons gekozen en betaald worden.
  Joop de Jong
  Antwoord:
  ik denk dat het Amerikaans oorlogsbudget meer dan 1000 miljard bedraagt. Je hebt wat officieel bij dat departement geboekt staat, maar je moet daar ook de miljarden bijrekenen van USAID en de steun aan al die Quislings zoals die in Rwanda, Georgia, etc..
  En inderdaad, men zegt soms waar de brouwer komt moet de bakker niet zijn, en daar waar de munitiefabrikant huisleverancier is komt de bakker ook niet. Je kunt een cent nu eenmaal slechts een keer uitgeven. Obama koos voor de wapenfabrikanten niet voor de bakker, behalve als het zijn gezin betreft.
  Willy Van Damme

  • Een vraag aan Joop de Jong.

   U schrijft:
   “Het verhaaltje van Wesley Clark, dat er in vijf jaar tijd zeven landen in het Midden-Oosten en Afrika omver geworpen moeten worden is puur gebaseerd op rancune en complot-theorieën.”
   Ik begrijp niet goed wat U daar bedoelt.
   Gelooft U dat Wesley Clark dit nooit gezegd heeft ?
   De uitspraken van Wesley Clark zijn op video te zien. Hier: http://tiny.cc/uy49bw

   Glenn Greenwald schrijft er nog wat info omheen:
   Clark said the aim of this plot was this: “They wanted us to destabilize the Middle East, turn it upside down, make it under our control.” He then recounted a conversation he had had ten years earlier with Paul Wolfowitz — back in 1991 — in which the then-number-3-Pentagon-official, after criticizing Bush 41 for not toppling Saddam, told Clark: “But one thing we did learn [from the Persian Gulf War] is that we can use our military in the region – in the Middle East – and the Soviets won’t stop us. And we’ve got about 5 or 10 years to clean up those old Soviet regimes – Syria, Iran [sic], Iraq – before the next great superpower comes on to challenge us.” Clark said he was shocked by Wolfowitz’s desires because, as Clark put it: “the purpose of the military is to start wars and change governments? It’s not to deter conflicts?” Hier: http://www.salon.com/2011/11/26/wes_clark_and_the_neocon_dream/
   Jan Verheul
   Antwoord:
   De strategie van de VS is er steeds in geweest om lokale Quislings het voorbereidend werk te laten doen waarna het Amerikaans leger dan zogenaamd orde op zaken komt stellen.dat Wesley clark hier komt doen alsof hij dit essentieel gegeven niet weten is te lachwekkend voor woorden. Blijkbaar neemt hij zijn toehoorders voor idioten.
   Willy Van Damme

 3. In antwoord op Jan Verheul.

  Ik moet U bekennen dat ik het een beetje onhandig heb geformuleerd en wat ik heb geschreven bedoel ik uiteraard niet zo. Wat Wesley Clark heeft gezegd (niet letterlijk) stamt af uit een rapport van het jaar 2000 “Rebuilding America’s Defenses” opgesteld door een Neo-Con denktank “Project for the New American Century. In dat rapport wordt gesproken over een Amerikaanse wereldhegemonie na de val van de Sovjet-Unie en Amerika als enige supermacht over zal blijven.
  In die denktank hadden o.a. zitting Donald Rumsfeld en Paul Wolfowitz, die in 2001 in de Bush I regering terug waren te zien als minister en onderminister van Defensie. Deze denktank was er wel van doordrongen dat het proces naar een Amerikaanse wereldhegemonie een lang proces zou worden, behoudens zich een “Catalyzing and Catastrophic event” zou voordoen “Like a New Pearl Harbor.” U weet wat er zich op 11-9-2001 in Amerika heeft voorgedaan en wat sommige lieden in de Bush I regering de uitspraak deed ontlokken “Don’t let a crises go to waste”. 11 september 2001 was de springplank voor de uitvoering van de plannen van deze denktank. Daarnaast zijn er nog tal van aanwijzingen die in dezelfde richting wijzen. Zo had Willy hier een uitstekend artikel van Seymour Hersh uit de New Yorker van 2007 en een interview van Zbigniew Brzezinski waarin hij toegaf met de geschiedenis gerommeld te hebben, betreffende wapenleveranties aan de Mujahedien, een half jaar vóór de Sovjet inval in Afghanistan en niet zoals de geschiedenis aangeeft, een half jaar na de Sovjet inval.

  De uitspraken van Wesley Clark zijn dus zeker wel correct, de feiten laten het zien en dat het afkomstig was uit het rapport van die denktank staat na de video ook vast, want Wesley Clark zei in die video dat hij daags na 9/11 met deze persoon in gesprek raakte en hem die lijst liet zien. De video zelf stamt uit 2002 dacht ik.
  Joop de Jong:
  Antwoord:
  ik denk dat iedereen met een klein beetje kennis van zaken nu wel zal weten dat de aanval van Al Qaeda op de VS gebeurde met medeweten van het Witte Huis. Het idee alleen al dat een grote Boeing met veel burgers aan boord niet zomaar honderden meters vlak boven de grond kan vliegen en in een gebouw kan storten is te zot voor woorden. Er zijn trouwens nooit sporen van een vliegtuig aan het Pentagon te zien geweest. De invallen in Afghanistan en Irak hebben dan ook niets te maken met die aanval, ze werden gewoon als excuses gebruikt. Dat de media nog steeds dit indianenverhaal van de VS over 9/11 geloven zegt alles over die media. Het lijkt mij de enige logische verklaring voor de reden waarom hij uit de biecht klapte.
  Verder denk ik, zoals reeds geschreven, Wesley clark gewoon heel boos was/is over het feit dat hij na zjn militaire dienst politiek nergens aan de bak raakte. En dus nam hij wraak.
  Willy Van damme

  • Willy,

   Er zijn een aantal zaken betreffende 9/11 die inderdaad zeer verdacht overkomen.
   Zo was er in Amerika, in maart 2001, een pilotaflevering te zien van een televisieserie genaamd “The Lone Gunmen”. In deze aflevering was te zien hoe een passagiersvliegtuig op afstand werd overgenomen en zich richting de “Twin Towers” begaf. Wij praten hier dus over een half jaar vóór 9/11. Als wij George W. Bush en Condoleezza Rice moeten geloven, dan was er niet één Amerikaan die zich voor kon stellen dat vliegtuigen als wapen zouden worden gebruikt om gebouwen mee in te vliegen. Tja, behalve in Hollywood.
   Hetzelfde met het Pentagon. Daar zijn vóór 9/11 oefeningen gehouden wanneer er een vliegtuig het Pentagon in zou vliegen. Ik heb de maquette van het Pentagon met de brokstukken van het vliegtuig zelf gezien op een video. Maar er is altijd meer.
   Op 10 september 2001 verkondigde Donald Rumsfeld in een persconferentie dat er $2 triljoen werd “vermist” uit het Pentagon. Die persconferentie heeft mij nooit losgelaten, omdat er een connectie moest zijn tussen die persconferentie en dat vliegtuig. Totdat ik een video zag van James Corbett, van The Corbett Report, waarin hij beschreef dat de vleugel waarin dat vliegtuig ingevlogen is, werd bezet door de accountantsafdeling van het Pentagon….. en daar hadden wij dus DE connectie. Donald Rumsfeld is daarna aan de tand gevoeld door Cynthia McKinney, die voor de Groenen in het congres zat, waar
   die $2 triljoen gebleven waren? Helaas, Cynthia McKinney werd niet meer voor een volgende termijn herkozen en die $2 triljoen zijn nog steeds “vermist”!
   Ik weet niet of U bekend bent met “Operation Northwoods”, maar U moet dat scenario
   maar eens naast 9/11 leggen en of er dan misschien overeenkomsten zouden kunnen zijn. http://nl.wikipedia.org/wiki/Operation_Northwoods
   Joop de Jong
   Antwoord:
   De essentie is altijd kritisch te blijven ten overstaande van elke informatie die op je toekomt. Dit soort onderzoek dient men te doen op de exact dezelfde wijze waarop bijvoorbeeld biologen werken, dwz hypothese, these en zekerheid. Ik heb die aanval van 9/11 nooit in detail onderzocht en sommige van de zaken die je hier schreef waren mij onbekend. Dank voor die info.
   Willy Van Damme

 4. Voor uitgebreide informatie over 9/11 kan ik U verwijzen naar Uw landgenoot Mark Dermul. Mark heeft ook een boek geschreven over 9/11 met de titel: “9/11 Mythe van de 21e Eeuw”. U kunt contact met Mark opnemen via contact@markdermul.be of bezoek de website http://www.911belgium.be
  Daarbij is het jammer dat U zich nooit in detail over 9/11 heeft geïnformeerd, een complot-theorie is 9/11 geenszins en Mark kan U daar nog veel meer over vertellen dan ik. Mark heeft wat dat betreft véél meer connecties in de 9/11 Truth Movement dan ik. Daarbij denk ik dat Mark heel erg verguldt zal zijn met Uw aandacht.
  Joop de Jong
  Antwoord:
  Doe ik zeker zodra de vakantie achter de rug is. Men kan natuurlijk maar dat doen wat fysiek mogelijk is. Zo komen er drie boekbesprekingen aan die deels 9/11 tot onderwerp hebben. Maar je informatie intrigeert mij.
  Willy Van Damme

  • Willy,
   Ik zal Mark wel even een mail sturen of hij zich hier wil melden. Zeker als je drie boekbesprekingen hebt die deels over 9/11 gaan, kan Mark U misschien nog van informatie voorzien. Ik vind het eigenlijk onbegrijpelijk dat jullie elkaar niet kennen?
   Joop de Jong
   Antwoord:
   Voor het bespreken van die boeken zal dat niet nodig zijn. Ja, dat is iets dus wat kan gebeuren, er wonen hier 11 miljoen mensen. Ik vermoed dat hij mijn naam wel ken daar ik al wat op Tv en radio ben geweest. Twee van die boeken gaan over het Midden-Oosten gebruiken die aanslagen gewoon als vertrekpunt.
   Willy Van Damme

 5. Ja, Willy, Joop,
  het PNAC rapport verraadt duidelijk het motief waarom CIA en/of Mossad in elk geval de aanslag van 911 niet hebben verhinderd. Men had dat Pearl Harbor nodig.
  ( Ik denk dat er veel aanwijzingen zijn die tonen dat CIA?MOssad zelf alles op touw hebben gezet, inclusief de nodige arabische ‘patsy’s die ze optrommelden. ……. Doet denken aan wat F William Engdahl vandaag schrijft over Syrië: naar het schijnt worden daar nu rebellen gearresteerd die denken dat ze in Israel tegen de joden aan het vechten zijn…)

  Vòòr die tijd had je nog Brzezinski’s boek The Grand Chessboard, waarin Br. uitegt dat de VS zijn legers in de landen rondom de olie moet zien te krijgen. En dan had je nog het advies van de Amerikaanse Zionisten aan de Israelische regering: ‘A Clean Break.”
  Al deze rapporten maken duidelijk wat er moest gaan gebeuren. En dat is nu al deels gebeurd. Alleen Iran staat nog overeind, maar komt na Syrië vast en zeker aan de beurt. De voorbereidingen zijn al jaren aan de gang.
  Willy, als je weinig over 911 hebt gelezen de laatste jaren, dan wil ik je toch aanraden om een uurtje naar deze video te kijken: http://tinyurl.com/44tngyu
  Ook zou je dit artikel van David Ray Griffin kunnen lezen: http://tiny.cc/8i3yhw
  Jan Verheul
  Antwoord:
  Bedankt voor deze informatie. Wat ik vermoed is dat het Witte Huis, ook na de breuk met de VS, hun informanten binnen Al Qaeda hadden behouden en dus perfect daarop inspeelden en dit indirect zelfs mee planden. Inderdaad een nieuw Pearl Harbour. Dat de plannen voor de invasie van Afghanistan en Irak al klaar lagen voor die 11de september lijkt zonneklaar. Het betekende ook het prachtige excuus voor de Patriot Act die elke privacy in de VS tot geschiedenis maakte.
  De Belg Abdelkader Belliraj, een informant van onze Staatsveiligheid, raakte wel bij Bin Laden voor een gesprek. Waarom zou de VS en anderen dan zijn telefoonnummer en adres niet hebben? Dat ontkennen is toch ontkennen dat de zon schijnt.
  Belliraj is volgens vier betrouwbare bronnen met kennis van het dossier ook een medewerker geweest van de Mossad. Men heeft Bin Laden dus verleden jaar gedood, vermoedelijk in het kader van de kiescampagne van Barack Obama die waarschijnlijk dacht hem niet meer nodig te hebben.
  Willy Van Damme

  • Willy,
   het is vakantie, en het 911 dossier is meters lang, dus moeten we er nu niet te ver op ingaan. Mijn mening is dat Bin Laden al rond 12 dec 2001 is gestorven. Daarna zijn er geen èchte films en tapes van hem meer verschenen. De namaak Bin Laden verscheen altijd op momenten dat het gunstig was voor Bush en zei nooit ierts dat Israel schade deed. Bin Laden heeft kort na 911 de attack van 911 veroordeeld. Een dode Bin Laden is ‘in leven gehouden’ als het doel voor de War on Terror. Er zijn meerdere boeken verschenen die de vroege dood van Bin Laden heel overtuigend aantoonden. Toen hij dan werd gedood in Abottabad was ik eerst verbaasd. Maar een dag later bleek dat men zijn lijk nooit had gefotografeerd en direct in zee had gedumpt: toen wist ik zeker dat de raid op Abottabat fake was. Voor één keer had men al die complottisten voor gek kunnen zetten met een echt dode Bin Laden, al was het maar één foto. Zelfs een foto van een oudere Bin Laden met een van zijn opgroeiende kinderen had mij voldoende bewijs geweest. Maar niks van dat alles: slechts één foto werd na de raid getoond: een Bin Laden –schuin van achter gefotografeerd– die naar een video van zichzelf kijkt, zo luidde het onderschrift. Mijn conclusie: compleet bedrog.
   Hier een blog over Osama: http://xevolutie.blogspot.nl/2011/05/140-osama.html
   Dit is een stukje tekst : There was an interview on Al Jazeera, probably aired directly without any censoring, in which a man who lived in the street of Osama’s hideout says the following: “to be honest: it is not true…. maybe some other people ( live there) but Osama …. it is not like a bird who can fly inside, because this is a restricted area… when we came here from outside, all this army will say ( = all the soldiers asked every time: ) “hey, where is your ID card ?” So it is not believable….” ( There was an interview on Al Jazeera, probably aired directly without any censoring, in which a man who lived in the street of Osama’s hideout says the following: “to be honest: it is not true…. maybe some other people ( live there) but Osama …. it is not like a bird who can fly inside, because this is a restricted area… when we came here from outside, all this army will say ( = all the soldiers asked every time: ) “hey, where is your ID card ?” So it is not believable….” ( http://tiny.cc/rst0hw )
   jan verheul
   Antwoord:
   Er zal logischerwijze algijd discussie over Bin Laden blijven bestaan. We zitten hier met geheime diensten en wat men dan noemt hoge staatsbelangen en het is daarom essentieel dat men over deze kwestie een open geest heeft. Zekerheden hebben we hier niet, zoals je mooi schrijft ook niet over die raid in Abottabad. Zouden die vissen er meer van weten? Alleen idioten hebben de antwoorden, intelligente mensen de vragen.
   Willy Van Damme

 6. Hallo Willy,
  21 juli 2011 schreef ik, op het moment dat ik stopte met mijn weblog, bijgaande regels. De troepen van Khadaffy stonden aan de poorten van Benghazi. Het grootste deel van het land was al bevrijd van de terroristen en hun westerse bondgenoten. Het was een kwestie van korte tijd en de VS en de Navo hadden hun zoveelste militaire nederlaag geleden. De Navo had zich ‘officieel’ teruggetrokken uit de strijd door Medvedev te vragen een oplossing te zoeken.
  Opeens veranderde de situatie. Zonder dat (uiteraard) de westerse media de ware toedracht vertelde, waarschijnlijk werden er onvoorstelbare bombardementen uitgevoerd, werden de troepen van Khadaffy in de pan gehakt en de terroristen kregen vrij spel.
  Zien we hetzelfde nu gebeuren in Syrië? De strijd om Benghazi zou beslissend zijn, werd gezegd. Nu weer zou de slag om Aleppo zou beslissend zijn. De ‘moeder alle veldslagen’ wordt het genoemd.
  Opnieuw kan ik voorspellen dat de terroristen, ook hier, verslagen zullen worden. Maar zal de VS en de Navo het nu ook aandurven om met een gewetenloos bombardement de Syrische troepen tot staan te brengen?
  http://gerritherders.weblog.nl/diversen/libische-volk-verslaat-navo/
  Gerrit
  Antwoord:
  Zonder de Navo, Qatar en Saoedi-Arabië zou Kadaffi natuurlijk nooit verslagen zijn. Er waren immers niet alleen die bombardementen maar ook de aanwezigheid van soldaten van die betrokken landen. Voor mij is het ook een raadsel hoe Tripoli zo snel viel. En ja, het land is nu ‘vrij’. Als we al die correspondenten van onze media tenminste mogen geloven. De man van de VRT-radio klonk ter plaatse als een W.F. Wertheim, je kent vermoedelijk wel die bedrieger, toen Mao nog leefde en hij schreef over het (sic) paradijselijke China. Het land waar al die Chinezen zo blij zijn want ze lachen toch zo mooi.
  Ondertussen worden vrouwen in dat ‘vrije’ Libië weggepest uit het openbaar leven en dragen ze nu plots allemaal een sluier. Ongetwijfeld uit vrije wil want het is (sic) bevrijd.
  En wat betreft Aleppo heb je gelijk. Ik las daarjuist het laatste verhaal op de BBC, een zender die toch propaganda maakt voor die rebellen, dat ze geen kans maken en hun moraal feitelijk laag is.
  Toen ze Damascus aanvielen beweerden die rebellen en hun vriendjes in onze boekskes dat de ‘bevrijding’ van Damascus slechts een kwestie van uren/dagen was. Ze kregen geen bloedneus maar een nederlaag zoals zelden gezien in dat soort oorlogen. Ook nu hebben ze het over de op de hand zijnde totale ‘bevrijding’ van Aleppo. Ze gaan niog leren wat Stalingrad betekende voor het Duitse leger.
  Uit het verhaal van de gekidnapte Nederlandse persfotograaf Jeroen Oerlemans blijkt trouwens nogmaals dat allerlei salafistische bendes massaal naar Syrië werden gelokt. Ook bleek uit zijn relaas de totale chaos in bepaalde gebieden.
  Men kan zo al met zekerheid zeggen dat de lokale bevolking die bendes gewoon haat. Welke Syriër wil nu immers een regime à la taliban in het land? En welke Syriër heeft nu eenmaal gaarne dat in zijn land bendes vreemdelingen zich al schietend een weg banen naar de macht?
  Ik denk dat velen in de wijde regio hopen dat de regering van Bashar al Assad dit overleeft. Anders zijn de gevolgen voor de wereld niet te overzien. Het salafisme gaat dan een spuit testosteron krijgen die hen nog krachtiger en uiteraard gevaarlijker maakt.
  Willy Van Damme

 7. Pingback: Vijftig miljoen Amerikanen leven in armoede in de Verenigde Staten « Mediawerkgroep Syrië

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s