Een nationalistische kerncentrale

Je moet het toegeven, de N-VA durft haar slogan ‘Durven Veranderen’ – ze is een kopie van die al even holle welke de Amerikaanse president Barack Obama in 2008 gebruikte – wel eens in de praktijk omzetten.

Gratis fijn stof

Terwijl een groot deel van Antwerpen neen zei tegen die Lange Wapper, de brug die fijn stof en benzinestank in ongeziene hoeveelheden vrijelijk over Antwerpen ging rondstrooien, bleek de N-VA van zodra ze in de regering zat plots radicaal voor.

De voorheen door Jan Peumans van de N-VA geuite bijtende kritiek op dit figuurlijk monster was plots morsdood. Ook voor overloper Ludo Van Campenhout was dit geen probleem. Als we hem toen moesten geloven verliet hij de Open VLD wegens haar steun voor de Lange Wapper.

En zie nu is hij lid van de N-VA, een partij die misschien nog wel fanatieker voorstander is/was van die Lange Wapper, gratis grootverdeler van roet, fijn stof en stank. Geschenken die alleen een onleefbare buurt kunnen opleveren. Het was/is gewoon een poging tot het vergiftigen van de fiere Sinjorenstad.

Een nieuwe kerncentrale

En kijk met de kernenergie is het weer raak. Zo opperde de partij een tijd geleden dat men de kerncentrales niet mag sluiten. Tot vlak nadien dan de gigantische kernramp in het Japanse Fukushima kwam. Gênant natuurlijk.

Maar geen probleem. Eens Fukushima in het nieuws naar de achtergrond verdween pleitte federaal parlementslid Bert Wollants, de zogenaamde energiespecialist van de N-VA, voor een nieuwe kerncentrale in Doel.

En nu met de aankondiging van de sluitingsdata van onze kerncentrales was het opnieuw prijs. De N-VA zag daarin – wat had men anders van die partij verwacht – een communautair manoeuvre. Voor hen werden die sukkelaars van Vlamingen – er zijn er in hun visie geen anderen – opnieuw gerold door die smerige perfide Franstaligen. Ja, want Tihange I blijft langer open dan Doel 1 & 2.

Men zou met wat nuchterheid natuurlijk kunnen zeggen dat Doel met daarrond het grootste deel van Vlaanderen beter af is dan Hoei/Tihange met daaromheen het Waalse industriebekken. Als Tihange ontploft dan zal men zich moeten terugtrekken in de Gaume of Doornik.

Zij in Tihange behouden nog jaren hun vier kerncentrales met alle risico’s van dien, Doel blijft zitten met nog slechts twee werkende centrales, dus statistisch gezien de helft risico. Maar ja, in de nationalistische visie is de Vlaming altijd de pineut,  als vanouds het slachtoffer van die smerige Franstaligen. En dat laatste is eveneens een vaste waarde.

Een stralende toekomst

Dat de N-VA het ‘goed’ voorheeft met Antwerpen is dus duidelijk. Met een nieuwe kerncentrale in Doel en een Lange Wapper boven Antwerpen krijgt de stad een stralende toekomst vol gratis fijn stof,  roet en stank. Als dat geen goed idee is.

Als er ooit iets serieus misloopt  – de kans is klein, maar de gevolgen zijn zo gigantisch dat men dit risico gewoon nooit mag lopen – met Doel, dan kan Bart De Wever de Vlaamse heilstaat wel op zijn buik schrijven. Als hij daartoe dan nog in staat is natuurlijk.

Vlaanderen zal dan nog amper bestaan uit de Voerstreek en de Westhoek. De rest wordt gewoon onleefbaar. Het voordeel is wel dat dit ‘malafide’ Brussel dan ook afgeschreven kan worden.

Willy Van Damme

Advertenties

14 thoughts on “Een nationalistische kerncentrale

 1. En wat hebben dat fijn stof, roet en stank nu te maken met die kerncentrale? Het blijft verbazend dat andere partijen nog steeds het nut van deze voorlopig nog groenste vorm van energie niet willen inzien. Verbazend ook hoe een verouderde centrale als Fukushima steeds als argument gebruikt wordt tegen een splinternieuwe centrale terwijl alle argumenten als lucht-,geluids-,bodem- en grondwatervervuiling van de andere opties even vergeten worden… N-VA is altijd rechtlijnig gebleven in haar keuze, in tegenstelling tot andere partijen die elke 6 maanden de sluitingsdata voor de centrales nog eens aanpassen.
  Pieter Goossens
  Antwoord:
  Dat fijn stof en roet slaat zoals uit de tekst toch zou moeten blijken op de Lange Wapper, niet op Doel 5.
  En dat Fukushima een verouderde centrale is, dat stelt men nu, maar toen niet. Van al onze centrales wordt trouwens gesteld dat ze verouderd zijn. En wat kernenergie met groene stroom te maken heeft zal door zowat alle milieuspecialisten betwist worden. Behoudens dan natuurlijk die van o.m. Electrabel, Tepco, Framatome, etc..
  En de N-VA geen wijzigingen? Wat dan met de Lange Wapper?
  Als jij het risico wil nemen om die kerncentrales open te houden, dan is dit uw goed recht. Voor mij moet je echter daarvoor wel gek zijn.
  Willy Van Damme

  • Ik heb het hier niet gewoon over het open houden van de kerncentrales maar effectief over het ontmantelen en vervangen door een veel moderner exemplaar. De techniek (en daarmee ook de veiligheid) gaat erop vooruit dus waarom nog vasthouden aan iets dat (toegegeven) zijn beste tijd gehad heeft?
   Het is nu eenmaal een feit dat een geïndustrialiseerd welvaartsland als België een redelijk hoog stroomverbruik heeft. We zouden daar iets aan kunnen proberen doen maar dat gaat niet vandaag op morgen, zelfs niet in de komende 20 jaar. Straffer zelfs, wie in een elektrische auto rondrijdt wordt gezien als iemand die volop bezig is de aarde te redden, en wat al siedereen zich nu zo’n elektrische auto zou kopen? Hoe dan ook, in de tussentijd zullen we stroom nodig blijven hebben en ik wacht nog steeds op concrete voorstellen omtrent hoe we intussen de kernenergie gaan vervangen. Windmolens? Ooit al eens nagegaan hoeveel % van ons energieverbruik momenteel door windmolens opgewekt wordt en wat een miserie het is om er een geplaatst te krijgen (buurtcomités, bouwvergunningen,…)? Zonnepanelen? Dat moet zowat de meest vervuilende energiebron zijn die momenteel beschikbaar is. Biobrandstoffen? Een doodsteek voor de landbouw. Of toch maar terug naar de aardgas en steenkool? Sorry hoor, maar ik woon liever IN een kerncentrale dan op 20km van een steenkoolcentrale!
   Pieter Goossens
   Antwoord:
   Een probleem. Kent U een kernreactor in de wereld die geheel ontmanteld is? In Mol is men al 20! jaar bezig om er een te ontmantelen, een kleine onderzoeksreactor dan nog. Of het ooit lukt? En wat dan met die afval? God zal het wel weten zeker.
   U stelt dit verder allemaal nogal merkwaardig voor. Windenergie en zonnepanelen zijn onzin, en ja, dan blijft er alleen kernenergie over.
   Van simplismen gesproken. Energiespecialisten overal in de wereld denken daar wel anders over hoor.
   Kernenergie is gewoon een te groot risico. Dat bouwen in een dichtbevolkt gebied als hier is pure waanzein en dat beseft men nu ook zowat overal. Na Fukushima is het gedaan met het bouwen van dergelijke centrales, behalve dan in enkele landen waar dat debat blijkbaar minder heerst zoals in China of er een andere visie is zoals in Iran. Zelfs in Frankrijk bouwt men geen nieuwe meer.
   Ongetwijfeld dachten velen in Japan en zelfs in de buurt van Fukushima tot voor kort over deze kwestie zoals U: “Het kan geen kwaad en het is goed voor het milieu”. Vraag hen nu eens hun mening.
   Willy Van Damme

   • U schermt hier met de energiespecialisten die er anders over denken. Er zullen er waarschijnlijk wel zijn die geen voorstander zijn van kernenergie maar ik zou er graag wel eens horen die een alternatief (kunnen) voorstellen. Ons elektriciteitsverbruik zal niet dalen, wel in tegendeel, maar misschien denkt u niet zo “simplistisch” als ik en had u wel een oplossing achter de hand? Ik hoor ze graag!
    BR3 in Mol is intussen zo goed als ontmanteld. Dat duurt inderdaad een tijd, wat ook vooraf voorzien is. En natuurlijk zijn er op dit moment nog niet veel van die centrales volledig ontmanteld, maar wat voor een argument is dat nu? Zo kan ik ook concluderen dat we maar niet van die windmolens af geraken, want kijk, zowat alle exemplaren die ze ooit in ons land gezet hebben staan daar nu nog steeds! Voor beiden lijkt het mij toch een beetje logisch dat je er na de bouw eerst wat gebruik van gaat maken alvorens het af te breken??
    Een kerncentrale heeft een waterbron nodig en moet dus aan de kust (oei, tsunami-gevaar) of aan een rivier (oei, dichtbevolkt gebied) staan, bovendien staat ze best zo dicht mogelijk bij de grote verbruikers (industrie) daar valt niet veel aan te doen. Belgie is nu eenmaal een dichtbevolkt gebied maar ik hoor u hier niet klagen over de chemische bedrijven in Antwerpen, Gent,… die bij een ramp ook een enorme bedreiging voor de volksgezondheid kunnen vormen, of over de vele bedrijven in de industriegebieden rondom al dan niet grote steden die permanent schadelijk zijn voor de volksgezondheid! Tegen loodvergiftiging van de bodem en het grondwater of roetpollutie van de lucht is er op dit moment even weinig te doen als tegen de straling van een gesmolten kernreactor.
    Ik vind het trouwens persoonlijk nogal hypocriet (en bovendien economisch zéér oninteressant) om zelf onze centrales te sluiten maar wel kernenergie uit (minder dicht bevolkte) buurlanden te kopen.
    Verder nog een vraagje: U zegt dat de visie in Iran anders is dan bij ons. Doorgaans lijkt u mij nogal een voorstander van het daar heersende gedachtengoed (of gaat uw blinde haat tegenover Israel en Amerika gewoon zo ver dat u overgegaan bent tot “de vijanden van mijn vijanden zijn mijn vrienden”?) dus graag had ik van u vernomen waarom Iran wél met visie een kerncentrale kan bouwen terwijl wij dat niet kunnen.
    Pieter Goossens
    Antwoord:
    U stelt het voor alsof alle energiespecialisten behoudens een paar uitzonderingen voorstander zijn van kernenergie. Dat is natuurlijk niet zo. Greg en Elia en de adviseurs van onze regering alsmede die van de andere partijen, behoudens blijkbaar de N-VA, hebben allen geen problemen met het sluiten van die kerncentrales. Dat is ook zo in Duitsland.
    Ik blijf erbij dat het waanzin is die in een dichtbevolkt gebied te bouwen.
    Het leven is vol risico’s maar er zijn bepaalde risico’s die je nooit neemt. Het bouwen van kerncentrales is er een van. Er gebeurden nog maar amper grote ongelukken mee maar als er een plaats heeft is het zo catastrofaal dat men het amper kan inbeelden.
    Ik ben geen specialist van kernenergie maar voor zover geweten zijn er geen ontmantelde kerncentrales. En BR3 duurt al veel jaren langer dan voorzien en het einde lijkt nog niet nabij. Het sleept nu al 20 jaar aan, veel langer dan gezegd. En hoe lang nog? Nog eens 10 jaar? Ik wou dit alleen stellen als een essentieel probleem dat door voorstanders van kerncentrales bijna steeds gewoon verzwegen wordt.
    Neen sorry, dit is geen wijze om energie te produceren. Studies bewezen voldoende dat er andere methoden zijn die onze behoeften kunnen veilig stellen.
    De gevaren van een ontploffing bij een groot chemisch bedfrijf als Degussa of Bayer vergelijken met die in een kerncentrale is wel veel bij het haar getrokken. Radioactiviteit blijft bijvoorbeeld, zoals U toch weet, heel lang in de omgeving hangen. Chemisch spul veel minder. Kijk naar de gevolgen van Tsjernobyl en Fukushima.
    Wat betreft Iran het volgende. De droom om zelf kernenergie op te wekken bestaat in Iran al decennia en begon al onder de sjah. Het heeft hier alles met puur nationalistische motieven te maken. Zij willen gewoon kunnen wat andere grote naties doen. Zij zien zich gewoon als een grote natie zoals Frankrijk en Duitsland. Voor hen is kernenergie daarom een recht en het produceren een plicht.
    In China of Rusland ziet men dat gewoon anders, diversificatie van energiebronnen en, voor China, onafhankelijkheid van olie en gas. Dat is het essentiële verschil in visie hier tussen bvb China en Iran.
    In Iran speelt ook de gedacht dat de olie- en gasvoorraden eindelijk zijn en kernenergie niet. Bovendien is het, zeggen zij, voor hen commercieel interessanter om olie uit te voeren dan er energiecentrales mee te voeden.
    Maar voor zover ik het dossier ken is ook kernenergie iets eindelijk want uranium is niet onbeperkt in onze bodem aanwezig.
    Verder ben ik uiteraard geen voorstander van zoiets als aan Iraanse geestelijke. Maar het land heeft ook zijn rechten en het als een boosaardig project vorstellen dat het westen dringend omver moet gooien is ook verkeerd. De Iraniërs kozen in 1979 spijtig genoeg voor dit systeem. En eeuwig blijft dat ook niet duren, eens komt hieraan ook een einde. Maar dat moeten zij bepalen en niet ergens in Washington.
    Willy Van Damme

 2. Zelf wil ik het niet hebben over kerncentrales en fijn stof van SUV’s (terreinwagens) die de stad doorkruisen. Leek zijnde met coöperatieve zonnepanelen en pedalen. Het energiedebat komt mijn oren uit, zoals veel andere debatten. Maar ik kan vertellen dat achter mijn hoek iemand sprak over de steeds toenemende druk op de waterleiding. Het was een modale regenbui. Er vielen geen bakken naar beneden. Er vielen geen kikkers uit de lucht. Maar wat er vastgesteld kan worden is dat de druk om voor die bijzondere nationalistische partij te stemmen groter wordt. Heb weet van (oké één) een stadsambtenaar die er als de dood voor is om haar politieke kleur te bekennen in het vooruitzicht dat haar toekomstige baas (schepen) haar daar op zal afrekenen. De angst is binnengeslopen. De werveling raast omheen. Wat ook mooi was is dat Groen vrouwen aansprak om op de lijst te staan enkel en alleen om aan de domme regels van de pariteit te voldoen. Engagement was absoluut niet nodig. A bit of a shock.
  Wim Vlaminckx
  Antwoord:
  Een partij die perfect weet dat haar enige beleidspunt de onafhankelijkheid van Vlaanderen is, wat hier door een goeie 5% gedragen wordt, weet dat ze feitelijk voor een onmogelijke opdracht staat. Heeft ze succes dan moet ze deelnemen aan een Belgische regering. Iets wat ze echt haat. Dat kan voor haar alleen heel slecht aflopen. Zie de Parti Quebeqois in Canada.
  En Groen? Kristof Calvo, een van haar sterke figuren is een ferme voorstander van het nucleair embargo tegen Iran. Het betekent in de praktijk dat Iran op dit ogenblik geen radio-isotopen nodig voor haar hospitalen kan invoeren. Mensen die dat verdedigen horen maar op een plaats thuis: Niet in een Belgisch parlement maar in Den Haag voor het Internationaal Strafhof. Ik denk dat het weigeren van medische hulp nog steeds een heel groffe schending is van de mensenrechten.
  En dan is er hun Europees parlementslid die steeds opkwam voor de Kosovaarse UCK, een van de meest criminele organisaties die Europa de voorbije decennia heeft gekend.
  En Eva Brems van Groen dan maar zagen over de mensenrechten. Kom nou. Met wiens voeten denkt men te kunnen spelen?
  Willy Van Damme

 3. Weet niet zeker maar ergens sluipt een vermoeden dat het enige beleidspunt van die niet genoemde partij de totale afhankelijk eist van haar bevolking. Op zich niet zo vreemd. Dat lijkt me hier de gewoonte. We hebben het voor het zeggen. In Belgische context kan dit inderdaad voor gevaarlijk gemene toestanden zorgen. Dit om niet over Kristof Calvo te beginnen … Persoonlijke aversies moeten we ontwijken. En Eva Brems blijft me voorlopig een raadsel.
  Wim Vlaminckx
  Antwoord:
  De N-VA wil het met alle middelen vermijden maar teveel succes is dodelijk voor hen. Ze kunnen federaal alleen succes hebben als zweeppartij. Ik zie ze al een Belgische regering vormen. Dat zal dan wel met Sint-Juttemis zijn. Zeker weten.
  Willy Van Damme

 4. Kijk, daar gaan we weer: “Zij hebben allen geen probleem met het sluiten van de kerncentrales”, dat geloof ik ja, het zijn dan ook hun centrales niet en ze weten zeer goed dat deze centrales sowieso niet al te lang meer open kunnen blijven. “Studies bewezen voldoende dat er andere methoden zijn die onze behoeften kunnen veilig stellen.”, dat geloof ik dan weer niet. Of toch, als je er de rampzalige gevolgen voor het milieu bij wilt pakken. De zo gehypete zonnepanelen zijn een milieuramp in wording (bij een kerncentrale bestaat altijd een klein risico, bij zonnepanelen weten we het tenminste al zeker op voorhand, da’s een opluchting), aardgas en steenkool zijn eindig en vreselijk vervuilend, biobrandstof verergert de honger in de wereld, die dingen zijn allemaal bewezen maar negeert u met plezier.
  Het doet mij echter deugd dat u met zo’n gerust gemoed in de buurt van chemische fabrieken kan wonen. Hoewel u mij nooit gaat horen protesteren tegen deze fabrieken (ze zijn nu eenmaal nodig én goed voor onze economie) zou ik er u toch even aan willen herinneren dat ook daar zware ongelukken kunnen gebeuren. Ik denk dan bijvoorbeeld aan Bhopal in 1984 (naar schatting 10.000 tot 30.000 doden en zo’n 200.000 gewonden en zieken waar er 28 jaar later nog steeds bij komen). Hoeveel doden zijn er gevallen tijdens de ramp in Fukushima (die ik allerminst wil minimaliseren)? Vier. Vierduizend? Nee, gewoon, vier. Een man is verpletterd door een kraan, een man kreeg een hartaanval die hem fataal werd en 2 mensen zijn weggespoeld door de tsunami, geen enkele dus als gevolg van de straling. Hoeveel doden worden er op lange termijn geschat? Moeilijk te zeggen, maar waarschijnlijk ergens tussen de paar honderd en paar duizend (aan de universiteit van Princeton schatten ze zo’n 1000). En kom niet met opiniestukken die zeggen dat het miljoenen doden zullen zijn, die heb ik ook gelezen en gaan uit van de hypothese “de straling was 70.000 keer zo hoog als bij de kernbom in Hiroshima dus zal de dodentol op lange termijn ook wel 70.000 zo hoog liggen”. Maar kom, het zal daar in Japan wel verre van zo dicht bevolkt geweest zijn als in België waarschijnlijk.
  Maar los daarvan: bijna dagelijks lezen we over verkeersongelukken waarbij mensen om het leven komen. Bovendien vervuilen auto’s enorm. Zekerheden, maar toch heeft er niemand “de moed” om auto’s volledig te verbieden en iedereen verplicht te laten overstappen op openbaar vervoer (want ja, “Studies bewezen voldoende dat er andere methoden zijn die onze behoeften kunnen veilig stellen” om uw woorden nog maar eens te gebruiken). Nee, want we willen ons eigen vervoer en we spenderen dus liever geld aan onderzoek om onze auto’s milieuvriendelijker en veiliger te maken. En met succes, in de laatste tientallen jaren zijn auto’s naast sneller inderdaad ook behoorlijk veiliger en properder geworden. Maar hoeveel precies? Vallen er 10x minder doden dan 20 jaar geleden? Verbruikt een nieuwe auto 10x minder dan een van 20 jaar oud? Wel, in de laatste jaren zijn kerncentrales meer dan 200x veiliger geworden én werken ze met minder grondstoffen (dus ook minder afval op’t einde), waarmee ze toch meer energie produceren en de helft langer in dienst kunnen blijven na de bouw. En toch volstaat dit niet om te beslissen dat we de oude reactoren eens gaan vervangen door nieuwe exemplaren? A nee, want elektriciteit hebben we niet zozeer nodig als vervoer natuurlijk. Of nee, voor onze auto bestaat er natuurlijk geen alternatief (behalve dan de fiets, de bus, de trein, de tram, de metro, het vliegtuig, gewoon te voet,……).
  Antwoord:
  Ik zie niet welke grote of enorme milieuproblemen er zijn met zonnepanelen. Zo blijkt uit de informatie waarover ik beschik dat de aanmaak van zonnepanelen niet extra vervuilend is, en ook de recyclage gaat tegenwoordig vrij goed. Was het met de bouw van een kerncentrale maar zo. Het bijna fanatisme waarmee U zonnepanelen afkeurt wekt verbazing. Verder zwijgt U nu over windmolens en noemt U aardgas vreselijk vervuilend. Gemakkelijke beweringen natuurlijk. En eindig, neen, want als ik het goed begrepen heb is het mogelijk aardgas via chemische processen aan te maken. En uranium is toch ook eindig. De ramp in Bhopal met Union Carbide is gekend en inderdaad zijn er daar massaal doden gevallen. Maar de gevolgen van een ontploffing van een kerncentrale zijn 1000 keer erger dan die van zo’n fabriek. Het is niet omdat er in Bhopal meer doden vielen dan in Fukushima dat de gevolgen minder zijn. De vervuiling van de grond en het oppervlaktewater door een kerncentrale veeg je niet zomaar weg.
  Verder zegt U dat kerncentrales nu 200x veiliger zijn. Dat is een bewering die nergens op slaat. Hoe in ’s hemelsnaam kan men dat berekenen. Gezien in een brochure van Framatome of General Electric?
  Verder is al gebleken dat de private bedrijven die deze kerncentrales beheren steevast bedriegen en liegen en om de lieve centen bepaalde nodige maatregelen niet nemen. Verder hebben we ook hier nog maar eens gezien hoe overheid, de kernenergieproducent en de toezichthouders een pot nat zijn die continu uit elkaars ruif eten. Met als gevolg dat er geen echte controle is behalve die op papier. Zie het verhaal van Tepco. Neen, bedankt zeg een nuchtere mens dan.
  Willy Van Damme

  • Uranium is inderdaad eindig maar gaat gelukkig een tijdje mee eer het “opgebruikt” is. Verder kan ook nog plutonium of thorium gebruikt worden hoor, maakt u zich maar geen zorgen.
   Dus u hebt informatie over de niet-vervuilende aanmaak en recyclage van zonnepanelen, leuk voor u! Ik heb informatie over de veiligheid van kerncentrales maar u gelooft die niet want ze zou wel eens van belanghebbenden kunnen komen, sta mij toe dezelfde houding aan te nemen. En dan hebben we het ook nog niet gehad over de enorme fluctuaties die er in België nu eenmaal zitten op de productie van zonne-energie. Het is nu eenmaal niet Zuid-Frankrijk, de zon schijnt niet elke dag even hard (zoals u toch ook wel al zal gemerkt hebben?) en terwijl er dus de ene dag nauwelijks wat geproduceerd wordt is er de andere dag plots een teveel! En energie is nu eenmaal niet zo efficiënt op te slaan. Tot nu toe viel alles nog goed mee maar met de booming business van de panelen de laatste jaren gaan we in de nabije toekomst steeds meer horen over wijken waar de elektriciteit na een warme dag volledig uitvalt wegens een overbelasting van het net.
   En dan de aardgas, die is inderdaad vrij milieuvriendelijk in het gebruik, ook al is het zelf een broeikasgas en mag er dus niet teveel lekken natuurlijk. Maar vergeet niet dat het winnen van aardgas, wat toch eerst moet gebeuren voor je die kan gebruiken, zwaar bijdraagt aan het broeikaseffect door de methaan die hierbij vrijkomt in de atmosfeer. Nu al is die vervuiling de helft zo groot als de toch massale vervuiling ten gevolge van het gebruik van olie en afgeleide brandstoffen, dat zou ik in uw geval toch niet zomaar onder de mat durven schuiven!
   Rest nog de windmolens, die had ik inderdaad zelfs niet meer vernoemd omdat die toch in België niet efficiënt genoeg zijn en nu al ongeveer aan hun maximale rendabele vermogen zitten, wat overeenkomt met een paar procent van ons elektriciteitsverbruik. Ik heb niks tegen die molens maar een beetje realisme graag: niemand wil er zo eentje zien vanuit zijn tuin dus bij elke molen die geplaatst wordt komt er steevast protest die de bouw een paar jaar vertraagt. En wanneer er minder dan 3 beaufort wind is verbruiken die dingen meer dan ze produceren! Niet echt iets waar ik onze toekomstige energieproductie op zou baseren dus, toch?
   En wat de biobrandstoffen betreft die ik eerder zelf aanhaalde hoop ik dat u ook beseft dat deze het voedselprobleem in de derde wereld verergeren? Dan zijn we het daar tenminste over eens.
   Kortom: elektriciteit opwekken vraagt offers, dat valt niet te ontkennen. Ofwel moeten we ons verbruik aanpassen (en dat is als particulier misschien nog te doen maar bij een fabriek die werkt op zonnepanelen is iedereen een hele winter technisch werkloos), ofwel moeten we de Kyoto-normen aan onze laars lappen en kiezen voor de zekerheid van de vervuiling ofwel moeten we kiezen voor de meest geavanceerde van de beschikbare technologieën (het zijn echt niet alleen elektriciteitsproducerende bedrijven die meewerken aan die vooruitgang hoor, er wordt meer dan genoeg onafhankelijk onderzoek naar gedaan, ga maar eens vragen in Mol trouwens) en aanvaarden dat er inderdaad nog een miniem risico bestaat dus zeer voorzichtig blijven maar ons niet laten bang maken door problemen die deze technologieën kenden toen die wetenschap nog in haar kinderschoenen stond (de reactoren van Tsjernobyl en Fukushima dateren respectievelijk van 1970 en 1978, enig idee hoeveel de wetenschap geëvolueerd is op 34 jaar?).
   Pieter Goossens
   Antwoord:
   U zegt dat zonnepanelen erg vervuilend zijn en dan is het aan U om dat te bewijzen. Verder is het probleem van zonrijke dagen en de overbelasting van het net tot heden goed opgevangen. En dat lijkt mij technisch gezien ook een simpele kwestie.
   Wat betreft kernenergie hoef ik de kwestie van veiligheid en onveiligheid niet meer te bewijzen daar er al enkele serieuze ongevallen gebeurden en dat is voldoende om mijn stelling staande te houden.
   Verder denk ik niet dat men elektriciteit (wisselstroom) op dit ogenblik kan opslaan. Het zou veel helpen maar technisch is het – voor zover ik weet – nog onmogelijk.
   Over Uw stelling over aardgas en methaan kan ik geen commentaar geven daar ik hier niets over ken. Het lijk mij wel nogal straf.
   Wat betreft windmolens denk ik dat U sterk dwaalt. Er worden het komende paar jaar nog enkele honderden windmolens in het Belgische deel van de Noordzee gebouwd, goed voor vermoedelijk enkele duizenden megawatt.
   Ook aan land moet de bouw van windmolens nog goed van start gaan. Er is dus nog veel windenergie op komst. Overal in de wereld trouwens. Ze komen er, wees zeker. Men wil van kernenergie gewoon af. Mijn visie is trouwens voor zover ik dat kan zien zelfs klassiek, mainstream.
   Wat betreft biobrandstoffen dient men rekening te houden met wat soort. Afval verbranden en er energie mee produceren lijkt mij logisch. Soja gaan verbouwen om er brandstof mee te maken is de puurste waanzin mogelijk. Je moet biobrandstoffen dus niet op een hoop gooien.
   Verder dateren de meeste kerncentrales uit die periode. Als er morgen een zot zijn vliegtuig op Doel laat vallen is het gedaan met Antwerpen en nog veel meer. Verder is de mens voldoende technisch geschoold om ook het energieprobleem op te lossen.
   Kernenergie is gewoon de oplossing niet. Te risicovol. Komen beweren dat die nieuwe technologie veel veiliger is, is ons blaasjes komen wijsmaken. Het kan nooit 100% veilig zijn en is daarom onaanvaardbaar. Erg simpel.
   Willy Van Damme

   • Wat baten kaars en bril als de uil niet zienen wil? Met leugens en halve waarheden is het eenvoudig een discussie naar uw hand te zetten…
    “Mijn stelling” over aardgas en methaan is geen stelling maar een algemeen aanvaard en bewezen feit.
    Doel is recent nog door onafhankelijke instanties gecontroleerd op veiligheid (en zelfs specifiek op het risico wanneer een vliegtuig recht op de centrale neerstort) en veilig verklaard.
    Afvalverbranding is geen biobrandstof.
    Het probleem met overbelasting van het net bestaat wel degelijk, in de Kempen en in Namen zijn er recent al problemen geweest en als het ooit nog eens goed weer zou worden in België zal het weer zover zijn (inderdaad, dit moet op te lossen zijn maar dat vraagt investeringen en wie gaat die doen, de elektriciteitsleverancier die al minder winst maakt door die panelen of moet iedereen die de laatste jaren panelen geplaatst heeft zijn subsidies teruggeven?).
    Wat de windmolens betreft: ik had het inderdaad over de windmolens op het land (aangezien ze nu eenmaal zo dicht mogelijk bij de gebruiker staan) en daar is de maximale bezetting niet zo ver meer af. Er komen er inderdaad nog veel bij in de Noordzee en als alles goed gaat komen we daarmee in totaal aan zo’n 15% van ons huidig elektriciteitsverbruik. Maar nu de olie steeds duurder wordt en fossiele brandstoffen niet zo heel lang meer de norm zullen kunnen blijven zal dit elektriciteitsverbruik dus natuurlijk nog enorm stijgen.

    Maar kom, ik concludeer dat u het niet wil inzien en ik heb geen zin meer om mij te blijven verdedigen tegen iemand die niets anders te doen heeft dan tegenargumenten te proberen bedenken of te verzinnen. Ik vermoed dat u zichzelf nu wel als winnaar van de discussie zal zien maar als we elkaar eens tegenkomen zet ik ze met plezier “live” verder!
    Pieter Goossens
    Antwoord:
    Wat betreft uw verhaal over aardgas en methaan heb ik geschreven dat ik daar geen commentaar op kan geven omdat deze problematiek mij totaal onbekend is. Over zaken waarvan ik niets ken zal ik niets zeggen. Ik zeg dus ook niet dat U hier fout zit. Ik weet het niet, simpel.
    Verscheidene bronnen hadden het in het verleden wel herhaaldelijk over het gevaar van een op Doel neerstortend vliegtuig. Ik hoorde wel van dat recente rapport. Ik vermoed echter dat men dat liever niet te veel in officiële rapporten ziet verschijnen. Ziet dat een of andere zot….
    Ook het aantal windmolens op het land gaat nog sterk toenemen. Zie bvb naar de onlangs onthulde plannen van de provincie Oost-Vlaanderen met die zoekzones. En 15% is toch al wat meer dan wat jij voorheen schreef.
    En dus dat probleem van overbelasting is inderdaad gewoon een technische kwestie die men nu al zo kan oplossen. En uiteraard is over wie dat moet doen ruzie. Logisch, het gaat over geld. Dit probleem was me trouwens al meer dan een jaar geleden verteld door iemand uit de sector.
    Verder is dit een discussie zoals die naar mijn smaak hoort te zijn, op het scherp van de snee, maar correct. Jij hebt jouw visie, ik de mijne. En dan? Moeten wij perse geheel akkoord gaan? God beware mij.
    Willy Van Damme
    ik heb alfvalverbranding altijd gezien als een van de biobrandstoffen.

   • Pfffff, ik word zo moe van die betaalde krachten die in opdracht de grootst mogelijke onzin uitkramen. Kernenergie veilig? vraag het aan de inwoners van Japan, of rond Tsjernobiel, of rond Sellefield. O ja, dom, dom van mij, dat zijn allemaal ouderwetse kerncentrales.
    Om deze mijnheer nu eens tegemoet te komen, laten we nou eerst eens deze ‘oude’, ook in zijn ogen gevaarlijke, kerncentrales sluiten en dan als compromis voor zijn deur een ‘moderne’ bouwen, Goed voorstel Pieter Goosens?
    En wat betreft de alternatieve energiebronnen, die door tegenwerking van de kernlobby nog in de kinderschoenen staat, makkelijk om alles af te kraken he. Wel eens nagedacht over een combinatie van energiebronnen? Geef daar eens antwoord op.
    Gerrit
    Antwoord:
    Ik merkte pas nu je reactie op. Hij zat namelijk bij de spam.
    Verder kan ik je hier alleen maar gelijk geven. En inderdaad, electrabel & co hebben alternatieve energoebronnen in het verleden stededs gedwarsboomd. Hetzelfde trouwens voor onze olieboeren. Dat vaspect was hier nog niets eens aan bod gekomen. En ja Sellafield. Eens vragen aan de Ieren?
    Willy Van Damme

 5. De kernenergielobby praat al jaren over een alternatief nl kernfusie, pure science fiction,
  dan heeft men het over miljoenen graden, niet duizenden graden …..
  Er zou dan geen vervuiling zijn ….. Door de grote energieopwekking moet de reactie plaats vinden
  letterlijk in de hoogte ze mag niets raken …….Bij kernfusie smelt immers het Sorry voor de late plaatsing. Ik werk echter aan een groot dossier rond die Syrische gifgasaanval en dat vergt veel tijd. reactorvat.
  Pure sience fiction ……
  De nieuwere centrales zijn kleine varianten op de oude centrales. Eigenlijk primitieve technologie.
  Nu praat men plots over thoriumcentrales, ze moeten nog wel gebouwd worden en commercieel
  gemaakt worden, kan het kleine Vlaanderen zorgen voor die vele miljarden euros aan investeringen. Ik geloof dat enkel grote landen zoals China of de Europese unie tot dit in staat zijn.
  Duitsland, het NVA voorbeeld zegt alvast nein!!!Als Europa neen zegt hoe kan Vlaanderen dan
  het voortouw nemen.
  Het nucleair afval opgeslagen in asse (Duitsland) gaat al 3 a 4 miljard euros kosten.(aan herberging)
  Wij weten tot nu toe nog niet waar we met ons afval naar toe moeten de komend tienduizenden
  jaren. Elk jaar praat men over nieuwere types, de dag dat ze een energievriendelijk type hebben
  dan zeg ik ja, maar het is er nog altijd niet. Dus sluit al die kerncentrales maar.(ook de moderne,
  want ook zij zijn onveilig). Leve dus de alternatieve energie……
  Ik vind het trouwens spijtig dat al die nuttige isotopen gebruikt worden voor kerncentrales ….
  Ze verdwijnen zo en ze hebben vele nuttigere toepassingen in de geneeskunde en zo.
  Peter Van Cleemput:
  Antwoord:
  Sorry voor de late plaatsing. Ik werk echter aan een groot dossier rond die Syrische gifgasaanval en dat vergt veel tijd.

  Ik denk dat iedereen, zeker privé, zal toegeven dat kerncentrales zoals in België met Tihange en Doel complete waanzin is. In het publiek zullen de bazen van Suez & Co wel nog een ander verhaal laten horen, maar ik vermoed dat ze in de beslotenheid van de huiskamer wel anders piepen.

  En zelfs in desolate gebieden waar geen kat woont is het feitelijk te zot voor woorden. Hernieuwbare energiebronnen als die met wind en de zon zijn perfect bruikbaar. Wel dient men die voorlopig nog te gebruiken in samenhang met andere niet-hernieuwbare energiebronnen als fossiele brandstoffen. Dit in afwachting dat men dan de opslag van elektriciteit kan regelen. Dan zijn de problemen feitelijk opgelost.
  Willy Van Damme

 6. Hier nog enkele vragen om mensen bewust te maken van de ernst van het kernenergiedebat.

  Indien u (ernstige) fouten aantreft in mijn vragen en u wenst mij te corrigeren, dank ik u welgemeend. Ik sta open voor zelfcorrectie.

  Een brandverzekering voor een private woning of bedrijf dekt niet de schade ten gevolge van een kernramp omdat het bedrag aan schadeclaims te hoog kan oplopen. Juist of onjuist?

  Is er een ramp van niveau 7 (Tsjernobyl, Fukushima) in Doel, dan worden 1 600 (= 40 x 40) km2 onbewoonbaar voor min. 1 000 000 mensen (stad Antwerpen = 500 000). Juist? Hoe lang?

  De gesmolten kernen van Fukushima bevinden zich onder de betonnen fundering en besmetten elke dag 300 000 liter water dat naar de Stille Oceaan loopt. Mogelijk juist of pertinent onwaar?

  Wil men nucleaire voedselbesmetting meten, dan moet men een sonde gebruiken, want de radioactieve stof zit op welbepaalde plekken en de kankerverwekkende straling gaat vaak maar enkele millimeters ver. Juist of onjuist?

  Bio-accumulatie concentreert gif in organismes. Grote, langlevende vissen bevatten zo meest kankerverwekkers. Door Fukushima mijden we dus best tonijn uit FAO 61 (67,71,77,81,87). Pertinent vals?

  In Duitsland geldt een verbod op de consumptie van everzwijnvlees, door de kernramp van Tsjernobyl. Nu zijn er te veel everzwijnen en de jagers vragen grote financiële compensaties. Correct?

  Three Miles Island (1979), Tsjernobyl (1986), Fukushima 1 én 2 én 3 (2011)… Hoeveel kernrampen kan onze planeet per eeuw aan? Hoeveel grond is er voor hoeveel jaar onbewoonbaar? Hoeveel grond mag er nog bijkomen?

  Bij een zware kernramp verspreiden zich radioactieve stoffen in de lucht, in het water en op het land. Koeien eten gras, vissen eten plankton, mensen drinken melk en ademen lucht. Is een kernramp een ongeluk of een (massa)moord?

  Bij een zware kernramp verspreiden zich radioactieve stoffen. Mensen ademen ze in en eten ze op. Mensen krijgen kanker en sterven. Hoelang blijven de radioactieve elementen hun dodelijke werking behouden na de crematie?

  Voorstanders van kernenergie willen zwaar radioactief afval voor 100 000 jaar veilig bergen en de krakende karkas rond de verdoemde centrale van Tsjernobyl moet reeds worden omhuld door een nieuwe sarcofaag. Correct?

  Schildklierkanker bij -18: normaal: 1 à 2 / 1 000 000, Fukushima (2014): 44 / 239 000 kids, knobbeltjes in schildklier: > 30 %. Dokters: “Oorzaak = kernramp.” Antw. ‘officials’: “Kanker te vroeg.” Correct?

  Hoe gevaarlijk is de kerncentrale van Gravelines (1 van de oudste en grootste met enkelvoudige wand)? Kan men bij een Fukushima-kernramp in W.-Vl. (meestal W.-wind) nog veilig aan land-, tuinbouw en veeteelt doen?

  Men bouwt heel wat kerncentrales (Doel, Borssele, Gravelines, Chooz) aan de landsgrenzen. Potentiële slachtoffers van een kernramp hebben er weinig of geen politieke macht over. Is dat eerlijk? Democratisch? Getuigt dat van (zelf)vertrouwen? Of van schijnheiligheid?

  ‘t Hoogtechnologische Duitsland stopt met kernenergie (instorting zoutmijnen, 126 300 vaten kernafval, Asse, Nedersaksen). Maar een kernramp in ‘t N.-O. (Cattenom, Fessenheim) van Frankrijk (75 % elektr. kernenergie) treft Duitsland. Is dat eerlijk?

  Gemeten in hoeveelheid radioactiviteit is 99 % van alle kernafval afkomstig van kernenergie. Moesten we enkel het medische radioactieve afval hebben, dan was er niet echt een kernafvalprobleem. Correct?

  De nucleaire sector onderbelicht het gevaar van INTERNE besmetting (vooral na een kernramp), via INADEMING van besmette lucht of OPETEN EN DRINKEN van radioactief vergiftigd eten of drank. Waarom deze halve waarheid? deze misleidende leugen?
  Ignace Friar
  Antwoord:
  Zie mijn antwoord op je latere tweede reactie.
  Willy Van Damme

 7. Willy,
  Ken jij de films van Andrew Ebisu, On fukushima Beach 1, 2, 3 en 4. The battle of Fukushima vind ik bijzonder wijs. Hij combineert wetenschappelijke, filosofische en artistieke inzichten en doet je echt nadenken. Dat vind ik toch. Die films moet jij zeker eens bekijken. Ik ben benieuwd naar je oordeel.
  Met vriendelijke groeten, Ignace.
  Antwoord:
  Neen, ik ken die niet. Ik zag recent wel op TV een documentaire, ik vermoed van een Belg, over het onderwerp. Dat men nu nog het gebruik van kernenergie wil propageren is trouwens gewoon misdadig te noemen.
  Ik ben wel geen expert op het vlak van kernenergie. Men kan nu eenmaal niet alle aspecten van de samenleving kennen.
  Willy Van Damme

 8. Voor zij die meer over de energieproblematiek willen weten:
  één van de beste objectieve boeken hierover: Sustainable Energy — Without the hot air
  http://www.withouthotair.com/Contents.html
  Alternatieve kernreactoren:

  http://energyfromthorium.com/
  Bill Gates legt het duidelijk uit:

  Benjamin Rombaut
  Antwoord:
  Bedankt voor je bijdrage aan dit debat. Ik ben echter op technisch vlak in dit geval een totale leek. Wel zijn kerncentrales in mijn visie een totaal verkeerde optie voor energieproductie. Er zijn genoeg alternatieven voorhanden die wel veilig, duurzaam en voldoende productief zijn.

  Verder is het best te weten dat de enige partij die op dit ogenblik in haar partijpropaganda spreekt over nieuwe kerncentrales de N-VA van Bart De Wever is, burgemeester van Antwerpen. De man heeft het dus ‘goed’ voor met zijn stad en haar inwoners.
  Willy Van Damme

 9. Beste Willy,

  Richt ook je aandacht op de gevolgen van de kernramp van Fukushima. Volgens mij is het mogelijk de ramp van de eeuw, die ons zal doen beseffen dat alle oorlogen en conflicten zo kleinmenselijk zijn. Mensen zouden de reguliere media moeten dwingen over de gevolgen van deze ramp opener en kritischer te rapporteren. Besef dat de WHO (World Health Organisation) over de gevolgen van deze ramp mag rapporteren maar alleen na overleg en toestemming van de IAEA (International Atomic Energy Agency). Maar de IAEA heeft niet alleen tot doel kernenergie ‘veilig’ te houden maar ook over de planeet te verspreiden. In welke mate is de WHO dan neutraal en objectief en in welke mate neemt de WHO het dan op voor de gezondheid van al wat leeft op aarde? Een kritisch artikel over het onderwerp met een uitdrukkelijke oproep tot verzameling van objectieve feiten is volgens mij een must.

  Volgend filmpje is een samenvatting van wat ik de laatste maanden her en der vernam. De format is retorisch en wekt angst op. Maar onder de angst ligt mogelijk een gerechtvaardigde vrees.

  Groeten,
  Ignace Friar
  Antwoord:
  Geen zorg, de N-VA wil nu een nieuwe kerncentrale bouwen om onze energieproblemen op te lossen. Hoe compleet gek kan men zijn? Te bouwen naast die Lange Wapper die de N-VA ook wou?
  Willy Van Damme

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s