Met een handicap

Recent stelde de Dendermondse sp.a als eerste haar volledige lijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen voor aan pers en publiek. Zij koos daarvoor zoals 6 jaar geleden opnieuw Grembergen uit. Met ditmaal het mooie bijna idyllische terrein van de Dendermondse Watersportvereniging gelegen langsheen de Schelde.

Afhaken

En daar bouwden ze zelfs een heus feestje dat naar kwatongen beweerden tot in de vroege uurtjes duurde. Zoals zes jaar geleden in café Het Ros Beiaard, het vroegere Grembergse partijlokaal, heerst er dus enthousiasme in de geledingen. Ondanks de stevige handicap waarmee ze moeten beginnen.

sp.a kandidatenlijst 2012

De kandidaten voor de sp.a voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. René Van Marcke zat op een TGV met vertraging vast en dochter Sarah zat klaar voor de bevalling. Beiden waren dus afwezig.

Nadat de vorige maal kopman Norbert De Batselier afhaakte zijn er nu eventjes vier topmensen die er niet meer bij zijn. Zo is er de overleden ex-schepen Pierre Caudron en verdwijnt schepen voor Sociale Zaken en OCMW-voorzitter Theo Janssens. Twee sterkhouders.

Maar daar blijft het niet bij, ook de gemeenteraadsleden Jean-Michel De Potter en Ivan Verleyen houden het voor bekeken. En ook dat waren eveneens stemmentrekkers. Waarbij gewezen provinciaal gedeputeerde Ivan Verleyen, een man met capaciteiten, als adjudant van De Batselier jarenlang op lokaal niveau een centrale rol speelde.

Zij haakten af. Boos omdat zij geen schepen konden worden? Of omdat, zoals Ivan Verleyen zegt, de partij teveel naar rechts is opgeschoven. Dat niemand van deze afscheidsnemers er deze dag bij was om gewoon maar hun steun te betuigen wrong bij enkelen wel duidelijk.

Theo Janssens

Theo Janssens haakt definitief af. De ruzie rond het zorgbeleid lijkt de oorzaak.

Pijn

En de ruzies bleven ook nog de vorige gemeenteraad voortduren toen Ivan Verleyen in het dossier van het gemeenteonderwijs zijn schepen voor Onderwijs Carine Verhelst opnieuw tackelde. Ditmaal ging het over de extra schoolkosten waarbij men voor arme gezinnen, naar hij stelde, meer rekening moest houden. Een ruzie die bij het Vlaams Belang voor jolijt zorgde.

Bart Van Malderen

Bart Van Malderen is nu de onbetwiste kopman en zal zijn autoriteit normaal hier verder versterken.

Maar ondanks het verdwijnen van Norbert De Batselier zes jaar geleden kon de sp.a toen de schade wonderwel zeer beperkt houden. Zij bleven met 8 verkozenen in de gemeenteraad op de CD&V na de grootste fractie. Vraag is: wat nu?

Hun afwezigheid deed sommigen die avond aan de Scheldeboorden zo te zien pijn maar men moet verder. En ditmaal rond Bart Van Malderen die zich meer en meer profileert als de nieuwe sterke man, de opvolger van De Batselier. En sinds zijn promotie tot fractieleider van de sp.a in het Vlaams parlement heeft hij ook meer autoriteit gekregen.

Ook de vele media-aandacht zal daarbij zeker helpen. Hij is als politicus nog aan het groeien en tot waar dat gaat leiden is natuurlijk de vraag. Politiek is een slangenkuil die afmat en veel hinderlagen bevat. Komt hij ongeschonden uit zijn huidige nieuwe positie dan kan hij verder groeien tot zelfs minister.

Tom Bogman

Tom Bogman, parlementair medewerker van Bart Van Malderen, is heel actief in zijn Oudegem.

Tegenstand

Maar ook de situatie in Dendermonde is voor hem belangrijk. Nu moet hij met een sterk gehavende partij op 14 oktober naar de Dendermondse kiezer stappen. Bovendien had hij hier enkele lastige dossiers te torsen. De gevangenis, het mobiliteitsplan en de overslaghaven aan de Briel leverden hem vanuit bepaalde hoeken veel tegenstand op.

Alhoewel die ‘veel’ ook relatief is. Je krijgt bijvoorbeeld niet de indruk dat de meeste mensen in Baasrode, laat staan Dendermonde, echt wakker liggen van de problemen van de bewoners van de Nieuwe Briel wiens huis men dreigt te onteigenen. Zoals ook de grote meerderheid der mensen in de Boonwijk zeker niet achter dat protest tegen de gevangenis staan.

Hetzelfde voor het mobiliteitsplan dat goed is. Het protest ertegen van wat middenstanders was uiteindelijk erg beperkt en gedragen door mensen die in hun milieu ook niet altijd hoog staan aangeschreven. Unizo, Voka en de Stedelijke Middenstandsraad negeerden het protest trouwens compleet.

Alle geledingen

Bart Van Malderen was in zijn toespraak dan ook duidelijk: “… dat dit zowat de zwaarste opdracht (is) waar we konden voor staan. Zes jaar geleden moest we plots 1 heel belangrijk persoon zien vertrekken. Maar nu stonden we voor de opdracht om verschillende mensen die jarenlang het gezicht van onze partij mee bepaald hebben te vervangen.”

Dina Verhavert

Dina Verhavert is een der gemeenteraadsleden die een nieuwe kans waagt.

Pogingen om Norbert De Batselier toch nog een plaats op de lijst te geven leverden uiteindelijk niets op. Toch geeft deze lijst geen echt zwakke indruk. Naast de raadsleden Bart Van Malderen, Carine Verhelst, Dina Verhavert, Niels Tas en René Van Marcke zijn er dan ook veel nieuwkomers naast enkele anciens. Van Malderen sprak van een lijst die “alle geledingen van Dendermonde vertegenwoordigd.”

Zo is er lijstduwer, gewezen schepen en huidig partijvoorzitter Luc Van Gasse en zijn voorganger Ferdy De Wolf, levensgezel van Marjan Anseeuw, ook een gewezen schepen. Maar er zijn ook natuurlijk veel nieuwkomers.

Niels Tas

Niels Tas, een der ontdekkingen van de nog lopende legislatuur. Als fractieleider reed hij in moeilijke omstandigheden een praktisch vlekkeloos parcours.

Nieuwkomers

Daarbij staat Baasrodenaar Willem Van Beveren als eerste nieuwkomer op de zesde plaats. De man heeft zich de voorbije jaren in Baasrode laten kennen als een activist en is de vader van Rik Van Beveren, de directeur van de plaatselijke gemeenteschool.

Willem Van Beveren

Willem Van Beveren liet zich regelmatig in Baasrode bij allerlei dossiers horen. Hij kreeg ook een mooie plaats toegewezen en wordt de kopman voor Baasrode.

Andere opvallende figuren zijn Jern Vermeiren, drijvende kracht achter de studentenclub Scaldis, Tom Bogman, medewerker van Bart Van Malderen en organisator van menig Oudegems evenement, Fanny Biesemans en Nicole Mannekens, actief in de rugby en vooral ook het lokaal buurtcomité Gildenhof.

Opvallend is zeker ook Gino Bertin die tot 6 jaar geleden voor Groen in de gemeenteraad zat en daar, naast dan Carlo Van Hoey, toen zowat het enige degelijke oppositielid was. Hij kreeg hier de zevende plaats.

Bart Van Malderen met Fanny Biesemans

Fanny Biesemans, hier naast kopman Bart Van Malderen, is een nieuwkomer, zowel op de lijst als in Dendermond zelf. Zij moet nu bewijzen of haar intellect en charmes voldoende tellen om gekozen te raken.

Wat verder ook opviel is de komst van de nieuwe generatie met Griet Wauters en Sarah Van Marcke, de pas bevallen dochter van René Van Marcke.

Allochtoon element

Een ander zeer opvallend punt is de aanwezigheid van het allochtone element op de lijst. Zes jaar geleden had Groen, onder impuls van Ferdy Willems, reeds een aantal allochtonen op haar lijst staat. Het pakte niet. Met Ali Cakin en Majid Saih heeft de sp.a zo te zien de eerste echte serieuze kandidaten komende uit die bevolkingsgroep. En de sp.a is hier de eerste van de lokale grote partijen die daarin slaagt.

Ali Cakin

Ali Cakin is een vertegenwoordiger van een steeds mondiger en beter geïntegreerde groep Belgen van allochtone afkomst.

Uit wat tot heden geweten is hebben noch de CD&V of de N-VA dergelijke kandidaten. Bovendien lijken dit vrij serieuze mensen die ook professioneel zo te zien hun mannetje kunnen staan. Voor Open VLD is het nog wachten en is alleen de naam van de lijsttrekster – Hilde Dierickx – publiek gemaakt.

Het kan voor de sp.a een pluspunt zijn dat zij blijkbaar de enigen blijken die dit segment van het kiespubliek zo beter kan bespelen. Het is echter afwachten, want ook de allochtone gemeenschap in de stad is erg divers. Je hebt hier massa’s nationaliteiten en een Rwandees zal vermoedelijk zeker niet zomaar voor iemand met Turkse wortels stemmen. Het wordt dus afwachten.

Baasroods rusthuis

Wat echter bij de speech van Bart Van Malderen het meest opviel was dat deel waar hij het heel expliciet had over de problematiek van het Baasroodse rusthuis,  een punt van diep geschil tussen CD&V en sp.a, en trouwens van – tijdelijke? – diepe ruzies in CD&V ook.

De Nieuwe Briel, Baasrode

De wijk Nieuwe Briel en de plannen voor een overslaghaven zijn een van de pijnpunten voor lijsttrekker Bart Van Malderen, schepen voor Ruimtelijke Ordening.

Volgens het door minister Jo Van Deurzen (CD&V), verantwoordelijk voor de zorgsector, goedgekeurde plan moet het Baasroods rusthuis na 2018 dicht en komt er een grote nieuwbouw in de Boonwijk die dat van Baasrode en De Boonwijk moet vervangen. In Baasrode komt er dan een grote woon- en zorgcirkel met veel bejaardenwoningen. Een zaak die ook grote gevolgen heeft voor de financiën van het OCMW.

Bart Van Malderen: “Wij gaan in elk geval niet toelaten dat het OCMW wordt uitverkocht. Voor ons mag er in Baasrode een nieuw rusthuis komen als daar behoefte aan blijkt en er geld voor is, maar het is al te gemakkelijk om te zeggen dat Baasrode een rusthuis moet hebben als je compleet zwijgt over de rest van de rusthuizen. Onze rusthuizen staan niet te koop”

Een verklaring die uiteraard grotendeels haaks staat op het reeds door Van Deurzen goedgekeurde strategisch zorgplan van het OCMW en op de visie van Theo Janssens dat gebaseerd was op het werk der ambtenaren van het OCMW. Is dit de reden waarom Theo Janssens een tijd geleden afhaakte? Het lijkt erop.

Tekort gedaan

Reeds een tijd gaan er geruchten over een akkoord tussen CD&V en sp.a waarin die kwestie centraal staat. Daarbij was het opvallend dat burgemeester en CD&V-lijsttrekker Piet Buyse in een interview in hun blaadje van juni/juli 2012 het uiterst vaag had over: “Concreet zullen we zeker het rusthuisbeleid opvolgen.”

Piet Buyse

Piet Buyse bleef in zijn interview bewust heel vaag over de rusthuizenproblematiek.

In Baasrode willen enkele binnen het ACW/CD&V kost wat kost hun rusthuis behouden, het is een fetisj geworden waaraan voor hen niet mag geraakt worden. Het idee is ook hier nog maar ons: “Dendermonde doet Baasrode steeds tekort”. Complete onzin natuurlijk.

De realiteit is echter dat men geen rusthuizen voor 30 bedden – de eis van het Baasroodse ACW – meer bouwt. Dat is waanzin, complete idiotie. De minimum voor een nieuw woon- en zorgcentrum is sinds de passage als minister van Mieke Vogels (Groen/Agalev) 90! bedden. Geen 30 meer. En terecht. Men laat het niet meer toe!!

OCMW vleugellam?

Zoals OCMW-raadslid Johan Baert het becijferde kost zo’n piepklein rusthuis jaarlijks minstens 350.000 euro extra aan de gemeenschap. Een getal dat in de sector als correct wordt omschreven.

Zo’n rusthuis bouwen maakt het Dendermondse OCMW dan ook vleugellam, verdere activiteiten ontwikkelen kan dan niet meer en er zal zelfs een afbouw nodig zijn. Wil men dat op zijn geweten hebben? De moord op het OCMW? Sommigen zullen dan natuurlijk in de handen wrijven.

Het plan voor een woon- en zorgcirkel zoals Jo Van Deurzen goedkeurde is veruit de beste optie die men voor Baasrode kan maken. Het betekent geen afbouw van de woon- en zorgactiviteiten voor ouderen in de gemeente, integendeel. Het is een versterking en een grote plus voor Baasrode.

OCMW-rusthuis Baasrode

Ten dode opgeschreven, het Baasroodse OCMW-rusthuis? Het maakt op dit ogenblik al veel verlies terwijl het grote OCMW-rusthuis Aymonshof nu break-even draait.

Mensen die zo’n bejaardenwoning huren houden nog geld over om in de dorpskern hun overige geld te laten rollen, inkopen te doen, een kaartje te leggen en een pintje te gaan drinken. Kortom een gouden zaak voor de lokale economie.

Wie in een rusthuis terecht komt heeft daarna amper nog een cent over. En Baasrodenaren die echt van het bejaarde familieleden en vrienden houden malen niet om 3 à 5 km met de fiets of de auto te doen richting Aymonshof of de Boonwijk.

Maar vermoedelijk zal men moeten wachten tot na 2012 als de stemmen geteld zijn voordat CD&V en de andere zogenaamde voorstanders van dat Baasroods rusthuis eens de waarheid durven vertellen. Baasrodenaren verdienen dat nochtans. Maar leugens en halve waarheden verkopen is nu eenmaal iets wat vele politici rond deze tijd nu eenmaal graag doen.

Willy Van Damme

One thought on “Met een handicap

  1. Beste meneer Van Damme, mag ik even iets rechtzetten? Mevrouw Wauters is net als ikzelf kandidaat voor SP.a Dendermonde. Voor zover ik weet heeft ze echter geen rechtstreekse connecties met onze Appelbloesem, waar ik voorzitter van het oudercomité ben. Ze is wel zus van onze secretaris. Onze Appelbloesem is voor mijn zonen maar zeker ook voor mezelf onze 2de thuis! Mvg, Sandra Van Heffen, Schoonaarde.
    Antwoord:
    Bedankt voor deze rechtzetting.
    Ik had, zoals jij en ook enkele anderen vermoeden, de twee zussen met elkaar verward. Excuses. Ik heb de tekst ook al bijgewerkt.
    Willy Van Damme

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s